Sukuviesti 3/2022

Page 8

Kokemäen Setälät juhlivat 77-vuotiasta sukuseuraansa Helsingissä Kokemäen Setälät ry on yksi Suomen vanhimmista rekisteröidyistä sukuyhdistyksistä. Suvun kuuluisin merkkihenkilö, monille koulusta niin tutun kieliopin kirjoittaja, professori ja valtioneuvos E.N. Setälä kuoli vuonna 1935. Sittemmin kansallisarkistossa toiminut professori Aulis Oja laati yhdessä Setälän tyttären, arkkitehti Salme Setälän kanssa julkaisun E.N. Setälän esivanhempia valtioneuvoksen syntymän 75-vuotispäiväksi 27.2.1939. Julkaisu sisälsi ensi kertaa listauksen suvun jäsenistä, jossa kantavanhempina esitettiin 1800-luvun alussa avioituneet Kokemäen Sonnilan sukutilan isäntä Juha Heikinpoika Setälä ja tämän puoliso Loviisa Eerikintytär Corell. Niin kauan kuin historiallisista lähteitä voidaan seurata, on Setälän suvun esivanhempia asunut Kokemäen Sonnilan kylässä. Ensimmäinen varmennettu suvun jäsen mainitaan Kokemäenkartanon läänin vanhimmassa maakirjassa 1540 Sonni-nimisen talon isäntänä, mutta jo keskiajalla esiintyi vuodesta 1455 alkaen asiakirjoissa saman talon aikaisempia omistajia, jotka mitä todennäköisemmin ovat samaa sukua. Kokemäen Sonnilan lisäksi ovat suvun piirissä toimineet myös Heikkilän tila Harjavallassa sekä Vehkalahden tila Lavialla.

Sukuseuran perustaminen ja 75-vuotisjuhla Kokemäen Setälät -sukuseura perustettiin vasta sotien jälkeen 23.4.1945, ja samaisella päivämäärällä vuonna 2022 juhlittiin, koronan kahdella vuodella viivästämänä, seuran virallista 75-vuotistaivalta. Paikka oli sama kuin seuran 1. vuosikokouksessa eli Katajanokan Kasino Helsingissä. Läsnä oli myös saman verran jäseniä kuin aloituksessa, suvun vieraskirjan mukaan noin 70 henkilöä. Sukuseuran puheenjohtajana toimi aluksi maisteri Vilho Setälä, E.N. Setälän poika, nyt puheenjohtajan nuijaa heiluttaa DI Risto Setälä, joka on seuran historian 10. puheenjohtaja. Hallituksen toimintaan on aina pyritty saamaan edustus kaikista em. Juha Setälän jälkeisistä 9 pääsukuhaarasta. Toimintaan osallistuneilla on yleisesti syntynyt pitkiäkin toimikausia eri tehtävissä, jopa 40–50 vuotta. Tästä pitkästä uurastuksesta on suvun piirissä perinteisesti palkittu aktiiveja seuran kunniajäsenyyksin ja -kirjoin. Järjestetyssä juhlassa palkittiin nyt ensimmäistä kertaa aiempia puheenjohtajia Sukuseurojen Kes-

Sukuseuran juhlayleisö yhteiskuvassa Katajanokalla (videolla Alexander Stubb).

8

SUKUVIESTI 3 · 2022


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.