KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS: Justė Daukšaitė, Kristina Podinskaitė, Tomas Astrauskas, Donatas

Page 1

VIEŠBUTIS ECHO .

SPORTO KOMPLEKSTAS MARIJAMPOLĖS SAV. TARPUČIŲ MIKRORAJONAS

JUSTĖ DAUKŠAITĖ

KRISTINA PODINSKAITĖ

TOMAS ASTRAUSKAS

DONATAS SEDEREVIČIUS

PAULIUS JANKAUSKAS01

02

03

04

PROJEKTO TIKSLAS

LITERATŪRA

ESAMOS SITUACIJOS ANALIZĖ

TERITORIJOS KONCEPCIJA SKLYPO SUTVARKYMO SPRENDIMAI

ANALOGŲ ANALIZĖ

POREIKIŲ ANALIZĖ

05 ARCHITEKTŪRINĖ KONCEPCIJA ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDIMAI INTERJERAS


06 KONSTRUKCINIAI SPRENDIMAI

07 REMĖJŲ PRODUKTŲ INTEGRAVIMAS PROJEKTE

08 PASTATO EKONOMINIAI RODIKLIAI IR KAINA

09 LITERATŪRA PRIEDAI

10 PLANŠETAS


PROJEKTO TIKSLAS

Pasirinkdami Marijampolės vakarinėje dalyje esančią Tarpučių mikrorajono teritoriją norime suformuoti teritorijai ilgalaikę viziją bei parengti tvarų ir inovatyvų projektą, kuris darniai apjungtų naujai projektuojamą daugiafunkcinį sporto centrą „Sūkurys“ bei rytinėje dalyje esančius daugiabučius. Šalia teritorijos projektuojama arena suteikia galimybę plėtoti viešbučio idėją, kuris teiktų apgyvendinimo paslaugas sportininkams bei jų personalui, arenos svečiams ir turistams. Viešbučio projekte siekiama pritaikyti efektyvias konstrukcijas ir inžinerinės sistemas.

01


LITERATŪRA ANALOGŲ ANALIZĖ

CHARLES J. KIBERT TVARIOS KONSTRUKCIJOS

NEUFERT ARCHITECTS’ DATA

KEVIN LYNCH THE IMAGE OF THE CITY

Knyga kurioje paliečiamas tavrus projektavimas pradedant nuo tvarių konstrukcijų, inžinerinių sistemų iki medžiagiškumo ir apdailų. Knygoje aprašoma kaip yra kyla tvarios koncepcijos, kaip jos pritaikomos ir kaip jos įgyvendinamos.

Dar kitaip žinoma kaip architektų biblija. Knyga kurioje yra aprašomos įvairios zonos ir erdvės ir kaip jas taisyklingai išplanuoti bei įrengti. Knygoje parodomos įvairios schemos kaip turėtų būti išdėstomos viešbučio erdvės, būtent ta schema buvo remtasi projektuojant viešbutį ir pritaikant esamoje sitacijoje.

Urbanizmo teoristo knyga, kuri yra 5 metų vykusių tyrimų rezultatas. Knyga dalinai pravertė formuojant teritoriją atsižvelgiant miesto mastu.

02


Kinijos viešbučio “Jiahe Boutique” plotas apie 7000 m2. Viešbutis stovi rytinėje Džiangjino miesto dalyje šalia Jušano ežero. Pastato koncepcija- gamtos takas. Idėja buvo pratęsti gamtos taką. Anksčiau buvęs ofisas transformuotas į viešbutį. Jame yra suprojektuota apie 50 numerių viešbučio lankytojams, 8 valgomieji, holai, konferencijų salės ir baseinas su sporto sale. Viešbučio stogas yra apželdintas, kuris yra lengvai prieinamas viešbučio lankytojų.


DISSING+WEITLING Architecture suprojektavo 4000 m2 viešbutį “Ecco” Danijoje . Projekto idėja- tvarumas. Pastato dizainas buvo optimizuotas visapusiškai, ne tik panaudojant geoterminį šildymą bei saulės energiją, bet ir apskritas pastato išplanavimas leido pilnai išnaudoti erdvę ir sumažino atstumus, visa tai padejo racionalizuot šilumos sąnaudas. Viešbutyje yra įrengta 50 kambarių, parodų patalpos ir t.t..


Sporto miestelio analogas esanti Švedijoje parodo, kaip galima sujungti sporto arena su miestu ir šalia esančiomis teritorijomis, ir paversti projektą mažu miesteliu esančiu mieste, kuriame įrengta vieta susibūrimams ir sporto varžyboms.


Marijampolė, dar kitaip vadinama -Suvalkijos sostinė, esanti pietvakarių Lietuvoje, orientuotas 56 km į pietvakarius nuo antrojo pagal dydi miesto- Kauno. Marijampolė , tai septintas pagal dydi miestas Lietuvoje, kuriame yra 34968 gyventojų. Marijampolės miestą galima įvardinti ir kaip tranzitinį miestą, šalia jo yra nutiestas tarptautinis Via Baltica greitkelis, kuris sujungia Taliną su Varšuva. Per miestą teką upė Šešupė, kuri dalina miestą į dvi dalis. Projektuojama teritorija Marijampolės vakarinėje dalyje. Teritorija iš vakarų pusės ribojasi su Vokiečių g., šiaurinėje dalyje su Uosupelio upe. Vakarų kryptimi yra įsikūrusi garažų masyvai, rytinėje teritorijos pusėje išvystytas daugiabučių kvartalas. Teritorija apaugusi žole ir pavieniais krūmais bei medžiais. Teritorijos plotas- 31,1 ha, tačiau prioritetas bus skiriamas 2,53 ha teritorijai. Pasirinktas plotas yra valstybinė žemė, kuri yra visiškai neišplanuota, joje nėra parengtų teritorijų planavimo dokumentų apsprendžiančių tikslią naudojimo paskirtį ir inžinerines infrastruktūros išdėstymą. Aplinkinių urbanizuotų rajonų apsuptyje ši teritorija yra visiškai nenaudojama.

ANALIZĖ

03

Planuojamos teritorijos pietvakariniame kampe rengiamas daugiafunkcės arenos projektas „Sūkurys“. Pasirinkdami Marijampolės vakarinėje dalyje esančią Tarpučių mikrorajonui norime suformuoti teritorijai viziją, mažą sporto miestelį, kuri darniai apjungtų naujai projektuojamą daugiafunkcinį sporto centrą „Sūkurys“ bei rytinėje dalyje esančius daugiabučius. Šiaurinėje sklypo dalyje pratęsti gyvenamųjų namų kvartalą, plėtoti žaliąsias erdves, o vakarinėje dalyje suformuoti turistams , bei arenos lankytojams viešbutį. Projekto metų bus stengiamasi įgyvendinti darnų ir tvarų projektą, kuris duos užuominą tolesniam teritorijos bei miesto plėtojimuisi.


MARIJAMPOLĖS SAV.

GYVENTOJŲ SKAIČIUS MIESTE IR KAIME MIESTAS

58 000

KAIMAS

60000

57 000

50000

56 000

40000 30000

2016

2017

2018

2019

2020

52 000

2749

2526 2419

53 000

10000

1655 1334 2933

2167

54 000

20000

0

KITIMAS AMŽIŲ GRUPĖSE

55 000

3441

3399 2016

2017

2018

2019

2020

2795

4133

4423

3662

GYVENTOJŲ TANKIS LETUVOJE

GYVENTOJŲ TANKIS MARIJAMPOLĖS APSKR.

4728 4386 3747 3347

80

MARIJAMPOLĖS SAV.

70

120

60

100

50

80

40

60

3259

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64 2016

65-69

70-74

75-79

80-84

85 IR VYR.

30

40

20

20

10

0

0 2016

2017

2018

2019

2020

KITIMAS AMŽIŲ GRUPĖSE 2016

2017

2018

2019

2062

2020

2207

1625 1512 2715

2784 2524

2993

2706 3172

4039

Marijampolės miestas bei jos apskritis per pastarąjį dešimtmetį susidūrė su gyventojų migracija. Nuo 2010m. gyventojų skaičius sumažėjo per 18 proc . Gyventojų migraciją iš miesto galėjo skatinti darbo trūkumas, mažas darbo užmokestis, netenkinamas švietimo lygis , studijos aukštosiose mokyklose taip pat priverčia jaunus žmones

palikti miestą. Nors gyventojų skaičius Marijampolėje mažėja, tačiau šis miestas pritraukia tiek užsienio ir Lietuvos turistus. Suvalkijos sostinė dažnai tampa tarpinė stotelė lietuviams vykstantiems į Lenkiją ar Lenkijos gyventojams norintiems aplankyti Marijampolę ir jos traukos objektus.

4614 4162

2020

3497

3767 3288

3074 3031

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85 IR VYR.


Marijampolė taip pat puoselėja sportą ir jo tradicijas. Miesto sporto mokyklose ir klubuose yra ugdoma daugiau kaip 30 skirtingų sporto šakų. Vienos iš žymiausiu sporto komandų esančių Marijampolėje yra : FK Sūduva, KK Sūduva, kurių varžy-

bų metu pritraukia sportininkus bei jų sirgalius. Nuo 1993 m. mieste yra rengiamas ir Suvalkijos galiūnų turnyras. Mieste taip pat yra skatinamas sportas ir žmonėms su specialiaisias poreikiais


R A ZE

V IČ

IA U

S -B R

A ZA

IČ IO

R . JU K N E VI

Č IA U S G .

Degučiai

G.

KN R . JU

E V IČ

G.

IA U S

U P IO

RU

G.

ZE V

P A LA

RA

ĖD

I JO

U O SU P

IO

SG .

S E RB

A UDĖ

ŠA

I LT

NI

O

JI G .

K. D O

LA I Č

G. O UN

KA

G.

G. NO KA U

-K E

LP Š O

G.

G.

SO D

ŠK

IO

G. P RA M O N

IN IN

G.

VI

S G . R ŽI

KO

VO

DA

N IN

LK A

VI

ŠK

IO

G.

G.

ĖS

VO

O G .

BIR

UT

11OS

PA

BA

IG Ų

ĖS G .

Ū K IN

Ų SL YV

S G .

ŽN Y Č

IO S

G.

MI

MO

TO

TEA T

GI

LA I S V

S KG .

ĖS G .

. RO G V A S A RI O

16-O S I O S

M IN D A U G

O G.

G.

ĖS

G.

Ų G .

Pasirinkta teritorija yra Marijampolės vakarinėje dalyje nuo kurios iki miesto centro 5-10 min. Pasirinktas sklypas yra valstybinė žemė. Jame nėra suformuoti sklypai. Šiaurinėje sklypo dalyje Marijampoles savivaldybė yra numačiusi vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamąją zoną, o pietinėje-mažo, tačiau Marijampolės savivaldybe, esant poreikiui, šioje teritorijoje gali priimti ir kitokios paskirties objektus- prekybos, pramogų centrus ir t.t. Teritorija iš šiaurinės dalies ribojasi su Uosupelio upeliu, rytų bei pietryčių pusėje stovi gyvenamųjų namų kvartalas (daugiabučiai), o pietvakarių pusėje yra planuojama daugiafunkcinė sporto arena „Sūkurys“. Pietinėje sklypo dalyje yra ruošiamasi išasfaltuoti kelią, sujungiant Eitkūnų gatvę su Vokiečių g. Taip pat Marijampolės savivaldybė savo planuose turi idėją vystyti LEZ, t.y. laisvąją ekonominę zoną, kuri pritrauktų miestui investicijų. Problemą visai teritorijai ir sklypui suteikia vakarinėje dalyje stovintys garažų masyvai, kurie gali įtakoti vakarų pusės bei šiaurės vakarų pusės panoramą. Atsižvelgus į užstatymo intensyvumą, paskirtį bei planuojamus statinius teritorijoje buvo nuspręsta pastato aukštingumą išlaikyti su lyg arena arba žemesnį, kadangi arenos aukštingumas neatitinka savivaldybės dokumentuose nurodyta aukštingumą.

A LYV Ų G .

G.

G.

G.

NO

RY

IO G .

P . V A IČ A IČ IO

KA PŲ G.

P. MA Š IO TO

G.

Nartas

O G.

RIJO S G .

DR U S KIN IN

ŠE

RM

KŲ G .

UK

ŠN

G.

S E M IN A

TR

U

M

PO

JI

G

.

LA ZD Y N Ų S K G .

P . RI M Š O S

G.

KA RKLŲ S KG . KA RKLŲ S K G.

. I Ų S KG

G Ė LIŲ G .

V YTA U TO

ĖS G.

G.

. U O S IŲ G

. PO G

V . ŠL E KIO

VAR

G.

M A I RO

N IO G .

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

Sklypas

J. JA BLO N S KIO

S IE TY

UO S

US G.

. V . KU IR K O S G D

V IE N YB A N TA KA LN

IN O

A KA C IJŲ G .

S O D ŽIA

SO DO G.

O BU O LI Ų G .

LŲ G.

KA

LA ZD Y

G.

G.

M P. A R

TA RP U Č IŲ

RK

G.

A . C IV I N S KO

ŽIE D O G .

LI E T U V I N I

K RA

N KŲ G .

NTO

LA ZD Y

G.

G.

KA L KIN

KŪ N

AT

E IT

NĖS

G.

G.

G.

LM I N

Ų

BA

Ų G .

NO G.

KIE

PI

LN Ė

LE R IE

IN K

P . KRI A U Č IŪ

LS U

MI

O

G.

BA

KA

Y Č IO S B A ŽN

G.

Centras

P . BU T

PA

IN O

G.

RP

S G .

Marijampolė

V . KU DIR KO S

A. G.

A.

G.

VY

ŠN

KO

IA U S

G E D IM

V IČ IA U S

SK

TA

AN

G.

UŽ TV

A V IČ

J. B A S A N A

G. IŲ

RI E N

AU ON

RP

KA U N O G .

G.

P . BU T LE

ĖS

J. BA S A N

TA

G.

G.

S IM N O G .

J O N O D A I LI D ĖS G.

G.

Č IO G .

AT

UP

SM P IŲ

ĖS G.

IM G IM

S G .

KO LS U

P RA M O N

G.

Tarpučiai

J. BE N DO RIA U S G .

BA

ĖS G.

O S S KG .

VI

V . KU DI RK

IN

IO G .

11OS

ZM I

IO

SG .

IN

A. V A LA IČ

JA

LLA T

LK A

G.

J. T A

IO

ON SM KO KO

VI

NO

G.

KA U

11OS VO

OS

KO

UD

Ų G .

G.

AN

D A RIA U S IR G I RĖ N O G .

D I RK O S G . V . KU . V . KU DIR K O S G

UŽ TV

O KA

O G . NT KA

G.

IŲ G .

OS

PUČ

UD

SOD

SG .

AU

G. IŲ EČ KI VO

G.

SPA

G.

KO

JA Z M IN

Pabaigai

P A RTIZA N Ų G .

AT G.

SPA

IO S

KO

G. TŲ AU ON SM

JI G .

G.

G IM

TŲ AU ON

S 8-O JI G.

SM

RA M YBĖ

G.

KO

S 1-O JI

U P E LI O G .

YBĖ

LO S

G.

9-O

I G.

IO

YK

KO S

RA M O 7OJ

KA U N O S KG .

G.

S. D AU

6-O JI G.

ŠK

ŽV Y

YBĖ S

VI

G.

JI G .

LK A

IM O

RA M

G.

UN

KA

LI E J

VI

TA R

G.

G.

5-O

Ų G.

G. LN O

G. O LN I ŲG .

RO

ČI

VAI

Ė S 4O JI G .

P I LIA K A

G.

KIE

RA M YB

2-O JI

KA LV IŲ

V . K U DI R

IN IO

G.

G.

RI S

V.

LA K I N

YBĖ S

G.

P A Š TO

VO

JI G .

O V IN

3-O

PA D

IN IO

IO

EV

NE

V IN Č Ų

KĘ S TU

JI G .

RA M

KO S

Š A U LI

Mokolai

JI G .

BO

JI G .

P. C V IR

P A U P IO G .

JI G .

G.

1-O

G.

JŲ G .

S KG . ZA N Ų

DO V

G.

E N TŲ

SO

G.

SG .

IO

P A RT I

IN IO

S KŲ

DO V

IO G .

PA

O G .

RA

ŠK

UR

IG .

ŽILV IN

O G . VI

NO G.

14-O

12-O

G.

G.

JI G .

LK A

E TIM

VI

ŠV I

IG .

G.

Š KI

Š KI A LI

Š K IŲ

IČ IO

G.

IA

Ų 1 8-O

M. A K E LA

JI

US

G. Ų 3 -O J I

Ų 5 -O

Ų 7 -O

JI G .

JI G .

JI G .

Š KI

ŠA K

ŠA K

Š KI

4-O

IM A N T O G .

A LI

16-O

G.

A LG

ŠA K

Š K IŲ

Ų 1 0-O J

LI Š K

.

ĖS G .

A LI

Š K IŲ

8-O

KA

G

A LI

Š KI

Š K IŲ

Ų 6 -O J

ŠA K

A LI

A LI

Š KI

G IŲ

IO G .

KO

A LI

ŠA K

A LI

A LI

O

M YB

ŠA K

ŠA K

ŠA K

RA

ŠA K

M

ŠA K

Š A KA LIŠ K IŲ G .

Š A KA LIŠ KIŲ 2-O JI G .

. JI G

Š A KA LIŠ KIŲ S KG .

LI A KA

ŠA

1-O Š K IŲ

J. A MB

. JI G

A LI

LI O

S LĖ N

NGO

IA

UO S

S G.

US

-B R

AZ AI

ČI

O

G.

KV

AM

O

D O BI LŲ

G.

G.

J. A M B

G.

G.

K O KO LO S

LI A U S

M O KYKLO S G .

O KI DO

R. JU KN E V IČ IA U S G .

P RA N

background

G.

Marijampolės klimatas yra priskiriamas 5-6 atšiaurumo zonoms. Vyrauja vėsusis vidutinis klimatas ,vidutinio šaltumo žiemos su vidutinio šiltumo vasaromis. Vidutinė liepos mėnesio vyraujanti temperatūra- 17 °C , o žiema nukrenta iki -5 °C . Daugiausia kritulių iškrenta vasarą – iki 50 %, o mažiausiai- pavasarį.


Marijampolės mieste ruošiamasi statyti organiškų formų, daugiafunkcinė sporto arena „Sūkurys“, kuri atitinka FIBA Europe reikalavimus bei talpinanti apie 3000 žiūrovų. Arena suteiks galimybę rengti krepšinio varžybas, salės futbolo, rankinio ir tinklinio varžybas, taip pat ši arena dideli dėmesį skirs ir neįgaliųjų sportui. Arena

bus pritaikyta ne tik sportui, bet ir kultūriniams renginiams, joje yra galimybė rengti įvairius koncertus. Arena projektuojama šalia Vokiečių gatvės, reprezentacinė arenos pusė iš vakarų, šiaurės vakarų pusių, šiaurinė pusėje yra įrengiama automobilių stovėjimo aikštelė, o iš rytinės pusės numatomas tarnybinis privažiavimas.


