VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS: Viktorija Milčiūnaitė, Dovilė Leišytė

Page 1


T U R I N Y S

ĮVADAS

4

PROBLEMATIKA PROJEKTO TIKSLAI UŽDAVINIAI

7 7 7

LITERATŪROS IR ANALOGŲ STUDIJA

8

LITERATŪROS STUDIJA ANALOGŲ STUDIJA

10 12

URBANISTINĖ IR ARCHITEKTŪRINĖ ANALIZĖ TERITORIJOS PADĖTIS MIESTE ISTORINĖ ANYKŠČIŲ RAIDA SKLYPŲ KAITA MIESTO SENAMIESTYJE RELJEFO ANALIZĖ SUSISIEKIMO SISTEMA MORFOLOGINIO UŽSTATYMO TIPAI ANALIZUOJAMOS TERITORIJOS PASTATŲ AUKŠTINGUMAS SOCIALINĖ EKONOMINĖ SITUACIJA SOCIALINĖ INFRASTRUKTŪRA KULTŪROS PAVELDO OBJEKTAI IR VIETOVĖS TERITORIJOS ESAMŲ STATINIŲ VERTINIMAS URBANISTINIŲ ERDVIŲ SISTEMOS VERTINIMAS IŠVADOS

URBANISTINĖ KONCEPCIJA KONCEPCIJĄ PAAIŠKINANČIOS SCHEMOS DETALIZUOJAMOS TERITORIJOS KONCEPCIJOS SCHEMOS KONCEPCIJOS BRĖŽINYS KONCEPCIJOS SCHEMA

ARCHITEKTŪRINĖ DETALIZACIJA DETALIZUOJAMI PASTATAI SENOJI GAISRINĖ SENOJI LIGONINĖ SPA VIEŠBUTIS PILIGRIMŲ CENTRAS TVARŪS SPRENDINIAI REKOMENDUOJAMI GAMINIAI

LITERATŪROS SĄRAŠAS PRIEDAI

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44

46 48 50 52 54

56 58 60 64 68 70 74 76

78


ĮVADAS

4


6

Į V D A S


LITERATŪROS IR ANALOGŲ STUDIJA

8


10

LITERATŪROS

STUDIJA


Vieta: Helsingborgas, Švedija. Autoriai: ADEPT Metai: 2009-2013

ANALOGŲ

STUDIJA

„H+” projektas

H+ plane svarbiausias elementas yra mėlyno ir žalio jungtis, kurie simbolizuoja vandenį ir gamtą. Šiai jungčiai skiriamas didžiausias dėmesys, ji plane yra žymima ryškiausiai. Ši jungtis yra kuriama kaip reakreacinė ašis einanti per konvertuojamą industrinę zoną. Iš šiaurinėje dalyje esančios jūros, vanduo yra

12

Projekto vizija yra susijusi su artumu vandeniui ir tvarumu socialine ir fizine šio žodžio prasme, kaip susitikimo erdvių įvairovė. Šiame projekte pagrindinis tikslas buvo sukurti tolerantiško miesto strategijas, procesus, o ne sukurti pagrindinį detalujį planą.

įtraukiamas į teritoriją kanalu. taip ir pietuose esantis Gåsebäck šalinis pratęsiamas į žaliają juntį. Tokiu būdu Helsingborgui būdingas elementas - vanduo ir jį supanti gamta, tampa centrine teritorijos ašimi.Gysla, kur jūros druskingas vanduo ir šaltinio gėlas vanduo

susimaišo ir sukuria naujas viešąsias erdves. Nuo uosto krantinių iki kanalo aštrių krantų, salų, tiltų - šį teritorijos tapatybė driekiasi per visą teritoriją ir urbanizuotą zoną paverčia viešu melynu ir žaliu koridoriumi. Struktūrinis planas yra sistema, kurioje yra tikslūs tikslai ir lanksčios gairės. Šis tvirtumo ir

tvarumo. Skirtingi kvartalai yra tpritaikyti žmonių įvairovei, nepriklausomai ar jie gyventojai ar lankytojai. Įvairių rūšių viešosios erdvės kuriamos apjungiančios visų amžiaus grupių, lyčių ar taitybės asmenis, taip skatinant bendruomeniškumo jausmą. Taip pat kuriama architektūrinė įvairovė, kuri sukuria mastelio ir tipologijų įvairovę.

lankstumo vystymas vienu vyksta strategiškai ir yra susijęs su daugybe veiksnių, kurie tampa patikimomis planavimo gairėmis. Siekiant sukurti tolerantišką miestą, buvo vykdomas dinamiškas ir besikeičiantis planavimo procesas, daug dėmesio visuose visuomenės lygiuose skiriant tvarumui - nuo fizinių šios srities aspektų iki socialinio ir finansinio

Šaltinis: https://www.adept.dk/project/the-tolerant-city


Vieta: Svendborgas, Danija Autoriai: EFEKT Metai: 2019

ANALOGŲ

STUDIJA

„SIMAC” projektas

Melynasis krantas Melynasis krantas, uostas, yra svarbiausia Švenburgo istorinė, kultūrinė linija. mėlynoji ašis yra kuriama palei urbanizuotą uosto krantinę.

