FramtidsBanken 2012

Page 1

Sammandrag av Sparbanken Nords regionala och lokala satsningar 2012

Det känns roligt att få chansen att arbeta som ambassadör för Sparbanken Nord. En bank som verkligen tror och satsar på sin region. Jag hoppas att jag genom mitt nya uppdrag också kan bidra till att stärka bilden av vår region till övriga världen. /Charlotte Kalla

Kulturpriset till hyllad filmfestival De prisas för entreprenörsskap i Kåbdalis Mahdi vill starta ungdsomsgård i Piteå Unikt traineeprogram ska lyfta turismen ”Det ska vara jobbigt att möta oss” Alla glada mottagare

Foto: Maria Fäldt


FramtidsBanken investerar & utvecklar

FramtidsBanken - Kronan i Sparbanken Nords varumärke!

Charlotte Kalla delade ut stipendium till sin tidigare tränare

Sparbanken Nord är idag utan tvekan ett av Norrbottens starkaste och mest välkända varumärken. Ett varumärke som står för långsiktighet och trygghet och för ett stort engagemang i arbetet med regionens utveckling.

våra kunder finns. r på en En fortsatt satsning på FramtidsBanken bygge om gad överty är Jag n. fortsatt god lönsamhet i banke också ken idsBan Framt till er avsätt att de resurser vi av är en viktig förutsättning för detta. Ja kanske en sig de viktigaste! Denna samverkan kommer att visa i a mång att tror jag vara ett vinnande koncept som oss. as avund n den finansiella sektor Sparbanken Nord / FramtidsBanken

Lars-Gunnar Pettersson och Charlotte Kalla

Skidtränaren Lars-Gunnar Pettersson är en verklig eldsjäl för Gällivare. Genom sin entusiasm och envishet har han coachat Gällivares skidgymnasieelever, däribland Charlotte, till längdskidåkare av världsklass. Han har under många år arbetat för att Gällivare ska finnas med på den internationella skidkartan. För sina fina insatser som ledare fick han ta emot FramtidsBankens ledarstipendium.

Foto: Maria Fäldt

satsar Speciellt glädjande är att ca 1/3 av de medel vi e. områd mhets verksa vårt i ute i regionen beslutas lokala våra med mans tillsam är män Våra huvud apen kontorsledningar de som har den största kunsk som vilka och s behöv om vilka satsningar som bäst att ger de bästa resultaten. Det känns därför viktigt det öka gare ytterli att on ambiti ens styrels jer vi fullföl . lokala inflytandet över hur vi använder dessa medel också där vardag den Vi finns och ska finnas mitt i

Foto: Michael Renström

er Det som gör oss unika är att vi varje år avsätt cirka 10 % av vinsten via FramtidsBanken. I stället ar för att pengarna går till aktieutdelningar, så fördel i rkar medve ktigt långsi som er vi vinsten till insats byggandet av ett starkt framtida Norrbotten. , Det kan handla om kultur, idrott, ledarskapsinsatser fler allt som er utbildning, forskning m.m. Insats stort kunder och andra aktörer i regionen ger oss ett att genom detta märks minst Inte för. ande erkänn det Sparbanken Nord under de senaste fem åren i idag att till en volym närmaste har fördubblat affärs e erand impon En r. krono er uppgå till ca 35 miljard . själva vi tycker t tillväx

Mottagare av 2012 års Kulturpris är Arjeplogs filmfestival. Filmfestivalen har ända sedan starten 2005 rönt stor uppmärksamhet och beundran för sitt unika koncept och sitt värdskap. Varje år lockas fler och fler besökare till det vackra, varma och vänliga Arjeplog där filmvisningar och samtal står i centrum. Samtal som berör och handlar om tro, livsåskådning och filosofi. Bakom filmfestivalen finns eldsjälar i Arjeplogs församling, biografföreningen och Hornavans skolbiogrupp som alla stolt visar upp Arjeplog och bjuder gästerna på härliga vinterupplevelser. Niklas Westling, Präst.

