Fokus Veilige Samenleving

Page 1

DIT

DOSSIER

WORDT

GEPUBLICEERD

DOOR

SMART

MEDIA

EN

VALT

NIET

ONDER

DE

VERANTWOORDELIJKHEID

VEILIGE SAMENLEVING

PIETER LELOUP DECEMBER 2015 Over risico’s en percepties

WEES VOORBEREID

VAN

DE

MIKAËL VAN EECKHOUDT Het jaar rond op de fiets

REDACTIE

VAN

HET

NIEUWSBLAD

VOEDSELVEILIGHEID Hou het proper

Internet

Machines are taking over

Jouw huis Veilig voor iedereen

Eerste hulp Iedereen aan de EHBO

LUK ALLOO

‘Een veilige samenleving? Dat is voor mij op straat kunnen wandelen zonder het risico te lopen dat ik word aangevallen, zoals recent in Parijs is gebeurd.’

Lees meer online op fokus-lifestyle.be

ONTDEK NU DE ISOLEERDAGEN BIJ BOUWPUNT 16 NOV. 2015 > 16 JAN. 2016

Isoleerweer

1

2

3 4

5 8

6

9

11

10

12

13 15

14

7

16 18

17

19

Voor uw dichtstbijzijnde Bouwpunt:

www.bouwpunt.be


2 EDITORIAL PIETER LELOUP Veel leesplezier

Over risico’s en percepties

De notie veiligheid staat niet op zichzelf. Het is een dynamisch en intersubjectief proces, waaraan verschillende betekenissen worden toegekend. Niet enkel hedendaagse, maar evenzeer historische ontwikkelingen spelen daarin een cruciale rol. TEKST PIETER LELOUP, HISTORICUS & CRIMINOLOOG, ONDERZOEKSGROEP CRIME & SOCIETY (CRIS), VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

NET DE CONCEPTUELE onduidelijkheid

V

eiligheid domineert sinds de aanslagen in Parijs ontegensprekelijk de politieke agenda. Radicalisering, antiterreuracties, dreigingsniveaus, lockdown: het zijn maar enkele van de begrippen waarmee het huidige nationale veiligheidspolitieke discours is doorspekt. Door de recente gebeurtenissen wordt het begrip vooral in enge zin vanuit een politiek-criminologisch kader met terrorisme geassocieerd. Niettemin is het ook in bredere zin terug te vinden binnen zeer uiteenlopende domeinen waaronder voeding, werk of milieu.

van deze catch-all term maakt het moeilijk om veiligheid te definiëren. De Nederlandse filosoof Schinkel doet een poging door te stellen dat het de ‘geanticipeerde toestand van schadeloosheid in de toekomst’ betreft. Veiligheidsmaatregelen hebben met andere woorden het doel om toekomstige risico’s uit te sluiten. Die maatregelen komen niet in een maatschappelijk vacuüm tot stand, maar zijn dikwijls een directe reactie op een feitelijke gebeurtenis of incident.

op verschillende momenten in de geschiedenis anders op schijnbaar identieke gebeurtenissen of bedreigingen wordt gereageerd.

Veiligheid is meer dan louter een door fysieke gebeurtenissen gestuurd gegeven

MAAR MINSTENS EVEN belangrijk in

ons denken over veiligheid, is de betekenis die we zelf aan het concept toekennen. Het zijn subjectieve factoren, die in een welbepaalde context van tijd en ruimte zijn verankerd, zoals politieke praktijken, gebruiken, waarden en emoties, die dit proces van betekenisgeving mee bepalen. Het verklaart waarom we als samenleving risico’s net wel of net niet ernstig nemen, of waarom

LEES MEER OVER...

DE SITUATIE VANDAAG toont dit ook aan. Zonder de gevolgen van de terroristische aanslagen in Parijs te minimaliseren, beïnvloedt het huidige angstklimaat in België op onevenredige wijze het normale functioneren van de samenleving en de politieke besluitvorming. In vergelijking met de feitelijke aanslagen van de Cellules Communistes Combattantes of de Bende

van Nijvel tijdens de jaren 80, zijn de huidige maatschappelijke en politieke reacties minstens van een andere orde te noemen. Los van de fysieke gebeurtenissen zijn het evenzeer de dominante en historisch gegroeide percepties van (on)veiligheid die het publieke en politieke debat sturen en de uiteindelijke veiligheidsmaatregelen beïnvloeden. Elke historische periode kent zijn reële, maar evengoed gepercipieerde vormen van risico’s. HET VERLANGEN NAAR een veilige samenleving is een nobel doel. Toch moeten we ons bewust zijn dat een doorgeschoten veiligheidsen risicodenken ook verlammend kan werken. De perceptie van risico’s wordt door een samenspel van diverse factoren gestuurd. Daarom blijft de aandacht voor zowel de objectieve als subjectieve dimensies verbonden aan de notie veiligheid, in brede zin en in alle domeinen, cruciaal.

