Jokerikortit

Page 1

SU

U

ME

N

LA

ESTÖ ÄRJ

SUO

PE

KU

OSA

TURVA T I T R O K

SJ

I

LL

T U R VA L L I

S

ST

A AV

E STUSALAN K

S

OSALLISTAVA

TURVALLISUUS MAAHANMUUTTAJILLE


OSALLISTAVA

TURVALLISUUS

A T U R VA L L I S

ME

N

PE

RJES

US

TURVA KORTIT

SUO

Turvakortit

UU

OSA

IS

V TA

S

LL

MAAHANMUUTTAJILLE

LA

STUS LAN A

S KE

K

Turvakortit on tuotettu Suomen Pelastusalan Keskusjärjestössä (SPEK) Osallistava Turvallisuus Erityisryhmille (OTE) sekä Osallistava turvallisuus maahanmuuttajille (OTE-M) -hankkeiden yhteistyönä. Kortit on tarkoitettu erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden, maahanmuuttajataustaisten henkilöiden, heidän perheenjäsentensä, järjestötoimijoiden, sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen toimijoiden ja opiskelijoiden käyttöön. Toisaalta kortit soveltuvat kaikille turvallisuusasioista kiinnostuneille. Aineiston tavoitteena on tarjota yhtenäinen pohjatieto arjen turvatekniikasta ja muista turvallisuutta parantavista tuotteista ja toimintatavoista. Turvakortit koostuva 50 kortista. Pakka sisältää viisi jokerikorttia, 44 teemakorttia ja saatekortin. Jokerikorteissa on laajempaa turvallisuustietoa vuodenajoista, jokamiehenoikeuksista, liikkumisesta, sekä elämäntapojen ja sosiaalisen suojaverkoston vaikutuksesta arjen turvallisuuteen.


S

U

TURVALLI

US

LI

AL

TURVA KORTIT

OSAL

H

A TURV

S

U

US

I LL

OSA

OSA

US

SU

LI

S

EN

AV

US

J

ST

SU

TURVA KORTIT

AL

AL US

N TURV

A TURV

SU

ISE

AV

LI

M

ST

AR

U

S

U

LL

UU

SU

K

RVALLI

A T U RVA

IK

TU

AV

TURVA KORTIT

LI

PA

LO

US

TURVA KORTIT

ST

LL

I

L SU

OSAL

VA T U RVA

LI

TA

IS

S

LI

LI

Teemakortit on jaettu neljään teemaan

TURVALLI

Korttien sisältö Jokaiseen teemaan on tuotettu 11 korttia. Korteissa on arvioitu miksi tuotetta tai toimintatapaa tulisi käyttää, missä ja miten käytetään. Samoin korteissa on hyvä tietää -vinkkejä ja lisätietoja. Korteissa on myös tieto tuotteiden arvioidusta edullisimmasta hinnasta (2019 hintataso) sekä potentiaaliset ostopaikat. Hinnat ovat viitteelliset, lopulliseen hintaan vaikuttaa sekä tuotemerkki, tuotteen rakenne, laatu että ostopaikka. Ostopaikat on ilmaistu yleisniminä ja kaikkia tuotteita löytyy myös verkkokaupoista.

Jälleenmyynti Korttipakka, samoin kuin osa tuotteista on saatavissa myös SPEKin verkkokaupasta: http://verkkokauppa.spek.fi/. Kortit ovat saatavissa sekä painotuotteena että sähköisenä aineistona. Suomenkielisen aineiston ohella Turvakortit tuotetaan kymmenellä muulla kielellä. Erikieliset versiot ovat sähköisenä saatavissa verkkosivuilta www.spek.fi/OTE ja www.spek.fi/OTE-M vuoden 2020 alusta alkaen. Aineisto on vapaasti käytettävissä ei-kaupalliseen käyttöön lähde mainiten. Kortit on tuotettu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tuella. Korttien ensimmäinen painos on julkaistu marraskuussa 2019.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


