__MAIN_TEXT__
sodurileht
Sõdurileht
Tallinn, EE

Sõdurileht on 1994. aastast ilmuv Kaitseväe häälekandja. Leht kajastab kaitseväelaste teenistust nii sõnas kui ka pildis. Sõdurilehe lugusid kirjutavad enamasti ajateenijad.

Show Stories insideNew