Turvakortit - Kaikki kortit - Suomi

Page 1

SU

U

ME

N

LA

ESTÖ ÄRJ

SUO

PE

KU

OSA

TURVA T I T R O K

SJ

I

LL

T U R VA L L I

S

ST

A AV

E STUSALAN K

S

OSALLISTAVA

TURVALLISUUS MAAHANMUUTTAJILLE


OSALLISTAVA

TURVALLISUUS

A T U R VA L L I S

ME

N

PE

RJES

US

TURVA KORTIT

SUO

Turvakortit

UU

OSA

IS

V TA

S

LL

MAAHANMUUTTAJILLE

LA

STUS LAN A

S KE

K

Turvakortit on tuotettu Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä (SPEK) Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille (OTE) sekä Osallistava turvallisuus maahanmuuttajille (OTE-M) -hankkeiden yhteistyönä. Kortit on tarkoitettu erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden, maahanmuuttajataustaisten henkilöiden, heidän perheenjäsentensä, järjestötoimijoiden, sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen toimijoiden ja opiskelijoiden käyttöön. Toisaalta kortit soveltuvat kaikille turvallisuusasioista kiinnostuneille. Aineiston tavoitteena on tarjota yhtenäinen pohjatieto arjen turvatekniikasta ja muista turvallisuutta parantavista tuotteista ja toimintatavoista. Turvakortit koostuva 50 kortista. Pakka sisältää viisi jokerikorttia, 44 teemakorttia ja saatekortin. Jokerikorteissa on laajempaa turvallisuustietoa vuodenajoista, jokamiehenoikeuksista, liikkumisesta, sekä elämäntapojen ja sosiaalisen suojaverkoston vaikutuksesta arjen turvallisuuteen.


S

U

TURVALLI

US

LI

AL

TURVA KORTIT

OSAL

H

A TURV

S

U

US

I LL

OSA

OSA

US

SU

LI

S

EN

AV

US

J

ST

SU

TURVA KORTIT

AL

AL US

N TURV

A TURV

SU

ISE

AV

LI

M

ST

AR

U

S

U

LL

UU

SU

K

RVALLI

A T U RVA

IK

TU

AV

TURVA KORTIT

LI

PA

LO

US

TURVA KORTIT

ST

LL

I

L SU

OSAL

VA T U RVA

LI

TA

IS

S

LI

LI

Teemakortit on jaettu neljään teemaan

TURVALLI

Korttien sisältö Jokaiseen teemaan on tuotettu 11 korttia. Korteissa on arvioitu miksi tuotetta tai toimintatapaa tulisi käyttää, missä ja miten käytetään. Samoin korteissa on hyvä tietää -vinkkejä ja lisätietoja. Korteissa on myös tieto tuotteiden arvioidusta edullisimmasta hinnasta (2019 hintataso) sekä potentiaaliset ostopaikat. Hinnat ovat viitteelliset, lopulliseen hintaan vaikuttaa sekä tuotemerkki, tuotteen rakenne, laatu että ostopaikka. Ostopaikat on ilmaistu yleisniminä ja kaikkia tuotteita löytyy myös verkkokaupoista.

Jälleenmyynti Korttipakka, samoin kuin osa tuotteista on saatavissa myös SPEKin verkkokaupasta: http://verkkokauppa.spek.fi/. Kortit ovat saatavissa sekä painotuotteena että sähköisenä aineistona. Suomenkielisen aineiston ohella Turvakortit tuotetaan kymmenellä muulla kielellä. Erikieliset versiot ovat sähköisenä saatavissa verkkosivuilta www.spek.fi/OTE ja www.spek.fi/OTE-M vuoden 2020 alusta alkaen. Aineisto on vapaasti käytettävissä ei-kaupalliseen käyttöön lähde mainiten. Kortit on tuotettu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tuella. Korttien ensimmäinen painos on julkaistu marraskuussa 2019.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


L

S

EL

UU

TURVA KORTIT

A

T

ST

A TURVAL

IS

OSALLI

AV

Ä M Ä NTA

V

Elämäntavat -

päihteet, tupakka ja lääkkeet


L

Elämäntavat - päihteet, tupakka ja lääkkeet

S

EL

UU

TURVA KORTIT

A

T

ST

A TURVAL

IS

OSALLI

AV

Ä M Ä NTA

V

Alkoholi Alkoholia käytetään usein juhlajuomana ja osa ihmisistä käyttää sitä päihtymystarkoituksessa. Runsas alkoholin käyttö lisää sairastumisen ja tapaturmien riskiä, aiheuttaa sosiaalisia ongelmia ja voi lyhentää elinikää. Alkoholi on osasyy monissa hukkumisissa, liikenneonnettomuuksissa, putoamisissa ja kaatumisissa. Alkoholin käyttö vaarantaa turvallisuuden niin kylmällä ilmalla kuin helteellä. Jos otat et aja. Alkoholin käyttö on kielletty sekä työpaikalla että liikenteessä. Alkoholia ei saa käyttää yhtä aikaa lääkkeiden kanssa.

Tupakka Tupakka on Suomessa laillinen. Sen osto ja hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta. Tupakkaa ei saa myydä tai luovuttaa alaikäiselle. Tupakoinnista on huomattavia terveyshaittoja. Se lisää mahdollisuutta sairastua syöpään. Myös tupakan savu on epäterveellistä. Tupakointi on kielletty julkisissa tiloissa. Tupakointi lisää paloriskiä. Riski korostuu tupakoinnin ja päihteiden käytön yhteydessä. Tupakoitaessa pitää huolehtia, että lähellä ei ole syttyviä materiaaleja. Tupakan tumpit pitää laittaa niille tarkoitettuun palamattomaan tuhkakuppiin tai purkkiin. Huolimaton tupakointi ulkona lisää maastopalon riskiä.

Lääkkeet Lääkkeitä käytetään sairauden hoitamiseen. Lääkkeiden kanssa ei tule käyttää alkoholia tai muita päihdyttäviä aineita, jotta lääkkeet vaikuttavat tarkoituksensa mukaan, eivätkä aiheuttaisi sivuvaikutuksia. Lääkkeitä tulee käyttää lääkärin ohjeiden mukaan. Lääkkeet pitää ostaa apteekista. Toisen ihmisen reseptilääkkeitä ei saa käyttää.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


S LI

T U RVA

LL

LII

KKUMI

NE

S

TURVA KORTIT

UU

OSAL

VA

IS

TA

N

©Juho Sihvonen

Liikkuminen ELÄMÄNTAVAT


S LI

T U RVA

LL

LII

KKUMI

NE

S

TURVA KORTIT

UU

OSAL

VA

IS

TA

Liikkuminen

N

Miksi pitää kiinnittää huomiota? Kaatumiset ja putoamiset ovat yleisin tapaturmaisen kuoleman syy Suomessa. Myös liikenteessä liikkuminen voi vaarantaa arjen turvallisuuden. Liikkumisen turvallisuuteen pitää sen vuoksi kiinnittää erityistä huomiota sekä sisällä että ulkona.

Miten varmistan? Liikkumisen turvallisuus koostuu useista eri osa-alueista. Varmista aina esteettömät kulkuväylät ja varmista hyvä yleisvalaistus. Käytä tarvittaessa liikkumiseen apuvälineitä. Varmista esteetön liikkuminen. Pidä kulkureitit ja ovien edustat vapaana. Minimoi tarpeeton tavara (palokuorma) sekä asunnossa että rappukäytävissä. Katso, että mahdolliset luiskat ja portaat on varustettu tukevilla kaiteilla. Varmista pihan ja kulkuteiden hiekoitus liukkaan kelin varalta. Varmista hyvä valaistus sisällä ja ulkona. Voit parantaa valaistusta kohdevalaisimilla tai erillisillä valaisimilla. Ulkona lisävaloa saa erilaisista tasku- ja otsalampuista. Muista myös lihaskunto ja jumppakuminauha, ulkona liikkumisen turvallisuus, olosuhteisiin ja keliin sopivat jalkineet. Hyödynnä paikannustekniikkaa eksymisten varalta. Myös näkö ja kuulo tukevat turvallista liikkumista. Käytä tarvittaessa silmälaseja ja kuulolaitetta. Kuuloa tukeva kommunikaattori on myös hyvä liikkumisen turva jo ennen henkilökohtaisesti sovitetun kuulolaitteen hankintaa.

Liikkuminen ja liikenne Liikenteessä liikkuessa kannattaa valita turvallinen ajankohta ja reitti. Jos ajamisessa on ongelmia, kannattaa harkita vapaaehtoista ajamisesta luopumista. Liikkumisen turvallisuuteen pitää kiinnittää huomiota myös pyöräilyn ja kävelyn yhteydessä. Muista liikennesäännöt, näkeminen ja näkyminen.

Apuvälineistä turvaa Liikunta ja liikkuminen ovat tärkeitä lihaskunnon ylläpitäjiä ja arjen mielihyvän tuojia. Liikuntaa kannattaa sen vuoksi harrastaa, vaikka liikkuminen olisi haastavaa. Oikeilla apuvälineillä liikkumista voi jatkaa, vaikka toimintakyky olisi alentunut. Turvaa tuo myös toinen ihminen!

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


T

DE

TURVA KORTIT AM

KE

U

IS

LL S

OSALL

T U RVA

UU

JO

K

VA

IS

TA

IEHENOI

Jokamiehenoikeudet ELÄMÄNTAVAT


Jokamiehenoikeudet

T

DE

AM

KE

U

IS

LL

TURVA KORTIT

S

OSALL

T U RVA

UU

JO

K

VA

IS

TA

IEHENOI

Suomessa jokamiehenoikeudet ovat laajat: luonnossa saa liikkua ja luonnosta saa nauttia varsin vapaasti ja monipuolisesti. Jokamiehenoikeudet kuuluvat kaikille Suomessa asuville ja oleskeleville. Siihen ei tarvitse kysyä lupaa. Muistathan, että jokamiehenoikeudet eivät päde luonnonsuojelualueilla kuten kansallispuistoissa. Tällaiselle alueelle suunnatessasi tarkista aina etukäteen alueen järjestyssäännöt. Säännöt menevät jokamiehenoikeuksien edelle.

Mitä saan tehdä • • • • •

Liikkua jalan, hiihtää tai pyöräillä. Ei kuitenkaan toisen pihalla ja erityiseen käyttöön otetuilla alueilla, kuten viljelyksessä olevilla pelloilla ja istutuksilla Telttailla ja oleskella tilapäisesti siellä missä liikkuminenkin on sallittua Poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasveja Onkia ja pilkkiä (muista kalastuslupa) Liikkua vesillä ja jäällä.

Mitä en saa tehdä • Aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille, luonnolle tai ympäristölle • Häiritä lintujen pesintää ja riistaeläimiä • Kaataa tai vahingoittaa puita • Ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai puuta • Häiritä kotirauhaa • Roskata • Ajaa moottoriajoneuvolla maastossa • Kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia • Avotulta toisen maalle • Avotulta ruohikko- tai metsäpalovaroituksen aikana.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


LL

TURVA KORTIT

O

ST

O

S

IA

R

K

IS

TURVA

UU

OSALL

VA

IS

SO S

TA

ALI VE NEN

Sosiaalinen suojaverkosto


LL

TURVA KORTIT

Sosiaalinen suojaverkosto

O

ST

O

S

IA

R

K

IS

TURVA

UU

OSALL

VA

IS

SO S

TA

ALI VE NEN

Miksi käytän? Sosiaalinen suojaverkosto tukee arjessa ja asumisessa. Se lisää ihmisen turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta.

Missä käytän? Apua voi pyytää tai läheiset voivat tarjota apuaan kaikissa tilanteissa, jossa ihmisen oma osaaminen tai voimavarat eivät riitä. Suojaverkostolle on käyttöä fyysisen, psyykkisen ja psykososiaalisen tuen tarpeessa. Tuen tarve voi syntyä niin elämänkriiseissä kuin traumaattisissa tilanteissa.

Miten käytän? Ole aktiivinen ja kerää läheisistä, omaisista, tuttavista sekä työn ja harrastusten kautta omaa sosiaalista suojaverkostoa. Sovi keskeisten läheistesi kanssa siitä, että nimeät heidät sosiaaliseen suojaverkostoosi. Kirjaa verkoston keskeiset henkilöt lomakkeelle ja laita lomake näkyvälle paikalle. Kun tarvitset apua, voit tarvittaessa katsoa sopivan henkilön Suojaverkko -lomakkeelta ja ota häneen yhteys. Kerro tilanne ja pyydä apua.