L

S

EL

UU

TURVA KORTIT

A

T

ST

A TURVAL

IS

OSALLI

AV

Ä M Ä NTA

V

Elämäntavat -

päihteet, tupakka ja lääkkeet


L

Elämäntavat - päihteet, tupakka ja lääkkeet

S

EL

UU

TURVA KORTIT

A

T

ST

A TURVAL

IS

OSALLI

AV

Ä M Ä NTA

V

Alkoholi Alkoholia käytetään usein juhlajuomana ja osa ihmisistä käyttää sitä päihtymystarkoituksessa. Runsas alkoholin käyttö lisää sairastumisen ja tapaturmien riskiä, aiheuttaa sosiaalisia ongelmia ja voi lyhentää elinikää. Alkoholi on osasyy monissa hukkumisissa, liikenneonnettomuuksissa, putoamisissa ja kaatumisissa. Alkoholin käyttö vaarantaa turvallisuuden niin kylmällä ilmalla kuin helteellä. Jos otat et aja. Alkoholin käyttö on kielletty sekä työpaikalla että liikenteessä. Alkoholia ei saa käyttää yhtä aikaa lääkkeiden kanssa.

Tupakka Tupakka on Suomessa laillinen. Sen osto ja hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta. Tupakkaa ei saa myydä tai luovuttaa alaikäiselle. Tupakoinnista on huomattavia terveyshaittoja. Se lisää mahdollisuutta sairastua syöpään. Myös tupakan savu on epäterveellistä. Tupakointi on kielletty julkisissa tiloissa. Tupakointi lisää paloriskiä. Riski korostuu tupakoinnin ja päihteiden käytön yhteydessä. Tupakoitaessa pitää huolehtia, että lähellä ei ole syttyviä materiaaleja. Tupakan tumpit pitää laittaa niille tarkoitettuun palamattomaan tuhkakuppiin tai purkkiin. Huolimaton tupakointi ulkona lisää maastopalon riskiä.

Lääkkeet Lääkkeitä käytetään sairauden hoitamiseen. Lääkkeiden kanssa ei tule käyttää alkoholia tai muita päihdyttäviä aineita, jotta lääkkeet vaikuttavat tarkoituksensa mukaan, eivätkä aiheuttaisi sivuvaikutuksia. Lääkkeitä tulee käyttää lääkärin ohjeiden mukaan. Lääkkeet pitää ostaa apteekista. Toisen ihmisen reseptilääkkeitä ei saa käyttää.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


S LI

T U RVA

LL

LII

KKUMI

NE

S

TURVA KORTIT

UU

OSAL

VA

IS

TA

N

©Juho Sihvonen

Liikkuminen ELÄMÄNTAVAT


S LI

T U RVA

LL

LII

KKUMI

NE

S

TURVA KORTIT

UU

OSAL

VA

IS

TA

Liikkuminen

N

Miksi pitää kiinnittää huomiota? Kaatumiset ja putoamiset ovat yleisin tapaturmaisen kuoleman syy Suomessa. Myös liikenteessä liikkuminen voi vaarantaa arjen turvallisuuden. Liikkumisen turvallisuuteen pitää sen vuoksi kiinnittää erityistä huomiota sekä sisällä että ulkona.

Miten varmistan? Liikkumisen turvallisuus koostuu useista eri osa-alueista. Varmista aina esteettömät kulkuväylät ja varmista hyvä yleisvalaistus. Käytä tarvittaessa liikkumiseen apuvälineitä. Varmista esteetön liikkuminen. Pidä kulkureitit ja ovien edustat vapaana. Minimoi tarpeeton tavara (palokuorma) sekä asunnossa että rappukäytävissä. Katso, että mahdolliset luiskat ja portaat on varustettu tukevilla kaiteilla. Varmista pihan ja kulkuteiden hiekoitus liukkaan kelin varalta. Varmista hyvä valaistus sisällä ja ulkona. Voit parantaa valaistusta kohdevalaisimilla tai erillisillä valaisimilla. Ulkona lisävaloa saa erilaisista tasku- ja otsalampuista. Muista myös lihaskunto ja jumppakuminauha, ulkona liikkumisen turvallisuus, olosuhteisiin ja keliin sopivat jalkineet. Hyödynnä paikannustekniikkaa eksymisten varalta. Myös näkö ja kuulo tukevat turvallista liikkumista. Käytä tarvittaessa silmälaseja ja kuulolaitetta. Kuuloa tukeva kommunikaattori on myös hyvä liikkumisen turva jo ennen henkilökohtaisesti sovitetun kuulolaitteen hankintaa.

