De zomer van haar leven (preview)

Page 1


6


… en we bellen als we weer thuis zijn, mama. Ja.

Vaak denk ik…

Heb je nu echt alles, wat je…

Gaan jullie nou maar.

… ik ben al dood…

… en dit hier is de eeuwigheid.

7


… vloog de tijd. Ik zou graag nog even blijven, papa. Jammer, maar helaas…

Vroeger… Goeie­ morgen, mevrouw Wendt!

We hebben haast.

Kom, Luis!

Wilt u geen ontbijtje? Tot ziens, me­ vrouw Möller!

Als ik daaraan terugdenk… Ja, ‘jammer, maar helaas’.

Mam! Opa Jörg ruikt zo raar! SSST, Luis!

Zo vroeg al op de been, mevrouw Wendt?

… dan steekt ’t. Mevrouw Wendt?

8


Toch wil ik nu weer wat vaker aan vroeger denken.

Alles in orde?

Dan voel ik…

Ja.

… dat ik nog leef. 9


10


In Was­ hington kwamen vandaag…

Waar moet ik nu heen…

Tweede verdieping?

Kwi Kwiii

Kwii Kwiii

Nee.

Klopt niet.

Dan moet het…

… één?

Alweer een één!

Met het hoogste cijfer…

Kwii

… Gerda!

Kom op, jongens. Hoe vaak moet een meisje jullie nog verslaan met wiskunde? Zij weer…

Psst…

11

… dat is niet eens een echt meisje.

Kwiii


En dat terwijl rekenen toch het enige was…

Wat?

Klik­ spaan, boter­ spaan!

Iene miene mutte…

Hee, wacht!

Haha!

Rekengek!

Eén twee hupsa­ kee… 12

… waar ik echt iets van snapte.


Gerda‘tje! Ongelofelijk!

Kwii

Nee!

En ik ben zo slecht met getallen. Heb je dat gezien, Bernd?

Sodeju. Jij wil zeker met Einstein trouwen?

… drie, vier, pintje bier…

ECHT NIET, papa!

Hihi.

Die is toch al stokoud!

Maar me­vrouw Wendt!

Alweer verdwaald? Ping

Tap

Tap Tap

Tap

Tap

Tap

Kwi

Tap

Kwi

Kwii

Kwiii

… kom maar… … gaan we naar boven…

… vijf zes, oude bes…

13

U woont op de zesde verdie­p ing…


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.