Visos teritorijos plotas siekia 31,1 ha, t.y. 311000 m2 , tačiau prioritetas bus skirtas 2,53 ha- 25300 m2 . Teritorija yra priskirta kaip valstybės žemė, apleista ir nenaudojama, kurioje auga įvairūs medžiai bei krūmai. Sklypo aukštingumas siekia maždaug 73 metrus virš jūros lygio. Teritorijos reljefas nėra tolygus, į vakarų pusę ir į pietų pusė sklype galima įžvelgti 2 metrų nuolydį. Sklypas apribojamas 3 metrų užstatymo riba, 1 metro žaliąją zona. Sklype yra požeminiai elektros tinklai, taip pat šalia sklypo stovi elektros tinklų atramos, kurių apsauginė zona 10 metrų, tačiau šios atramos ir apsauginė zona nesiekia projektuojamo sklypo. Vokiečių gatve eina vandentiekio,

nuotekų bei dujų tinklai. Sklype vyrauja pietvakarių- vakarų vėjas. Teritorija ar aplink ją nėra pastatų kurie įtakotų saulės spindulių uždengimą ir sudarytų šešėlius. Projektuojamame sklype bei visoje teritorijoje auga pavieniai krūmai ir medžiai. Sklype esantys medžiai privalo būti išsaugoti, jeigu jų skersmuo didesnis negu 12 cm. Kadangi teritorijoje nėra tokių augalų bei medžių, kuriuos būtų privalomą išsaugoti, taigi dauguma bus iškirsti arba pritaikyti prie tolimesnės teritorijos ir sklypo koncepcijos. Teritorijoje taip pat yra servitutinis kelias jungiantis Vokiečių gatvę su Balsupių gatve, kurį koncepcijos metų bus galima išnaudoti


Rengiant pastato bei sklypo koncepcijas bus stengiamasi atsižvelgti į Marijampolės miesto gyventojus, kurie gyvena šalia projektuojamos teritorijos ar toliau. Bus orientuojamasi į Marijampolės miesto vaikus, paauglius, suaugusius bei vyresnio amžiaus žmones. Mažiausiems miesto gyventojams- vaikams, reikalingos įvairios žaidimų aikštelės, kurios būtų ryškios, įtraukiančios, interaktyvios bei lavintų jų įgūdžius . Paaugliams bei vyresnio amžiaus asmenims yra poreikis erdvėms, kurios skirtos susibūrimams ar sportui. Taip pat visiems miesto gyventojams yra reikalingos saugios

viešosios erdvės, kurios būtų tinkamai apšviestos ir įrengtos stebėjimo kameros. Didžiulis prioritetas bus skirtas arenos lankytojams, sportininkams bei jų delegacijoms, kuriems yra reikalingos apgyvendinimo paslaugos ar konferencijų erdvės. Didžiulis dėmesys bus skirtas ir neįgaliesiems, kurie yra tiek Marijampolės gyventojai ar atvykstantys sportininkai. Tikslas yra pritaikyti viešąsias erdves, projektuojamą pastatą bei jo patalpas neįgaliesiems asmenims.


04

VA

LI A U S

G.

R A ZE

V IČ

G.

G.

S -B R

A ZA

O

IA U

IČ IO

R . JU K N E VI

Č IA U S G .

G.

O KI DO

G.

KA RŲ

J. A M B

Degučiai

G.

KN R . JU

E V IČ

G.

IA U S

G.

VA

KA RŲ

M O KYKLO S G .

G.

AM

O

KV

D ŽI

G.

LY

D O BILŲ

U LĖ

R. JU KN E V IČ IA U S G .

P RA N

SA

K O KO LO S

KONCEPCIJA/ ĮGYVENDINIMAS

U P IO

RU

G.

P A LA

AZ EV BR

O G . E TIM ŠA

G.

G.

K. DO

NE

LA IČ

O G .

G.

E LP

Ų G .

ŠO

SO D

VI

ŠK

IO

VI

S G . R ŽI

KO

VO

DA

N IN

LK A

VI

ŠK

IO

G.

BI RU

O G .

IG Ų

J O N O D A I LI D ĖS G.

G.

IM

BA

A. G.

NI

KA U N O G . G E D IM

Marijampolė

Ū KIN

Ų SL YV

LN

ĖS

BA

G.

ŽN Y Č

B A ŽN

IO S

G.

MO MI

TEA T

GI

RIE N

ĖS S KG .

G.

LA I S V

ĖS G .

. RO G

G.

V A S A RI O

16-O S I O S

M IN D A U G

O G.

G.

ĖS

G.

G.

KA PŲ G.

G.

G.

ŽV Y

RY

NO

G.

RK

KA

P . V A IČ A IČ IO

P. MA Š IO

TO G .

Nartas

U RIJO S G .

KŲ G .

UK

ŠN

G.

TR

S E M IN A

RM

DRU S KIN IN

G.

ŠE

PUČ

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

M ZI G

A . J. G RE I

MO G .

TA R

S IO

G.

A . BA LTŪ

M

PO

JI

G

.

LA ZD Y N Ų S K G .

P . RI M Š O S G.

G.

. U O S IŲ G UO

S G.

IO G .

KA RKLŲ S KG . KA RKLŲ S K G.

S KG . S IŲ

US G.

G Ė LIŲ G .

. V . KU IRK O S G D

V IE N YBĖ A N TA KA LN

IN O

A KA C IJŲ G .

S O D ŽIA

SO DO G.

O BU O LI Ų G .

LŲ G.

G. Ų YN ZD LA

G.

M P. A R

TA RP U Č IŲ

Skaisčiūnai

ĮS RU Č IO G .

G.

V YTA U TO

IN G

JO T V

A . C IV I N S KO

ŽIE D O G .

LI E T U V I N I

S G .

N KŲ G .

NTO

AU

A LYV Ų G .

KR A

ČI

YN

AU

ZD

A LI

G.

RO M U V O S G .

KA R

LA

K A R A LI A U Č I A U S G .

Ų G.

KA L KIN

ŪNŲ

AT

E ITK

Y Č IO S

G.

G.

LM I N TO

N A D RU V O S G .

KA

G.

G.

NO G.

KI E

UP

IN KŲ

P . KRIA U Č IŪ

LS

MI

O

G.

BA

IN O

Centras

P . BU TLE

G.

V YŠ

S G .

A.

G.

SK

V IČ IA U S

RP

G.

N KO

Ų

VA

IA U S

J. B A S A N A

G.

RP

TA

U ŽT

A V IČ

V . KU DIRKO S

G IM AT

O NA

TA

G.

G.

ĖS G.

G.

UT

ĖS

J. BA S A N

SM P IŲ

P RA M O N

S IM N O G .

S G. TĖ

11OS

PA

UP

KO LS U

ĖS G.

G.

Tarpučiai

S G .

G.

TIL ŽĖ S

SG . SO G.

G.

G.

S S KG .

LK A

P RA M O N

IN IN

G.

T-K

G.

IČ IO

IN

LLA

PA

TV A N KS TĖ S G .

O

G. NO KŲ

A. V A LA

11OS

ZM

IO

SG .

IN

G.

SG .

J. TA

JA

IO

O NA SM KO

VI

IN

NO

S G .

KA U

U DO

SOD

VO

N KO

KA U

G. SPA

J. BE N DO RIA U S G .

BA

TIL ŽĖ S

UN

G IM

S G .

G.

Ų G.

Pabaigai

VA

D A RIA U S IR G I RĖ N O G .

AT

U TŲ O NA

IO S

U DO

VO

G.

IN Ų

KO

U ŽT

P A RTIZA N Ų G .

V . KU DIRKO

LO S

NT

YK

G.

D I RK O S G . V . KU . V . KU DIR K O S G

Pabaigai

A IS TM A RIŲ G .

KA

G. O KA

IO

KO JA ZM

U TŲ

G. IŲ EČ KI VO

ŠK

S. D AU

G.

VI

11OS

G. U TŲ O NA

JI G .

SPA

G.

SM

G.

LK A

KA

LI E J

VI

S 8-O JI G.

SM

IO 9-O

I G.

RA M YBĖ

KO

7-O J

S 1-O JI

KO

D

V IN

N IO

YBĖ

U P E LI O G .

PA

O

RA M OVI

U Č IŲ

G.

G.

TA RP

RO

KA U N O S KG .

UN

KA

LN I

P I LIA K A

VAI G.

G.

G.

S G.

PA D

G.

G. LN O

G. O

S 4-O JI

6-O JI

KA LV IŲ

Š A U LIŲ

EV YBĖ S

G.

G.

RI S BO

G. RA M

JI G .

G.

IO 5-O

IM O

V IN

OS

RA M YBĖ

VO

M EŠ

G.

K I EČ

JI G .

2-O JI

G.

KO V . K U DI R

M E Š KU Č IŲ G .

M E Š KU Č IŲ 15-O JI G .

P A DO

IO

V IN Č Ų

P A Š TO

V.

LA K I N

V IN

IO 3-O

YBĖ S

KU Č

IŲ G .

V IN

P A DO

P A DO

RA M

P. C V IRK

P A U P IO G .

G.

G.

JI G .

IO G .

1-O

S KŲ

IN IO

M EŠ

DO V

RA

G.

IO

IŲ G .

IN

G.

S KG . ZA N Ų

JI G . Č IŲ 5-O

M E Š KU Č IŲ 7-O JI G .

M E Š K U Č I Ų 11-O JI G . M E Š K U Č I Ų 13-O JI G .

M E Š KU

LT

JŲ G .

P A RT I

KU Č

PA

O G .

ŠV I G. O

U O S U PI

A UDĖ

ĖS G .

18-O JI

12-O JI

ŽILV IN

N TŲ G .

R I EN

KIŲ

G.

S E RBE

Mokolai

16-O JI

G.

G.

P . BU TLE

LIŠ

IO

Č IO G .

Š A KA

ŠK

KĘ S TU

ĖS G .

JI G . Č IŲ 1-O

VI

IA

E Š KU JI G . M Č IŲ 1-O

LK A

G.

Š KI

Š KI

A LI

ŠA K

ŠA K M E Š KU

VI

US

JI G .

JI G .

JI G .

Ų 5 -O

Š KI A LI

Ų 3 -O

JI G .

Ų 7 -O

Ų 9 -O Š KI A LI ŠA K

ŠA K

A LI

G.

11-O JI KIŲ

Ų 1 3-O JI

LIŠ

Š KI A LI

ŠA KA

G.

G.

M YB

KIŲ

14-O JI

IČ IO

G.

IM A N T O G .

RA

LIŠ

LIŠ KIŲ

JI

G.

A LG

JI

Š A KA

G.

LIŠ KIŲ

4-O

.

JI 7-O JI

O

Š A KA

Š A KA

10-O JI

JI G .

JI G .

G

LI

G.

6-O

8-O

TY

ĖS

KIŲ

KIŲ

KIŲ

G IŲ

IO G .

KO

TYLI O

JI 5-O JI

M YB

LIŠ

LIŠ

LIŠ

O

G.

G.

Š A KA

Š A KA

Š A KA

S G.

. JI G

M. A KE LA

M

TYLI O

KA

.

ŠA K

ŠA

G

Š A KA LIŠ K IŲ G .

JI 1-O JI

RA JI 3-O JI

ŠK

JI

LI Š K

DI JO

1-O

G.

LIŠ KIŲ

Š A KA LIŠ KIŲ S KG .

TYLI O

TYLI O

LI

O 1-

KA

J. A M

ŠA

Š A KA LIŠ KIŲ 2-O JI G .

Š A KA

. JI G

U RĖ

TY LIO

S LĖ N

NGO

IA

UO S

S G.

US

-B R

AZ AI

ČI

O

Bliūdžiškiai

RU O D OS

N IO G .

NG

G.

M A I RO . O G

IO G .

V A RP

Sklypas

NO G.

S

J. JA BLO N S KIO

G.

S IETY

V . ŠL EK

A LI

MO G .

IK

A . J. G RE I

P IE N IŲ G .

M

G.

0 100 200 m

background

Projektuojamo sklypo plotas 2,53 ha. Jame buvo suformuotos erdvės remiantis viešbučio kontūrais bei pratęsiant ašis nuo pastato kampų. Sklype suformuotos funkcinės zonos įgauna organiškas ir lengvas formas, kurios dera su pastato forma. Atsižvelgiant į esamą situaciją ir teritorijos ateities planus buvo nuspręsta pietinėje dalyje projektuoti viešbutį, kuris suteiktų apgyvendinimo paslaugas atvykstantiems į Marijampolės miestą. Pietvakarių pusėje, pietinėje ir pietryčių dalyje projektuojama viešbučio reprezentacinė dalis, o pietinėje ir pietryčių pusėje yra galimybė ateityje vy-

styti kitus kompleksus, aptarnaujančius pastatus. Sklypo šiaurinėje dalyje yra projektuojama sporto erdvė, kuri tarnautų tiek viešbučio lankytojams ar mikrorajono gyventojams. Joje yra galimybė įrengti futbolo aikštelę, lauko treniruoklius, krepšinio ir tinklinio aikštes. Sklypo šiaurės vakarų pusėje yra planuojama įrengti parką su vaikų žaidimo aikštelėmis, kuris apjungtu viešbučio teritoriją su gyvenamaisiais daugiabučiais, o vakarinėje teritorijos dalyje yra numatomas tankus apželdinimas, miesto miškas, kuris atitvertų sklypą nuo Vokiečių gatvės ir kitoje jos pusėje esančių garažų.


Atlikus sklypo ir miesto analizę buvo nuspręsta vysti žaliojo sporto miestelio koncepcija. Teritorija pakankamai didele ir joje yra pradedami vystyti projektai. Marijampolės miesto savivaldybė, pasirinktoje teritorijoje, pradėjo arenos projektavimo darbus, kuriuos paruošė architektų kompanija „Tiksli forma“, taip pat savivaldybė zonoje šalia arenos svarsto vystyti LEZ. Taigi LEZ (Laisvosios ekonominės zonos) projektas pritrauks investuotojus, kurie sukurs naujų darbo vietų, o visa tai pritrauks ir esamus miesto gyventojus ar žmonės iš aplinkinių miestelių, o arenos projektas pritrauks ir sportininkus su savo sirgaliais. Teritorijos šiaurinėje dalyje yra galimybė toliau pratęsti ir plėtoti gyvenamąją zoną, pavyzdžiui, vystyti daugiabučių kvartalą, teritorijos rytinėje dalyje įrengti parką kartu su susibūrimams skirta aikšte ar skveru, kurios būtų atviros tiek šio mikrorajono gyventojams ar aplinkiniams. Teritorijos vakarinėje dalyje buvo nuspręsta projektuoti viešbutį , kuris šio modulio metu buvo vystomas, o papildomi kompleksai: sporto kompleksas su rekreacinis pobūdžio paslaugomis, kurie galėtu kartu veikti kartu su viešbučiu ar atskirai, gali būti įrengiami ateityje. Taip pat buvo nuspręsta aplink viešbutį plėtoti parkus, žaidimų aikšteles vaikams ir įrengti sporto aikšteles pvz. teniso kortus, krepšinio aikštės, bėgimo takelius ir treniruoklius. Norint pagerinti susisiekimą su miesto centru- siūloma teritorijoje esanti servitutinį kelią išasfaltuoti , sujungiant Vokiečių gatvė su Balsupių gatve


Sklypo plotas siekia 2,53 ha- 25300 m2. Patekimas į jį numatomas tiek iš Vokiečių gatvės ir siūlomos Balsupių gatvės pratęsimo, kuri ateityje sumažins automobilių srautą susidariusį Vokiečių gatvėje bei sutrumpins kelią link arenos ir viešbučio atvykstantiems iš rytinės miesto pusės. Viešbutis su reprezentacine zona- žalia zona, kurią puošia fontanai. Iš vakarinės sklypo dalies, Vokiečių gatvės, yra tiesiai patenkama į automobilių stovėjimo aikštelę, o šalia yra numatomas tarnybinis įvažiavimas. Iš Balsupių gatvės yra projektuojami du įvažiavimai, kurie yra pritaikyti ir automobiliams, ir pėstiesiems ir veda tiesiai link viešbučio pagrindinio įėjimo bei sporto klubo parkingo. Įvažiavimas į sklypą iš Balsupių gatvės pratęsimo buvo pasirinktas atsižvelgianti į ateityje galimybę vystyti papildomus pastatus bei sumažinant automobilių srautą Vokiečių gatve. Įvažiavimas iš Balsupių gatvėspratęsimo galėtų aptarnauti tiek viešbutį bei šalia projektuojamus pastatus. Automobilių stovėjimo aikštelė yra numatoma sklypo pietinėje dalyje. Joje yra projektuojamos 50 stovėjimo vietos, jos buvo nustatytos remiantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. parkinge įrengiamos 7 vietos Viena vieta skiriama 2 viešbučio kambariams, tačiau atsižvelgiant į tai, kad aikštelė gali aptarnauti ir arenos lankytojus, buvo nusprėsta ją padidinti. Žmonėms su negalią buvo skiriamos 5 automobilių vietos, remiantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. Kai aikštelėje yra numatoma nuo 16 iki 50 vietų, 2 iš jų yra skiriamos žmonėms su negalia, tačiau buvo nuspręsta pridėti papildomas

vietas. Taip pat šalia stovėjimo vietos žmonėms su specialiaisiais poreikiais yra numatomos apsauginės juostos. Atsižvelgianti į tai ,kad nebuvo galimybės sudaryti automobilio stovėjimo vietos šalia projektuojamo viešbučio, yra numatoma paleidimo aikštelė, kurioje atsirastų galimybė paleisti žmones šalia pastato , prie pagrindinio įėjimo. Dėl papildomų vietų yra galimybė pasinaudoti arenos automobilių stovėjimo aikštele. Tarnybinis įvažiavimas numatomas iš Vokiečių gatvės, kuris yra apsuptas iš abiejų pusių medžių , taip tarnybinė zona, kuria bus pristatomos maisto prekės, išvežamos atliekos ir t.t., yra uždaroma ir nėra atvira aplinkiniams. Iš šios zonos yra numatomi du įėjimai į pastatą. Vienas iš jų veda į virtuvės zona, o kitas į šilumos punktą. Aptarnavimo zonoje, šalia pastatų yra numatomos automobilių stovėjimo aikštelės,vietų skaičius- 3, kurios gali būti naudojamos tiek viešbučio darbuotojų arba aptarnaujančio personalo. Tarp viešbučio tūrio ir reprezentacinės zonos yra numatoma laikina dviračių saugyklą, papildomos dviračių laikymo vietos yra išdėstomos ir sporto zonoje, bei sklype projektuojamame parke. Šiaurinėje sklypo dalyje projektuojama viešoji erdvė, kuri sujungia pietinėje dalyje esantį viešbutį su šiaurinėje dalyje esančiais daugiabučiais. Ši erdvė yra skiriama tiek viešbučio svečiams arba miesto gyventojams. Planuojama viešąją erdvę įrengti interaktyvią, tačiau derančia su pastatu. Šiaurės vakarų dalyje sporto zonoje įrengiami lauko treniruokliai bei teniso ir krepšinio aikštės, kurios bus prieinamos visiems.


LIEPA DIDŽIALAPĖ ‘LACINIATA’ Tilia platyphyllos 'Laciniata'

LIEPA MAŽALAPĖ 'GREENSPIRE' Tilia cordata 'Greenspire'

EGLĖ DYGIOJI

Picea pungens glauca

PALAIPINĖ SEDULA Cornus sericea

ĮVAIRIOS ŽOLĖS

SUOLIUKAS

Sklypo vakarinėje dalyje, atsižvelgus į analizę buvo nuspręsta zonoje dalyje įgyvendinti viena iš žaliojo miesto infrastuktūrų-miesto mišką. Ši ekstensyviai apželdinta žalioji erdvė izoliuoja ne tik šalia esančia aikštę nuo ateityje galimo triukšmo, bet kažkiek suteikia sklypui privatumo. Miškas taip pat filtruoja šioje

teritorijoje užterštą orą. Medžiai sklype buvo išdėstyti grupėmis, pietinėje dalyje jie buvo susodinti tankiau, o link šiaurinės, šiaurės rytų dalies medžiai praretėja arba yra išdėstomi po vieną, taip yra suliejamos 2 sklypo erdvės.


