__MAIN_TEXT__

Page 10

10 Overzicht Haven

Het spoor botst nog op nationale grenzen “Antwerpen is de tweede spoorhaven van Europa. Jaarlijks wordt meer dan 24 miljoen ton goederen via het spoor vervoerd. Het zijn vooral de wegtransporteurs en logistieke dienstverleners die hun klanten kunnen overtuigen om het spoor te gebruiken door hen een zorgeloze deur-tot-deur verbinding aan te bieden met de vrachtwagen als voor- en natransport op het treintraject. Het probleem is vaak de interoperabiliteit. Spoorwegmaatschappijen zijn nationaal georganiseerd, waardoor het vaak zeer moeilijk is om een trein door verschillende landen te laten rijden.”

Binnenvaart zorgt voor bundeling “De binnenvaart laat toe om goederen vanuit Antwerpen op 4 tot 18 uur naar andere Belgische bestemmingen te brengen. Naar Nederland kan dat in 6 tot 18 uur, naar Noord-Frankrijk in 24 tot 36 uur. Net zoals voor het spoorvervoer kunnen ook hier de transporteurs en de logistieke dienstverleners instaan voor de deur-tot-deurverbinding met daartussen een binnenvaarttraject. Het succes ervan is sterk afhankelijk van de bundeling van goederenstromen. Hoe meer goederen, hoe goedkoper, frequenter en duurzamer het kan.”

Een kruispunt van transportmodi In de haven van Antwerpen werden vorig jaar 199 miljoen ton aan goederen geladen en gelost. De nadruk lag daarbij op de grote scheepvaart, maar ook andere transportmodi spelen hun rol. Volgens ondernemer en professor Alex Van Breedam zal steeds meer beroep moeten gedaan worden op een intelligente combinatie van transportmodi om de goederen snel en duurzaam naar het Europese achterland te brengen of er te halen. Zeven transportmodi en hun mogelijkheden.

Wegvervoer rijdt tegen zijn plafond aan “Het wegvervoer blijft zorgen voor meer dan de helft van alle aan- en afvoer van goederen naar de haven van Antwerpen. Maar door de congestie op onze wegen zitten we hier stilaan aan het plafond. En tegelijk zitten we met een paradox. In Europa rijdt één op de vier vrachtwagens leeg. Dit heeft verschillende oorzaken, zoals het onevenwicht tussen de goederen op de heen- en de terugweg en de steeds snellere levertijden die door klanten gevraagd worden.”

Snelweg van de zee “Antwerpen biedt wekelijks vaste shortsea- en feederafvaarten van en naar meer dan 200 bestemmingen in Europa en NoordAfrika. Europa wil immers de grote snelwegen van de zee verder ontwikkelen. Aangezien onze regio de draaischijf is voor de distributie van veel producten naar heel Europa, moeten we beschikken over goede verbindingen met de rest van Europa.”

TEKST JOHAN VAN GEYTE

Waarom geen bovengrondse pijpleiding voor containers? “De haven van Antwerpen is het belangrijkste knooppunt van de West-Europese pijpleidingen. Bijna 90 procent van alle transport van vloeibare producten verloopt via dit milieuvriendelijk transportmiddel. Maar waarom zouden we dit niet opentrekken voor andere goederen. We kunnen overigens beter spreken over ongehinderd, want het hoeft niet altijd ondergronds te zijn. Op die manier zouden we kunnen denken aan een soort onbemand treinsysteem voor containers of paletten, die langsheen de middenbermen van de autosnelweg de grote assen verbindt.”

Schepen zoeken hun grenzen op “In de zeevaart merken we dat de schepen steeds groter worden. En op de tekentafels liggen nog grotere exemplaren. De vraag is dan ook waar dit gaat stoppen. Veel zal afhangen van de havens waar de schepen nog ontvangen kunnen worden. Als de containers te ver van de eindbestemming moeten worden afgezet, zullen de kosten opnieuw oplopen.”

Online handel geeft luchtvervoer zetje “2014 was een sterk groeijaar voor het luchtvrachtvervoer in Brussel. Met een groei van 5,6 procent tot 453.954 ton deed Zaventem het beduidend beter dan de meeste andere luchthavens in Europa. Bovendien ogen de vooruitzichten goed door de doorbraak van de online handel. In Antwerpen wordt daarentegen de nadruk gelegd op passagiersluchtvaart. Plannen om een vrachtluchthaven in Malle te ontwikkelen, werden nooit concreet gemaakt.”

ADVERTORIAL

Centraal Boeking Platform voor intermodaal vervoer. De Vereniging voor Expeditie, Logistiek en Goederenbelangen van Antwerpen (VEA) zet in de 2e helft van 2015 haar Centraal Boekingsplatform voor containers in de markt. De bedoeling van het platform is enerzijds om volumes te bundelen

© GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN

en anderzijds om meer transporten via het spoor en de binnenvaart te laten verlopen. Dit moet de bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van onze Vlaamse havens bevorderen en de competitiviteit van de Antwerpse expediteursgemeenschap vergroten. BIJNA VEERTIG PROCENT VAN DE CONTAINERS worden vandaag leeg vervoerd tussen inland containerterminals en de Antwerpse haven. De oprichting van een Intermodaal Centraal Boekingsplatform zal ons toelaten om te kijken waar die lege containers in het binnenland zich bevinden, zodat ze gevuld terug naar de haven kunnen komen.

VELE BEDRIJVEN HEBBEN VANDAAG

nog te vaak de reflex om hun containers via de weg te transporteren ondanks de toegenomen

aandacht voor duurzame logistieke oplossingen. Via het platform willen we de logistieke spelers sensibiliseren dat het ook anders kan. Het boekingsplatform zal aan de gebruikers een overzicht bieden van alle intermodale transportmogelijkheden die in de markt beschikbaar zijn. Door bij het platform te boeken, wordt het voor iedereen mogelijk om duurzame logistieke oplossingen aan te bieden aan de klanten.

© GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN

© GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN

De vennootschap CBP cvba is momenteel in oprichting. Op dit ogenblik voeren we volop gesprekken met kandidaten voor de functies van projectmanager en supply chain coördinator. Geïnteresseerden mogen zich nog altijd aanmelden (vea@vea-ceb.be). Vereisten zijn ervaring in de sector, een grondige kennis van intermodaal vervoer en bij voorkeur een breed netwerk in de havengemeenschap.

HET BETREFT EEN NEUTRAAL PLATFORM dat openstaat voor de leden van onze expediteursgemeenschap, maar ook voor rederijen, terminals,... De gegevens over de goederenstromen die in het systeem zullen worden ingegeven, blijven vertrouwelijk binnen het platform. HET CBP IS EEN GEZAMENLIJK INITIATIEF van VEA, de Vlaamse overheid via W&Z en De Scheepvaart en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen. Ook Promotie Binnenvaart Vlaanderen ondersteunt het initiatief. Het betreft een unieke ontwikkeling die in geen enkele andere buitenlandse haven op deze manier voorhanden is.

Profile for Smart Media Agency | Fokus

Fokus Moderne Industrie  

Bijlage van Smart Media bij Gazet van Antwerpen

Fokus Moderne Industrie  

Bijlage van Smart Media bij Gazet van Antwerpen