Page 1

Lackering i en ny dimension.

Spies Hecker – helt enkelt närmare.


Din framtid börjar nu! Hi-TEC – den nya Spies Hecker vattenbasislack 480. Ett basislacksystem i centrum för din lackeringsverkstad. Det ger optimal hjälp för hela arbetsprocessen genom enkel och säker användning. Med Permahyd® Hi-TEC 480 presenterar Spies Hecker just nu en absolut innovation för hela lackeringsbranschen. Permahyd® Hi-TEC Serie 480 ställer upp en helt ny standard med tanke på enkel användning, korta processtider och ännu bättre flexibilitet. Fördelar, som kommer att övertyga varje lackerare redan efter första praktiska användning.

Permahyd® Hi-TEC 480: • 1. Enkel och snabb bearbetning. • 2. Hög resultatsäkerhet genom jämn utbildning av effekten. • 3. Korta processtider. • 4. Enkel och säker utsprutning. • 5. Olika användningsmöjligheter, lackering invändigt, i flera skikt och med flera färger.


Hi-TEC betyder framsteg. Permahyd® Hi-TEC förenar kunnande från forsknings- och utvecklingslaboratorier med erfarenheter från servicetekniker i över 50 olika länder. Basis för det nya Permahyd® Hi-TEC systemet är en fullständigt ny, patenterad teknologi för vattenbasislacker. Dessa framtidsorienterade mixlacker ger en mycket jämn utbildning av effekten. Många färger levereras med högre pigmenthalt, vilket ger en utmärkt täckförmåga. Dessutom kan Hi-TEC härdas med Permahyd® Härter 3080, vilket är fördelaktigt vid lackering invändigt och i flera skikt. Basislacksystemet är särskilt lätt att arbeta med. Vid inställning av färgmaterialet hjälper ett speciellt utvecklat additiv att optimera sprutegenskaperna.


Hi-Five. Fem fördelar, som övertygar! 1. Hi-TEC: • Enkel och snabb bearbetning. För inställning av Hi-TEC basislacken behöver lackeraren bara ett extra additiv (WT 6050/WT 6051) – och sedan är det bara att köra igång. Tack vare utmärkta utflytningsegenskaper är det särskilt lätt att applicera Hi-TEC basislacken och en perfekt vätning av ytskiktet uppnås. Dessutom är den utmärkta bärigheten och den excellenta täckförmågan betecknande. Hi-TEC basislacken appliceras i en enda arbetsgång – utan mellanluftning. Därigenom försvinner besvärande väntetider. Den mycket enkla användningen ger direkt ett synbart och samtidigt tillförlitligt lackeringsresultat.


2. Hi-TEC:

3. Hi-TEC:

• Säkert resultat.

• Korta processtider.

Den nya patenterade Hi-TEC teknologin återspeglas tydligt i lackfinishen. Mycket fina aluminiumpigment ger en jämn utbildning av effekten hos alla metalliclacker och pearlfärger. färger. Dessutom är det mycket lätt att reproducera alla Hi-TEC färgerna. Det visar sig speciellt, när olika lackerare får fram ett nästan identiskt lackeringsresultat trots olika sprutpistoler och individuella appliceringstekniker.

Permahyd® Hi-TEC kan avluftas snabbt. Därmed kan den lackerade ytan på en gång bearbetas vidare. Genast efter avluftning kan objektytan dammas av, dammpartiklar avlägsnas eller ytan slipas lätt. På så sätt optimerar Permahyd® Hi-TEC hela arbetsflödet i din lackeringsverkstad. Ännu en fördel, vid lackering med flera färger kan det avluftade lackskiktet omedelbart maskeras och överlackeras.


4. Hi-TEC:

5. Hi-TEC:

• Lätt utsprutning.

• Större flexibilitet.

Vid utsprutning erhålls en absolut homogen övergångszon till angränsande ytor med minsta tänkbara arbetsinsats. Hi-TEC är speciellt utvecklat med den målsättningen. Beispritz Additiv 1050 appliceras utan tillsats på utsprutningszonen. Det ger en utmärkt vätning av ytskiktet. Hi-TEC basislacken sprutas sedan direkt in i det våta skiktet av Beispritz additivet. Denna metod säkerställer ett jämnt arbetsresultat. Dessutom uppstår mindre sprutdimma och övergången till utsprutningszonen blir så gott som osynlig.