KONCEPCIJA/ ĮGYVENDINIMAS

Pastato koncepcija- sūkurio ašių pratesimas. Kaip patį sūkurį, centrą galima interpretuoti šalia projektuojamą areną pavadinimu „Sūkurys“. Sūkurys, tai spirališkas dalelių judėjimas aplink horizontalią ašį. Taigi pratęsiant ašis nuo arenos buvo suformuoti pastato kontūrai. Kadangi projektuojamas pastatas tampa kaip jungtis tarp daugiafunkcės sporto arenos ir gyvenamojo kvartalo, projektuojamas viešbutis įgauna geometriškai aštrias formas. Pirmasis aukštas susideda iš dviejų dalių, kurios primena viesulo daleles, ir susijungią į vieną vientisą tūrį. Pastatas dalinai yra sujungiamas su aplinka- žeme. Turio pietinė dalis prasideda nuo žemės lygio ir

05

po truputi kyla į viršų, o šiaurės rytų dalis stiebiasi į viršų ir įgauna pasvirusį fasadą, kuris suteikia pastatui dinamiškumo. Sporto klubas atspindi viešbučio organiškumą dalinai. Vakarinė tūrio dalis lyg stiebiasi link viešbučio ir po trupuiti leidžiasi link žemės lygio. Taip yra sudaromas vientisumas tarp dviejų fasadų- banga. Pirmo aukšto patalpų aukštis 4m. Antrojo aukšto tūris atkartoja dalį pirmojo, o trečiojo aukšto tūris analogiškas antro aukšto tūriui tačiau jis trumpesnis. Antrojo ir trečiojo tūrio patalpų aukštis sumažėja iki 3m


QS N PQ M N L K

O

J M L

P

VIEŠBUČIO ANTRO EKSP

VIEŠBUČIO PIRMOJO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA NR.

I K H F J E D I C H B F E D A C

O 15

16

15

17

16

B

17

A

1

2

3

45

6

7

8

9

10

11

12 13 14

1

2

3

45

6

7

8

9

10

11

12 13 14

Sudarant pastato išplanavimą buvo remiamasi Neuferto patarimais, kurie yra universalūs ir plačiai naudojami visame pasaulyje. Projektuojamas viešbutis yra 3 aukštų kurio bendras plotas kartu su sporto klunu siekia 2309 m2. Pastato forma organiška, lyg atskilusi dalelė. Viešbutyje yra numatomi 24 kambariai, kurių plotas siekia 24 m2. Viešbutyje yra numatomi ir keli liukso tipo kambariai, Pirmame aukšte yra numatomos bendrosios viešbučio patalpos ir tarnybinės. Į viešbutį galima pateikti pro pagrindį įėjimą iš pietinės pusės, papildomi įėjimai numatomi tiek į konferencijų zonos bei į komercinę patalpą. Holas su integruota recepcija veikia kaip

centrinė taškas iš kurio galima patekti į visas likusias patalpas : komercinę patalpą, restoraną su baru, administracines patalpas bei konferencijų zoną. Antrasis ir trečiasis viešbučio aukštai yra vienodi: turi po vienodą skaičių kamabrių bei holą. Viešbučio kambarius sudaro miegamiasis, mažą virtuvėlė, vonios patalpa. Kambariams yra taip pat suteikiama erdvė dirbti bei didesniems kambariams įrengiama svetainė ir valgomasis. Sporto klube įrengiamos dvi zonos treniruotėms: grupinėms ir inidvidualiai dirbti skirti treniruokliai. Evakuaciniai išėjimai ir tarnybiniai įėjimai iš viešbučio bei sporto klubo numatomi šiaurinėje dalyje

PATALPA

Viešbučio bendros patalpos 1.1 RECEPCIJA 1.2 HOLAS 1.3 EVAKUACINIS IŠĖJIMAS 1.4 RESTORANAS 1.5 WC BENDRA PATALPA 1.6 MOTERŲ WC 1.7 VYRŲ WC 1.8 VIRTUVĖ 1.9 BARAS 1.10 BARO SANDELIUKAS 1.11 HOLAS 1.12 EVAKUACINIS 1.13 KONFERENCIJOS ZONOS VIRTUVĖ 1.14 WC (UNISEX) 1.15 KONFERENCIJŲ PATALPA 1.16 KONFERENCIJŲ PATALPA 1.17 WC BENDRA PATALPA 1.18 MOTERŲ WC 1.19 VYRŲ WC 1.20 KOMERCINĖ PATALPA 1.21 DARBUOTOJŲ PATALPA 1.22 DARBUOTOJŲ PATALPA 1.23 KORIDORIUS 1.24 KORIDORIUS 1.25 SKALBYKLA 1.26 ŠILUMOS PUNKTAS 1.27 KORIDORIUS 1.28 SANDELIUKAS

18

18

PLOTAS

NR.

PAT

1 viešbučio numeris 2.5.1.1 BENDROJ 2.5.1.2 VO 2.5.1.3 MIEGA 2.5.1.4 MIEGA

9 m² 165 m² 7 m² 108 m² 7 m² 8 m² 7 m² 49 m² 16 m² 8 m² 53 m² 12 m² 7 m² 9 m² 16 m² 25 m² 5 m² 13 m² 17 m² 77 m² 10 m² 9 m² 7 m² 7 m² 11 m² 10 m² 8 m² 48 m² 727 m² 727 m²

2 viešbučio numeris 2.5.2.1 TAMB 2.5.2.2 VO 2.5.2.3 MIEGA

3 viešbučio numeris 2.5.3.1 TAMB 2.5.3.2 VO 2.5.3.3 MIEGA

4 viešbučio numeris 2.5.4.1 TAMB 2.5.4.2 VO 2.5.4.3 MIEGA

5 viešbučio numeris 2.5.5.1 TAMB 2.5.5.2 VO 2.5.5.3 MIEGA

6 viešbučio numeris 2.5.6.1 TAMB 2.5.6.2 VO 2.5.6.3 MIEGA 2.5.6.4 BENDROJ

7 viešbučio numeris 2.5.7.1 TAMB 2.5.7.2 VO 2.5.7.3 MIEGA 2.5.7.4 BENDROJ

VIEŠBUČIO ANTROJO AUKŠTO PATALPŲ SPORTO KLUBO PATALPŲ EKSPLIKACIJA EKSPLIKACIJA

VIEŠBUČIO PIRMOJO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA NR.

PATALPA

Viešbučio bendros patalpos 1.1 RECEPCIJA 1.2 HOLAS 1.3 EVAKUACINIS IŠĖJIMAS 1.4 RESTORANAS 1.5 WC BENDRA PATALPA 1.6 MOTERŲ WC 1.7 VYRŲ WC 1.8 VIRTUVĖ 1.9 BARAS 1.10 BARO SANDELIUKAS 1.11 HOLAS 1.12 EVAKUACINIS 1.13 KONFERENCIJOS ZONOS VIRTUVĖ 1.14 WC (UNISEX) 1.15 KONFERENCIJŲ PATALPA 1.16 KONFERENCIJŲ PATALPA 1.17 WC BENDRA PATALPA 1.18 MOTERŲ WC 1.19 VYRŲ WC 1.20 KOMERCINĖ PATALPA 1.21 DARBUOTOJŲ PATALPA 1.22 DARBUOTOJŲ PATALPA 1.23 KORIDORIUS 1.24 KORIDORIUS 1.25 SKALBYKLA 1.26 ŠILUMOS PUNKTAS 1.27 KORIDORIUS 1.28 SANDELIUKAS

PLOTAS

9 m² 165 m² 7 m² 108 m² 7 m² 8 m² 7 m² 49 m² 16 m² 8 m² 53 m² 12 m² 7 m² 9 m² 16 m² 25 m² 5 m² 13 m² 17 m² 77 m² 10 m² 9 m² 7 m² 7 m² 11 m² 10 m² 8 m² 48 m² 727 m² 727 m²

NR.

NR.

PATALPA PATALPA

Level1 1viešbučio numeris BENDROJI PATALPA Sporto2.5.1.1 klubo patalpos VONIA 1.29 2.5.1.2 RECEPCIJA MIEGAMASIS 1.30 2.5.1.3 TRENERIŲ PATALPA MIEGAMASIS 1.31 2.5.1.4 TRENERIŲ VONIA 1.32 MOTERŲ PERSIRENGIMO PATALPA 2 viešbučio numeris 1.33 2.5.2.1VYRŲ PERSIRENGIMO TAMBŪRAS PATALPA 2.5.2.2 VONIA 1.34 2.5.2.3TRENIRUOKLIŲ ZONA MIEGAMASIS 1.35 GRUPINIŲ TRENIRUOČIŲ ZONA 1.363 viešbučio BENDROJI numeris PATALPA Sporto2.5.3.1 klubo patalpos:TAMBŪRAS 8 2.5.3.2 2.5.3.3

VONIA MIEGAMASIS

4 viešbučio numeris 2.5.4.1 TAMBŪRAS 2.5.4.2 VONIA 2.5.4.3 MIEGAMASIS 5 viešbučio numeris 2.5.5.1 TAMBŪRAS 2.5.5.2 VONIA 2.5.5.3 MIEGAMASIS 6 viešbučio numeris 2.5.6.1 TAMBŪRAS 2.5.6.2 VONIA 2.5.6.3 MIEGAMASIS 2.5.6.4 BENDROJI PATALPA 7 viešbučio numeris 2.5.7.1 TAMBŪRAS 2.5.7.2 VONIA 2.5.7.3 MIEGAMASIS 2.5.7.4 BENDROJI PATALPA

PLOTAS PLOTAS

VIEŠBUČIO ANTROJO AUKŠTO PA EKSPLIKACIJA NR.

PATALPA

31 m² 524 m²m² 149m² m² 255m² m² 7537 m²m²

8 viešbučio numeris 2.5.8.1 TAMBŪRAS 2.5.8.2 VONIA 2.5.8.3 BENDROJI PATALPA 2.5.8.4 MIEGAMASIS

437 m²m² 4 m² 116 16 m²m² 268 24 m²m² 26 m² 3523 m² m² 4523 m² m²

9 viešbučio numeris 2.5.9.1 TAMBŪRAS 2.5.9.2 VONIA 2.5.9.3 BENDROJI PATALPA

13 m² 20 m²

10 viešbučio numeris 2.5.10.1 TAMBŪRAS 2.5.10.2 VONIA 2.5.10.3 BENDROJI PATALPA

4 m² 4 m² 14 m² 21 m²

11 viešbučio numeris 2.5.11.1 TAMBŪRAS 2.5.11.2 VONIA 2.5.11.3 BENDROJI PATALPA

3 m² 4 m² 14 m² 21 m²

12 viešbučio numeris 2.5.12.1 TAMBŪRAS 2.5.12.2 VONIA 2.5.12.3 BENDROJI PATALPA

3 m² 3 m² 9 m² 5 m² 20 m²

Viešbučio bendros patalpos 2.1 HOLAS 2.2 KORIDORIUS 2.3 HOLAS 2.4 KORIDORIUS

3 m² 4 m² 14 m² 5 m²

P


2.5.1.4

VIEŠBUČIO VIEŠBUČIO PIRMOJO PIRMOJO AUKŠTO AUKŠTO PATALPŲ PATALPŲ EKSPLIKACIJA EKSPLIKACIJA NR. NR.

N

PATALPA PATALPA

Viešbučio Viešbučio bendros bendros patalpos patalpos 1.11.1 RECEPCIJA RECEPCIJA 1.21.2 HOLAS HOLAS 1.31.3 EVAKUACINIS EVAKUACINIS IŠĖJIMAS IŠĖJIMAS 1.41.4 RESTORANAS RESTORANAS 1.51.5 WC WC BENDRA BENDRA PATALPA PATALPA 1.61.6 MOTERŲ MOTERŲ WC WC 1.71.7 VYRŲ VYRŲ WC WC 1.81.8 VIRTUVĖ VIRTUVĖ 1.91.9 BARAS BARAS 1.10 1.10 BARO BARO SANDELIUKAS SANDELIUKAS 1.11 1.11 HOLAS HOLAS 1.12 1.12 EVAKUACINIS EVAKUACINIS 1.13 1.13 KONFERENCIJOS KONFERENCIJOS ZONOS ZONOS VIRTUVĖ VIRTUVĖ 1.14 1.14 WC WC (UNISEX) (UNISEX) 1.15 1.15 KONFERENCIJŲ KONFERENCIJŲ PATALPA PATALPA 1.16 1.16 KONFERENCIJŲ KONFERENCIJŲ PATALPA PATALPA 1.17 1.17 WC WC BENDRA BENDRA PATALPA PATALPA 1.18 1.18 MOTERŲ MOTERŲ WC WC 1.19 1.19 VYRŲ VYRŲ WC WC 1.20 1.20 KOMERCINĖ KOMERCINĖ PATALPA PATALPA 1.21 1.21 DARBUOTOJŲ DARBUOTOJŲ PATALPA PATALPA 1.22 1.22 DARBUOTOJŲ DARBUOTOJŲ PATALPA PATALPA 1.23 1.23 KORIDORIUS KORIDORIUS 1.24 1.24 KORIDORIUS KORIDORIUS 1.25 1.25 SKALBYKLA SKALBYKLA 1.26 1.26 ŠILUMOS ŠILUMOS PUNKTAS PUNKTAS 1.27 1.27 KORIDORIUS KORIDORIUS 1.28 1.28 SANDELIUKAS SANDELIUKAS

6000

2.5.1.3

2.5.1.1

2.5.2.3

28502

2756

11200

835

2.5.1.2

M 12200 L

2.5.3.3 2.5.5.3

2.5.6.4

2.5.4.3 2.5.2.2

K

2.5.6.3

2.5.2.1

2409

2.5.3.1

8200 7600

2.5.5.2

2.5.3.2

2.5.4.1

2.1

J

2.5.6.1

3123

2.5.7.2

4600 4000

2.5.4.2 2.5.5.1

2.5.6.2 2.5.7.4

2.3 2.2

2.5.7.3

2.4 2.5.7.1

I

2.5.12.1

2.5.12.2 2.5.11.1 2.5.9.1

2.5.8.1

2877

2000 H

2.5.9.2

2.5.10.1

2.5.10.2

2.5.11.2

2.5.8.2

2.5.12.3

2.5.8.3

2.5.10.3

2.5.11.3

0 -300

F E

269 1487 217

2.5.9.3

PLOTAS PLOTAS

9 m² 9 m² 165 165 m²m² 7 m² 7 m² 108 108 m²m² 7 m² 7 m² 8 m² 8 m² 7 m² 7 m² 4949 m²m² 1616 m²m² 8 m² 8 m² 5353 m²m² 1212 m²m² 7 m² 7 m² 9 m² 9 m² 1616 m²m² 2525 m²m² 5 m² 5 m² 1313 m²m² 1717 m²m² 7777 m²m² 1010 m²m² 9 m² 9 m² 7 m² 7 m² 7 m² 7 m² 1111 m²m² 1010 m²m² 8 m² 8 m² 4848 m²m² 727 727 m²m² 727 727 m²m²

6000

6000

6000

12000

6000

2046

1558

SPORTO SPORTO KLUBO KLUBO PATALPŲ PATALPŲ EKSPLIKACIJA EKSPLIKACIJA NR. NR.

5

4600 4000 2000 0 -300

1 viešbučio 1 viešbučio numeris numeris 2.5.1.1 2.5.1.1 BENDROJI BENDROJI PATALPA PATALPA 2.5.1.2 2.5.1.2 VONIA VONIA 2.5.1.3 2.5.1.3 MIEGAMASIS MIEGAMASIS 2.5.1.4 2.5.1.4 MIEGAMASIS MIEGAMASIS 2 viešbučio 2 viešbučio numeris numeris 2.5.2.1 2.5.2.1 TAMBŪRAS TAMBŪRAS 2.5.2.2 2.5.2.2 VONIA VONIA 2.5.2.3 2.5.2.3 MIEGAMASIS MIEGAMASIS 3 viešbučio 3 viešbučio numeris numeris 2.5.3.1 2.5.3.1 TAMBŪRAS TAMBŪRAS 2.5.3.2 2.5.3.2 VONIA VONIA 2.5.3.3 2.5.3.3 MIEGAMASIS MIEGAMASIS 4 viešbučio 4 viešbučio numeris numeris 2.5.4.1 2.5.4.1 TAMBŪRAS TAMBŪRAS 2.5.4.2 2.5.4.2 VONIA VONIA 2.5.4.3 2.5.4.3 MIEGAMASIS MIEGAMASIS 5 viešbučio 5 viešbučio numeris numeris 2.5.5.1 2.5.5.1 TAMBŪRAS TAMBŪRAS 2.5.5.2 2.5.5.2 VONIA VONIA 2.5.5.3 2.5.5.3 MIEGAMASIS MIEGAMASIS 6 viešbučio 6 viešbučio numeris numeris 2.5.6.1 2.5.6.1 TAMBŪRAS TAMBŪRAS 2.5.6.2 2.5.6.2 VONIA VONIA 2.5.6.3 2.5.6.3 MIEGAMASIS MIEGAMASIS 2.5.6.4 2.5.6.4 BENDROJI BENDROJI PATALPA PATALPA

6

7

8

9

10

11

PATALPA PATALPA

PLOTAS PLOTAS

VIEŠBUČIO VIEŠBUČIO ANTROJO ANTROJO AUKŠTO AUKŠTO PATALPŲ PATALPŲ EKSPLIKACIJA EKSPLIKACIJA NR. NR.

