__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Nr 2/2016

PASOWANIE na ucznia i na czytelnika Szkolne wycieczki

Wizyta w banku .

WERNISAZ Zosi

Sok vs napój .

Godamy

POLSCY wynalazcy

po naszymu

Święto biblioteki

konkurs łamigłówki ciekawostki


WITAJ ! To już drugi numer naszego szkolnego pisma! Bardzo(sic!) cieszymy się, że poprzedni został tak miło przyjęty. Usłyszeliśmy wiele dobrych słów, a te dodają skrzydeł i motywują do dalszej pracy. Przyjęliśmy również kilka osób, których teksty pojawią się na łamach pisma. Drzwi redakcji są nadal otwarte! Jesień pozwoliła już nam zapomnieć o upalnych pierwszych tygodniach września. Wkrótce drzewa wokół nas oczarują pięknymi barwami. Na razie wieje, siąpi i mrozi, ale my życzymy pogodnych dni. Grunt to pogoda ducha!

Redakcja CoolSchool Opieka nad redakcją: Katarzyna Stachula Skład i grafika: Katar zyna Stachula Redakcja: uczniowie klas 1-6 SP w Suchym Lesie, im. W. Bogusławskiego, ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las Kontakt: pokój nauczycielski w czwartki na 2. lekcji, koło redakcyjne w czwartki na 6. lekcji, czasopismoszkolne@gmail.com


DZIEŃ GWARY POZNAŃSKIEJ 28 września uczniowie klasy 3h byli gospodarzami zorganizowanego po raz pierwszy w szkole dnia „Gwara poznańska”.

Uczniowie zapraszali swoje koleżanki i kolegów z równoległych klas trzecich, aby zaprezentować im „tajniki” gwary poznańskiej. Dzień rozpoczął się „Odą do pyry”: „Świynta pyro, co w radlinkach nam roztaczasz łętów czar. Nie do rady tobie stonka, nie wypoli słońca żar….” Dalej można było usłyszeć, że „Brachol cycka kupel” a „Hania prosi o sznytkę z redyską”. To tylko niektóre zwroty wywołujące uśmiech na ustach, nie tylko wśród uczniów. Gospodarze dnia oprócz prezentacji i „gwarowej pogadanki”, przygotowali także dla swoich gości wiele ciekawych quizów, zagadek i krzyżówek. Na koniec uczniowie klasy 3h wraz z pomocą rodziców, zorganizowali poznański poczęstunek : pyry z gzikiem. Zadowolone i uśmiechnięte miny naszych gości świadczyły o tym, że dzień „Gwary poznańskiej” można uznać za bardzo udany.

4

4

Fot. J. Szkudlarska

Klasa 3h wraz z wychowawcą Justyną Szkudlarską


. Wernisaz W Y S TA W Y „ B I B L I O T E K A W Y O B R A Ź N I ” Na początku października Joanna Buczak, Anna Sieńkowska, Elżbieta Szymańczuk, Tadeusz Wieczorek, Krzysztof Wosik oraz dzieci z klas II-V z naszej szkoły zaprezentowali swoje prace na wspólnej wystawie w CKiBP w Suchym Lesie. Książka artystyczna - na niej skupiony jest projekt "Biblioteka Wyobraźni" - ma być możliwością twórczego wyrażenia siebie, szukania języka do indywidualnej opowieści o sobie.

W warsztatach, które odbywały się w poznańskim "Zamku", uczestniczyła m.in. Zosia Napierała z klasy 3g. Jej zabawa sztuką zaowocowała nie tylko nowym doświadczeniem i radością z twórczości, ale również główną nagrodą na Festiwalu FFDiM w Białymstoku. Podczas wernisażu, w którym uczestniczyły niektóre klasy z naszej szkoły, zaprezentowany został nagrodzony film. Co o samym wydarzeniu powiedziała laureatka?

Fot. T. Wieczorek

„W czasie wakacji byłam na warsztatach artystycznych w Zamku, w Poznaniu. Byłam tam z bratem, kuzynem i kuzynką - Leonem, Fryderykiem i Malwiną. Robiłam tam film pod tytułem "Jak róg dostał nóg". Najpierw robiliśmy ludziki z wełny, patyczaków, oczek i wielu innych materiałów. Potem nagrywaliśmy ruchy postaci i wymyślaliśmy scenariusz. Następnie nasza pani zmontowała film. Po jakimś czasie dowiedziałam się, że zdobyliśmy za film główną nagrodę na Festiwalu Filmów Dzieci i Młodzieży w Białymstoku”. Zosia Napierała Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

5

5


6 Fot. K. Stachula


pasowanie

na ucznia Tekst: Ignacy, 1a

14. paździenika wszystkie dzieci klas pierwszych, przejęte i pięknie ubrane, złożyły uroczystą przysięgę – będą przykładnymi uczniami, dobrymi koleżankami i kolegami, będą uczyć się starannie, dbać o swoją szkołę, słuchać swoich nauczycieli, odrabiać zadania domowe, będą uczestniczyć w szkolnych atrakcjach, będą grzeczni na lekcjach i w świetlicy. Uroczystość w GOS rozpoczęli starsi uczniowie: Julia i Igor. Wszystkich powitała pani dyrektor Beata Radomska, Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera i przewodnicząca Rady Rodziców Joanna Pągowska. Dzieci pięknie recytowały wiersze, śpiewały piosenki i grały na instrumentach – zupełnie nowych trójkątach i guiro. Znakiem przyjęcia w poczet uczniów było pasowanie każdego dziecka przez panią dyrektor, którą każdemu dziecku składała gratulacje. Dzieci otrzymały również upominki, słodkie ordery uśmiechu i, co ważne, legitymacje szkolne. 7


