SERDE 2021

Page 1

SERDE

2021Darbnīcu un rezidenču centrs SERDE

Atmodas iela 9 LV-3456 Aizpute Latvija

www.serde.lv facebook.com/SERDE issuu.com/smg.serde vimeo.com/smgserde smg.serde@gmail.com

2


SERDES REZIDENČU PROGRAMMA / 7. - 20. JŪNIJS SERDES darbnīcu un rezidenču centrā strādāja Signe Pelna, Brigita Stroda, Verners Lazdāns, Arta Skuja, Elīna Titāne un rezidences noslēgumā viņu darbi tika izstādīti kopizstādē SERDĒ.

3


SIGNE PELNA Arhitekte Signe Pelne dokumentēja, kartēja un pētīja Aizputes pilsētas un apkārtnes antropogēnās ainavas, īpaši pievēršoties purvu un kapu biotopiem, kas, vienā gadījumā mainās industrializācijas ietekmē, bet otrā – dabiskā aizmirstībā. Rezidences noslēgumā Signe Pelne savas atziņas apmeklētājiem stāstīja lekcijā-prezentācijā SERDES rezidenču centrā, pirms rezidentu noslēguma izstādes.

4


BRIGITA STRODA Tradicionālās kultūras interprete Brigita Stroda rezidencēs strādāja pie Lejaskurzemes kroņa izpētes un jaunizveidošanas. Viņai kopš 17 gadu vecuma interesējis Lejaskurzemes kāzu kronis, ko dzīvojot Austrālijā, ieraudzījusi grāmatā par latviešu tautas tērpiem. SERDES rezidencē rūpīgi veidojot katru elementu ar roku, ieskaitot bērza tāss pamatni, ko tradicionāli izmantoja šim mērķim pirms kartona; viņa saka, ka senāk šāds kronis bijis tēva mīlestības ˛ests savai meitai kāzu dienai; mātes parasti ir atbildīgas par šo procesu, it īpaši ar bagāta pūra veidošanu, kas sākas meitenes bērnībā, taču šis kronis noteikti bija vīrieša darbs. Brigita Stroda rezidencē izveidoja piecus kroņus - “abstraktais”, lai sasniegtu manis iecerēto dialogu ar ārkārtīgi asām metāla cirtām, ko iesēdināt zīda organzā. Trešais kronis bija arhitekturāls vingrinājums, lai pasvītrotu kroņu otro mērķi - piesaistīt uzmanību valkātājam. šim mērķim senāk izmantoja stikla pērlītes, kas atspoguļotu gaismu. Pirmais kroņu mērķis ir, lai valkātājs būtu uzdevumu augstumos. Ceturtais kronis bija “Oda Serdei”, kas ir izgatavots no uz vietas atrastiem elementiem. Piektais vainags tapa pieņemot kolēģu uzaicinājumu izmēģināt spēkus keramikā un izveidots no māla, glazēts un apdedzināts. Brigitas Strodas darbus apmeklētāji varēja vērot un pielaikot noslēguma izstādē, kā arī piedalīties kroņu meistardarbnīcā.

5


6


VERNERS LAZDĀNS Gleznotājs Verners Lazdāns rezidences laikā strādāja pie skulptūru grupas porcelānā un gleznu triptiha “Šaha portreti“ – kuri tika izstādīti rezidenču mākslinieku grupas izstādē SERDES rezidenču centrā.

7


8


ARTA SKUJA Dzimtas pētniece Arta Skuja īstenoja ieceri iedziļināties savas dzimtas notikumos, kas saistās ar Aizputi - Aizputes pilsmuižu, mežsargu Kristu Stenderu (1783-1859), iesala kaltes meistaru Kārli Lasmani (1830-1915), pilsmuižas kalpu māju “Kaspari” un Upes ielas radu Zilās jaciņas stāsts. Paralēli dzimtas pētniecībai tiek aplūkota Aizputes apkārtnes ainava ūdenstilpnes, lauku ceļi, pauguri, pilsētas topogrāfija (“LEKNĀ ZĀLE”, “P112 – ROKAIŽI”, “ŪDENS I UN II”), kūdras purvs, kas, līdzīgi tuksnesim, klusumā glabā organisko vielu noslēpumu, senas un ne tik ļoti senas pagātnes nospiedumus, arī par vācu okupācijas laikā kūdras purvā un fabrikā nostrādinātajiem ebrejiem (“PURVS I UN II”). Daļa no mākslinieku rezidences laikā tapušajiem linogriezumiem drukāti uz padomju laika tapešu fragmentiem no “Serdes” kolekcijas. Poētiskā veidā šie sienu raksti un jaunradītās grafikas savienoja savstarpēji nesaistītus naratīvus, un noslēguma izstādē uzrunāja vietējos apmeklētājus.