PREMIUM PARTNER

04 Hou het proper in de keuken!

Pinocchio is een nationale VZW die de belangen van kinderen en jon-

05 ‘Al red je ooit maar één mensenleven...’

geren met brandwonden behartigt. Hoofdzakelijk steunen we deze

06 Profielinterview: Luk Alloo

04

05

vlak in bijzonder door het organiseren van brandwondenkampen. Wij hebben dag en nacht vrijwilligers klaarstaan die gehospitaliseer-

08 Machines are taking over

de kinderen bijstaan. Aangezien wij geen financiële overheidssteun

09 ‘Beter voorkomen dan genezen’

krijgen, zijn wij volledig aangewezen op giften. Voor meer info kun je

10 Krachttoer op de werkvloer 11 Het jaar rond op de fiets

brandwondenslachtoffers op psychosociaal, fysisch en financieel

terecht op www.vzw-pinocchio-asbl.be of 02 264 43 36.

08

09

Intelligente oplossingen van Bosch De divisie Bosch Security Systems is een internationaal toonaangevend technologisch bedrijf voor beveiligings-, veiligheid en communicatieproducten, oplossingen en diensten. Bosch Security Systems biedt intelligente producten en diensten voor complete IP beveiligingsoplossingen. Ontdek ons volledige portfolio op: www.boschsecurity.be

Hanne Fonteyne, Project Manager

COLOFON  FOKUS-LIFESTYLE.BE Project Manager: Hanne Fonteyne hanne.fonteyne@smartmediaagency.be Productieleider: Ellen D’hondt Hoofdredactie: Elke Ramsdonck redactie@smartmediaagency.be Tekst: Daan Van Slembrouck, Ann Braeckman Coverbeeld: Nico Van Dam Vormgeving: Baïdy Ly Drukkerij: Corelio Smart Media Agency BE Leysstraat 27, 2000 Antwerpen Tel +32 3 289 19 40 meerinfo@smartmediaagency.be

DIT IS SMART MEDIA Smart Media is een topspeler op het gebied van content marketing en native advertising. Onze campagnes worden zowel digitaal als in belanghebbende kranten verspreid. Onze basisgedachte is een sterke focus op het onderwerp. Door creatieve media-oplossingen helpen we u uw merk versterken en creëren we waarde voor uw doelgroep. Door kwalitatief hoge content zorgen wij ervoor dat uw klanten, onze lezers, actie ondernemen.


ADVERTORIAL

Veilig en zuinig je huis verwarmen Wil je een veilige en zuinige verwar­ ming? Houd je dan aan deze drie gouden regels: 1. Veilig opstarten Laat een nieuw of gewijzigd ver­ warmingstoestel keuren voor het eerste gebruik door een erkende technicus. Hij gaat na of je ketel goed en veilig werkt. 2. Veilig verwarmen Laat je verwarmingstoestel jaarlijks (stookolie) of tweejaarlijks (gas) onderhouden door een erkende technicus. Hij reinigt en stelt de ketel af zodat deze zuiniger werkt BRANDSTOFTYPE

én controleert of er risico is op CO­vergiftiging. 3. Zuinig verwarmen Laat een toestel (van 20 – 100 kW) dat vijf jaar of ouder is vijfjaarlijks een verwarmingsaudit ondergaan. De erkende technicus berekent het rendement van de hele installatie en stelt energiebesparende maat­ regelen voor. De keuring voor het eerste gebruik, het onderhoud en de verwarmings­ audit zijn wettelijk verplicht, maar je hebt er zelf ook voordeel bij:

KEURING (vóór eerste ingebruik­ name)

9 je vermindert het risico op CO­vergiftiging of schouw­ brand; 9 je spaart brandstof uit en betaalt dus minder voor je verwarming; 9 je vermijdt onverwachte hoge herstellingskosten; 9 je spaart het milieu, want je stoot minder CO2 en fijn stof uit. Doe altijd beroep op een erkende technicus. Vind een erkende tech­ nicus in jouw buurt op www.veiligverwarmen.be of bel gratis 1700!

