Dialoog Jaarbrochure - West-Vlaanderen - 1/2022

Page 1

DIALOOG

Magazine van Dito vzw

jaarbrochure / Nr 1 - 2022

Dito wijst je de weg

Op naar een positief beeld van handicap

Tijd voor ontspanning

•1


VERSTERKT VERANDERT VERBINDT

IN DIT NUMMER Voorwoord 3 A A NSPREEK PUNT

Wegwijzer 4 Infosessies & Op weg-groepen

5

Vrijwilligersservice

6

BELA NGENBEHA RTIGING

Dito verdedigt jouw belangen

7

Toegankelijke horeca 8 Participatietool: Toegankelijke hoppinpunten

8

Inktvis

9

Filoe

10

Voorleesbende / Garsons Uniek 11 Bijleren bij Dito 12 Provinciale ledendag 13 V RIJE TIJD

Creatieve knutselaars

14

De slimste Dito’ers

14

Op stap met Dito

15

Er zit muziek in Dito 16 Reiskriebels 17 Vakanties voor kids 18 Bowling 19 S-Sport//Recreas 20-23

Dito West-Vlaanderen

President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk

Onze partners: 2•

056 23 03 87 west-vlaanderen@ditovzw.be fb.com/w-vl -

www.ditovzw.be


Beste, Als voorzitter van VFG vzw heet ik u welkom in onze jaarbrochure van 2022. U krijgt deze brochure als lid van onze organisatie. 2022 is voor VFG een speciaal jaar. Een jaar waarin we iets te vieren hebben. Op 1 januari 2022 verandert de naam van VFG in Dito vzw.

De 3 pijlers komen ook terug in deze jaarbrochure: • Om te versterken zet Dito in op een heleboel laagdrempelige informatiekanalen en uitwisselingsmomenten. Zo komen in deze brochure onder andere de Wegwijzer en de Op Weg-groepen

Waar we in het verleden meer focus legden op er

aan bod. Deze hebben als doel mensen met een

zijn ‘voor’ mensen met een handicap, zijn we nu een

handicap te informeren en te versterken.

organisatie die mét mensen met een handicap werkt aan een samenleving waarin iedereen kan participeren. Een samenleving waarin iedereen gelijk is. En van daaruit komt de nieuwe naam ‘Dito’ - van ‘idem dito’. Het moest een krachtige naam zijn die vlot uit te spreken is en een frisse wind brengt binnen onze organisatie. Met Dito zetten we in op drie pijlers. Dito versterkt mensen met een handicap en hun netwerk, Dito verandert de samenleving en Dito verbindt mensen met en zonder handicap. Deze 3 pijlers zie je terugkomen in ons aanbod en de thema’s waarop we inzetten. De keuze van de baseline ligt dan ook voor de hand: Versterkt. Verandert. Verbindt.

• Veranderen betekent voor ons het beleid en de samenleving inspireren om anders te kijken naar personen met een beperking en daar ook naar te handelen. In dit hoofdstuk stellen we bijvoorbeeld het schrijfproject Inktvis en onze Reizende Caféploeg voor. Om al een tipje van de sluier te lichten: ook zij gaan onder een nieuwe naam werken ... • Tot slot geven we jou graag nog een overzicht van lokale activiteiten van Dito. Hier leggen we de nadruk op de ontmoeting van personen met en zonder een beperking. Als voorzitter hoop ik dat de naamsverandering nog meer in beweging kan zetten bij de leden. Ik zag alvast vele blije gezichten op de lanceringsmomenten van Dito in de provincies. Samen gaan we voor een Dito-samenleving!

Dito versterkt mensen met een handicap en hun netwerk, Dito verandert de samenleving en Dito verbindt mensen met en zonder handicap.

Tot slot neem ik als voorzitter in 2022 afscheid van mijn bestuursmandaat om me te kunnen focussen op andere professionele activiteiten. Ik wil leden, bestuursleden en medewerkers van harte bedanken voor de fijne samenwerking!

Dorien Meulenijzer, voorzitter Dito vzw dorien@ditovzw.be

fb.com/ditovzw

Colofon

www.ditovzw.be

5 nummers per jaar Hoofdredactie: Sophie Beyers Eindredactie: Renée Vansteenwinckel Concept & creatie: artoosgroup.eu Contacteer de redactie: 02 515 18 93 - communicatie@ditovzw.be


DOE BEROEP OP DE WEGWIJZER VAN DITO! De Wegwijzer is het toegankelijk

aanspreekpunt van Dito voor alle

vragen rond handicap. En ook met

vragen over wonen en werken kan je bij ons terecht.

Ondersteuning nodig in je dagelijks leven? We zoeken samen uit of je recht hebt op budgetten, hulpmiddelen, voordelen of tegemoetkomingen. We zoeken de juiste ondersteuning voor jou. Ondersteuning nodig bij vrije tijd? Dito heeft een groot aanbod! We zoeken samen naar activiteiten in de buurt die volledig je ding zijn.

Hoe begeleiden we jou? • Individuele begeleiding

Je kan ons rechtstreeks je vragen stellen. Wij zoeken het voor je uit. • Infosessies We organiseren fysieke en digitale infosessies. In 2022 organiseren we infosessies over tegemoetkomingen en voordelen, en plannen we sessies voor jongeren met een handicap (en hun netwerk) die meerderjarig worden. Meer info lees je op de volgende pagina. • Digitaal pakket ‘Overgang naar meerderjarigheid’: Dito biedt scholen voor buitengewoon onderwijs een (gratis) digitaal pakket aan. Laatstejaars kunnen via handige infofilmpjes wegwijs geraken in de meerderjarigenzorg. Bovendien worden alle mogelijke vragen achteraf persoonlijk beantwoord door onze medewerkers. • Op Weg-groepen Hoe kan je zorg en ondersteuning organiseren? Het antwoord op die vraag is niet altijd makkelijk. Wij helpen je op weg! De deelnemers leren van elkaar door ervaringen te delen in een kleine – en veilige – groep.

