Page 14

rÅdnetanken var på toppen i Skagen Den 10. oktober samledes rÅdnetanken helt ekstraordinært i Skagen. Grunden var en ny 3iEN Slamlagertank og utraditionelle løsninger på ekstreme udfordringer. For de fremmødte var der meget viden og inspiration at hente samt en uovertruffen udsigt til toppen af Danmark. TEKST OG FOTO: ANNA KLITGAARD

Der var fra morgenstunden en forventningsfuld summen i Forsyningens mødelokaler i udkanten af Skagen. Helt ekstraordinært var rÅdnetanken nemlig samlet for anden gang i år. Første gang var i Odense i foråret, men med en helt ny 3iEN Slamlagertank fra Krüger A/S og en ny måde at håndtere ekstremt svingende spildevandsmængder på fra både fiskeindustri og privatkunder, var der en god grund til at lave en ekstra netværksdag. Omkring 25 gæster havde da også fundet vej til Skagen, hvor de ved selvsyn kunne opleve de nye installationer i efterårssolen.

14   spildevand #5/19

Formiddagen startede med en gennemgang af Forsyningens specifikke udfordringer af Forsyningschef Spildevand, René Hansen. En af de helt store har været de voldsomt svingende mængder spildevand, renseanlægget i Skagen har skullet håndtere. Udsvingene er forårsaget af fiskeindustrien, som genererer voldsomt varierende belastninger. Det har gjort det umuligt for renseanlægget at overholde anlæggets udlederkrav, særligt hvad angår kvælstof.

Skagen Circle bliver til Løsningen for Frederikshavn Forsyning har været at udvikle samarbejdet Skagen Circle, hvor Forsyningen sammen med fiskevirksomheder, Skagen havn, Skagen Varmeværk og Krüger har set på grønne løsninger, der kunne løse fiskeri- og turist­byens særegne udfordringer på spildevandsområdet. I toppen af Danmark har parterne udvidet kapaciteten og dermed sikret miljøet ved at investere i en ny rådnetank samt driftsoptimere den eksisterende. Samtidig har man omlagt driften til mesofil drift og udvidet kapaciteten i forhold til forafvanding. Nogle af ønskerne til det nye anlæg var, at det skulle være driftssikkert og have arbejdsmiljø og -sikkerhed for øje. Desuden skulle det udvinde energi, således at biogas kunne anvendes til el-og varmeproduktion. Sidst men ikke mindst skulle det kunne klare de store udsving fra fiskeindustrien, så Forsyningen ikke længere skulle køre mellem to og fire fyldte slambiler af sted til Frederikshavn Kommunes andre renseanlæg om dagen. Alle fik mulighed for at inspicere rådnetankene og slamlagertanken oppefra.

Resultatet lyste op i solskinnet lige udenfor mødelokalets vinduer. Et forafvandingsanlæg, en kedelcentral, to rådnetanke på henholdsvis 2400 og 3000m3, en slamlagertank

Profile for susanne brandt

Spildevand #5 2019  

Spildevand #5 2019