Dialoog Jaarbrochure - Antwerpen - 1/2022

Page 1

DIALOOG

Magazine van Dito vzw

jaarbrochure / Nr 1 - 2022

Dito wijst je de weg

Op naar een positief beeld van handicap

Tijd voor ontspanning

•1


VERSTERKT VERANDERT VERBINDT

IN DIT NUMMER Voorwoord 3 AANSPREEKPUNT

Dito Antwerpen 4 Wegwijzer

5

Infosessie en VT-begeleiding

6

Op Weg

7

Vrijwilligersservice

8

BELANGENBEHARTIGING

Dito verdedigt jouw belangen Laat je stem horen

9 10

Inktvis

11

Filoe

12

De Voorleesbende, Garsons Uniek, In dialoog, babbelgids 13 VRIJE TIJD

Inleiding vrije tijd 14 Groepen

15

Muziek, maestro! 16 Op verkenning in eigen land 17 Gezelligheid troef 18 Meerdere dagen weg 19 Advertentie DVZ 20 Kalender 21 S-Sport // Recreas 22-23

Dito Antwerpen

Sint-Bernardsesteenweg 200, 2020 Antwerpen

03 285 43 34 antwerpen@ditovzw.be

Onze partners: 2•

fb.com/VFGvzwAntwerpen www.ditovzw.be


Beste, Als voorzitter van VFG vzw heet ik u welkom in onze jaarbrochure van 2022. U krijgt deze brochure als lid van onze organisatie. 2022 is voor VFG een speciaal jaar. Een jaar waarin we iets te vieren hebben. Op 1 januari 2022 verandert de naam van VFG in Dito vzw.

De 3 pijlers komen ook terug in deze jaarbrochure: • Om te versterken zet Dito in op een heleboel laagdrempelige informatiekanalen en uitwisselingsmomenten. Zo komen in deze brochure onder andere de Wegwijzer en de Op Weg-groepen

Waar we in het verleden meer focus legden op er

aan bod. Deze hebben als doel mensen met een

zijn ‘voor’ mensen met een handicap, zijn we nu een

handicap te informeren en te versterken.

organisatie die mét mensen met een handicap werkt aan een samenleving waarin iedereen kan participeren. Een samenleving waarin iedereen gelijk is. En van daaruit komt de nieuwe naam ‘Dito’ - van ‘idem dito’. Het moest een krachtige naam zijn die vlot uit te spreken is en een frisse wind brengt binnen onze organisatie. Met Dito zetten we in op drie pijlers. Dito versterkt mensen met een handicap en hun netwerk, Dito verandert de samenleving en Dito verbindt mensen met en zonder handicap. Deze 3 pijlers zie je terugkomen in ons aanbod en de thema’s waarop we inzetten. De keuze van de baseline ligt dan ook voor de hand: Versterkt. Verandert. Verbindt.

• Veranderen betekent voor ons het beleid en de samenleving inspireren om anders te kijken naar personen met een beperking en daar ook naar te handelen. In dit hoofdstuk stellen we bijvoorbeeld het schrijfproject Inktvis en onze Reizende Caféploeg voor. Om al een tipje van de sluier te lichten: ook zij gaan onder een nieuwe naam werken ... • Tot slot geven we jou graag nog een overzicht van lokale activiteiten van Dito. Hier leggen we de nadruk op de ontmoeting van personen met en zonder een beperking. Als voorzitter hoop ik dat de naamsverandering nog meer in beweging kan zetten bij de leden. Ik zag alvast vele blije gezichten op de lanceringsmomenten van Dito in de provincies. Samen gaan we voor een Dito-samenleving!

Dito versterkt mensen met een handicap en hun netwerk, Dito verandert de samenleving en Dito verbindt mensen met en zonder handicap.

Tot slot neem ik als voorzitter in 2022 afscheid van mijn bestuursmandaat om me te kunnen focussen op andere professionele activiteiten. Ik wil leden, bestuursleden en medewerkers van harte bedanken voor de fijne samenwerking!

Dorien Meulenijzer, voorzitter Dito vzw dorien@ditovzw.be

fb.com/ditovzw

Colofon

www.ditovzw.be

5 nummers per jaar Hoofdredactie: Sophie Beyers Eindredactie: Renée Vansteenwinckel Concept & creatie: artoosgroup.eu Contacteer de redactie: 02 515 18 93 - communicatie@ditovzw.be


DITO ANTWERPEN: WIE IS WIE? Linda

Zohra

hoort wanneer je ons belt

leuke en zinvolle tijdsinvulling

om je in te schrijven voor een

wanneer je kiest voor de

activiteit, om jouw lidmaatschap

vrijetijdstrajectbegeleiding.

in orde te brengen of om je

Met je vragen over de

door te verbinden met de juiste

vrijwilligersservice kan je

collega. Met man en macht zorg

steeds bij mij terecht. Andere

ik ervoor dat de administratie voor onze leden,

vragen beantwoord ik met de glimlach of

budgetbeheerders en vrijwilligers vlot verloopt.

ik verwijs jullie door naar de juiste collega

Mijn stem is de eerst die je

Nathalie

Ik zoek samen met jou een

of dienst. Waar ik kan, steek ik met heel wat enthousiasme een handje toe bij de Ik ben het aanspreekpunt

administratie.

bij Dito voor alle vragen rond handicap. Ik zoek samen met je uit op welke budgetten,

Gwenny

Ik zorg er samen met het

hulpmiddelen, voordelen of

hele communicatieteam

tegemoetkomingen je recht

van Dito voor dat jullie leuke

hebt. Zowel personen met een

teksten lezen wanneer je

handicap als hun netwerk kunnen bij mij terecht

een bericht van Dito krijgt

tijdens een infomoment, Op Weg-groep of via een

of leest, zowel online als op

van onze andere kanalen.

ons drukwerk. Daarnaast ondersteun ik mijn collega’s in het vinden van

Wiet

oplossingen, zodat zij onze leden snel kunnen

Met heel veel goesting en

verder helpen.

enthousiasme organiseer ik

Lien

toegankelijke daguitstappen en

Als regionaal

andere activiteiten voor onze leden. Voor uitleg over en het

verantwoordelijke sta ik in

ontlenen van onze educatieve

voor de coördinatie van

spelen rond gezondheid sta ik

de provinciale werking. Ik

voor je klaar. Met Filoe toon ik aan dat iedereen

fungeer als schakel tussen

op een leuke en laagdrempelige manier kan

onze provinciale en de

filosoferen.

nationale werking.

