La Casa (preview)

Page 1Gisteren thuis werkte hij nog gewoon.

Wat is er? Wat gek…

De föhn doet het niet.

Vreemd ja…

Dat is mij te technisch… Mijn broer moet er maar naar kijken als hij komt.

Hij weet daar wel raad mee, net als pa.

19


20


Wat een kluns ben je toch! Ik zoek net de kleding van je vader uit. Wie weet, zit er nog iets voor je tussen.

21


...en nog eentje.

22


Verrekte teringzooi

Dat hoort daar niet in.

Wat zegt u? Planten.

Die horen niet in de container, anders kan er straks geen afval meer bij.

23


Dat wist ik niet, waar moet het dan heen?

Ja, JosĂŠ, de middelste. Ben jij een zoon van Antonio?

De operatie heeft hij goed doorstaan. Hij schepte zelfs op hoe snel hij alweer zonder krukken kon lopen.

24

En dan bent u zeker Manolo?

Ik heb gehoord dat hij is overleden.

Hij vertelde mij dat hij hierheen zou komen en dat ik hem moest helpen een kapotte muur te repareren.

Gecon­ doleerd.

Na de operatie heb ik hem gebeld. Hij klonk erg zwak maar hij had goede moed.

Dank u.

Hij is plotseling in een soort depressie geraakt. Zijn toestand werd slechter en toen ging het allemaal heel snel.

Ik mocht hem graag.


Wat doe ik nu hiermee?

Maken jullie het huis in orde?

Je moet de zakken naast die lantaarnpaal neerzetten.

Ja, zoiets. Ah, zo.

Het gft-afval wordt op dinsdag opgehaald.

Vanaf maart is het mooi hier, als de dagen weer langer worden. Maar dat weet je zelf ook. We maken het niet in orde om erin te wonen.

We willen het verkopen.

Oh‌

Eerst maar eens zien of het ons lukt. Het is geen gemakkelijke tijd.

Daar vooraan staat een huis al meer dan een jaar te koop. Gebeurt niks.

25


Precies… daarom willen mijn broer, zus en ik het een beetje netjes maken.

Als het er niet meer zo verwaarloosd uitziet, komt er misschien wel een koper.

Ik wil er geen bonsaibomen van maken.

Als ik nog ergens mee helpen kan… Eigenlijk wil ik morgen een paar bomen snoeien, maar ik durf niet zo goed.

Jammer. Je vader hield het huis altijd piekfijn in orde.

Een mooie avond.

Hmm… de geur van de jasmijn.

26

Prima, ik help graag. Geef maar een seintje als je eraan begint.

Dit is de eerste keer dat ik hier gewoon lig en niets doe.


Gek hoor. Ik zie nog steeds voor me hoe hij in die laatste maand gedeprimeerd en lusteloos op de bank hing.

Mijn vader liet ons alleen opdraven om te werken. Hij moest altijd wat omhanden hebben.

Voor mij was elk bezoek hier een soort verblijf in een werkkamp.

Zelfs nu lijkt het wel of hij me ieder moment kan roepen om hem ergens mee te helpen.

Dat was hij niet meer. Je vader kon vroeger niet eens stilstaan voor een foto. Hij stond er altijd onscherp op.

Dat is ook precies wat ik niet begrijp. Zo’n vechtjas.

Hij was toch aan de beterende hand. Hij kon al zonder krukken lopen.

En hij had goede moed. En dan besluit hij ineens om dood te gaan. Misschien was hij het vechten beu.

27


Denk er niet meer over na.

José…

Ik ga naar binnen. Ik heb het koud.

Kom, help mij eens. Ik wil hier een barbecue bouwen.

Ik lees nog een hoofdstuk.

Papa…

Waarom ben je opgehouden met vechten?

28


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.