Interjero ir architektūros studija „Šilta šiaurė“: Marija Savickienė, Guoda Bardauskaitė, Eglė Židon

Page 1

BUVUSIO GAMYBINIO - ADMINISTRACINIO PASTATO PERTVARKYMAS, PRITAIKANT NAUJAI FUNKCIJAI, IR GRETIMYBI7 FUNKCINIO IR ERDVINO SUPLANAVIMO KONCEPCIJA SPORTININKŲ BAZĖ PRIE GAVIO EŽERO


TURINYS

ĮVADAS KONTEKSTAS PROJEKTO TIKSLAS PROJEKTO UŽDAVINIAI DARBO METODIKA PROBLEMATIKA IR GALIMYBĖS TYRIMO IŠVADOS BAZINIAI ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDIMAI ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA SKLYPO SPRENDIMAI PASTATO STRUKTŪRA INŽINERINIAI IR KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI PAGRINDINIAI SKLYPO RODIKLIAI PAGRINDINIAI STATINIO RODIKLIAI VIZUALIZACIJOS DETALĖS/ANALOGAI PLANČETAS

ĮVADAS Projektuojamas sklypas yra Ignalinoje, šalia vaizdingo Gavio ežero ir pagrindinio miesto pliažo, taigi ypatingai svarbioje besivystančio miesto vietoje. Teritorija labai įvairi, joje yra skirtingo mastelio, funkcijos, laikmečio pastatų. Rekreacinį vietos potencialą šiuo metu užgožia projektuojamame sklype esantys seni prastos būklės prmoniniai pastatai. Šalia pagrindinio miesto pliažo pasigendama aiškių orientyrų, pozityvias asociacijas keliančių architektūrinių akcentų. Projektuojant buvo siekta sustiprinti kurortinį vietos charakterį sukuriant išraiškingą pastatą, Ignalinos sporto ir aktyvaus laisvalaikio bazę, kuri galėtų tapti vienu iš miesto architektūrinių simbolių.


KONTEKSTAS

Į Gavio ežero pakrantės teritoriją patenkama nuo kelio, vedančio į Molėtus. Teritorija nuo pagrindinio kelio nėra matoma. Aplink sklypą įrengti sporto aikštynai, pradėti statyti nameliai nuomai. Greta projektuojamo sklypo yra šiuo metu neišnaudotas mineralinio vandens gręžinys, todėl vieta tinkama SPA paslaugų vystymui. Šalia pliažo veikia viešbutis.

PROJEKTO TIKSLAS

Projekto tikslas - sukurti išskirtinį, šiuolaikišką ir visomis prasmėmis tvarų pastatą, išryškinantį Ignalinos miesto identitetą.


PROJEKTO UŽDAVINIAI

• • • •

atrasti tinkamą funkciją šiuo metu nereprezentatyviam sklypui šalia pagrindinio Ignalinos pliažo; sukurti išskirtinį orientyrą, matomą nuo pagrindinio kelio ir kviečiantį užsukti į vieną gražiausių Ignalinos vietų - Gavio ežero pakrantę; sukurti pastatą, savo architektūra bei funkcija išryškinantį Ignalinos miesto identitetą; architektūra reprezentuoti inovatyvią bei tvarią Ignalinos miesto vystymosi kryptį.

DARBO METODIKA Projektuojant statinį analizuotas platus kontekstas, apimantis Ignalinos miestą ir jo vaidmenį Lietuvos masteliu. Visų pirma išsikeltas tikslas - numatyti geriausią funkciją projektuojamam sklypui. Tam analizuotas Ignalinos miesto identitetas, miesto išskirtinumas lyginant su kitais Lietuvos miestais, turimas potencialas, savivaldybės nusimatytos miesto vystymo kryptys. Siekiant išsigrynint, kokia funkcija tiktų esamame sklype ir pabrėžtų Ignalinos miesto identitetą, kalbėtasi su Ignalinos gyventojais, miesto aktyvistais, verslininkais, savivaldybės darbuotojais. Pastebėta, jog didelė dauguma pašnekovų apibūdina Ignaliną kaip aktyvaus laisvalaikio bei sporto miestą. Kaip svarbius jo išskirtinumus gyventojai nurodo vandens sportams ir laisvalaikiui tinkamą ežerų kaimynystę, gražias apylinkes, tinkamas dviračių, riedučių, žygio trasoms, mieste veikiantį baseiną bei žiemos sporto centrą. Kaip trūkumus gyventojai įvardino naujų, šiuolaikiškų, patrauklių erdvių stygių - tiek renginiams, tiek apgyvendinimui, maitinimo vietų bei sanatorinių paslaugų trūkumą. Projektuojant analizuota Ignalinos miesto kelių infrastruktūra, ypatingai - pėsčiųjų, dviračių ir riedučių takai, pastatų morfologija, gyventojų sudėtis, visuomeninių bei sporto funkcijų išsidėstymas mieste. Ne kartą lankytasi projektuojamame sklype bei jį supančioje teritorijoje, kas padėjo suprasti jos naudojimo sezoniškumą, pagrindinius naudotojus, esamas jungtis su miestu ir Gavio ežero pakrantėmis. Tai padėjo įsivertinti tam tikros papildomos takų infrastruktūros, orientyrų reikalingumą. Projektu akcentuojamas socialinis tvarumas, t.y. bendruomenės būrimo svarba, formalių ir neformalių interakcijų kūrimas formuojant tam skirtas bendras erdves. Projektuojant remtasi Jan Gehl, Jane Jacobs aprašytais tvaraus dizaino principais.


