Bygganvisning för släckhus

Page 1

BYGGANVI S N I N G

BYGGANVI S N I N G

FÖR SLÄC K H U S

FÖR SLÄC K H U S

Tillbehör a Plywood- eller vinylskiva (1 x 1 m i exempelbilden) a Gångjärn a Ben 4 st a Figursåg a Borr a Skruvar a Måttband a Penna a Tejp a Kontaktlim a Skyddsglasögon a Skyddande färg a Sandpapper a Fönster med och utan eldflammor

Mät och markera platserna för de fönster som har flammor.

På bilden har ett rutfält på 60 x 60 cm placerats mitt på skivan.

Fönstren är ca 16 x 14 cm.

1.

Borra ut fönsterluckornas hörn.

2.

Såga ut luckorna.

3.

Slipa luckornas kanter och öppningar.

4.

Mät och kapa gångjärnen.

5.

Borra hål för gångjärnen och skruva fast dem.

6.

Kontaktlimma fast de fönster som har flammor på luckorna.

7.

Markera platserna för de andra fönstren med tejp.

8.
9.
Kontaktlimma de andra fönstren på luckorna.

Fäst benen i skivan.

10.

Skyddsmåla de sågade ytorna.

11.

Huset är nu klart och det är dags att delta i tävlingen

sammutustalokilpailu.fi

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.