PERIODIEK ONDERHOUD

VIJFJAARLIJKSE VERWARMINGSAUDIT

VAST (bv. pellets, Door een geschoold vakman houtsblokken, kolen)

Elk jaar door een geschoold vakman

Door een erkende technicus verwarmingsaudit

VLOEIBAAR (bv. stookolie) GAS (bv. aardgas, propaan, butaan)

Door een erkende technicus vloeibare brandstof Door een erkende technicus gasvormige brandstof

Elk jaar door een erkende technicus vloeibare brandstof Elke twee jaar door een erkende technicus gasvormige brandstof

Door een erkende technicus vloeibare brandstof

Je ontvangt

Een keuringsrapport, dat je moet bewaren bij het toestel.

Een verwarmingsauditrapport dat je moet bewaren bij het toestel

Verplichting voor

De eigenaar

Een reinigings­ en verbrandingsattest: de laatste twee reinigings­ en verbrandings­ attesten moeten bij het toestel blijven. De huurder, die een kopie van de attesten aan de eigenaar bezorgt. De eigenaar als die niet verhuurt.

Door een erkende technicus gasvormige brandstof

De eigenaar

Voor een overzicht met alle verplichtingen voor jouw installatie: surf naar www.veiligverwarmen.be

Onze uitbreidingen van leefruimtes vormen een constante wisselwerking tussen huis en tuin. Dankzij onze technologie en know-how creëren we sublieme woonvleugels met open haard, energievriendelijke verlichting en verwarming, airco, screens, ventilatiesystemen,... Wij verzorgen uw totaalrealisatie : vergunning grond- en metselwerken sanitair elektriciteit. Geregistreerd aannemer geen tussenpersonen.

BELEEF buiten ook binnen...


4 FOCUS VOEDING

Een klassieke vergetelheid is bederfbare voeding niet snel genoeg in de koelkast zetten - Isabel De Boosere

Hou het proper in de keuken! Een beestje op je sla of misselijk na het eten van een stukje rauwe vis? Fijn is het niet. We doen heel wat inkopen, maar gooien dagelijks ook veel voedsel weg omdat het bedorven is. Veilig voedsel bewaren is een hot item en eigenlijk niet zo moeilijk. “Neem enkele eenvoudige regels in acht en je zet al flinke stappen vooruit.” TEKST ANN BRAECKMAN

V

ijf stukken fruit per dag, verse groenten, veel water drinken. We proberen allemaal gezond te eten en te leven, maar slagen er niet altijd in om ons voedsel goed te bewaren. Jammer, want als je enkele basisregels hanteert, eet je al veel veiliger én gezonder.

ALS CONSUMENT IS het heel belangrijk om de houdbaarheidsdatum op een product goed te lezen. Met de datum en de vermelding: ‘ten minste houdbaar tot’ of ‘bij voorkeur te gebruiken voor’, garandeert de fabrikant dat de voedingsmiddelen van onberispelijke

kwaliteit zijn tot op de aangegeven datum. Daarna kunnen deze producten nog gebruikt worden, op voorwaarde dat ze in goede omstandigheden bewaard werden en dat de verpakking niet beschadigd is. OP LEVENSMIDDELEN ZOALS vlees, vis of

bereide schotels die snel kunnen bederven en dus een gevaar voor de gezondheid kunnen betekenen, wordt een uiterste consumptiedatum of ‘te gebruiken tot’ aangebracht. “Eén advies”, benadrukt Lieve Busschots, woordvoerster van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. “Eet ze niet na die uiterste consumptiedatum.” VOEDSEL CORRECT BEWAREN is een eerste

belangrijk punt. Ook de juiste bereiding speelt uiteraard een rol. Handen wassen vooraf, groenten en fruit afspoelen, het zijn enkele basisprincipes, maar veel mensen vergeten dat gewoon. “Bij een voedselvergiftiging na een restaurantbezoek of op een jongerenkamp is de oorzaak vaak te wijten aan zo’n eenvoudig principe”,

meent expert Isabel De Boosere van de dienst Volksgezondheid. “Een andere klassieke vergetelheid met mogelijke onaangename gevolgen is bederfbare voeding niet snel of in een onvoldoende koude koelkast zetten, bij voorkeur rond vier graden.” Laat producten zoals bijvoorbeeld melk of vlees niet langer dan een half uur buiten de koelkast staan. Zo verkort de houdbaarheid van melk die een uur buiten de koelkast stond, met een dag.