Mitä tulee tietää? Suomessa yli miljoona ihmistä auttaa jotakuta läheistään. Osalla ihmisistä on luonnollinen ja joskus hyvin laaja suojaverkko. Osalla ihmisistä suojaverkko on hyvin ohut. Toisaalta yksikin tukihenkilö on hyvä. Viimekädessä suojaverkko voi koostua avun tarvitsijaa työnsä puolesta tukevista viranomaisista.

min un tur vav erkk oni

MINÄ

Minun turvaverkkoni dokumentin saat osoitteesta: www.spek.fi/ote

Suojaverkko -malleja on kolme, valitse niistä itsellesi sopivin. Malliin voi myös kirjata arjen tuen tarpeessa auttavat ammattilaiset, kotihoidon, nuohoojan kuin huoltomiehen nimen ja puhelinnumeron. Valmis kirjaus nopeuttaa ja helpottaa hätätilanteessa tiedon löytämistä ja avun saantia. © Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


ST

A TURVAL

L

IS

TURVA KORTIT A ODENAJ

S

VU

UU

OSALLI

AV

T

Vuodenajat


ST

A TURVAL

L

IS

TURVA KORTIT A ODENAJ

Vuodenajat

S

VU

UU

OSALLI

AV

T

Talvi Suomen talvi on pitkä ja sää on erilainen eri puolilla Suomea. Talvella lämpötilat vaihtelevat nollasta asteesta koviin pakkasiin. Pakkasta voi olla yli -30 astetta. Tuuli lisää pakkasen purevuutta. Pakkasen vuoksi lämpimästi pukeutuminen on tärkeää. Vaatteita on hyvä olla päällä kerroksittain. Jos vaatteita ei ole riittävästi, voit kylmettyä tai paleltua.

Kevät Keväällä lumet sulavat, jokien vesimäärä kasvaa ja jäät lähtevät liikkeelle. Lumen sulaminen aiheuttaa tulvia. Myös tiet voivat olla poikki tulvaveden takia. Keväällä ei saa mennä jäälle kävelemään. Jää voi näyttää paksulta, vaikka se on niin heikkoa, ettei kestä kävelyä. Keväällä ei saa sytyttää ulkona tulta, jos on maastopalovaara. Tällöin myös roskien polttaminen on kiellettyä. Maastopalovaara voi jatkua myös kesällä ja syksyllä.

Kesä Kesällä nautitaan valosta ja lämmöstä. Joskus voi kuitenkin olla liian kuuma. Tällöin pitää muistaa juoda riittävästi ja suojautua liialta auringonvalolta. Pitkäaikainen helle kuormittaa elimistöä, pyri viilentämään kotisi. Kesällä ihmiset uivat meressä ja järvessä. Veden lämpötila voi kuitenkin olla kylmää. Opettele uimaan. Jos et osaa uida, käytä pelastusliivejä. Älä jätä lasta hetkeksikään valvomatta rannalle.

Syksy Loppukesän ja syksyn illat ovat pimeitä. Ulkona liikkuessasi muista käyttää heijastimia. Lämpötilan laskiessa nollaan voi olla liukasta. Syksyllä pitää pukeutua lämpimästi sään mukaisesti. Syksy on hyvää sienestysaikaa. Jos keräät sieniä, opettele tunnistamaan syötävät ja myrkylliset sienet. Muista jokamiehen oikeudet. Syksyllä lämpötilan laskiessa tielle voi muodostua jäätä ja tie voi olla erittäin liukas. Autoon pitää vaihtaa talvirenkaat, jotta autolla voi ajaa turvallisesti. Aja varovasti.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


LL

UU I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Kodin turvallisuuden tarkistuslista


LL

Kodin turvallisuuden tarkistuslista

UU

I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Miksi käytän? Kodin turvallisuuden tarkistuslistan avulla tarkistat oman tai läheisesi kodin vaaranpaikat ja korjaat ne järjestelmällisesti.

Missä käytän? Omassa tai läheisen kodissa.

Miten käytän? Hanki tarkistuslista ja käy listan jokainen kohta läpi. Jos yksittäinen tarkistettava asia on kunnossa, merkitse rasti vihreään ruutuun. Jos asiassa on korjattavaa, merkitse rasti punaiseen ruutuun. Kirjoita tämän jälkeen tarpeelliset korjaustoimenpiteet. Arvioi, voitko tehdä korjauksen tai muutoksen itse, vai tarvitsetko siihen apua. Kirjaa listaan kuka korjaa ja milloin. Pidä huoli siitä, että korjaus tulee myös tehtyä.

Mitä maksaa? Tulostettavissa ilmaiseksi, verkkokaupasta hinta alle 1 € / kappale, www.spek.fi/ote

Mistä ostan? SPEKin verkkosivuilta tai verkkokaupasta. Huomaa, että vastaavia tarkistuslistoja on useita. Muun muassa pelastuslaitokset jakavat omalla alueellaan erilaisia tarkistuslistoja. Lisäksi vaihtoehtoisia listoja löytyy verkkosivuilta.

Mitä tulee tietää? Käy tarkistuslista läpi kaikessa rauhassa. Turvallisuuteen liittyvistä tarkistuskohteista ja niiden tilanteesta kannattaa keskustella koko perheen kanssa. On tärkeää, että kaikki ovat tietoisia mahdollisista turvallisuusheikkouksista ja niiden korjaustarpeesta. Muista, että tarkistuslista ei korvaa mahdollista pelastuslaitoksen lähettämää omavalvontalomaketta eikä palotarkastusta. Huomaa, että asukkaan kunto tai elämäntilanne voi muuttua. Mahdollisissa merkittävissä muutoksissa tarkistuslista pitää käydä uudelleen läpi ja päivittää se.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


LL

UU I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Suomi 112 -sovellus


LL

UU

I

S

JE

Suomi 112 -sovellus

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Miksi käytän? 112 Suomi -sovellus on älypuhelimeen ladattava sovellus. Se nopeuttaa avunsaantia hätätilanteessa. Soittajan sijaintitieto välittyy hätäkeskukseen automaattisesti. Hätäpuhelun käsittely nopeutuu ja apua osataan lähettää oikeaan kohteeseen.

Missä käytän? Hätätilanteessa, kun tarvitsen apua itselleni tai toiselle henkilölle.

Miten käytän? Etsi sovellus älypuhelimesi sovelluskaupasta nimellä ”112 Suomi”. Lataa sovellus sovelluskaupan ohjeiden mukaisesti. Aseta kuvake näkyvälle paikalle puhelimeesi. Salli sovelluksen käyttää puhelimesi sijaintietoja. Käynnistä sovellus ja syötä puhelinnumerosi. Tämän jälkeen sovellus on käyttövalmis. Hätätilanteessa valitse puhelimeltasi 112 Suomi -sovellus ja paina näytölle tulevaa SOITA 112 –painiketta ja paina luurin kuvaketta. Kerro nimesi ja tilanne, johon tarvitset apua. Älä sulje puhelinta ennen kuin hätäkeskuspäivystäjä antaa siihen luvan.

Mitä maksaa? Sovellus on maksuton. Hätänumeroon voi soittaa, vaikka puhelimessa ei olisi saldoa.

Mistä ostan? 112 Suomi on ladattavissa sovelluskaupoista ilmaiseksi älypuhelimiin.

Mitä tulee tietää? 112 Suomi -sovelluksen lisäpalveluihin kuuluvat päivystysnumerot kiireettömään avuntarpeeseen sekä vaaratiedotteiden välittäminen. Päivitä sovellus säännöllisesti. Voit vaihtaa sovelluksen käyttämän kielen ja puhelinnumerosi sovelluksen asetuksista. Puhelimen GPS paikannuksen pitää olla päällä, jos haluat, että mahdollisimman tarkka sijaintitieto välittyy hätäkeskukseen.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


LL

UU I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Kemikaalit


LL

UU

I

S

JE

Kemikaalit

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Miksi käytän? Kemikaaleja käytetään päivittäin. Niiden käyttö helpottaa arkea.

Missä käytän? Kemikaaleja käytetään siivoukseen, pyykin- ja astioiden pesuun, sekä henkilökohtaisen hygienian hoitoon. Kemikaaleja käytetään auton ja koneiden poltto- ja voiteluaineena. Lannoitteet, myös kukkalannoitteet, hyönteismyrkyt, rotanmyrkyt ja grillinesteet, samoin kuin ilotulitteet ovat vaarallisia aineita. Tarpeettomat kemikaalit ovat ongelmajätettä. Hävitä ne asianmukaisesti.

Miten käytän? Tuotteissa on käyttöohje. Noudata sitä. Huomioi varoitusmerkit:

räjähtävä

syövyttävä

hapettava

myrkyllinen

terveysvaara/ vaarallinen otsonikerrokselle

terveydelle ympäristölle paineen alainen syttyvä vaarallinen vaarallinen kaasu Säilytä kemikaalit niiden alkuperäisessä pakkauksessa. Varo kemikaalien joutumista suuhun, iholle, silmiin tai keuhkoihin. Säilytä kemikaalit aina lasten ja kotieläinten ulottumattomissa. Käytä suojavälineitä (suojakäsineet ja –lasit) ja suojaa tarvittaessa hengitys ja huolehdi tilan tuuletuksesta.

Mistä ostan? Kodintarvikeliikkeet, marketit, verkkokaupat. Osta kemikaalit aina luotettavalta myyjältä.

Mitä tulee tietää? Kemikaalit voivat olla haitallisia sekä ihmisen terveydelle että ympäristölle. Terveydelle vaaralliset kemikaalit saattavat esimerkiksi ärsyttää ihoa tai silmiä, aiheuttaa herkistymistä tai myrkytyksen, tai niillä voi olla vakavia pitkäaikaisvaikutuksia. Ota huomioon ympäristövaikutukset kemikaalien käytössä ja hävittämisessä. Hävitä tarpeettomat kemikaalit aina asianmukaisesti. Mahdollisissa kemikaalionnettomuuksissa soita hätänumeroon 112. © Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


LL

UU I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Tietoturvallisuus


LL

Tietoturvallisuus

UU

I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Miksi käytän? Tietoturvallisuudesta huolehtiminen auttaa suojautumaan sekä yksityisyyden loukkauksilta että taloudelliselta hyväksikäytöltä. Lisäksi se lisää turvallisuudentunnetta. Varoitustarra auttaa muistamaan, ettei poliisi tai pankkitoimihenkilö koskaan kysy puhelimessa, kadulla eikä kotiovella verkkopankkitunnuksia eikä pankkikortin tunnuslukua. Jos kuitenkin joudut huijatuksi, oman pankin päivystävä puhelinnumero ja hätänumero 112 nopeuttavat mahdollisista rikoksista ilmoittamista.

Missä käytän? Huolehdi tietoturvasta kaikessa arjen toiminnassa.Ota tarra käyttöön kotona ja läheistesi kotona.

Miten käytän? Älä anna pankkitunnuksia, sähköpostin salasanaa eikä sähköisien yhteyksien tunnuslukuja toiselle henkilölle. Lisää tarraan oman pankkisi puhelinnumero, johon voit hätätilanteessa ilmoittaa mahdollisesta pankkitietojen urkinnasta tai vastaavasta. Laita tarra kotona näkyvälle paikalle.Tarra muistuttaa siitä, että et saa luovuttaa verkkopankkitunnuksia kenellekään. Älä myöskään kerro pankkikorttisi tunnuslukua. Jos kuitenkin erehdyt antamaan tietosi, soita välittömästi omaan pankkiisi ja ilmoita tilanteesta. Pankki suojaa tilisi. Ilmoita tietoturvarikoksista myös poliisille.

Mitä maksaa? Maksuton.

Mistä ostan? Jakelussa poliisilaitoksilla ja useilla yhteistyöjärjestöillä. Tarroja on saatavissa suomen-, ruotsin- ja englanninkielisenä.

Mitä tulee tietää? Hanki tietotekniikkaosaamista ja pidä se ajan tasalla. Päivitä tietokoneen ja älypuhelimen ohjelmat säännöllisesti. Käytä virustentorjuntaohjelmaa. Pidä huoli sähköpostin ja muiden sähköisten palveluiden salasanoista. Ole varovainen sähköpostin liitteiden avaamisessa. Kaikki hyvä, mitä sähköposti lupaa, ei pidä paikkaansa! Älä luovuta pankkitunnuksiasi tai pankkikortin pin-koodia kenellekään, myöskään perheenjäsenille. Pidä pankkitunnukset poissa näkyvistä. © Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


LL

UU I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Paikannuslaite


LL

Paikannuslaite

UU

I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Miksi käytän? Paikannuslaitetta käytetään henkilöturvallisuuden parantamiseksi. Henkilö voidaan paikantaa useilla eri laitteilla, älypuhelimen, älykellon tai erillisen paikannuslaitteen avulla.