PATALPA PATALPA

3131 m²m² 5 m² 5 m² 1414 m²m² 2525 m²m² 7575 m²m²

8 viešbučio 8 viešbučio numeris numeris 2.5.8.1 2.5.8.1 TAMBŪRAS TAMBŪRAS 2.5.8.2 2.5.8.2 VONIA VONIA 2.5.8.3 2.5.8.3 BENDROJI BENDROJI PATALPA PATALPA 2.5.8.4 2.5.8.4 MIEGAMASIS MIEGAMASIS

4 m² 4 m² 4 m² 4 m² 1616 m²m² 2424 m²m²

9 viešbučio 9 viešbučio numeris numeris 2.5.9.1 2.5.9.1 TAMBŪRAS TAMBŪRAS 2.5.9.2 2.5.9.2 VONIA VONIA 2.5.9.3 2.5.9.3 BENDROJI BENDROJI PATALPA PATALPA

3 m² 3 m² 4 m² 4 m² 1313 m²m² 2020 m²m²

1010 viešbučio viešbučio numeris numeris 2.5.10.1 2.5.10.1 TAMBŪRAS TAMBŪRAS 2.5.10.2 2.5.10.2 VONIA VONIA 2.5.10.3 2.5.10.3 BENDROJI BENDROJI PATALPA PATALPA

4 m² 4 m² 4 m² 4 m² 1414 m²m² 2121 m²m²

1111 viešbučio viešbučio numeris numeris 2.5.11.1 2.5.11.1 TAMBŪRAS TAMBŪRAS 2.5.11.2 2.5.11.2 VONIA VONIA 2.5.11.3 2.5.11.3 BENDROJI BENDROJI PATALPA PATALPA

3 m² 3 m² 4 m² 4 m² 1414 m²m² 2121 m²m²

1212 viešbučio viešbučio numeris numeris 2.5.12.1 2.5.12.1 TAMBŪRAS TAMBŪRAS 2.5.12.2 2.5.12.2 VONIA VONIA 2.5.12.3 2.5.12.3 BENDROJI BENDROJI PATALPA PATALPA

3 m² 3 m² 3 m² 3 m² 9 m² 9 m² 5 m² 5 m² 2020 m²m²

Viešbučio Viešbučio bendros bendros patalpos patalpos 2.12.1 HOLAS HOLAS 2.22.2 KORIDORIUS KORIDORIUS 2.32.3 HOLAS HOLAS 2.42.4 KORIDORIUS KORIDORIUS

3 m² 3 m² 4 m² 4 m² 1414 m²m² 5 m² 5 m²

PLOTAS PLOTAS 2626 m²m² 2 m² 2 m² 5 m² 5 m² 1313 m²m² 9 m² 9 m² 2828 m²m² 3 m² 3 m² 4 m² 4 m² 1414 m²m² 2121 m²m²

VIEŠBUČIO VIEŠBUČIO TREČIOJO TREČIOJO AUKŠTO AUKŠTO PATAL PAT EKSPLIKACIJA EKSPLIKACIJA NR. NR.

PATALPA PATALPA

1 viešbučio 1 viešbučio numeris numeris 3.5.1.1 3.5.1.1 TAMBŪRAS TAMBŪRAS 3.5.1.2 3.5.1.2 VONIA VONIA 3.5.1.3 3.5.1.3 MIEGAMASIS MIEGAMASIS 3.5.1.4 3.5.1.4 BENDROJI BENDROJI PATALPA PATALPA 2 viešbučio 2 viešbučio numeris numeris 3.5.2.1 3.5.2.1 TAMBŪRAS TAMBŪRAS 3.5.2.2 3.5.2.2 VONIA VONIA 3.5.2.3 3.5.2.3 MIEGAMASIS MIEGAMASIS 3.5.2.4 3.5.2.4 BENDROJI BENDROJI PATALPA PATALPA

4 m² 4 m² 3 m² 3 m² 1515 m²m² 2222 m²m²

3 viešbučio 3 viešbučio numeris numeris 3.5.3.1 3.5.3.1 TAMBŪRAS TAMBŪRAS 3.5.3.2 3.5.3.2 VONIA VONIA 3.5.3.3 3.5.3.3 BENDROJI BENDROJI PATALPA PATALPA 3.5.3.4 3.5.3.4 MIEGAMASIS MIEGAMASIS

4 m² 4 m² 4 m² 4 m² 1515 m²m² 2323 m²m²

4 viešbučio 4 viešbučio numeris numeris 3.5.4.1 3.5.4.1 TAMBŪRAS TAMBŪRAS 3.5.4.2 3.5.4.2 VONIA VONIA 3.5.4.3 3.5.4.3 MIEGAMASIS MIEGAMASIS

3 m² 3 m² 4 m² 4 m² 1717 m²m² 2424 m²m²

5 viešbučio 5 viešbučio numeris numeris 3.5.5.1 3.5.5.1 TAMBŪRAS TAMBŪRAS 3.5.5.2 3.5.5.2 VONIA VONIA 3.5.5.3 3.5.5.3 MIEGAMASIS MIEGAMASIS

8888 m²m² 3737 m²m² 5353 m²m² 2323 m²m² 201 201 m²m² 526 526 m²m²

6 viešbučio 6 viešbučio numeris numeris 3.5.6.1 3.5.6.1 TAMBŪRAS TAMBŪRAS 3.5.6.2 3.5.6.2 VONIA VONIA 3.5.6.3 3.5.6.3 MIEGAMASIS MIEGAMASIS 7 viešbučio 7 viešbučio numeris numeris 3.5.7.1 3.5.7.1 TAMBŪRAS TAMBŪRAS 3.5.7.2 3.5.7.2 VONIA VONIA 3.5.7.3 3.5.7.3 MIEGAMASIS MIEGAMASIS 8 viešbučio 8 viešbučio numeris numeris 3.5.8.1 3.5.8.1 BENDROJI BENDROJI PATALPA PATALPA 3.5.8.2 3.5.8.2 VONIA VONIA 3.5.8.3 3.5.8.3 MIEGAMASIS MIEGAMASIS 3.5.8.4 3.5.8.4 MIEGAMASIS MIEGAMASIS

51628

8200 7600

PATALPA PATALPA

7 viešbučio 7 viešbučio numeris numeris 2.5.7.1 2.5.7.1 TAMBŪRAS TAMBŪRAS 2.5.7.2 2.5.7.2 VONIA VONIA 2.5.7.3 2.5.7.3 MIEGAMASIS MIEGAMASIS 2.5.7.4 2.5.7.4 BENDROJI BENDROJI PATALPA PATALPA

6000

11200

NR. NR.

2.5.8.4

D

12200

VIEŠBUČIO VIEŠBUČIO ANTROJO ANTROJO AUKŠTO AUKŠTO PATALPŲ PATALPŲ EKSPLIKACIJA EKSPLIKACIJA

PLOTAS PLOTAS

Level Level 1 1 12 13 14 Sporto Sporto klubo klubo patalpos patalpos 1.29 1.29 RECEPCIJA RECEPCIJA 2424 m²m² 1.30 1.30 TRENERIŲ TRENERIŲ PATALPA PATALPA 9 m² 9 m² 1.31 1.31 TRENERIŲ TRENERIŲ VONIA VONIA 5 m² 5 m² 1.32 1.32 MOTERŲ MOTERŲ PERSIRENGIMO PERSIRENGIMO 3737 m²m² PATALPA PATALPA 1.33 1.33 VYRŲ VYRŲ PERSIRENGIMO PERSIRENGIMO 3737 m²m² PATALPA PATALPA 1.34 1.34 TRENIRUOKLIŲ TRENIRUOKLIŲ ZONA ZONA 116 116 m²m² 1.35 1.35GRUPINIŲ GRUPINIŲ TRENIRUOČIŲ TRENIRUOČIŲ ZONA ZONA 268 268 m²m² 1.36 1.36 BENDROJI BENDROJI PATALPA PATALPA 2626 m²m² Sporto Sporto klubo klubo patalpos: patalpos: 8 8 523 523 m²m² 523 523 m²m²

P


3.5.8.4

N 3.5.8.3

VIEŠBUČIO ANTROJO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

VIEŠBUČIO PIRMOJO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

28916

2756

M L

835

NR.

3.5.1.4

K

PATALPA

Viešbučio bendros patalpos 1.1 RECEPCIJA 1.2 HOLAS 1.3 EVAKUACINIS IŠĖJIMAS 1.4 RESTORANAS 1.5 WC BENDRA PATALPA 1.6 MOTERŲ WC 1.7 VYRŲ WC 1.8 VIRTUVĖ 1.9 BARAS 1.10 BARO SANDELIUKAS 1.11 HOLAS 1.12 EVAKUACINIS 1.13 KONFERENCIJOS ZONOS VIRTUVĖ 1.14 WC (UNISEX) 1.15 KONFERENCIJŲ PATALPA 1.16 KONFERENCIJŲ PATALPA 1.17 WC BENDRA PATALPA 1.18 MOTERŲ WC 1.19 VYRŲ WC 1.20 KOMERCINĖ PATALPA 1.21 DARBUOTOJŲ PATALPA 1.22 DARBUOTOJŲ PATALPA 1.23 KORIDORIUS 1.24 KORIDORIUS 1.25 SKALBYKLA 1.26 ŠILUMOS PUNKTAS 1.27 KORIDORIUS 1.28 SANDELIUKAS 3.5.12.3

3.5.1.3

PLOTAS

3.5.11.3

2409

3.5.12.2

3.5.11.2

3.5.12.1

3.5.1.2 3.5.2.4

J

3.5.1.1 3.3 3.5.2.2

3.2

3123

3.5.2.3

3.5.2.1 3.4

I

3.5.11.1

3.5.6.1

H

3.5.4.1

2877

3.5.3.1

3.5.4.2

3.5.3.2

3.5.3.3

3.5.5.1

3.5.5.2

3.5.6.2

3.5.5.3

E

269 1487 217

F

3.5.4.3

3.5.3.4

3.5.6.3

D

6000

6000

6000

6000

9 m² 165 m² 7 m² 108 m² 7 m² 8 m² 7 m² 49 m² 16 m² 8 m² 53 m² 12 m² 7 m² 9 m² 16 m² 25 m² 5 m² 13 m² 17 m² 77 m² 10 m² 9 m² 7 m² 7 m² 11 m² 10 m² 8 m² 48 m² 727 m² 727 m² 3.5.10.2

NR.

PATALPA

1 viešbučio numeris 2.5.1.1 BENDROJI PATALPA 2.5.1.2 VONIA 2.5.1.3 MIEGAMASIS 2.5.1.4 MIEGAMASIS 2 viešbučio numeris 2.5.2.1 TAMBŪRAS 2.5.2.2 VONIA 2.5.2.3 MIEGAMASIS

3.5.9.3

3.5.10.3

3.5.9.2

3.5.9.1

3.5.10.1

3 viešbučio numeris 2.5.3.1 TAMBŪRAS 2.5.3.2 VONIA 2.5.3.3 MIEGAMASIS 3.1

4 viešbučio numeris 2.5.4.1 TAMBŪRAS 2.5.4.2 VONIA 2.5.4.3 MIEGAMASIS

3.5.7.1

3.5.7.2

5 viešbučio numeris 2.5.5.1 TAMBŪRAS 2.5.5.2 VONIA 2.5.5.3 MIEGAMASIS

3.5.7.3

6 viešbučio numeris 2.5.6.1 TAMBŪRAS 2.5.6.2 VONIA 2.5.6.3 MIEGAMASIS 2.5.6.4 BENDROJI PATALPA 7 viešbučio numeris 2.5.7.1 TAMBŪRAS 2.5.7.2 VONIA 6000 2.5.7.3 MIEGAMASIS 2.5.7.4 BENDROJI PATALPA

6000

52308

VIEŠBUČIO ANTROJO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PLOTAS

NR.

PATALPA

31 m² 5 m² 14 m² 25 m² 75 m²

8 viešbučio numeris 2.5.8.1 TAMBŪRAS 2.5.8.2 VONIA 2.5.8.3 BENDROJI PATALPA 2.5.8.4 MIEGAMASIS

4 m² 4 m² 16 m² 24 m²

9 viešbučio numeris 2.5.9.1 TAMBŪRAS 2.5.9.2 VONIA 2.5.9.3 BENDROJI PATALPA

3 m² 4 m² 13 m² 20 m²

10 viešbučio numeris 2.5.10.1 TAMBŪRAS 2.5.10.2 VONIA 2.5.10.3 BENDROJI PATALPA

4 m² 4 m² 14 m² 21 m²

11 viešbučio numeris 2.5.11.1 TAMBŪRAS 2.5.11.2 VONIA 2.5.11.3 BENDROJI PATALPA

3 m² 4 m² 14 m² 21 m²

12 viešbučio numeris 2.5.12.1 TAMBŪRAS 2.5.12.2 VONIA 2.5.12.3 BENDROJI PATALPA

3 m² 3 m² 9 m² 5 m² 20 m²

Viešbučio bendros patalpos 2.1 HOLAS 2.2 KORIDORIUS 2.3 HOLAS 2.4 KORIDORIUS

3.5.8.2

3.5.8.1

3 m² 4 m² 14 m² 5 m²

6000

2046

1558

PLOTAS 26 m² 2 m² 5 m² 13 m² 9 m² 28 m² 3 m² 4 m² 14 m² 21 m²

VIEŠBUČIO TREČIOJO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA NR.

PATALPA

1 viešbučio numeris 3.5.1.1 TAMBŪRAS 3.5.1.2 VONIA 3.5.1.3 MIEGAMASIS 3.5.1.4 BENDROJI PATALPA 2 viešbučio numeris 3.5.2.1 TAMBŪRAS 3.5.2.2 VONIA 3.5.2.3 MIEGAMASIS 3.5.2.4 BENDROJI PATALPA

4 m² 3 m² 15 m² 22 m²

3 viešbučio numeris 3.5.3.1 TAMBŪRAS 3.5.3.2 VONIA 3.5.3.3 BENDROJI PATALPA 3.5.3.4 MIEGAMASIS

4 m² 4 m² 15 m² 23 m²

4 viešbučio numeris 3.5.4.1 TAMBŪRAS 3.5.4.2 VONIA 3.5.4.3 MIEGAMASIS

3 m² 4 m² 17 m² 24 m²

5 viešbučio numeris 3.5.5.1 TAMBŪRAS 3.5.5.2 VONIA 3.5.5.3 MIEGAMASIS

88 m² 37 m² 53 m² 23 m² 201 m² 526 m²

6 viešbučio numeris 3.5.6.1 TAMBŪRAS 3.5.6.2 VONIA 3.5.6.3 MIEGAMASIS 7 viešbučio numeris 3.5.7.1 TAMBŪRAS 3.5.7.2 VONIA 3.5.7.3 MIEGAMASIS 8 viešbučio numeris 3.5.8.1 BENDROJI PATALPA 3.5.8.2 VONIA 3.5.8.3 MIEGAMASIS 3.5.8.4 MIEGAMASIS

5

6

7

8 NR.

9

SPORTO KLUBO PATALPŲ EKSPLIKACIJA PATALPA

Level 1 Sporto klubo patalpos 1.29 RECEPCIJA 1.30 TRENERIŲ PATALPA 1.31 TRENERIŲ VONIA 1.32 MOTERŲ PERSIRENGIMO PATALPA 1.33 VYRŲ PERSIRENGIMO PATALPA 1.34 TRENIRUOKLIŲ ZONA 1.35 GRUPINIŲ TRENIRUOČIŲ ZONA 1.36 BENDROJI PATALPA Sporto klubo patalpos: 8

12200 11200

8200 7600

4600 4000 2000 0 -300

PLOTAS

24 m² 9 m² 5 m² 37 m² 37 m² 116 m² 268 m² 26 m² 523 m² 523 m²

10

11

12

13

14

PLOTAS

3 m² 3 m² 9 m² 5 m² 20 m² 3 m² 4 m² 13 m² 6 m² 26 m² 2 m² 5 m² 13 m² 9 m² 28 m² 3 m² 4 m² 14 m² 21 m² 4 m² 3 m² 15 m² 22 m² 4 m² 4 m² 15 m² 22 m² 3 m² 4 m² 17 m² 24 m² 34 m² 5 m² 14 m² 28 m²

VIEŠBUČIO TREČIOJO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA NR.

PATALPA

9 viešbučio numeris 3.5.9.1 TAMBŪRAS 3.5.9.2 VONIA 3.5.9.3 MIEGAMASIS 10 viešbučio numeris 3.5.10.1 TAMBŪRAS 3.5.10.2 VONIA 3.5.10.3 MIEGAMASIS 11 viešbučio numeris 3.5.11.1 TAMBŪRAS 3.5.11.2 VONIA 3.5.11.3 MIEGAMASIS 12 viešbučio numeris 3.5.12.1 TAMBŪRAS 3.5.12.2 VONIA 3.5.12.3 MIEGAMASIS Viešbučio bendros patalpos 3.1 HOLAS 3.2 KORIDORIUS 3.3 HOLAS 3.4 KORIDORIUS

PLOTAS 82 m² 3 m² 4 m² 17 m² 24 m² 3 m² 4 m² 13 m² 20 m² 4 m² 4 m² 14 m² 21 m² 3 m² 4 m² 14 m² 21 m² 88 m² 37 m² 53 m² 23 m² 201 m² 532 m²


8200 7600

4600 4000 2000

-300

12200 11200

8200 7600

4600 4000 2000

-300

12200 11200

8200 7600

4600 4000 2000 6000

1

6000

2

4973

3

1027

4

6000

5

6000

6

6000

7

6000

8

6000

9

6000

10

6000

11

2046 1558

12

13

0 -300

14

12200 11200

Viešbučio bei sporto klubo fasadų didžiają dalį sudaro stikliniai fasadai,kurie suteikia pastatui lengvumo jausmą. Pirmajame aukšte vitrinos šiek tiek tonuotos, o antrajame aukšte montuojami langai, kurie kontroliuoja kiek saulės šviesos gali patekti į kambarius, taip kambariai nėra prišildomi ir yra sumažinamas energijos sunaudojimas juos vėsinant. Šiauriniai pastato fasadai visiškai priešingi stiklui- aklini, trisluoksniai gelžbetonio plokštės, kurie suteikia pastatui balanso. Tiek prie gelžbetonio sienos ir virtinų tvirtinamos aliuminio lamelės- šviesiai rudos spalvos (RAL102), kurie savo atspalviu primena medieną, tačiau yra žymiai atsparesni. Lamelės plastiškai apgaubia pastatą ir komplimentuoja jo formą. Kad suteikti aklinoms sienoms gyvumo bei apjungti kartu su miško zona jie yra apželdinami intarpais. Fasadų apželdinimas duoda ne tik išvaizdos bei charakterio projektuojamam viešbučiui, tačiau yra vienas ir iš darnumo požymių. Viešbutį galima įvardinti ir kaip pastatą-sodą. Apželdinimas apsaugo pastatą nuo klimato veiksnių ir įgyja funkcinę paskirti. Žalieji fasadai padidina pastato sienų garso izoliaciją.Taip

pat žalieji fasadai įgyvendina ir biofilinio projektavimo kriterijus. Sodo sienos, t.y. apželdinti fasadai yra populiarūs sprendimas šiais laikais. Pastatai gali būti apželdinti dvejais būdais: kai augalai yra pasodinami dirvožemyje ir lipa tinkleliu palei pastato siena arba pritvirtinami laikikliai su mažais vazonėliais, į juos yra susodinami įvairūs augalai ir įrengiama laistymo sistemą. Norint pastato konstrukcijoms nesuteikti apkrovų pasirenkamas fasado apželdinimas naudojant tinklelį. Fasadams apželdinti buvo parenkamas Kininis pelėvirkštis (lot. Fallopia aubertii). Šis vijoklis yra pakankamai sparčiai augantis. Jo aukštis gali siekti apie 30 metrų. Augalas nėra įvardijamas kaip labai reiklus vijoklis. Kininio pelėvirkščio stiebai jam augant storėja , lapai pakankamai tankus, o jo žiedai yra maži, išsidėstę grupelėmis, balti ir kvapnūs. Apželdinimas taip pat pastebimas ir pietiniame fasade ant balkonų, nuo kurie nusėti įvairiais augalais, kurie apjungia šiaurinį fasadą kartu su pietiniu.

8200 7600

4600 4000 2000 0 -300

6000

1

6000

2

4973

3

1027

4

6000

5

6000

6

6000

7

6000

8

6000

9

6000

10

6000

11

2046 1558

12

13

14Didžioji dalis viešbučio fasadų yra stikliniai ir suteikia permatomumo jausmą bei įleidžia daug šviesos. Taigi, pagrindinėje viešbučio erdvėje- recepcijoje kartu su holu, buvo parinktas šviesus, modernus interjeras. Viešbučio pagrindinėje erdvėje dominuoja natūralios medžiagos: stiklas, akmens plytelės, taip pat vietomis atsiranda ir medžio apdaila, kuri suteikia erdvei šilumos. Interjere dominuoja monochromatinė spalvų gama .Monochromatinių spalvų taikoma metodika sukuria erdvei solidų įvaizdį. Būtent šiai metodikai buvo pasirinkta geltona spalva, kuri buvo tiek šviesinama arba tamsinama sudarant įvarius monochromatinius atspalvius.

