Aiškinamasis raštas KU Jonava

Page 1

TERITORIJOS PRIE JONAVOS MIESTO 1-OJO TVENKINIO SUTVARKYMO IDĖJOS PROJEKTAS

IŠMANUSIS JONAVOS PARKAS Tarpdisciplininės komandos nariai: Architektūros, dizaino ir dailės katedra:Monika Veliūtė, Kotryna Būdvytytė, Karolina Gerikaitė, Kamilė Vaičiūnaitė, Jon Hernandez Arretxe, Karolina Brunzaitė Filosofijos ir kultūrologijos katedra: Audrius Kondrotas, Andželika Rimkuvienė Informatikos ir statistikos katedra:Tomas Šiaulytis Rekreacijos ir turizmo katedra: Denny Wonder, Manpreet Singh. Komandos vadovai :lekt. Dr. Inga Urbonaitė, lekt. Gerda Antanaitytė, doc. Ramunė Staševičiūtė Kuratorė: doc. Dr. Rita Vaičekauskaitė


ĮVADAS

Jonavos miestas yra viename mažiausių rajonų Lietuvoje. Jį juosia Širvintos, Šventosios ir Neries upės. Miestas įkurtas 1750 m. rugpjūčio 8 d. Lenkijos ir Lietuvos karaliaus Augusto III suteikta privilegija Marijai Zabielaitei – Kosakovskienei.

Per rajono teritoriją teka daugybė mažesnių

upelių: Šešuva, Laukesa, Lomena ir Lietava. Manoma, kad Lietava pašnabždėjo vardą Lietuvai. XIII amžiuje susiformavus Lietuvos valstybei, upelio vardas buvo išplėstas visoms jos suvienytoms žemėms vadinti. Jonavos mieste gyvena per 27 tūkst. gyventojų. Šalia Jonavos rajono driekiasi tarptautinė VIA BALTICA magistralė, susikerta geležinkelio magistralės iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos. Netoli Jonavos esančiame Karmėlavos miestelyje veikia tarptautinis oro uostas. Rajonas patrauklus verslininkui, turistui, svečiui. Jonavos rajono savivaldybė bendradarbiauja su Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos, Suomijos, Estijos, Rumunijos, Čekijos miestais. Jonavos rajonas yra labai patogioje geografinėje vietoje, beveik pačiame šalies centre, 35 km nuo antro pagal dydį Lietuvos miesto Kauno.


PROJEKTO TIKSLAS – atlikti teritorijos prie Jonavos miesto 1-ojo tvenkinio esamos situacijos analizę, pasiūlyti galimas sutvarkymo idėjas. UŽDAVINIAI: 1. Atlikti esamos būklės analizę. 2. Įvertinti teritorijos infrastuktūrą. 3. Atlikti gamtinės aplinkos analizę. 4. Išanalizuoti analogus. 5. Atlikti teisinę ir istorinę aplinkos analizę. 6. Pateikti teritorijos sutvarkymo pasiūlymą. DARBO METODIKA: 1. 2. 3. 4.

Esamos situacijos analizė; Analogų analizė; Idėjų eskizavimas, analizavimas; Geriausių sprendinių grafinis vaizdavimas, maketo kūrimas.


ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ Jonavos rajonas yra labai patogioje geografinėje vietoje, beveik pačiame šalies centre, 35 km nuo antro pagal dydį Lietuvos miesto Kauno. Tradiciškai nusistovėjusios, labiausiai lankomos ir mėgstamos gyventojų yra šios Jonavos vietos - Taurostos parkelis, parkas prie Neries, skverai prie Janinos Miščiukaitės meno mokyklos ir Savivaldybės administracijos pastato, Joninių slėnis prie miesto tvenkinių. Projektuojama teritorija kaip tik ribojasi su pastarąja. Jonavos I – ojo tvenkinio teritorija yra reikšminga žalioji zona viduryje urbanizuotos teritorijos. Gamtiniai elementai : brandūs medžiai, krūmai, vandens tvenkinys, šaltinis, kalvynas, lygumos.Būdingas bruožaskintantis reljefas. Remiantis meterologijos centro duomenimis Jonavoje vyrauja gan stiprūs vėjai(vyraujantys šiaurės vakarų). Vienerių metų laikotarpio vėjo greičio ir krypties matavimo duomenų Jonavos rajone statistika (50 m aukštyje)

. Teritorija pasižyminti gamtiniais elementais, ribojasi su įvairios paskirties svarbiomis urbanizuotomis zonomis: mokykla, sporto arena, gyvenamaisiais kvartalais, ligonine, miesto centru. Žmonėms tenka praeiti per šią teritoriją, norint patekti į ligoninę ar miesto centrą. Čia nuolat vyksta judėjimas,dėl to atsiranda nauji išminti tranzitiniai takai. Pakalbinus vietinius praeivius buvo išsiaiškinta, kad ši vieta estetiškai patraukli ir priimtina respondentams, bet jaučiasi nesaugūs naktį (akivaizdus šviestuvų trūkumas), trūksta šunų vedžiojimo aikštelės, apsauginių tovrelių vaikams išraiskingesnėse reljefo vietose, skurdi paplūdimio zona. Jausnesnieji respondentai skundėsi esama skate parko būkle- kai kuriuose vietose esti skylės, mediena nusidėvėjusi. Analizuojant teritoriją buvo pastebėtas takų trūkumas- žmonių savaime išmindžioti takai, ypač parko vakarinėje pusėje, kuomet kertami takai norint greičiau patekti į gyvenamąsias zonas, Darbo biržą. Esamų takų kokybė gera, nenusidėvėję. Tai pat nuo kalvos viršaus vakarinėje dalyje, puikų panoraminį vaizdą daugelyje vietų užstoja medžiai (juodalksniai, beržai, eglės, pušys) . Tvenkinio vakarinėje dalyje yra užslėpta ir apleista stovyklavietė, kurioje kuriamas laužas yra mediniai suoliukai. Vaikų žaidinimo aikštelė esanti vakarinėje pusėje ant kalvos ypač pamėgta vaikų ir suaugusių, nes netoli gyvenamųjų rajonų. Šiaurinė I-ojo tvenikinio teritorijos dalis ribojasi su gatve. Ten yra žvejų pamėgta vieta. Rytinėje dalyje yra ligoninė, kurią nuo parko riboja nedidelis pušų miškelis. Rytinėje tvenkinio dalyje yra takas, kuris leidžia mėgautis tvenkinio peizažu.Čia yra pikniko stalas ir naujai užsodinti