Pasowanie na

cz y t el ni ka

Tekst: Ania Lasecka

Dzisiaj, 12 października (środa), w naszej szkole, odbyło się pasowanie na czytelnika. Dzieci były ubrane galowo. Pasowanie było w bibliotece szkolnej na parterze. Uroczystość rozpoczął krótki teatrzyk o dwóch ptaszkach. Fot. K. Stachula

Podczas pasowania Pani dyrektor Bożena Kulas kładła

książkę na ramiona uczniów klas II i mówiła: „Pasuję Ciebie na CZYTELNIKA”. Dzieci dostały pamiątkowe kotyliony. Od dziś mogą samodzielnie wypożyczać książki. Uroczystość zakończyła się wspólnymi zdjęciami. Na zdjęciu uczniowie klasy II j.

8

Fot. M.Kujawa


9


K( L)asa

w

Tekst: Jakub Stachula

Klasa 2a była w tym miesiącu z wizytą w banku PKO BP w Suchym L esie. Po placówce oprowadzał nas pan, który pokazał nam nie tylko część dostępną dla wszys t k i c h k l i e nt ów b an ku , a l e t a k ż e tę część, do której mają dostęp t y l k o p r a c o w n i c y. M i ę d z y i n n y mi widzieliśmy s ejf. Wszystkie dzieci prosiły o otwarcie sejfu, ale okazało się że sejf mogą otworzyć tylko dwie osoby

WARTO , ZOBACZYC

– wybrani pracownic y banku. P a n z a p r e z e n t o w a ł n a m fi l m y d o t y c z ą c e o s z c z ę d z a n i a w S KO, a potem sprawdził naszą wiedzę. Odp owiadaliśmy m.in. na takie p y t a n i a : „ Kt ó r y p o l s k i b a n k j e s t n aj s t a r s z y ? ”, „ Z i lu g ro s z y s k ł a d a s i ę z ł o t ó w k a ? ”, „ Kt ó r y n o m i n a ł j e s t n aj m n i e j s z y ? ”, „ Ja k i kol or m a banknot 50zł? ”. Nagrodami za praw i d ł ow e o dp ow i e d z i by ł y k s i ą ż k i i piórniki dla niektór ych dzieci i c u k i e r k i „ k r ó w k i ”. Pó ź n i e j w r ó c i l i ś my d o s z k o ł y n a dalszą część lekcji.

ŚWIAT KINA

Tekst: Matylda Król

Ostatnio byliśmy z klasą w kinie na filmie p.t. "Sekretne życie zwierzaków domowych". Jest to wyjątkowy film, ponieważ jest i ś m i e s z n y, i t r o c h ę s m u t n y, b a r d z o kolorowy i pokazuje jak ważna w życiu jest przyjaźń. B a r d z o l u b i ę t a k i e z a b a w n e f i l m y, więc wybiorę się na niego jeszcze raz.

Kadr z filmu „Sekretne życie zwierzaków domowych”, Illumination Entertainment


POLSCY

wynalazcy

Kolorowa fotografia, laptop, telewizja, kamizelka kuloodporna, szwajcarski zegarek, wykrywacz min, opony o zwiększonej przyczepności, semafor, niebieski laser (kojarz z dyskami Blu-Ray), wózek inwalidzki, który jest w stanie odczytywać i analizować fale mózgowe i wieeele, wiele innych wynalazków zawdzięczamy naszym rodakom. Dziś poznasz dwóch z nich.

DO KOGO NALEŻAŁA PIERWSZA NA ŚWIECIE KOPALNIA ROPY NAFTOWEJ I RAFINERIA?

Ignacy Łukasiewicz, portret pędzla A. Grabowskiego (1884), źr. Wikimedia Commons/pd

Tekst Piotr Fabianowicz

Czy wiecie że wynalazcą lampy naftowej był Polak? Dokonał tego Ignacy Łukasiewicz, polski aptekarz, który urodził się w roku 1822, mieszkał i pracował we Lwowie. Na prośbę swojego przyjaciela w 1853 roku badając właściwości ropy naftowej otrzymał naftę. I od tego wszystko się zaczęło… Najpierw była lampa naftowa oświetlająca miliony domów, później dzięki takiemu oświetleniu

przeprowadzono pierwszą nocną operację w szpitalu we Lwowie i uratowano komuś życie. Następnie założył pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej i rafinerię. Jeszcze później właściwości ropy naftowej wykorzystali konstruktorzy silników. A zatem między innymi dzięki panu Łukasiewiczowi jeździmy dziś do szkoły wygodnymi i ciepłymi samochodami :)

A KTO WYNALAZŁ WYCIERACZKI SAMOCHODOWE, ELEKTRYCZNY ZEGAR I SPINACZE BIUROWE? By Bain (Library of Congress) [Public domain], via Wikimedia Commons

Tekst M.K.