4•

Wegwijzer

Heb je een vraag voor onze Wegwijzer? Bel of mail dan naar: west-vlaanderen@ditovzw.be 0479 77 06 42 President Kennedypark 2 8500 Kortrijk


INFOSESSIES TEGEMOETKOMINGEN EN VOORDELEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Voor veel mensen is het niet eenvoudig een weg te vinden doorheen de verschillende mogelijkheden en tegemoetkomingen. Daarom organiseert Dito gratis infosessies in samenwerking met de Zorgkas. Hier zullen thema’s als het zorgbudget, Vlaamse Sociale Bescherming, persoonsvolgende financiering en andere hulpmiddelen aan bod komen. • Maandag 21 maart om 14:00, Bond Moyson, President Kennedypark 2 te Kortrijk

• Maandag 9 mei om 14:00, Bond Moyson, Zilverstraat 43 te Brugge

• Maandag 3 oktober om 19:00, CC De Steiger, Waalvest 1 te Menen

• Woensdag 9 november om 19:00, online webinar

OVERGANG NAAR MEERDERJARIGHEID Dito biedt scholen voor buitengewoon onderwijs een (gratis)

stellen worden op maat beantwoord

digitaal pakket aan met verschillende infofilmpjes. Hiermee kunnen

door onze Wegwijzer. Benieuwd naar

laatstejaars en hun netwerk wegwijs worden gemaakt in de

de mogelijkheden? Contacteer ons.

meerderjarigenzorg. Vragen die de jongeren en hun netwerk ons Naast het aanbod voor scholen zullen we in 2022 ook enkele infosessies over meerderjarigheid organiseren. Die staan open voor alle jongeren met een handicap en hun netwerk die op het punt staan meerderjarig te worden. Hou onze website en nieuwsbrief in de gaten voor concrete data.

Meer info en inschrijvingen: west-vlaanderen@ditovzw.be of 0479 77 06 42

Infosessies & Op weg-groepen

•5


VRIJWILLIGERSSERVICE VOOR BUDGETHOUDERS Hoe werkt het?

Je kan zelf vrijwilligers zoeken. Bijvoorbeeld

Heb je een PAB (Persoonlijk

Assistentie Budget) of een PVB

(Persoonsvolgend Budget)? Dan kan je met dit budget één of

meerdere vrijwilligers inschakelen en hen een vergoeding betalen. De vrijwilligersservice van Dito

iemand uit je buurt of een vriend(in). Jullie spreken samen af welke taken je vrijwilliger zal doen en welke dag(en) je vrijwilliger je helpt. Je kan ervoor kiezen om je vrijwilligers een vergoeding te geven. Je hebt de keuze tussen een forfaitaire vergoeding (een vast bedrag per dag of activiteit) of een reële vergoeding (een kilometervergoeding en parkeerkosten).

regelt dit voor jou!

Maandelijks kan je de kosten van je vrijwilliger

Waarom een vrijwilligersservice?

Wanneer je vrijwilligers wil betalen met je PABof PVB-budget, moet je dat via een organisatie doen. De vrijwilligersservice van Dito zorgt voor alle administratie, betalingen én een verzekering voor je vrijwilligers.

indienen bij Dito. Dan ontvang je een factuur die je kan betalen met je budget. Je vrijwilliger wordt uitbetaald door ons.

Hoeveel kost het?

Jaarlijks betaal je als budgethouder 12 euro administratiekosten voor onze vrijwilligersservice. Per vrijwilliger betaal je 12 euro extra.

Waarom kiezen voor Dito?

• Vlotte facturatie en snelle uitbetaling aan je vrijwilligers. • 1 aanspreekpunt in iedere provincie waar je met al je vragen terecht kan. • Gratis volwaardig lidmaatschap voor jou als budgethouder en gratis digitaal lidmaatschap voor je vrijwilligers. • Een verzekering voor de vrijwilligers. • Interessante vormingsmomenten doorheen het jaar.

Wil je aan de slag met onze vrijwilligersservice of heb je een vraag? Neem dan snel contact op met jouw contactpersoon bij Dito. Vrijwilligersservice Dito West-Vlaanderen President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk 056 52 77 49, west-vlaanderen@ditovzw.be 6•

V rijwilligersserv ice


DITO VERDEDIGT JOUW BELANGEN Dito is één van de grootste belangenbehartigers voor personen met een

beperking. Samen met onze leden ijveren we voor een samenleving waarin iedereen meetelt. En daarin staan de verhalen van onze leden centraal. Wij luisteren naar jou en versterken jouw stem om het beleid en de maatschappij te veranderen. Laat Je Stem Horen!

Actie

Horen-bijeenkomsten. We zorgen voor fysieke

over tot actie. De werkgroep NMBS gaat bijvoor-

én online bijeenkomsten, zodat iedereen de

beeld aan de slag rond toegankelijk treinvervoer.

kans krijgt om deel te nemen. Samen vinden we

Samen werken ze een actie uit om het probleem

knelpunten in de maatschappij en formuleren we

onder de aandacht te brengen of te lobbyen bij

een standpunt rond bepaalde problemen. We

het beleid. Dit jaar start ook een nieuwe groep

focussen op drie thema’s:

rond de toekomst van de inkomensvervangende

• Welzijn en gezondheid

tegemoetkoming (IVT).

In elke regio organiseren we Laat Je Stem

• Inkomen en armoede • Toegankelijkheid en mobiliteit

We gaan vanuit onze onderbouwde standpunten

Onze ondersteuning

Dito stuurt je natuurlijk niet zomaar de wijde wereld in. We voorzien vormingen voor alle vrijwilligers die willen weten hoe ze het beleid kunnen beïnvloeden. Bovendien kan je via ons digitaal platform ervaringen en meningen uitwisselen met andere vrijwilligers. Maak jij ook mee het verschil?

Belangenbehartiging

•7


LOKAAL TOEGANKELIJKHEIDSBELEID TOEGANKELIJKE HORECA

PARTICIPATIETOOL Toegankelijke hoppinpunten

Hoppinpunten zijn knooppunten waar diverse mobiliteitsmiddelen samenkomen. Meestal zijn deze aan een station gelegen waar er ook bushaltes zijn, mogelijkheid van deelauto’s of fietsen, aangepast vervoer, carpoolparking ... Mobiliteit is voor iedereen van essentieel belang om volop te kunnen deelnemen aan de samenleving. Heel veel Hoppinpunten worden binnenkort opgericht in Vlaanderen. Aandacht voor toegankelijkheid is hierbij heel belangrijk. Dito wil lokale besturen en vervoersregioraden hierbij helpen. Dito biedt daarom een participatietool aan waarbij ervaringsdeskundigen het Hoppinpunten screenen op toegankelijkheid. Daarna worden tips gegeven aan het lokale bestuur. Zo kunnen pijnpunten snel aangepakt worden. Lokale besturen kunnen hiervoor intekenen via het Dito secretariaat.