Missä käytän? Paikannuslaitetta voidaan käyttää ulkoiltaessa tai eksymisen varalta (lapset ja muistisairaat henkilöt). Paikannuslaitetta käytetään, kun halutaan selvittää, missä avun tarvitsija on. Se soveltuu paikantamiseen ulkona. Osa paikannustekniikasta pystyy paikantamaan henkilön (laitteen) myös sisätiloissa. Osassa paikannuslaitteita on käytettävissä myös erillinen hälytysmahdollisuus tai puhelinyhteys.

Miten käytän? Jos käytät erillistä paikannuslaitetta, sen pariksi tarvitaan älypuhelin. Lataa paikannuslaitteen sovellus älypuhelimelle. Parita laite ja vastaanottava älypuhelin. Tämän jälkeen voidaan paikkatieto tarkistaa tarvittaessa. Muista ladata molemmat laitteet säännöllisesti! Paikannukseen voidaan käyttää myös älypuhelinta, jossa on paikannusmahdollisuus. Tällöin paikannukseen tarvitaan toinen älypuhelin.

Mitä maksaa? Erilliset paikannuslaitteet alkaen 90€ + käyttökustannukset kulutuksen mukaan (datamaksu n. 50€ /vuosi)

Mistä ostan? Verkkokaupat, kodintarvikeliikkeet, puhelinliikkeet.

Mitä tulee tietää? Paikannuslaitteen virran loppuminen estää laitteen paikannuksen. Paikannuslaite voi kuitenkin näyttää viimeisen todetun sijainnin myös siinä tapauksessa, että laite on sammunut. Osa laitteista on roiskeveden kestäviä. Laitteet on suunniteltu käytettäväksi -10 - +40 °C lämpötiloissa. Kylmyys heikentää akun kestoa. Suora auringonpaiste voi haitata laitteen toimintaa.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


LL

UU I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Ovisilmä


LL

Ovisilmä

UU

I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Miksi käytän? Ovisilmä lisää asukkaan turvallisuutta ja turvallisuudentunnetta. Sen avulla voidaan suojautua kaupustelulta ja rikollisuudelta. Ovisilmän avulla näet oven ulkopuolelle ja voit päättää avaatko oven.

Missä käytän? Ulko-ovessa.

Miten käytän? Ovisilmä asennetaan oveen asennusohjeen mukaan. Asenna sopivalle korkeudelle. Ovisilmä näyttää laajakulmalinssinsä ansiosta oven ulkopuolen ympäristön.

Mitä maksaa? Mekaaninen ovisilmä alkaen 10 €, elektroniset alkaen 40 €.

Mistä ostan? Kodintarvikeliikkeet, rautakaupat, lukkoliikkeet, verkkokaupat.

Mitä tulee tietää? Markkinoilla on mekaanisen ovisilmän ohella elektronisia ovisilmiä. Yksinkertaisimmillaan laitteet voivat olla paristokäyttöisiä. Paristoja tulee olla varalla. Elektroninen ovisilmä sopii asennettavaksi mekaanisen ovisilmän tilalle. Laitteen asentaminen on melko helppoa, mutta pyydä tarvittaessa apua asentamiseen. Elektronisen ovisilmän näyttö helpottaa tulijan tunnistamista ison näyttöruutunsa ansiosta.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


LL

UU I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Vesi


LL

Vesi

UU

I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Miksi käytän? Vesi on hapen, ruuan ja lämmön ohella tärkeä elinehto. Puhdasta vettä pitää olla aina saatavana.

Missä käytän? Pidä vettä aina saatavilla ja varastossa. Vettä kannattaa varastoida mahdollisen vedenjakeluhäiriön varalta.

Miten käytän? Suomessa vesijohtovesi on pääsääntöisesti juomakelpoista. Kaupasta ja kioskeilta voi ostaa juomavettä pulloissa. Vettä tulee varastoida erillisiin puhtaisiin kannellisiin vesiämpäreihin tai isoihin puhtaisiin ja kannellisiin astioihin, jossa vettä voi säilyttää ja kuljettaa.

Mitä maksaa? Alkaen noin 1 euro/pullo.

Mistä ostan? Elintarvikeliikkeet, kioskit, marketit, huoltoasemat.

Mitä tulee tietää? Ihminen tarvitsee päivittäin noin 2 litraa puhdasta juomavettä. Lisäksi vettä tarvitaan ruuan laittoon ja hygieniaan. Muista, että vesi säilyy erillisessä astiassa juomakelpoisena muutamia päiviä. Veden jakelussa voi olla häiriöitä. Mahdollisen vesijohtoverkoston veden pilaantumisen seurauksena voidaan asettaa veden käyttökielto tai veden keittokehotus. Mahdollisista veden laatuongelmista tiedotetaan tiedotusvälineissä. Pidempikestoisessa veden jakelun häiriöissä kunta järjestää varavedenjakelun. Muista, että myös lemmikkieläimet tarvitsevat vettä.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


LL

UU I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Kotivara


LL

UU

I

S

JE

Kotivara

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Miksi käytän? Erilaiset luonnonilmiöt, kuten myrskyt, sähkökatkot tai voimakas lumisade tai voivat estää kaupassa asioinnin. Sama tilanne voi syntyä esimerkiksi sairastumisen tai tapaturman yhteydessä. Tälläisten tilanteiden varalta tarvitaan kotivaraa, hyvin säilyviä, omaan ruokavalioon ja omiin ruokailutottumuksiin soveltuvia elintarvikkeita.

Missä käytän? Kotona, matkustaessa tai mökillä.

Miten käytän? Kotona on hyvä olla säilykkeitä, joista saadaan helposti ruokaa myös poikkeustilanteissa, kuten sähkökatkon aikana. Säilykkeiden tulee olla ravitsevia ja täyttäviä. Hyviä esimerkkejä ovat purkkisäilykkeet, kuivahedelmät, pikapuurot, couscous, nuudelit, juurekset, kuivatut elintarvikkeet, kuten näkkileivät ja korput.

Mistä ostan? Marketit, ruokakaupat, kioskit.

Mitä tulee tietää? Häiriötilanteessa ensimmäisenä käytetään tuoretuotteet ja jääkaappitavara. Jos sähköä ei ole, kannattaa välttää pakastimen avaamista ruokien sulamisen estämiseksi. Jos sähkökatkos kestää pitkään, pakastimessa olevat elintarvikkeet kannattaa kypsentää ja käyttää ruuaksi. Sähkönjakeluhäiriön aikana ruokaa voi laittaa esimerkiksi retkikeittimellä. Huomaathan, että sähkökatkos voi estää sekä jakeluasemalla tankkaamisen että ruuan ostamisen mutta myös häiritä puhelinliikennettä. Polttoainepumput, maksujärjestelmät ja matkapuhelinlinkit toimivat sähköllä. Yksinkertaisimmillaan säilyke voi olla purkkihernekeitto (kasvis-), josta saat valmiin ruuan helposti tai jota voit hätätilassa syödä vaikka kylmänä. Lisätietoa: www.72tuntia.fi

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


LL

UU I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Ensiapulaukku


LL

Ensiapulaukku

UU

I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Miksi käytän? Ensiapulaukun sisältö antaa perustarvikkeet pienten haavojen ja tapaturmien ensiapuun. Vakavammissa tapaturmissa toimi tilanteen mukaan: soita hätänumeroon 112 tai mene ensiavun jälkeen lääkäriin.

Missä käytän? Ensiapuna haavoihin ja tapaturmiin. Kotona, matkalla, retkellä ja mökillä.

Miten käytän? Opettele ensiavun perusteet. Ylläpidä osaamista. Hanki ensiaputarvikkeet: ainakin laastareita, sidontatarpeita ja sakset sekä kipulääkettä. Tapaturman sattuessa etsi laukusta vamman ensiapuun sopivat välineet. Hoida vamma. Muista suojakäsineet ja haavojen desinfiointi.

Mitä maksaa? Alkaen 15 €.

Mistä ostan? Apteekit, marketit, verkkokaupat

Mitä tulee tietää? Ensiapulaukku on hyvä löytyä jokaisesta kodista. Autoilu-, matka- ja mökkikäyttöön on myynnissä pienempiä ensiapupakkauksia. Ensiapulaukun sisällön voi koota myös itse. Kotona ensiapulaukun sijasta on hyvä olla kiinteä lääkekaappi ja siinä laajempi valikoima ensiapuvälineitä. Säilytä ensiapulaukkua tai ensiaputarvikkeita aina samassa paikassa, jotta ne on helppo löytää tarvittaessa. Harjoittele säännöllisesti ensiavun antamista. Ensiapulaukun sisältö vaihtelee valmistajan ja tarkemman käyttötarkoituksen mukaan. Tarkista ensiapulaukun sisältö säännöllisesti. Huomaa, että pitkä säilytysaika heikentää joidenkin tuotteiden laatua. Niissä voi olla viimeinen käyttöpäivä -merkintä. Hävitä vanhentuneet tuotteet ja hanki vanhentuneiden ja käytettyjen tuotteiden tilalle uudet. Ensiaputarvikkeita saa apteekista.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


LL

UU I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Lääkedosetti


LL

UU

I

S

JE

Lääkedosetti

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Miksi käytän? Dosetti on lääkelokerikko. Se auttaa pitämään lääkkeitä tarvitsevan ihmisen lääkkeet järjestyksessä, helpottaa annostelua ja lääkkeiden ottamista. Dosetista on helppo katsoa, onko lääkkeet otettu.

Missä käytän? Dosettia käytetään kotona, mutta se on pienen kokonsa ansiosta helppo ottaa myös mukaan.

Miten käytän? Viikon dosettiin voi lajitella valmiiksi koko viikon lääkkeet eri vuorokaudenajoille (aamulääkkeet, päivälääkkeet, iltalääkkeet, yölääkkeet).

Mitä maksaa? Alkaen 10€.

Mistä ostan? Apteekit, kodintarvikekaupat, verkkokaupat.

Mitä tulee tietää? Varmista, että lääkkeet annostellaan dosettiin oikein! Markkinoilla on myös erilaisia lääkkeiden annosteluautomaatteja tai lääkkeet voivat olla valmiiksi pakattuna annospusseihin. Molemmat voivat olla hyvä apu esimerkiksi muistisairaan henkilön lääkityksen jaksottamisessa. Huomaa, että dosetti ei sinällään takaa, että lääkkeet tulee otettua, tai että ne otetaan oikeaan aikaan. Varmista oikea jaksotus ja annostus tilannekohtaisesti.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


LL

UU I

S

JE

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Tukevat A-tikkaat


LL

UU

I

S

JE

Tukevat A-tikkaat

S

TURVA KORTIT

S

S

LI

T U RVA

UU

OSAL

VA

IS

A

R

TA

N T LL URVA

Miksi käytän? Tukevia A-tikkaita käytetään turvallisuuden varmistamiseksi kaikissa niissä huolto-, korjaus- ja kodinhoidon tehtävissä, jotka edellyttävät kiipeämistä.

Missä käytän? Kaikissa kodin tehtävissä, jotka edellyttävät kiipeämistä tai kurkottamista: esimerkiksi palovaroittimen asennus kattoon, valaisinten tai verhojen vaihto.

Miten käytän? Hanki asuntosi huonekorkeus huomioon ottaen riittävän korkeat A-tikkaat. Aseta tikkaat aina tasaiselle alustalle siten, että ne eivät pääse kaatumaan tai liikkumaan.

Mitä maksaa? Alumiinitikkaiden hinta 30-50 eurosta alkaen.

Mistä ostan? Rakennustarvikeliikkeet, marketit.

Mitä tulee tietää? Kaatumiset ja putoamiset ovat Suomessa yleisin tapaturmaisen kuoleman syy. Ne aiheuttavat myös merkittäviä kustannuksia terveydenhuollossa. Vältä putoamisia hankkimalla kunnon tikkaat ja käyttämällä niitä kaikissa kiipeämistä edellyttävissä tehtävissä. Varmista, että tikkaiden jaloissa on liukueste ja tikkaiden alusta on kiinteä, eikä luista. Huomaa, että taloyhtiöissä voidaan hankkia yhtiölle yhteiset tikkaat, joita asukkaat voivat lainata. Jos toimintakyky on alentunut, älä kiipeä, vaan pyydä apua.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Pyöräilykypärä / Suojakypärä


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

Pyöräilykypärä / Suojakypärä

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Miksi käytän? Kypärän käyttö suojaa pää- ja aivovammoilta. Tieliikennelaki velvoittaa pyöräilijöitä käyttämään kypärää.