Gebruik producten niet meer na de uiterste consumptiedatum - Lieve Busschots VOORTS MOET JE rauw vlees, vis of kip

gescheiden houden van ander voedsel. “Als je vlees snijdt op een plank, zorg er dan voor dat je nadien niet

datzelfde mes en snijplankje gebruikt voor je groenten”, klinkt het bij De Boosere. “In rauw vlees kunnen immers bepaalde micro-organismen voorkomen. Als die in contact komen met ander voedsel tijdens de bereiding, kan dat ervoor zorgen dat het voedsel besmet wordt met een ziekmakende bacterie.” GEEN TIJD OM te koken na een drukke

dag en snel iets uit de diepvries halen? Geen probleem, maar veel mensen ontdooien nog altijd verkeerd en doen dat op kamertemperatuur. “Dat is absoluut af te raden”, waarschuwt Busschots. “Laat je product ontdooien in de koelkast of als het snel moet gaan in de microgolf.” Doe het zeker niet op de verwarming of in warm water, want dan riskeer je dat schadelijke bacteriën of andere organismen, die altijd wel in erg geringe hoeveelheden aanwezig zijn, zich kunnen ontwikkelen en vermenigvuldigen. Vooral bij warm weer kan dit erg vlug gaan, want dat stimuleert de ontwikkeling van bacteriën.”

TE VEEL GEKOOKT en nog wat restjes?

Lekker voor morgen, maar ook hier, let erop dat je de gerechten snel in de koelkast zet. Een echte leidraad is er niet per product, maar zorg toch dat ze niet langer dan twee uur op kamertemperatuur staan. “Een snelle afkoeling is van belang”, benadrukt De Boosere. “Doe dat bijvoorbeeld door de bereiding te verdelen in kleine porties of de pan te laten afkoelen in een bak met koud water.” STEL, JE HEBT een heerlijke maaltijd achter de rug, maar toch word je ziek. Raadpleeg dan meteen een dokter, want een voedselvergiftiging kan verregaande gevolgen hebben. “Zeker als het gaat om jonge kinderen, ouderen, zwangere vrouwen of mensen met een verminderde weerstand zoals bijvoorbeeld kanker- of nierpatiënten. Dan ben je best heel aandachtig”, meent De Boosere. Al is de kans echt wel klein dat je ziek wordt als je enkele van die basisregels in acht neemt. Koken is niet zo moeilijk. Veilig koken en voedsel bewaren al helemaal niet. Je moet er gewoon je hoofd bij houden.

ADVERTORIAL

Gelukkig hoeven we niks te vrezen van mensen met psychische problemen De terreurdreigingen maken dat we nu met meer onzekerheid in de wereld staan. Vanuit angst en onwetendheid neigen we soms iedereen te verdenken of gaan we hen eigenschappen toedichten die ze niet hebben. Met dit laatste hebben mensen met psychische problemen jammer genoeg veel te maken. Maar van hen hebben we weinig te vrezen. Een op vier Vlamingen geeft aan zich slecht in zijn vel te voelen. We hebben de hoogste zelfdodingcijfers van Europa. Psychische problemen vormen de grootste oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Een op tien werknemers stevent zelfs af op een burn-out. Iedereen lijkt er, rechtstreeks of on-

rechtstreeks, mee te maken te hebben. En toch blijft, ondanks al deze cijfers, het taboe over psychische problemen bestaan. Zelfs in de zorg lijkt de voorkeur nog vaak naar pillen te gaan in plaats van naar praten. We groeien stilaan naar een samenleving waar wie niet mee kan of anders doet, er niet meer bij hoort en waar we mekaar vooral beoordelen op prestaties of op aantal likes op Facebook. Kennis over psychische problemen is er weinig. In plaats daarvan zijn er vooroordelen en schildert men mensen met psychische problemen vaak af als onbetrouwbaar, aanstellers, zwak, gevaarlijk. En die vooroordelen zijn, zoals alle andere vooroordelen, niet waar…

Zo weten we dat 92% tot 96% van hen niks van agressie in zich heeft. Zij zijn dus niet meer of minder gevaarlijk dan andere mensen. Als agressie voorkomt dan zal deze eerder gericht zijn naar zichzelf dan naar anderen. Gelukkig hoeven we dus in deze tijden weinig te vrezen van mensen met psychische problemen. Wil je meer weten over psychische problemen en wat je kan doen, ga dan naar: www.geestelijkgezondvlaanderen.be


EHBO ACTUEEL 5 3 VRAGEN AAN...