Iedereen binnen, dankzij een bellend vlak

In 2022 gaan we van start met het project toegankelijke horeca. Wat is ‘toegankelijke horeca’? Dito stimuleert horecazaken om toegankelijker te worden. En dat is meer dan een bellend vlak om rolstoelgebruikers makkelijk in de zaak te krijgen. Dito wil horeca-uitbaters bewust maken van integrale toegankelijkheid. Dan doen we door het geven van tips en tricks rond toegankelijkheid en het omgaan met personen met een beperking. Zo voelt iedereen zich welkom in een horecazaak. Want niet alleen mensen die een rolstoel gebruiken ervaren de voordelen van toegankelijke zaken. Denk maar aan ouderen, mensen met een verminderde mobiliteit of visuele beperkingen en mensen met kinderwagens. Toeganke-

MEER INFO: 056 23 03 87 of west-vlaanderen@ditovzw.be

lijkheid is belangrijk voor iedereen. 8•

Belangenbehartiging


DUIK JIJ OOK MEE IN ZEE MET INKTVIS? Verhalen zijn magisch en kunnen troost bieden. Verhalen verbin-

den. Of je ze nu leest of zelf schrijft, ze brengen mensen bij elkaar.

Heb je een handicap, beperking of ziekte en een passie voor lezen of schrijven? Dan hopen we dat het lees- en schrijfproject Inktvis een schuiloord en creatieve uitlaat voor jou mag worden. Schrijven met de online videolessen van Inktvis

tekst voorleggen aan onze schrijfdocenten. Zij helpen je op weg om jouw tekst nog beter

Schrijf waar en wanneer je wilt, op jouw

te maken!

tempo en jouw niveau. Rustig in bed,

tussen de heerlijke aroma’s in een koffiehuis of op een parkbankje met zicht op de vallende herfstbladeren. Het enige dat je nodig hebt is een internetverbinding om de videolessen te bekijken. Bij elke online les krijg je een schrijfopdracht rond een bepaald thema én interessante schrijftips van coaches Barbara, Peter,

Evi, Danielle en Sascha. Je krijgt twee keer

Lees je warm met Inktvis

geschreven feedback en vrijblijvend een

Droom je graag weg bij een goed boek? Even

persoonlijk gesprek.

in een andere realiteit? Of schrijf je zelf wel graag eens een tekst ? Dan is de Inktvis

Inktvis op Canvas Vanaf 2022 vind je alle schrijfopdrachten en schrijfwedstrijden van Inktvis op het online

leesclub wel iets voor jou! De leesgroepen verwelkomen je graag als je van boeken houdt. Je warmt de koude winters en verfrist

platform Canvas. Wil je graag deelnemen? Stuur een mailtje naar inktvis@ditovzw.be en je ontvangt een link waarmee je een account kan aanmaken. Geen zorgen, wij loodsen je

hete zomers met verhalen waarover je graag praat in een kleine groep. Maar ook gewoon stil zijn mag, zachtjes slurpend van een koffie en luisterend naar enkele boekfragmenten

wel door het proces.

die een vrijwilliger voorleest.

Vensterverzen In het voorjaar lanceren we opnieuw een

Dit hoeft zeker geen zware kost te zijn. Er is

alle voorzieningen! Zet je schrap voor een

teksten. De groep bepaalt samen welke

schrijfwedstrijd voor de bewoners van

ook plaats voor gedichten of zelfgeschreven

spannende schrijfopdracht. Wie weet wordt

richting we uitgaan. De leesgroep komt maandelijks samen in Kortrijk en wordt begin

jouw voorziening in 2022 de winnaar!

2022 terug opgestart.

NIEUW! Manuscriptbegeleiding Wie schrijft wil ook gelezen worden. Wil jij ook feedback of begeleiding krijgen bij je eigen tekst of boek? Dan is dit je kans. Je kan je

Wil jij graag een leesgroep begeleiden? Dan zijn wij op zoek naar jou! Meer info op 056 24 24 37 of west-vlaanderen@ditovzw.be

Ink tv is

•9


FILOSOFEER JIJ MEE? Filosoferen, iets voor professoren? Ons filosofeerpakket Filoe bewijst

het tegendeel! Het spel helpt je om op een eenvoudige manier in groep na te denken over levensvragen, gebeurtenissen en ervaringen. Je hebt enkel een open geest nodig, zin om elkaar te leren kennen en ... om je over de ander te verwonderen.

Waarom filosoferen?

3 elementen in elk thema

Maar filosoferen heeft ook veel voordelen!

elementen:

Filosoferen in groep kan heel leuk zijn.

Elk thema is opgebouwd rond drie spel-

• Filosoferen leert je kritisch denken.

BELEEF

• Filosoferen leert je helder en duidelijk te

De belevingsactiviteiten op de

verwoorden wat je gedachten zijn.

fiches laten jou het thema actief

• Filosoferen leert je nuanceren, argumenteren

ervaren en vormen een goed uit-

en respect hebben voor andere meningen. • Filosoferen leert je omgaan met anders zijn en diversiteit.

gangspunt voor het gesprek. Denk aan een foto-opdracht, een spel ...

• Filosoferen doet je je eigen mening in vraag stellen en helpt stereotypen uit de weg.

DENK

• Filosoferen helpt je weerbaarheid en veer-

Filosoferen begint bij de juiste vra-

kracht te versterken.

gen. Per thema zijn er dan ook verschillende prikkelende vragen. Deze

6 thema’s uit het dagelijkse leven

kan je gebruiken om het gesprek te

Hoe start je nu met filosoferen? Ons spelpak-

verdiepen en te verruimen.

ket zet je op weg! Filoe bestaat uit 6 thema’s: vriendschap, geluk, identiteit, verdriet & rouw,

DOE

rechtvaardigheid en autonomie. Elk thema zit

Na het filosofisch gesprek verwerken

vol vragen waar je urenlang kan over discussiëren. Alle onderwerpen maken deel uit van ieders leefwereld. Je zal er dus zeker iets over kunnen

je je inzichten in creatieve opdrachten: bijvoorbeeld in een groepsgedicht, een beeldverhaal, een per-

zeggen!

soonlijke brief ... Zo laten de boeiende dialogen ook blijvende sporen na.