Fenna

Met De Voorleesbende en Garsons Uniek trek ik de wijde wereld in. De lokale groepen kunnen bij mij terecht voor ondersteuning en informatie. Ik ben ook het aanspreekpunt voor Laat je stem horen. Daar-

naast zet ik mijn schouders onder de reizen, zodat iedereen kan genieten van een heerlijke vakantie. 4•

Dito Antwerpen

Heb je een vraag? Contacteer jouw Dito-team Sint-Bernardsesteenweg 200, 2020 Antwerpen 03 285 43 34 antwerpen@ditovzw.be www.ditovzw.be www.facebook.com/ditovzw


DOE BEROEP OP DE WEGWIJZER VAN DITO! De Wegwijzer is het toegankelijk

aanspreekpunt van Dito voor alle

vragen rond handicap. En ook met

vragen over wonen en werken kan je bij ons terecht.

Ondersteuning nodig in je dagelijks leven? We zoeken samen uit of je recht hebt op budgetten, hulpmiddelen, voordelen of tegemoetkomingen. We zoeken de juiste ondersteuning voor jou. Ondersteuning nodig bij vrije tijd? Dito heeft een groot aanbod! We zoeken samen naar activiteiten in de buurt die volledig je ding zijn.

Hoe begeleiden we jou? • Individuele begeleiding

Je kan ons rechtstreeks je vragen stellen. Wij zoeken het voor je uit. • Infosessies We organiseren fysieke en digitale infosessies. In 2022 organiseren we infosessies over tegemoetkomingen en voordelen, en plannen we sessies voor jongeren met een handicap (en hun netwerk) die meerderjarig worden. Meer info lees je op de volgende pagina. • Digitaal pakket ‘Overgang naar meerderjarigheid’: Dito biedt scholen voor buitengewoon onderwijs een (gratis) digitaal pakket aan. Laatstejaars kunnen via handige infofilmpjes wegwijs geraken in de meerderjarigenzorg. Bovendien worden alle mogelijke vragen achteraf persoonlijk beantwoord door onze medewerkers. • Op Weg-groepen Hoe kan je zorg en ondersteuning organiseren? Het antwoord op die vraag is niet altijd makkelijk. Wij helpen je op weg! De deelnemers leren van elkaar door ervaringen te delen in een

Wegwijzer Antwerpen

kleine – en veilige – groep.

03 285 43 34 antwerpen@ditovzw.be

Wegwijzer

•5


VOLG EEN INFOSESSIE BIJ DITO Overgang naar meerderjarigheid

Wat gebeurt er als je een handicap hebt en meerderjarig wordt? Welke invloed heeft dit op je zorg en ondersteuning? Wat moet je doen? Tijdens deze infosessie bespreken we de overgang naar meerderjarigheid en alles wat dit met zich meebrengt: van je financiHeb je vragen over zorg of ondersteuning? Dan kan je terecht bij onze infosessies. Je krijgt er alle info én de tijd om vragen te stellen tussendoor of achteraf. We organiseren zowel fysieke als digitale infomomenten.

ële situatie tot mogelijke veranderingen in je ondersteuning. Achteraf kan je ook een afspraak maken om vragen te stellen over jouw persoonlijke situatie.

Ken je al je rechten?

Weet jij welke rechten je hebt als persoon

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp Heb je nood aan een beetje extra hulp, zodat je zelfstandiger kunt leven en je mantelzorgers het wat makkelijker hebben? Dan kan je beroep doen op rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). RTH is er voor mensen die af en toe ondersteuning kunnen

met (vermoeden van) een handicap? In deze infosessie overlopen we samen alle mogelijke thema’s. We gaan in detail in op sociale tarieven en financiën. Na de infosessie kan je een afspraak maken om je persoonlijke dossier te bekijken. We nemen alle tijd om je zo goed mogelijk voort te helpen.

gebruiken via begeleiding, dagopvang of kortverblijf. In deze infosessie krijg je meer info over wat RTH voor jou precies kan betekenen.

Wil je een infosessie volgen? Surf dan naar www.ditovzw.be en schrijf je in!

VRIJETIJDSINVULLING OP MAAT Dito biedt gratis trajectbegeleiding aan voor

kennismakingsgesprek. Zo leren we je beter

personen met een handicap die op zoek zijn naar

kennen en brengen we jouw interesses, talenten

een nieuwe en leuke activiteit om hun vrije tijd in

en behoeftes in kaart. Op basis van deze

te vullen.

informatie gaan we op zoek naar plek waar jij jouw

Op zoek naar een hobby of zin om te gaan sporten?

hobby of sport naar hartenlust kan beleven.

Ben je op zoek naar een plaats om je nieuwe

hobby uit te oefenen? Wil je gaan sporten, maar weet je niet waar? Onze vrijetijdsdeskundige helpt je op weg! Samen stippelen we een begeleidingstraject uit om te zoeken welke vrijetijdsbesteding bij je past. We starten elke zoektocht met een 6•

JE VRIJETIJDSTRAJECT STARTEN? Contacteer onze vrijetijdsdeskundige 03 285 43 34 antwerpen@ditovzw.be

Infosessie en VT-begeleiding


OP WEG NAAR EEN PERSOONSVOLGEND BUDGET? Een PVB?

Naast het persoonsvolgend budget zijn er nog andere vormen van hulp voor mensen met een handicap. Een combinatie van verschillende soorten ondersteuning zoals Rechtstreeks Toegankelijke Hulp of een vrijwilliger kan een oplossing zijn. Ook in afwachting van een budget.

Dito helpt je op weg!

Om je te helpen, organiseert Dito vzw Op Weg-groepen. Wat kan je verwachten van een Op Weg-groep? Info over PVB In de Op Weg-groep krijg je informatie over persoonsvolgende financiering. Wat is er mogelijk met een PVB? Hoe werkt het precies? De aanvraag Je moet een aanvraag doen om een PVB te krijgen. Daarbij hoort een hele voorbereiding. Je moet in kaart brengen wat je zelf kan, welke ondersteuning je al krijgt en welke je nog nodig hebt. Dito helpt je alles op een rijtje te zetten zodat je de aanvraag kan voorbereiden. We helpen je je netwerk in kaart te brengen. Vragen over de toekomst We beantwoorden alvast je vragen voor de toekomst. Hoe krijg je je budget? En wat met de wachtlijsten? Andere opties En belangrijker nog: wat kan je al doen in afwachting van je budget? We bekijken samen wat er mogelijk is en leggen de puzzelstukjes samen. Je gaat dus niet

DEELNEMEN?

zonder hulp terug naar huis.

Dito vzw organiseert Op Weg-groepen op verschillende locaties. Ontdek alle data en locaties op www.ditovzw.be

Op weg

•7


VRIJWILLIGERSSERVICE VOOR BUDGETHOUDERS Hoe werkt het?