želdinukai. Pietinėje parko dalyje naujai pastatyta sporto arena, kuri yra viena iš pagrindinių I-ojo tevinkinio teritorijos traukos centrų. Šalia jos- žydų kapinės, kurios nuo teritorijos apribotos stačiu šlaitu. Teritorijos pagrindinis traukos centras- Joninių slėnis, esantis tvenkinio pietinėje dalyje. Šis slėnis- tai amfiteatras, kuriame vyksta įvairiausi Jonavos miesto bendruomenės renginiai.

Esamų veiklų veiklų analizė.Gamtinės aplinkos analizė

Išvada. Analizuojant esamą situaciją, apklausus vietinius žmones, nustatyta, kad planuojama teritorija yra lankoma ir mėgstama miestiečių,takų infrastrūktūra pakankamai gera. Slidinėjimo trasa naudojasi ne tik vietiniai, bet atvyksta ir iš kitų Lietuvos miestų.Puikiai įrengtas amfiteatras tarnauja miesto šventmės ir kitiems renginiams, yra Skait parkas, maudymosi vieta vasarai ir kiti poilsio bei sporto infrastruktūros elementai. Teritorijos takai, apšvietimas, mažoji architektūra- patenkinama, tačiau trūksta takų jungčių, jaukesnių vietų pasisėdėjimui.Ypatingai pasigesta šiuolaikinių interaktyvių priemonių (žaidimų,informacijos elementų ir pan.) patraukiančių jaunosios kartos dėmesį.Trūksta viešojo maitinimo įstaigos, kur galima būtų atsipūsti ar pavalgyti.Reikėtų šiaulaikiškesnės maudyklės,paplūdimio, atskirti aktyvaus ir pasyvaus poilsio vietas. Įvertinus puikią gamtinę teritoriją, gerą jos dislokaciją miesto atžvilgiu, nuspręsta sukurti naują veiklos scenarijų, kuris papildytų esamas veiklas naujomis bei išmaniomis ir pajėgtų tenkinti įvairaus amžiaus grupių gyventojų poreikius.


TERITORIJOS VYSTYMO KONCEPCIJA Projekte siūloma suteikti parkui IŠMANAUS JONAVOS PARKO pavadinimą ir projektavimą grįsti darnios plėtros principu, kurio esmė šiame projekte glūdi tame, kad išsaugant jautrią ir unikalią gamtinę situaciją , kuriama nauja pridėtinė vertė esamai teritorijai, kuri pritrauktų įvairaus amžiaus grupių vietinius gyventojus, o ir svečius iš kitų miestų ar rajonų, ypač artimesnių, praleisti savaitgalio dienas, atrandant naujų ir nepatirtų laisvalaikio veiklų. Įgyvendinta programa pagerintų Jonavos savivaldybei priklausančios viešosios erdvės būklę, didintų patrauklumą inveticijoms ir verslui, užtikrintų saugią, sveiką ir harmoningą aplinką poilsiui, pramogoms ir renginiams.Ši programa sudarytų palankias sąlygas infrastruktūros objektų plėtrai. TERITORIJOS REKONSTRUKCIJOS FUNKCINIAI ERDVINIAI SPRENDINIAI

Teritorijos rekonstrukcijos funkciniai erdviniai sprendiniai

Pietinėje teritorijos pusėje siūloma įrengti renginių aikštę, kurioje yra amfiteatras. Aikštės danga – ažūrinės trinkelės ir veja, ją juosia takas. Aikšėje siūloma įrengti grindinio fontaną, bei išlaisvinsti upelį. Atvykstant į renginių aikštę nuo sporto arenos, įrengiama aikštelė, kurioje projektuojama info pavėsinė, šalia šios aikštelės įrengiamas gėlynas. Aikštelės danga – ažūrinės trinkelės. Atvykstant į teritoriją nuo senamiesčio pusė,s įrengiamas alpinariumas ir žalioji žydinčių medžių aikštė. Takų išsišakojime yra