A ̒ l red je ooit maar één mensenleven…�

Stel je maar eens voor. Je staat te wachten op de bus en plots zakt de jongeman naast je in elkaar. Een appelflauwte? Suikertekort? Of misschien een epilepsie- of een hartaanval? Paniekerig bel je de hulpdiensten, maar misschien kun je zelf wel helpen. Weet jij wat te doen als er iemand in nood is? TEKST DAAN VANSLEMBROUCK

H

et is volstrekt logisch dat je als burger je hart in je keel voelt kloppen als er zich plots een noodsituatie voordoet. Wat moet ik doen? En vooral, als ik iets doe, doe ik het goed en maak ik het niet erger? Eerste hulp bieden is iets waar we niet vertrouwd mee zijn, maar wat eigenlijk essentieel is. MATHIEU CLARYSSE IS stafmedewerker bij

het Rode Kruis en onder meer verantwoordelijk voor het luik opleidingen. Hij stelt meteen dat het woord EHBO voorbijgestreefd is. “Vooral de ‘O’ van Ongevallen is eigenlijk niet aan de orde”, vertelt hij. “Eerste hulp is een correctere term want het slaat niet alleen op ongevallen, maar ook op medische problemen waar een andere oorzaak aan de basis ligt.” Daarmee bedoelt hij dat het redden van een mensenleven eerder uitzonderlijk is: “Huis-, tuin- en keukenongevallen zijn niet levensbedreigend, maar komen het vaakst voor. Snij- of brandwonden moeten behandeld worden, maar hebben uiteraard een andere prioriteit dan een harstilstand.” OM AAN DE burgerlijke onzekerheid te

voldoen, ontwikkelde het Rode Kruis alvast een stappenplan, waarin vier punten de ernst van de situatie in kaart brengen én een leidraad geven voor wat je moet doen. Veiligheid prijkt op de eerste plaats. “En dat telt voor het slachtoffer, de hulpverlener alsook voor de omstaanders”, staaft Clarysse. “Als er bloed is, gebruik dan wegwerphandschoenen. Als je bij een ongeval betrokken bent, doe je fluojasje aan. Veiligheid boven alles! En dat telt vooral ook voor jezelf.” IN EEN TWEEDE FASE wordt de toestand van

het slachtoffer bekeken. Allereerst moet je controleren of het slachtoffer bij bewustzijn is. In een impuls zouden we snel checken of er een hartslag is, maar dat is eigenlijk fout. Clarysse: “Door de stress is het moeilijk om als leek op zoek te gaan naar een hartslag. Bovendien voelen en horen we mogelijk meer onze eigen hartslag dan die van het slachtoffer.” Kijken of er ademhaling is, is op dat moment verstandiger, want als het slachtoffer ademt, is er ook hartslag. EENS DAT GECONTROLEERD is, is het hoog tijd

om de hulpdiensten te bellen. “Mensen hebben de reflex om dat eerst te doen”, staaft Clarysse, “maar eigenlijk moet je eerst de toestand van het

slachtoffer bekijken. Het is van primordiaal belang dat je een goede briefing meegeeft als je de hulpdiensten verwittigt.” De hulpverlening wordt aangepast aan de briefing: “De dispatcher heeft geen ogen op de plaats van het incident. De persoon die eerste hulp verleent, moet precies de ‘wie-wat-waar-situatie’ kunnen schetsen.” En dan is de periode van het wachten aangebroken. Wanneer komen de hulpverleners? Clarysse: “Dit is de vierde en laatste fase waarin de tijd moet worden gebruikt om het slachtoffer te helpen: een

Het is van primordiaal belang dat je een goede briefing meegeeft als je de hulpdiensten verwittigt - Mathieu Clarysse bloeding stelpen, een brandwonde koelen, het slachtoffer op zijn zijde leggen of starten met reanimatie of mond-op-mondbeademing. In een minuut kun je veel doen.” EN WAT JE in die minuut kunt doen, leer je best in een volwaardige cursus, en daar knelt het schoentje. Wesley Blommerde is voorzitter EHBO Team Vlaanderen en ambulancier met meer dan vijftig reanimaties op zijn palmares. “Op school zou minstens twintig uur per jaar eerste hulp op het programma moeten staan”, verzucht hij. Veel te weinig mensen weten wat ze moeten doen in een crisissituatie. De meeste opleidingen zijn bovendien gratis. De tijd die je erin steekt, rendeert wanneer je een mens in nood kunt helpen. “Vandaar ook mijn oproep aan jeugdbewegingen en sportverenigingen: investeer in opleidingen eerste hulp.” Blommerde wijst ook op het belang van herhaling. “Als je één keer per jaar drie uur theorie krijgt en dan een uur mag oefenen op een pop, dan is dat niet voldoende. Voor Jan Modaal is het belangrijk dat die technieken vaak herhaald worden. Pas dan heeft het nut.”