10 •

Filoe


VOORLEESBENDE LEEST VOOR IN JE KLAS Onze enthousiastelingen van de Voorleesbende zijn personen met een beperking die ervan houden om voor te lezen aan jonge kinderen. Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’, willen we jonge kinderen op een leuke manier in contact brengen met mensen die anders zijn. Tijdens een voorleesmoment leren ze een persoon met een beperking kennen, mogen ze ongedwongen vragen stellen en in gesprek gaan met de voorlezer. Het verhaal is steeds raak gekozen met een thema dat aanleiding geeft om een gesprek te starten. De Voorleesbende kan geboekt worden voor kinderen van de kleuterklas of 1ste en 2de graad van het lager onderwijs. Voor kinderen zijn de ontmoetingen met onze Voorleesbende steeds verrijkend. Sensibiliseren, daar kan je niet vroeg genoeg mee starten.

Goesting om deel uit te maken van onze Voorleesbende? Geef een seintje we zijn steeds op zoek naar nieuwe voorlezers en voorzien de nodige vorming en ondersteuning. De voorlezers komen meestal als duo, maar gaan soms ook alleen op stap. 056 24 24 37 of west-vlaanderen@ditovzw.be

GARSONS UNIEK: BUITENGEWOON BEDIEND! In 2022 maken we werk van een West-

met en zonder handicap op een onverwachte

Vlaamse Garsons Uniek! Deze buitengewone

manier met elkaar in contact. Wedden dat

vriendengroep staat garant voor een

iedereen dit kleine intermezzo apprecieert?

enthousiaste en verzorgde service op evenementen, festivals en recepties. De

Wil jij graag deel uit maken van de Garsons

Garsons Uniek geven de bediening van een

Uniek? Iedereen is welkom, welke beperking

event of studiedag net dat tikkeltje meer.

je ook hebt. Ervaring is niet nodig. Wel een beetje lef, een gezonde portie zottigheid en

Want hoe maak je duidelijk aan een ober met

veel goesting. Je kiest zelf waar en wanneer

auditieve beperking dat je melk in je koffie

je onze ploeg versterkt.

wil? Hoe bestel je drank als er enkel een kaart met braille of pictogrammen is? De Garsons Uniek gaan in dialoog met de bezoekers op hun specifieke manier. Zo komen mensen

Meer info:

056 24 24 37 of west-vlaanderen@ditovzw.be

Voorleesbende - Garsons Uniek

• 11


BAKCIRCUS Bakles voor jongeren met een beperking Ook gek van gebak, zoetigheden, uitgebreid ontbijt met verschillende broodjes en ontbijtkoeken? Wil je graag uitpakken op je verjaardagsfeestje met een zelfgebakken, mooi versierde taart? In het bakcircus leren we hoe je jezelf en je gasten kan verwennen met fantastisch gebak uit eigen bakkerij. Je ontdekt er de kneepjes en de weetjes om iets leuks op tafel te zetten. Doelgroep: iedereen met een verstandelijke beperking die graag kookt of het wil leren Waar: Moerestraat 20, 8680 Koekelare Wanneer: van 13:00 tot 16:50 7/02, 14/02, 21/02, 7/03, 14/03, 21/03, 28/03, 25/04 en 2/05 Prijs: Deelnameprijs: € 155,00 met attest € 105,00 Dito ledenprijs: € 140,00 met attest € 90,00 Volgende attesten komen in aanmerking voor de korting: attest 66 %; attest VAPH; attest VDAB of attest leefloon Inbegrepen: benodigdheden, recepten, begeleiding en lessen

Info en inschrijvingen: 056 23 03 84 of west-vlaanderen@ditovzw.be

SMARTPHONE VOOR JONGEREN MET EEN BEPERKING De smartphone is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Dit handige voorwerp past niet enkel in de broekzak en een handtas, het is ook een minicomputer waar je van alles kunt mee doen. Je kan ermee winkelen, betalen, de weg zoeken, je agenda bijhouden, surfen op het internet … Je bedenkt het en jouw smartphone doet het. Heb je nog niet de kans gehad om je smartphone grondig te verkennen? Dan is deze lessenreeks iets voor jou. We nemen je mee doorheen de wereld van de smartphone. Je leert een aantal algemene vaardigheden, zoals het gebruik van de telefoon, het web en enkele nuttige apps. Doelgroep: iedereen met een verstandelijke beperking Waar en wanneer: Kroonlaan 16, 8400 Oostende van 08:30 tot 12:45 29/1, 5/2, 12/2, 19/2, 26/2, 12/3, 19/3, 2/4 en 30/4 Minister de Taeyelaan 13, 8500 Kortrijk van 08:30 tot 12:45 5/2, 12/2,19/2, 26/2, 12/3, 19/3, 2/4, 30/4 en 14/5 12 •

Prijs: Deelnameprijs: € 100,00 met attest € 50,00 Dito ledenprijs: € 85,00 met attest € 35,00 Volgende attesten komen in aanmerking: attest 66 %; attest VAPH; attest VDAB of attestleefloon

Info en inschrijvingen: 056 23 03 84 of west-vlaanderen@ditovzw.be

Bijleren bij Dito


PROVINCIALE LEDENDAG HARELBEKE Dito West-Vlaanderen nodigt al haar leden uit voor de provinciale ledendag. We komen samen in OC Het Spoor te Harelbeke, een

toegankelijke zaal met alle nodige faciliteiten om personen met een

beperking te ontvangen. In de voormiddag kan iedereen een activiteit kiezen uit het mooie gevarieerde aanbod. Keuzemogelijkheden in de voormiddag :

van François Toorré and Band, een orkest dat

1. Domein de Gavers met een natuurgids en

bekend staat voor zijn kwaliteit en zijn veelzijdig

repertoire.

bezoek aan de imker.

2. Domein de Gavers : Frisbeegolf. Golf maar met

een Frisbee in plaats van een balletje en stick.

Wanneer: 7 mei 2022

3. Snoepwandeling waarbij we de geschiedenis

Waar:

OC Het Spoor, Eilandstraat 6, 8530 Harelbeke

van Harelbeke ontdekken (4 km).

4. Monumentenzoektocht (4 km)

Deelnameprijs: € 50,00 met eigen vervoer,

5. Sterke vrouwen wandeling (4 km)

€ 60,00 met busvervoer

6. Brouwerij De Meester met proevertjes

Dito ledenprijs: € 35,00 met eigen vervoer,

7. D’Hooghe Scheure een ijshoeve met proevertjes

€ 45,00 met busvervoer

8. Filmvoorstelling over de Leiewerken in Harelbeke

Inbegrepen: koek met koffie, maaltijd, dessert,

9. Boccia

keuzeactiviteit en optreden.