Missä käytän? Käytä pyöräilykypärää aina pyöräilyn aikana. Jos kuljetat toista henkilöä, esimerkiksi pientä lasta pyörällä, pitää myös kuljetettavalla olla päässään kypärä. Kypärää kannattaa käyttää myös rullaluistimilla, potkulaudalla tai skeittilaudalla liikuttaessa. Suojakypärää käytetään myös jääurheilussa ja ratsastuksessa.

Miten käytän? Kypärämalleja on erilaisia. Valitse suojakypärä käyttötarkoitukseen sopivaksi. Valitse kypärä, joka tuntuu päässä sopivalta ja mukavalta. Säädä kypärä päähän sopivaksi ja sulje leukahihna. Kypärä ei saa olla liian tiukka eikä liian löysä, jotta se pysyy päässä.

Mitä maksaa? Alkaen 20 €.

Mistä ostan? Kodintarvikeliikkeet, marketit, verkkokaupat, urheiluliikkeet.

Mitä tulee tietää? Kypärän tulee olla CE-hyväksytty. Pyöräilykypärä on vaihdettava mahdollisen onnettomuuden tai muun iskun jälkeen uuteen. Sopivan kokoinen ja päähän hyvin istuva kypärä suojaa parhaiten. Kirkkaan värinen kypärä parantaa näkyvyyttä liikenteessä. Älä osta käytettyä kypärää, koska et tiedä sen saamia mahdollisia iskuja. Hanki suojakypärän lisäksi kullekin liikuntalajille tarpeelliset muut suojukset!

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Tukikahva (Turvakahva)


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

Tukikahva (Turvakahva)

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Miksi käytän? Tukikahva parantaa liikkumisen turvallisuutta. Ylös nouseminen ja liikkuminen helpottuvat, kun kahvasta voi ottaa tukea.

Missä käytän? Kotona tukikahvoja voi olla siellä, missä asukas liikkuu. Esimerkiksi kylpyhuoneessa, keittiössä ja sängyn vieressä. Tukikahvoja voi olla myös käytävillä ja rapuissa.

Miten käytän? Ota tukikahvasta kiinni. Se helpottaa ponnistamista ylös tuolista tai sängystä. Siitä saa tukea myös liikkuessa.

Mitä maksaa? Alkaen 5 €.

Mistä ostan? Kodintarvikeliikkeet, rautakaupat, verkkokaupat

Mitä tulee tietää? Valitse riittävän tukeva kahva, jotta se kestää käyttöä. Kahva kiinnitetään tukevasti sille sopivaan paikkaan, esimerkiksi seinään. Kiinnitä huomio myös tukikahvan väriin. Värillinen tukikahva on helppo hahmottaa vaaleasta seinästä. Märkätiloihin tukikahvan asentaminen voi edellyttää taloyhtiön lupaa. Muista kosteussulku.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Otsalamppu


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

Otsalamppu

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Miksi käytän? Otsalamppu on pään ympäri asetettavaan pantaan tai esimerkiksi pipoon kiinnitetty valaisin. Se vapauttaa molemmat kädet esimerkiksi pimeässä työskentelyyn. Otsalamppu myös parantaa käyttäjänsä näkyvyyttä liikenteessä.

Missä käytän? Otsalamppua voi käyttää lisävalona tai pimeässä työskentelyyn, metsässä kulkemiseen, kartan lukemiseen, ulkoilemiseen tai koiran ulkoiluttamiseen hämärässä. Otsalamppu on hyvä löytyä jokaisesta kodista sähkökatkon varalta.

Miten käytän? Otsalampun panta pujotetaan pään ympärille. Lamppu laitetaan virtakytkimestä päälle. Lampun valoa voi suunnata käsin tarvittavaan suuntaan.

Mitä maksaa? Alkaen 5€.

Mistä ostan? Kodintarvikeliikkeet, urheiluliikkeet, verkkokaupat, retkeilykaupat.

Mitä tulee tietää? Otsalamppuja on sekä ladattavia että paristokäyttöisiä. Muista ladata lamppu säännöllisesti. Jos lamppu toimii paristoilla, huolehdi, että sinulla on aina varaparistoja. Otsalampun sijasta voit käyttää taskulamppua. Otsalamppu on käyttökelpoisempi, koska se vapauttaa molemmat kädet työskentelyä, kantamista tai esimerkiksi oven avaamista varten.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Liukuestematto


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

Liukuestematto

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Miksi käytän? Maton liukueste tai liukuestematto estää liukastumisia ja niistä johtuvia kaatumisia. Maton liukueste voi parantaa sisällä liikkumisen turvallisuutta. Liukuestematto parantaa pesutiloissa liikkumisen ja suihkussa tai kylvyssä käynnin turvallisuutta.

Missä käytän? Maton liukuestettä, liukuesteverkkoa tai -huopaa käytetään liukkaiden mattojen alla. Se sopii hyvin lapsiperheisiin ja esimerkiksi iäkkäiden ihmisten kotiin. Liukuestemattoa voidaan käyttää pesutiloissa.

Miten käytän? Liukuestekangasta tai -huopaa voi ostaa paloina tai metreittäin. Laita maton alle maton kokoinen pala liukuestekangasta. Se ei saa näkyä maton alta. Kosteisiin tiloihin tarkoitettuja liukuestemattoja on myynnissä valmiina mattoina. Niitä käytetään pesutilojen lattialla, suihkun alla tai kylpyammeen pohjalla.

Mitä maksaa? Liukuesteverkko tai -huopa alkaen 3 euroa metri. Liukuestematot alkaen 20 euroa.

Mistä ostan? Kangasliikkeet, kodintarvikeliikkeet, verkkokaupat

Mitä tulee tietää? Jos jokin yksittäinen matto aiheuttaa asukkaalle vaaran kompastua, tulee arvioida, voidaanko se vaihtaa turvallisempaan, esimerkiksi ohuempaan mattoon. Kompastumisvaaraa aiheuttavan maton käytöstä voidaan viimekädessä joutua luopumaan.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Kelluntaliivit / Pelastusliivit


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

Kelluntaliivit / Pelastusliivit

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Miksi käytän? Pelastusliivit ovat pakollinen pelastautumisväline liikuttaessa vesillä. Pelastusliivien avulla veden varaan joutunut pystyy kellumaan odottaessaan apua. Pelastusliivien väri, heijastin ja pilli parantavat käyttäjän näkyvyyttä ja löydettävyyttä.

Missä käytän? Pelastusliivejä käytetään vesillä olevassa soutu-, moottori- tai purjeveneessä tai vastaavassa vesikulkuneuvossa. Jokaisella veneessä olevalla pitää olla omat pelastusliivit. Pienillä lapsilla pelastusliivejä kannattaa käyttää myös rannalla oleskeltaessa.

Miten käytän? Pelastusliivejä on monenlaisia. Valitse ne käytön mukaan. Sovita pelastusliivejä ennen ostamista. Pelastusliivit tulee olla kyllin suuret, jotta ne sopivat kiinni, mutta kyllin napakat, jotta ne pysyvät päällä. Pelastusliivit tulee pukea ohjeiden mukaan. Ennen pelastusliivien käyttöä pitää tarkastaa, että ne ovat ehjät.

Mitä maksaa? Alkaen 30 €.

Mistä ostan? Kodintarvikeliikkeet, marketit, verkkokaupat, urheiluliikkeet.

Mitä tulee tietää? Pelastusliivit pelastavat henkilön vain, mikäli ne on puettu asianmukaisesti päälle, kun henkilö putoaa veteen. Varmista pelastusliivejä ostaessasi, että niissä on CE-merkintä.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Heijastimet


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

Heijastimet

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Miksi käytän? Heijastin ja heijastinliivi parantavat jalankulkijoiden sekä muun kevyen liikenteen näkyvyyttä ja turvallisuutta pimeällä.

Missä käytän? Heijastinta tulee käyttää pimeällä ulkona. Liiviä voi käyttää myös pienillä lapsilla, jotta he erottuvat paremmin. Heijastinliiviä käytetään useissa työtehtävissä näkymisen varmistamiseksi. Varaa heijastinliivi aina myös autoon. Säilytä liiviä auton sisällä. Jos joudut pysähtymään ja poistumaan autosta kesken ajon, pue ensin liivi päällesi, jotta muut tienkäyttäjät havaitsevat sinut.

Miten käytän? Heijastin voi olla vaatteessa kiinteänä tai voit käyttää erillistä heijastinta. Heijastin voidaan kiinnittää hakaneulalla takkiin tai kassiin. Stretch - heijastin laitetaan takin hihaan, kengän varteen tai housujen lahkeeseen. Tarraheijastimen voi kiinnittää mihin vain. Heijastimia on hyvä käyttää useampia yhtä aikaa. Heijastinliivit puetaan muiden vaatteiden päälle. Heijastinliivejä on erikokoisia. Varaa riittävän iso liivi, jotta se sopii ulkovaatteiden päälle.

Mitä maksaa? Alkaen 2 €. Useat yritykset ja järjestöt jakavat heijastimia syksyisin maksutta.

Mistä ostan? Kodintarvikeliikkeet, marketit, verkkokaupat.

Mitä tulee tietää? Hankkiessasi heijastimia tai heijastinliiviä, varmista, että niissä on CE- ja EN -merkintä. Myynnissä on myös heijastimen näköisiä leluja, jotka eivät heijasta riittävästi, eivätkä ole heijastimia! Muista pitää heijastinliivi puhtaana. Säilytä sitä käyttökertojen välillä (esimerkiksi autossa) valolta ja lialta suojattuna. Jos heijastinliivi likaantuu, pese se. Huomaa, että toistuva pesu heikentää heijastusominaisuuksia. Hanki uusi liivi tarvittaessa.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Yรถvalo


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

Yövalo

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Miksi käytän? Yövalo toimii perusvalaistuksena pimeän aikana. Sen avulla liikkuminen asunnossa on turvallisempaa ja näet ympäristön. Kompastumis- ja kaatumisriski pienenee. Yövalon avulla on helpompi löytää valokatkaisija.

Missä käytän? Yövalo voidaan laittaa esimerkiksi makuuhuoneeseen ja tarpeen mukaan kulkureitille. Yövaloa voi käyttää myös rappukäytävässä tai pihalla.

Miten käytän? Yövalo kiinnitetään pistorasiaan. Yövalo voi palaa jatkuvasti tai se voi olla varustettu hämäräkytkimellä, jolloin se syttyy palamaan hämärän aikaan. Liiketunnistimella varustettu yövalo tunnistaa liikkeen ja valo syttyy palamaan automaattisesti, kun joku liikkuu valaisimen lähialueella.

Mitä maksaa? Alkaen 5€.

Mistä ostan? Kodintarvikeliikkeet, verkkokaupat

Mitä tulee tietää? Yövaloja on erivärisiä. Valitse yövalo siten, että valon väri tukee asukkaan hahmotuskykyä, eikä herätä pelottavia tai vääriä mielikuvia. Huomaa, että markkinoilla on myös polttimoita tai lamppuja, joissa on liiketunnistin. Niitä voi käyttää missä tahansa valaisimessa ja niillä voi korvata yövalon. Valo syttyy, kun huoneessa liikutaan ja valo sammuu viiveellä, kun henkilö asettuu paikalleen tai poistuu huoneesta. Varmista että valo palaa riittävän pitkään. Liiketunnistimella varustetut valaisimet sopivat lähes kaikkiin huonetiloihin. Huomaa, että liiketunnistimella varustettu yövalo ei välttämättä sovi muistisairaan henkilön yövaloksi.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Turvavyรถt ja turvaistuin


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

Turvaistuin

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Miksi käytän? Turvavyön käyttö on pakollista aina autolla liikuttaessa - myös linja-autoissa, mikäli autossa on turvavyöt käytettävissä. Turvavyö suojaa onnettomuustilanteissa. Turvaistuimen tai istuinkorokkeen käyttö on pakollista, jos kuljetat henkilö- tai pakettiautossa alle 135 cm pituista lasta. Turvaistuin pitää lapsen turvallisesti paikallaan ja suojaa häntä mahdollisessa onnettomuudessa.

Missä käytän? Autossa, polkupyörässä.

Miten käytän? Turvavyö on autossa vakiovarusteena. Turvaistuin hankitaan erikseen ja kiinnitetään auton istuimeen tai pyörään istuimen mukana tulevien asennusohjeiden mukaan. NOUDATA ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEITA. Lapsi kiinnitetään turvaistuimeen istuimen omilla turvavöillä ja vyöt kiristetään kunnolla. Alle kolmevuotiaalle lapselle turvallisin matkustustapa autossa on takapenkillä turvaistuimessa, joka on kiinnitetty selkä menosuuntaan. Jos lapsi ei mahdu enää turvaistuimeen, käytä istuinkoroketta.

Mitä maksaa? Alkaen 50€.

