Melnbaltā foto darbnīcas 2020

Page 1

MELNBALTĀ FOTO DARBNĪCAS

SERDE 2020


LIELFORMĀTA MELNBALTĀ FOTO DARBNĪCA 10. - 12. jūlijs | SERDE

Mārcis Bendiks Harijs Daina Liepiņš Jānis Deinats Kaspars Garda Aigars Hibneris Ģirts Jēkabsons Vadims Jurjevs Kuncs Gvido Kajons Agris Klestrovs Jānis Knāķis Iveta Pērkone Rihards Puriņš Haralds Vecvagars Spāre Vītola Ieva Vītoliņa Imants Žodžiks


FOTO: ĢIRTS JĒKABSONS
FOTO: MÄ€RCIS BENDIKSFOTO: JÄ€NIS DEINATSFOTO: HARIJS DAINA LIEPIŅŠKLASISKĀ MELNBALTĀ FOTO DARBNĪCA 28. - 29. augusts | SERDE

Meistardarbnīca Mārča Bendika un Ģirta Jēkabsona vadībā Ance Ausmane Mārica Kraukle Kristīne Niedrāja Elza Ozola Signe Pucena Trīne Pucena Sintija Saldābola


FOTO: ĢIRTS JĒKABSONS


FOTO: ANCE AUSMANERĪGAS MEDIJU UN MĀKSLAS TEHNIKUMS FOTO DIZAINA STUDENTU PLENĒRS 4. - 5. septembris | SERDE

Fotodarbnīca Vadima Jurjeva Kunca vadībā Augusts Celmiņš Ilga Ivanova Diāna Jarkojeva Marija Jēgere Marta Terehova Elizabete Tjullinena


FOTO: EVA SAUKÄ€NE
FOTO LABORATORIJA http://serde.lv/?q=lv/node/124

SERDES rezidenču centrā pieejama klasiskā melnbaltā foto laboratorija visu veidu negatīvu formātiem - vasaras sezonā gan individuālu mākslinieku darbam, gan simpozijiem un meistardarbnīcām.

Durst Laborator 1200

Magnifax 4, Magnifax 3

Azov – A (avtomat) Azov – PA (poluavtomat)

Meopta Magnitarus


Žāvēšanas iekārtas: klasiskais APSO–5, "modernais" APSO–7

Skalojamās kastesOrganizÄ“: Starpnozaru mÄ kslas grupa SERDE Atmodas iela 9, Aizpute www.serde.lv facebook.com/SERDE issuu.com/smg.serde vimeo.com/smgserde smg.serde@gmail.com Atbalsta:Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.