pastatytas vietos įprasminimo akmuo. Zonoje link Skate parko įrengiama sportinė veja. Pietinėje renginių aikštės pusėje siūloma žydinti pieva. Rytinėje Skate parko pusėje įrengiama krepšinio aikštelė, vakarinėje – „Supynių orkestras“(žiūr.aprašymą „Išmanioji dalis“), o zona apželdinta smilginiais augalais. Pakrantėje siūloma įrengti poilsio zoną - medinę terasą. Šalia jos šiaurinėje pusėje įrengiama paplūdimio zona. Paplūdimio zonoje įrengiama kavinė, supynės vaikams, persirengimo kabinos, piknikui skirti stalai ir suolai, tinklinio aikštelė. Prie tinklinio aikštelės įrengiami suolai skirti stebėti tinklinio varžybas. Esamas betoninis lieptelis tvenkinyje panaikinamas ir padaromas platesnis medinis lieptelis ant kurio yra mediniai suoliukai skirti grožėtis tvenkiniu. Kitoje tako pusėje pastebimas takų trūkumas, todėl siūlomas naujas takas, prasidedantis nuo paplūdimio iki Darbo biržos. Norint suprojektuoti įdomesnį taką, yra daromos terasos ir laiptai.Pirmoji terasa nuo apačios – Šlaito kavinė. Antroji – Gėlyno terasa. Iš čia atsišakoja takas į Edukacinį paviljoną. Jame siūloma įrengti konferencijų salę, erdvę skirti edukaciniams užsiėmimams -tiek moksleiviams,tiek suagusiems.Statinio konstrukcija iš stiklo ir betono,prašviečiama, su atviromis erdviomis terasomis teritorijos apžvalgai.Trečioji Žydinčių medžių terasa. Ketvirtojoje terasoje įrengiami Margieji gėlynai. Per kalno vidurį įrengiamas takas, kuris jungia terasas su jau esamu taku. Šalia tako yra laiptai, kurie veda į vaikų žaidimo aikštelę. Įrengtą taką viduryje kerta kitas takas, jungiantis pėsčiųjų šlaito tiltą su Edukaciniu pavilijonu. Pėsčiųjų tiltas veda į apžvalgos pievą, o iš jos įrengtas takas į stovyklavietę. Stovyklavietės zonoje įrengiamos dvi prieigos prie pakrantės, ir įrengti du takai, kurių vienas veda link apžvalgos tako, kitas į apžvalgos terasą. Iš čia atsiveria patrauklus visos teritorijos kraštovaizdis. Teritorijos šiaurės vakarų pusėje siūloma įrengti žvejų įlanką, į kurią veda edukacinis Pelkių takas. Rytinę dalį planuojama paversti aktyvaus ir pasyvaus poilsio parku. Paagrindinius dviračių ir pėsčiųjų takus jungia siauresni, minkštos dangos takeliai. Šalia tvenkinio siūloma įrengti piknikų pievą, apželdinti šlaitus ir medinę terasą. Šalia pagrindinio tako įrengti žydinčių medžių alėją, o šalia terasos – alpinariumą. Šioje zonoje taip pat siūloma veja ir žydinti pieva. Tarp dviejų pagrindinių kietos dangos takų įrengiami lauko šachmatai, stalo tenisas, petankė ir gėlynas. Jonavos pirmojo tvenkinio teritorijos šiaurės rytinę dalį planuojama paversti aktyvaus ir pasyvaus poilsio parku. Paagrindinius dviračių ir pėsčiųjų takus jungia siauresni, mikštos dangos takeliai, kurie parko lankytojams „praveda ekskursiją“ po ramiai nuteikiantį „parkelio“ kraštovaizdį, kuriame galima sustoti tam tikrose stotelėse. Palei pagrindinius takus planuojama įregti stačiakampio plano formos medinių suolelių, bei keletą lanko formos medinių suolelių, kuriuose gali susėsti daugiau žmonių patogiam bendravimui. Lankytojai galės pailsėti gulimuose suoluose, išdėstytuose prie tvenkinio šiaurinės dalies ir pasigrožėti gerai apžvelgiamu viso tvenkinio ramiu kraštovaizdžiu. Taip pat planuojama įrengti „piknikų pievą“, kurioje pastatomi


8 stalai su suolais. Parke, prie tvenkinio pakrantės projektuojama medinė terasa, skirta poilsiui, bei vandens kraštovaizdžio stebėjimui. Ji įkomponuota pietrytinėje tvenkinio pusėje, šlaite, tarp varpiniais augalais apželdintų šlaitų. Terasa, kuri prasidės šlaito viršūnėje, bus „pakabinta“ virš šlaito ir taip bus sudaromas didesnis regėjimo kampas. Taip pat terasoje numatomi trys sėdėjimui skirti suolai. Šiame „parkelyje“ aktyviai praleisi laiką bus galima didžiulių lauko šachmatų aikštelėje, šalia kurios įrengti du pusapskritinio formos mediniai suolai.Stalo teniso zonoje, siūloma įrengti tris stalo teniso stalus, skirtus žaisti po keturis žaidėjus. Pagrindinį taką palei tvenkinį apjuos žydinčių medžių alėja (alyvos, magnolijos). Taip pat „parkelio“ vaizdą puoš ryškių atspalvių iš daugiamečių gėlių ir viksvinių augalų suformuotas gėlynas (pagrindinės spalvos – raudona, rožinė, oranžinė, geltona). Parko vaizdą praturtins „žydinti pieva“. Ji primis laukinę pievą, jos vaizdas suteiks daugiau atspalvių parkui. Laukinės pievos gėlių pagrindinės spalvos: geltona, mėlyna, geltona. Siekiant neapsunkinti parko kraštovaizdžio, tarp pagrindinių takų augančių medžių bus palikta ir veja, pro kurią bus matomi tolesnės parko perspektyvos. Tvenkinio pakrantę planuojama apželdinti varpiniais augalais, pasodinti keletą medžių (gluosnių). O šiaurinėje dalyje, prie pakrantės įrengti pėsčiųjų takelį. Jis nuves lankytojus iki piknikų pievos, poilsio suolų, bei suleiks galimybę iš arčiau pamatyti tvenkinio vaizdą. Šiuo taku einantys parko lankytojai nukeliaus į kitą tvenkinio pusę- edukacinį Pelkių taką. Pagrindiniai parko takai įrengti iš rudos spalvos trinkelių, 3 m pločio. Siauresni takai – 2 m pločio, minkštesnės, akmens skaldos dangos.Kai kuriose vietose projektuojami mediniai takai(pvz.:Pelkių takas). Parko teritorijoje vyrauja lapuočiai medžiai: beržai, klevai, juodalksniai, liepos. PLANAVIMO PASEKMIŲ VERTINIMAS APLINKOSAUGINIU ASPEKTU Įgyvendinus programą neigiamos pasekmės mažai tikėtinos, kuriant sprendinius buvo atsižvelgta į biologinės įvairovės, kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso išsaugojimo svarbą. Atliekant planavimą sudarytos sąlygos užtikrinti augalijos bei gyvūnijos išsaugojimą, taip pat padidinti jų įvairovę, todėl vertinant aplinkosauginiu aspektu tikėtinos teigiamos pasekmės. .


IŠMANIOJI DALIS. SPRENDINIAI INFORMACINIO STENDO APRAŠYMAS IDĖJA.