Mistä ostan? Lastentarvikeliikkeet, kodintarvikeliikkeet, verkkokaupat

Mitä tulee tietää? Hankkiessasi turvaistuimen varmista, että se on CE- ja ECE-hyväksytty. Turvaistuimen turvallinen käyttöikä on noin viisi vuotta. Sen jälkeen muovirakenne haurastuu. Kolarissa ollutta turvaistuinta ei saa enää käyttää, koska sen rakenne on voinut vaurioitua kolarin seurauksena. Autolla liikuttaessa lasta ei saa kuljettaa sylissä! Jokaisella alle 135 cm pituisella lapsella pitää olla erillinen turvaistuin tai -koroke.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Sisätossut ja liukuestesukat


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

Sisätossut ja liukuestesukat

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Miksi käytän? Sisätossut ja liukuestesukat pitävät jalat lämpiminä ja ehkäisevät liukastumista liukkaalla lattialla.

Missä käytän? Tossuja tai sukkia voi käyttää kaikkialla sisätiloissa.

Miten käytän? Tossuja voi käyttää sellaisenaan tai minkä tahansa sukkien päällä.

Mitä maksaa? Alkaen 5 €.

Mistä ostan? Tavaratalot, kenkäkaupat, verkkokaupat

Mitä tulee tietää? Sisätossut jalassa ei saa lähteä ulos edes lyhyeksi ajaksi. Sisätossujen pohjat voivat olla ulkona erittäin liukkaat. Muista, että tossujen pohja myös kuluu käytössä, jolloin pohjan pito voi heiketä. Tossujen ja sukkien pitää olla oikean kokoiset. Huomaa, että liukuestesukat eivät sovi kaikille henkilöille. Tarkista sukkien ja tossujen soveltuvuus aina tapauskohtaisesti.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Nastakengät ja kenkien liukuesteet


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

Nastakengät ja kenkien liukuesteet

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Miksi käytän? Nastakengät, kenkien nastoitus tai kenkien liukuesteet suojaavat ulkona liukkaalla kelillä liukastumiselta. Ne tekevät liikkumisesta turvallisempaa ja miellyttävämpää, kun liukastumista ei tarvitse pelätä.

Missä käytän? Kengissä ulkona liukkaalla kelillä.

Miten käytän? Nastakengissä nastat ovat valmiina kengissä. Erilliset liukuesteet kiinnitetään mallista riippuen kengän pohjaan tai kantaan. Liukuesteitä ei tule käyttää sisätiloissa, vaan ne otetaan pois sisään tultaessa.

Mitä maksaa? Erilliset liukuesteet alkaen noin 10 euroa / pari.

Mistä ostan? Verkkokaupat, kenkäkaupat, marketit

Mitä tulee tietää? Kenkien liukuesteitä on monenlaisia ja monen kokoisia. Valitse liukuesteitä ostaessasi kenkään sopiva koko. Voit myös vaihtoehtoisesti ostaa nastakengät, joissa on pohjissa valmiiksi kiinteät nastat. Nastoitetuissa talvikengissä on saatavissa myös malleja, joissa nastat saadaan tarvittaessa käännettyä piiloon, jolloin kengillä voi kävellä myös sisätiloissa. Nastojen sijasta talvikenkien pitoa voi parantaa vaihdattamalla suutarilla kenkiin talvikäytössä paremman kitkan antavat kantalaput tai pohjat.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Jumppakuminauha


TU RVAL

LI

S

IK

UM

UUS

Jumppakuminauha

LL

OSAL LI

K

S

TURVA KORTIT

IS

S

VA

UU

LI

TA

ISEN TUR

VA

Miksi käytän? Jumppakuminauha on tarkoitettu lihaskunnon ylläpitämiseen ja vahvistamiseen. Riittävä lihasvoima on turvallisen liikkumiskyvyn ja tasapainon hallinnan perusedellytys. Hyvä lihaskunto ehkäisee kaatumisia, parantaa turvallisuutta ja voi parantaa turvallisuuden tunnetta.

Missä käytän? Jumppakuminauhaa voi käyttää missä vain ja se on helppo ottaa mukaan pienen koon vuoksi. Sitä voi käyttää sekä sisällä että ulkona.

Miten käytän? Katso pakkauksesta käyttövinkkejä. Jumppakuminauhaa voi käyttää sekä käsien, jalkojen että koko kehon lihasten vahvistamiseen.

Mitä maksaa? Alkaen 5€.

Mistä ostan? Kodintarvikeliikkeet, urheiluliikkeet

Mitä tulee tietää? Jumppakuminauha soveltuu kaikille ihmisille iästä riippumatta. Joissain tapauksissa on hyvä konsultoida fysioterapeuttia ennen itsenäisen harjoittelun aloittamista. Jumppakuminauhoja on sekä litteitä että putkimaisia. Niitä saa kahvallisina tai ilman. Kahvoista saa tukevan otteen. Kahvan voi myös pujottaa ovenkahvaan tai jalkaterän ympärille liikkeestä riippuen.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Häkävaroitin


Häkävaroitin

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Miksi käytän? Häkävaroitin mittaa ja hälyttää, jos huonetilaan on päässyt häkäkaasua. Häkä on palamisessa syntyvä, nopeasti ja huomaamatta vaikuttava (hajuton ja mauton) vaarallinen kaasu. Se aiheuttaa jo pieninä pitoisuuksina huonoa oloa tai tajuttomuuden. Vakava häkämyrkytys voi johtaa kuolemaan.

Missä käytän? Häkävaroittimen voi hankkia kaikkiin asuntoihin ja vapaa-ajan asuntoihin, joissa on käytössä puu- tai kaasuhella, takka, kamina tai muu avotuli.

Miten käytän? Häkä liikkuu asunnon ilmavirtauksien mukana, koska se on hieman ilmaa kevyempää. Häkävaroittimen paikka on seinällä, ei katossa. Noudata aina valmistajan laatimaa asennusohjetta. Häkävaroitin mittaa ja hälyttää, jos huonetilaan on päässyt vaarallinen määrä häkää. Osassa häkävaroittimia on pelkkä hälytysääni, osassa myös häkäpitoisuutta osoittava näyttö. Häkävaroittimen toiminta tulee testata säännöllisesti testipainikkeesta kuten PALOVAROITTIMEN toiminta.

Mitä maksaa? 15 – 40 € (halvin ei ole välttämättä paras).

Mistä ostan? Kodintarvikeliikkeet, marketit, rautakaupat, verkkokaupat

Mitä tulee tietää? Hankkiessasi häkävaroittimen, varmista, että siinä on CE- ja SFS-EN-merkintä. Joissakin häkävaroittimissa näyttö näyttää myös lämpötilaa. Ole tarkkana, kun katsot näyttöä. Häkävaroitin ei korvaa palovaroitinta, vaan se toimii lisäsuojana. Erillisen häkävaroittimen lisäksi asunnossa tulee olla palovaroitin. Opettele käyttämään tulisijaa oikein.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Käsisammutin


Käsisammutin

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Miksi käytän? Sammutan tulipalon ennen kuin se ehtii levitä. Käsisammuttimilla voi myös rajoittaa paloa pelastuslaitoksen yksikön saapumiseen saakka.

Missä käytän? Sammuttimia voidaan käyttää niin sisällä kuin ulkona syttyneen palon sammuttamiseen. Sammutin voi olla kotona, mökillä, veneessä, autossa ja asuntovaunussa. Kaikissa julkisissa tiloissa on myös sammuttimet.

Miten käytän? Tulipalon syttyessä ota sammutin esille ja poista sokka. Ota letkun päästä kiinni, paina kahvasta ja suuntaa sammutusaine liekkien juureen. Jatka kunnes palo sammuu tai sammutusaine loppuu. Jos palo sammuu nopeasti, säästä loppu sammutusaine. Kuuma kohde voi syttyä ja voit tarvita sammutinta uudelleen.

Mitä maksaa? Alkaen 20 €.

Mistä ostan? Kodintarvikeliikkeet, paloturvatuotteiden kaupat, rautakaupat, verkkokaupat.

Mitä tulee tietää? Hankkiessasi sammuttimen, varmista, että siinä on CE-merkintä ja SFS-EN -merkintä ja että se on käyttöpaikkaan soveltuva. Sammuttimen etiketti kertoo, millaisen palon sammuttamiseen se sopii. Jauhesammutin sammuttaa tulipalon tehokkaasti, mutta jauhe leviää kaikkialle. Nestesammutin soveltuu sisätiloihin. Neste on helpompi siivota kuin jauhe, mutta nestesammutin soveltuu vain tiloihin, jossa lämpötila ei laske alle 0-asteeseen. Sammuttimia on eri kokoisia. Kun hankit sammuttimen, varmista, että jaksat käsitellä sitä. Tarkistuta sammutin määräajoin. Hanki käytetyn sammuttimen tilalle uusi mahdollisimman pian.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Kynttilät ja ulkotulet


Kynttilät ja ulkotulet

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Miksi käytän? Kynttilä tuo tunnelmaa pimeyteen. Kynttilällä voi korvata valontarpeen esimerkiksi sähkökatkoksen aikana. Led-kynttilä vähentää tulipalon riskiä, koska siinä ei ole oikeaa tulta. Led-kynttilä näyttää samanlaiselta kuin aito kynttilä.

Missä käytän? Kynttilää voi polttaa sisällä tai ulkona. Led-kynttilää voi käyttää korvaamaan tavallisen kynttilän. Se soveltuu hyvin esimerkiksi lapsiperheisiin ja koteihin, joissa on lemmikkieläimiä. Ulkona voi polttaa myös ulkotulia.

Miten käytän? Kynttilä sytytetään tulitikuilla tai sytyttimellä. Huolehdi, että kynttilä on palamattomalla alustalla, turvallisessa paikassa. Sen lähellä ei saa olla mitään helposti syttyvää. Jos poistut tilasta, sammuta kynttilät. Led-kynttilä toimii paristoilla. Pohjassa on virtakytkin, josta kynttilän valon saa päälle ja pois. Joissakin led-kynttilöissä on myös ajastin tai kaukosäätömahdollisuus. Ulkotulia saa polttaa vain ulkona avoimessa tilassa. Parvekkeilla niiden käyttö on kielletty. Ulkotulen ympärillä tulee olla riittävän iso alue tyhjänä.

Mitä maksaa? Alkaen 1 €.

Mistä ostan? Kodintarvikeliikkeet, marketit, verkkokaupat

Mitä tulee tietää? Suomessa syttyy kynttilöistä noin sata rakennuspaloa vuodessa. Tavallisimmin kynttilän loppuun palamisen tai kaatumisen seurauksena syttyy kynttilän alusta tai sen ympärillä olevat materiaalit tuleen ja palo leviää näistä edelleen. Myös liian lähelle toisiaan sytytetyt kynttilät tai tuikut voivat aiheuttaa sulavan steariinin roihahduksen. Harkitse led-kynttilän soveltuvuutta tilannekohtaisesti. Led-kynttilöitä käytettäessä on muistettava, että esimerkiksi muistisairas henkilö voi sekoittaa led-kynttilän tavalliseen kynttilään ja yrittää sytyttää sitä. Jos käytät pieniä led-kynttilöitä, valvo, ettei kynttilöissä oleva nappiparisto päädy lasten käsiin eikä suuhun. Kynttilää tai ulkotulta ei saa koskaan jättää palamaan ilman valvontaa.  © Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Palovaroittimen paristokotelo ja jatkojohto


Palovaroittimen paristokotelo ja jatkojohto

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Miksi käytän? Paristokotelo helpottaa palovaroittimen pariston vaihtoa. Pystyt vaihtamaan palovaroittimen paristot kiipeämättä.

Missä käytän? Palovaroittimen yhteydessä. Varmista, että paristokotelo on yhteensopiva palovaroittimen kanssa.

Miten käytän? Kytke palovaroittimen pariston paikalle paristokotelon johto. Laita palovaroitin paikalleen ja kiinnitä johto kattoon ja seinään. Kiinnitä paristokotelo seinälle sopivalle korkeudelle. Kytke paristo johdon toiseen päähän. Laita paristo koteloon ja sulje kotelon kansi. Testaa palovaroittimen toiminta.

Mitä maksaa? 12 – 35 €.