14

SIMAC komanda parengė pagrindinį planą, kaip gali formuotis naujas rajonas Šiaurės uoste - su būstų ir verslų kompleksais. Jame pateikiamas konkretus pasiūlymas atnaujinti „Kobberbækken“, kuriuo bus sukuriama naujų miesto žaliųjų zonų ir ateitje apsaugos šią Svendborgo dalį nuo galimų ekstremalių kritulių pasėkmių.

Žalioji jungtis upė prie daugelį metū buvo užkasta ir paleista per kanalą po žeme, tačiau projekte vanduo yra iškeliamas į žemės paviršių. Upės ištraukimas iš kanalo suteikia galimybę atkurti šiam kraštui būdingą gamtos elementą ir sukuriant žaviningą teritorijos kraštovaizdį.

Teritorijos struktūra teritorija planuojama atsižvelgiant į kontekstą ir sukuriant ryšį su šalia esančiais vartalais. Taip stengiamasis sukurti darbų perėjimą nuo miesto iki uosto, nuo gyvenamų kvartalų iki istorinio uosto kvartalo.

Uosto juntys Švenburgo miestas buvo sukurtas apjungiant uostą su pagrindiniu miestu. Šis projektas siūlo atkurti ryšį tarp vandens ir miesto. Šaltinis: https://www.effekt.dk/simac


STUDIJA ANALOGŲ

„Café House” projektas

„Fondazione Prada” projektas

Vieta: Anykščiai, Lietuva

Vieta: Milanas, Italija

Autoriai: DNA Studio

Autoriai: OMA

Metai: 2020

Metai: 2008-2018

Kompaktiško tūrio pastatas suprojektuotas nedideliame Anykščių senamiesčio sklype, anksčiau stovėjusio pastato vietoje. Atkuriamas užstatymas pagal gatvės perimetrą. Dėl per laiką susiklosčiusių aplinkybių (pasikeitusios sklypų ribos, suformuotos gatvės ir pan.) visiškai atkurti buvusį užstatymą nėra galimybės, todėl išlaikant aukštingumą, pirminę pastato orientaciją bei įvertinant miesto senamiestyje vyraujančius fasadų komponavimo principus, užstatymas interpretuojamas.

Milano „Fondazione Prada“ kompleksas, kurį sumanė architektų firma OMA, vadovaujama Remo Koolhaaso, plečia erdvinių tipologiją, kuriose menas gali būti eksponuojamas ir dalijamas su visuomene. Projekte septyni esami pastatai sujungiami su trimis naujomis konstrukcijomis .

Gatvės išklotinėje būdingas atsikartojantis fasadų medžiagiškumas, seka: raudonų plytų mūras – medis – tinkas / tinkas – medis – raudonų plytų mūras. Taikant į šį ritmą, pastatui parinkta raudonų plytų apdaila, tuo pačiu reaguojant į miesto dominantę – neogotišką Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčią.

Rem’as Koolhaas teigė: „ Tai nėra išsaugojimo projektas ir ne nauja architektūra. Dvi sąlygos, kurios čia paprastai laikomos atskirai, susiduria su nuolatinės sąveikos būsena - siūlo fragmentų ansamblį, kuris nesudarys vieno vaizdo ar leis bet kuriai daliai dominuoti kituose. Naujas, senas, horizontalus, vertikalus, platus, siauras, baltas, juodas, atviras, uždaras - visi šie kontrastai sukuria opozicijų spektrą, apibrėžiantį naująjį „Fondazione““.

Šaltinis: https://www.dnastudio.lt/ copy-of-%C5%BEygio-g

OMA sumanytame projekte egzistuoja dvi sąlygos: išsaugojimas ir naujos architektūros sukūrimas, kurios, nors ir atskiros, susiduria su nuolatinės sąveikos būsena.

Šaltinis: https://oma.eu/projects/ fondazione-prada 16


URBANISTINĖ IR ARCHITEKTŪRINĖ ANALIZĖ

18


MIESTE PADĖTIS TERITORIJOS 20

Nagrinėjama teritorija yra Anykščių centrinėje dalyje ir apima dalį miesto istorinės dalies. Teritoriją kerta du pagrindiniai keliai, kurie eina į Ukmergę, Kurklius ir Svedasus. Taip pat Šiaurės vakaruose teritorija ribojasi su Šventosios upe, o per vidurį prateka Šaltupio upelis. Šios teritorijos dominantė yra Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia.