PATRICK VANLAEKE VERPLEEGKUNDIGE COÖRDINATOR EN PENNINGMEESTER, PINOCCHIO VZW Wat zijn de grootste brandrisico’s voor kinderen in huis? “Er zijn verschillende plekken waar een verhoogd risico is, bijvoorbeeld in de keuken. Je kind kan uit nieuwsgierigheid een pot met kokend water vastgrijpen en over zich laten vallen. Vloeistofverbranding is bovendien de grootste oorzaak van brandwonden bij kinderen, naast contactverbranding, bijvoorbeeld door de kookpot aan te raken, of vlamverbranding.”

Wanneer moet je zeker naar de dokter? “Een doktersbezoek is altijd aan te raden voor kinderen. Als het gaat om meer dan tien procent van de lichaamsoppervlakte met tweedeof derdegraadsverbrandingen ga je best naar een gespecialiseerd centrum. Er zijn verschillende opnamecriteria, waaronder een traumaletsel, elektrische of chemische brandwonden, op specifieke plaatsen zoals hals, gezicht, handen en gewrichten.”

Hoe kun je als ouder het genezingsproces verlichten voor je kind? “Eerst: water, de rest komt later! Geef je kind een gevoel van veiligheid en geborgenheid door fysiek aanwezig te zijn. Praat met je kind als het er nood aan heeft. Stimuleer je kind om zo snel mogelijk de draad weer op te nemen. Als je gedragsveranderingen opmerkt, ga dan naar een arts, psycholoog of pediater.”

A NUMBER’S GAME Dat EHBO-kennis meer dan belangrijk is, bewijzen zeker de cijfers van afgelopen zomer. Het Rode Kruis bijvoorbeeld was tijdens de zomermaanden aanwezig op meer dan 1.700 grote en kleine evenementen, waaronder Rock Werchter, Laundry Day en de Dodentocht. Dat zijn gemiddeld 32 evenementen per dag, op het hoogtepunt 112. In totaal werden 33.000 mensen verzorgd en geholpen door meer dan 18.000 vrijwilligers. Daarvan zijn er gelukkig maar 630 mensen overgebracht naar het ziekenhuis. Er stonden ook voortdurend 1.400 ziekenwagens stand-by voor dringende interventies.


6 PROFIELINTERVIEW LUK ALLOO

‘Er zijn gevaarlijkere plaatsen dan België ’ Luk Alloo in de gevangenis, Luk bij de verkeerspolitie, Luk bij de lokale politie. Geen enkele andere televisiemaker zag de voorbije jaren zoveel blauw in zijn omgeving. “Ik heb veel respect voor het werk van de politie”, aldus Alloo. “Ze krijgen heel wat over zich heen, maar onderschat hun job niet. Ze doen meer dan boetes uitdelen en leveren belangrijk werk.” TEKST ANN BRAECKMAN BEELD NICO VAN DAM

T

weehonderd inbraken per dag, vluchtmisdrijven en overvallen. Als je de media moet geloven, lijkt het wel of we leven in het Chicago aan de Schelde, waar we voortdurend op onze hoede moeten zijn. Toch is niets minder waar. Wie de criminaliteitscijfers in België vergelijkt met andere landen, zal zien dat we niet al te zeer hoeven te vrezen voor ons leven. Iets dat Luk Alloo ook beaamt.

Wat betekent voor u leven in een veilige samenleving? “Ik wil het gevoel hebben dat er om de hoek van de straat niet iemand klaar staat om me met een mitraillette aan te vallen of dat er plots een antitankraket in mijn wijk terechtkomt of dat er vlakbij iemand leeft met een zwaar ongenoegen of verzuring in het hoofd en dat te gelde wil brengen. Ik wil gewoon op straat kunnen wandelen zonder het risico te lopen dat ik word aangevallen, zoals recent in Parijs is gebeurd. Ik wil een gevoel van rust. Dat is voor mij veiligheid.”