Glada stipendiemottagare Under 2012 delade FramtidsBanken ut två stipendier i samarbete med Lapplands Kommunalförbund. Lisa Mäkikaltio fick utmärkelsen för sitt examensarbete om inflyttade kvinnors arbetssituation i Pajala. Frida Westberg och Lotta Anestedt delade på det andra stipendiet för sitt examensarbete, Coopetition i destinationsnätverk, en studie om att samarbeta och konkurrera samtidigt.

Gusten Granström

Lisa Mäkikaltio och Eva Älgamo


FramtidsBanken investerar & utvecklar

Foto: Irené Lundström

Årets initiativ i Jokkmokk – Creek Bend Cruisers Ett gäng bilintresserade entusiaster startade föreningen Creek Bend Cruisers. Under sommaren arrangerade de Jokkmokks första motorfestival med bilutställning och underhållning i form av rockabilly. Ett nyskapat och välbesökt event som kombinerade musik- och motorintresse på ett folkligt och festligt sätt för hela familjen.

Framtidspriset

Tro kan försätta berg. Tro parad med vilja, uthållighe t och förmåga kan omvandla ber g till ett lönsamt och fra mg ång srikt företag som vänder en utveckling i en hel bygd till någ ot speciellt. Att förvandla en liten kulle mitt ute i skogen till en av Norrbottens mest kän da och välbesökta skidoch campinganläggningar kräver ett entreprenörskap utöver det vanliga. Med dessa egenskaper har familjen Gunnarste dt i Kåbdalis byggt upp en verksamhet med internationell lyskraft som inte bara ökat attraktiviteten i vår region utan också bidrag it till att skapa många helt avgörande arbetstillfällen. För den na fan tastiska gärning tilldelades fam iljen Gunnarstedt Framti dspriset år 2012.

Vardagshjältar på sjön RS Piteå är vårt nordligaste sjöräddningssällskap i Sverige. Här finns ett 20-tal frivilliga som rycker ut och räddar liv till sjöss, i första hand i Piteå skärgård men ibland även i Luleå, Kalix och Haparanda kommuner. Ett otroligt viktigt inslag i vår Norrbottens-sommar.

Ersnäs

Solanderleden ska locka vandringsturister Den nya Solanderleden ska locka vandringsturister till länet. Leden ska gå mellan Jävre och Ersnäs, slingra sig in genom byar, involvera det historiska och gynna entreprenörer i byarna. Studenter på upplevelseproduktion vid Luleå tekniska universitet har arbetat med projektet och tagit fram en modell för vandringsleder som kan appliceras på alla vandringsleder i landet. Våren 2014 blir det invigning av den första milen som startar i Böle och går till Pålberget

Jävre

via en gammal flottarled.


Foto: Maria Fäldt

glöv

rik Häg

E yati och di Heda

Mah

“Sparbanken gör det fantastiskt för oss” Programmet KNUFF är ett initiativ från

säger. Den språkliga anpassningen verkar

Erik Hägglöv, vd på Sparbanken Nord,

Sparbanken Nord som syftar till att

ha gått så gott som smärtfritt. När jag

berättade när programmet lanserades att

hjälpa ensamkommande flyktingung-

frågar om vädret, så skrattar han till.

han hoppades att KNUFF kan ge ungdomar

domar att bygga en trygg framtid. Vi har

- Man anpassar sig med väder, folk och allt!

möjligheter att bygga en trygg framtid

mött en av ungdomarna i programmet, en ung man med stora drömmar.

med ett socialt nätverk, arbetsliv och fritid. Det märks att Mahdi har ambitioner när jag

Samt att ungdomarna ska kunna trivas och

frågar honom om vad det är för framtid han

stanna kvar i Piteå.