22

ISTORINĖ ANYKŠČIŲ

RAIDA


24

SKLYPŲ KAITA MIESTO SENAMIESTYJE


26

RELJEFO

ANALZIZĖ


28

SUSISIEKIMO

SISTEMA


30

MORFOLOGINIO UŽSTATYMO TIPAI


ANALIZUOJAMOS TERITORIJOS PASTATŲ AUKŠTINGUMAS

32


34

SOCIALINĖ

EKONOMINĖ

SITUACIJA


36

SOCIALINĖ

INFRASTRUKTŪRA


38

KULTŪROS

PAVELDO

OBJEKTAI

IR

TERITORIJOS


40

TERITORIJOS

ESAMŲ

STATINIŲ

VERTINIMAS


42

URBANISTINIŲ

ERDVIŲ

SISTEMOS

VERTINIMAS


44

IŠVADOS


URBANISTINĖ KONCEPCIJA

46


48

KONCEPCIJĄ PAAIŠKINANČIOS SCHEMOS


DETALIZUOJAMOS

50

TERITORIJOS

KONCEPCIJOS

SCHEMOS


52

KONCEPCIJOS

BRĖŽINYS


54

KONCEPCIJOS

SCHEMA


ARCHITEKTŪRINĖ DETALIZACIJA

56


58

DETALIZUOJAMI

PASTATAI


GAISRINĖ SENOJI

-1 aušte numatoma komercinė patalpa (kaip pavyzdžiui gaisrinės ir anykščių miesto suvenyrų parduotuvėle) ir jos pagalbinė dalis su patekimu iš žaliosios jungties. Taip pat šiame aukšte numatomos kavinės, esančios 1 aukšte, pagalbinės patalpos.

1 aukšte didžiają dalį užima kavinė ir jos administracinės patalpos. pagrindinis patekimas į kavinę organizuojamas iš V. Kudirkos gatvės. taip pat šalia pastato planuojama lauko erdvė, kurioje šiltu metų lauku galima praplėsti kavinės erdvę išnešant staliukus ar įrengiant lauko barą.

60

2 aukšte laiptine iš pirmo aukšto patenkama į ekspozicijų erdvę, kurioje galėtų vykti menininkų ekspozicijos ar buvusios gaisrinės, gaisrininkų dokumentinės nuotraukos, seni kostiumai ir įranga.

3 aukšte laiptine patenkama į balkoną, apžvalgos aištelę, iš kurios atsiveria Anykščių panorama.


GAISRINĖ SENOJI

4 aušte laiptine patenkama į apžvalgos aikštelę, iš kurios atsiveria plati anykščių panorama.

Senojoje gaisrinėje norima išlaikyti buvusį objekto charakterį ir fasadų skaidymą. Keičiant vidaus išplanavimą stengiamasi daryti kuo mažiau intervencijos, daugelis sienų yra paliekama, o patalpoms suteikiamos naujos funkcijos. Fasaduose nauji elementai išskiriami juodu metalu, tai yra langų ir durų rėmai, bokštelio stogelio ir sienelių konstrukcija.

62


64

MENININKŲ

NAMELIS


V I E Š B U T I S

1. Tūriai sudėliojami atsižvelgiant į reljefą 2. supančių konteksto objektų apdaila yra atkartojama tūriuose 3.bendru tūriu sujungiami visi korpusai ir šis tūris įstumiamas nuo aištės pusės, taip išreiškiant pagrindinį įėjimą į viešbutį. 4. Žalioji jungtis įsilieja į objektą, žaliuoju stogu. 5. Gaunamas komplekso bendras vaizdas

-1 aukšte pagrindinė erdvė yra suteikiama viešbučio restoranui, kuris yra planuojamas apjungiamąjame tūryje. Restorano grindinys yra laiptuojantis atkartojant esamą reljefą ir sukuriant galimybė visiems lankytojams laisvai matyti žaliąją jungtį su Šaltupiu. Šiame aukšte viename iš komplekso tūrių yra suplanuotos restorano techninės patalpos ir konferencijų patalpos, o kairiajame, viešbučio svečių kambariai.

66


V I E Š B U T I S 1 aukšte yra pagrindinis įėjimas į viešbutį, per kurį patenkama į vestibiulį. Komplekso tūriai apjungiami bendru holu, kuriame yra laiptinės apjungiančios visus aukštus. Šiame aukšte du tūriai yra skirti viešbučio svečių miegamiesiems. Kiti du tūriai yra skirti pagalbinėms bei pramogų patalpoms, kaip vaikų kambarys ar komercinės patalpos.

68

2 aukšte didžiajame tūryje planuojamos administracinės ir pagalbinės patalpos, o antrame tūryje yra viešbučio svečių kambariai.


70

PILIGRIMŲ

CENTRAS


72

PILIGRIMŲ

CENTRAS


74

TVARŪS

SPRENDINAI


76

REKOMENDUOJAMI

GAMINIAI


LITERATŪROS SĄRAŠAS

Algimantas Miškinis. 2005. Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės. Savastis. 22-75 psl. Algimantas Miškinis, Algirdas Baliulis. 1979. Statyba ir architektūra. Nr 8. Anykščių praeitis ir jos nūdienė išraiška. https://www.kulturos-miestas.lt/lt/istoriniai-saltiniai https://www.hi.lt/uploads/pdf/padaliniai/savivaldybiu_ataskaitos/2017/Anyksciu%20raj_2017.pdf https://www.adept.dk/project/the-tolerant-city https://www.effekt.dk/simac https://www.dnastudio.lt/copy-of-%C5%BEygio-g https://oma.eu/projects/fondazione-prada

78


PRIEDAI

GRAFINIS PLANŠETAS VIZUALIZACIJOS

80


2021