Nya trender i bilserieproduktionen betyder oftast stora utmaningar för billackerarna t.ex. lackering invändigt, i 3-skikt eller med flera olika färger. Hi-TEC har exakt rätt svar på detta. Genom tillsats av en speciell härdare kan kraven från bilindustrin utan vidare uppfyllas. Permahyd® Härter 3080 ger en optimal genomhärdning av mellanlackskikten och en utmärkt kemisk och mekanisk beständighet. Reparation av flerskitslackeringar eller designlackeringar, vilket är vanligt för företagsfordon och bussar, kan snabbt och enkelt genomföras med Permahyd® Hi-TEC.


• „Fantastiskt, hur lätt Permahyd® Hi-TEC låter sig bearbetas.“

Hi-TEC. Digitalt Color Management. Färgmätning, mixreceptsökning, färgblandning – Spies Hecker har för varje arbetssteg det riktiga verktyget. Allting är optimalt anpassat till Permahyd® Hi-TEC 480.

• ColorDialog spectro.

• CRplus.

På sekunder analyseras färgen direkt på fordonet. Via 3 vinklar tar ColorDialog fram den färg, som bäst passar. Med ett nytt ”flerfärgskorrigeringsmodus” kan numera lackerarens individuella lackeringsteknik tas med i beräkningen. Instrumentet testar också den uppsprutade provplåten och korrigerar blandningsreceptet – om nödvändigt.

Färgsökningsprogrammet CRplus utvärderar elektroniskt inlästa datauppgifter och räknar sekundsnabbt fram ett blandningsrecept. Den nya programvaran visar också materialförbrukning, lager och beställningar. Arbetet i färgblandningsrummet kan på så sätt styras ännu bättre.


• „Med införandet av Hi-TEC satsar jag på digital support av färgsökning – hos mig finns inga kompromisser.“

Hi-TEC. Anpassade arbetshjälpmedel.

Färgkod läsare. Därmed kan färgkoderna snabbt och komfortabelt läsas in från baksidan av Hi-TEC Index för varianter.

ColorTint våg. Framtidsorienterad teknologi för exakt färgblandning.

Hi-TEC Index för varianter. I ett kompakt plåtskåp finns alla färgvarianter översiktligt sammanfattade. Färgproverna är lackerade med original Permahyd® Hi-TEC.

Mixfärgsetikett. Ingen förväxling av mixfärger. Varje färgburk har en bestämd plats. Vidare får man klara anvisningar om färg och pigmentstruktur.

Mixfärgposter. Alla mixlacker visas översiktligt. Färgpositionerna är exakt definierade.


Högeffektiva putsdukar. Den riktiga lösningen för rengöring och avfettning av undergrunder eller för anspråksfull polering.

Verkstadsposter. För snabb inarbetning med Permahyd® Hi-TEC finns olika praktiska poster, där varje arbetsmoment beskrivs på ett överskådligt sätt.

Mätsticka. Som standardutblandning till SpeedRepair och flerskiktslackeringar finns alltid en passande mätsticka.

Hi-TEC. Framtiden finns redan i din verkstad. • 1. Deltagande i Hi-TEC utbildning i Spies Hecker Training Center. • 2. Individuell Hi-TEC träning i din lackeringsverkstad. • 3. Införande av Color-Software och Hi-TEC tillbehör. • 4. … och sedan är det bara att köra igång!

Marketing Poster. Dekorativ och tilltalande. En poster för kundmottagningen.


ems-p.com

© Copyright by Spies Hecker GmbH 05/2010

DuPont Performance Coatings Scandinavia AB Spies Hecker Box 84 S-42502 Hisings Kärra Tel. + 46 (0) 31 57 68 95 Fax: + 46 (0) 31 57 18 65 Info.SH@swe.spieshecker.com www.spieshecker.se

Permahyd Hi-TEC 480 - Sverige  

Permahyd Hi-TEC 480 - Sverige

Permahyd Hi-TEC 480 - Sverige  

Permahyd Hi-TEC 480 - Sverige

Advertisement