PROBLEMATIKA

• • • •

Įvardinta Ignalinos miesto problematika: Miesto mažėjimas; Sezoniškumas; Gyventojų senėjimas.

GALIMYBĖS

• • •

Nuotolinis darbas ir mokslas, ledžiantis kurtis toliau nuo didmiesčių; Poreikis aktyviam laisvalaikiui; Nuomojamų erdvių arčiau gamtos poreikis.


TYRIMO IŠVADOS

Ignalinos miestui paranku vystyti sporto kryptį. Yra sukurta puiki bazė tolimesniam sporto infrastruktūros, sveikatingumo takų, jaunimo sporto stovyklų, SPA ir kt. panašių funkcijų kūrimuisi. Ignalina, toliau plėsdama sporto bei aktyvaus laisvalaikio infrastruktūrą galėtų tapti Lietuvos masto centru aktyvaus laisvalaikio mėgėjams, jų šeimoms bei tam tikrų sporto šakų profesionalams.

ignalinos miesto schema su sporto funkcijomis


166

TERITORIJOS KONCEPCIJA

166

164

2

16

0

16

164

2

16

158

0

16

P

P

158

P

P

P SODA

S/PA

RKEL

IS

VAIKŲ ŽAIDIMŲ A AIKŠTELĖS TERITORIJA

P

LAUŽAVIETĖS

I

O KLIA UK LA ENIRUO TR

SODA

S/PA

RKEL

SODA

IS

S/PA

RKEL

IS

VAIKŲ ŽAIDIMŲ A AIKŠTELĖS TERITORIJA LAUŽAVIETĖS

I

O TA KA

S

O KLIA UK LA ENIRUO TR

SODA

S/PA

RKEL

KATI

NGUM

IS

O TA KA

S

SVEI

KATI

NGUM

VIEŠBUTIS

SVEI

Aplink sklypą suprojektuota gyvybinga, multifunkcinė, judėjimui pėsčiomis pritaikyta erdvė, kurios pagrindiniai akcentai yra pliažas ir sportininkų bazė. Gausiai apaugęs medžiais, įdomaus reljefo sklypas į vakarus nuo sportininkų bazės numatytas SPA paslaugų funkcijai, kur gydyklos koncentruotos didesniuose pastatuose, o svečių apgyvendinimas organizuojamas mažesniuose nameliuose miške, ežero pakrantėje. Teritorijos rytuose esančioje pievoje suprojektuoti nedideli vasarnamiai nuomai bei jų administracinės patalpos. Pietrytinėje pliažo pakrantėje šalia planuojamo batutų parko numatyti lieptai su pirtelėmis, WAKE sporto bazė, terasos su kubilais. Suprojektuotas pėsčiųjų ir dviratininkų tiltas, jungiantis pliažo teritoriją su Gavio ežero pusiasaliu.Šalia viešbučio suprojektuoti nedideli komercinės funkcijos statiniai, kuriuose galėtų veikti pliažą aptarnaujančios kavinės, suvenyrų bei užkandžių parduotuvėlės. Sklypą šalia pagrindinės Turistų gatvės, palei įvažiavimą į pliažą, taiip pat siūloma paskirti komercinei funkcijai.