KONSTRUKCINIAI SPRENDIMAI

Pastato laikantysis karkasas bus mišrus: dalis konstrukcijų bus monolitinės gelžbetoninės, kita dalis – mūrinės. Antžeminėje dalyje apkrovas gelžbetoniniams poliniams pamatams perduos apvalios monolitinio gelžbetonio kolonos, kurių skersmuo yra 300 mm. Betono klasė C30/37, armatūros – S500. Betonuojant pamatus, kolonas ir perdangos konstrukcijas, yra naudojama polipropileno fibra. Tarpaukštinė perdanga bus taip pat monolitinė gelžbetoninė. Sijų ir plokščių betono klasė C30/37, armatūros klasė S500. Tiesiuose ruožuose bus mūrijamos iš akyto betono blokelių, naudojant M6 klasės skiedinį.

Gaubtuose ruožuose bus įrengiamos trisluoksnės gelžbetoninės sienos, kadangi su jomis yra kur kas paprasčiau išgauti įmantresnes formas. Sienų apkrovas gruntui perduos juostinis pamatas, kuris, norint sumažinti sėdimus, dėl veikiančių apkrovų, bus įrengtas ant gelžbetoninių polių. Kolonoms tenkančios apkrovas persiduos gruntui per polinius pamatus, kuriuos sudaro monolitinė galvena ir 4 poliai. Juostinio pamato ir polinio pamato galvenų betono klasė C25/30 armatūros – S500. Poliai bus betonuojami naudojant C20/25 klasės betoną, kadangi jiems aplinka neturės didžiulės įtakos.

06


REMĖJŲ PRODUKTAI

Įrenginiant sklype įvarias erdves buvo nuspręsta pasirinkti “TRAIDAS“ baldus. Buvo pasirinkta perdirbto plastiko suoliukai bei šiukšlių dėžės , kurios išdėstomos tiek šalia viesbučio bei aikštėje. Įrengiant sporto zoną taip pat pasirenkami ir sporto baldai, treniruokliai: krepšinio stovai, įvairūs kojų treniruokliai.

07


Kad suteikti viešbučio fasadams dinamikos buvo pasirinktos “BAREMA RYTAI“ aliuminės žaliuzės. Spalva pasirenkama kuo šviesesnė, primenanti medieną.


Sprendžiant administracinių patalpų natūralios šviesos trūkūmą, buvo pasirinkti “Velux“ šviesos tuneliai, kurie suteikia dalinę natūralią šviesą darbuotojams.

Projekte, stogo konstrukcijoje, bus naudojama FOAMGLAS READY BLOCK TAPERED T3+ termoizoliacija, kuri iš vienos pusės yra padengta bitumo plėvele ir PE plėvele. Ritininę prilydomą stogą hidroizoliaciją galima dėti tiesiai ant jos. Ir taip pat yra suformuotas nuolydis vandens nubėgimui.Šioms plokštėms priklijuoti yra naudojamas PC EM gruntas. PC 130 sandarinamasis gruntas bus naudojamas prieš baigiamąjį lubų tinkavimą. PC 150 stiklo pluošto armavimo tinklelis bus naudojamas tinkuojant lubas. Šiluminių tiltelių susidarymui išvengti yra naudojami PC F nerūdijančio plieno inkarai. PITSEAL 444N sandariklis bus naudojamas norint užsandarinti FOAMGLAS izoliacinių plokščių jungtis.


Įrengiant sklype įvairius takelius bei aikštę buvo pasirinktos “BETONO MOZAIKOS“ siūlomos trinkelės “Troja plius“ bei modernus siūlių rišikliai.


Kad užtikrinti viešbučio kambarių tinkama vedinimą ir kondicionavimą buvo pasirinkti Samsung siūlomi produktai.

Projekte bus naudojama Technonicol LOGICROOF V-SR sintetinė membrana stogo hidroizolacija, o pamatų ir įgilintų konstrukcijų hidroizoliacijai bus naudojama MIDA TECHNOELAST W hidroizoliacija ir TECHNONICOL drenažinė membrana. Taip pat bus naudojama šio tiekėjo TECHNOLITE OPTIMA akmens vatos plokštės trisluoksnėse gelžbetoninėse sienose. Vamzdžių, bei stogo sandūroms ir siūlėms hermetizavimui bus naudojama Technonicol NICOBAND sandarinimo juosta. Apželdintam stogui naudojama LOGICROOF V-GR sintetinė membrana, kuri sudėtyje turi biocidinių priedų, padidinančių atsparumą šaknų įsiskverbimui.

Taip pat bus naudojami Schomburg baltic klijai akmens plytelėms. Trisluoksnėms gelžbetoninėms sienoms bus naudojamas… . Taip pat bus naudojama Schomburg AQUAFIN-2K/M-PLUS polimerais modifikuota cementinė hidroizoliacija, po plytelėmis drėgnose patalpose (dušai, vonios kambariai, persirengimo kambariai ir pan.) Norint išgauti trisluoksnių gelžbetoninių sienų sodresnę spalvą, yra naudojamas šio tiekėjo PURCOLOR 6000 (DM) spalvos sodrinimo ir karbonizacijos išskyrų mažinimo plastifikatorius, norint pabrėžti betono spalvą vaizde. Taip pat, norint padidinti vandens sulaikymą džiūstant (nuo per greito džiūvimo gali atsirasti plyšiai betone ir pan.) yra naudojamas PURCRETE-100 plastifikatorius. Gelžbetoninių konstrukcijų apsaugai padidinti ir remontuoti bus naudojama INDUCRET-BIS sistema.

Mieste vis daugiau galima pastebėti elektromobilių. Kad suteikti viešbučio ir sporto lankytojams patogumą įrengiamos parkingo vietos elektromobiliams . Krovimo stotelės pasirenkamos SCHNEIDER gamintojų.

Vidaus vandentiekio bei šildymo sistemoms bus naudojama Thermaflex Flexalen 600 lanksčių, iš anksto izoliuotų vamzdžių sistema.

Tiek viešbučio ir evakuacinės durys

sporto klubo durys bei numatomos iš WICONOS

Konferencijų ti garso ma SKV

erdvėms užtikrinkokybę pasirenkaįrangamikrofonai.


d – atitvaros sluoksnio storis, m; λ – atitvaros sluoksnio medžiagos šilumos laidumo koeficientas W/(m∙K). Visos atitvaros šiluminė varža: 𝑅𝑅𝑡𝑡 = 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑅𝑅1 + 𝑅𝑅2 + 𝑅𝑅𝑞𝑞 + 𝑅𝑅4 + 𝑅𝑅5 + 𝑅𝑅6 + 𝑅𝑅7 + 𝑅𝑅8 + 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0,1 + 0,027 + 0,08 + 7,27 + 0,04 + 5,55 + 0,04 + 0,625 + 0,04 + 0,04 = 13,8 (𝑚𝑚2 ∙ 𝐾𝐾)/𝑊𝑊

Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas: 1 1 𝑈𝑈 = = = 0,0724 𝑊𝑊/(𝑚𝑚2 ∙ 𝐾𝐾) 𝑅𝑅𝑡𝑡 13,8 Ribinis šilumos laidumo koeficientas, taikomas A++ energinio naudingumo klasės pastatams, remiantis STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ VIII skyriaus, 6 lentele, yra lygus: 𝑈𝑈𝐴𝐴++ = 0,11 ∙ 𝜅𝜅1 = 0,11 ∙ 1,0309 = 0,113 𝑊𝑊/(𝑚𝑚2 ∙ 𝐾𝐾)

čia: 𝜅𝜅1 − temperatūros pataisa pramonės, paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties pastatų atitvaroms. 20 20 𝜅𝜅1 = = = 1,0309 𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖 − 0,6 20 − 0,6 𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖 − pastato vidaus temperatūra šildymo sezono metu (oC), kuri yra imama iš Reglamento [12] 2 priedo 2.4 lentelės ir yra lygi 20 oC. Kadangi 𝑈𝑈 < 𝑈𝑈𝐴𝐴++, tai reiškia, kad yra tenkinami A++ klasės atitvaros šilumos perdavimo koeficiento reikalavimai.

RODIKLIAI IR KAINA

Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimai Grindų ant grunto elementų deklaruojamų šilumos laidumo koeficientų vertės

1

Armuotas išlyginamasis sluoksnis

2

0,54

Monolitinės grindys, t=200 mm

2,5

Nuolydį formuojantis sluoksnis (termoizoliacija NEOPORAS EPS 80), t = 60...420mm

0,031

Termoizoliacija FOAMGLAS, t = 200mm

0,036

Keramzitas, 4 mm frakcija, t = 150 mm

0,16

𝑑𝑑1 0,014 = = 0,1 (𝑚𝑚2 ∙ 𝐾𝐾)/𝑊𝑊 𝜆𝜆1 0,14

PAROC GRS 20 šiluminė varža:

Deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas λd (W/(m∙K)

Tinkas, t = 15mm

𝑅𝑅2 =

𝑑𝑑2 0,26 = = 6,66 (𝑚𝑚2 ∙ 𝐾𝐾)/𝑊𝑊 𝜆𝜆2 0,039

Klijų sluoksnio šiluminė varža:

Taip pat yra tam tikros šilumos laidumo koeficiento pataisos, dėl medžiagų įdrėkimo vėdinamose ir nevėdinamose atitvarose. Remiantis STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ [12], 3 priedo, 3.1. lentele, termoizoliacijų šilumos laidumo koeficientams taikomos pataisos ∆λω:

𝑅𝑅3 =

𝑑𝑑3 0,005 = = 0,005 (𝑚𝑚2 ∙ 𝐾𝐾)/𝑊𝑊 𝜆𝜆3 1

Skiriamojo sluoksnio šiluminė varža yra priimama, kaip plono sluoksnio tarp atitvaros elementų. Visos atitvaros šiluminė varža:

čia: 𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑 – projektinė termoizoliacinės medžiagos arba gaminio šilumos laidumo koeficiento vertė; 𝜆𝜆𝐷𝐷4 – deklaruojamoji termoizoliacinio statybos produkto šilumos laidumo vertė (W/(m∙K)); ∆𝜆𝜆𝜔𝜔 – šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl termoizoliacinio statybos produkto papildomo įdrėkimo atitvaroje (W/(m∙K));

𝑅𝑅𝑡𝑡 = 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑅𝑅1 + 𝑅𝑅2 + 𝑅𝑅3 + 𝑅𝑅4 + 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0,14 + 0,1 + 6,15 + 0,005 + 0,1 + 0,04 + 0 = 7,045 (𝑚𝑚2 ∙ 𝐾𝐾)/𝑊𝑊

Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas: 1 1 𝑈𝑈 = = = 0,141 𝑊𝑊/(𝑚𝑚2 ∙ 𝐾𝐾) 𝑅𝑅𝑡𝑡 7,045 Ribinis šilumos laidumo koeficientas, taikomas A++ energinio naudingumo klasės pastatams, remiantis STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ VIII skyriaus, 6 lentele, yra lygus:

Tinko šiluminė varža:

𝑑𝑑1 0,015 = = 0,0277 (𝑚𝑚2 ∙ 𝐾𝐾)/𝑊𝑊 𝜆𝜆1 0,54

𝑈𝑈𝐴𝐴++ = 0,14 ∙ 𝜅𝜅1 = 0,14 ∙ 1,0309 = 0,144𝑊𝑊/(𝑚𝑚2 ∙ 𝐾𝐾)

Monolitinės plokštės šiluminė varža: 𝑑𝑑2 0,2 = = 0,08 (𝑚𝑚2 ∙ 𝐾𝐾)/𝑊𝑊 𝜆𝜆2 2,5

Garo izoliacijos šiluminė varža yra priimama, kaip plono sluoksnio, kuris yra glaudžiai prispaustas prie vieno iš atitvaros sluoksnių paviršiaus. X lentelė. Plonų sluoksnių (plėvelių, kartono ir kt.) šiluminė varža Rq (m2·K/W)

Plono sluoksnio padėtis Tarp atitvarų sluoksnių * Termoizoliacijos NEOPORAS EPS 80 šiluminė varža:

Rq, m2·K/W 0,04

čia: 𝜅𝜅1 − temperatūros pataisa pramonės, paslaugų, transporto ir specialiosios paskirties pastatų atitvaroms. 20 20 𝜅𝜅1 = = = 1,0309 𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖 − 0,6 20 − 0,6 𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖 − pastato vidaus temperatūra šildymo sezono metu (oC), kuri yra imama iš Reglamento [12] 2 priedo 2.4 lentelės ir yra lygi 20 oC. Kadangi 𝑈𝑈 < 𝑈𝑈𝐴𝐴++, tai reiškia, kad yra tenkinami A++ klasės atitvaros šilumos perdavimo koeficiento reikalavimai.

Trisluoksnės gelžbetonio sienos šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimai

Pirmas sluoksnis – gelžbetonis 160 mm storio, kurio λds1 = 2,5 W/(m·K). Gelžbetonio vidinio laikančiojo sluoksnio šiluminė varža apskaičiuojama:

𝑑𝑑4 0,24 𝑅𝑅4 = = = 7,27 (𝑚𝑚2 ∙ 𝐾𝐾)/𝑊𝑊 𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑4 0,033

R1 =

𝑑𝑑5 0,2 𝑅𝑅5 = = = 5,55 (𝑚𝑚2 ∙ 𝐾𝐾)/𝑊𝑊 𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑5 0,036

Antras sluoksnis – 300 mm šilumos izoliacija EPS Neoporas 70, kurios λd = 0,032 W/(m·K). Šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo nevėdinamoje atitvaroje  = 0,002 W/(m·K), pagal STR 2.01.02:2016, 3.1 lentelę. Projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė: λds2 = λd +  = 0,032 + 0,002 = 0,034 W/(m·K). Antro sluoksnio EPS 70 Neoporas šiluminė varža apskaičiuojama:

Termoizoliacijos FOAMGLAS šiluminė varža:

Keramzito šiluminė varža:

𝑑𝑑6 0,1 = = 0,625 (𝑚𝑚2 ∙ 𝐾𝐾)/𝑊𝑊 𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑6 0,16 čia: R – atitvaros sluoksnio šiluminė varža (m2∙K/W); d – atitvaros sluoksnio storis, m; λ – atitvaros sluoksnio medžiagos šilumos laidumo koeficientas W/(m∙K). Visos atitvaros šiluminė varža: 𝑅𝑅6 =

𝑅𝑅𝑡𝑡 = 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝑅𝑅1 + 𝑅𝑅2 + 𝑅𝑅𝑞𝑞 + 𝑅𝑅4 + 𝑅𝑅5 + 𝑅𝑅6 + 𝑅𝑅7 + 𝑅𝑅8 + 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 = 0,1 + 0,027 + 0,08 + 7,27 + 0,04 + 5,55 + 0,04 + 0,625 + 0,04 + 0,04 = 13,8 (𝑚𝑚2 ∙ 𝐾𝐾)/𝑊𝑊

R1 =

𝑑𝑑1

=

𝑑𝑑2

=

𝑑𝑑3

=

𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑1

0,16

= 0,064 m2·K/W

0,3

= 8,83 m2·K/W

0,08

= 0,032 m2·K/W

2,5

Antras sluoksnis – 300 mm šilumos izoliacija EPS Neoporas 70, kurios λd = 0,032 W/(m·K). Šilumos laidumo koeficiento pataisa dėl papildomo medžiagos įdrėkimo nevėdinamoje atitvaroje  = 0,002 W/(m·K), pagal STR 2.01.02:2016, 3.1 lentelę. Projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė: λds2 = λd +  = 0,032 + 0,002 = 0,034 W/(m·K). Antro sluoksnio EPS 70 Neoporas šiluminė varža apskaičiuojama: R2 =

𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑2

0,034

Trečias sluoksnis – gelžbetonis 80 mm storio, kurio λds3 = 2,5 W/(m·K). Gelžbetonio išorinio apdailinio sluoksnio šiluminė varža apskaičiuojama: R3 =

𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑3

2,5

Suminė sienos šiluminė varža: Rs = R1 + R2 + R3 = 0,064 + 8,83 + 0,032 = 8,92 m2·K/W Sienos visuminė šiluminė varža: Rt = Rsi + Rs + Rse = 0,13 + 8,92+ 0,04 = 9,08 m2·K/W Pagal STR 2.01.02:2016, Rsi = 0,13 m2·K/W, Rse = 0,04 m2·K/W. Trisluoksnės gelžbetonio sienos šilumos perdavimo koeficientas apskaičiuojamas: U=

1

𝑅𝑅𝑡𝑡

=

1

= 0,11 W/(m2·K)

9,08

Pagal STR 2.01.02:2016 VIII skyriaus 6 lentelę A++ energetinio naudingumo klasės gyvenamųjų pastatų sienos šilumos perdavimo koeficiento reikšmė turi neviršyti U = 0,11 W/(m2·K). Todėl šiuo atveju skaičiuojama siena tenkina sąlygą ir yra A++ klasės. Tinkuojamo fasado šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimai

Armuoto išlyginamojo sluoksnio šiluminė varža: 𝑑𝑑4 0,2 𝑅𝑅4 = = = 0,1 (𝑚𝑚2 ∙ 𝐾𝐾)/𝑊𝑊 𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑4 2

Akmens vatai – 0,002 W/(m∙K); Polistireniniam putplasčiui EPS – 0,002 W/(m∙K);

Apskaičiuojami termoizoliacijos sluoksnių šilumos laidumo koeficientai su pataisomis, dėl įdrėkimo: – Termoizoliacijos NEOPORAS EPS 80 𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑4 = 𝜆𝜆𝐷𝐷4 + ∆𝜆𝜆𝜔𝜔4 = 0,031 + 0,002 = 0,033 W/(m∙K)

𝑅𝑅2 =

0,037

Klijų sluoksnis

𝑅𝑅1 =

Stogo konstrukcinių elementų deklaruojamų šilumos laidumo koeficientų vertės

𝑅𝑅1 =

0,14

PAROC GRS 20

Grindų dangos šiluminė varža:

Stogo atitvaros šilumos perdavimo koeficiento skaičiavimai

– –

Deklaruojamas šilumos laidumo koeficientas λd (W/(m∙K)

Grindų danga 8-14 mm

Apskaičiuojami termoizoliacijos sluoksnių šilumos laidumo koeficientai su pataisomis, dėl įdrėkimo: – Termoizoliacijos PAROC GRS 20 𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑4 = 𝜆𝜆𝐷𝐷4 + ∆𝜆𝜆𝜔𝜔4 = 0,037 + 0,002 = 0,039 W/(m∙K)

Projektuojamas viešbutis bei sporto klubas A++ klasės. Projekte naudojami ir atsimnaujinantys elektros šaltiniai- saulės baterijos, kurios galės teikti energiją visus metų laikus.