9


10


ELĪNA TITĀNE Keramiķe Elīna Titāne veidoja struktūrtēlniecības objektu grupu, kas veido zināmu mijiedarbību ar Aizputes koka arhitektūru. Iecere tika īstenota ar astoņu dažāda izmēra skulptūru grupu, kas eksponēta patstāvīgajā ekspozīcijā SERDES rezidenču centra pagalmā. Mākslinieki Elīna Titāne un Verners Lazdāns sadarbojoties demonstrēja raku cepļa dedzināšanas paraugdemonstrējumu, kurā iesaistījās arī pārējie rezidences mākslinieki.

11


12


NOVADPĒTNIECĪBAS SKOLA / 28. JŪNIJS – 2. JŪLIJS 2021. gadā organizētās piecu dienu novadpētniecības skolas tēma bija kulinārais mantojums. Novadpētniecības skolas programmā notika vairākas lekcijas: Ievadlekcija par SERDES pieredzi nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšanā un popularizēšanā (Signe Pucena, SERDE) Nemateriālā kultūras mantojuma saraksts un tā veidošana (Gita Lancere, Latvijas Nacionālais kultūras centrs), Ieskats nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšanā un novadpētniecības skolas lauka pētījuma veikšanā (Ieva Vītola, SERDE, Latvijas Kultūras akadēmija), Kulinārā mantojuma dokumentēšanas iespējas un interpretācijas robežas (Astra Spalvēna, LU Humanitāro zinātņu fakultātes vadošā pētniece), Historia.lv kā brīvpieejas novadpētniecības platforma: lietošana un līdzdalība (Valters Grīviņš, Latvijas vēstures materiālu brīvpieejas krātuves un novadpētniecības platformas Historia.lv redaktors) Nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšanas darbs – intervijas notika Aizputē, Kazdangā, Alsungā, Jūrkalnē, Otanķos, Bārtā, Ķāķišķē, Rucavā un Valtaiķos.

13


14


MELNBALTĀ FOTO LABORATORIJA SERDES rezidenču centrā kopš 2011. gada darbojas klasiskā melnbaltā foto laboratorija visu veidu negatīvu formātiem. Vasaras sezonā fotolaboratorija pieejama gan individuālu mākslinieku darbam, gan simpoziju vai atvērto meistardarbnīcu ietvaros. • Ikgadējā Lielformāta foto darbnīca 9. - 11. jūlijā, kas pulcēja pieredzējušus fotomākslas meistarus. • Klasiskā melnbaltā foto laboratorija 13. - 15. augustā, • Indivuduālo fotoprojektu īstenošana visas sezonas garumā.

15


16


7. STARPTAUTISKĀ RESTAURĀCIJAS DARBNĪCA / 12. - 17. JŪLIJS Sadarbībā ar restauratoru Jāni Tolpežņikovu un biedrību “Nākotne pagātnei” norisinājās 7. starptautiskā restaurācijas darbnīca Aizputē, kas pulcēja restaurācijas entuziastus un meistarus, lai jauktās komandās veiktu dažādus restaurācijas darbus Atmodas ielas 9 ēku kompleksā. Darbnīcas laikā dalībnieki Jāņa Tolpežņikova un Uģa Pucena vadībā ieguva iemaņas detaļu marķēšanā, demontāžā, nenoturīgā krāsas slāņa attīrīšanā, nenoturīgo savienojumu izjaukšanā, koka detaļu protezēšanā, koka stiprinošo metāla daļu attīrīšanā un gruntēšanā, koksnes gruntēšanā, seklu bojājumu aizdrīvēšanā ar lineļļas tepi, stiklu piegriešanā un to iestiklošanā, dabīgo krāsu uzklāšanā, kā arī tradicionālo koka savienojumu izgatavošanā. Darbnīcas laikā tika restaurētas astoņas logu vērtnes Jāņa ielas fasādē. Restaurācijas darbnīcu vadīja Jānis Tolpežņikovs, Uģis Pucens. Piedalījās: Anna Skudra, Artis Skudra, Krista Ķipure, Francis Gulbis, Mairis Meinerts, Trīne Pucena, Kristīne Niedrāja, Ance Ausmane.

