__MAIN_TEXT__

Page 1

Lausunto 14.2.2017

Eduskunta Hallintovaliokunta

HaV@eduskunta.fi Viite: HaV:n lausuntopyyntö 3.2.2017 HE 72/2016 vp

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön lausunto hallituksen esityksestä HE 72/2016 vp laiksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) kiittää mahdollisuudesta lähettää kirjallinen asiantuntijalausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta. SPEK puoltaa esitystä, jossa ehdotetaan säädettäväksi laki ylimpien valtioelinten päätöksentekomenettelystä kansainvälistä apua annettaessa ja pyydettäessä. Lain soveltamisala on SPEKin mukaan perusteltu. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

Marko Hasari toimitusjohtaja

Karim Peltonen varautumisjohtaja

Profile for Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

14.2.2017 Lausunto Kansainvälinen avun antaminen ja pyytäminen  

14.2.2017 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta

14.2.2017 Lausunto Kansainvälinen avun antaminen ja pyytäminen  

14.2.2017 Lausunto hallituksen esityksestä laiksi kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta

Profile for spek_ry