Mistä ostan? Apuvälineliikkeet, paloturvatuotteiden kaupat, rautakaupat, verkkokaupat

Mitä tulee tietää? Testaa PALOVAROITIN normaalisti kerran kuukaudessa. Vaihda paristo tarvittaessa. Paristo on helppo irrottaa pariston vaihtoa varten. Voit irrottaa pariston helposti myös väärän hälytyksen sattuessa esimerkiksi ruuanlaiton yhteydessä, mutta muista laittaa paristo tuulettamisen jälkeen takaisin paikalleen. Opasta lapsia, että koteloon ei saa koskea.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Tulipesät


Tulipesät

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Miksi käytän? Puulämmitteinen liesi on perinteinen ruoanlaitto- ja lämmitysväline. Takkaa voi käyttää lämmittämiseen, uunina tai tunnelman luomiseen. Puulämmitteinen liesi on uusissa asunnoissa korvattu sähköhellalla, vanhemmissa asunnoissa voi vielä olla perinteinen puuliesi.

Missä käytän? Liesi tai takka voi olla kotona tai kesämökillä. Saunassa voi olla puulämmitteinen kiuas tai pata (pieni kuva). Takka voi olla missä huoneessa tahansa. Ulkona voi olla kiinteä grilli, jossa on tulipesä. Myynnissä on myös kertakäyttöisiä grillejä. Ne on tarkoitettu ainoastaan ulkokäyttöön.

Miten käytän? Opettele käyttämään tulisijaa valmistajan ohjeiden mukaan. Takassa poltetaan puuta. Puut sytytetään tulitikuilla tai sytyttimellä. Ennen sytyttämistä avaa savupelti ja mahdolliset tulipesän ilmansäätimet. Pellin saa sulkea vasta, kun tuli on kunnolla sammunut ja hiillos tummunut. Jos suljet pellin liian aikaisin, voi huoneilmaan kulkeutua palokaasuja. Jos tunnet olosi huonovointiseksi takan lämmittämisen jälkeen, ilmassa voi olla häkää. Avaa ovet ja ikkunat, jotta huone tuulettuu ja poistu ulos. Hanki HÄKÄVAROITIN. Varoitin hälyttää mahdollisesta häkäkaasusta. Takan edustan tulee olla palamatonta materiaalia ja se tulee pitää puhtaana tavarasta. Poista tuhka tulipesästä säännöllisesti. Kerää jäähtynyt tuhka palamattomaan astiaan.

Mitä tulee tietää? Takka voi olla avonainen tai luukuilla oleva tulipesä. Avonaisen takan edessä on hyvä käyttää suojusta(kuva), jotta kipinät eivät lennä asuntoon. Tulisijat ja savuhormit pitää nuohota ja niiden kunto tarkistaa kerran vuodessa. Mökillä 2-3 vuoden välein.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Sauna


Sauna

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Miksi käytän? Sauna kuuluu suomalaiseen peseytymiskulttuuriin. Saunan lämmössä voi myös rentoutua.

Missä käytän? Sauna voi olla kotona omassa asunnossa, taloyhtiön yhteinen sauna, kesämökillä tai julkinen sauna esimerkiksi uimahallissa.

Miten käytän? Saunassa on kiuas, joka lämmitetään sekä lauteet, joilla istutaan. Sauna voi olla puulämmitteinen tai sähkölämmitteinen. Katso puulämmitteisen saunan turvallisesta lämmittämisestä TULIPESÄT-kortista. Sähkösaunassa on sähkövastuksilla lämpiävä kiuas. Kiuas lämmitetään kääntämällä käynnistyskytkimestä virta päälle. Lämpötila asetetaan omalla säätimellään. Säädä ajastimesta tarpeellinen saunomisaika. Sauna lämpenee noin 15-30 minuutissa. Kiukaan ohjausjärjestelmä pitää lämpötilan vakiona, kunnes kiuas sammutetaan tai ajastin sammuttaa sen. Saunomaan mennessä otetaan vaatteet pois, käydään pesulla ja mennään istumaan lauteille laudeliinan päälle. Kuumalle kiukaalle heitetään vettä ja nautitaan löylystä. Löylyn jälkeen käydään uudelleen pesulla. Laudeliinat pestään käytön jälkeen. Voit käyttää myös kertakäyttöisiä paperilaudeliinoja.

Mitä tulee tietää? Lue kiukaan käyttöohjeet ja opettele käyttämään kiuasta. Kiuas pitää olla suojattu kaiteella. Kiuas on kuuma, varo osumasta siihen. Myös höyry voi polttaa. Saunaa saa käyttää vain aikuisen valvonnassa. Lapset eivät saa koskea sähkökiukaan kytkimiin. Saunassa ei saa myöskään säilyttää tavaraa eikä kuivata pyykkiä. TULIPALOVAARA! Jos asunnossa on sähkölämmitteinen sauna, mutta et käytä sitä saunomiseen, irrota saunan kiukaan sulakkeet sulaketaulusta tai käännä automaattisulakkeen vipu OFF-asentoon (alas). Merkitse irrotetut tai pois kytketyt sulakkeet selvästi näkyvällä tekstillä ”Poistettu käytöstä”.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Sytytin


Sytytin

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Miksi käytän? Sytytin helpottaa pitkän vartensa ansiosta sytyttämistä ja estää sormien palamisen. Se löytyy helposti ja se toimii ulkona paremmin kuin tulitikut.

Missä käytän? Kun sytytät esimerkiksi tulipesän tai kynttilän.

Miten käytän? Avaa sytyttimen varmistin. Paina liipaisinta. Liekki syttyy palamaan. Sytytin sammuu, kun lopetat liipaisimen painamisen. Muista lukita sytytin käytön jälkeen. Jos sytytintä ei lukita, voi sytyttimen kaasu vuotaa esimerkiksi repussa ja aiheuttaa palovaaran.

Mitä maksaa? Alkaen 2 €.

Mistä ostan? Kodintarvikeliikkeet, marketit.

Mitä tulee tietää? Sytyttimissä käytetään propaania tai butaania. Muista paloturvallisuus! Halvimmat sytyttimet ovat muovista valmistettuja kertakäyttösytyttimiä, kun taas kalliimmat sytyttimet ovat kestävämpiä uudelleen täytettäviä sytyttimiä. Muista huolehtia paloturvallisuudesta myös täytön yhteydessä.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Palopakohuppu (Pelastautumishuppu)


Palopakohuppu (Pelastautumishuppu)

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Miksi käytän? Palopakohuppu on tarkoitettu henkilön hengityksen ja silmien suojaamiseen, jos joudutaan poistumaan savuisesta asunnosta tai tilasta. Se suojaa hengitystä palokaasuilta, höyryiltä ja hiukkasilta.

Missä käytän? Asuntopalojen yhteydessä. Tilasta poistuttaessa tai auttaessasi toista henkilöä poistumaan. Huppua voidaan käyttää asuntopalon yhteydessä, jos joudutaan suojautumaan sisälle huoneeseen odottamaan pelastajia ja huoneilmaan tulee savua.

Miten käytän? Palopakohuppu otetaan pakkauksestaan, avataan ja pujotetaan päähän. Eri valmistajien mallit ja käyttöohje vaihtelevat, katso käyttöohje mahdollisen käytön varalta tai kokeile palopakohupun käyttöä koulutustilaisuuksissa. Palopakohupussa on huppuosa ja suodatinosa. Osassa huppuja on kiristysmekanismi hupun alareunassa, osa kiristyy rakenteensa ansiosta itsestään. Palopakohuppu säilytetään suojakotelossa, josta se otetaan tarvittaessa käyttöön.

Mitä maksaa? Hinta ostopaikasta riippuen alkaen 200 €.

Mistä ostan? Palosuojainliikkeet, maahantuojat, verkkokauppa

Mitä tulee tietää? Säilytä palopakohuppua näkyvällä paikalla, jotta se on helposti saatavilla. Palopakohuppu ei suojaa liekeiltä. Sitä käytettäessä on harkittava tarkoin, onko palosta poistuttava ulos vai suojauduttava sopivaan tilaan sisällä. Käytä asuntopalon varalta vain asuntopaloon tarkoitettuja huppuja, jotka suojaavat myös häkäkaasulta. Huppu säilyy käyttökelpoisena avaamattomassa pakkauksessa noin 8 vuotta. Käyttämättömän hupun suodatinosa voidaan vaihtaa uuteen, jolloin huppu on käyttövalmiina edelleen 8 vuotta. Käytetty huppu uusitaan. Jos autat toista henkilöä pois palavasta asunnosta, suojaa ensin oma hengityksesi, sen jälkeen autettavan hengitys palopakohupulla.   © Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Palovaroitin


Palovaroitin

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Miksi käytän? Palovaroitin on lakisääteinen varuste tiloissa, joissa asutaan tai yövytään. Palovaroitin reagoi savuun. Se varoittaa asukasta mahdollisesta asuntopalosta ja antaa aikaa alkusammutukseen tai poistumiseen. Pelastuslaki velvoittaa asukasta hankkimaan palovaroittimen, asentamaan sen ja pitämään sen kunnossa. Jokaisessa asuinkerroksessa on oltava palovaroitin, jokaista 60 m² kohti. Jos asunnon koko on yli 60 m², tarvitaan vähintään kaksi palovaroitinta.

Missä käytän? Palovaroittimen voi asentaa eteisen, käytävän, makuuhuoneen, olohuoneen tai vastaavien tilojen kattoon.

Miten käytän? Palovaroitin kiinnitetään kattoon. Noudata asennusohjetta. Jos varoitin hälyttää, tarkista onko asunnossa syttynyt palo. Sammuta, jos alkusammutus on mahdollista. Muussa tapauksessa poistu asunnosta, varoita muita ihmisiä ja soita hätäkeskukseen. Jos hälytys on erheellinen, irrota palovaroittimen paristo ja tuuleta tilat. Laita paristo takaisin paikoilleen. Jos palohälytin antaa vääriä hälytyksiä ilman näkyvää syytä (esim. ruuanlaiton aiheuttama käry), se pitää vaihtaa uuteen. Testaa varoittimen toiminta kerran kuukaudessa painamalla testinapista. Palovaroittimen tulee hälyttää nappia painettaessa. Jos hälytys ei toimi, tarkasta tai vaihda paristot tai hanki uusi varoitin.

Mitä maksaa? alkaen 5-10 €.

Mistä ostan? Kodintarvikeliikkeet, rautakaupat, verkkokaupat

Mitä tulee tietää? Hankkiessasi palovaroittimen, varmista että siinä on CE- ja SFS-EN -merkintä. Palovaroittimen käyttöikä on 5 – 10 vuotta. Palovaroitin ilmoittaa lyhyellä hälytysäänellä, jos paristo on loppumassa. Varmista pariston toimintakunto ja vaihda palovaroittimen paristo kerran vuodessa, mielellään joka vuosi samaan aikaan. (Palovaroittimessa voi olla myös 10 vuoden paristo, jolloin pariston loppuessa vaihdetaan koko varoitin uuteen.) Palovaroitin voi olla myös verkkovirtaan kytketty, jolloin taloyhtiö vastaa laitteen huollosta.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Lukitus ja turvallinen poistuminen


Lukitus ja turvallinen poistuminen

US

TURVA KORTIT LO

IS

U

IS

LL

S

OSALL

TU RVA

UU

P

A

VA

IS

TA

TURVALL

Miksi käytän? Kulkemisen pitää olla esteetöntä. Vaikka lukituksella suojataan henkilöitä ja omaisuutta, lukitus ei saa estää asunnosta poistumista. Uloskäytävien ja niihin johtavien tilojen ovien pitää olla hätätilanteessa sisältä päin helposti avattavissa. Sisällä liikkumisen esteettömyys sekä poistumisturvallisuus ovat osa paloturvallisuutta. Lukituksen tarpeen ja poistumisturvallisuuden yhteensovittaminen on tärkeä osa asumisen turvallisuutta. Ikkunoiden ja parvekelasien lukitseminen suojaa putoamiselta.

Missä käytän? Lukitusta käytetään ovissa ja ikkunoissa. Poistumismahdollisuus sisältä ulos pitää varmistaa sekä varsinaisen uloskäynnin että varauloskäynnin osalta.

Miten käytän? Poistumistiet pitää olla avoinna, eikä niiden kautta kulkemista saa vaikeuttaa tai estää lukituksella eikä tavaroilla. Asuntojen ovien lukitus pitää olla sellainen, että asunnosta pääsee tarvittaessa poistumaan nopeasti ulos. Ovien lukot pitää olla avattavissa (sisältä ulos) ilman avainta. Avainta käytetään vain ulkoa sisälle tulemiseen. Jos ikkunaa käytetään hätäpoistumistienä, myös siinä pitää olla avausmahdollisuus, kuten ikkunan kahva paikoillaan. Riippulukkoa voi käyttää varastojen ovissa.

Mitä maksaa? Hinta lukkotyypin mukaan + asennuskustannukset.

Mistä ostan? Lukkoliikkeet. Kerros- ja rivitaloissa asunnon oven lukkojen uusiminen hoidetaan aina taloyhtiön tai isännöitsijän kautta.