Sukurti

interaktyvią

informacinę

sistemą,

apjungiančią

visą

parko

infrastruktūrą, skatinančią bendravimą, bendruomeniškumą bei pilietiškumą. TIKSLINĖS GRUPĖS. Projektas labiausiai orientuotas į: •

Mokyklinio amžiaus vaikus bei paauglius (10 – 18 m. m.);

Jaunas šeimas su vaikais (24 – 40 m. m.);

Pensininkus (65 m. ir vyresni).

PROBLEMATIKA. Projektas turėtų padėti: 1.

Susipažinti su parko infrastruktūra bei paskatinti ją išnaudoti.

2.

Suteikti

kasdien

reikalingą

informaciją

kiekvienam

miesto

gyventojui. 3.

Paskatinti dalyvauti parko ir miesto renginiuose.

4.

Paskatinti bendruomenės narius bendrauti tarpusavyje.

5.

Paskatinti daugiau laiko praleisti gryname ore.

6.

Paskatinti aktyviai leisti laiką.

FORMA. Informacinis lauko stendas liečiamu ekranu, kuris veikia sinchronizuotai su mobilia programėle telefone.


DETALUS PROJEKTO APRAŠYMAS Informacinis stendas, stovintis parke, pateikia informaciją parko lankytojams (detalus meniu aprašymas pateiktas žemiau), o mobili programėlė veikia kaip aktyvi platforma: čia sukuriamas parko lankytojo profilis, yra galimybė papildyti stende esančią informaciją nuotraukomis, kurti žaidimo objektus, bendrauti su kitais parko lankytojais, organizuoti susitikimus, talkas ar kitokią komunikaciją ir bendradarbiavimą skatinančią veiklą. STENDE PATEIKTA INFORMACIJA: 1.

Data, oro temperatūra ir krituliai.

2.

Žaidimo ir parko energijos reitingai.

3.

Parko planas.

4.

Parko ir miesto renginių kalendorius.

5.

„Jonų“ žaidimo informacija.

6.

Parke kaupiamos energijos statistika.

7.

Viešojo transporto grafikai, maršrutai.

8.

Dviračių ir pėsčiųjų takai.

9.

Jonavos miesto istorija.

10.

Jonavos miesto lankytini objektai.

11.

Jonavos miesto žemėlapis.

SKARULIS. Tai paprastai atrodantis, neutralus animuotas draugas – palydovas informacinėje sistemoje. Pavadintas pagal krašto pavadinimą, nuo kurio pradėjo kurtis dabartinė Jonava. Jis padeda vartotojui susipažinti su informacija, pasiūlo įvairius pasirinkimus. Jo animacija kinta nuo vartotojo veiksmų, pavyzdžiui, vartotojui pasirinkus „Susisiekimo“ mygtuką, Skarulis ima važinėti dviračiu ir pan.

Mobiliojoje programėlėje veikimo ir panaudojimo principas išlieka toks pats. Pagrindinis skirtumas, kad Skarulio išvaizda ir vardas gali būti sumodeliuojamas paties vartotojo pagal jo poreikius bei pomėgius. PAGRINDINIS VAIZDAS. Pagrindiniame stendo ekrane matoma pastovi ir kintanti informacija


Pastovi informacija matoma visų pasirinkimų metu. Tai: data, oro temperatūra ir krituliai, QR kodas mobiliajai programėlei parsisiųsti, „Jonų“ žaidimo ir parko energijos kaupimo kalendorinės savaitės reitingai bei informacinės programos draugas – palydovas Skarulis. Kintanti informacija – informacinio stendo meniu.

Mobilioje programėlėje meniu pasipildo dviem punktais: forumu ir asmenine vartotojo paskyra. PARKO PLANAS. Pateikiamas viso parko žemėlapis masteliu 1:100. Vartotojas supažindinamas su parko veiklos zonomis. Yra išskirta ikona, žyminti informacinio stendo vietą. Taškais sužymėta populiariausios vietos (pagal mobilios programėlės GPS duomenų statistiką), taip pat blykčiojantys taškai, nurodo esamu momentu parke esančius žmones (tie, kurie naudojasi mobiliąja programėle). Dviejų pirštų kombinacija galima manipuliuoti žemėlapio masteliu jį priartinant ar atitolinant (maksimalus atitolinimas iki mastelio 1:500). Pasirinkus konkrečią parko zoną, ji išdidėja iki mastelio 1:50. Čia nurodomi zonoje esantys objektai, galimos pramogos, pažymėti dviračių ir pėsčiųjų takai, matomi suoliukai, augmenija. Atskiromis ikonomis pažymėtas energijos dviratis, per artimiausias 7 – ias dienas vykstantys renginiai, 10 – imt naujausių parko lankytojų nuotraukų, įkeltų per mobiliąją programėlę. Konkrečioje parko zonoje, pasirinkus ten esančią pramogą, zona, kur yra pramoga, išdidėja iki mastelio 1:30. Čia matomas detalesnis vaizdas, anksčiau minėtos ikonos. Paspaudus energijos dviračio ikoną atsiranda lentelė su to dviračio pagalba sukauptos energijos statistika. Nurodoma daugiausia energijos sukaupę per kalendorinę savaitę, per kalendorinį mėnesį, per visą laiką. Taip pat parodoma, kiek valandų energijos sukaupta apskritai. Lentelėje analogišku principu galima pasižiūrėti ir visame parke daugiausia energijos