Konstrukcinis elementas

Konstrukcinis elementas

08

R2 =

𝑑𝑑1

𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑1

=

𝑑𝑑2

=

𝑑𝑑3

=

𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑2

0,16 2,5

𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑3

0,3

= 8,83 m2·K/W

0,08

= 0,032 m2·K/W

0,034

2,5

R1 =

𝑑𝑑1

=

𝑑𝑑2

=

𝑑𝑑3

=

𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑1

0,24

= 2,5 m2·K/W

0,24

= 6,67 m2·K/W

0,020

= 0,03 m2·K/W

0,095

Antras sluoksnis – 300 mm šilumos izoliacija Foamglas T3+ plokštės, kurių λds = 0,036 W/(m·K). Medžiagos „Foamglas T3+“ šilumos laidumo koeficiento pataisos dėl papildomo medžiagos įdrėkimo nevėdinamoje atitvaroje putstikliui galime nevertinti, nes medžiaga visiškai neįgeria vandens Projektinė šilumos laidumo koeficiento vertė: λds2 = 0,036 W/(m·K). Antro sluoksnio Foamglas T3+ plokščių šiluminė varža apskaičiuojama: R2 =

𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑2

0,036

Trečias sluoksnis – mineralinis tinkas 20 mm storio, kurio λds6 = 0,66 W/(m·K). Tinko sluoksnio šiluminė varža apskaičiuojama: R3 =

𝜆𝜆𝑑𝑑𝑑𝑑3

Suminė sienos šiluminė varža: Rs = R1 + R2 + R3 = 0,064 + 8,83 + 0,032 = 8,92 m2·K/W Sienos visuminė šiluminė varža: Rt = Rsi + Rs + Rse = 0,13 + 8,92+ 0,04 = 9,08 m2·K/W Pagal STR 2.01.02:2016, Rsi = 0,13 m2·K/W, Rse = 0,04 m2·K/W.

0,66

Sienos suminė šiluminė varža: Rs = R1 + R2 + R3 = 2,5 + 6,67 + 0,03 = 9,2 m2·K/W Sienos visuminė šiluminė varža: Rt = Rsi + Rs + Rse = 0,13 + 9,2 + 0,04 = 9,37 m2·K/W Pagal STR 2.01.02:2016 Rsi = 0,13 m2·K/W, Rse = 0,04 m2·K/W [8]. Šilumos perdavimo koeficientas neįvertinant metalinių jungčių: U=

1

𝑅𝑅𝑡𝑡

=

1

= 0,10 W/(m2·K)

9,37

Pataisa dėl „Armanet“ smeigių jungčių:

U fn =

   fn  n fn A fn d fn

·(

𝑅𝑅2 2

𝑅𝑅𝑇𝑇,ℎ

) = 0,94 ·

50·4·0,0000283 0,28

·(

8,24 2

8,67

) = 0,0124 W/(m2·K)

Čia:

 – struktūrinis daugiklis; fn – metalinės jungties šilumos laidumo koeficientas (STR 2.01.02:2016 [8]), fn = 50 W/(m·K); nfn – jungčių skaičius viename m2, nfn = 4 vnt./m2 ; Afn – vienos jungties skerspjūvio plotas, m2; dfn – skaičiuojamasis jungties ilgis, prilygintas termoizoliacinio sluoksnio storiui, m. R2 – izoliacinio sluoksnio į kurį įsiskverbę tvirtikliai, šiluminė varža m2·K/W; RT,h – komponento visuminė šiluminė varža, neįvertinant tvirtiklių įtakos.

= 0,064 m2·K/W

Trečias sluoksnis – gelžbetonis 80 mm storio, kurio λds3 = 2,5 W/(m·K). Gelžbetonio išorinio apdailinio sluoksnio šiluminė varža apskaičiuojama: R3 =

Tinkuojamos sienos detalė Pirmas sluoksnis – „YTONG“ blokeliai 240 mm storio, kurio λds1 = 0,095 W/(m·K). Silikatinių plytų šiluminė varža apskaičiuojama:

Afn =

𝜋𝜋· 𝑑𝑑2 4

=

𝑑𝑑1

𝜋𝜋·0,0062 4

 = 0,8 · 𝑑𝑑 = 0,8 ·

Čia:

0

= 0,0000283 m2 0,28

0,33

= 0,68

𝑑𝑑1 – izoliacinio sluoksnio kuriame yra tvirtiklis storis, m. 𝑑𝑑0 – tvirtiklio, įsiskverbusio į izoliacinį sluoksnį ilgis, m; Šilumos perdavimo koeficientas Uc apskaičiuojamas pridedant pataisą ΔU: Uc = U + ΔU = 0,10 + 0,0124 = 0,11 W/(m2·K) Projektuojama siena atitinka A++ energetinio naudingumo klasę.


Trijų ir daugiau aukštų viešbučių paskirties pastatai Statinio tūris, m3 (1m3)statybos kaina, EUR

Pamatai Sienos Perdangos Stogo konstrukcijos Stogo danga Išorės apdaila Pertvaros Grindys Langai Durys Vidaus apdaila Šildymas Vandentiekis Nuotekų šalintuvas Dujos Karštas vanduo Elektra Viryklė Vonios kambarys Vėdinimas ir kondicionavimas Iš viso % Iš viso % (su 3 liftais)

6950,4 165,31 1148970,62 1202971

Statinio tūris, m3 (1m3)statybos kaina, EUR

Sporto halių, salių, maniežų, t

4071,2 148,49 604532,488

Konstrukcinių elementų ir įrangos lyginamasis svoris statiniokainoje % Pamatai 2 3 34469,12 Sienos 19 25 287242,7 Perdangos 7 12 137876,5 Stogo konstrukcijos 10 3 34469,12 Stogo danga 7 5 57448,53 Išorės apdaila 1 11489,71 Pertvaros 3 5 57448,53 Grindys 16 12 137876,5 Langai 8 6 68938,24 Durys 5 Vidaus apdaila 4 3 34469,12 10 114897,1 Šildymas 3 Vandentiekis 2 4 45958,82 Nuotekų šalintuvas 2 2 22979,41 Dujos 2 22979,41 Karštas vanduo 2 0 Elektra 6 1 11489,71 Viryklė 4 45958,82 Vonios kambarys 0 Vėdinimas ir kondicionavimas 4 3 34469,12 Iš viso % 100 2 22979,41 100 1183440 BENDRA SUMA SIEKIA 1 808 406 EUR

Konstrukcinių elementų ir įrangos lyginam 12090,65 114861,2 42317,27 60453,25 42317,27 0 18135,97 96725,2 48362,6 30226,62 24181,3 18135,97 12090,65 12090,65 0 12090,65 36271,95 0 0 24181,3 604532,5


Statybos techninis reglamentas STR 1.04.02: 2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“. 2. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 3. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“. 4. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“. 5. LST, E. N. 1-1: 2006 Eurokodas 6. Mūrinių konstrukcijų projektavimas, 1996, 1-1. 6. LST, E. N. 1-1 Eurokodas 2. Gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas, 1992, 1-1. 7. Sijos, rygeliai | Betonika. In Betonika.lt [interaktyvus]. 2021. [žiūrėta 2021-01-17]. Prieiga per internetą: <http://www.betonika.lt/lt/gaminiai-ir-paslaugos/gaminiai/sijos-rygeliai>. 8. Aplinkos ir pastatų rūšys - Universalios Aplinkos Pritaikymo Gairės. In Universalios Aplinkos Pritaikymo Gairės [interaktyvus]. 2019. [žiūrėta 2021-01-17]. Prieiga per internetą: <https://universali-architektura.lt/gaire/aplinkos-ir-pastatu-rusys/>. 9. NEUFERT, Ernst; NEUFERT, Peter. Architects’ data. John Wiley & Sons, 2012. 10. Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“. 11. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“. 12. UAB CORAL SOLUTIONS Pelėvirkštis » Vijokliniai augalai » Dekoratyviniai augalai » Jūsų valdai » Lieporių medelynas. In Dekoratyviniaiaugalai.lt [interaktyvus]. 2021. [žiūrėta 2021-0117]. Prieiga per internetą: <http://www.dekoratyviniaiaugalai.lt/Jusu-valdai/Dekoratyviniaiaugalai/ Vijokliniai-augalai/Pelevirkstis>. 13. What is Placemaking? | Category — Project for Public Spaces. In Pps.org [interaktyvus]. 2020. [žiūrėta 2021-01-17]. Prieiga per internetą: <https://www.pps.org/category/placemaking>. 14. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“. 15. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“. 16. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. 17. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 18. Statybos techninis reglamentas STR 2.07.01: 2003 „Vandentiekis ir nuotėkų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ 19. RSN 26-90 „Vandens vartojimo normos“. 20. LR ūkio ministro įsakymas Nr.4-253 2005-06-28 „Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės“. 21. LR aplinkos ministro įsakymas Nr.D1-193 2007-04-02 „Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas“. 22. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-586, 2004m rugpjūčio 19d. “Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir rėžimo taisyklių patvirtinimo“. 23. Lukianas A., Petkus R., Sabas G. Skysčių mechanika ir vandentiekis. Vilnius: Technika, 2006. 24. Paulauskienė Zita. Pastatų vandentiekio ir nuotekų šalintuvo projektavimas: metodikos nurodymai. Vilnius: Technika, 2005. 25. Statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 „Šildymas vėdinimas ir oro kondicionavimas“. Valstybės žinios, 200506-16, Nr. 75-2729. 26. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. TAR, 2016-12-01, Nr.27896. 27. Šilumos tiekimo tinklų ir punktų įrengimo taisyklės, 2011 m. birželio 17 d. 28. HN 42:2009 Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas. 29. HN 69:2003 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai. 64 30. ČIUPRINSKIENĖ J. ir K. Čiuprinskas. Pastato šildymo sistemos projektavimas. Metodikos nurodymai. Vilnius 2006, Technika. ISBN 9986-05-840-6. 31. Specialieji architektūriniai reikalavimai Nr. SAR-350, 2012-10-19. 32. LR statybos įstatymas Nr. IX-583 Žin., 2001, Nr. 101-3597. 33. Lietuvos respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. 34. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai

dokumentai“. 35. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“. 36. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“. 37. Statybos techninis reglamentas STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas. 38. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 39. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas; Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. 40. Statybos techninis reglamentas STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“. 41. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 ESR “Mechaninis atsparumas ir pastovumas”. 42. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 ESR “Gaisrinė sauga”. 43. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 ESR “Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”. 44. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 ESR “Naudojimo sauga”. 45. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 ESR “Apsauga nuo triukšmo”. 46. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 ESR “Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“. 47. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.07:2003 “Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo”. 48. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.02:2016 “Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”. 49. Statybos techninis reglamentas STR 2.02.02:2004 “Visuomeninės paskirties statiniai”. 50. Statybos techninis reglamentas STR 2.02.07:2012 “Sandėliavimo, gamybos ir pramonės statiniai. Pagrindiniai reikalavimai”. 51. Statybos techninis reglamentas STR 2.03.02:2005 “Gamybos pramonės ir sandėliavimo statinių sklypų tvarkymas”. 52. Statybos techninis reglamentas STR2.03.01:2001 “Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms”. 53. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.02:2008 “Statinių konstrukcijos. Stogai”. 54. Statybos techninis reglamentas STR 2.05.20:2006 “Langai ir išorinės įėjimo durys”. 55. Statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 “Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai”. 56. HN 33:2011 “Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje”. 57. HN 69:2003 “Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai”. 58. HN 98 : 2014 “Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai”. 59. “Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimai“, 2003 m. balandžio 24 d. nutarimu nr. 501. 60. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr.305/2011; LST 1516:2015 „Statinio projektavimas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“, 2011-03-09.

09


LI A U S

G.

R A ZE

V IČ

IA U

G.

G.

A ZA

IČ IO

R . JU K N E VI

Č IA U S G .

Degučiai

G.

KN R . JU

E V IČ

G.

IA U S

KV

AM

O

S -B R

G.

KA RŲ

G.

J. A M B VA

G.

O KI DO

G.

KA RŲ

K O KO LO S

VA

M O KYKLO S G .

G.

D O BILŲ

SA

O ŽI

R. JU KN E V IČ IA U S G .

P RA N

YD ĖL UL

U P IO

RU

G.

P A LA

AZ EV

O G .

U O SU P

JI G .

A U DĖ

ŠA

JI G .

IN

K. D O

NE

LA IČ

IO

EV RI S

G. LN O

G.

G.

SO

D IN

ŠK

IO

IN K

OS

G.

VO KO

R ŽI

N IN

LK A

VI

ŠK

IO

SG . SO

G.

G.

IG Ų

J O N O D A I LI D ĖS G.

G.

RP

KO

SG .

KA U N O G .

A. G E DI

Ū KI

P . BU TLE RI E

BA G.

B A ŽN ŽN Y Č

IO S

G. MI GI

G. LA I S V

ĖS G .

TEA T

. RO G

G.

V A S A RI O

M IN DA U G 16-O S I O S

O G.

G.

ĖS

Ų G .

G.

A LYV Ų G .

N KŲ G . G.

NO

RY

ŽV Y

G.

. U O S IŲ G UO S

S G.

IO G .

G.

KA RKLŲ S KG . KA RKLŲ S K G.

. I Ų S KG

G.

. V . KU IR KO S G D

V IE N YBĖ

A N TA KA LN

P . V A IČ A IČ IO

V YTA U TO

G.

RK KA

G Ė LI Ų G .

IN O

A KA C IJŲ G .

US G.

SO DO G.

O BU O LI Ų G .

LŲ G.

G. NŲ ZD Y LA

Skaisčiūnai

G.

M P. A R

ĮS RU Č IO G .

G. TA RP U Č IŲ

S O DŽI A

LI E T U V I N I

IŲ IN G JO T V

A . C IV I N S KO

ŽIE D O G .

KA PŲ G.

P. MA Š IO

TO G .

P . RI M Š O S

SG .

NTO

AU

KR A

ČI

AU

ZD Y

A LI

G.

RO M U V O S G .

KA R

LA

K A R A LI A U Č I A U S G .

G.

KA L KIN

KŪ N

G.

G.

G.

AT

E IT

Y Č IO S

S KG .

NO G.

ĖS

MO

TO

N A D RU V O S G .

LM I N

G.

LN

N IN

NĖS

P . KRIA U Č IŪ

KIE

UP

KA

G.

Centras

S LY G.

LS

MI

O

BA

M IN O

G.

Marijampolė

G.

VY

ŠN

AN

IA U S

A. G.

TA UŽ TV

G.

G.

A V IČ

V IČ IA U S

SK

J. B A S A N A

G. IŲ

G.

AT

RP

V . KU DIRK OS

G IM

IM

BA

ON

TA

G.

TIL ŽĖ S

ĖS G.

G.

AU

ĖS

J. BA S A N

SM

P IŲ

P RA M O N

S IM N O G .

G. ĖS

O G .

B IR

UT

PA

UP

KO

LS U

ĖS G.

Tarpučiai

PA

TV A N KS TĖ S G .

G.

Ų G .

J. BE N DO RIA U S G .

BA

A IS TM A RIŲ G .

O

G.

S S KG .

VI

V . KU DIR KO

LP Š

LK A

P RA M O N

G.

VI

G.

IO

S G .

G.

ZM I

-K E

DA

11OS G.

IN

IČ IO

11OS

JA

VO OS

IN

A. V A LA

S G .

J. T A LL AT

KO

NK

VI

SOD

IO

ON SM KO

VA

KA U

NO

G.

G.

OS

NO

VO

UD

KA U

11OS

G.

G.

G.

Pabaigai

TIL ŽĖ S

UN

G.

AT

G.

OS

IO S

UD

KO IN Ų

G.

U ŽT

DA RIA U S IR G I RĖ N O G .

D I RK O S G . V . KU . V . KU DIR K O S G

Pabaigai

P A RTIZA N Ų G .

TO

LO S

AN

YK

UK

IO

SPA

G.

JA ZM

AU

G. Č IŲ K IE VO

ŠK

G IM

TŲ AU ON

G. TŲ AU SM

JI G .

KO

IO 9 -O

SPA

ON

D

V IN

G.

S 8-O JI G.

I G.

PA O

RA M YBĖ

KO

7-O J

S 1O JI

U P E LI O G .

N IO

YB Ė

VI

S G.

OVI

SM

RA M PA D

LK A

G.

KA

P I LIA K A

LI E J VI

S. D A

G.

U Č IŲ

RO

G.

TA RP

6-O JI

G.

YB Ė S

IM O

JI G .

G.

IO 5 -O

RA M

KA U N O S KG .

G.

G.

KA

LN I

VAI G.

VO

M EŠ

V IN

G.

O

G. O

Ė S 4-O JI

Č IŲ

RA M YB

K A LV IŲ

KO V . K U DI R

M E Š KU Č IŲ G .

M E Š KU Č IŲ 15-O JI G .

P A DO

G.

UN

BO G.

G.

2-O JI

KIE

G.

KO S

G.

P A Š TO

V.

LA K I N

V IN IO 3O JI

YB Ė S

KU Č

IŲ G .

V IN

P A DO

P A DO

RA M

G.

NĖS

JI G .

V IN Č Ų

KA

Mokolai JI G .

G.

G. IO G .

1-O JI

S KŲ

MEŠ

IN IO

P. C V IR

P A U P IO G .

JI G .

IŲ G .

LT

S KG . ZA N Ų

M E Š KU Č IŲ 7-O JI G .

M E Š K U Č I Ų 11-O JI G . M E Š K U Č I Ų 13-O JI G .

ME

. 5-O JI G Š KU Č IŲ

DO V

G.

P A RT I

KU Č

PA

E N TŲ

JŲ G .

G.

P . BU TLE R IE

16-O

G.

IO

G.

Ų 14 -O

Ų 12 -O

IN O

RA

S E RB

IO

S G .

G.

ŽI LV

E TIM

G.

G.

Š A U LIŲ

LI Š KI

G.

ŠV I

IO

Č IO G .

18-O

ŠK

KĘ S TU

KI Ų

J. A M

BR

ŠA K

JI G . Č I Ų 1-O

VI

G.

E Š KU JI G . M Č IŲ 1-O

LIŠ K

LK A

IA

M E Š KU

LI Š

VI

US

G. Ų 3 -O J I Š KI A LI

A LI

ŠA K

Š KI

A LI

ŠA K

Š KI

A LI

Ų 5 -O

Š KI

Ų 7 -O

JI G .

JI G .

JI G . Ų 9 -O

Š A KA

A LI ŠA K

ŠA K

G.

Š A KA

10-O

IČ IO

G.

IM A N T O G .

JI

S G .

M. A KE LA

JI

A LG

O LI

M Y BĖ

G.

LI Š KI

4-O

.

Š A KA

G.

RA

JI 7-O JI

Š A KA

Š A KA

G

G.

KI Ų

8-O JI

LI Š K

G.

BĖ S

LI Š

KI Ų

KA

6-O JI

G IŲ

IO G .

KO

MY

G.

Š A KA

LI Š

KI Ų

IJO

JI G .

G.

11-O KI Ų

Ų 1 3-O JI

.

LI Š

G

Š KI

JI

Š A KA

LI Š

O

TY

JI 5-O JI

O 1-

Ų

Š A KA

M

TY LIO

KI

Š A KA LIŠ K IŲ G .

TY LIO

JI 3-O JI

Š LI

G.

RA TY LIO

KA

G.

Š A KA LIŠ KIŲ 2-O JI G .

JI 1-O JI

ŠA

ŠA O JI Ų 1-

Š A KA LIŠ KIŲ S KG .

TY LIO

G.