VIEŠBUTIS

156

TAKELIAI 156

TAKELIAI

SIŪLOMI PASTATAI ESAMI PASTATAI PAPLŪDIMYS MIŠKO MASYVAI DVIRAČIŲ/PĖSČIŲJŲ TAKAI SKLYPO RIBOS VANDUO

teritorijos koncepcija


TERITORIJOS KONCEPCIJOS 3D VAIZDAS

26A

30E

30

30A


BAZINIAI ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDIMAI

ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA

Remiantis interviu metu surinkta medžiaga, nuspręsta, jog projektuojamas sklypas Gavio ežero pakrantėje puikiai tiktų sporto ir aktyvaus laisvalaikio bazės įkūrimui. Jo funkcijos nutarta nesieti su kuria nors viena sporto šaka, priešingai - pastatas turi būti skirtas skirtas įvairių sporto šakų entuziastų susibūrimui, renginiams, konferencijoms, trumpalaikei bei ilgalaikei apartamentų nuomai. Nutarta, jog sklype esantis pastatas yra pernelyg prastos būklės, jo architektūrinė raiška sunkiai suderinama su rekreaciniu teritorijos charakteriu, o konstrukcijų būklė - su tvarios architektūros principais. Nuspręsta jį griauti ir jo vietoje projektuoti naują statinį su požemine automobilių stovėjimo aikštele. Įvertinus, jog pliažo prieigų teritorija yra gana chaotiška, neharmoninga ir sunkiai naviguojama, nuspręsta, jog jai reikalingas naujas, ryškus, pakankamai aukštas orientyras. Pastato tikslas - tapti nauju, iš tolo matomu traukos objektu, susibūrimo centru žmonėms, kuriuos vienyja sporto bei sveikatingumo temos.

Burianti, vienyjanti pastato funkcija bei organiška, gamtinė aplinka padiktavo apvalaus plano statinio sprendimą. Tūriškai pastatas susietas su archetipine bendruomenės pastato - indėniškos palapinės (“tipio”) forma. “Nupjovus” jos viršų, ant pastato suprojektuota apžvalgos aištelė; tokiu būdu jis tampa visiems atviru ir dažnai lankomu objektu. Lipimas ant stogo gali būti siejamas su sportininkų siekiu “kopti į viršūnę”, t.y. pastatas - tarsi kalnas.

pirmieji idėjų eskizai


SKLYPO SPRENDINIAI Sklype yra nemažų nuolydžių, esamas pastatas stovi duobėje kelio atžvilgiu. Nugriovus pastatą, jo plytos sumalamos ir perpanaudojamos grunto pakėlimui bei sutvirtinimui. Po nauju pastatu suprojektuota vieno aukšto apskrito plano automobilių stovėjimo aikštelė (44 vietos) su elektromobilių krovimo vietomis [“Schneider” transporto įkrovimo sistemos]. sistemos] Požeminė aikštelė padeda iškelti esamo pastato pagrindą gatvės atžvilgiu. Papildomos parkavimo vietos, reikalingos vykstant renginiams, numatytos aikštelėje šalia pastato (19 vietos) [“Betono mozaika” praželdintos trinkelės] bei palei Turistų g. (7 vietos). Skirta daug dėmesio sujungti sklypą bei visą pliažo teritoriją pėsčiųjų bei dviračių takais su likusiu miestu; pagerėjus šiam susisiekimui tikėtina jog automobilių parkavimo poreikis pliažo prieigose sumažėtų. Takai turėtų būti tinkami judėjimui pėsčiomis, dviračiais, riedučiais, bėgimui. Tokiu būdu tvarus judėjimas mieste būtų glaudžiai susietas su propaguojamomis aktyvaus laisvalaikio funkcijomis, skatintų miestiečių judrumą, bendravimą, programuotų įvairių socialinių grupių susitikimus miesto erdvėse. Sklype yra tvenkinys, kuris gali tapti kraštovaizdžio akcentu ir traukos abjektu. Lyginant su ežero pakrante, tai būtų labiau sukultūrinta, uždaresnė, miestietiškesnio charakterio erdvė prie vandens. Tarp kelio ir tvenkinio suprojektuotos laisvalaikio leidimo zonos su suoliukais [“Traida” gerbūvio elementai]. elementai] Reljefo nuolydis tarp pastato ir tvenkinio išnaudojamas amfiteatrui įrengti; ant tvenkinio suprojektuota didelė terasa, kurioje gali vykti prekyba kava, ledais, atsirasti šezlongų, lauko staliukų. Amfiteatras ir terasos platforma pritaikyta lauko renginiams, koncertams.

turis tų g .