surinkusius vartotojus. Energijos kaupimas matuojamas valandomis vienam šviestuvui degti. Taip pat, Skarulis pasiūlo susipažinti su viso parko energetine statistika. Pasirinkus nuotraukos ikoną, atsidaro papildomas langas su nuotrauka. Yra galimybė slinkti per nuotraukas: rodomos nuotraukos padarytos 100 m atstumu nuo paspaustos ikonos. Nuotraukos rodomos pagal įkėlimo į sistemą naujumą – nuo naujausios iki seniausios. Pasirinkus renginio ikoną, atskirame lange atsidaro informacija apie tą renginį: koks renginys, kada vyksta, kur vyksta, trumpas aprašymas ir organizatoriai. Skarulis pasiūlo susipažinti su miesto renginiais – nuspaudus burbulą atsidaro bendras miesto renginių kalendorius. RENGINIAI. Pateikiamas viso Jonavos miesto žemėlapis. Jame kita spalva išryškinta parko teritorija bei pažymėtos dažniausios renginių vietos: kultūros centras, biblioteka, krašto muziejus. Renginio ikonomis pažymėtos vietos, kuriose einantį kalendorinį mėnesį vyks renginiai. Skarulis taip pat pasiūlo susipažinti su bendru Jonavos renginių kalendoriumi. Vieną kartą spustelėjus renginio ikoną tame pačiame ekrane pasirodo tos vietos pavadinimas, spustelėjus du kartus – žemėlapis pasididina iki mastelio 1 : 30 bei atsidaro lentelė su artimiausio renginio informacija. Yra galimybė slinkti per renginius toliau chronologine tvarka, pasirinkti matyti kalendorinę savaitę ar kalendorinį mėnesį toje vietoje vykstančius renginius. Savaitės lentelėje matomi renginio pavadinimai, mėnesio kalendoriuje – renginio ikonos. Mėnesio kalendoriuje nuspaudus konkrečią dieną ar savaitės kalendoriuje – konkretų renginį pereinamą į dienos renginio lentelę. Taip pat, Skarulis nuolatos siūlo susipažinti su bendru Jonavos renginių kalendoriumi. Pasirinkus bendrą miesto renginių kalendorių, atsidaro lentelė su einamu kalendoriniu mėnesiu, kuriame renginio ikonomis sužymėtos dienos, kai vyksta koks nors renginys. Pasirinkus konkrečią dieną, atsidaro lentelė su visais tos dienos renginiais, o pasirinkus konkretų renginį atsidaro tos vietos dienos renginių kalendorius (paaiškinta aukščiau).


Svarbu pastebėti, kad renginiai yra išdėstyti chronologine tvarka, o jau įvykę renginiai yra iš karto pašalinami iš sistemos. Mobiliojoje programėlėje kiekvienas vartotojas gali pasirinkti stebėti renginį ar paspausti dalyvavimo mygtuką, taip pat matyti, kiek programėlės vartotojų yra susidomėję ar planuoja dalyvauti renginyje. Taip pat, per savo paskyrą gali sukurti / pakviesti kitus vartotojus susitikti bendrai veiklai, pavyzdžiui, krepšiniui. Nurodoma vieta, laikas. Apie kvietimą / renginį / talką kiekvienas vartotojas gauna pranešimą į savo paskyrą. Ši informacija taip pat atsiranda informacinio stendo renginių skiltyje. JONŲ ŽAIDIMAS. Tai edukacinis, skatinantis judrumą bei lankymąsi parke žaidimas. Žaidimo principas – sistema kiekvieną pirmadienį paslepia parke 10 – imt sumodeliuotų „Jonų.“ Juos parko lankytojai per mobiliąją programėlę bando rasti, sugauti ir įsidėti į savo kolekciją. Pagavus „Joną“ žaidėjas taip pat gauna papildomą trumpą informaciją, susijusią su pasislėpimo vieta, pvz.: jei „Jonas“ paslėptas prie ąžuolo, jam sistema pateikia tokią informaciją „Ąžuolų genties augalai auga visoje Šiaurės Amerikoje, Meksikoje, Karibų salose, Pietų Amerikoje tik Kolumbijoje, Eurazijoje ir Šiaurės Afrikoje“. Iš pateiktos informacijos mobiliojoje programėlėje galima žaisti greitų atsakymų žaidimą: pateiktas klausimas su keturiais galimais atsakymo variantais; žaidimo tikslas – atsakyti į kuo daugiau klausimų iš eilės. Taip pat, mobiliosios programėlės vartotojai patys gali sumodeliuoti „Jonus“ ir juos paslėpti parko teritorijoje (žymimi kaip „bonus“ Jonai). Kam nors įkėlus naują „Joną“ kiekvienas vartotojas mobiliojoje programėlėje gauna apie tai pranešimą. Informaciniame stende pasirinkus „Jonų“ žaidimą, atsidaro parko žemėlapis su preliminariomis „Jonų“ paslėpimo vietomis. Žvaigždutėmis sužymėti lankytojų paslėpti „Jonai.“ Artinant ar tolinant žemėlapį jame daugėja / mažėja informacijos apie parko / miesto infrastruktūrą, bet su žaidimu susijusi informacija nekinta.


Skarulis informaciniame stende pasiūlo susipažinti su geriausiais žaidėjais. Pasirinkus Skarulio pasiūlymą atsidaro reitingų lentelė, kurioje sužymėti geriausi žaidėjai: •

Savaitės: •

Greičiausiai suradęs visus savaitės „Jonus“ (10 „Jonų“ per kiek

Daugiausia „Jonų“ suradęs (10 sistemos paslėptų „Jonų“ + lankytojų

dienų); paslėpti) (jei atsiranda du vartotojai, kurie surenka visus tos savaitės „Jonus“, rodomas tas, kuris tai padarė pirmas); •

Daugiausia „Jonų“ paslėpęs (kiek paslėpė);

Daugiausia atsakymų iš eilės greitajame žaidime (kiek atsakymų) (jei

keli vartotojai surinko tiek pat daugiausia atsakymų iš eilės, rodomas tas, kuris yra naujausiais). •

Mėnesio: •

Daugiausia „Jonų“ suradęs (10 sistemos paslėptų „Jonų“ + lankytojų

paslėpti) (jei atsiranda du vartotojai, kurie surenka visus tos savaitės „Jonus“, rodomas tas, kuris tai padarė pirmas); •

Daugiausia „Jonų“ paslėpęs (kiek paslėpė);

Daugiausia atsakymų iš eilės greitajame žaidime (kiek atsakymų) (jei

keli vartotojai surinko tiek pat daugiausia atsakymų iš eilės, rodomas tas, kuris yra naujausiais). •

Visų laikų žaidimo geriausi (analogiškai su mėnesio statistine lentele).

