Totem (preview)

Page 1

NICOLAS WOUTERS / MIKAEL ROSS

NICOLAS WOUTERS   /  MIKAEL ROSSKompres! Maak je geen zorgen, het komt allemaal goed.

Ik ga nu snijden.

OkĂŠ.

5


Kompres! Snel!

Schaar…

Alles gaat goed. Ik haal nu de indringer weg…

Bedankt, dokter.

Je had een godzilla in je buik, maar nu is alles weer goed.

6

Nu hoef ik alleen nog even…


O nee, een bloeding! Kompres! Kompres!

Hij haalt het niet!

We kunnen nog maar één ding doen…

7


Dit is onze laatste kans.

Gered! Hij is gered! Kerel, je bent gered!

8


Dokter, bedankt, u hebt echt goed werk geleverd!

Ik voel me weer kiplekker. En je ziet er helemaal niks van!

Ik dacht even dat je ’t niet ging halen‌

Mama kan elk moment voor het eten roepen. Laten we even opruimen.

MP [BO

[Broertje, kom nou, het is allemaal voorbij!

9

Heel goed. Kleed je maar weer aan.


Dat is geen plek voor jou… En je gaat al op kamp. Maar mama… Waarom mag ik niet met jullie mee?

Moet ik dat echt?

Maar ze hebben daar allemaal een hekel aan me. [Ja, je moet!

Dat komt doordat ze je nog niet zo goed kennen… Als ze je beter leren kennen, weet ik zeker dat jullie prima met elkaar overweg kunnen.

Je wil gewoon van me af zijn, dat is het!

… Haast je vooral niet, hoor!!

10


Wacht even!

Kom!

Kijk niet zo, we hebben ze ge­ vonden! Man… Waar bleef je nou??

Eh…

Weet je waar hij zat?

Harder! Kom op!

Bibberend op zijn plank, als een surfer midden tussen de haaien!

[Sss t!

Ja, harder!

Pa f.

Au!

11

Nee. Nee. Nee…


Harder! Denk aan Rambo!

Wil jij soms zeggen dat ik te stom ben om het verschil tussen Rambo en Rocky te kennen?

Zeg… [Maar… Het doet zeer…

Je bedoelt Rocky, zeker?

Nou, wat wordt het? Hou op met janken of je krijgt een mep!

HNG… Waarom zit ik opgescheept met zo’n stelletje sukkels?

Boeh oe hoe…

Nou?!

[Eh… Nee. Nee.

Hou even vast…

Ba f.

[HÉÉÉ, RIE TBOK, IS DAT JE T OPPL O EG DI T JAA R?

Nou?

[NEE, LATEN WE HET OUDERWET S OPLOSSEN: MIJN NIEUWELING TEGEN DIE VAN JOU! WAT M O KOM H E T JE? I E R, D RE GELE AN MAN T N W E H E T E GE N MAN!

12

Hmm… Amine, laat die Bevernichten maar eens zien wat de Everzwijnpatrouille in zijn mars heeft.


Hup, kam­ pioen!

HÉ!

Ne

n e

ee

ne

e

Voorui

t!

Kom op, kabout ers!

Ge e f ’m o p z’n l a ze r! Sla h em op z’n bek!

[Nee, alsje­ blieft, ik wil niet…

[Sl a ppe l ul! Sufku t!

Mie t

je!

13

Ne e!


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.