Mahdi Hedayati kom till Sverige för tre år

ser i Sverige och Piteå.

sedan. Detta efter en lång resa via många

- Jag har en stark fantasi och jag skulle vilja

Ungdomarna som kommer hit till Piteå,

europeiska länder.

starta ett ungdomshus här i Piteå, för det

som Mahdi, är ensamma, är utan familj och

- Resan började i Iran och Sverige är sista

finns inte. Det hade varit jättebra om det

har inget nätverk. Via KNUFF ska Madhi och

anhalt, det land som ligger högst upp. Det

fanns.

de andra deltagarna få en ”knuff” framåt.

var faktiskt jättesvårt att komma hit. Men

Just nu håller han på att övningsköra.

jag trivs bra, jag är nöjd för jag ser en fram-

Kanske kan programmet KNUFF hjälpa

- Jag har fått en mentor som hjälper mig

tid för mig här i Sverige.

honom på vägen. Programmet är ett

att köra just nu. Det går väl sådär, men jag

samarbete med Piteå Kommun, men även

hoppas ta körkortet under sommaren. Det

Han ursäktar sin dåliga svenska, trots att

Arbetsförmedlingen, Rotary och OK är

känns jättebra att jag fått möjligheten.

jag aldrig behöver fundera över något han

engagerade.

Sparbanken gör det fantastiskt för oss!

FAKTA KNUFF-programmet startades 2005 för unga vuxna i åldern 23 till 33 år och hittills har drygt 100 ungdomar genomgått programmet. Detta är den nionde upplagan.FramtidsBanken har ett starkt lokalt inflytande. Lokala företrädare från närings- och föreningslivet i Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Kiruna, Pajala, Överkalix, Övertorneå, Piteå, Älvsbyn och Jokkmokk finns med och fattar beslut om FramtidsBankens investeringar. Det är människor som känner sin lokala marknad, dess förutsättningar och utvecklingspotential.

Ekonomisk rapport, exklusive stiftelserna

2012

2011

2010

Tillgängliga medel vid årets början

22 868 529

22 348 472

21 712 764

Varav utestående löften

11 663 024

4 557 991

4 414 241

Årets avsättning

10 000 000

5 000 000

5 200 000

Fördelning, vinstavsättning Centrala utskottet

6 500 000

3 500 000

3 574 000

Fördelning, vinstavsättning Lokala utskottet

3 500 000

1 500 000

1 626 000

Centrala utskottet

4 472 619

2 668 943

2 730 792

Lokala utskotten

1 212 168

903 007

895 476

Totalt

30 102 432

25 517 046

24 113 996

Varav löften

11 040 524

-

-

25 222 687

22 868 529

22 348 472

4 879 745

2 648 517

1 765 524

Utbetalda medel under året

Tillgängliga medel vid årets slut

FÖRDELNING, utgående balans Regionalt Lokala utskotten

Huvudmän och Styrelse

FramtidsBanken Regionalt / Centralt utskott Gusten Granström . Monica Wollmén . Erik Hägglöv Kjell-Åke Nilsson . Sekreterare: Iriam Bjuhr

Arjeplog / Arvidsjaur Lokalt utskott Mikael Reinholdsson . Stephan Jansson Birgitta Holstein-Marklund . Annika Sandberg

FramtidsBanken Jokkmokk Sparbanken Nords Näringslivsstiftelse Sparbanken Nords Kultur- och Idrottsstiftelse Styrelse: Leif Öhlund ordf . Jonny Falk . Iréne Lundström Annelie Päiviö . Anna Karlsson

Gällivare / Malmberget Lokalt utskott Sven-Eric Svensson . Eva Lundgren-Björnström Harry Karlsson . Hans Heikki

Pajala / Överkalix / Övertorneå Lokalt utskott Lena Jatko . Lars Nilsson . Rolf Hjärtberg Aina Bleikvassli . Hans Mörtberg . Eva Älgamo Monica Holmström

Kiruna Lokalt utskott Monica Wollmén . Monica Lind Mats Taaveniku . Fredrik Stenling

Piteå / Älvsbyn Lokalt utskott Caroline Trapp . Erica Sundström . David Sundström Thomas Nordberg . Anette Grundström


FramtidsBanken investerar & utvecklar

GÄLLIVARE GSK Friidrott Engagerar och fostrar ett stort antal unga flickor i sin verksamhet. MAIF Fotboll Ger unga funktionshindrade möjligheter till blandade aktiviteter och ansvarstagande i grupp och enskilt. Kvinnojouren För deras stöd och hjälp för utsatta kvinnor och barn. Gällivare Närradio Malmbergsteatern Studiefrämjandet Med hund och studiecirkel som redskap skapas ett rikare liv för våra äldre. Årets eldsjälar Birgit och Lennart Karlsson som outröttligt och osjälviskt hjälper och stöttar människor i svårigheter. Gällivare Kulturskola. Treårigt samarbetsavtal som startade 2010.