Je kan zelf vrijwilligers zoeken. Bijvoorbeeld

Heb je een PAB (Persoonlijk

iemand uit je buurt of een vriend(in). Jullie spreken

Assistentie Budget) of een PVB

(Persoonsvolgend Budget)? Dan kan je met dit budget één of

meerdere vrijwilligers inschakelen en hen een vergoeding betalen.

samen af welke taken je vrijwilliger zal doen en welke dag(en) je vrijwilliger je helpt. Je kan ervoor kiezen om je vrijwilligers een vergoeding te geven. Je hebt de keuze tussen een forfaitaire vergoeding (een vast bedrag per dag of activiteit) of een reële vergoeding (een

De vrijwilligersservice van Dito

kilometervergoeding en parkeerkosten).

regelt dit voor jou!

Maandelijks kan je de kosten van je vrijwilliger

Waarom een vrijwilligersservice?

Wanneer je vrijwilligers wil betalen met je PABof PVB-budget, moet je dat via een organisatie doen. De vrijwilligersservice van Dito zorgt voor alle administratie, betalingen én een verzekering voor je vrijwilligers.

indienen bij Dito. Dan ontvang je een factuur die je kan betalen met je budget. Je vrijwilliger wordt uitbetaald door ons.

Hoeveel kost het?

Jaarlijks betaal je als budgethouder 12 euro administratiekosten voor onze vrijwilligersservice. Per vrijwilliger betaal je 12 euro extra.

Waarom kiezen voor Dito?

• Vlotte facturatie en snelle uitbetaling aan je vrijwilligers • 1 aanspreekpunt in iedere provincie waar je met al je vragen terecht kan • Gratis volwaardig lidmaatschap voor jou als budgethouder en gratis digitaal lidmaatschap voor je vrijwilligers • Een verzekering voor de vrijwilligers • Interessante vormingsmomenten doorheen het jaar

Wil je aan de slag met onze vrijwilligersservice of heb je een vraag? Neem dan snel contact op met jouw contactpersoon bij Dito. Vrijwilligersservice Dito Antwerpen Sint-Bernardsesteenweg 200, 2020 Antwerpen 03 285 43 34 antwerpen@ditovzw.be 8•

Vrijwilligersservice


DITO VERDEDIGT JOUW BELANGEN Dito is één van de grootste belangenbehartigers voor personen met een beperking. Samen met onze leden ijveren we voor een

samenleving waarin iedereen meetelt. En daarin staan de verhalen van onze leden centraal. Wij luisteren naar jou en versterken jouw stem om het beleid en de maatschappij te veranderen. Laat Je Stem Horen!

gankelijk treinvervoer. Samen werken ze

Horen-bijeenkomsten. We zorgen voor fysie-

aandacht te brengen of te lobbyen bij het

In elke regio organiseren we Laat Je Stem ke én online bijeenkomsten, zodat iedereen de kans krijgt om deel te nemen. Samen vinden we knelpunten in de maatschappij en formuleren we een standpunt rond bepaalde problemen. We focussen op drie thema’s: • Welzijn en gezondheid

een actie uit om het probleem onder de beleid. Dit jaar start ook een nieuwe groep rond de toekomst van de inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).

Onze ondersteuning

Dito stuurt je natuurlijk niet zomaar de wijde wereld in. We voorzien vormingen voor alle

• Inkomen en armoede • Toegankelijkheid en mobiliteit

vrijwilligers die willen weten hoe ze het beleid

Actie

ons digitaal platform ervaringen en meningen

kunnen beïnvloeden. Bovendien kan je via

We gaan vanuit onze onderbouwde stand-

uitwisselen met andere vrijwilligers.

punten over tot actie. De werkgroep NMBS

Maak jij ook mee het verschil?

gaat bijvoorbeeld aan de slag rond toe-

NEEM DEEL AAN EEN LAAT JE STEM HOREN-GROEP Wil jij jouw mening geven over het beleid

om meer toelichting te geven. Iedereen krijgt de

voor personen met een handicap? Heb je

kans om feedback te geven en hun ervaringen

bedenkingen bij beleidsbeslissingen of wil je

te delen. Samen komen we tot voorstellen

jouw ervaringen delen met andere personen?

van oplossingen of we gaan over tot het

Ben je scherp, veeleisend en sta je open voor

organiseren en plannen van een (lokale) actie.

de inbreng van anderen? Word dan lid van onze Laat je stem horen-groep en deel jouw standpunt in onze debatten. Interesse om deel te nemen?

Tijdens een ‘Laat je stem horen’-groep

Schrijf je in op de nieuwsbrief of

informeren we je op een duidelijke en

contacteer ons voor meer informatie

begrijpbare manier over het onderwerp. Je

03 285 43 34

wordt helemaal ondergedompeld in het thema

antwerpen@ditovzw.be

van de dag. Soms nodigen we een expert uit

www.ditovzw.be/laatjestemhoren

Belangenbehartiging

•9


LAAT JE STEM HOREN Word lid van onze online gemeenschap

Maak de hoppinpunten toegankelijk

toegankelijkheid en het welzijn van personen

van het ene op het andere vervoersmiddel kan

met een handicap te verbeteren. Deel jouw

overstappen. Je vindt er tram- en bushaltes,

deskundigheid en ervaringen over thema’s zo-

deelvoertuigen, fietsenstallingen … De Vlaamse

als inkomen en welzijn en werk mee aan acties

regering wil de Hoppinpunten overal in Vlaan-

over de toegankelijkheid van het openbaar

deren promoten. Ze bieden een unieke kans

vervoer.

om de stem van personen met een handicap te

Laat je inspireren door lokale initiatieven om de

Een Hoppinpunt is een plek waar je makkelijk

laten horen en te eisen dat de hoppinpunten Het online beleidsplatform geeft iedereen die

volledig toegankelijk zijn. Jij kan een belangrijke

aan belangenbehartiging wil doen een duwtje

rol spelen om de vervoersdrempels die perso-

in de rug! Het werkt eenvoudig en je kan van

nen met een handicap ervaren, weg te werken.

bij jouw thuis participeren, 24 op 7. Het platform is enkel toegankelijk voor leden van Dito en relevante partners.

Beoordeel de hoppinpunten op toegankelijkheid

Je wordt op de hoogte gehouden van de

Dito-vrijwilligers screenen de hop-

meest recente stand van zaken van beleidsveranderingen en lopende acties. Actuele

pinpunten op toegankelijkheid. Ben

thema’s worden in de kijker geplaatst, zodat je

(of ken) jij iemand die zich wil inzet-

onmiddellijk kan reageren. We bouwen met alle

ten om jouw gemeente toegankelij-

deelnemers aan een gezamenlijk standpunt.

ker te maken voor iedereen? Neem

Het gedragen standpunt wordt door de

snel contact!