Mobiliojoje programėlėje per savo paskyrą kiekvienas vartotojas gali sukurti savo „Joną“ žaidimui ir jį paslėpti pasirinktoje vietoje. Stende sukurti „Jonai“ matomi kaip „bonus.“ Kai sukuriamas naujas „Jonas“, kiekvienas mobilios programėlės vartotojas gauna pranešimą apie


įvykį. Skaičiuojama pagautų ir sukurtų „Jonų“ statistika, nurodoma vieta bendroje reitingų lentelėje. Galima peržiūrėti savo sugautų kolekciją. Mobiliojoje programėlėje veikia ir greitų klausimų – atsakymų žaidimas. Klausimai užduodami iš sugavimo metu pateiktos informacijos (kiekvienas vartotojas gauna tik tokius klausimus, iš kurių gavo mokomąją medžiagą „Jono“ sugavimo metu). Skaičiuojamas asmeninis rekordas, nurodoma vieta bendroje reitingų lentelėje. Galima atskirai peržiūrėti visą sukaiptą edukacinę medžiagą. PARKO ENERGIJA. Pateikiamas viso parko žemėlapis su sužymėtomis vietomis, kur yra sustatyti energijos dviračiai parke. Energijos ikonos apibrėžimo didumas parodo, kuriuo dviračiu yra sukaupta daugiausia energijos. Energija matuojama valandomis vienam šviestuvui degti.

Paspaudus energijos ikoną atsiranda lentelė su to dviračio pagalba sukauptos energijos statistika. Nurodoma daugiausia energijos sukaupę per kalendorinę savaitę, per kalendorinį mėnesį, per visą laiką. Taip pat parodoma, kiek valandų energijos sukaupta apskritai. Lentelėje analogišku principu galima pasižiūrėti ir visame parke daugiausia energijos surinkusius vartotojus. Skarulis taip pat pasiūlo susipažinti su viso parko energetine statistika. Pasirinkus, valandomis nurodoma, kiek parke buvo sukaupta energijos einamą kalendorinę savaitę, einamą kalendorinį mėnesį ir iš viso.


Energijos dviračio veikimo principas: bet kuris parko lankytojas galintis ir norintis padovanoti parkui energijos mina dviratį, kuris vietoje to, kad važiuotų, generuoja elektros energiją kaupiamą akumuliatoriuose – sukaupta energija yra naudojama parko apšvietimui. Tokiu būdu taupomos parko išlaikymo sąnaudos. Mindamas dviratį vartotojas mato savo sukauptą valandų vienam šviestuvui šviesti kiekį primontuotame ekrane. Prieš mindamas dviratį kiekvienas gali prisijungti prie savo paskyros – taip bus fiksuojama to vartotojo sukaupta energija, bus galimybė dalyvauti reitinguose. Mobilioje programėlėje kiekvienas vartotojas gali stebėti savo energijos sukaupimo tiek bendrą, tiek konkrečios vietos statistiką, vietą bendroje reitingų lentelėje. SUSISIEKIMAS. Pateikiamas parko žemėlapis su išryškintais dviračių, pėsčiųjų takais bei aplinkinėmis viešojo transporto trasomis ir stotelėmis. Matomi realiu laiku judantys autobusai.

Paspaudus dviračių ar pėsčiųjų taką atsiranda miesto žemėlapis su išryškintomis atitinkamomis trasomis.


Paspaudus ant konkrečios stotelės atsidaro lentelė su tos stotelės autobusų grafiku: nurodomas stotelės pavadinimas, važiuojantys autobusai bei jų galinės stotelės, kiekvieno autobuso tvarkaraštis darbo dienomis ir savaitgaliais. Yra galimybė pasirinkti matyti norimo autobuso maršrutą žemėlapyje: išryškėja visas maršrutas, matomos realiu laiku važiuojančių autobusų vietos. Mobiliojoje programėlėje šis punktas papildomai veikia kaip ir GPS navigatorius padedantis susirasti kelią nuo vienos vietos iki kitos pagal norimus kriterijus: greičiausias, trumpiausias. Yra galimybė į maršrutą įtraukti ir norimas aplankyti vietas. Navigatorius veikia vaikštant pėsčiomis, važiuojant dviračiu, automobiliu ar viešuoju transportu. JONAVOS PLANAS. Pateikiamas bendras standartinis miesto žemėlapis masteliu 1 : 200. Žemėlapyje ikonomis sužymėti lankyti objektai, svarbios miesto vietos. Žemėlapiu keliauti galima visomis kryptimis, artinimas ir tolinimas galimas nuo mastelio 1 : 500 iki 1 : 30. Paspaudus ant norimos ikonos žemėlapis padidėja iki mastelio 1 : 30, ant miestui reikšmingų pastatų ir objektų surašyti jų pavadinimai. Papildomi meniu pasirinkimai, esantys mobiliojoje programėlėje: •

FORUMAS. Čia yra galimybė bendrauti su kitais programėlės vartotojais. Bendravimas vyksta trimis būdais. Pirmasis leidžia bendrauti bendrame pokalbyje su visais esamuoju metu, antrasis – tokiu pačiu būdu tik su norimais žmonėmis, trečiasis – pagal temas su visais vartotojais. Kiekvienas vartotojas gali sukurti jam aktualią temą. Programoje iš anksto yra sugeneruota skelbimų lenta, kurioje veikia ir paieškos sistema seniau įkeltiems skelbimams atrasti.

VARTOTOJO PROFILIS: •

Naujausia

informacija.

Galima

peržiūrėti

visus

pakeitmus

informacinėje sistemoje, kurie įvyko per paskutines 24 valandas. •

Asmeninė informacija. Pateikiamas vartotojo vardas, pavardė, adresas, kontaktinis telefonas, elektroninio pašto adresas, slapyvardis. Kiekvieną iš jų, išskyrus slapyvardį, pats vartotojas gali pasirinkti, ar rodyti viešai. Yra pasirenkamas ir vartotojo paveiksliukas.