17


18


17. STARPTAUTISKAIS ČUGUNA MĀKSLAS SIMPOZIJS / 2. - 7. AUGUSTS Nedēļas garumā SERDES darbnīcu un rezidenču centrā darbojas tēlnieki – veido skulptūru modeļus un ieformē tos speciāli izveidotās smilšu kastēs, lai pasākuma noslēgumā Tebras upes krastā tajās ielietu brīvdabas krāsnī izkausētu čugunu. Karstais čuguns izdedzina skulptūru modeļus, atdziestot ieņem to vietu tā kļūstot par mākslas darbiem. Skulptūru liešanas process ir vizuāli iespaidīgs notikums, lejot karsto čugunu radot uguns dzirksteļu un šļakatu salūtu. Šogad, simpozija noslēgumā, 6. augusta vakarā, tika arī izšauts no pagājušajā simpozijā atlietās mortīras, ko mākslinieks Kārlis Alainis izveidoja pēc hercoga Jēkaba laika tehnoloģijas. Iepriekšējo simpoziju ietvaros tapušie mākslas darbi ir gan izstādīti dažādās izstādēs, gan atrodas privātkolekcijās, taču vērienīgākā ir lielformāta skulptūra “Bruņinieks”, kas skatāma pie Livonijas ordeņa pils Aizputē, un kuru 2016. gadā simpozija ietvaros izveidoja un atlēja mākslinieks Kārlis Alainis. Šogad simpozija laikā Bruņinieka skulptūras pamatnē tika piestiprināta plāksne ar QR kodu - skenē kodu un skaties īsfilmu par bruņinieka skulptūras tapšanu! 17. Starptautisko čuguna mākslas simpoziju organizēja mākslinieks Kārlis Alainis, sadarbībā ar Starpnozaru mākslas grupas SERDE kolektīvu, simpozijā piedalījās mākslinieki Ivo Folkmanis, Anna Prokofjeva, Neringa Kalvaityte, Airidas Skublickas, Aleksandrs Marinoha, Krišjānis Beļavskis, Krists Janstevics, Trīne Pucena, Ance Ausmane, Artis Alainis, Reinis Alainis, Rūdolfs Alainis, Holgers Folkmanis un Nils Jumītis.

19


20


KURŠU SĒTAS REKONSTRUKCIJA / 16. AUGUSTS – 30. SEPTEMBRIS Vēlā dzelzs laikmeta viensētas rekonstrukcija, kur turpmāk plānots autentiskā vidē nodarboties ar eksperimentālo arheoloģiju un rīkot izglītojošus un izklaidējošus pasākumus klātienē. Šo projektu sadarbojoties īsteno trīs biedrības - Starpnozaru mākslas grupa Serde”, “Alternatīvās kultūras centrs Krauklis” un vēstures rekonstrukcijas klubs “Exercitus Rigensis”. Šogad tika uzbūvēti trīs pirmie objekti - ar klēti apvienota saimnieka māja, āra virtuvie un dziednieka namiņš (vēl top). Ēku būvniecībā izmantotas seno darbarīku kopijas, būvniecības metodes un konstruktīvie risinājumi, balstoties uz vēsturnieka un arheologa Jāņa Apala pētījumiem par senajiem mājokļiem Latvijas teritorijā.

