Page 61

Suvremena t r gov ina S T R U Č N I

Č A S O P I S

Z A

T R G O V I N U

S tog stajališta nije slučajno da sam poznatu krilaticu o promjenjljivosti ljudskog života uz naslov ovog poglavlja mogao istaknuti kao „izuzetak koji potvrđuje pravilo“ bez posebnog komentara. Vjerujem, da su osnovni problemi o kojima pišem (navodi iz 2014. godine) i večini čitatelja Suvremene trgovine razmjerno dobro poznati. O njima sam pisao u tisku, na stranicama našeg časopisa i odobrenom udžbeniku za trgovce i srodna (praktična) zanimanja. Priručna litetarura i obilje referenci dostupni su na internetu i u drugim medijima. Ono što mi se pri tomu čini bitnim i dobro je ponoviti, ukratko je sadržano u ovomu: - Ustaljeno mišljenje, da gladan čovjek jede sve, jedan je od najčešćih (pogrešnih) stereotipa u poimanju odnosa potrošača i trgovaca prema hrani. Činjenica je da će gladan čovjek umrijeti od gladi, a neće jesti hranu koja mu je odvratna ili samo odbojna. - Gladan čovjek ne kupuje dionice, nego se bori za preživljavanje i kupuje hranu. Socijalni mir i stabilnost siromašnih sustava vlastodršci i demagozi kupuju hranom i zabavom, što je, na naš osebujan način, pojava prisutna i u modernoj Hrvatskoj. - Kakvoća hrane u domaćem i međunarodnom prometu u osnovi je ugovorna kategorija. Ukoliko je zdravstveno sigurna i odgovara propisanim kriterijima vrednovanja, pakiranja i/ili stavljanja u promet može se prodavati u standardnim okvirima uređenja i opremanja trgovinskih objekata. - Dobro se može hraniti jeftinom hranom odgovarajućeg sastava, kakvoće i količine ili loše: nedostatno zbog neimaštine ili snobizma ili skupom hranom preobilno i neracionalno. - Kupovanje hrane i kakvoća prehrane snažan je činilac društvenog i socijalnog raslojavanja pučanstva. Očekuje se da će promet prehrambene robe, u vremenu koje je pred nama, u maloprodaji prehrambene robe, količinski rasti promet jeftinije robe i osnov nih namirnica, ali i specijalizirani odjeli (butici) sa zdravom hranom, ljekovitim pripravcima i dodacima prehrani, skupim pakovinama delikatesama i pićima. Asortiman ponude hrane stalno će se širiti probranim uvoznim i egzotičnim proizvodima u sve bolje opremljenim i klimatiziranim prodavaonica s dodatnom specijalnom opremom

za čuvanje i prigotovljavanje poluprerađenih namirnica i dr. - U uvjetima negativnih činitelja krize hrana postaje sve više činitelj socijal-

ne nestabilnosti, bunta protiv vlastodržaca, demagoga i sustava moći, neovisno o tomu o kakvom se sustavu ili državnom poretku radi.

I na kraju kraju – nešto kao otvoreni zaključak... Kako sam ovaj pregled započeo (s mnogim otvorenim pitanjima, op.cit.), tako bih ga i zaključio: s nizom poticajnih navoda, s djelotvornim izvodima, kompilacijama i otvorenim završetkom (nekom drugom prilikom), s malim izgledima da ih nastavim i na vrijeme završim.

Uostalom: čovjek se uči dok je živ. Nije dobro da čovjek bude sam Post. 2, 18 Nisam ja jedini sveti čovjek u Engleskoj i Ne mogu svoju savjest staviti drugima na leđa, nikad ne znam kamo će je odnijeti. Thomas More (Toma Morus) (1478. – 1535.) Sudbina naroda ovisi o načinu kako se hrani i Reci mi što jedeš i reći ću ti tko si. A. Brillat-Savarin (1755. – 1826.) Juha od vrane (sic.!) najbolja je u jesen.... Alexandre Dumas otac (1802. – 1970.) Leksikon prehrane, Zagreb, 1944. E. Mayerhofer (1877. – 1957.) Oni koji odlučuju ne znaju, a oni koji znaju ne odlučuju. A. Peyreffite (1925. – 1999.) Prehrambeni proizvodi u suvremenoj trgovini (D. Matasović, 1984.) (urednik) Josip Gavran (recenzent) M. Filajdić Mali vodič kroz razumnu prehranu (D. Matasović, 1989.) (urednik) S. Božićević (1925. – 2015.) (recenzenti): M. Filajdić, H. Maver i F. Mihelić ..... i drugo (op.cit.) u tekstu.

www.suvremena.hr

59

Profile for Suvremena trgovina - online

Suvremena trgovina 3 2015  

Suvremena trgovina

Suvremena trgovina 3 2015  

Suvremena trgovina

Advertisement