Jeden z najwybitniejszych pianistów w historii - Józef Hofmann (1876-1957) zaskakiwał nie tylko w świecie muzyki (a trzeba wiedzieć, że Hofmann dawał koncerty na europejskich salach koncertowych już jako kilkuletnie dziecko). Podwyższony stołek do fortepianu, wycieraczki

samochodowe (produkowane początkowo przez firmę Ford), zegar elektryczny, maszynka elektryczna, spinacze biuK arowe d r z f i l (tak, m u " S etak, k r e t n enie ż y cbyło ie ich zwier z a k ó w d o m o w y c h " . od zawsze! :) ), a nawet automobil (1904) to tylko część z jego niesamowitych wynalazków, bez których dzisiaj nie wyobrażamy sobie życia. 11


Tuwimowe inspiracje

„Tak pisać, by słowom było ciasno, a myślom przestronnie. ” J.TUWIM

tylko historii związanej z życiem poety, ale też wielu ciekawostek, np. tego, że Tuwim pasjonował się doświadczeniami chemicznymi, pirotechnicznymi. Z zamiłowania był demonologiem i szczurologiem. Ciekawostką jest to, że potrafił liczyć w 200 językach. Miał psa o imieniu Dżoncio, którego kochał ponad życie.

Fot. K. Stachula

Na zdjęciu reporterzy z artystami z KPB. Tekst: Wiktoria S oroczynska

W naszej szkole, z okazji Międzynarodowego Miesiąc a Bibliotek Szkolnych, została przygotowana prezentacja o Julianie Tuwimie. Prezentacje prowadzili uczniowie z Koła Przyjaciół Biblioteki pod przewodnictwem pań bibliotekarek. W tym roku to święto obchodzone jest pod hasłem

„Książki to dopiero początek”. Podczas prezentacji można było dowiedzieć się wielu informacji. Nie 12

Autora kojarzymy zazwyczaj z wierszami dla dzieci, ale Tuwim pisał też wiersze dla dorosłych (Teatr Roma wystawia pełen swady spektakl „Tuwim dla dorosłych”), teksty kabaretów i piosenek (choćby „ Miłość ci wszystko wybaczy” w wykonaniu Hanki Ordonównej czy „Wspomnienie” Czesława Niemena ). Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej ciekawych rzeczy na temat autora lub chcecie poznać jego twórczość, to polecam zajrzeć do biblioteki szkolnej, czy tez publicznej. Pani Ania i pani Małgosia chętnie Wam wskażą, gdzie, czego szukać!

Do Koła Przyjaciół Biblioteki w naszej szkole n a l e ż ą : N a t a l i a S h n e i d e r, Z o s i a H y j e k , O l i w i a Moore, Aleksandra Baranowska, Anna Nowak, Z u z i a M e j e r, M i k o ł a j S p a c h a c z .


Do Koła Przyjaciół Biblioteki należą młodzi, pełni entuzjazmu uczniowie, dla których prezentacja, którą widziały uczniowie naszej szkoły, to artystyczny debiut. Debiut udany. Rozmowę przeprowadzili: Wiktoria Soroczyńska i Mikołaj Sobczak DLACZEGO BIERZECIE AKTYWNY UDZIAŁ W WYDARZENIU? CZY ZANGAŻOWALIŚCIE SIĘ W PRZEDSIĘWZIĘCIE, BY OPUŚCIĆ LEKCJE?:)

Należymy do KPB - pomagamy paniom w bibliotece, organizujemy promocje biblioteki, bierzemy udział w przygotowaniach różnych akcji. Tym razem, w związku z Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych przygotowaliśmy prezentację o Julianie Tuwimie. Jeśli chodzi o opuszczanie lekcji, to... te trzeba nadrabiać, więc praca jest raczej podwójna i nie jest sposobem na miganie się od innych obowiązków. KIM BYŁ TUWIM?

Był poetą i tekściarzem. Ciekawą postacią o trochę szokującym życiorysie. Miał zdecydowanie ciekawe życie (żył wg swoich wskazań, by żyć tak, aby po śmierci innym zaczęło być nudno - dop. red.). Raz, o mało co nie wysadził kamienicy w Łodzi! CO NAPISAŁ? CZY PISAŁ DLA DZIECI, CZY DLA DOROSŁYCH?

(choralna wymiana na jednym oddechu) Słoń Trąbalski, Lokomotywa, Zosia Samosia, Spóźniony słowik, Murzynek Bambo, Warzywa, Okulary, znamy dużo! Najtrudniejszym jest chyba Ptasie radio. Pisał i dla dzieci, i teksty tylko dla dorosłych CZY TAKIE PREZENTACJE TO MĘCZĄCE ZAJĘCIE?

Ciągle mieliśmy próby, teksty znamy na pamięć! Czy to męczące? Byliśmy zmęczeni, po kilku prezentacjach dzisiaj też będziemy. Ale warto!

Tuwimowe inspiracje DLA DZIECI Abecadło Słon Trąbalski Dżoncio Lokomotywa Kotek O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci Murzynek Bambo Rzepka ...

DLA DOROSŁYCH Jaka Nazwa Wspomnienie Na pierwszy znak Miłość ci wszystko wybaczy Sen złotowsłosej dziewczynki (Mandarynki i pomarańcze) Tomaszów Żydek ...

