Don Quichot (preview)

Page 1

DON

QUICHOT Flix

De gedenkwaardige avonturen van een dappere ridder van de droevige figuur vrij naar de roman van Miguel de Cervantes SaavedraAan de Markerwaardse Volksvriend, Dorpsstraat 16, 1811 DQ  Alkmaar

Beste redactie, Spijtig genoeg heeft u niet gereageerd op mijn brieven van 15 januari, 17 februari, 6 maart en 23 maart jongstleden. Bovendien concludeer ik dat u de publicatie van “strips” op de laatste pagina van uw anderszins zo lezenswaardige culturele katern voortzet. Ik zie het daarom als mijn plicht en missie u nogmaals aan te schrijven en erop te attenderen dat een kwaliteitskrant als de uwe een dergelijke intellectuele schandvlek niet zou moeten dulden. Deze onzin moet ophouden! Het is immers algemeen bekend dat “strips” analfabetisme bevorderen en vooral jonge mensen, die nog behoefte hebben aan geestelijke en morele sturing, kunnen aanzetten tot wraak en geweld. Verdiept zich maar eens in deze materie, dan zult u begrijpen dat stripverhalen gevaarlijk zijn! Ze hebben namelijk niets met de realiteit te maken. Daarom eis ik in naam van alle lezers en weldenkende mensen: houd hier nu e i n d e l i j k eens mee op! Een tijdig herkende vijand is half verslagen! Met vriendelijke groeten,

Alonso Quijano


Zo makkelijk geven we ons niet gewonnen, nietwaar, Dulcinea?!

Niet verge ten! - Be zw cieh aarschri uis ft pr ovin - Br ief a an de geme - Aa ente ngif te af valc - Le o l lecti ze e Volk rsbrief M svrie a nd (s rkerwaar trips dse !!!)

Dul­ cinea?

D

Dulcinea!!!

6

cinea?

TuutTuuut!!!


mt! De post ko.) (vrijdag

Slecht nieuws, meneer Quijano.

Bedankt u de nieuwe directie maar. Die smeerlappen schrappen waar ze maar kunnen …

Heeft u mijn Dulcinea gezien?

Nee. Al zou ik dat graag willen.

ze is de laatste tijd wel erg op zichzelf. Om gek van te worden.

Ze is het mooiste schepsel, dat lummelt onder Gods hemel.

Ik zou willen staken, maar mijn collega’s zijn allemaal te schijterig.

Vanaf volgende week kom ik nog maar één keer per maand langs.

Als we niks doen, begrijpt straks niemand meer dat “verandering” niet altijd “verbe­tering” betekent.

Pff!

Je moet het er niet bij laten zitten.

Tuut-tuuut!

Dulcineeeaaa!!!

Precies.

7


Poes, poes, poes.

Krrr!

8


200 Don Hec t Moli nier are o ve t rkoo oek pt z o ijn mst gron d “We m voo oeten rui t”

ardse Markerwaiend Volksvr

Moliniero, jij … jij … jij …

Verrader!

“En het is onze taak en plicht …”

We hadden een afspraak!!!

Hoe staat dat in onze sta­tuten?

“Tebosloo is mooi.” “Tebosloo is van ons.”

“…ervoor te zorgen dat dat …”

oef! “…ook zo blijft.”

Een windmolenpark heeft hier niets te zoeken!

9


Biowinkel

Onze Unoavond is toch pas morgen?

Alonso! Jij hier?

Heb je het al gezien, Sancho?

Wat?

Ik begrijp er niks van. We hebben toch een overeenkomst … Hm.

10

Of je het al gezien hebt, Sancho. Wat?

Woont hij hier über­­ haupt nog?

We hebben een verrader in ons midden.

Moliniero verkoopt zijn grond.

Wat?

Je begrijpt de ernst van de situatie niet, Sancho.

Een windmolenpark is het beste dat ons kon overkomen. Misschien moeten wij ons land ook ver

Wat?!


Een windmolenpark is het beste dat dit dorp kon overkomen. Mijn zoon zegt dat wij onze grond ook moeten verkopen.

Hoor jij nu ook al slecht, Alonso?

Jouw zoon. Tss! En hoe kijk jij er tegenaan?

Tebosloo is mooi. Tebosloo is van ons. En mijn zoon is een volstrekte idioot.

Hier ligt een taak voor de stichting heemschut Tebosloo … … En die klus Klap! zullen we klaren.

Hehe. Het verschil tussen mij en een ezel is misschien niet meer dan een staart, maar alleen over mijn lijk komt er zo’n boven­maatse asperge voor mijn deur.

Probeer het eerst maar Sancho! eens met oor- Hoe kijk jij kaarsen voor er tegen­ je naar de aan? kno-arts gaat. Het is soms niet meer dan oorsmeer dat …

Betekent dat dat ik op je kan vertrouwen? Heb ik je ooit teleur­ gesteld?

Een tijdig herkende vijand is half verslagen!

11


12


Ahum …

“De dood is geen maaier met een middagpauze.”

Beste aanwezigen, ik denk dat vader Pérez …

Ik denk echter ook dat hij deze zelf vertelt aan wijlen Sancho Panza.

“Hij maait op alle uren en snijdt zowel het dorre als het groene gras.”

Nu, Op dit moment.

In de weide achter de poort waar elk van ons op een dag door­heen stapt. Amen.

…pakkendere woorden had gesproken dan ik.

Doe vader Pérez de groeten, hoor je, Sancho?!

Hm.

Bent u zijn zoon?

Jullie hoeven je geen zorgen te maken. Hier. Kijk!

De strijd gaat door! loo Tebos s vanVUIST r e n o w De inMAKEN EENe onzin dez atie tegen onstr ! e dem idweide t o r G Zu !! op de t allen! Kom

13


14


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.