Mitä tulee tietää? Jokaisessa taloyhtiössä, samoin kuin perheessä tulisi arvioida poistumisturvallisuutta ja harjoitella poistumista tulipalon varalta. Pelastustoimessa on arvioitu turvalliseksi poistumisajaksi noin 2-3 minuuttia mahdollisen palon syttymisestä. Jos poistumisaika on selkeästi sitä pidempi, pitää poistumisturvallisuutta parantaa. Poistumisturvallisuuden varmistaminen on taloyhtiöissä yhteinen asia. Varmista, että jokainen perheenjäsen, myös lapset osaavat avata lukot hätätilanteessa. Säilytä avaimet huolellisesti. Esimerkiksi kerrostaloasunnon avaimen kadottaminen voi johtaa useiden ovien lukkojen uudelleensarjoittamiseen ja kustannukset voidaan veloittaa asunnon haltijalta.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


S

LI

TURVA PA

US

KORTIT

IS

U

LI

T U RVAL

US

OSAL

VA

SU

TA

LO

TURVALL

Sammutuspeite


S

LI

TURVA

Sammutuspeite

US

KORTIT

PA

IS

U

LI

T U RVAL

US

OSAL

VA

SU

TA

LO

TURVALL

Miksi käytän? Sammutuspeite soveltuu pienten palojen, kuten vaate-, huonekalu-, TV- tai keittiön hellapalojen alkusammutukseen. Sammutuspeite soveltuu myös sähkölaitepalon ja rasvapalon alkusammutukseen. Sammutuspeite on palamattomasta materiaalista valmistettu peite, jonka käyttö perustuu siihen, että se estää hapen pääsyn palavaan kohteeseen ja tukahduttaa palon.

Missä käytän? Sammutuspeite kannattaa hankkia kaikkialle, missä on vähäinenkin palovaara. Tyypillisiä palon aiheuttajia ovat lieden käyttö, sähkölaitteiden viat, tupakointi, kynttilät ja avotulet. Peite kannattaa olla kotona, mökillä, veneessä ja asuntovaunussa.

Miten käytän? Sammutuspeite kiinnitetään seinälle tilaan, jossa tulipalon syttymisvaara on suuri. Perehdy sammutuspeitteen käyttöön. Harjoittele peitteen avulla sammuttamista. Näin osaat toimia vaaratilanteessa. Tartu sammutuspeitteen nauhoihin ja vedä peite ulos pussista. Ota peitteen nauhoista tai nurkista kiinni, ja suojaa kätesi peitteen taakse. Ojenna kädet suoraan eteenpäin. Levitä peite rauhallisesti palavan kohteen päälle ja tiiviistä se kohteen ympärille, jotta palo ei saa happea vaan se tukahtuu. Jätä peite paikoilleen. Liesipalossa katkaise virta/ kaasu laitteesta. Ota liesituuletin pois päältä. Ilmoita palosta hätänumeroon 112. Jos tapahtumapaikka on ulkona, lähesty paloa tuulen suunnasta peitteen suojassa. Pidä tarvittaessa myös jalalla peitettä paikoillaan ja sammuta.

Mitä maksaa? Alkaen 10 €.

Mistä ostan? Kodintarvikeliikkeet, rautakaupat, verkkokaupat

Mitä tulee tietää? Ostaessasi sammutuspeitteen, varmista että se on kooltaan 120 cm x 180 cm ja siinä on CE- ja SFS-EN -merkintä.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Mikroaaltouuni


LL

S

UU

LI

S

H

Mikroaaltouuni

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Miksi käytän? Mikroaaltouuni eli mikro soveltuu ruoan sulattamiseen ja lämmittämiseen. Se on tavallista uunia nopeampi, kustannustehokas ja melko turvallinen käyttää.

Missä käytän? Mikroaaltouunia voi käyttää kotona tai esimerkiksi asuntovaunussa tai mökillä.

Miten käytän? Laita ruoka mikroaaltouunin kestävään astiaan ja laita se mikroaaltouuniin. Laita astian päälle mikroaaltouunikäyttöön tarkoitettu kansi. Valitse teho ja aika ja käynnistä mikroaaltouuni. Mikroaaltouuni sammuu, kun valittu aika on kulunut tai kun mikroaaltouunin luukku avataan. Ota ruoka mikroaaltouunista. Varo, astia ja ruoka voi olla kuuma. Puhdista mikroaaltouuni käytön jälkeen.

Mitä maksaa? Alkaen 40 €.

Mistä ostan? Kodintarvikeliikkeet, verkkokaupat, marketit.

Mitä tulee tietää? Mikroaaltouunin ympärillä pitää olla tuuletustilaa. Älä säilytä sen päällä tavaraa. Mikroaaltouunit ovat turvallisia normaalissa käytössä. Mikroaaltouunissa saa käyttää vain sellaisia astioita ja kansia, jotka kestävät mikroaaltouunin käyttöä. Tarkasta aina pakkauksesta tai tuoteselosteesta, sopiiko se mikrokäyttöön. Huomaa, että myös mikrokäyttöön tarkoitetut pakkaukset tai ruoka voivat syttyä, jos niitä lämmitetään liian pitkään tai liian kovalla teholla. Valvo sen vuoksi ruuanvalmistusta. Opasta lapsille mikroaaltouunin turvallinen käyttö.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Liesihälytin


LL

S

UU

LI

S

H

Liesihälytin

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Miksi käytän? Liesihälytin parantaa liesi- ja ruuanlaiton turvallisuutta. Se varoittaa lieden levyjen poikkeuksellisesta kuumuudesta, jos levy on jäänyt päälle tyhjänä tai kattila tai paistinpannu on kuumalla levyllä ja kuumenee liikaa.

Missä käytän? Hälytintä käytetään lieden käytön yhteydessä. Se voidaan kiinnittää joko liesituulettimen alapintaan tai seinään lieden yläpuolelle liesituulettimen korkeudelle.

Miten käytän? Liesihälytin kiinnitetään ruuveilla, kaksipuolisella tarralla tai magneetilla liesituulettimeen, tai ruuveilla tai tarralla seinälle. Noudata asennusohjetta. Laite toimii paristoilla, eikä se vaadi sähköasennusta. Käytä liettä normaalisti. Mikäli laite hälyttää, sammuta virta liedestä, estä palon syttyminen ja kuittaa hälytys.

Mitä maksaa? Alkaen 30 €.

Mistä ostan? Kodinkoneliikkeet, sähkötarvikeliikkeet, verkkokaupat.

Mitä tulee tietää? Liesihälyttimen turvallisuusvaikutus perustuu siihen, että laite hälyttää, asukas kuulee hälytysäänen ja reagoi siihen. Liesihälytin ei estä paloa, jos hälytysääneen ei reagoida. Liesihälytin sopii jokaiseen kotiin erityisesti lapsiperheille ja muistisairaille henkilöille muistisairauden alkuvaiheessa.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Akkukäyttöisten sähkölaitteiden lataaminen


LL

UU

S

Akkukäyttöisten sähkölaitteiden lataaminen

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Miksi käytän? Mitkään sähkölaitteet eivät toimi ilman virtaa. Niitä ladataan erillisellä laturilla.

Missä käytän? Kotona, toimistolla, junassa jne. Mistä vain saat verkkovirtaa.

Miten käytän? Tarkasta ensin, että laturi ja johto ovat ehjiä. Laita tämän jälkeen laturin pistoke pistorasiaan. Laita johto kiinni ladattavaan laitteeseen. Poista ladattavasta laitteesta, esimerkiksi puhelimesta suojakuori tarvittaessa, jotta laite ei kuumene liikaa. Kun laitteen akku on latautunut täyteen, ota laturi irti laitteesta ja pistorasiasta.

Mitä tulee tietää? Älä koskaan jätä laitetta latautumaan yön yli tai vahtimatta. Latautumisessa on ylikuumenemisvaara. Älä lataa puhelinta tai tietokonetta sängyssä tai palavan materiaalin läheisyydessä. Jos laite kuumenee tai siihen tulee vika, se voi syttyä palamaan. Käytä laitteen alkuperäistä laturia. Puhelimia ja monia muita sähkölaitteita voidaan ladata USB-laturilla, langattomalla latauksella tai varavirtapankin kautta. Ylimääräiset sovellukset ja ominaisuudet kuluttavat laitteen akkua. Ne kannattaa sulkea, jotta akku ei kulu nopeasti. Jos laite tai akku vahingoittuu, poista se käytöstä ja hanki uusi.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Ulkoinen virtakytkin


LL

S

UU

LI

S

H

Ulkoinen virtakytkin

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Miksi käytän? Ulkoisella virtakytkimellä voidaan katkaista virta liedestä, kun liettä ei käytetä. Virtakytkimellä estetään lieden tahaton päälle kytkeytyminen. Ulkoisen virtakytkimen käytön sijasta voidaan irrottaa sulakkeet sulaketaulusta tai kääntää automaattisulakkeen vipu off-asentoon (alas). Ulkoisen virtakytkimen käyttö on turvallisempaa ja nopeampaa kuin sulakkeiden pois ottaminen.

Missä käytän? Liedessä.

Miten käytän? Kytke virta päälle ulkoisesta virtakytkimestä ja käytä liettä (katso LIEDET-kortti) kuten tavallisesti. Kun olet valmistanut tai lämmittänyt ruuan, muista kytkeä virta uudelleen pois ulkoisesta virtakytkimestä. Virtakytkimen voi sijoittaa tarkoituksenmukaiseen paikkaan, esimerkiksi kaapin päätyyn tai kaapin sisälle.

Mitä maksaa? Laite + asennuskustannukset.

Mistä ostan? Kysy tuotetta paikallisesta kodinkone- tai sähköliikkeestä.

Mitä tulee tietää? Ulkoinen virtakytkin soveltuu hyvin esimerkiksi lapsiperheille ja muistisairaille. Ulkoinen virtakytkin parantaa liesiturvallisuutta myös perheissä, joissa on kotieläimiä, kuten koiria tai kissoja. Vaihtoehto ulkoiselle ajastimelle.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Lieden ajastin


LL

UU

S

Lieden ajastin

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Miksi käytän? Lieden ajastinta käytetään parantamaan liesiturvallisuutta. Liesi toimii vain, kun säädämme ajastimesta käyttöaikaa. Se myös sammuttaa virran liedestä valitun ajan kuluttua. Ajastimella estetään lieden tahaton päälle kytkeytyminen.

Missä käytän? Liedessä.

Miten käytän? Ajastimella varustettua liettä käytettäessä on valittava erillisestä valitsimesta lieden käyttöaika (minuuttia). Sen jälkeen liettä voidaan käyttää normaalisti. Laite ei kytkeydy päälle, jos ajastimesta ei ole valittu käyttöaikaa. Virta katkeaa valitun käyttöajan kuluttua ja liesi jäähtyy. Jos ruoka ei ole vielä kypsää, säädä ajastimesta lisää aikaa. Ajastin voi olla lieteen sisäänrakennettu (ns. turvaliesi) tai se voi olla erillisenä ulkoisena ajastimena. Ulkoinen ajastin edellyttää valtuutetun sähköasentajan tekemää asennusta, mutta se voidaan kytkeä mihin tahansa sähkölieteen. Ajastin voidaan sijoittaa tarkoituksenmukaiseen paikkaan, esimerkiksi näkösuojaan kaapin sisälle tai päätyyn.

Mitä maksaa? Laitekustannus + asennuskustannus.

Mistä ostan? Kysy tuotetta paikallisesta sähköliikkeestä.

Mitä tulee tietää? Pidä liesi ja sen ympäristö tyhjänä. Turvalieden sisäänrakennettu tai tavallisen lieden ulkoinen ajastin eivät estä liesipaloa, jos ruoanlaittoa ei valvota. Jos levy on päällä ja sen välittömässä läheisyydessä on syttyvää tavaraa, voi seurauksena olla tulipalo. Ulkoinen ajastin tai turvaliesi soveltuvat esimerkiksi lapsiperheille ja muistisairaille henkilöille. Ne parantavat liesiturvallisuutta myös perheissä, joissa on kotieläimiä, kuten koiria tai kissoja. Vaihtoehto ulkopuoliselle virtakytkimelle. © Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Liesivahti


LL

S

UU

LI

S

H

Liesivahti

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Miksi käytän? Liesivahti tunnistaa lieden vaaratilanteet automaattisesti, hälyttää ja tarvittaessa katkaisee liedestä virransyötön ennen kuin liesipalo pääsee syttymään. Liesivahti parantaa liesiturvallisuutta merkittävästi, mutta se ei tunnista kaikkia lieden käytön vaaratilanteita.

Missä käytän? Lieden käytön yhteydessä.