Norrfjärdens Folkets Husförening Drogförebyggande skolavslutningsevenemang för barn och ungdomar i Piteå. Bothnialoppet På skidor mellan Piteå och Luleå.

Vuollerims Motorförening Cartingbana. Unga Örnar Vuollerim. Vuollerims Hembygdsförening. Porjus Golfklubb.

Piteå Museum Produktion av broschyr om kulturmiljön på Furunäset.

Projektarbete Bokenskolan Skolmiljö.

Piteå Sportdykarklubb Kanalsimmet.

Jokkmokks PRO.

Arnemarks Intresseförening Ungdomsaktiviteter i byagården.

Projekt “Spår av jojk.”

Sällskapet Länkarna Öppen Jul för 36:e året i rad.

Vuollerims Sportklubb.

P-Rex Musikprojekt med konserter, utbildning och seminarium Pite Älvdals God Man & Förv förening Medlemsträff och föreläsning. Hörselskadades Riksförbund. AC/BD författarnas län.

JSK Fotboll. Tårrajaur Byaförening. Dagcenterverksamheten. Föreningsalliansen Jokkmokk. Årets Eldsjäl Christina Länta för sitt arbete med skolor i Tanzania. Tommy Sundgren, en stark drivande kraft i Vuollerims Motorförening.

KIRUNA

Internationella Caféet i Gällivare.

Pitebygdens Musikförbund.

Vinterstadsparken.

ÄLVSBYN Kvinnojouren i Älvsbyn Stöttar utsatta kvinnor och barn. Föreläsning Leo Razzak, Fryshuset. Kyrkan fyller 200 år Till ett jubileum som är värt att uppmärksammas. Lions Club En gladare jul. Centrumprojekt. Näringslivsgala. Företagarpris.

PITEÅ Piteå Snöskoterklubb För underhåll av pistleder. Föreningsservice i Piteå Medel till gräsklippartjänst – ett led i Trygg & Säker förening. Dans i Nord Delfinansiering av dansläger för unga, sommaren 2012.

Piteå Summergames. IS Pite. Framtid Pite. Näringslivsgala . Företagarpris.

ARJEPLOG

Kvinnojouren Stöttar utsatta kvinnor och barn. Kiruna Amatörteater. Kirunafestivalen. Innovationsfabriken.

Arjeplogs församling Arjeplog med sina 3 100 invånare har en filmfestival med 1 600 besökare.

Näringslivsgala.

Arjeplogs SK Ungdoms och ledarutveckling.

PAJALA

Företagarpris.

UF Norrbotten. Sjöräddningen i Norrbotten. Arctic Light kören.

Check Point Young.

Tur & Retur NLL integrationsprojekt. Dokumentärfilmsdagen LTU Danspoolen. Dansfilm Below Zero. Orgelprojekt Acusticum.

Norrbottens Fotbollsförbund Årets kvinnliga ledare.

Korpilombolo Kulturförening Nattfestivalen i december.

Norrbottens Skidskytteförbund.

Silvermuseet.

ARVIDSJAUR

Pajala Församling För ung kyrkomusik.

Festspelen i Piteå På sommarakademi.

Pajala Turism & Evenemang.

Framtidsbyggardagen.

Pajala Utveckling AB Industriellt seminarium.

ETC:s forskningsprojekt.

Livsgnistan Ett projekt som gör nytta i samhället. Näringslivsgala. Företagarpris.

JOKKMOKK Sápmi Awards. Jokkmokk Winter Conference.