Julian T „Okul uwim, ary”

Fot. Wiktoria Soroczyńska

„Bieg a, pan H krzyczy i -Gdzi lary : e okula są moje ry Szuka ?w spo d i w su rducie niach , w pra wym bu w lew ym bu cie, cie(… )” 13


Fot. K.Stachula

ROZGRYWKI LIGOWE2016/2017 Tekst: Oskar Płóciniak

W każdy weekend, czyli w sobotę lub w niedzielę gramy mecz na boisku z rówieśnikami z innych klubów poznańskich i okolic. Dziesiątego wrześniu odbył się pierwszy mecz wyjazdowy w Zaniemyślu pod Poznaniem, a pierwszego października pojechaliśmy do Środy Wielkopolskiej. W międzyczasie, czyli 18.09, 25.09 oraz 16.10 gościliśmy naszych przeciwników na boisku Filii w Suchym Lesie. Do końca października mamy jeszcze dwa spotkania na boiskach w Poznaniu, a na początku listopada kończymy rozgrywki na ul. Konwaliowej w Suchym Lesie. Trzymajcie kciuki za nasze zwycięstwo!!! ;)

Od czasu do czasu możesz przesadzić 13 października w szkole na ul. Konwaliowej, dzięki uprzejmości Leroy Merlin, dzieci miały okazję dowiedzieć się w jaki sposób rozmnażają się rośliny, a także miały okazję własnoręcznie przesadzić wrzosy, które później mogły zabrać ze sobą, do domu.

... CZY WIESZ, ŻE

_________________

są zarówno wrzosy jak i wrzośce? Wrzosy mają łuskowate liście i kielichowate kwiaty. Liście wrzośców są igiełkowate, a kwiaty są dzbanuszkowate. Kwiaty wrzośców delikatnie grzechoczą. Wrzośce kwitną wiosną i wczesnym latem, a wrzosy póżnym latem i jesienią. 14

Fot. archiwum Oskara


DOBRA

RADA Przygotował Bartosz Pacholczyk

Nie można wkładać mokrych rąk do gniazdka elektrycznego. Kiedy chcesz wyjąć kabel z gniazdka, to nie ciągnij za kabel!

Krzyżówka

Autorem krzyżówki jest Zosia Furmaniuk.

Przygotuj kartkę i ołówk. Litery z pogrubionych kratek zapisz w kolejności -- utworzą hasło.

Trening

1. Książka, w której są same obrazki. 2. Inaczej pierwszoklasista. 3. Ciasta sławne w Toruniu. 4. Samochód ma je cztery. 5. Nazwa miasta i drewniany przedmiiot, w którym 6. Żona koguta. się pływa.

Rebus

Autorem rebusu jest Jakub Stachula

EL

ON

K

T 15


Najlepsza wycieczka

na jakiej byliśmy! W dniach 27-30.09 klasa 3 B wyjechała na zieloną szkołę do „Jansówki”.

16

cukierków. Wieczorami rozgrywaliśmy zacięte mecze piłki nożnej. Każdy chciał być w drużynie z Panią Marta, która potrafi robić wślizgi jak prawdziwy piłkarz. Oprócz cudownych wspomnień zostaje nam mnóstwo zdjęć oraz teledysk, który wspólnie nakręciliśmy ! To była najlepsza wycieczka na jakiej byliśmy! Chcemy jeszcze raz! Klasa 3b

. L. Grzeszczy k 3b Fot. archiwum

Zaraz po przyjedzie wyruszyliśmy na podchody, które trwały ponad 2 godziny. Gdy wróciliśmy nie mogliśmy się docze kać, kiedy będziemy mogli wejść i zobaczyć nasze pokoje. Gdy już to się stało, biegaliśmy po całym ośrodku sprawdzając jak mieszkają inni, ponieważ pokoje miały różne nazwy jak np. „Sosnowe poddasze”. Następnie poszliśmy na obiad, który był pyszny i najbardziej nam się podobało, że każdy sam mógł sobie nakładać na talerz to, co chce. Po obiedzie poszliśmy do lasu bawić się w chowanego. To była jedna z naszych ulubionych zabaw. Tego dnia biegaliśmy też z mapą, szukając ukrytych zadań, np. musieliśmy stworzyć z kamieni i gałęzi portret pani dyrektor. Nasza wychowawczyni pani Marta stwierdziła, że doskonale udało nam się oddać wygląd pani Beaty Radomskiej. Podczas naszego pobytu graliśmy w ogromne szachy, bawiliśmy się w parku linowym, zjeżdżaliśmy na tyrolce, a przy wszystkich tych zajęciach towarzyszyły nam psy: Papajciuś, Dżon, Jesica, Browni, Dżakuś. Jeden z naszych kolegów miał imieniny i zabrał ogromną piniatę, która wyglądała jak minionek. Gdy udało nam się ją rozbić wyleciała z niej ogromna ilość


ogłoszenia W dniach 8-14 listopada będzie organizowana na terenie szkoły zbiórka na potrzeby schroniska zwierząt w Skałowie, do którego trafiają psiaki Zbiórka dla schroniska z naszej gminy. Zbierane 8-14 listopada będą koce, pościele, ręczniki. Inicjatorką akcji jest p. Ania Ankiewicz Plakaty i informacje pojawią się wkrótce na tablicach informacyjnych w szkole. Zapraszam do włączenia się w akcję! Karolina Szurkało, Rada Rodziców

fajna sprawa! Po co siedzieć w domu? Przyjdź do nas koniecznie! Czeka Cię miła atmosffera, pomoc przy odrabianiu lekcji i udział w ciekawych warsztatach! Masz czas? To nic nie kosztuje! Zapraszamy. Świetlica opiekuńczo - wychowawcza Oś. Poziomkowe 39, Suchy Las. Wejście obok Straży Gminnej.