Miten käytän? Liesivahti voidaan asentaa mihin tahansa sähkölieteen. Liesivahti koostuu liesituulettimeen tai liesituulettimen korkeudelle seinään kiinnitettävästä anturista ja sähkönsyötön ja lieden väliin kytkettävästä ohjausyksiköstä (kuvassa musta laatikko). Asennuksen jälkeen liettä voidaan käyttää normaalisti. Liesivahdin herkkyyttä voidaan säätää. Jos liesi kuumenee poikkeuksellisen paljon, liesivahti varoittaa hälytysäänellä. Hälytys voidaan kuitata ja ruuanlaittoa jatkaa normaalisti. Jos hälytykseen ei reagoida, liesivahti katkaisee virransyötön ja levyt jäähtyvät. Jos liesivahti sammuttaa virransyötön, lieden toiminta saadaan palautettua normaaliksi anturissa olevaa nappia painamalla. Normaalisti ruokaa laitettaessa liesivahdin toimintaa ei huomaa millään tavalla.

Mitä maksaa? Alkaen 300 €, lisäksi asennuskulut.

Mistä ostan? Sähkö- ja sähköasennusliikkeet.

Mitä tulee tietää? Suomessa liedet on kytketty kiinteästi sähköverkkoon ja liesivahdin asennuksen tekee sähköasentaja. Liesivahdin tulee olla standardin EN 50615 mukainen. Liesivahti soveltuu kaikille, erityisesti lapsiperheille, muistisairaille ja perheille, joissa on kotieläimiä. Vaikka liedessä olisi liesivahti, ruuanlaittoa pitää valvoa. Samoin liesi ja sen ympäristö on pidettävä tyhjänä syttyvästä materiaalista.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Ajastin


LL

S

UU

LI

S

H

Ajastin

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Miksi käytän? Ajastin parantaa sähkö- ja paloturvallisuutta varmistamalla, että sähkölaitteet eivät unohdu käytön jälkeen päälle. Ajastimeen kytketyt valaisimet lisäävät myös asunnon turvallisuutta asukkaan ollessa pitkään poissa kotoa (esim. matkalla tai sairaalassa). Valojen ajastamisella voidaan ohjata esimerkiksi muistisairaan henkilön vuorokausirytmiä. Ajastimen käyttö vähentää sähkön kulutusta.

Missä käytän? Ajastinta voi käyttää lähes kaikissa sähkölaitteissa, joiden ei tarvitse olla koko ajan päällä.

Miten käytän? Ajastimella voidaan asettaa ajankohta, jolloin virta kytkeytyy päälle sekä aika, jonka virta on päällä. Tämän jälkeen virta kytkeytyy pois. Ajastin kytketään pistorasiaan. Käytettävä laite kytketään ajastimeen.

Mitä maksaa? Alkaen 10 €.

Mistä ostan? Kodintarvikeliikkeet, verkkokaupat, rautakaupat.

Mitä tulee tietää? Varmista ennen kytkentää, että kytketty sähkölaite on käyttökunnossa. Varmista samalla, että sähkölaitteen ympärillä ei ole mitään syttyvää materiaalia. Ajastin voi olla sähkölaitteessa sisäänrakennettuna.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Liedet


LL

S

UU

LI

S

H

Liedet

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Miksi käytän? Liettä (hellan levyjä tai uunia) käytetään ruuan valmistamiseen tai lämmittämiseen.

Missä käytän? Liettä käytetään keittiössä tai keittokomerossa.

Miten käytän? Ota valmiiksi esille ruuanlaitossa tarvitsemasi astiat ja elintarvikkeet. Laita liesi päälle vasta kun olet tehnyt esivalmistelut. Laita ruoka kiehumaan tai paistumaan. Muista valvoa ruuan valmistumista ja sammuttaa levyt ja uuni ruuan valmistuksen jälkeen.

Mitä maksaa? Alkaen 150 € + asennuskulut. Vakioasennus on kiinteä ja sen tekee valtuutettu sähköasentaja. Erillisiä keittolevyjä saa myös edullisemmin. Pistotulpalla varustetun erillisen keittolevyn saa kytkeä itse pistorasiaan.

Mistä ostan? Kodinkoneliikkeet, sähkötarvikeliikkeet, verkkokaupat.

Mitä tulee tietää? Valurauta- ja keraamisella liedellä voi käyttää ruuanlaittoon mitä tahansa kattilaa, paistinpannua tai kuumuutta kestävää kasaria. Uunissa voi käyttää metallisia, (kuumuutta kestäviä) lasisia tai keraamisia pannuja. Induktioliedellä voit käyttää vain magnetisoituvia metalliastioita. Liesi ei lämmitä muuta materiaalia. Induktioliedellä ruoka kuumenee nopeasti. Varmista aina, että olet kytkenyt oikean levyn päälle. MUISTA PALOTURVALLISUUS. LIEDELLÄ TAI SEN LÄHEISYYDESSÄ EI SAA SÄILYTTÄÄ TAVARAA. Päälle unohtunut levy tai ylikuumentunut rasva voi sytyttää liesipalon. Liesi, sen levyt ja uuni on tarkoitettu vain ruoan valmistamiseen ja lämmittämiseen, ei asunnon lämmittämiseen.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Jatkojohto katkaisijalla


LL

S

UU

LI

S

H

Jatkojohto katkaisijalla

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Miksi käytän? Jos asunnossa olevat pistorasiat eivät riitä tai jos sähkölaitteen johdon pituus ei ole riittävä. Jatkojohdolla pistorasia saadaan lähemmäksi sähkölaitetta.

Missä käytän? Jatkojohtoa on käytettävä siinä tilassa ja huoneessa, missä se on liitetty pistorasiaan. Ulkotiloissa on käytettävä maadoitettua, roiskevedenkestävää jatkojohtoa. Siihen virta otetaan ulkona olevasta pistorasiasta.

Miten käytän? Varmista aina ennen käyttöä, että jatkojohto on ehjä. Poista vikaantuneet jatkojohdot käytöstä. Kytke jatkojohto pistorasiaan. Jatkojohdon saa liittää vain sellaiseen pistorasiaan, johon jatkojohdon pistotulppa sopii. Huomaa, että pistorasioita on maadoitettuja ja maadoittamattomia. Kytke sähkölaite jatkojohdon jakorasiaan. Älä liitä useita jatkojohtoja peräkkäin, vaan käytä tarpeeksi pitkiä jatkojohtoja.

Mitä maksaa? Alkaen 5 €.

Mistä ostan? Kodintarvikeliikkeet, verkkokaupat, rautakaupat.

Mitä tulee tietää? Liitä moniosaisiin jatkopistorasioihin vain pienitehoisia sähkölaitteita. Suuritehoiset sähkölaitteet, esimerkiksi lämmittimet voivat aiheuttaa johtojen ylikuormituksen, kuumenemisen ja sulakkeiden palamisen. Sähkölaitteen, myös jatkojohdon, osien kuumeneminen on osoitus viasta tai ylikuormituksesta, joka voi aiheuttaa tulipalo- ja onnettomuusvaaran. Sähkölaitteen tai johdon ylikuumenemisen voi tunnistaa myös epämiellyttävästä hajusta. Jatkojohtoja on myös katkaisijalla. Kun käännät keinukytkimen OFF-asentoon, se keskeyttää virran syötön johdossa kiinni oleviin pistokkeisiin ja laitteisiin. Jos jatkojohto on kelamallinen, johto pitää purkaa kelalta käytön ajaksi. Muuten se ylikuumenee. Pistorasiat ja jatkojohdot kannattaa suojata erilaisilla pistokesuojilla, jos pistoke ei ole käytössä. Älä käytä jatkojohtoja kosteissa tiloissa.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Lisälämmittimet ja tuulettimet


LL

S

UU

LI

S

H

Lisälämmittimet ja tuulettimet

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Miksi käytän? Sähköllä toimivia lisälämmittimiä, sähköpattereita tai lämminilmapuhaltimia käytetään asunnon tai huoneen tilapäiseen lämmitykseen. Lämmittimellä saadaan lisälämpöä jos tavallinen lämmitysjärjestelmä ei riitä, tai tilat eivät ole lämmitettävät. Vastaavasti asunnon jäähdyttämiseen etenkin hellekautena käytetään sähkökäyttöisiä tuulettimia tai puhaltimia.

Missä käytän? Asunnon tai yksittäisen huoneen lämmittämiseen tai jäähdyttämiseen.

Miten käytän? Lämmittimet ja puhaltimet ovat sähkökäyttöisiä laitteita, jotka kytketään pistotulpalla pistorasiaan. Pidä lämmittimen ympäristö vapaana kaikesta tavarasta. Älä peitä lämmitintä eikä puhallinta. Palovaara.

Mitä tulee tietää? Monen lämmittimen tai puhaltimen yhtäaikainen käyttö tai liittäminen saman sulakkeen alle voi aiheuttaa ylikuormitusta ja sulakkeen palamisen. Jos käytetään useampia laitteita, ne on hyvä jakaa useamman eri sulakkeen alla oleviin pistorasioihin. Jos laite polttaa toistuvasti sulakkeen, puhdista ja huollata se, tai poista laite käytöstä. Ota lisälämmittimen ja puhaltimen käytössä huomioon sähköturvallisuus ja paloturvallisuus. Älä koske sähkölaitteisiin, jos olet märkä. Sähköiskun vaara. Älä ole paljain jaloin kosteissa tiloissa, joissa on irrotettava sähkölaite kuten lämmitin tai tuuletin. Älä kuivaa vaatteita sähköpatterin päällä, äläkä peitä lämmitintä, eikä tuuletinta. Muista pitää lämmitin ja puhallin puhtaana ja imuroida tarvittaessa.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


LL

S

UU

LI

S

H

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Sulakekaappi (Sulaketaulu)


LL

S

UU

LI

S

H

Sulakekaappi (Sulaketaulu)

S

TURVA KORTIT

OSALL

IS

T U RVA

UU

S

Ä

VA

IS

TA

TURVAL

Miksi käytän? Sulakkeet on keskitetty asunnoissa sulaketauluun, joka voi olla avoin tai koteloitu (kaappi). Sulakkeiden tarkoitus on suojata sähkötapaturmilta ja sähköpaloilta, sekä aineellisilta vahingoilta sähköjohtimien asennusten, sähkölaitteiden vikaantumisen tai virheellisen käytön varalta. Sulaketaulussa on päävirtakytkin, josta saa virran pois koko tilasta.

Missä käytän? Sulakekaappi löytyy jokaisesta kodista. Sulakekaappi on asennettu seinälle. Sulakekaapille tulee olla esteetön pääsy. Sen edessä ei saa säilyttää mitään tavaraa.

Miten käytän? Sulakekaappi voi olla perinteinen pyöreillä sulakkeilla toimiva tai uutta tekniikkaa, jolloin kaapissa on sulakkeiden sijasta automaattisulake (vipu). Näiden lisäksi sulakekaapissa on pääkytkin, jolla saadaan asunnon kaikki virrat päälle ja pois yhdellä kerralla. Jos joku sähkölaite ei toimi, tarkista että sulakkeet ovat kunnolla paikoillaan ja ehjät. Vaihda mahdollinen palanut sulake uuteen. Jos automaattisulake on palanut, vipu on alhaalla. Saat virran uudelleen päälle, kun nostat vivun ylös. Jos pyöreä (tulppamallinen) automaattisulake on palanut, aktivoi se uudelleen painamalla mustasta painikkeesta. Jos sulake palaa toistuvasti, on asennuksissa tai sähkölaitteessa vikaa. Ota sähköalan ammattilainen paikantamaan ja korjaamaan vika.

Mitä tulee tietää? Monen sähkölaitteen yhtäaikainen käyttö tai liittäminen saman sulakkeen alle voi aiheuttaa ylikuormitusta ja sulakkeen palamisen. Laitteet on hyvä jakaa useamman eri sulakkeen alla oleviin pistorasioihin. Huonosti paikoillaan olevat sulakkeet voivat kuumentua ja aiheuttaa tulipalon. Lieden ja kiukaan toimintaa voidaan ohjata 1-3 sulakkeella. Jos et käytä jotakin sähkölaitetta pitkään aikaan tai haluat muuten rajoittaa sen käytettävyyttä tai varmistaa turvallisuuden (esimerkiksi saunan kiuas lasten varalta tai keittiön liesi muistisairaan henkilön asunnossa), ota laitetta vastaavat sulakkeet pois päältä. Merkitse irrotetut tai pois kytketyt sulakkeet selvästi näkyvällä tekstillä ”Poistettu käytöstä”. Jos kytket laitteen pois käytöstä, muista irrottaa kaikki laitteen toimintaa ohjaavat sulakkeet.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.