U ziet het nu wel zeer ruim. Er zijn mensen die ’s avonds voor ze slapen gaan drie keer hun sloten checken en zich onveilig voelen. Hebt u daar last van? “Nee, ik voel me veilig thuis, want ik ga nog altijd uit van het goede van de mens. Daarin ben ik een boeddhist. Ik was onlangs in Cambodja en Taiwan. Er zijn gevaarlijkere plaatsen om te wonen dan België. Al besef ik wel dat veiligheid een heel subjectief gegeven is. Je kunt je enorm onveilig voelen in een lift met twintig mensen of in een propvol voetbalstadion of

’s nachts om vier uur in hartje Brussel. Het is heel subjectief, maar ik voel me veilig. Ik ben nog nooit bij een relletje of opstootje betrokken geraakt, ik kom er altijd wel mee weg als er eens spanning in de lucht hangt.”

Is uw huis speciaal beveiligd? “Helemaal niet: ik heb geen 17 sloten aan mijn deur (lacht). Als dieven binnen willen, dan lukt hen dat ook. Ik heb geen camera’s, geen veiligheidsagenten aan de deur, geen bulldog in mijn tuin. Dat hoeft voor mij niet. Er is gelukkig ook nog nooit bij me ingebroken. God beware me, want ik ken mensen die het wel al is overkomen en dat heeft een impact op je leven. Ik ken vrienden die daarna verhuisd zijn omdat ze niet afgeraakten van dat gevoel: ‘Ze zijn in mijn privé geweest, in het hart van mijn bestaan. Gaan ze nog eens komen?’ Ik snap dat mensen na een carjacking of homejacking ondersteboven zijn.”

Kanker niet, erger je niet, want dat helpt niemand vooruit Hoe kunnen we komen tot een veiligere samenleving, door meer blauw op straat? “Nee, begin bij jezelf. Kijk, ik besef dat we in een niet zo makkelijke tijd leven: oorlogen, politieke conflicten, milieuproblemen… Dat is allemaal niet fraai, maar zelf, ook al ben ik

dan niet meer de jongste, droom ik nog altijd van een betere wereld en dat geef ik mee aan de mensen rondom mij. Kanker niet, erger je niet, want dat helpt niemand vooruit. Begin bij jezelf, straal warmte uit, geef vriendschap, zoek verbinding met religies en culturen. Rijd zélf met een elektrische wagen, start zelf met het goede te doen, rijd veilig en defensief, enzovoort.

Rijd defensief zegt u. Is dat iets dat u hebt geleerd door de ervaringen bij de verkeerspolitie? “Nee, dat deed ik al, maar ik geef toe: het heeft wel de inzichten versterkt die ik al had. Ik heb ooit een diatentoonstelling gezien van spoedarts Luc Beaucourt, ik weet wat alcohol en snelheid in een auto met je kan doen. Ik ben nu ouder, ik leef te graag en leef daarom veilig.”

De voorbije weken was u op stap met de lokale politie. Heeft het uw blik verruimd? “Vroeger was ik even bevooroordeeld als de gemiddelde Belg: is het nu weer BOB-controle op nieuwjaarsdag, op Sinterklaas, enzovoort? Is dat nu écht nodig, ons zo plagen? Maar het hoort er gewoon bij. Ik heb daar begrip voor. Er zijn nu eenmaal gevaarlijke enkelingen die een enorm veiligheidsapparaat in stand houden.

Heb je meer begrip gekregen dankzij het programma? “Toch wel, nu meer dan vroeger. Wat me het meest zal bijblijven, is dat de job van agent zeer ruim is. Ik heb vooral begrip voor hun werk omdat

‘De meeste agenten willen niet beboeten, maar vooral hulp bieden, er zijn als

EEN INNOVATIE DIE WAARSCHUWT WANNEER EEN PERSOON ZIJN BED VERLAAT, EFFICIËNT EN PATIËNTVRIENDELIJK INNOVATIEF MONITORINGSYSTEEM Wanneer bij de patiënt een gevaarlijke valsituatie ontstaat, stuurt @bed via GSM of bestaande oproepsystemen in rusthuizen een signaal naar de verpleging. Zo kunnen de verpleegkundigen efficiënter en rustiger werken, en weet de familie dat hun familielid met valrisico wordt opgevolgd. @BED WERKT MET 3 SLIMME SENSOREN Zonder dat daar enige bedrading, armbanden of tags komen bij kijken, detecteert @bed meteen wanneer een patiënt zijn bed verlaat of er dreigt uit te vallen. Hij is dus volledig vrij in zijn handelingen. Bovendien monitort @bed zonder beelden te maken en waarborgt hierdoor ieders privacy. IN NAUWE SAMENWERKING MET TOONAANGEVENDE BELGISCHE ZIEKENHUIZEN @bed werd ontwikkeld door Xetal NV -een Belgische start-up met een unieke innoverende technologie- die het monitoringsyteem uitvoerig heeft laten testen bij Belgische en Italiaanse ziekenhuizen.