Każdy wtorek i czwartek od 16:00 do 19.00 17


ŻYJ ZDROWO

każdego dnia

Tekst: Wiktoria Soroczyńska

Czy wiesz, co oznaczają pojęcia takie jak: „zdrowy tryb życia”, „fit, czy „fit life”? Jeżeli tak, to odpowiedz sobie na pytanie „W jakim stopniu się do nich stosuję?” A jeżeli nie to zapraszam do dalszego czytania tego oto artykułu. Czy wiecie jak ważną rolę stanowi zdrowy tryb życia w okresie dojrzewania u chłopców i dziewcząt. Jest on bardzo istotny. Założę się, że większość dziewcząt marzy o redukcji tkanki tłuszczowej i często, zamiast ćwiczeń, wybiera wyniszczające organizm diety lub, o zgrozo!, zażywanie, nie zawsze bezpiecznych środków wzmagających spalanie tłuszczu. Dzięki właściwemu zestawowi ćwiczeń rozciągających i wzmacniających, nastolatkowie mogą rzeźbić sylwetkę, rozwijać kondycję fizyczną oraz wzmacniać wydolność organizmu. WYWIAD Z UCZENNICĄ: WIKTORIA: Cześć! MARIANNA: Cześć! W: czy stosujesz się do zasad zdrowego żywienia? M: Tak! W: Jak np.? M: Ograniczam słodycze, jem pięć posiłków dziennie, jem dużo owoców i bardzo lubię warzywa. W: A czy uprawiasz jakiś sport? M: Często chodzę na spacery. Jeżdżę też na rowerze i rolkach. W: Czy zachęcasz innych do „fit life”? M: Tak, ponieważ będziemy czuli się o wiele lepiej. Wpływa to tez na nasz umysł i cerę. W: Dziękuję bardzo za tą sympatyczną rozmowę! M: Ja również dziękuję. Wywiad przeprowadzony z Marianną Kniat. 18

STOP ZWOLNIENIOM Z W-F!!! My tu rozmawiamy na temat pięknej sylwetki i redukcji tkanki tłuszczowej, a jak przychodzi czas na lekcje w-f, to n a gle … j ed n e go głó w ka b o li, d rugi ego brzuszek, trzeci się skarży na ból w kostce, zaś czwarty ma katarek. Główka boli bo się nie wyspałeś (śpij więcej), brzuch boli, bo nie zjadłeś wystarczająco pożywnego śniadania (zwracaj uwagę na to, co jesz), a katarek masz, ponieważ u b ie r a s z s ię n ies to s o w n ie do po go d y ( s po glą d a j n a te rm o m e tr) . Ko s tka m o że b o l eć z powodu źle wykonanego ćwiczenia lub po prostu... z braku ruchu.


�� PRZYKAZAN ZDROWIA Tekst: Wiktoria Soroczyńska

1 . J e d z e n i e s p ra w i a p r z y j e m n o ś ć … c i e s z s i ę n i m . 2. Śniadanie to bardzo ważny posiłek. 3 . J e d z k a ż d e g o d n i a w i e l e r ó ż n y c h ro d z a j ó w ż y w n o ś c i - r ó ż n o ro d n o ś ć t o n a j l e p s z a re c e p t a n a z d ro w i e . 4. Przybij piątkę! Jedz owoce i warzywa co najmniej 5 ra z y d z i e n n i e – w ra m a c h k a ż d e g o p o s i ł k u i j a k o p r z e k ą s k i . 5. Oprzyj swoje posiłki na węglowodanach. Ale nie na czekoladow y c h b a t o n a c h ! d o b re j j a k o ś c i p i e c z y w o , o w s i a n k a , k a s z e , w a r z y w a i owoce to podsatwa, 6 . S p o ż y w a n i e z b y t d u ż e j i l o ś c i t ł u s z c z u j e s t n i e k o r z y s t n e d l a z d ro w i a . A l e s ą te ż z d ro w e i p o t r z e b n e t ł u s z c z e . Z n a j d z i e s z j e m i ę d z y innymi w rybach, orzechach i awokado. 7 . J e d z re g u l a r n i e i w y b i e ra j r ó ż n o ro d n e p r z e k ą s k i . 8. Pij dużo płynów. 9 . D b a j o z ę b y ! S z c z o t k u j j e c o n a j m n i e j d w a ra z y d z i e n n i e . 10. Ruszaj się! Pamiętaj o aktywności fizycznej każdego dnia. Fitness to najlepsze rozwiązanie dla osób które zaczynają być „fit” lub chcą popracować nad swoją kondycją, czy otrzymać szybkie rezultaty związane ze zmniejszeniem się tkanki tłuszczu. Fitness jest to największe zaangażowanie się w formy aktywności fizycznej i wykorzystywanie ich w stopniu odpowiednim do możliwości.

O d p o w i e d n i a d l a o s ó b b a r d z i e j r o ztańczonych, pełnych energii i niele-

Czy wiesz, że ruch przyczynia się do zagęszczenia kości i efektywniejszej pracy mózgu?!

n i w y c h j e s t Z U M B A . To t a n i e c zainspirowany połączeniem elementów tańców latynoamerykańskich oraz elementów fitness.