Liikkuminen ja liikenne Liikenteessä liikkuessa kannattaa valita turvallinen ajankohta ja reitti. Jos ajamisessa on ongelmia, kannattaa harkita vapaaehtoista ajamisesta luopumista. Liikkumisen turvallisuuteen pitää kiinnittää huomiota myös pyöräilyn ja kävelyn yhteydessä. Muista liikennesäännöt, näkeminen ja näkyminen.

Apuvälineistä turvaa Liikunta ja liikkuminen ovat tärkeitä lihaskunnon ylläpitäjiä ja arjen mielihyvän tuojia. Liikuntaa kannattaa sen vuoksi harrastaa, vaikka liikkuminen olisi haastavaa. Oikeilla apuvälineillä liikkumista voi jatkaa, vaikka toimintakyky olisi alentunut. Turvaa tuo myös toinen ihminen!

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


T

DE

TURVA KORTIT AM

KE

U

IS

LL S

OSALL

T U RVA

UU

JO

K

VA

IS

TA

IEHENOI

Jokamiehenoikeudet ELÄMÄNTAVAT


Jokamiehenoikeudet

T

DE

AM

KE

U

IS

LL

TURVA KORTIT

S

OSALL

T U RVA

UU

JO

K

VA

IS

TA

IEHENOI

Suomessa jokamiehenoikeudet ovat laajat: luonnossa saa liikkua ja luonnosta saa nauttia varsin vapaasti ja monipuolisesti. Jokamiehenoikeudet kuuluvat kaikille Suomessa asuville ja oleskeleville. Siihen ei tarvitse kysyä lupaa. Muistathan, että jokamiehenoikeudet eivät päde luonnonsuojelualueilla kuten kansallispuistoissa. Tällaiselle alueelle suunnatessasi tarkista aina etukäteen alueen järjestyssäännöt. Säännöt menevät jokamiehenoikeuksien edelle.

Mitä saan tehdä • • • • •

Liikkua jalan, hiihtää tai pyöräillä. Ei kuitenkaan toisen pihalla ja erityiseen käyttöön otetuilla alueilla, kuten viljelyksessä olevilla pelloilla ja istutuksilla Telttailla ja oleskella tilapäisesti siellä missä liikkuminenkin on sallittua Poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kasveja Onkia ja pilkkiä (muista kalastuslupa) Liikkua vesillä ja jäällä.

Mitä en saa tehdä • Aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille, luonnolle tai ympäristölle • Häiritä lintujen pesintää ja riistaeläimiä • Kaataa tai vahingoittaa puita • Ottaa sammalta, jäkälää, maa-ainesta tai puuta • Häiritä kotirauhaa • Roskata • Ajaa moottoriajoneuvolla maastossa • Kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia • Avotulta toisen maalle • Avotulta ruohikko- tai metsäpalovaroituksen aikana.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


LL

TURVA KORTIT

O

ST

O

S

IA

R

K

IS

TURVA

UU

OSALL

VA

IS

SO S

TA

ALI VE NEN

Sosiaalinen suojaverkosto


LL

TURVA KORTIT

Sosiaalinen suojaverkosto

O

ST

O

S

IA

R

K

IS

TURVA

UU

OSALL

VA

IS

SO S

TA

ALI VE NEN

Miksi käytän? Sosiaalinen suojaverkosto tukee arjessa ja asumisessa. Se lisää ihmisen turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta.

Missä käytän? Apua voi pyytää tai läheiset voivat tarjota apuaan kaikissa tilanteissa, jossa ihmisen oma osaaminen tai voimavarat eivät riitä. Suojaverkostolle on käyttöä fyysisen, psyykkisen ja psykososiaalisen tuen tarpeessa. Tuen tarve voi syntyä niin elämänkriiseissä kuin traumaattisissa tilanteissa.