LI Š KI

ĖD

O JI

Š A KA

UR

TY LI

S LĖ N

NGO

IA

UO S

S G.

US

-B R

AZ AI

ČI

O

Bliūdžiškiai

Nartas

TR

Ū S IO

G.

S E M IN A

RIJO S G .

G.

A . BA LT

U

M

PO

JI

G

.

LA ZD Y N Ų S K G .

RM

KŲ G .

UK

ŠN

G.

M ZI G

A . J. G RE I

DRU S KIN IN

ŠE

Č IŲ

MO G .

PU TA R

RU O D

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

OS

N IO G .

NG

G

.

. O G

Sklypas

NO G.

V A RP

S IE TY

ĖS

V . ŠL EK

AL IN

MO G .

IK

A . J. G RE I

P IE N IŲ G .

M

IO G .

M A I RO

G.

0 100 200 m

J. JA BLO N S KIO

G.

G.VO KI EČ I Ų G AT VĖ


N 1.16

6000

1.14

1.15

1.12

1.13

835

M L

2756

1.10

1.6

K

1.7

1.3 1.11

2409

35268

1.8

1.5

1.9

J 3123

1.19

1.18

1.4 1.2 1.17

I 1.21

2877

H F

948269 1487 217

1.22

E D C

1.23 1.1

1.25

1.26

1.24

1.20

3080

1.27

B 4000

1.28

A VIEŠBUČIO PIRMOJO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA NR.

PATALPA

Viešbučio bendros patalpos 1.1 RECEPCIJA 1.2 HOLAS 1.3 EVAKUACINIS IŠĖJIMAS 1.4 RESTORANAS 1.5 WC BENDRA PATALPA 1.6 MOTERŲ WC 1.7 VYRŲ WC 1.8 VIRTUVĖ 1.9 BARAS 1.10 BARO SANDELIUKAS 1.11 HOLAS 1.12 EVAKUACINIS 1.13 KONFERENCIJOS ZONOS VIRTUVĖ 1.14 WC (UNISEX) 1.15 KONFERENCIJŲ PATALPA 1.16 KONFERENCIJŲ PATALPA 1.17 WC BENDRA PATALPA 1.18 MOTERŲ WC 1.19 VYRŲ WC 1.20 KOMERCINĖ PATALPA 1.21 DARBUOTOJŲ PATALPA 1.22 DARBUOTOJŲ PATALPA 1.23 KORIDORIUS 1.24 KORIDORIUS 1.25 SKALBYKLA 1.26 ŠILUMOS PUNKTAS 1.27 KORIDORIUS 1.28 SANDELIUKAS

PLOTAS

9 m² 165 m² 7 m² 108 m² 7 m² 8 m² 7 m² 49 m² 16 m² 8 m² 53 m² 12 m² 7 m² 9 m² 16 m² 25 m² 5 m² 13 m² 17 m² 77 m² 10 m² 9 m² 7 m² 7 m² 11 m² 10 m² 8 m² 48 m² 727 m² 727 m²

VIEŠBUČIO ANTROJO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA NR.

PATALPA

1 viešbučio numeris 2.5.1.1 BENDROJI PATALPA 2.5.1.2 VONIA 2.5.1.3 MIEGAMASIS 2.5.1.4 MIEGAMASIS 2 viešbučio numeris 2.5.2.1 TAMBŪRAS 2.5.2.2 VONIA 2.5.2.3 MIEGAMASIS 3 viešbučio numeris 6000 2.5.3.1 TAMBŪRAS 2.5.3.2 VONIA 2.5.3.3 MIEGAMASIS 4 viešbučio numeris 2.5.4.1 TAMBŪRAS 2.5.4.2 VONIA 2.5.4.3 MIEGAMASIS 5 viešbučio numeris 2.5.5.1 TAMBŪRAS 2.5.5.2 VONIA 2.5.5.3 MIEGAMASIS

1

6 viešbučio numeris 2.5.6.1 TAMBŪRAS 2.5.6.2 VONIA 2.5.6.3 MIEGAMASIS 2.5.6.4 BENDROJI PATALPA 7 viešbučio numeris 2.5.7.1 TAMBŪRAS

PLOTAS

VIEŠBUČIO ANTROJO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA NR.

PATALPA

31 m² 5 m² 14 m² 25 m² 75 m²

8 viešbučio numeris 2.5.8.1 TAMBŪRAS 2.5.8.2 VONIA 2.5.8.3 BENDROJI PATALPA 2.5.8.4 MIEGAMASIS

4 m² 4 m² 16 m² 24 m²

9 viešbučio numeris 2.5.9.1 TAMBŪRAS 2.5.9.2 VONIA 2.5.9.3 BENDROJI PATALPA

3 m² 4 m² 13 m² 20 m²

6000 numeris 10 viešbučio 2.5.10.1 TAMBŪRAS 2.5.10.2 VONIA 2.5.10.3 BENDROJI PATALPA

4 m² 4 m² 14 m² 21 m²

11 viešbučio numeris 2.5.11.1 TAMBŪRAS 2.5.11.2 VONIA 2.5.11.3 BENDROJI PATALPA

2

3

3 m² 4 m² 14 m² 21 m²

12 viešbučio numeris 2.5.12.1 TAMBŪRAS 2.5.12.2 VONIA 2.5.12.3 BENDROJI PATALPA

3 m² 3 m² 9 m² 5 m² 20 m²

Viešbučio bendros patalpos 2.1 HOLAS 2.2 KORIDORIUS 2.3 HOLAS 2.4 KORIDORIUS

3 m²

PLOTAS 26 m² 2 m² 5 m² 13 m² 9 m² 28 m² 3 m² 4 m² 14 m² 21 m² 4973

VIEŠBUČIO TREČIOJO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA NR.

PATALPA

1 viešbučio numeris 3.5.1.1 TAMBŪRAS 3.5.1.2 VONIA 3.5.1.3 MIEGAMASIS 3.5.1.4 BENDROJI PATALPA

4 m² 3 m² 15 m² 22 m² 4 m² 4 m² 15 m² 23 m²

4 viešbučio numeris 3.5.4.1 TAMBŪRAS 3.5.4.2 VONIA 3.5.4.3 MIEGAMASIS

88 m² 37 m² 53 m² 23 m² 201 m² 526 m²

3 m² 3 m² 9 m² 5 m² 20 m²

2 viešbučio numeris 3.5.2.1 TAMBŪRAS 3.5.2.2 VONIA 3.5.2.3 MIEGAMASIS 3.5.2.4 BENDROJI PATALPA 1027 6000 3 viešbučio numeris 3.5.3.1 TAMBŪRAS 3.5.3.2 VONIA 3.5.3.3 BENDROJI PATALPA 3.5.3.4 MIEGAMASIS

3 m² 4 m² 17 m² 24 m²

PLOTAS

4 5 5 viešbučio numeris 3.5.5.1 3.5.5.2 3.5.5.3

TAMBŪRAS VONIA MIEGAMASIS

6 viešbučio numeris 3.5.6.1 TAMBŪRAS 3.5.6.2 VONIA 3.5.6.3 MIEGAMASIS 7 viešbučio numeris

3 m² 4 m² 13 m² 6 m² 26 m² 2 m² 5 m² 13 m² 9 m² 28 m²

6

3 m² 4 m² 14 m² 21 m² 4 m² 3 m² 15 m² 22 m² 4 m² 4 m² 15 m² 22 m²

VIEŠBUČIO TREČIOJO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA NR.

PATALPA

9 viešbučio numeris 3.5.9.1 TAMBŪRAS 3.5.9.2 VONIA 3.5.9.3 MIEGAMASIS 10 viešbučio numeris 3.5.10.1 TAMBŪRAS 3.5.10.2 VONIA 3.5.10.3 MIEGAMASIS 11 viešbučio numeris 6000 3.5.11.1 TAMBŪRAS 6000 3.5.11.2 VONIA 71978 3.5.11.3 MIEGAMASIS 12 viešbučio numeris 3.5.12.1 TAMBŪRAS 3.5.12.2 VONIA 3.5.12.3 MIEGAMASIS Viešbučio bendros patalpos 3.1 HOLAS 3.2 KORIDORIUS 3.3 HOLAS 3.4 KORIDORIUS

7

PLOTAS 82 m² 3 m² 4 m² 17 m² 24 m² 3 m² 4 m² 13 m² 20 m² 6000

4 m² 4 m² 14 m² 21 m²

6000

6000

6000

2046

1558

3 m² 4 m² 14 m² 21 m² 88 m² 37 m² 53 m² 23 m² 201 m² 532 m²

8

9

10

11

12

13

14


S VIEŠBUČIO PIRMOJO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA NR.

PATALPA

6000

Viešbučio bendros patalpos 1.1 RECEPCIJA 1.2 HOLAS 1.3 EVAKUACINIS IŠĖJIMAS 1.4 RESTORANAS 1.5 WC BENDRA PATALPA 1.6 MOTERŲ WC 1.7 VYRŲ WC 1.8 VIRTUVĖ 1.9 BARAS 1.10 BARO SANDELIUKAS 1.11 HOLAS 1.12 EVAKUACINIS 1.13 KONFERENCIJOS ZONOS VIRTUVĖ 1.14 WC (UNISEX) 1.15 KONFERENCIJŲ PATALPA 1.16 KONFERENCIJŲ PATALPA 1.17 WC BENDRA PATALPA 1.18 MOTERŲ WC 1.19 VYRŲ WC 1.20 KOMERCINĖ PATALPA 1.21 DARBUOTOJŲ PATALPA 1.22 DARBUOTOJŲ PATALPA 1.23 KORIDORIUS 1.24 KORIDORIUS 1.25 SKALBYKLA 1.26 ŠILUMOS PUNKTAS 1.27 KORIDORIUS 1.28 SANDELIUKAS

6000

Q

P

PLOTAS

9 m² 165 m² 7 m² 108 m² 7 m² 8 m² 7 m² 49 m² 16 m² 8 m² 53 m² 12 m² 7 m² 9 m² 16 m² 25 m² 5 m² 13 m² 17 m² 77 m² 10 m² 9 m² 7 m² 7 m² 11 m² 10 m² 8 m² 48 m² 727 m² 727 m²

VIEŠBUČIO ANTROJO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA NR.

PATALPA

1 viešbučio numeris 2.5.1.1 BENDROJI PATALPA 2.5.1.2 VONIA 2.5.1.3 MIEGAMASIS 2.5.1.4 MIEGAMASIS 2 viešbučio numeris 2.5.2.1 TAMBŪRAS 2.5.2.2 VONIA 2.5.2.3 MIEGAMASIS 3 viešbučio numeris 2.5.3.1 TAMBŪRAS 2.5.3.2 VONIA 2.5.3.3 MIEGAMASIS 4 viešbučio numeris 2.5.4.1 TAMBŪRAS 2.5.4.2 VONIA 2.5.4.3 MIEGAMASIS 5 viešbučio numeris 2.5.5.1 TAMBŪRAS 2.5.5.2 VONIA 2.5.5.3 MIEGAMASIS 6 viešbučio numeris 2.5.6.1 TAMBŪRAS 2.5.6.2 VONIA 2.5.6.3 MIEGAMASIS 2.5.6.4 BENDROJI PATALPA

7383

7 viešbučio numeris 2.5.7.1 TAMBŪRAS 2.5.7.2 VONIA 2.5.7.3 MIEGAMASIS 2.5.7.4 BENDROJI PATALPA

SPORTO KLUBO PATALPŲ EKSPLIKACIJA NR.

PATALPA

Level 1 Sporto klubo patalpos 1.29 RECEPCIJA 1.30 TRENERIŲ PATALPA 1.31 TRENERIŲ VONIA 1.32 MOTERŲ PERSIRENGIMO PATALPA 1.33 VYRŲ PERSIRENGIMO PATALPA 1.34 TRENIRUOKLIŲ ZONA 1.35 GRUPINIŲ TRENIRUOČIŲ ZONA 1.36 BENDROJI PATALPA Sporto klubo patalpos: 8

O

8000 8000 8000

15 16 17 18

PLOTAS

24 m² 9 m² 5 m² 37 m² 37 m² 116 m² 268 m² 26 m² 523 m² 523 m²

PLOTAS

31 m² 5 m² 14 m² 25 m² 75 m²

8

4 m² 4 m² 16 m² 24 m²

9

3 m² 4 m² 13 m² 20 m²

10 2 2 2

4 m² 4 m² 14 m² 21 m²

11 2 2 2

3 m² 4 m² 14 m² 21 m²

12 2 2 2

3 m² 3 m² 9 m² 5 m² 20 m²

Vi

3 m² 4 m² 14 m² 5 m²

2 2 2 2

2 2 2


O PIRMOJO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA PATALPA

PLOTAS

ndros patalpos RECEPCIJA HOLAS EVAKUACINIS IŠĖJIMAS RESTORANAS WC BENDRA PATALPA MOTERŲ WC VYRŲ WC VIRTUVĖ BARAS BARO SANDELIUKAS HOLAS EVAKUACINIS ONFERENCIJOS ZONOS VIRTUVĖ WC (UNISEX) KONFERENCIJŲ PATALPA KONFERENCIJŲ PATALPA WC BENDRA PATALPA MOTERŲ WC VYRŲ WC KOMERCINĖ PATALPA DARBUOTOJŲ PATALPA DARBUOTOJŲ PATALPA KORIDORIUS KORIDORIUS SKALBYKLA ŠILUMOS PUNKTAS KORIDORIUS SANDELIUKAS

6000

N

9 m² 165 m² 7 m² 108 m² 7 m² 8 m² 7 m² 49 m² 16 m² 8 m² 53 m² 12 m² 7 m² 9 m² 16 m² 25 m² 5 m² 13 m² 17 m² 77 m² 10 m² 9 m² 7 m² 7 m² 11 m² 10 m² 8 m² 48 m² 727 m² 727 m²

VIEŠBUČIO ANTROJO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA NR.

PATALPA

PLOTAS

1 viešbučio numeris 2.5.1.1 BENDROJI PATALPA 2.5.1.2 VONIA 2.5.1.3 MIEGAMASIS 2.5.1.4 MIEGAMASIS 2 viešbučio numeris 2.5.2.1 TAMBŪRAS 2.5.2.2 VONIA 2.5.2.3 MIEGAMASIS 3 viešbučio numeris 2.5.3.1 TAMBŪRAS 2.5.3.2 VONIA 2.5.3.3 MIEGAMASIS 4 viešbučio numeris 2.5.4.1 TAMBŪRAS 2.5.4.2 VONIA 2.5.4.3 MIEGAMASIS 5 viešbučio numeris 2.5.5.1 TAMBŪRAS 2.5.5.2 VONIA 2.5.5.3 MIEGAMASIS 6 viešbučio numeris 2.5.6.1 TAMBŪRAS 2.5.6.2 VONIA 2.5.6.3 MIEGAMASIS 2.5.6.4 BENDROJI PATALPA

NR.

PATALPA

PLOTAS

31 m² 5 m² 14 m² 25 m² 75 m²

8 viešbučio numeris 2.5.8.1 TAMBŪRAS 2.5.8.2 VONIA 2.5.8.3 BENDROJI PATALPA 2.5.8.4 MIEGAMASIS

4 m² 4 m² 16 m² 24 m²

9 viešbučio numeris 2.5.9.1 TAMBŪRAS 2.5.9.2 VONIA 2.5.9.3 BENDROJI PATALPA

3 m² 4 m² 13 m² 20 m²

10 viešbučio numeris 2.5.10.1 TAMBŪRAS 2.5.10.2 VONIA 2.5.10.3 BENDROJI PATALPA

4 m² 4 m² 14 m² 21 m²

11 viešbučio numeris 2.5.11.1 TAMBŪRAS 2.5.11.2 VONIA 2.5.11.3 BENDROJI PATALPA

3 m² 4 m² 14 m² 21 m²

12 viešbučio numeris 2.5.12.1 TAMBŪRAS 2.5.12.2 VONIA 2.5.12.3 BENDROJI PATALPA

3 m² 3 m² 9 m² 5 m² 20 m²

Viešbučio bendros patalpos 2.1 HOLAS 2.2 KORIDORIUS 2.3 HOLAS 2.4 KORIDORIUS

3 m² 4 m² 14 m² 5 m²

NR.

PATALPA

PLOTAS

1 viešbučio numeris 3.5.1.1 TAMBŪRAS 3.5.1.2 VONIA 3.5.1.3 MIEGAMASIS 3.5.1.4 BENDROJI PATALPA

26 m² 2 m² 5 m² 13 m² 9 m² 28 m²

3 m² 3 m² 9 m² 5 m² 20 m²

2 viešbučio numeris 3.5.2.1 TAMBŪRAS 3.5.2.2 VONIA 3.5.2.3 MIEGAMASIS 3.5.2.4 BENDROJI PATALPA

3 m² 4 m² 14 m² 21 m² 4 m² 3 m² 15 m² 22 m²

3 viešbučio numeris 3.5.3.1 TAMBŪRAS 3.5.3.2 VONIA 3.5.3.3 BENDROJI PATALPA 3.5.3.4 MIEGAMASIS

4 m² 4 m² 15 m² 23 m²

4 viešbučio numeris 3.5.4.1 TAMBŪRAS 3.5.4.2 VONIA 3.5.4.3 MIEGAMASIS

3 m² 4 m² 17 m² 24 m²

5 viešbučio numeris 3.5.5.1 TAMBŪRAS 3.5.5.2 VONIA 3.5.5.3 MIEGAMASIS

88 m² 37 m² 53 m² 23 m² 201 m² 526 m²

6 viešbučio numeris 3.5.6.1 TAMBŪRAS 3.5.6.2 VONIA 3.5.6.3 MIEGAMASIS

3 m² 4 m² 13 m² 6 m² 26 m² 2 m² 5 m² 13 m² 9 m² 28 m² 3 m² 4 m² 14 m² 21 m² 4 m² 3 m² 15 m² 22 m²

VIEŠBUČIO TREČIOJO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA NR.