19


Dlaczego w ogóle mamy być aktywni? Tekst i mapa myśli: Zuzia Lorek

Ruch służy nam do tego, żeby osiągnąć: zabawę, dobre samopoczucie, dotlenienie organizmu, prawidłowy wzrost, walkę ze stresem, odchudzanie. Potrzebny jest do tego, by być silnym, mieć mocne kości, mocne mięśnie, stawy i prawidłowe krążenie. Jest również po to, by nie odczuwać nudy - wyjść z domu i mieć fajną zabawę na powietrzu.

20


P O Z D R O. W E J S T R O N I E ZYCIA Brązowy napój z bąbelkami, pełen słodyczy, dla niektórych symbol orzeźwienia, dla innych niezastąpiony dodatek do rodzinnego obiadu. Tekst: Mikołaj Sobczak

Pierwszy powstał w 1886 roku (na bazie liści koki i orzechów koli), następny, o recepturze podobnej do pierwszego, zarejestrowany 12 lat póżniej. Dobrze znasz jeden i drugi napój, ale czy na pewno tak dobrze, żeby wiedzieć ile mają w sobie cukru? Jeśli nie, to zaraz się dowiesz! W 2 litrowej butelce jest aż 210g, czyli 43 i pół łyżeczki cukru! To naprawdę dużo. Spróbuj nasypać cukru do 1/3 objętości szklanki. Zalej wodą, wymieszaj i... Słodkie, prawda? To dlatego

do napoju, dla wyrównania smaku, dodaje się tyle różych kwasów.

1/3 szklanki to cukier

Cała butelka to 840kcal. To prawie połowa energii, której potrzebujemy każdego dnia. Wypijając jedną szklankę dostarczamy tyle energii, ile może nam dać solidna kanapka. Za to zero wartościowych składników. Następnym razem, gdy znajdziesz ochotę na colę, pomyśl o tym artykule i zastanów się dwa razy. Wszystko jest dla ludzi, ale nie w nadmiarze!

Printscreen z youtube.com. Eksperyment by Home Science. Po odparowaniu z coli/pepsi wody pozostało na patelni mnóstwo cukru.

Kazimierz F u n k Tekst i ilustracje: Klaudia Dropik

Jeżeli chcecie być silni i zdrowi – odży wiajcie się zdrowo. Owoce i warzywa są zdrowe i dobre. M o ż n a j e p r z y g o t o w y w a ć n a w i e l e r ó ż n y c h s p o s o b ó w.

to polski naukowiec, który zrewolucjonizował światową medycynę! w 1911 roku wyodrębnił substancję zawierającą grupę aminową NH2 – składnik niezbędny d la pra w idło w ego funkcjonowania ludzi i zwierząt. Naukowiec nadał swemu odkryciu nazwę „witamina” . (łac. vita – życie, amina – związek chemiczny, który zawiera grupę aminową. Ha! Wiedziałeś? 21


Przyszli do Ciebie niespodziewani goście? To świetnie! Zrób szybko ciasto wg podanego przepisu, ALE nie dodawaj owoców, tylko łyżeczkę kakao (do sypkich składników) i pół łyżeczki cynamonu. Możesz też dodać rodzynki, orzechy, migdały lub żurawinę! Przełóż małe porcje do... małych słoików lub miseczek i pojedynczo wkładaj na 3-4 minuty do mikrofalówki. Pamiętaj tylko, by słoiki/miseczki były napełnione do połowy lub 3/4 wysokości! W przeciwnym razie ciasto wypłynie podczas obróbki termicznej. Nie stosuj tej metody zbyt często (piekarnik to zawsze lepszy wybór), ale w taki jesienny, wspólny wieczór od czasu do czasu... Takie ciasto w słoiku śmiało możesz też zabrać jako drugie śniadanie do szkoły. Smacznego!

22


B�y�k��i���� �iast� n� Je����

W Składniki:

- 300g mąki - 100g cukru - 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia - łyżeczka sody oczyszczonej - 50g miodu - 150ml oleju (najlepiej rzepakowanego lub kokosowego)

- 1 szklanka jogurtu naturalnego - 2 jaja

szystkie składniki muszą być w temperaturze pokojowej (jaja i jogurt wyjmij z lodówki dużo wcześniej przed planowanym pieczeniem; jeśli o tym zapomnisz, a "czas Cię goni" – możesz włożyć kubeczek z jogurtem i jaja do naczynia z lekko ciepłą wodą, wówczas szybciej osiągną porządaną temperaturę). W jednej misce zmieszaj ze sobą wszystkie suche składniki (mąkę <najlepiej jest przesiać mąkę tortową, ale ja często mieszam ją z pszenną pełnoziarnistą lub graham), cukier, proszek do pieczenia i sodę). W drugiej misce roztrzep jaja razem z miodem, dodaj olej i jogurt. Następnie stopniowo dodawaj suche składniki z pierwszej miski do mokrych w drugiej misce. Wszystko dokładnie wymieszaj widelcem. Masa będzie lekko luźna. I tak ma być! Wylej masę do wcześniej przygotowanej formy (najlepiej wyściel formę papierem do pieczenia lub posmaruj formę masłem i posyp na jej dno i boki np. otręby owiasne lub bułkę tartą).