Mano Skarulis.

Čia yra sumodeliuojamas asmeninis informacinės

sistemos palydovas, parenkamas vardas. •

Mano forumai. Pateikiami visi pokalbiai, kuriuose vartotojas yra pasisakęs ar dalyvauja per paskutines 30 dienų.

Mano “Jonai”. Pateikiama informacija apie vartotojo surinktus “Jonus” – galima peržiūrėti visą surinktą kolekciją. Čia galima sukurti “Joną” ir jį paslėpti norimoje parko vietoje. Nurodoma vartotojo vieta bendroje


reitingų lentelėje. Taip pat, čia galima peržiūrėti sukauptą edukacinę medžiagą, savo rekordus, vietą bendroje reitingų lentelėje. •

Mano parko energija. Čia matoma statistika apie vartotojo sukauptą energiją parkui, kuriose vietose kiek sukaupė, vartotojo vieta bendrojo reitingų lentelėje.

Mano renginiai. Parodomi renginiai, kurie domina vartotoją ar kuriuose planuoja dalyvauti. Čia galima sukurti / paruošti kvietimą veiklai parke.

SUPYNIŲ ORKESTRAS iš pažiūros tai niekuo neišsiskiriančios balansinės sūpynės. Tačiau jos pasižymi viena neįprasta savybe – galimybe kurti unikalią melodiją. Įdiegus programinę įrangą, kylant aukštyn sūpynės skleistų aukštus muzikinio instrumento (pvz.: klavišinių, pučiamųjų ir kt.) garsus (t. y. kistų tembras), o leidžiantis žemyn – žemus. Viena ir kita sūpynių pusės ,,atstovautų‘‘ skirtingus instrumentus (pvz.: kairė - pianiną, dešinė - trimitą ar panašiai). Tempas kistų priklausomai kokiu greičiu jos judėtų ir kokiame aukštyje balansuotų sėdynės. Besisupančiųjų priešaky įmontuotos kolonėlės leistų išgirsti priešais juos esančio asmens kuriamą melodiją, kurios patys (tiek vienas, tiek kitas) melodijos ,,kūrėjai‘‘ negirdėtų ir padėtų vienas kitam kurti kuo aiškesnį ar artimą sau skambesį, stengdamiesi išlaikyti dermę tarp judviejų melodijų. Taip besisupantys asmenys kontaktuotų ir dalintųsi muzikine informacija. Jos būtų įrengtos šalia Skate parko. EKONOMINĖ DALIS. Tvarkomos teritorijos dalis sudaro 18 ha. Teritorijos tvarkymo skaičiuojamoji kaina: 1.Takų,infrastruktūros objektų ,inžinerinės įrangos, statinių staybos kaina 1 400 000.00 eu. 2.Želdynų įrengimo ir tvarkymo kaina 550 000.00 eu. Viso 1,2: 1 950 000.00 eurų.


Universiteto logo Kraštovaizdžio planavimas ir aplinkos dizainas: Monika Veliūtė, Kotryna Būdvytytė, Karolina Gerikaitė, Kamilė Vaičiūnaitė, Jon Hernandez Arretxe; Informatikos inžinerija: Tomas Šiaulytis; Skaitmeninės medijos: Audrius Kondrotas, Andželika Rimkuvienė; Komandos nariai, studijų kryptys Turizmas: Dennyrybų Wonder, Manpreet Singh. Komandos (projekto)vadovas, pareigos už projekto Komandos vadovai,miestas Doc. Ramunė Staševičiūtė, lekt. Dr. Inga Urbonaitė, lekt. Gerda Antanaitytė, Konkursui pasirinktas mokslo ir meno prorektorė doc. Dr. Rita Vaičekauskaitė pareigos už projekto ribų Pasirinkta nagrineti miesto teritorija Pasirinktas miestas Jonava Nagrinėjama teritorija Jonavos miesto pirmojo tvenkinio parkas Komandos nariai, studijų kryptys

ISTORINĖ JONAVOS MIESTO PLĖTRA

Klaipėdos universitetas Universiteto pavadinimas

Universiteto pavadinimas

TERITORIJOS PAVADINIMAS IŠMANUSIS JONAVOS PARKAS VIZUALINIŲ RYŠIŲ SCHEMA

TERITORIJOS PADĖTIS JONAVOS MIESTO ATŽVILGIU

1914

GAMTINIO KARKASO ANALIZĖ

~1945

~1950

1

CHARAKTERINGI TVENKINIO PJŪVIAI 1

2

2

3

3 4

4 5

5

KRANTINIŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Kieta krantinė

KRANTINIŲ TVARKYMO PRINCIPAI

SUSISIEKIMO SCHEMA

Stabilizuota krantinė rantinė

6 7 8

6 7 8

9

9

10

10

Natūrali krantinė inė

Pantoninė krantinė antinė

RYŠIAI TARP SVARBIAUSIŲ CENTRŲ

FUNKCINĖ PARKO KONCEPCIJA

VEIKLOS: RAMUS POILSIS AKTYVUS POILSIS

ESKIZAS

PAGRINDINIS PROJEKTO PARTNERIS

PAGRINDINIAI PROJEKTO REMĖJAI

PROJEKTO PARTNERIAI

ESKIZAS

PROJEKTO INFORMACINIAI PARTNERIAI


Universiteto logo

Kraštovaizdžio planavimas ir aplinkos dizainas: Monika Veliūtė, Kotryna Būdvytytė, Karolina Gerikaitė, Kamilė Vaičiūnaitė, Jon Hernandez Arretxe; Informatikos inžinerija: Tomas Šiaulytis; Komandos nariai, studijų kryptysSkaitmeninės medijos: Audrius Kondrotas, Andželika Rimkuvienė; Komandos (projekto)vadovas, pareigos už projekto Turizmas: Dennyrybų Wonder, Manpreet Singh. Konkursui pasirinktas miestas Doc. Ramunė Staševičiūtė, lekt. Dr. Inga Urbonaitė, lekt. Gerda Antanaitytė, Komandos vadovai, Pasirinkta už nagrineti miesto mokslo ir meno prorektorė doc. Dr. Rita Vaičekauskaitė pareigos projekto ribųteritorija Pasirinktas miestas Jonava Nagrinėjama teritorija Jonavos miesto pirmojo tvenkinio parkas Komandos nariai, studijų kryptys