10. Busroute : Leie – grenslandroute

Dito voorziet busvervoer vanuit de verschillen-

11. Busroute : tussen Leie en Schelde

de hoeken van de provincie. Inschrijven vóór 14/04/2022.

‘s Middag verwennen we je met een lekkere

Info en inschrijvingen:

maaltijd. We sluiten af met een spetterend optreden

056 23 03 84 of west-vlaanderen@ditovzw.be

Prov inciale ledendag

• 13


VRIJETIJDSAANBOD 2022 Opgepast: er worden geen aparte folders meer opgestuurd. Plaatsen zijn op de meeste activiteiten beperkt. Wacht niet met inschrijven. Dit kan ook online via de activiteitenpagina op onze website www.ditovzw.be.

DE CREATIEVE KNUTSELAARS

Ben je graag creatief bezig en probeer je graag eens iets nieuws? Dan zijn de creatieve knutselaars misschien wel iets voor jou! Maandelijks komt deze vrolijke

Tijdens een leuk quiz gaan we op zoek

bende samen om een leuk knutselwerkje

naar de slimste Dito’ers. Verwacht geen

te maken. Ervaring is niet nodig, elk

hoog intelligente vragen, de bedoeling

werkt op zijn tempo en volgens zijn

is dat we ons amuseren en ook eens

mogelijkheden. Heb jij een leuk idee?

kunnen lachen. Iedereen kan meedoen,

Dan proberen we dat steevast ook een

maar ook supporters zijn van harte

keer. Lukt het niet maandelijks, geen

welkom. Je kan in groep inschrijven of

probleem: je hoeft niet elke sessie te

alleen. Wie alleen inschrijft, zal door

volgen. Elke keer beginnen we aan een

de quizmaster in groepjes verdeeld

nieuw werkje. Op de website kun je

worden. Zo hoeft niemand echt alleen

volgen wat we wanneer zullen maken.

te spelen. Na de quiz genieten we

Doelgroep: personen met een beperking Waar: Bond Moyson, Zilverstraat 43 te, 8000 Brugge Prijs: € 15 euro per sessie Dito ledenprijs: € 10 euro per sessie Inbegrepen: begeleiding, knutselmateriaal, koek en koffie Wanneer: 2de donderdag van de maand van 14u tot 16u30 Info en inschrijvingen: 056 24 24 37 of west-vlaanderen@ditovzw.be 14 •

DE SLIMSTE DITO’ERS 26 februari 2022

samen van een lekkere spaghetti. Doelgroep: personen met een beperking Waar: Moysoncentrum, President Kennedypark 2, 8500 Kortrijk Prijs: € 25,00 Dito ledenprijs: € 15,00 Inbegrepen: quiz, spaghetti en groepsbegeleiding Wanneer: Zaterdag 26 februari 14u30-19u Info en inschrijvingen: 056 24 24 37 of west-vlaanderen@ditovzw.be

V rijetijdsaanbod


WANDELEN MET ALPACA’S - ZATERDAG 23 APRIL 2022 Ooit al eens op stap geweest met een Alpaca? Dit zijn heel rustige dieren met een hoog knuffelgehalte dankzij hun wollen vacht. Leer ze beter kennen op deze Dito uitstap! In de voormiddag genieten we van een wandeling op de Blankenbergse dijk en na een lunch in de Floreal vertrekken we richting het Alpacahof Hagebos voor een ontmoeting en fotoshoot met deze gekke dieren. Een unieke beleving om niet te missen. De wandeling met de Alpaca’s is rolstoeltoegankelijk. Doelgroep: personen met een beperking Prijs: € 57 Dito-ledenprijs: € 45 Inbegrepen: middagmaal, busvervoer,

wandeling en fotoshoot Alpaca’s, groepsbegeleiding en verzekering Info en inschrijvingen: 056 24 24 37 of west-vlaanderen@ditovzw.be

BEESTIG LEUKE UITSTAP: PAIRIDAIZA

PLANTENTUIN MEISE : EEN DAGJE GEWOON BUITEN

ZATERDAG 11 JUNI 2022

DONDERDAG 11 AUGUSTUS 2022

Meermaals bekroond als beste zoo van Europa

De zomer is het seizoen bij uitstek om in de

is Pairi Daiza echt wel een beetje het paradijs

plantentuin te vertoeven. We starten, in de

op aarde voor dierenliefhebbers. Ontdek er

voormiddag, met een rondleiding, met gids, langs

samen met Dito de verschillende werelden

wat er in de zomer op zijn mooist is en maken een

en kom oog in oog te staan met je favoriete

ritje met het treintje om de mooiste plekjes van

dieren. Wat is trouwens jouw favoriete dier? Ga

de plantentuin te zien. Daarna wacht ons een

mee op ontdekkingstocht en schrijf je snel in!

uitdagende GPS-zoektocht met leuke opdrachten

Doelgroep: personen met een beperking Prijs: € 65

Dito-ledenprijs: € 53

Inbegrepen: busvervoer, inkom, groepsbegeleiding en verzekering

Info en inschrijvingen: 056 24 24 37 of west-vlaanderen@ditovzw.be

en breinbrekers. In kleine groepjes speuren we en wandelen we in de natuur. Welk groepje kan het best de raadsels oplossen? We voorzien alvast een prijsje voor de winnaars! In de namiddag kan je een bezoek brengen aan de tuinwinkel, het HOUTlab (doemuseum rond hout), het Plantenpaleis in de serres en/of de tentoonstelling in het kasteel. Je kan er ook voor kiezen om “je stoute schoenen “ uit te trekken en je te wagen op het verwonder-voeten-pad. Doelgroep: jongeren met een beperking (aantal rolstoelers beperkt)

Waar: Meise - Wanneer: do 11 augustus 2022 Prijs: € 55,00 - Dito-ledenprijs: € 45,00

Inbegrepen: inkom- en deelnamegeld, gidsen, vervoer, groepsbegeleiding en verzekering Info en inschrijvingen: 056 24 24 37 of west-vlaanderen@ditovzw.be

Op stap met Dito

• 15


DOE JE DING-SHOW: PLAYBACK- EN VRIJPODIUM-WEDSTRIJD - 24 NOVEMBER 2022

Wil jij ook je talent tonen? Kan je goed zingen, playbacken, bespeel je een instrument of heb je een ander talent? Schrijf je dan samen met je supporters in voor de wedstrijd! De deelnemers maken kans op 3 prijzen: de publieksprijs, de prijs voor originaliteit en de Dito-prijs. Gene Thomas verzorgt de presentatie en zal ook een aantal van zijn bekendste nummers voor ons brengen. Ben je geen podiumbeest, maar wil je de Doe je dingshow meemaken vanop de eerste rij? Bestel dan nu al je tickets. ’s Middags kan je kiezen om je eigen middagmaal mee te brengen, of je kan op voorhand een broodje bestellen. Zitplaatsen worden per groep voorzien.