Dito-vertegenwoordigers meegenomen naar alle officiële instanties waar beslissingen worden genomen over personen met een handicap.

Werk mee aan acties en campagnes Al gehoord van ‘Onze Grote Boodschap’?

Personen met een handicap zijn vaak aange-

Deelnemen is eenvoudig! 1. Mail ‘Ik laat mijn stem horen’ naar antwerpen@ditovzw.be. 2. Je ontvangt jouw inloggegevens en een link naar het platform. 3. Log in op het beleidsplatform en reageer waar en wanneer je wil.

wezen op het openbaar vervoer. Hierbij stoten ze steeds opnieuw op dezelfde drempels: ontoegankelijke stations en treinen, de plicht om tot 24u op voorhand te reserveren, onduidelijke aankondigingen ... Dito plaatst deze problemen in de kijker en blijft strijden voor beter en toegankelijker openbaar vervoer. Heb jij ook een idee voor een leuke actie? Aarzel niet en zet jouw eerste stappen als actievoerder met Dito!

10 •

Laat je stem horen


DUIK JIJ OOK MEE IN ZEE MET INKTVIS? Verhalen zijn magisch en kunnen troost bieden. Verhalen verbin-

den. Of je ze nu leest of zelf schrijft, ze brengen mensen bij elkaar.

Heb je een handicap, beperking of ziekte en een passie voor lezen of schrijven? Dan hopen we dat het lees- en schrijfproject Inktvis een schuiloord en creatieve uitlaat voor jou mag worden. Schrijven met de online videolessen van Inktvis

In het voorjaar lanceren we opnieuw een

tempo en jouw niveau. Rustig in bed,

spannende schrijfopdracht. Wie weet wordt

schrijfwedstrijd voor de bewoners van alle

Schrijf waar en wanneer je wilt, op jouw

voorzieningen! Zet je schrap voor een

tussen de heerlijke aroma’s in een koffiehuis

jouw voorziening in 2022 de winnaar!

of op een parkbankje met zicht op de vallende herfstbladeren. Het enige dat je nodig hebt is een internetverbinding om de videolessen te bekijken. Bij elke online les krijg je een schrijfopdracht rond een bepaald thema én interessante schrijftips van coaches Barbara, Peter,

Evi, Danielle en Sascha. Je krijgt twee keer geschreven feedback en vrijblijvend een

Manuscriptbegeleiding

persoonlijk gesprek.

Wie schrijft wil ook gelezen worden. Wil jij ook feedback of begeleiding krijgen bij je eigen

Inktvis op Canvas

tekst of boek? Dan is dit je kans. Je kan je

Vanaf 2022 vind je alle schrijfopdrachten en

tekst voorleggen aan onze schrijfdocenten.

schrijfwedstrijden van Inktvis op het online

Zij helpen je op weg om jouw tekst nog beter

platform Canvas. Wil je graag deelnemen? Stuur een mailtje naar inktvis@ditovzw.be en je ontvangt een link waarmee je een account kan aanmaken. Geen zorgen, wij loodsen je wel door het proces. Vensterverzen Vensterverzen is een schrijfwedstrijd exclusief voor bewoners van voorzieningen. In 2021 hebben 12 voorzieningen in Limburg deelgenomen aan onze wedstrijd. De winnaar was Sint-Gerardus internaat in Hasselt. Daarna waren alle gedichten van

te maken!

Lees je warm met Inktvis

Samen boeken lezen, verrijkt de leeservaring en vergroot het leesplezier. De leesgroepen verwelkomen je graag als je van boeken houdt. Je warmt de koude winters en verfrist hete zomers met verhalen waarover je graag praat in een kleine groep. Maar ook gewoon stil zijn mag, zachtjes slurpend van een koffie en luisterend naar enkele boekfragmenten die een vrijwilliger voorleest.

de voorziening op de ramen van het welzijn Campus Salvator geschreven door de

Wil je meer informatie?

illustrator.

Wil je graag meedoen?

Stuur een mail naar inktvis@ditovzw.be

Inktvis

• 11


FILOSOFEER JIJ MEE? Filosoferen, iets voor professoren?

Ons filosofeerpakket Filoe bewijst het tegendeel!

Filoe helpt je om op een eenvoudige manier in groep na

te denken over levensvragen, gebeurtenissen en ervaringen. Je hebt enkel een open geest nodig, zin om elkaar te leren kennen en ... om je over de ander te verwonderen. Waarom filosoferen?

3 elementen in elk thema

Maar filosoferen heeft ook veel voordelen!

elementen:

Filosoferen in groep kan heel leuk zijn.

Elk thema is opgebouwd rond drie spel-

• Filosoferen leert je kritisch denken.

BELEEF

• Filosoferen leert je helder en duidelijk te

De belevingsactiviteiten op de

verwoorden wat je gedachten zijn.

fiches laten jou het thema actief

• Filosoferen leert je nuanceren, argumenteren

ervaren en vormen een goed uit-

en respect hebben voor andere meningen.

gangspunt voor het gesprek. Denk

• Filosoferen leert je omgaan met anders zijn

aan een foto-opdracht, een spel ...

en diversiteit. • Filosoferen doet je je eigen mening in vraag stellen en helpt stereotypen uit de weg.

DENK

• Filosoferen helpt je weerbaarheid en veer-

Filosoferen begint bij de juiste vra-

kracht te versterken.

gen. Per thema zijn er dan ook verschillende prikkelende vragen. Deze

6 thema’s uit het dagelijkse leven

kan je gebruiken om het gesprek te

Hoe start je nu met filosoferen? Ons spelpak-

verdiepen en te verruimen.

ket zet je op weg! Filoe bestaat uit 6 thema’s: vriendschap, geluk, identiteit, verdriet & rouw,

DOE

rechtvaardigheid en autonomie. Elk thema zit

Na het filosofisch gesprek

vol vragen waar je urenlang kan over discus-

verwerk je je inzichten in creatieve

siëren. Alle onderwerpen maken deel uit van

opdrachten: bijvoorbeeld in een

ieders leefwereld. Je zal er dus zeker iets over

groepsgedicht, een beeldverhaal,

kunnen zeggen!

een persoonlijke brief ... Zo laten de boeiende dialogen ook blijvende sporen na.

Zet je tanden in Filoe

In Limburg zijn er met momenteel 3 begeleidersop die klaar staan om met onsDito-groepen filosofeerspel Vrijwilligers gaan ons filosofeerspel pad naar voorzieningen. op pad te gaan naar voorzieningen. Dito-groepen kunnen filosofeergroepen opstarkunnen filosofeergroepen opstarten. Ook inclusieve workshops in samenwer-

ten. Ook workshopszijn in samenwerking met partnerorganisaties zijn mogelijk. king met inclusieve partnerorganisaties mogelijk. Zin om mee te filosoferen? Ontleen een pakket bij Dito. Zin om mee te filosoferen? Ontleen een pakket bij Dito.