Możesz dodać:

- śliwki - jabłka lub (mus jabłkowy) - kruszonkę - cynamon - żurawinę - migdały i orzechy - świeże truskawki, rabarbar lub wiśnie (raczej nie o tej porze roku... ;) )

Poproś rodziców o nagrzanie piekarnika (160-180st.). Na masę połóż śliwki lub inne owoce sezonowe. Jeśli nie ma owoców, możesz posypać ciasto kruszonką. Jak ją przygotować? Prosta sprawa! W trzeciej misce (albo użyj po prostu tej, w której mieszane były suche składniki!) wymieszaj ze sobą miękkie masło, mąkę i cukier. Zobaczysz, że przygotowanie kruszonki to dziecinnie prosta sprawa. Kiedy piekarnik będzie już nagrzany – poproś rodziców o pomoc we włożeniu formy z ciastem do środka. Piecz godzinę (lub chwilę dłużej – wszystko zależy od tego, czy i jakie dodaliśmy owoce, a także od możliwości piekarnika). Chciałoby się napisać – wyjmij, odczekaj, aż wystygnie. Lecz ono jest tak proste, a tak pyszne... Więc, proszę, wsztrzymaj się chociaż na chwilę, by się nie poparzyć :) i... Bon appetit! KS

23


Gdy chce się pić...

Czym różni się sok od nektaru i napoju?

Tekst: Weronika Wierszel

My dzieciaki uwielbiamy bawić się bez końca. Przez to często chce nam się pić. Co wtedy robimy? Ja szybko biegnę do lodówki i nalewam do szklanki mój ulubiony sok. Achhh… pycha! Kiedy już ugaszę pragnienie – mogę wracać do zabawy.

co jest napisane na kartonikach – wybieram soki, szczególnie te bez dodatku cukru lub słodzików. Najlepiej robić soki w domu, np. w sokowirówce. Oczywiście razem z mamą lub babcią. Takie soki są o niebo lepsze niż te ze sklepu! Czy ugasiłam… waszą ciekawość? Mam nadzieję, że tak!

Czy wiesz, że niektóre owoce rozgrzewają organizm, a inne go wychładzają?

trochę oszukane, bo są roz-cień-cza-ne… to znaczy, że jest w nich tylko trochę soku. Reszta to zwykła woda.Dozwolone też jest dodawanie naturalnych i sztucznych substancji słodzących oraz dodatkowych naturalnych barwników i aromatów. Najmniej fajne są napoje, bo mają jeszcze mniej soku niż nektary, a do tego zawierają konserwanty lub barwniki oraz sztuczne substancje słodzące. Od tej pory dokładnie czytam,

WYCHŁADZAJĄ

Nigdy przedtem nie zastanawiałam się nad tym, co piję. Zmieniło się to pewnego dnia. Byłam wtedy w sklepie razem z mamą i odkryłam, że na półce z napojami owocowymi są też soki i nektary. Czym one się różnią? Kartoniki były bardzo podobne do siebie! Postanowiłyśmy razem rozwiązać tę zagadkę. W internecie przeczytałyśmy, że soki są w 100% wyciskane z owoców lub warzyw. Nektary są

ROZGRZEWAJĄ

fot. Weronika Wierszel z wujkiem Kubą

wiśnia, kokos, suszona papaja, winogrono, liczi, ananas, malina, mandarynka

banan, melon, grejpfrut, gruszka, arbuz, jabłko, morela, figa, cytryna, pomarańcza, brzoskwinia, śliwka, truskawka

24


Co wiesz o

kotach?

POLECAMY

Hania Konopko dla dzieci:

Pani Kasia dla dorosłych i dzieci:

Magiczny kotek Sue Bentley

Wszystkie koty mają zespół Aspergera. Kathy Hoopmann

Wydawnictwo: Wilga

Wydawnictwo: LINIA

Dla miłośników zwierząt domowych polecam serię książek pod tytułem „Magiczny kotek”. To piękne książki, które łatwo się czyta.

Fantastyczna książka, która w niezwykle prosty sposób tłumaczy potrzeby osób z zespołem Aspergera. W tej samej serii „Wszystkie psy mają ADHD”.

Tekst i ilustracje: Milena Szurkało i Mikołaj Gas

Kot myje się kilkanaście razy dziennie.

Koty mają w naturze oszczędzanie jedzenia. W przeciwieństwie do psów.

Puma, żyjąca w Afryce, to niebezpieczna piękność.

Ryś to wytrawny myśliwy. Cętkowane futro pozwala mu wtopić się w tło. Żyje w polskich lasach. Jest kuzynem żbika. Większość kotów żyje samotnie. Lwy to jedne z kotów żyjących w stadach. Mają sprytne metody polowań. Najbardziej lubią mięso. Inne koty też. Kotek 25

Tygrysy żyją głównie w Azji, nie w Afryce (w Afryce możemy natknąć się na lwa!) Żbik afrykański dał początek rodzinie kotowatych.

Pasy u tygrysa występują również na skórze, dlatego ogolony tygrys będzie nadal w paski.

Większość tygrysów ma oczy koloru żółtego. Poza tygrysami białymi. Te mają oczy niebieskie.


Dzieci z naszej szkoły, z obydwu budynków, miały okazję poznać kota i Ekoludka. Co może niektórych zaskoczyć – Leniwy kot (który sam twierdził, że nie jest leniwy, tylko kanapowy) uczył ekoludka ekologii. I odwrotnie – Ekoludek pouczał kota. Co, kto i kogo dobrego nauczył? Proszę zapytać dzieci! :)

Zapal znicz pamięci Edycja VIII

http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/36782,Akcja-Zapal-zniczpamieci-po-raz-osmy-Poznan-23-pazdziernika-2016.html

SPOTKANIE Z EKOLUDKIEM

Grafika: Zapal_znicz_pamieci_2016_FOLDER

Czego może nauczyć nas kot?