Doelgroep: personen met een beperking Waar: OC Het Spoor, Eilandstraat 6, 8530 Harelbeke Wanneer: 24 november deuren open vanaf 9u30 einde voorzien om 15u00. Prijs: 10,00 € Info en inschrijvingen: 056 23 03 84 of west-vlaanderen@ditovzw.be

SCHLAGERFESTIVAL Kom mee zingen en dansen op het kustschlagerfestival. Hou je van swingende meezingers? Ga je graag naar een pretpark? Dan is dit de ideale activiteit voor jou! In de voormiddag gaan we op avontuur in Plopsaland. Ben jij een waaghals en durf je op de nieuwe attractie The Ride to Happiness? Of geniet je eerder van een rustige wandeling doorheen het park met al zijn animatiefiguren? Nadat we ons lunchpakket opgegeten hebben is het tijd voor het Sschlagerfestival. Verwacht je aan veel meezingers. Stilzitten zal geen optie zijn! De exacte datum en de artiesten wordt later nog meegedeeld. 16 •

Doelgroep: personen met een beperking Waar: Plopsaland De Panne met busvervoer vanuit Kortrijk en Brugge Wanneer: september 2022 Prijs: € 45,00 Dito ledenprijs: € 55,00 Inbegrepen: busvervoer, schlagerfestival, toegang tot het park, groepsbegeleiding en verzekering Info en inschrijvingen: 050 44 79 54 of west-vlaanderen@ditovzw.be

Er zit muziek in Dito


MIDWEEK FLOREAL BLANKENBERGE - MAANDAG 6 JUNI TOT VRIJDAG 10 JUNI

je partner je dag in te delen? Dat kan! Het begeleidingsteam staat in dat geval klaar om ’s morgens en ’s avonds ondersteuning te bieden bij het omkleden. Geef bij inschrijving mee of je wenst deel te nemen aan het animatieprogramma.

Een rustig weekje aan zee. Dat is wat je krijgt met deze vakantie. Het begeleidingsteam staat klaar om je te ondersteunen waar nodig. Genieten van een wandeling op de dijk, winkeltjes ontdekken in de winkelstraten of gewoon genieten van zalig niks doen. Alles

Doelgroep: personen met een beperking en eventueel hun mantelzorger Prijs: Prijs per persoon: € 435,00 Bond Moyson West-Vlaanderen voorziet een korting van € 60,00 voor haar leden (= € 375,00) Dito ledenprijs: € 385,00 Bond Moyson WestVlaanderen voorziet een korting van € 60,00 voor haar leden (= € 325,00) Inbegrepen: verblijf in volpension op basis van een 2-persoonskamer, groepsbegeleiding en verzekering.

kan, niets moet. Er wordt een aangepast animatieprogramma aangeboden waar je vrijblijvend aan deelneemt. Ga je graag mee maar kies je ervoor om op je eigen ritme met

Info en inschrijvingen: 056 24 24 37 enkel telefonisch vanaf 1 februari

WEEK AAN ZEE TE NIEUWPOORT - MAANDAG 29 AUGUSTUS TOT MAANDAG 5 SEPTEMBER

namiddag, ... Kortom een leuke vakantieweek met tal van activiteiten.

Kom genieten van de ontspannen sfeer en lekker keuken in het vakantiecentrum ‘De Barkentijn’ in Nieuwpoort. Het Dito-vrijwilligersteam

Doelgroep: volwassenen met een beperking Prijs: Prijs per persoon: € 509,00 Bond Moyson West-Vlaanderen voorziet een korting van € 96,00 voor haar leden (= € 413,00) Dito ledenprijs: € 459,00 Bond Moyson WestVlaanderen voorziet een korting van € 96,00 voor haar leden (= € 363,00) - € 45,00 supplement voor een 1- persoonskamer - € 40,00 supplement voor vervoer Inbegrepen: verblijf in volpension op basis van 2 persoonskamer, drank bij de maaltijden, groepsbegeleiding, verzekering en animatie.

zorgt voor een gevarieerd animatieprogramma waar je vrijblijvend kan aan deelnemen. Wandeling op de pier, wandelen langs de vaargeul, een quiz, volksspelen, gezellig kuieren, winkel-

Reisk riebels

Info en inschrijvingen: 056 52 77 49 enkel telefonisch vanaf 1 februari • 17


AMUZAND OP ’T STRAND: VAKANTIE VOOR KINDEREN MET AUTISME - ZONDAG 31 JULI TOT ZATERDAG 6 AUGUSTUS Deze vakantie organiseren we samen met Joetz. We trekken naar de Barkentijn waar enthousiaste en opgeleide animatoren klaar staan met een programma op maat van jullie zoon of dochter. Is het de eerst vakantie bij Joetz en Dito? Dan komen we graag even op bezoek om de noden van jullie kind beter te leren kennen.

Doelgroep: 7 tot en met 13-jarigen met autismespectrumstoornis Prijs: € 270,00 Sterprijs: € 180,00 (Bond Moyson WestVlaanderen voorziet een korting van € 90,00 onder voorwaarden. Je komt in aanmerking voor de sterprijs als het kind lid is van Bond Moyson West-Vlaanderen en binnen de huidige gezinssamenstelling minstens 1 partner lid is van Bond Moyson West-Vlaanderen. Er moet hierbij voldaan worden aan de voorwaarden inzake bijdrage betaling aanvullende verzekering.) Inbegrepen: heen- en terugreis per autocar, verblijf in volpension, gadget, dagelijks 4-uurtje, begeleiding door ervaren en gebrevetteerde monitoren, gevarieerd spelaanbod inclusief aangeboden activiteiten. Info en inschrijvingen: 056 23 03 84