Wil je mee vragen bedenken? Of liever filosofische workshops 03 285 43 bezielende 34 begeleiden? Filoe zoekt nog vrijwilligers. antwerpen@ditovzw.be - www.ditovzw.be/filoe 12 •

Filoe


DE VOORLEESBENDE LEEST VOOR Wil jij deel uitmaken van De Voorleesbende?

De Voorleesbende is een groep (jong) volwassenen met een handicap of chronische ziekte en vooral een passie voor lezen. Ze

Neem contact met ons op. We voorzien de nodige

bezoekt scholen, bibliotheken en speelpleinen

vormingen en ondersteuning, zodat jij kinderen

gepakt en gezakt met een stapel heerlijke

een onvergetelijk voorleesmoment kan bezorgen!

boeken voor kinderen tussen 3 en 12 jaar.

De Voorleesbende op bezoek?

Ontdek alles over De Voorleesbende

Plan een bezoek van De Voorleesbende en

03 285 43 34

ontvang het ‘Doe maar gewoon’- lespakket,

antwerpen@ditovzw.be

boordevol tips over omgaan met personen met een

www.ditovzw.be/voorleesbende

handicap en het ‘Doe maar gewoon’-memoryspel.

GARSONS UNIEK, BUITENGEWOON BEDIEND Dankzij de Garsons Uniek komt het grote

sclera-pictogrammen helpen zij de aanwezigen

publiek op een verrassende manier in

graag verder om hun bestelling door te geven.

contact met personen met een handicap. Zij nemen de bediening op zich tijdens events en studiedagen. Garsons Uniek toont wat participatie écht betekent. Ze maken komaf

Wil jij deel uitmaken van de Garsons Uniek?

Ervaring is niet nodig. Wel een zekere dosis lef,

met hokjesdenken en staan 100% voor

een beetje handigheid, een gezonde portie

diversiteit en inclusie.

zottigheid en vooral veel goesting! Jij kiest

De Garsons Uniek op jouw event?

waar en wanneer je deelneemt.

Ervaar de buitengewone bediening van deze

Ontdek alles over Garsons Uniek

enthousiaste groep tijdens een van jouw

03 285 43 34

evenementen. Met een drankkaart in braille,

antwerpen@ditovzw.be

een basishandleiding Vlaamse Gebarentaal en

www.ditovzw.be/garsonsuniek

DE BABBELGIDS DÉ TOOL VOOR EEN VLOT BEZOEK AAN DE DOKTER

IN DIALOOG

De babbelgids is een handig en visueel hulpmiddel dat je

Gebruikers, zorgaanbieders en andere

samen met jouw begeleider en/of dokter invult, voor, tijdens en na je doktersbezoek. Dankzij de babbelgids vergeet je niets mee te nemen, geef je jouw dokter alle informatie over jouw huidige gezondheidsklachten en ga je goed geïnformeerd en met de juiste diagnose naar huis. Zo voel je

ervaringsdeskundigen nemen plaats aan onze ‘In dialoog’-tafel voor een boeiend en informatief gesprek over een heleboel items die iedereen met een handicap en hun netwerk nauw

je snel weer beter.

aan het hart liggen. Vanuit jouw zetel

Bestel jouw babbelgids

het jou best past.

kan je de uitzending bekijken wanneer

03 285 43 34

Bekijk de eerste aflevering!

antwerpen@ditovzw.be

www.ditovzw.be/dialoog

www.ditovzw.be/babbelgids

Belangenbehartiging

• 13


PLAN JOUW UITSTAPPEN MET DITO Eropuit trekken en beleven in groep, dat kan met Dito! We organiseren het hele jaar door toegankelijke activiteiten voor personen met een handicap en hun netwerk. Onze vrijwillige begeleiders maken je wegwijs en bieden ondersteuning op maat zodat jij voluit kan genieten. Hoe inschrijven?

Ben jij iemand die graag online shopt? Surf naar

Ben jij iemand die niet graag online shopt? Ben je

onze website, zoek de activiteit waaraan je wil

een begeleider of budgetbeheerder van iemand

deelnemen en klik op de knop om in te schrijven.

die zicht wenst in te schrijven? Heb je extra on-

Je wordt omgeleid naar onze webshop.

dersteuning nodig? Contacteer ons telefonisch

1. Registreer je éénmalig op de webshop. Je ont-

of via e-mail. Samen bekijken we welke mogelijk-

vangt een e-mail om je account te bevestigen,

heden er zijn, zodat jij je de volgende keer heel

bevestig voor je de volgende stappen neemt.

vlot kan inschrijven.

2. Voeg je gezinsleden of andere personen toe aan je account. 3. Keer terug naar de activiteit (links bovenaan).

Wanneer inschrijven?

Vanaf woensdag 12 januari 2022 om 9 uur kan je

Kom je op de homepagina terecht? Gebruik de

inschrijven op onze dagactiviteiten. De inschrijf-

zoekfunctie op trefwoord of duid Dito Antwer-

data en uren voor de reizen staan vermeld bij de

pen aan in de rubriek ‘Afdelingen’.

activiteit in deze brochure en op onze websites.

4. Selecteer de personen die je wil inschrijven.

Onze begeleiders en wij kijken er alvast naar uit

5. Kies de juiste prijscategorie en klik vervolgens

om je te ontmoeten op een van onze activiteiten!

op ‘Toevoegen aan winkelmandje’. 6. Bevestig de inschrijving. Open het winkelmandje (rechts bovenaan), voeg eventuele supplementen toe en bevestig jouw bestelling.

Onze algemene voorwaarden

Je kan onze algemene voorwaarden raadplegen op www.ditovzw.be/voorwaarden. Je kan ze ook opvragen bij het provinciale secretariaat op het

7. Vervolledig jouw medische informatie en beantwoord nog enkele praktische vragen. 8. Rond je online betaling af en klaar is kees.

telefoonnummer 03 285 43 34 of via e-mail naar antwerpen@ditovzw.be.

9. Je ontvangt een e-mail om jouw bestelling te bevestigen. 14 •

Inleiding Vrije tijd


DITO IN JOUW BUURT Enthousiaste, gedreven personen met een handicap of met een hart voor personen met een handicap organiseren activiteiten in jouw buurt. Een

gezellige babbel, samen een hobby beoefenen, op uitstap naar een museum ...