______________

Fot. L. Grzeszczyk

23 października odbędzie się ósma, poznańska edycja akcji "Zapal znicz pamięci", w której wezmą udział nasi uczniowie pod opieką pani Ewy Groszewskiej.

______________ KONCERT flażoletowy - ZDJĘCIA

Koncert, z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski, odbył się w Katedrze Poznańskiej. Wśród muzyków, były dzieci z klasy 3g oraz z kółka flażoletowego pod opieką pani Lidii Grzeszczyk.

"Zapal znicz..." to okazja do oddania hołdu Polakom zamordowanym w czasie okupacji. W tym roku upamiętniać będziemy ofiary mordu w Lasach Zakrzewskich. "Celem jest przywrócenie pamięci bohaterów ginących w publicznych egzekucjach, więzieniach, obozach na zachodnich kresach II Rzeczypospolitej za uparte podtrzymywanie polskości, za aktywność społeczną, za patriotyzm. Celem akcji jest też przypomnienie o warunkach okupacyjnych na ziemiach wcielonych do III Rzeszy."

(za http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/36782,Akcja-Zapalznicz-pamieci-po-raz-osmy-Poznan-23-pazdziernika-2016.html)

Z zaangażowania naszych uczniów i przebiegu akcji zdamy relację w następnym numerze.

27

Organizatorzy: Oddziałowe Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu, Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi i Gdańsku, Radio Merkury Poznań, Radio PiK, Radio Katowice, Radio Gdańsk i Radio Łódź Patronat honorowy: Wojewoda Wielkopolski, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.


_______________wywiad numeru_______________ PANI KAMILA RYBARCZYK jest kierownikiem naszej świetlicy. Dba o to, by dzieci po lekcji miały zapewnioną dobrą opiekę. Wyposaża świetlicę w potrzebne do pracy materiały (to między innymi dzięki pani Kamili możemy tworzyć obrazki z koralików, ozdabiać styropianowe figury,

tworzyc animacje na folii, etc.). Pani Kamila razem z innymi paniami nauczycielkami na świetlicy ma kreatywne pomysły na prace plastyczne i zajęcia edukacyjne. Panie przygotowują również okolicznościowe dekoracje szkoły, rozwiązują bieżące problemy dzieci, bywają powiernikami tajemnic,

Pani Kamilo, jaki lubi pani kolor?

Co pani woli, spodnie czy spódnice?

Lubię kolor niebieski.

Spodnie.

Co pani lubi jeść? Lubię zupy. Warzywne i owocowe, i słodkie, i kwaśne, i pikantne. Wszystkie oprócz zupy rybnej. Nie przepadam za rybami. Dlaczego wybrała pani pracę w szkole? Lubię pracę z dziećmi. Pracę w szkole rozpoczęłam jako nauczyciel języka polskiego.

czuwają nad bezpieczeństwem podczas zabaw na sali rytmicznej , na boisku i sali korekcyjnej. To między innymi dzięki pani kierownik nie ciśniemy się na sali świetlicowej, ale mamy możliwość rozwijania swoich talentów, odpoczynku w salach cichych, pogawędek czy wygibasów na miękkich materacach i przestrzennych figurach. Bardzo paniom i panom - nauczycielom dziękujemy za tę pracę!

Czy lubi pani zwierzęta? Tak. Jakie? Psy. Mam psa - dalmatyńczyka, ma na imię Fiona. Jest żywym zwierzakiem - biega, nieustannie chce się bawić i głośno szczeka. Jak pani spędza czas w weekend? Jeżdżę na wycieczki.

Rozmowę przeprowadziły Hania i Milena z kl. 2a

Kreatywne LABIRYNTY

Zajęcia plastyczno-techniczne w szkole nie muszą być nudne. Wystarczy czasem poszperać w szafie, wydobyć z niej zapomniane kubki, rolki, nakrętki, dodać odrobinę fantazji i powstaje labirynt, zabawka dla dużych i małych. Konstruowanie labiryntu okazało się dla całej klasy radosną, twórczą zabawą. Dzieci nie tylko wycinały, kleiły, manipulowały przedmiotami, ale uczyły się również cierpliwości, wspólnego pokonywania problemów i asertywności w pracy zespołowej. Zamontowanie każdego elementu wymagało uruchomienia logicznego myślenia, planowania i przewidywania. Ukończone dzieło można było od razu wypróbować. Labirynty cieszą się dużym zainteresowaniem na przerwach czy podczas zabaw swobodnych dzieci, które spędzają szkolny czas w naszej sali. Zachęcamy do stworzenia labiryntu u siebie w domu, życzymy owocnej i wspaniałej zabawy. Uczniowie klasy 3i wraz z wychowawczynią Anną Ławniczak

Fot. A. Ławniczak

Pomysł zaczerpnięty ze strony http://mojedziecikreatywnie.pl/

28


Profile for Magazyn Szkolny Cool School Suchy Las

Sucholeski Magazyn Szkolny Cool School Nr 2/2016(2)  

Sucholeski Magazyn Szkolny

Sucholeski Magazyn Szkolny Cool School Nr 2/2016(2)  

Sucholeski Magazyn Szkolny

Advertisement