ÖVERKALIX Kultur i Över-Kölis För att lyfta fram dialekten Överkölis.

Inflyttningsprojekt ”Emigrate2Jokkmokk.”

Rödupps intresseförening Teaterföreställning.

Samtal i en Trädgård Heides Lustgård.

Studieförbundet Vuxenskolan Lyfter fram Överkalixdialekten.

Pitebygdens Forskarförening Ett unikt kulturellt och historiskt forskarprojekt.

REGIONALA

KNUFF Karriär- och nätverksprogram för ensamkommande flyktingungdomar i Piteå.

Rönnskolan Projektarbete med inriktning mot länets historia och konsthantverk.

Piteå HF Utveckling av verksamheten för funktionsnedsatta.

Företagarpris.

Kiruna Lapland. Hållbar turistdestination.

Maxpuls i Överkalix Engagera människor inom träningsformen Kettlebell.

Neurologiskt Handikappades Riksförbund Firandet av 30-års jubileum.

Näringslivsgala.

Traineeprogram För studenter inom besöksnäringen.

Idétävling InUngIn.

Jazz i Piteå. För inköp av basfiol.

UF-samarbete.

Framtidens Kiruna. Visionsarbete.

Skomanstjälens ideella Byaförening För uppbyggnad av ny byastuga.

Strömnäs GIF Delfinansiering av spårdragningsmaskin till Furubergsspåret.

Årets Ungdomsledare Hasse Nilsson-Tervahauta, glad och engagerad ledare som arbetar på fritidsgården Frippes.

Grön Framtidsgård.

Mentorsprogram Piteå.

Piteå Skidallians och Piteå Elit Tidig snö.

Årets Engagemang Hjördis Lakso, affärsinnehavare med stark drivkraft i samhället.

Norrbottens Handelskammare The Greenhouse.

Piteå IF damer.

Företagarpris.

Årets supporter Peter Outinen är en viktig person i samhället och har ett stort hjärta som klappar för Tornedalen ungdomar.

Årets initiativ Creek Bend Cruisers för ett nyskapat och välbesökt event i Jokkmokk.

Ledarstipendium Till Lars-Gunnar Pettersson. Näringslivsgala.

ÖVERTORNEÅ

Digitalisering biograf Folkets Hus Jokkmokk och Vuollerim. Musikunderhållning Äldreboenden i Jokkmokks kommun. Elevutställning Samernas Utbildningscentrum. Barn och kalasföreningen Barnens Dag. På Spåret Skoterleder.

Överkalix utveckling Det goda värdskapet. Överkalix IF Ungdomssatsning. Näringslivsgala. Företagarpris. IRON Konstprojekt.

Doktorandtjänst, LTU.

Kvinnlig Nätverksträff i Pajala. Världens Barn. Kulturpris 2012. Framtidspris 2012. Världsmusikfestival. Nolia Act. Övre Norrlands Kreditgarantiförening. Examensarbeten LTU och näringslivet. Piteå Summer Games. Bostadsförsörjningen i Norrbotten.


Bild fr책n Jukkasj채rvi Icehotel. Konstn채rer: Caroline Nordsell, Katarina Engman, Anneli Karlsson, Leif Karlsson, Daniel Johansson, Anders-William Pokka, Per-Anders Pokka, Matti Vittikka, Hans Abrahamsson, Lars Thorneus, Mats Persson & Harpo.


Martin

a Rose

nberg

Elin Janum

TRAINEE under 10 månader Elin Janum flyttade i november 2012

program som under en treårsperiod ska

Elin har jobbat med utveckling av sommar-

med man och två barn från Piteå till

ge sex studenter möjlighet att arbeta som

verksamheten på ICEHOTEL. De har kikat

Jukkasjärvi för att arbeta som trainee vid

trainee på ett företag inom besöks-

på produktutveckling och tagit fram en rad

ICEHOTEL. Martina Rosenberg tog sitt

näringen. Ett sätt att satsa på en viktig

nya vildmarkmarksäventyr för besökarna

pick och pack och flyttade till Kiruna för

och växande bransch samtidigt som

att upptäcka kring Jukkasjärvi och Torne-

att göra sin traineeperiod inom Kiruna

man får kompetensen att stanna kvar i

älven. Målet har också varit att öka med-

Lapplands projekt Hållbar destinations-

regionen.

vetenheten att det finns saker att göra på

utveckling.