Dito Mol

De Dito-groepen zijn toegankelijk, laagdrempelig

Sjoelen en gezelschapsspelen

en op maat voor iedereen met een handicap.

elke donderdag van 14 tot 16 uur

Loop gerust bij hen binnen of neem contact op

Sporthal Den Uyt

met onze groepsbegeleider, zodat we samen met jou de groep vinden die bij je past.

Dito Reet - Rumst - Terhagen

Dito Boom

Sjoelen

op specifieke data

Gezellig samenzijn, sjoelen …

Volkshuis Terhagen

elke dinsdag van 13.15 tot 16.30 uur De Cirkel (Niel)

Dito Schoten

Dito Deurne

Sjoelen en crea-activiteiten elke maandag van 13.30 tot 17 uur

Hobby, bingo, spelmiddagen …

Dienstencentrum ’t Dorp

elke maandag van 14 tot 16 uur Dienstencentrum Arena

Dito Turnhout

De Silvertoppers

Gezellig samenzijn en crea-activiteiten 2-wekelijks op woensdag van 13.30 tot 16 uur

Uitstappen

Taverne Volkswil (1ste verdieping)

op specifieke data Wijkcentrum Silvertop Antwerpen

Dito Vivants

Dito Duffel

culturele uitstappen op specifieke data

Bingo

op specifieke data Zaal Forum

Dito Hemiksem

Gezellig samenzijn en crea-activiteiten 2-wekelijks op woensdag van 13.30 tot 16 uur

Openbare bibliotheek (1ste verdieping)

Dito Herentals

Sjoelen en crea-activiteiten 2-wekelijks op dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur

Zaal Sint-Antonius

Wil je graag zelf iets in jouw buurt

organiseren voor personen met en

Hollebeekjes

Gezellig samenzijn, sjoelen en crea-activiteiten dinsdag, woensdag en donderdag

zonder een handicap?

Dat kan! Bombardeer ons met jouw ideeën. 03 285 43 34 - antwerpen@ditovzw.be

van 13.30 tot 16 uur Paviljoen GAW Hollebeek (Antwerpen)

Groepen

• 15


MUZIEK, MAESTRO! JUKEBOX 2020

BUITENBEENPOP, EEN BUITENGEWOON FESTIVAL

Nele Bauwens, Tine Embrechts

Stel je het

en Lucas Van den

even voor: het

Eynde zingen de

is zomer en

sterren van de

onder een fiks

Nederlandstalige

zonnetje dans

liedjeshemel.

en zing je mee

Ze worden

op leuke muziek.

begeleid door

Zie je het al voor

een schitterend 10-koppig live orkest. Vooraf en

je? Ga dan zeker

tijdens de voorstelling kan jij mee bepalen welke

met ons mee

liedjes gebracht worden! Laat de aaaaah’s en

naar Buitenbeenpop. Dit festival voor personen

de ooooh’s door de zaal schallen wanneer jouw

met een handicap is een echte aanrader en

favoriete liedje gespeeld wordt op deze ultieme

samen met andere Ditoleden wordt het nog

Jukebox.

leuker. Ga jij ook mee?

Wanneer: zondag 22 mei 2022. Waar: De Roma in Borgerhout. Prijs: 28 euro. Dito-ledenprijs: 23 euro. Supplementen: supplement busvervoer: 5 euro. Inbegrepen: toegangsticket, begeleiding en verzekering.

Wanneer: vrijdag 26 augustus 2022. Waar: Festivalweide in Leopoldsburg. Prijs: 31 euro. Dito-ledenprijs: 26 euro. Inbegrepen: busvervoer, toegangsticket, begeleiding en verzekering.

MICROMIX LATE NIGHT

HALLOWEENPARTY Griezeldans

Micromix Late

je mee?

Night is een

Halloween is

100% toegankelijk

mijn favoriete

evenement

feest, dan ben

voor iedere

ik verkleed

muziekliefhebber

in een

en betekent

griezelbeest!

een avond vol muziek, met leuke live acts van Belgische bodem. Trek je dansschoenen alvast aan, ze komen

Wie wil dansen, grijp nu je kans want we doen nu allemaal een heksendans! Kom jij ook? Verkleed

zeker van pas.

als je favoriete griezel verover je samen met

Wanneer: woensdag 19 oktober 2022. Waar: Limburghal in Genk. Prijs: 34 euro. Dito-ledenprijs: 29 euro. Inbegrepen: busvervoer, toegangsticket, begeleiding en verzekering.

Wanneer: woensdag 26 oktober 2022. Waar: Zaal Zappa in Antwerpen. Prijs: 5 euro. Inbegrepen: toegangsticket, begeleiding en verzekering.

16 •

andere spoken en monsters de dansvloer.

Vrije tijd


OP VERKENNING IN EIGEN LAND ZEELAND Genieten van lekker verse mosselen in Yerseke Zeeland en lekker uitwaaien aan het strand. Proef de zilte zaligheden op je bord en snuif de geur van de zee in je op. Een dag om niet te missen. Kom mee genieten van het mooi Zeelandse strand en ontdek de parels van de Zeeuwse natuur. Wanneer: zaterdag 30 juli 2022. Waar: Stadscentrum in Yerseke (Nederland). Prijs: 55 euro. Dito-ledenprijs: 50 euro. Inbegrepen: busvervoer, middagmaal, begeleiding en verzekering.

PAIRI DAIZA Al wandelend verkennen we de prachtige tuinen en exotische tempels van Pairi Daiza. We gaan op zoek naar alle dieren die er verblijven. Witte tijgers, panters, giraffen, nijlpaarden, zebra’s, olifanten, zeeleeuwen, pinguïns, halfapen, doodshoofdapen, reuzenotters, veelkleurige vogels en natuurlijk de reuzenpanda’s. Beleef samen met Dito een dagje in het mooiste park van België. Wanneer: donderdag 16 juni 2022. Waar: Dierenpark Pairi Daiza in Brugelette. Prijs: 46 euro. Dito-ledenprijs: 41 euro. Inbegrepen: busvervoer, toegangsticket, begeleiding en verzekering.

LIERKE PLEZIERKE OP ZIJN BEST Ga mee op verkenning in Lier. Om voldoende energie te hebben, starten we onze dag met het eten van een traditioneel Liers vlaaike. Nadien duiken we een museum in, flaneren we door de winkelstraat en wandelen we langs de Nete. Eindigen doen we in 1 van de toffe cafeetjes die Lier rijk is. Wanneer: vrijdag 26 augustus 2022. Waar: Stadscentrum in Lier. Prijs: 45 euro. Dito-ledenprijs: 40 euro. Inbegrepen: toegangsticket, middagmaal, begeleiding en verzekering.

