De dolende god (preview)

Page 1


Maar de tronen, waar zijn ze? de tempels en heilige vaten, waar het van nectar vervuld, goden-verheugend gezang? Friedrich Hรถlderlin, Brood en wijn vertaling Ad den Besten


HĂŠ!

Meneer Eustis?

5


Weet je zeker dat hij er is?

Wat gek…

Je hebt me niet dat hele eind voor nop laten lopen, hè.

Hij is er wel.

Hé!

Meneer Eustis!

Kijk maar op het bord.

Bent u thuis?

6


Ik kom, ik kom…

Ha!

Daar is hij.

7


Wat een haast…

Man… Wat is dit in godsnaam.

Kop dicht.

Ze komen voor de waarzegger. Wat gebeurt daar?

Waarzegger?

Die heeft meer klandizie dan wij drieën samen.

Zoiets, ja.

Een zwerver, zul je bedoelen…

8


Ja, in wijn en in wiet zeker.

Maar ze gaan er wel heen, en ze betalen.

Hij schijnt bepaalde krachten te hebben…

Als hij gezopen heeft, gaat hij vertellen. Magische verhalen, zeggen ze…

Ach, onzin…

Wat voor zorgen? Verhalen die je zorgen doen verdwijnen.

Wat je maar wil! Ruzie, liefdesperikelen… van die dingen.

9


Evoi! Evoi!

Eustiiiis!

10


11


Evoi!

Pan is er!

Evoi!

Hé! Pan!

Eustis! Je bent te laat.

12


Pan?

Ja, Aline… de god Pan. De god van wouden en weiden.

Vroeger had ik invloedrijke vrienden…

Vooruit, vertel verder…

Dat waren tijden!

Eerst bijtanken.

Wacht.

13


Dus…

Pan was ook van de partij.

… zoals ik al zei hoorde ik bij de thiasos, het reizende hof van Dionysos, god van de roes.

We gaan weer.

Mijn kompanen en ik reisden met hem mee de wereld rond.

Samen veroverden we nieuwe streken en ver­ breidden de cultus van de wijn, maar eigenlijk waren we vooral goed in feestjes bouwen.

Toen was het alleen maar leuk om een god te zijn.

Ben jij dan ook een god?

Eigenlijk een sater.

Je zag er vast schattig uit.

Een mindere god, ja, maar toch niet niks!

Ik had twee fraaie hoorns en heerlijke puntoortjes.

14

Als je het maar weet.


Maar híj was natuurlijk echt de man! Onze baas, Dionysos.

Als die je recht in de ogen keek… Pfoe, wat er dan door je heen ging! Alsof je oploste in de schepping, in volmaakte harmonie was met het universum. Je ervoer een absoluut geluk.

Serieus… lekkerder dan alle wijn, alle drugs bij elkaar.

15


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.