ICEHOTEL även på sommaren. - För mig kändes det naturligt att söka till

Både Elin och Martina har examen från

projektet i Kiruna Lappland, säger Martina.

- Jag trivs jättebra att bo här i Jukkasjärvi

Upplevelseproduktion vid LTU i Piteå som

Jag har alltid haft ett genuint intresse och

och är otroligt glad att jag fått den här

bland annat specialiserat sig på att ta fram

varit engagerad i hållbarhetsfrågor. Nu

chansen att jobba inom besöksnäringen.

nya upplevelser för turistföretag.

får jag möjlighet att förutom miljöfrågor

En bra start att komma direkt från utbild-

även jobba med värdskap, certifiering och

ningen och få jobba som upplevelse-

Banken har i samarbete med LTU och

produktutveckling. Alla viktiga delar för att

producent, avslutar Elin.

Kiruna Lappland startat ett unikt trainee-

skapa ett tillgängligt och attraktivt Kiruna.


“Det ska vara jobbigt att möta oss”

Snart väntar den tredje raka säsongen i Damallsvenskan för Piteå IF. Sportchefen Leif Strandh är hoppfull att laget kan fortsätta att överraska motståndarna. Första vändan i Damallsvenskan slutade med omedelbar degradering. Men Piteå IF var snabbt tillbaka och har sedan dess bara blivit bättre. 2011 slutade laget på en tionde plats och förra året blev laget åtta. Leif Strandh säger att målet är att sluta på en bättre placering än förra året. - Vi har inte pratat så mycket mål än, men vi har sagt att vi alltid vill och ska vara bättre än förra året. Allt kring hela föreningen kan fortfarande utvecklas. Förra årets vinnare, Tyresö IF, har en omsättning på 20 miljoner kronor, tre gånger så mycket som Piteålaget omsätter. Leif säger att det är omöjligt att konkurrera med lag som inte har samma ekonomiska villkor. Men att klubben i stället får hitta andra vägar. - Det är orimligt att tro att vi kan fightas i slutändan. Vi får försöka hitta egna vägar för att bli bra, som att utveckla egna spelare och vara noggranna med nyförvärven. Även om resurserna inte är detsamma, så spelade Piteå faktiskt jämnt med de flesta lagen i ligan förra säsongen. - Det var bara Tyresö som vi inte rådde på. Målsättningen är att det ska vara jobbigt att spela mot oss. Vi känner oss aldrig slagna på förhand. Försäsongen är igång, men Leif letar fortfarande en mittfältare till truppen. Men med mindre ekonomiska resurser måste klubben göra ett ordentligt scoutningsarbete. - Vi har en tight budget och det vill till att vi är noggranna med den spelare vi tar in. Just nu håller vi oss lite kalla och väntar tills det blir rätt. Vi har ingen panik. Foto: Markus Tiburzi

unga Heja, alla e företagar onsor till

stolt sp n Nord är öttar Sparbanke essutom st D gsamhet. tsområde he m Ung Företa rksa g i vårt ve ta re fö Frnetbank vi alla U nkgiro, inte att d, gratis ba rå a od g tt för oss med et är ett sä t gskonto. D at ta h re oc fö a, h oc ar är viktig ra ungdom visa att vå ktigt. vi rskap är entreprenö

Kultur i Över-Kölis För att lyfta fram dialekten Överkölis som en nordgermanisk dialekt som skiljer sig från rikssvenskan.

Kyrkan i Älvsbyn fyller 200 år Festligheter och 200-års jubileum i Älvsbyn.


Foto: Simon Berg

“Det du gör och säger gör skillnad!” Arbetet med Tur och retur startade

Det kan vara en föreställning med musik,

foto, man kommer långt med gester.