Klaipėdos universitetas Universiteto pavadinimas

Universiteto pavadinimas

TERITORIJOS PAVADINIMAS IŠMANUSIS JONAVOS PARKAS

Medinė terasa Lauko šachmatai

Veja

Žydinčių medžių alėja Gėlynas

Žydinti pieva Apželdinti šlaitai

Stalo tenisas Petankė

Piknikų pieva

Žvejų įlanka

Pakrantės prieiga

Edukacinis pelkių takas

Apžvalgos pieva

Stovyklavietė

Apžvalgos terasa

M 1:1000

Apžvalgos takas

PAGRINDINIS PROJEKTO PARTNERIS

PAGRINDINIAI PROJEKTO REMĖJAI

PROJEKTO PARTNERIAI

PROJEKTO INFORMACINIAI PARTNERIAI


Klaipėdos universitetas Universiteto pavadinimas

Universiteto logo

Kraštovaizdžio planavimas ir aplinkos dizainas: Monika Veliūtė, Kotryna Būdvytytė, Karolina Gerikaitė, Kamilė Vaičiūnaitė, Jon Hernandez Arretxe; Informatikos inžinerija: Tomas Šiaulytis; Komandos nariai, studijų kryptysSkaitmeninės medijos: Audrius Kondrotas, Andželika Rimkuvienė; Komandos (projekto)vadovas, pareigos už projekto Turizmas: Dennyrybų Wonder, Manpreet Singh. Konkursui pasirinktas miestas Doc. Ramunė Staševičiūtė, lekt. Dr. Inga Urbonaitė, lekt. Gerda Antanaitytė, Komandos vadovai, Pasirinkta už nagrineti miesto teritorija mokslo ir meno prorektorė doc. Dr. Rita Vaičekauskaitė pareigos projekto ribų Pasirinktas miestas Jonava Nagrinėjama teritorija Jonavos miesto pirmojo tvenkinio parkas Komandos nariai, studijų kryptys

Universiteto pavadinimas

TERITORIJOS PAVADINIMAS IŠMANUSIS JONAVOS PARKAS

Gėlynas

Info pavėsinė Alpinariumas

Apželdintas šlaitas

Alpinariumas Žalioji žydinčių medžių aikštė

Renginių aikštė Paminklinis akmuo

Medinė terasa virš vandens

Sportinė veja

grindinio fontanai Išlaisvintoji upelė

Žydinti pieva

“Sūpynių orkestras”

Skate parkas

Krepšinio aikštė

Smilginiai augalai

Vaikų baseinas

terasos Paplūdimys

Tinklinis

Slidinėjimo trąsa

Vaikų žaidimų Treniruokliai aikštelė Nuomos punktas/ persirengimai/ WC

Šlaito kavinė

Gėlyno terasa

Pėsčiųjų šlaito tiltas

Edukacinis paviljonas

Vaikų žaidimų aikštelė Žydinčių medžių terasa

Gėlyno terasa M 1:1000

PAGRINDINIS PROJEKTO PARTNERIS

PAGRINDINIAI PROJEKTO REMĖJAI

PROJEKTO PARTNERIAI

PROJEKTO INFORMACINIAI PARTNERIAI


Klaipėdos universitetas

Komandos nariai, studijų kryptys

Komandos vadovai, pareigos už projekto ribų Pasirinktas miestas Nagrinėjama teritorija

Kraštovaizdžio planavimas ir aplinkos dizainas: Monika Veliūtė, Kotryna Būdvytytė, Karolina Gerikaitė, Kamilė Vaičiūnaitė, Jon Hernandez Arretxe; Informatikos inžinerija: Tomas Šiaulytis; Skaitmeninės medijos: Audrius Kondrotas, Andželika Rimkuvienė; Turizmas: Denny Wonder, Manpreet Singh. Doc. Ramunė Staševičiūtė, lekt. Dr. Inga Urbonaitė, lekt. Gerda Antanaitytė, mokslo ir meno prorektorė doc. Dr. Rita Vaičekauskaitė Jonava Jonavos miesto pirmojo tvenkinio parkas


PASIRINKTŲ

REMĖJŲ

SIŪLOMŲ

PRODUKTŲ

NAUDOJIMO

PROJEKTE

APRAŠYMAS In Pleno prekyba. Nerūdyjancio plieno tinklas fasadui. Peikko. Gelžbetoniniai gaminiai :surenkamos karkasinės konstrukcijos ir jų elementai. Nit. Oro kondicionieriai pastate. Cembrit. Fasadas – Cembrit solid plokštės S353. Sappa. Įvairios paskirties langų, durų konstrukcijos. Fima. Apsaugos nuo vandalizmo sitemos. UTU. Elektros sistemos. YIT Kausta .Stiklai.

Samsung.Rekuperacinės sistemos, informacinių stendų ekranai. Techno Nikol . Žaliasis stogas. Gaudrė:


LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. http://www.jonava.lt/pradzia 2. https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonava 3. http://www.jkc.lt/etnine-kultura/etnines-kulturosrenginiai/jonines?start=1 4. https://lt.wikipedia.org/wiki/Varnutės_tvenkiniai 5. https://lt.wikipedia.org/wiki/Joninių_slėnis 6. https://lt.wikipedia.org/wiki/Varnaka 7. http://www.jsc.lt 8. https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonavos_I_tvenkinys 9. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/26c6bac0f80211e68034be159a964f47


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.