INTEGRATIEVAKANTIE VOOR KIDS

TELKENS VAN ZONDAG TOT EN MET ZATERDAG GEDURENDE DE HELE VAKANTIE (START 3/07 JUNI TOT 26/08 AUGUSTUS) Dankzij de integratievakanties die Dito samen met Joetz organiseren, kunnen kinderen met en zonder handicap samen op vakantie. Samen beleven ze knotsgekke avonturen en doen ze leuke activiteiten onder begeleiding van de Joetz animatoren. We verblijven in vakantiecentrum De Barkentijn op een boogscheut van het strand. Is het je eerste integratievakantie? Dan plannen we graag een huisbezoek om de specifieke noden van je kind in kaart te brengen. Doelgroep: 7 tot en met 15 -jarigen met en zonder handicap Enkel kinderen met een zekere zelfredzaamheid komen in aanmerking voor deze 18 •

vakantie. Er is enkel groepsbegeleiding voorzien, geen individuele begeleiding. Basisprijs: € 250,00 Sterprijs: € 160,00 (Bond Moyson WestVlaanderen voorziet een korting van € 90,00 onder voorwaarden. Je komt in aanmerking voor de sterprijs als het kind lid is van Bond Moyson West-Vlaanderen en binnen de huidige gezinssamenstelling minstens 1 partner lid is van Bond Moyson West-Vlaanderen. Er moet hierbij voldaan worden aan de voorwaarden inzake bijdrage betaling aanvullende verzekering.) Inbegrepen: heen- en terugreis per autocar, verblijf in volpension, gadget, dagelijks 4-uurtje, begeleiding door ervaren en gebrevetteerde monitoren, gevarieerd spelaanbod inclusief aangeboden activiteiten.

Info en inschrijvingen: 056 23 03 84

Vak anties voor k ids


DITO BOWLINGCLUBS Heb jij ook zin om samen met je vrienden te komen bowlen? Schrijf je dan in bij 1 van onze Dito bowlingclubs.

Waar: • Bowlingclub Split: Bowling Pottelberg, Engelse Wandeling 2, 8500 Kortrijk • Bowlingclub Strike: Bowling Zuidpand, Zuidstraat 24, 8800 Roeselare • Bowlingclub Sparappels: De Goe Smete, Ringlaan 33, 8680 Koekelare • Bowlingclub Spare: Bowl Inn, Koning Leopold III laan 66, 8200 Sint-Andries Brugge Wanneer: Kortrijk en Roeselare op zaterdagnamiddag: 22/01, 19/02, 19/03, 9/04, 21/05, 25/06, 24/09, 8/10, 19/11 en 3/12 Koekelare op woensdagavond: 19/01, 16/02, 16/03, 20/04, 18/05, 15/06, 14/09, 19/10, 16/11 en 21/12 Brugge op donderdagavond 20/01, 17/02, 17/03, 21/04, 19/05, 16/06, 15/09, 20/10, 17/11 en 22/12

Prijs: € 10,00 voor 1 bowlingbeurt van 2 spelletjes Dito-ledenprijs: € 7,50. Je bepaalt zelf voor hoeveel beurten je inschrijft. Vanaf 5 beurten is er een korting van € 0,50/beurt Inschrijven kan tot 3 werkdagen voor de activiteit. Je kan niet ter plaatse inschrijven en ook niet ter plaatse betalen. Je moet op voorhand inschrijven, online of telefonisch. Info en inschrijvingen: 056 23 03 84 of www.ditovzw.be

PROVINCIALE BOWLINGTORNOOIEN - SAVE THE DATES

Op 26 maart in Bowling Pottelberg te Kortrijk en op 15 oktober in Bowl Inn te Brugge organiseren wij telkens een bowlingtornooi. Iedereen welkom! Ideaal om eens te proberen of bowling iets voor jou is. Info en inschrijvingen: via www.ditovzw.be

GEEF MEE KLEUR AAN DITO

Dito wil vooral samen met mensen met een beperking aan de slag. Wie wil meehelpen aan een maatschappij zonder drempels is van harte welkom!

Vrijwilligerswerk is altijd een

onze vele boeiende projecten.

driedubbele win bij Dito: het is

Hou je van voorlezen? Dan is

goed voor jezelf, Dito wordt er

de Voorleesbende misschien

sterker door en je werkt mee

wel je ding. Ben je graag onder

aan de mooie doelstelling om

de mensen? Dan zal de vrolijke

volwaardig burgerschap te

bende van de Garsons Uniek

bereiken voor iedereen.

blij zijn met je komst. Wil je zelf meer initiatief nemen? Heb je

We vinden voor iedereen

een leuk idee voor een nieuw

een vrijwilligerstaak op maat

project of een nieuwe groep?

bij het begeleiden van onze

Laat het ons zeker weten, wij

activiteiten of binnen één van

staan voor je klaar.

Bowling

• 19


SPORTEN MET S-SPORT // RECREAS Heb je je voorgenomen om meer te bewegen? Nog op zoek naar je ideale

sport? Dito zoekt het samen met je uit. Onze partnerorganisatie, S-Sport // Recreas vzw heeft alvast heel wat te bieden. Personen met een handicap

vinden al meer dan 40 jaar de weg naar hen voor sport en plezier. Met meer dan 150 sportclubs voor personen met een handicap en tal van sportieve activiteiten zit je bij hen goed. Skivakantie

Europese surfweek

Recreas op skivakantie in Italië. Passo Tonale

kans om kennis te maken met verschillende

is een skigebied voor zowel beginners als

watersporten. Naast windsurfen (20u) kan je

gevorderden. De skilessen worden gegeven

proeven van sporten als kajak, suppen en

door eigen lesgevers in het Nederlands. In hotel

bodyboating. Een enthousiast team vrijwilligers

Albergo Eden geniet je van vol pension.

staat klaar om jou een onvergetelijke week te

Van 12 - 19 maart 2022 kan je met S-Sport //

Waar? Italië, Passo Tonale

Tijdens de Europese surfweek krijg je de

bezorgen op en naast het water.

Wanneer? 12 – 19 maart 2022

Voor wie? vanaf 18 jaar, personen met een lichte verstandelijke beperking

Waar? Sport Vlaanderen Willebroek Wanneer? 21 – 26 augustus 2022

Voor wie? beginnende en meer gevorderde surfers vanaf 15 jaar met een verstandelijke,

Buitenlands watersportkamp

motorische, auditieve of visuele beperking

Ben je verzot op sporten en wateractiviteiten? Dan is ons nieuw kamp in Frankrijk dat in het teken staat van watersportactiviteiten echt iets voor jou! Naast windsurfen, zeilen en kajakken staat er ook een bezoek aan het stadje Mimizan en een hoogteparcours op het programma. Waar? Frankrijk, Gastes

Wanneer? 17 – 26 juli 2022

Voor wie? jongeren vanaf 15 jaar met een lichte verstandelijke of licht motorische beperking

Zeil en paardrijkamp

Kom samen met S-Sport // Recreas de zeelucht opsnuiven in Nieuwpoort. Na een weekje paardrijden en zeilen ben je helemaal herboren. Plezier verzekerd!

