SERDE 2016

Page 1

SERDE ARTISTS IN RESIDENCIES 2016KRISTĪNE NIEDRĀJA, RŪDOLFS BALTIŅŠ (LV) h�p://www.flos.lv

“Aizputes herbārijs” - vasarā Aizputes iedzīvotāju dārzos vākti un presēti augi. “Herbarium of Aizpute” - during the summer collected and pressed plants of gardens in Aizpute.

2


GINTS GABRĀNS (LV)

h�p://www.gabrans.com h�p://www.fron�ersinretreat.org/ Skulptūru grupa “Mutantu atlase”. “Mutant selection” sculptures production.

3


CHRISTOPHER GARSIA (US) Latviešu Dievību portretējumi keramikā. Latvian Gods in ceramics.

4


MIRCO GRESELIN (IT)

h�p://www.notsocomics.com/sketchcrawling-in-latvia/ Komiksu mākslinieks. Comic artist.

5


ANNA RUBIO (ES)

h�p://www.dansanatura.com/ h�p://www.fron�ersinretreat.org/

Deja ābelē. Dance in the apple tree.

6


SYLVIA GRACE BORDA (CAN,UK), JOHN KEITH DONNELLY (UK) h�p://www.sylviagborda.com/ h�p://www.fron�ersinretreat.org/

Vīzija par ābeļu ziedu un ābeļu sienu gleznojumiem uz Atmodas ielas ēkām Aizputē. Proposal of murals of apple blossoms and apple trees along the town’s main street buildings

7


BARTAKU (BE)

h�p://www.fron�ersinretreat.org/ Prātu lasītāju slēptais dizains. Brain reader's hidden desigs

8


SEILA FERNADEZ ARCONADA (SE,UK)

h�p://www.seilafernandezarconada.net/ Mūsu? Pasaules koks. Our? World tree.

9


ANNE GLASSNER (AT)

h�ps://www.anneglassner.at/

Mijiedarbība ar pilsētu. Jodelēšanas darbnīca vietējiem iedzīvotājiem. Interaction with town. Sleeping in public places. Yodel workshop for locals.

10


ELI GARMENDIA (ES)

h�p://eligarmendia.blogspot.com.es/ Snaudošais mežs [El Bosque dormido] - audiovizuāls tēlojums, kā Latvijas meži dejo Pētera Vaska mūzikā. Sleeping forest [El Bosque dormido] - audiovisual piece, how Latvian forests dance by music of Pēteris Vasks.

11


LAURIE SHERIDAN (US) Rituāla audums - cianotipija ar tēju. Trīškāršaie Dievi, Ragainais Dievs - cianotipija ar ķermeņa atspiedumiem uz papīra. Ritual Cloth - cyanotype with tea. The Triple Goddess,The Horned God - cyanotype with body print on paper

12


LINN ERIKSSON, TUVA NORDELIUS (SE) Satikšanās - dejas projekts par realitātes piemērošanos. Meetings – a dance project about an adaptational reality.

13


KRIŠJĀNIS SANTS (LV), ERIK ERIKSSON (SE) Darbs pie dejas performances “Flow Engine” Worck at dance performance “Flow Engine”

LUISA NOBREGA (BRA)

h�p://www.luisanobrega.com/

Elektriskās balss fenomena izpēte un eksperimenti. Investigation and experiment of EAV (Eletronic Voice Phenomena)

14


WHERE THE DOGS RUN (RU) Automātiska vīraka kvēpināmā ierīce Robocadillo. Automatic incense device Robocadillo.

15


EVA BAKKESLETT (NO) Sadarbība. Cilvēks - slieka - humuss. Collaborative action. Humans - worms - humus.

VESPA SPIETS / VESPA GATHERING

16


LIELFORMĀTA FOTO DARBNĪCA / LARGE FORMAT PHOTO WORKSHOP

Ģirts Jēkabsons

17


MÄ€RCIS BENDIKS (LV) Fotolaboratorijas. Photo lab.

18


AINAS KALNCIEMAS KLAVESĪNA KLASES KONCERTS / HARPSICHORD CONCERT BY STUDENTS OF AINA KALNCIEMA

7 DĒLI KONCERTS / CONCERT BY 7 SONS

19


STARPTAUTISKĀ RESTAURĀCIJAS NOMETNE / INTERNATIONAL RESTORATION CAMP h�ps://vimeo.com/180949980

20


KĀRLIS ALAINIS (LV)

h�p://www.alainis.com/ Bruņinieka skulptūra. Sculpture of knight.

21


13. STARPTAUTISKAIS ČUGUNA MĀKSLAS SIMPOZIJS / 13TH INTERNATIONAL CAST IRON ART SYMPOSIUM Dalībnieki. Participants. Kārlis Alainis, Gunārs Dzelme, Ilze Dambe, Renāte Alaine, Monta Kurzemniece, Una Stahovska, Kristīne Niedrāja, Andrejs Ratkevičs (LV), Remigija Vaitkute, Albinas Jukumas (LT), Rick Batten (USA/PL), Uist Corrigan (SCO)

22


ALUS DARBNĪCAS / BEER BREWING WORKSHOPS h�p://www.serde.lv/alus/ Aizpute, Liepāja, Ventspils. In Aizpute, Liepāja, Ventspils.

23


ĀBOĻOŠANA /APPLE THING

h�ps://vimeo.com/186393979 Ražas svētki. Ikgadējais mākslas un amatniecības gadatirgus. Harvest festival. Annual arts and craft market.

24


BURTNĪCAS / NOTEBOOKS

h�p://www.serde.lv/?q=lv/node/16

25


Organizē: Starpnozaru mākslas grupa SERDE, Signe Pucena, Uģis Pucens Dizians un izkārtojums: Ance Ausmane Organiser: Interdisciplinary Art Group SERDE, Signe Pucena, Uģis Pucens Design and layout: Ance Ausmane serde.lv facebook.com/SERDE vimeo.com/smgserde issuu.com/smg.serde

Paldies par sadarbību: With thanks for collaboration: Armands Ausmanis, Artūrs Lapka, Didzis Golubovs, Dzintra Vēvere, Helga Gansone, Ieva Zilberte, Ilze Elbere, Jānis Kreicburgs, Jānis Tolpežņikovs, Mārtiņš Sants, Toms Pirtnieks. HIAP, Mustarinda, Scottish Sculpture Workshop SSW, GRAD, Skaftfell, Centre d'Art i Natura CAN, Jutempus, Arna, Rauma town, Kuldīgas novada dome, University of Turku, Gotland Region, Unitas Foundation, Koldkrigsmuseum Langelandsfort, Nordens Institut på Åland, The Kaliningrad State Art Gallery, A. Moncio namai-muziejus, Okupatsioonide Muuseum, Galeria Miejsce, Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum Rostock, Gotlands Konstmuseum, LKNVOA.

Atbalsta: Supported by:

26Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.