PIEVA MEDINĖS TERASOS/LAIPTAI PRAŽELDINTOS TRINKELĖS VANDUO LIEPTAS KRŪMAI/MEDŽIAI SKLYPO RIBA

sklypo planas


PASTATO STRUKTŪRA Pastatas 5 aukštų, su vieno aukšto požemine automobilių stovėjimo aikštele. Pirmas aukštas numatytas komercijai: jame suprojektuota atviro plano kavinė, restoranas, numatytos erdvės komercinėms funkcijoms: sportinio inventoriaus, sveikų užkandžių parduotuvėlėms, riedučių bei dviračių nuomai. Pirmą aukštą visu perimetru juosia dengta terasa, kurioje suprojektuoti lauko staliukai, po stogu gali vykti lauko prekyba, būti išstatyti nuomojami dviračiai ir pan. Antrame aukšte suprojektuotos konferencijų salės, administracinės patalpos. 3-4 aukštai skirti apgyvendinimui, t.y. suprojektuoti mini būstai trumpalaikei arba ilgalaikei nuomai. Visi būstai turi balkonėlius ir puikius vaizdus į apylinkes. Viršutiniame (penktame) aukšte suprojektuota atvira erdvė - bendro naudojimo “svetainė”, kurioje laiką gali leisti pastate gyvenantys žmonės, jų svečiai arba čia vykstančių renginių dalyviai. “Svetainėje” foteliai ir sofos išdėstyti pramaišiui su treniruokliais, o pro langus atsiveria įspūdinga Gavio ežero panorama. Centre yra vidinis kiemelis, iš kurio lauko laiptais patenkama į ant stogo esančią apžvalgos aikštelę. Apžvalgos aikštelė atvira visiems lankytojams, į ją iš pirmo aukšto kylama liftu [“Schneider”] [“Schneider”], aplenkiant kituose aukštuose esančias patalpas.

1 aukštas

4 aukštas

2 aukštas

5 aukštas

1A

1A

4A3 aukštas

parkingo planas

holas

2A1A

2A

5A

4A

prekybos vietos

5A4A

apartamentai

apžvalgos

3A

3A 2A

6A

6A 5A

aikštelė

laisva erdvė veikloms

(sportui, poilsiui)

konferencijų salės, darbo kambariai

techninės patalpos


INŽINERINIAI IR KONSTRUKCINIAI SPRENDIMAI Pastato konstrukcijoms naudojamos maksimaliai tvarios ir ansinaujinančios statybinės medžiagos. Penkių aukštų pastatas, remiantis skandinavų medinių daugiaaukščių pastatų statybos patirtimi, projektuojamas iš klijuoto medžio karkaso. Jis galėtų tapti pirmuoju Lietuvoje tokio aukščio mediniu pastatu, tuo pabrėždamas Ignalinos miesto inovatyvumą ir kurortinį įvaizdį. Pastato forma parinkta taip, kad jis būtų maksimaliai stabilus, o fasadų architektūrinė raiška bei medžio apdaila sustiprintų medinio pastato įspūdį. Fasadų apdailai naudojama natūralios spalvos termomediena. Statinio fasaduose daug stiklo, kuris skirtas atverti vaizdus į apylinkes. Dėl to daug dėmesio skiriama patalpų mikroklimatui. Dalyje fasadų naudojamos “Barema” saulės kontrolės sistemos, patalpose suprojektuotos “Samsung” kondicionavimo sistemos. Pastate suprojektuota “Schneider” transporto įkrovimo stotelė, išmani priešgaisrinė sistema. Sklype skiriama daug dėmesio želdiniams. Sklypas sukultūrinamas, neaukojant kurortinio jo charakterio. Natūraliai atrodantiems, patogiems pėsčiųjų takams įrengti naudojamas “Betono mozaikos” žvyro surišėjas. Pagrindinės parkavimo vietos numatytos po žeme. Požeminės automobilių aikštelės apželdinto stogo konstrukcijoje naudojama “Foamglass” izoliacija. Pastatui projektuojama geoterminė grindinio šildymo sistema.

PAGRINDINIAI SKLYPO RODIKLIAI • • • • •

SKLYPO PLOTAS: 1,03ha UŽSTATYMO PLOTAS: 427,15m2 UŽSTATYMO TANKIS: 15proc. UŽSTATYMO INTENSYVUMAS: 30proc. PARKAVIMO VIETŲ SKAIČIUS: 26 vietos

PAGRINDINIAI PASTATO RODIKLIAI • • • • • • • •

PASTATO BENDRASIS PLOTAS: 3158m2 PASTATO NAUDINGASIS PLOTAS: 1588m2 PASTATO TŪRIS: 7501m3 AUKŠTŲ SKAIČIUS: 5 aukštai PASTATO AUKŠTIS: 20 metrų BUTŲ SKAIČIUS: 16 butų ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖ: A++ POŽEMINĖS AIKŠTELĖS PARKAVIMO VIETŲ SKAIČIUS: 44 vietos


VIZUALIZACIJOS

VIZUALIZACIJOS

vaizdas iš turistų gatvės

vaizdas nuo pastato apžvalgos aikštelės į pagrindinį miesto paplūdimį


DETALĖS

DETALĖS

MEDŽIO APDAILA

AŽŪRINĖS PAVESINĖS

HORIZONTALUS SKAIDYMAS

MEDINIS LIEPTAS

NELYGUS UŽDENGIMAS

AMFITEATRAS

PERMATOMAS AUKŠTAS

MEDINIAI BALDAI

MASYVIOS MEDŽIO KONSTRUKCIJOS