PATALPA

PLOTAS 82 m²

9 viešbučio numeris 3.5.9.1 TAMBŪRAS 3.5.9.2 VONIA 3.5.9.3 MIEGAMASIS

3 m² 4 m² 17 m² 24 m²

10 viešbučio numeris 3.5.10.1 TAMBŪRAS 3.5.10.2 VONIA 3.5.10.3 MIEGAMASIS

3 m² 4 m² 13 m² 20 m²

11 viešbučio numeris 3.5.11.1 TAMBŪRAS 3.5.11.2 VONIA 3.5.11.3 MIEGAMASIS

4 m² 4 m² 14 m² 21 m²

12 viešbučio numeris 3.5.12.1 TAMBŪRAS 3.5.12.2 VONIA 3.5.12.3 MIEGAMASIS

2.5.1.4

3 m² 4 m² 14 m² 21 m²

Viešbučio bendros patalpos 3.1 HOLAS 3.2 KORIDORIUS 3.3 HOLAS 3.4 KORIDORIUS

88 m² 37 m² 53 m² 23 m² 201 m² 532 m²

4 m² 4 m² 15 m² 22 m²

7 viešbučio numeris 3.5.7.1 TAMBŪRAS 3.5.7.2 VONIA 3.5.7.3 MIEGAMASIS

2.5.1.3

3 m² 4 m² 17 m² 24 m²

8 viešbučio numeris 3.5.8.1 BENDROJI PATALPA 3.5.8.2 VONIA 3.5.8.3 MIEGAMASIS 3.5.8.4 MIEGAMASIS

835

M L

28502

7 viešbučio numeris 2.5.7.1 TAMBŪRAS 2.5.7.2 VONIA 2.5.7.3 MIEGAMASIS 2.5.7.4 BENDROJI PATALPA

VIEŠBUČIO TREČIOJO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

VIEŠBUČIO ANTROJO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

2.5.1.1

2.5.1.2

34 m² 5 m² 14 m² 28 m²

SPORTO KLUBO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

2.5.2.3

2756

PATALPA

PLOTAS

2.5.3.3 2.5.5.3

2.5.6.4

2.5.4.3

1

K

24 m² 9 m² 5 m² 37 m²

2.5.2.1

2.5.3.1 2.5.5.2

37 m²

2.5.4.2 2.5.5.1

2.5.6.2

2.5.3.2

2.5.4.1

2.5.7.4 2.1

116 m² 268 m² 26 m² 523 m² 523 m²

2.5.6.1

2.5.7.2

3123

J

2.5.2.2 2.5.6.3

2409

klubo patalpos RECEPCIJA TRENERIŲ PATALPA TRENERIŲ VONIA MOTERŲ PERSIRENGIMO PATALPA VYRŲ PERSIRENGIMO PATALPA TRENIRUOKLIŲ ZONA GRUPINIŲ TRENIRUOČIŲ ZONA BENDROJI PATALPA klubo patalpos: 8

2.3 2.2

2.5.7.3

2.4 2.5.7.1

I

2.5.12.1

2.5.12.2 2.5.11.1 2.5.9.1

2.5.8.1

2.5.10.2

2.5.11.2

2.5.8.2

2877

H

2.5.9.2

2.5.10.1

2.5.12.3

2.5.8.3

2.5.10.3

2.5.11.3

F E

269 1487 217

2.5.9.3

2.5.8.4

D

6000

6000

6000

6000

12000

6000

2046

1558

51628

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


VIEŠBUČIO ANTROJO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA NR.

PATALPA

PLOTAS 26 m²

8 viešbučio numeris 2.5.8.1 TAMBŪRAS 2.5.8.2 VONIA 2.5.8.3 BENDROJI PATALPA 2.5.8.4 MIEGAMASIS

2 m² 5 m² 13 m² 9 m² 28 m²

9 viešbučio numeris 2.5.9.1 TAMBŪRAS 2.5.9.2 VONIA 2.5.9.3 BENDROJI PATALPA

3 m² 4 m² 14 m² 21 m²

10 viešbučio numeris 2.5.10.1 TAMBŪRAS 2.5.10.2 VONIA 2.5.10.3 BENDROJI PATALPA

1 viešbučio numeris 3.5.1.1 TAMBŪRAS 3.5.1.2 VONIA 3.5.1.3 MIEGAMASIS 3.5.1.4 BENDROJI PATALPA

3 m² 3 m² 9 m² 5 m² 20 m²

2 viešbučio numeris 3.5.2.1 TAMBŪRAS 3.5.2.2 VONIA 3.5.2.3 MIEGAMASIS 3.5.2.4 BENDROJI PATALPA

4 viešbučio numeris 3.5.4.1 TAMBŪRAS 3.5.4.2 VONIA 3.5.4.3 MIEGAMASIS

3 m² 4 m² 17 m² 24 m²

5 viešbučio numeris 3.5.5.1 TAMBŪRAS 3.5.5.2 VONIA 3.5.5.3 MIEGAMASIS

88 m² 37 m² 53 m² 23 m² 201 m² 526 m²

6 viešbučio numeris 3.5.6.1 TAMBŪRAS 3.5.6.2 VONIA 3.5.6.3 MIEGAMASIS

3 m² 4 m² 13 m² 6 m² 26 m² 2 m² 5 m² 13 m² 9 m² 28 m² 3 m² 4 m² 14 m² 21 m² 4 m² 3 m² 15 m² 22 m²

NR.

PATALPA

PLOTAS 82 m²

9 viešbučio numeris 3.5.9.1 TAMBŪRAS 3.5.9.2 VONIA 3.5.9.3 MIEGAMASIS

3 m² 4 m² 17 m² 24 m²

10 viešbučio numeris 3.5.10.1 TAMBŪRAS 3.5.10.2 VONIA 3.5.10.3 MIEGAMASIS

3 m² 4 m² 13 m² 20 m²

11 viešbučio numeris 3.5.11.1 TAMBŪRAS 3.5.11.2 VONIA 3.5.11.3 MIEGAMASIS

4 m² 4 m² 14 m² 21 m²

12 viešbučio numeris 3.5.12.1 TAMBŪRAS 3.5.12.2 VONIA 3.5.12.3 MIEGAMASIS

3.5.8.4

3 m² 4 m² 14 m² 21 m²

Viešbučio bendros patalpos 3.1 HOLAS 3.2 KORIDORIUS 3.3 HOLAS 3.4 KORIDORIUS

88 m² 37 m² 53 m² 23 m² 201 m² 532 m²

3.5.8.3

4 m² 4 m² 15 m² 22 m²

7 viešbučio numeris 3.5.7.1 TAMBŪRAS 3.5.7.2 VONIA 3.5.7.3 MIEGAMASIS

3 m² 4 m² 17 m² 24 m²

8 viešbučio numeris 3.5.8.1 BENDROJI PATALPA 3.5.8.2 VONIA 3.5.8.3 MIEGAMASIS 3.5.8.4 MIEGAMASIS

3.5.8.2

3.5.8.1

34 m² 5 m² 14 m² 28 m²

2756

835

VIEŠBUČIO TREČIOJO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

PLOTAS

4 m² 4 m² 15 m² 23 m²

N

28916

PATALPA

4 m² 3 m² 15 m² 22 m²

12 viešbučio numeris 2.5.12.1 TAMBŪRAS 2.5.12.2 VONIA 2.5.12.3 BENDROJI PATALPA

M L

NR.

3 viešbučio numeris 3.5.3.1 TAMBŪRAS 3.5.3.2 VONIA 3.5.3.3 BENDROJI PATALPA 3.5.3.4 MIEGAMASIS

11 viešbučio numeris 2.5.11.1 TAMBŪRAS 2.5.11.2 VONIA 2.5.11.3 BENDROJI PATALPA

Viešbučio bendros patalpos 2.1 HOLAS 2.2 KORIDORIUS 2.3 HOLAS 2.4 KORIDORIUS

VIEŠBUČIO TREČIOJO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA

3.5.9.3

3.5.1.4

3.5.12.3

3.5.11.3

3.5.10.3 3.5.9.2

K

3.5.9.1 3.5.1.3

2409

3.5.12.2

3.5.11.2

3.5.10.2

3.5.10.1 3.1

3.5.12.1

3.5.11.1

3.5.1.2 3.5.2.4

J

3.5.1.1 3.3 3.5.2.2

3.2

3123

3.5.2.3

3.5.2.1 3.4

I

3.5.7.1

3.5.7.2

3.5.6.1

H

3.5.4.1

2877

3.5.3.1

3.5.4.2

3.5.5.1

3.5.5.2

3.5.6.2

3.5.3.2

3.5.7.3 3.5.3.3 3.5.5.3

E

3.5.4.3

269 1487 217

F

3.5.6.3

3.5.3.4

D

6000

6000

6000

6000

6000

6000

6000

2046

1558

52308

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


12200 11200

8200 7600

4600 4000 2000

-300

PV FASADAS

12200 11200

8200 7600

4600 4000 2000 0 -300

ŠV FASADAS


12200 11200

8200 7600

4600 4000 2000 0 -300

ŠV FASADAS

12200 11200

8200 7600

4600 4000 2000 0 -300

PR FASADAS


6000

1

6000

2

6000

1

4973

3

6000

2

4

4973

3

1027

6000

5

1027

4

6000

6

6000

5

6000

7

6000

6

6000

8

6000

7

6000

9

6000

8

6000

10

6000

9

6000

11

6000

10

2046 1558

12

6000

11

13

14

2046 1558

12

13

14


KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS STUDENTAI: Kristina Podinskaitė, Justė Daukšaitė, Donatas Sederevičius, Tomas Astrauskas, Paulius Jankauskas KOMANDOS VADOVAI: Laura Jankauskaitė- Jurevičienė, Ignacio Fornes Villalon MARIJAMPOLĖS SAV., TARPUČIŲ MIKRORAJONAS

MARIJAMPOLĖS SPORTO MIESTELIS VIEŠBUČIO PROJEKTAS ‘ECHO .‘

V IČ

G.

R A ZE

S -B R

A ZA

IČ IO

R . JU K N E VI

Č IA U S G .

Degučiai

G.

KN R . JU

E V IČ

G.

IA U S

G.

KV

AM

O

IA U

G.

G.

K O KO LO S

LI A U S

G.

D O BILŲ

G.

M O KYKLO S G .

O KI DO

G.

KA RŲ

J. A M B

KA RŲ

R. JU KN E V IČ IA U S G .

P RA N

VA

VA

U P IO

RU

G.

A U DĖ

LTI

K. DO

N ELA

SG . SO O UN KA

KA U N O S KG .

G.

G. O UN KA

G. TO AN UK

G.

G. NO

IN

T-KE

LP Š

OS

SO D

IO

G.

P RA M O N

IN IN

G. VI

G. R ŽI

KO

VO

DA

N IN

LK A

VI

ŠK

IO

G.

G.

BA

IG Ų

ĖS G .

G E DIM

RI E N

Č IO G .

Ū KIN

RIE N

Ų

BA

S G.

ŽN Y Č

B A ŽN IO S

G. MI

MO

TO

LA I S V

G.

G.

G.

G.

G.

TEA T

GI

ĖS G .

. RO G

G.

V A S A RI O

16-O S I O S

M IN DA U G

O G.

G.

ĖS

G.

A LYV Ų G .

N KŲ G .

NTO

G.

G.

ŽV Y

RY

NO

G.

G. P. MA Š IO

KA PŲ G.

TO G .

Nartas

G.

S E M IN A

TR

S IO

RIJO S G .

KŲ G . DRU S KIN IN

ŠE

RM

MO G .

UK

ŠN

G.

A . BA LTŪ

UM

PO

JI

G.

LA ZD Y N Ų S K G .

P . RI M Š O S

RK KA

O BU O LI Ų G .

LŲ G.

G. NŲ ZDY LA

G Ė LIŲ G .

P . V A IČ A IČ IO

. V . KU IRKO S G D

IO G .

KA RKLŲ S KG . KA RKLŲ S K G.

. I Ų S KG

US G.

SO DO G.

S G.

G.

. U O S IŲ G UO S

G.

V IE N YBĖ A N TA KA LN

IN O

A KA C IJŲ G .

M P. A R

G.

S O DŽIA

V YTA U TO

IN G

JO T V

A . C IV I N S KO

TA RP U Č IŲ

ŽIE D O G .

LI E T U V I N I

SG .

KRA

AU

G.

ČI

ZDY

AU

LA

A LI

G.

KA R

G.

KA L KIN

AT

E ITKŪ

Y Č IO S

P . KRIA U Č IŪ

KIE

PI

LNĖ

NO G.

LSU

MI

O

G.

BA

LM I N

G.

KA

IN KŲ

ĖS S KG .

SLY

PA

IN O

Centras

P . BU TLE

G.

RP

A.

Marijampolė

V . KU DIRKO S

IA U S

KĘ S TU

G.

TA G. IŲ

A V IČ

A.

SK

V IČ IA U S

J. B A S A N A

G.

RP

G.

G.

V YŠN

OS

KA U N O G .

G.

O NA

A NK

P . BU TLE

ĖS

J. BA S A N TA

U ŽTV

G.

G.

TIL ŽĖ S

ĖS G.

J O N O D A I LI D ĖS G.

G.

UT

AT

UP

SM P IŲ

P RA M O N

S IM N O G .

G. U TĖS BIR

11OS VO

O G . G IM

S G .

KO

LS U

ĖS G.

IM

KO

PA

J. BE N DO RIA U S G .

BA

S S KG .

ŠK

V . KU DIRKO

LLA

Ų G .

VI

G.

11OS

ZM

LK A

A. V A LA

S G .

J. TA JA

G.

IČ IO

G.

IN

Tarpučiai

IO

S G .

VI

IN

NO

S G .

SOD

IO

ON SM KO

KO

KA U

G.

U DO

KA U

AU

SPA

G.

Ų G .

AN

DA RIA U S IR G I RĖ N O G .

AT

KO

S G .

11OS

G.

IO S

U DO

D I RK O S G . V . KU . V . KU DIR K O S G

U ŽTV

P A RTIZA N Ų G .

S. D A

IO

G.

G IM

TŲ AU

SPA

VO

ON SM AU

G. Č IŲ KIE VO

ŠK

LO S

KO

IN Ų

G.

KO

D

JA ZM

Pabaigai

TIL ŽĖ S

G.

G.

KA

G.

JI G .

YK

U Č IŲ

6-O JI

VI

TA RP

YBĖ S

S 8-O JI G.

ON

RA M YBĖ

G.

G.

S 1-O JI

SM

YBĖ

I G.

LK A

G.

RA M

JI G .

G.

IO 5-O

7-O J

Š A U LIŲ

G. LN O

G. O LN I

P I LIA K A

LI E J

VI

U P E LI O G .

N IO

IO 9-O

S G .

G.

EV

G.

IM O

V IN

RA M

OVI

V IN

G.

S G.

PA

O

KA LV IŲ

RO

K I EČ

VAI

G.

VO

M EŠ

G.

S 4-O JI

G.

P A Š TO

BO

2-O JI

G.

YBĖ S

RA M YBĖ

V IN Č Ų

KO V . K U DI R

M E Š KU Č IŲ G .

M E Š KU Č IŲ 15-O JI G .

PA D

IČ IO

RI S

V IN

LA K I N

RA M

P A DO

IŲ G .

JI G .

V.

G.

JI G . IO G .

1-O

S KŲ

IN IO

P. C V IRKO

P A U P IO G .

Mokolai

JI G .

JI G .

KU Č

IO 3-O

N TŲ G .

JŲ G .

NIO

S KG . ZA N Ų

V IN

G.

G.

G. ŠA

JI G .

JI G .

IŲ G .

DO V

MEŠ

KU Č

PA

P A DO

P A DO

IN O

RA

IO

S E RBE

U O SU P

JI G .

ŽILV

O G . G.

P A RT I

JI G . Č IŲ 5-O

M E Š KU Č IŲ 7-O JI G .

M E Š K U Č I Ų 11-O JI G . M E Š K U Č I Ų 13-O JI G .

M E Š KU

G.

E TIM

IO

ŠV I

ŠK

G.

VI

G IŲ

P A LA

AZ EV

16-O

JI G .

LK A

IA

18-O

J. A M

BR

KIŲ

VI

G.

A LI

A LI

Š KI

Š KI

Ų 3 -O

LIŠ

KIŲ

12-O

IČ IO

G.

US

JI G .

JI G . Ų 5 -O

Š KI A LI ŠA K

ŠA K

ŠA K

LIŠ

M. A KE LA

JI

S G .

JI G .

G.

KIŲ LIŠ

JI G .

Š KI

JI G .

Ų 1 3-O JI

11-O

Š A KA

4-O

IM A N T O G .

S G .

8-O

A LG

M YBĖ

JI G . Č IŲ 1-O

KIŲ

10-O

LI Š K

.

KU . MEŠ 1-O JI G

KIŲ

KA

JI G .

G

RA

Č IŲ M E Š KU

14-O

6-O

Š A KA

.

LIŠ

LIŠ KIŲ

LIŠ KIŲ

KIŲ

IO G .

KO

ŠA K

Š A KA

Š A KA

Š A KA

LIŠ

LIŠ

O

S G .

Š A KA

Š A KA

M

Ų 7 -O

A LI

Š A KA

Ų 9 -O

G.

1-O

Ų

ŠA K

KI

Š KI

LIŠ

A LI

KA

M YBĖ

Š A KA LIŠ K IŲ G .

RA

. JI G

Š A KA LIŠ KIŲ S KG .

ŠA

JI 1-O JI G .

G.

ŠA

1-O

Š A KA LIŠ KIŲ 2-O JI G .

JI

TYLIO

3-O JI

G.

LIŠ KIŲ

IJO

O JI

Š A KA

U RĖD

TYLI

S LĖ N

NGO

IA

UO S

S G.

US

-B R

AZ AI

ČI

O

ūdžiškiai

M ZI G

A . J. G RE I

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

RU O D OS

N IO G .

NG

O G.

J. JA BLO NS

KIO G .

S IE TYN

A . J. G RE I

V . ŠL EK

MO G .

. O G

IO G .

M A I RO

G.

SITUACIJOS PLANAS

V A RP

Sklypas

background

SKLYPO PLANAS

SITUACIJOS PLANAS S

Q N P M L K 12200

O

J

11200

I H F E D C

8200 7600

4600 4000

15

B

2000

A

0 -300

1

2

3

45

6

7

8

9

10

11

16

17

18

MARIJAMPOLĖS VAKARINĖJE DALYJE, TARPUČIŲ MIKRORAJONO TERITORIJOJE PROJEKTUOJAMAS ORGANIŠKŲ FORMŲ YPATINGAS STATINYS- VIEŠBUTIS “ECHO .“ SU SPORTO KLUBU. TOJE PAČIOJE TERITORIJOJE KARTU SU VIEŠBUČIU SIŪLOMA ĮRENGTI DAUGIABUČIŲ KVARTALĄ BEI KITUS ĮVAIRIUS PASTATUS SU GALIMYBĘ VYSTYTI VERSLĄ. TAIP ĮGYVENDINANT MARIJAMPOLĖS SPORTO MIESTELIO IDĖJĄ IR TAIP LEISTI MIESTUI TOLIAU PLĖTOTI SPORTĄ MIESTE. PASTATŲ IDĖJA- AŠIŲ PRATESIMAS. KAIP CENTRĄ GALIMA SUVOKTI ŠALIA NUAMTYTĄ ARENĄ, O VIEŠBUTIS BEI SPORTO KLUBAS LYG PRATESIMAS- AUDROS DALELĖS. TŪRIAI SUSILIEJA SU APLINKA TIEK IŠ TŪRIO SPRENDINIŲ , T.Y. VIEŠBUČIO TŪRIS KYLA NUO ŽEMĖS BEI IŠ APŽELDINTŲ FASADŲ IR APŽELDINTŲ ŠLAITINIŲ STOGŲ, PROJEKTUOJAMAS VIEŠBUTIS IR SPORTO KLUBAS 2309 M2, KURIUOSE ĮRENGTI KAMBARIAI APGYVENDINIMUI, RESTORANAS KARTU SU BARU, KONFERENCIJŲ ZONA , KOMERCINE PATALPA BEI 2 SKIRTINGOS SPORTO SALĖS. ANTRAJAME IR TREČIAJAME VIEŠBUČIO AUKŠTE NUMATOMI VIEŠBUČIŲ NUMERIAI: VIENVIEČIAI / DVIVIEČIAI IR DRAUGŲ TIPO/ LIUKSO. SKLYPE PROJEKTUOJAMOS 3 AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS, VIENA IŠ JŲ SKIRTA TECHNINIAM APTARNAVIMUI.

12 13 14

PIRMO AUKŠTO PLANAS

122

112

820 760

460 400

200

Pagrindiniai rėmėjai:

PR FASADAS

Partneriai:

Informaciniai partneriai:

-30

PV FASADAS

12200 11200

8200 7600