Miten käytän? Ole aktiivinen ja kerää läheisistä, omaisista, tuttavista sekä työn ja harrastusten kautta omaa sosiaalista suojaverkostoa. Sovi keskeisten läheistesi kanssa siitä, että nimeät heidät sosiaaliseen suojaverkostoosi. Kirjaa verkoston keskeiset henkilöt lomakkeelle ja laita lomake näkyvälle paikalle. Kun tarvitset apua, voit tarvittaessa katsoa sopivan henkilön Suojaverkko -lomakkeelta ja ota häneen yhteys. Kerro tilanne ja pyydä apua.

Mitä tulee tietää? Suomessa yli miljoona ihmistä auttaa jotakuta läheistään. Osalla ihmisistä on luonnollinen ja joskus hyvin laaja suojaverkko. Osalla ihmisistä suojaverkko on hyvin ohut. Toisaalta yksikin tukihenkilö on hyvä. Viimekädessä suojaverkko voi koostua avun tarvitsijaa työnsä puolesta tukevista viranomaisista.

min un tur vav erkk oni

MINÄ

Minun turvaverkkoni dokumentin saat osoitteesta: www.spek.fi/ote

Suojaverkko -malleja on kolme, valitse niistä itsellesi sopivin. Malliin voi myös kirjata arjen tuen tarpeessa auttavat ammattilaiset, kotihoidon, nuohoojan kuin huoltomiehen nimen ja puhelinnumeron. Valmis kirjaus nopeuttaa ja helpottaa hätätilanteessa tiedon löytämistä ja avun saantia. © Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


ST

A TURVAL

L

IS

TURVA KORTIT A ODENAJ

S

VU

UU

OSALLI

AV

T

Vuodenajat


ST

A TURVAL

L

IS

TURVA KORTIT A ODENAJ

Vuodenajat

S

VU

UU

OSALLI

AV

T

Talvi Suomen talvi on pitkä ja sää on erilainen eri puolilla Suomea. Talvella lämpötilat vaihtelevat nollasta asteesta koviin pakkasiin. Pakkasta voi olla yli -30 astetta. Tuuli lisää pakkasen purevuutta. Pakkasen vuoksi lämpimästi pukeutuminen on tärkeää. Vaatteita on hyvä olla päällä kerroksittain. Jos vaatteita ei ole riittävästi, voit kylmettyä tai paleltua.

Kevät Keväällä lumet sulavat, jokien vesimäärä kasvaa ja jäät lähtevät liikkeelle. Lumen sulaminen aiheuttaa tulvia. Myös tiet voivat olla poikki tulvaveden takia. Keväällä ei saa mennä jäälle kävelemään. Jää voi näyttää paksulta, vaikka se on niin heikkoa, ettei kestä kävelyä. Keväällä ei saa sytyttää ulkona tulta, jos on maastopalovaara. Tällöin myös roskien polttaminen on kiellettyä. Maastopalovaara voi jatkua myös kesällä ja syksyllä.

Kesä Kesällä nautitaan valosta ja lämmöstä. Joskus voi kuitenkin olla liian kuuma. Tällöin pitää muistaa juoda riittävästi ja suojautua liialta auringonvalolta. Pitkäaikainen helle kuormittaa elimistöä, pyri viilentämään kotisi. Kesällä ihmiset uivat meressä ja järvessä. Veden lämpötila voi kuitenkin olla kylmää. Opettele uimaan. Jos et osaa uida, käytä pelastusliivejä. Älä jätä lasta hetkeksikään valvomatta rannalle.

Syksy Loppukesän ja syksyn illat ovat pimeitä. Ulkona liikkuessasi muista käyttää heijastimia. Lämpötilan laskiessa nollaan voi olla liukasta. Syksyllä pitää pukeutua lämpimästi sään mukaisesti. Syksy on hyvää sienestysaikaa. Jos keräät sieniä, opettele tunnistamaan syötävät ja myrkylliset sienet. Muista jokamiehen oikeudet. Syksyllä lämpötilan laskiessa tielle voi muodostua jäätä ja tie voi olla erittäin liukas. Autoon pitää vaihtaa talvirenkaat, jotta autolla voi ajaa turvallisesti. Aja varovasti.

© Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 2019


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.