21


SAIMNIECĪBAS STĀSTI SĒRIJĀ TRADĪCIJU BURTNĪCA Šis ir 23. izdevums Tradīciju burtnīcu sērijā un ir SERDES organizētās pirmās Novadpētniecības skolas rezultāts, kura tapšanā piedalījušies visi tās dalībnieki. Tradīciju burtnīcā apkopoti pieredzes stāsti par tiem saimniecības darbiem, kas vai nu jau ir izzuduši no ikdienas, vai to pielietošana, pateicoties sadzīves apstākļu izmaiņām, arī likumdošanas normām un tehnoloģiju attīstībai, kļūst arvien retāka un vairs netiek mācīta un tālāk nodota nākamajām paaudzēm. Tradīciju burtnīcā publicētie stāsti un ikdienas saimniekošanas padomi pierakstīti 2020. gada vasarā Aizputē, kad no 29. jūnija līdz 5. jūlijam SERDES rezidenču centrā nedēļas garumā notika Novadpētniecības skola. Tajā piedalījās pavisam 19 novadpētniecības entuziastu no visas Latvijas, kas devās intervēt vietējos iedzīvotājus un pēc tam veica pierakstīto mutvārdu liecību transkripciju.

22


DALĪBA KONFERENCĒS UN SEMINĀROS • 16. februāris UNESCO ICH seminārs. Attālināta dalība • 27. maijs Latvijas pagastu bibliotekāru kongress, S.Pucenas lekcija • 8. augusts Latvijas Kultūras akadēmijas rektores Rūtas Muktupāvelas intervija ar Signi Pucenu pētījumam par nevalstisko organizāciju lomu Latvijā • 12. - 18. decembris – SERDES pārstāvju klātienes dalība UNESCO sesijā un NVO forumā Parīzē, kur saņemta SERDES akreditācija UNESCO NVO nākamajiem 4 gadiem. • Forums BALTICA-Web 2021: lekcija “The good practice: the experience of the association “Serde” in the field of intangible cultural heritage” • PERENNIAL BIENNIAL oktobris – decembris, 2021 SERDE ir RIBOCA Rīgas biennāles nominētais partneris daudzgadīgam darbnīcu ciklam Perennial Biennial. Darbnīcu cikls tiek organizēts 5 tiešsaistes darbnīcās, kuras rīko katra projektā iesaistītā biennāle pēc kārtas. 8.10.2021. - Materiālā atbildība: par CO2 samazināšanu, materiālu izsekošanu un to izgatavošanu, jauniem priekšmetu un objektu mobilitātes formātiem, mākslinieku rezidentūru un citiem veidiem kas atbilst stāvoklim pandēmijas laikā un pēc pandēmijas. Vieslektors: Stéphane Verlet-Bottéro Uzņemošā organizācija: Liverpūles biennāle 18.10.2021. - Dzīvošana kopā ar citiem: par uzmanības pievēršanu cilvēkiem un necilvēkiem, par to, cik svarīgi ir sarunāties ar kokiem, sēnēm, dzīvniekiem, upēm, gariem, akmeņiem, augsni. Vieslektors: Šela Šeiha Uzņemošā organizācija: Ļubļanas grafikas biennāle (Starptautiskais grafikas mākslas centrs) 5.11.2021. - Pazemības telpas: par kultūras darbinieku draudzības un savstarpības politiku, par institūcijām, kas strādā ar sabiedrību, nevis par tām, un par alternatīvu radīšanu institūcijām, kas piesātinātas ar rasu kapitālismu. Vieslektors: Raša Salti Uzņemošā organizācija: Rīgas Starptautiskā laikmetīgās mākslas biennāle 26.11.2021. Sakņotība, situacionalitāte: par savstarpējās atkarības jēdzienu, par māksliniecisko prakšu un institūciju kopīgumu un par atjaunoto interesi par lokalitātes un iesakņojuma jēdzienu. Vieslektors: Pauliina Feodoroff Uzņemošā organizācija: Bergenas asambleja 10.12.2021. Kurš tur kubu baltu: par feminisma metožu krustpunktiem, cīņas par sociālo un rasu taisnīgumu institucionālajā vidē, par tīrīšanu, aprūpi un kompensācijām. Uzņemošā organizācija: Berlīnes biennāle.

23


Atbalstītāji un sadarbības partneri:

24Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.