Waar? Sport Vlaanderen Nieuwpoort Wanneer? 1 – 5 augustus 2022

20 •

Is voetbal jouw passie en speel je in clubverband? Dan is het Vlaams G-voetbaltornooi op 24 september 2022 beslist iets voor jou en je ploeg. Het tornooi staat garant voor een dag vol plezier waarbij fairplay centraal staat.

Voor wie? jongeren vanaf 15 jaar met een lichte verstandelijke beperking

G-voetbaltornooi

Waar? Nog te bepalen

Wanneer? 24 september 2022

Voor wie? G-voetbalploegen niveau 1 – 4

S-Sport // Recreas


BADMINTONTORNOOI HARELBEKE Heb je badmintonkriebels en

Je kan je inschrijven voor de recreatieve

ervan afbrengt bij een wedstrijd?

dames of tieners. Ervaren scheidsrechters

naar de sporthal te Harelbeke.

De leuze “deelnemen is belangrijker dan

wil je wel eens weten hoe je het Kom dan op zaterdag 23 april

wedstrijden enkelspel in de reeks voor heren, zorgen ervoor dat alles naar behoren verloopt.

winnen” en plezierbeleving staan centraal in deze sportieve bijeenkomst! Wij zorgen indien nodig voor het materiaal. Doelgroep: alle badmintonliefhebbers met een beperking

Waar: sporthal Dageraad, Stasegemsteenweg 21 te Harelbeke

Kostprijs: € 5,00

Info en inschrijvingen: 056 23 03 85 of w-vl@s-sportrecreas.be

STAPPENCOMPETITIE - MEI 2022 stappen verzamelen voor je afdeling of club én een mooie prijs in de wacht slepen. Maar bovenal terug proberen om dagelijks 10 000 stappen te zetten om zo je gezondheid een boost te geven. Je hoeft niet op de deze stappencompetitie te wachten om in beweging te schieten! Probeer dagelijks genoeg te bewegen en een wandelingetje te doen. Via de groep- of clubverantwoordelijke kan je ten gepasten tijde inschrijven voor deze uitdaging. Alvast veel wandelplezier In 2021 zijn we met 418 stappers tweemaal

gewenst.

rond de aarde gestapt. In 2022 willen we alle stappers van S-Sport // Recreas, S-Plus en Dito terug op pad krijgen tijdens een nieuwe stappencompetitie. Doel: gedurende 1 maand

S-Sport//Recreas

• 21


BOCCIATORNOOI VOOR VOORZIENINGEN - 4 OKTOBER 2022

S-Sport // Recreas en ‘Het Veldzicht’ slaan terug de handen in elkaar voor een nieuwe editie van het bocciatreffen voor voorzieningen. Tripletten uit verschillende leefgroepen kunnen terug strijden voor de felbegeerde trofee. Iedere ploeg probeert in vijf wedstrijdjes de blauwe of rode ballen zo dicht mogelijk bij de witte doelbal te rollen. Een niet te missen evenement, voor de deelnemers en hun begeleiders. Er kunnen slechts 30 groepen inschrijven. Wees er dus snel bij! Info en inschrijvingen: 056 23 03 85 of w-vl@s-sportrecreas.be

PROVINCIAAL BOCCIATREFFEN - 8 NOVEMBER 2022 Ben je reeds bedreven in het boccia spel of ben je een beginnend speler? Het recreatief bocciatornooi is laagdrempelig en geschikt voor iedereen. Probeer de rode of blauwe ballen zo dicht mogelijk bij de witte doelbal te rollen en scoor zo hoog mogelijk met je ploeg! Ieder triplet speelt een viertal wedstrijdjes. Tussendoor kan je terecht in de gezellige cafetaria voor een natje en een droogje. De wedstrijden starten om 13u00. Inschrijven bij de verantwoordelijken van je afdeling/club of w-vl@s-sportrecreas.be

TAFELTENNISTORNOOI GULLEGEM - 7 MEI 2022 Beginner, gevorderde of natuurtalent, iedereen is welkom op ons pingpongtornooi. Je speelt verschillende wedstrijden tegen mensen van hetzelfde niveau. Afsluiten doen we met een demowedstrijd en een prijsuitreiking. Doelgroep: jongeren en volwassenen met een beperking

Waar: Sporthal Gullegem Kostprijs: €5 Info en inschrijvingen:

056 23 03 85 of w-vl@s-sportrecreas.be 22 •


G-VOETBALKAMP BLANKENBERGE - 10 TOT EN MET 14 APRIL 2022

Toptrainers laten je een week lang genieten op het voetbalveld. Ze zorgen voor aangepaste oefeningen op jouw niveau. Daarnaast worden er niet veel, maar zeer veel wedstrijdjes gespeeld! ’s Avonds voorzien we de nodige animatie en een lekker drankje om de dag af te sluiten. Spreek je vrienden aan en kom een week lang sjotten aan zee. Fun en plezier verzekerd. Doelgroep: kids, jongeren en volwassenen met een beperking Waar: Sport Vlaanderen centrum Blankenberge Kostprijs: €260 zonder attest, €230 met attest Inbegrepen: 056 23 03 85 of w-vl@s-sportrecreas.be

ADVENTURE- EN OMNISPORTKAMP - 18 TOT 20 NOVEMBER 2022

Sportieve en avontuurlijke zielen verwachten we in november in Blankenberge. Je wordt ondergedompeld in een wereld vol sport, fun en adventure. Op zaterdagnamiddag gaan we de avontuurlijke toer op. De resterende tijd vullen we met andere sporten. Daar kan je het beste van jezelf geven. Doelgroep: jongeren en volwassenen met een beperking Waar: Sport Vlaanderen centrum Blankenberge Kostprijs: €170 zonder attest, €150 met attest Info en inschrijvingen: 056/23 03 85 of w-vl@s-sportrecreas.be

• 23


word jij ook lid van Dito? Standaard of digitaal, als lid van Dito vzw blijf je steeds op de hoogte van info, acties en nieuwtjes over handicap. Rechtstreeks in je bus of mailbox. Meer info op www.ditovzw.be


Articles from Dialoog Jaarbrochure - West-Vlaanderen - 1/2022