2010 och har i dagsläget nått drygt

en fotoutställning eller en utgiven bok.

- Allt handlar om bemötande, hur vi är mot

6000 ungdomar i Norrbotten. Genom

- Genom att till exempel fotografera uti-

varandra, vår värdegrund är ”det du gör

film, musik, ord och bild arbetar man

från mångfald så behöver du både tänka

och säger gör skillnad”, säger Ingela.

med bemötande, med målet att öka

till när det gäller hur du ska komponera

förståelse för varandras olikheter.

bilden, vilka som ska vara med och vad

Gun Wedin, Sparbanken Nord, deltar i

de ska göra, säger Ingela. Genom att

projektet.

- Vi har riktade workshops för unga i ålder

diskutera får vi ungdomarna att fundera

- Vi kände att vi ville utbilda ungdomarna

10-16 år, säger Ingela Lekfalk, verksam-

kring; vad berättar jag med den här bilden,

i ekonomi. Dagens snabba ökning av

hetsledare för Tur och retur. Vår utgångs-

vilka signaler ger jag?

sms-lån och snabba cash gör att många

punkt är de vardagliga attityderna; de som

ungdomar redan sitter i klorna på krono-

kan finnas i klassrummet, på skolgården

Många vill att vi reser till andra länder för

fogden. Vi åker runt på skolorna i länet

vid köksbordet och ute på stan.

att lära oss nya kulturer. Men ska vi titta

och pratar ekonomi. Det känns bra att få

på andra kulturer kan vi ofta titta i klass-

berätta för ungdomarna - ett ekonomiskt

De kreativa uttrycksmedlen utbildar de

rummet några rum bort. Man behöver inte

utanförskap är definitivt ingen bra start i

unga i diskrimineringsfrågor. Allt ung-

kunna tala samma språk för att använda

livet, säger Gun.

domarna gör visar de för publik.

sig av kreativa uttrycksmedel som film och

KIRUNA 2.0 Kiruna står inför en unik stadsomvandling. FramtidsBanken har fått möjligheten att delta i det spännande visionsarbetet både genom engagemang och som medfinansiär. Arbetet närmar sig nu finalen och vi önskar Kiruna lycka till! Foto: Michael Renström

Korpilombolo Kulturförening

Malmbergsteatern

Livsgnistan

Årets Engagemang

För sitt fina arbete med att arrangera Nattfestivalen mellan 1 och 13 december.

Revy för Gällivareborna med omnejd.

Värme och omsorg gör mycket gott i Arvidsjaur.

Hjördis Lakso butiksägare i Övertorneå och en eldsjäl bland handlare och motionärer. Butiken är en viktig träffpunkt för många ensamma själar.


Foto: Michael Renström

Del av vin

sten till re

gionen

Runt om i vår regio n finns ett människo stort anta r. Männis l engagera k o r som brin de allt från fi n e r fö r sina pro lm, musik je , id k t ro m tt, drama ed forskning och böcke och företa r till g a n d e . Med Fra vi stötta mtidsBan dessa pro ken vill jekt och g utveckla e dem föru sin bygd o ts ä tt n ingar att ch dess o På så sätt mgivning känner vi ar ännu m att vi kan er. kraft på d verka som en ort dä en positiv r våra kun der bor. Lycka till med alla spännand e projekt!

2012 Till vår re

gion

Vill du veta mer om FramtidsBanken så hittar du information på www.sparbankennord.se. Där finns också ansökningshandlingar om du har något projekt som uppfyller kriterierna för FramtidsBanken. Ansökan skickas till: FramtidsBanken, Sparbanken Nord, Box 735, 941 28 Piteå eller via e-post till kontakta.oss@sparbankennord.se.

Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna, Norrfjärden, Pajala, Piteå, Roknäs, Rosvik, Älvsbyn, Öjebyn, Överkalix, Övertorneå Telefon 0771-23 00 23 . 0771-MINBANK sparbankennord.se . facebook.com/sparbankennord