• 17


GEZELLIGHEID TROEF SJOELTORNOOIEN Sjoelen is meer dan sjoelen alleen … Tijdens deze toegankelijke volkssport leer je beslist andere mensen kennen. Meet je sjoeltalent met andere spelers tijdens een gezellig toernooi. Misschien ga jij wel met één van de prijzen aan de haal. Wanneer: • zaterdag 5 februari 2022 in Zaal ’t Hof in Herentals • zaterdag 14 mei 2022 in het Volkshuis in Terhagen • zaterdag 19 november 2022 in het Volkshuis in Terhagen

STRAP MEE TIJDENS DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Dito draagt haar steentje bij tijdens de week van de mobiliteit. Tijdens dit festival van de duurzame mobiliteit worden in Vlaanderen acties georganiseerd waarbij de straten tijdelijk worden veroverd door fietsers en voetgangers. Kom jij mee op verkenning met de fiets, de rolstoel of te voet? Wanneer: zondag 18 september 2022. - Waar: nog te bepalen - Prijs: 7 euro.

KERSTMARKT In de prachtige binnenstad van Leuven vind je een van de de oudste kerstmarkten van België. Slenter langs de vele kraampjes. Je vindt er ambachtelijke kerstcadeaus, culinaire verrassingen en hoort er oorstrelende muziekoptredens. Kom mee genieten van de gezellige warme kerstsfeer en een hete kop glühwein of een warme chocomelk. Zalig, toch? Wanneer: 17 december 2022.

Waar: Stadscentrum in Leuven. Prijs: 36 euro.

Dito-ledenprijs: 31 euro.

Inbegrepen: treinticket, middagmaal, begeleiding en verzekering. 18 •

Vrije tijd


MEERDERE DAGEN WEG MIDWEEK AAN ZEE Wandelen en de zilte zeelucht opsnuiven? Een heerlijke wafel of pannenkoek gaan eten? Dat wordt dikke fun! We trekken naar Blankenberge, de parel aan de Belgische kust. Op jouw eigen tempo geniet je van je vakantie aan zee. Bij inschrijving kan je kiezen voor het volledige Dito-animatiepakket of voor je eigen invulling van de vakantie. Het begeleidingsteam ondersteunt je sowieso waar nodig. Wanneer: van maandag 2 mei 2022 tot vrijdag 6 mei 2022.

Waar: Hotel O’mer in Blankenberge. Prijs: 380 euro.

Dito-ledenprijs: 355 euro.

Supplementen: supplement singlekamer: 100 euro.

Bijkomende kosten (ter plekke te betalen): bijdrage voor drankpot: 50 euro. Inbegrepen: Busvervoer, verblijf volpension, aangepast animatieprogramma, begeleiding en verzekering. Opgelet: Inschrijven kan voor leden van Dito vanaf woensdag 2 februari 2022 om 9 uur.

AVONTUURLIJK GENIETEN IN LIMBURG Wandelen, mijnerfgoed bewonderen, bosbessen proeven ... In Limburg is er zó veel te doen dat je soms door de de bomen het bos niet meer ziet. Wij knutselen alvast een heerlijke avontuurlijke vakantie in eigen land voor je in elkaar. Jij hebt geen keuzestress en kan gewoon genieten van een heerlijk verblijf in ons Limburg! Wanneer: van maandag 5 september 2022 tot vrijdag 9 september 2022.

Waar: Hoeve Genemeer in Beringen. Prijs: 390 euro.

Dito-ledenprijs: 365 euro.

Bijkomende kosten (ter plekke te betalen): bijdrage drankpot: 50 euro

Inbegrepen: busveroer, verblijf in volpension, aangepast animatieprogramme, excursies, begeleiding en verzekering. Opgelet: Inschrijven kan voor leden van Dito vanaf woensdag 2 februari 2022 om 9 uur.

Vrije tijd

• 19


Iedereen telt mee. Altijd. Telt u ook graag mee? U bent al bij De VoorZorg aangesloten voor 7,30 euro per maand. Telefoneer vandaag nog naar het nummer 0477 40 20 86 of mail naar contact@devoorzorg.be

www.devoorzorg.be


VRIJETIJDSPLANNER 2022 JANUARI WOE DON VRIJ

FEBRUARI

MAA

DIN

ZAT

ZON

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

DIN

1

2

3

4

5

6

9

7

8

9

10

11

12

16

14

15

16

17

18

22

23

24

25

17

18

19

20

21

22

23

21

24

25

26

27

28

29

30

28

WOE DON VRIJ

MAART

MAA

ZAT

ZON

MAA

DIN

WOE DON VRIJ

1

2

3

4

5

6

13

7

8

9

10

11

12

13

19

20

14

15

16

17

18

19

20

26

27

25

26

27

ZAT

ZON

21

22

23

24

28

29

30

31

MAA

DIN

6

7

ZAT

ZON

31

5 februari - Sjoeltornooi Herentals

APRIL MAA

DIN

4

5

MEI

WOE DON VRIJ

6

7

ZAT

ZON

1

2

3

8

9

10

MAA

DIN

2

3

JUNI

WOE DON VRIJ

ZAT

ZON

6

7

8

1 4

5

WOE DON VRIJ

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

11

12

13

14

15

16

17

9

10

11

12

13

14

15

13

14

15

16

17

18

19

18

19

20

21

22

23

24

16

17

18

19

20

21

22

20

21

22

23

24

25

26

25

26

27

28

29

30

23

24

25

26

27

28

29

27

28

29

30

30

31

23 april - Lierke plezierke

2 tot 6 mei - Midweek aan zee 14 mei - Sjoeltornooi Terhagen 22 mei - Jukebox 2020

JULI MAA

DIN

16 juni - Pairi Daiza

AUGUSTUS

WOE DON VRIJ

1

ZAT

ZON

MAA

DIN

WOE DON VRIJ

2

3

1

2

3

4

SEPTEMBER

ZAT

ZON

6

7

5

MAA

DIN

WOE DON VRIJ

ZAT

ZON

1

2

3

4

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

5

6

7

8

9

10

11

11

12

13

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

12

13

14

15

16

17

18

18

19

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

19

20

21

22

23

24

25

25

26

27

28

29

30

31

29

30

31

26

27

28

29

30

30 juli - Zeeland

26 augustus - Buitenbeenpop

OKTOBER MAA

DIN

WOE DON VRIJ

4 tot 9 september - Avontuurlijk genieten 18 september - Strap mee met Dito!

NOVEMBER ZAT

ZON

1

2

MAA

DIN

1

WOE DON VRIJ

2

3

DECEMBER

ZAT

ZON

5

6

4

MAA

DIN

WOE DON VRIJ

ZAT

ZON

1

2

3

4

3

4

5

6

7

8

9

7

8

9

10

11

12

13

5

6

7

8

9

10

11

10

11

12

13

14

15

16

14

15

16

17

18

19

20

12

13

14

15

16

17

18

24

25

26

27

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

17

18

19

20

21

22

23

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

28

29

30

31

19 oktober - Micromix Late Night

19 november - Sjoeltornooi Terhagen

17 december - Kerstmarkt Leuven

• 21


SPORTEN MET S-SPORT // RECREAS Heb je je voorgenomen om meer te bewegen? Nog op zoek naar je ideale

sport? Dito zoekt het samen met je uit. Onze partnerorganisatie, S-Sport // Recreas vzw heeft alvast heel wat te bieden. Personen met een handicap

vinden al meer dan 40 jaar de weg naar hen voor sport en plezier. Met meer dan 150 sportclubs voor personen met een handicap en tal van sportieve activiteiten zit je bij hen goed. Skivakantie

Europese surfweek

Recreas op skivakantie in Italië. Passo Tonale

kans om kennis te maken met verschillende

is een skigebied voor zowel beginners als

watersporten. Naast windsurfen (20u) kan je

gevorderden. De skilessen worden gegeven

proeven van sporten als kajak, suppen en

door eigen lesgevers in het Nederlands. In hotel

bodyboating. Een enthousiast team vrijwilligers

Albergo Eden geniet je van vol pension.

staat klaar om jou een onvergetelijke week te

Van 12 - 19 maart 2022 kan je met S-Sport //

Tijdens de Europese surfweek krijg je de

Waar? Italië, Passo Tonale

bezorgen op en naast het water.

Wanneer? 12 – 19 maart 2022

Voor wie? vanaf 18 jaar, personen met een lichte verstandelijke beperking

Waar? Sport Vlaanderen Willebroek Wanneer? 21 – 26 augustus 2022

Voor wie? beginnende en meer gevorderde surfers vanaf 15 jaar met een verstandelijke,

Buitenlands watersportkamp

motorische, auditieve of visuele beperking

Ben je verzot op sporten en wateractiviteiten? Dan is ons nieuw kamp in Frankrijk dat in het teken staat van watersportactiviteiten echt iets voor jou! Naast windsurfen, zeilen en kajakken staat er ook een bezoek aan het stadje Mimizan en een hoogteparcours op het programma. Waar? Frankrijk, Gastes

Wanneer? 17 – 26 juli 2022

Voor wie? jongeren vanaf 15 jaar met een lichte verstandelijke of licht motorische beperking

Zeil en paardrijkamp

Kom samen met S-Sport // Recreas de zeelucht opsnuiven in Nieuwpoort. Na een weekje paardrijden en zeilen ben je helemaal herboren. Plezier verzekerd!

Waar? Sport Vlaanderen Nieuwpoort Wanneer? 1 – 5 augustus 2022

22 •

Is voetbal jouw passie en speel je in clubverband? Dan is het Vlaams G-voetbaltornooi op 24 september 2022 beslist iets voor jou en je ploeg. Het tornooi staat garant voor een dag vol plezier waarbij fairplay centraal staat.

Voor wie? jongeren vanaf 15 jaar met een lichte verstandelijke beperking

G-voetbaltornooi

Waar? Nog te bepalen

Wanneer? 24 september 2022

Voor wie? G-voetbalploegen niveau 1 – 4

S-Sport // Recreas


SPORTKRIEBELS VOOR SPECIALS

PROVINCIAAL BOCCIATREFFEN

Kom mee

Ga de uitdaging aan en kom mee boccia spelen!

dansen,

Op dit gezellig tornooi kan je je meten met

basketballen

anderen en wie weet win je wel een prijs!

en voetballen op onze G-sportdag ‘Sportkriebels voor Specials’. De lesgevers zorgen steevast voor een fantastische sportbeleving op maat! De smaak te pakken? Dan ben je welkom in een G-sportclub. Wanneer: zondag 13 maart 2022 van 14 tot 17 uur. Waar: Sportcentrum Sport Vlaanderen in Brasschaat. Prijs: 9 euro. Supplementen: supplement busvervoer: 9 euro. Inbegrepen: verzekering, begeleiding en gadget.

Wanneer: donderdag 13 oktober 2022 van 10 tot 17 uur. Waar: Sporthal Rooienberg in Duffel. Prijs: 3,5 euro. Supplementen: supplement busvervoer: 15 euro en supplement middagmaal: 3 euro voor een broodje en 4 euro voor een broodje smos. Inbegrepen: verzekering, begeleiding en attest deelname.

FIETSVAKANTIE Onze jaarlijkse fietsvakantie begin juli gaat een nieuwe uitdaging aan. Dit jaar gaan we Frankrijk verkennen, in de omgeving van het ondiepe meer van Biscarrosse. Een

G-BASKETKAMP

prachtige fietsvriendelijke regio waar we verblijven op een camping maar waar we niet

Een G-basketbal3-daagse in Bielebale. ‘Jumpstop, pivoteren, lay-up, dunken, 3-punters scoren’ … Je leert het tijdens dit basketkamp. Een leuke voorbereiding op het nieuwe basketseizoen. Get your ‘guts’ together en doe mee. Wanneer: van vrijdag 26 augustus 2022 tot zondag 28 augustus 2022 Waar: Jeugdverblijfcentrum Bielebale in Brasschaat. Prijs: 115 euro. Inbegrepen: Verblijf in volpension, sportlessen G-basketbal door professionele trainers, avondanimatie, begeleiding en verzekering.

moeten inboeten aan comfort. We gaan voor 8 volle dagen op avontuur waar vooral het fietsen centraal staat maar de nodige afwisseling wordt voorzien in het programma. Ga jij mee de uitdaging aan? Wanneer: van zondag 17 juli 2022 tot dinsdag 26 juli 2022. Waar: Tentendorp op Camping Les Prés Verts in Gastes (Frankrijk). Prijs: 823 euro. Bijkomende kosten (ter plekke te betalen): Persoonlijke Uitgaven: 80 euro. Inbegrepen: Verblijf in volpension, nachtreis heen en terug per touringcar, sportlessen en gebruik van persoonlijk en collectief sportmaterieel ter plaatse, huur fietsen ter plaatse, vervoer driewielers en tandems, aangepast animatieprogramma, begeleiding S-sport//Recreas en begeleiding sportmonitoren bij de sportlessen, verzekering.

S-Sport // Recreas

• 23


word jij ook lid van Dito? Standaard of digitaal, als lid van Dito vzw blijf je steeds op de hoogte van info, acties en nieuwtjes over handicap. Rechtstreeks in je bus of mailbox. Meer info op www.ditovzw.be