@bed: uw bondgenoot in valpreventie

“@bed zal geen alarm geven als een ander persoon bij de patiënt is, evenmin als hij iets van zijn nachttafeltje neemt. Het systeem zal dit juist beoordelen en niet ‘denken’ dat de patiënt uit bed komt.”

VRAAG EEN DEMONSTRATIE AAN Wenst u @bed in actie te zien? Neem contact op met Xetal nv via contact@xetal.eu. Meer info op xetal.net


s er zich een noodgeval voordoet.’

LEES MEER OP FOKUS-LIFESTYLE.BE 7

Als ik zelf agent zou zijn, dan was ik zoals de champetter van vroeger, zou ik tussen de mensen staan, weten wat er leeft in de wijk WHAT’S NEXT? ALLOO IN DE PSYCHIATRIE je ziet dat ze met veel enthousiasme, veel passie werken. We hebben daar allemaal een zwart-wit beeld over. ‘Het zijn de blauwe mannen in pak die graag boetes uitdelen’, maar hun werk is meer dan dat. De meeste agenten willen ook niet beboeten, maar vooral hulp bieden, er zijn als er zich een noodgeval voordoet. Het zijn psychologen, sociale werkers, hulpverleners en veel meer. Zij zijn de eersten die bij een ongeval ter plaatse komen. Doe het maar: lichamen uit een wrak halen, doden aantreffen, gewonden opvangen. Ik heb enorm veel respect voor hen gekregen.”

Ook als ze een jonge student die zijn brommertje een beetje opdrijft een boete geven? “Ik weet het: de reactie bij het publiek is dan vaak: ‘Hebben ze dat maar te doen bij de politie?’ Ja, dat hoort er ook bij, want het gaat niet om die boete, maar om dat brommertje dat daar niet geschikt voor is. Het is niet veilig om opeens in plaats van 40 kilometer per uur 70 te rijden. Natuurlijk ben ik nog altijd een beetje de rebel van vroeger die een jongen van 16 in de verdediging zal nemen als hij maar 6 km per uur te veel rijdt, maar uiteindelijk: de uniformen krijgen toch gelijk en het gaat ook om normen en normbesef. Je moet ergens een grens stellen.”

U bent criminoloog van opleiding, vanwaar die fascinatie voor gevangenissen, de politie? “Fascinatie zou ik het nu niet noemen. Ik ben altijd geboeid geweest door mensen die de wet overtreden:

waarom wil je die drugsdeal doen? Natuurlijk voor de poen, maar waarom dat risico nemen op tien jaar gevangenis? Leg het me uit. Dat wil ik weten, ik wil het duiveltje in de mens leren kennen, de grijze zone van normvervaging. Waarom stellen ze reglementen en waarden in vraag. Ik zie dat door de ogen van de gevangene, maar nu ook door de ogen van de politie. Ik kan dat niet uitleggen. Iedereen heeft zijn verhaal en dat boeit me.”

Zou u zelf eigenlijk een goede flik zijn? (lacht). Ik zou liever een sociale flik zijn: zoals Franky en Céline in de reeks. Zij stappen naar de mensen toe in een sociaal dossier, helpen hen. Of een wijkagent: weten wat er leeft in je buurt, echt tussen de mensen staan zoals de champetter van vroeger. Dat zou me wel liggen. Er zijn ook agenten die eenzamen bezoeken. Dat wist ik voor deze reeks niet. Zo’n dingen zie ik me wel doen, want het repressieve, zoals boetes uitdelen, is mijn ding niet. Preventie, akkoord, maar repressie is mijn stijl niet.”

SMART FACT Als Luk Alloo geen televisiemaker was geworden, dan was hij? “Daar moet ik niet lang over nadenken. Dan werd ik leraar en stond ik in het onderwijs. Dat was het doel, het middelbaar of hoger onderwijs. Ik geef nu af en toe eens gastlessen over de media: hoe maak je televisie, beeldmanipulatie, welke zijn de valkuilen, waar moet je op letten. Ik doe dat graag, kennis doorgeven aan jonge gasten.”

www.yokohamabelgium.com

Ging Alloo zelf ten onder aan zijn vele realityreeksen? Belandde hij na al dat leed zelf in de psychiatrie en maakte hij er een programma van? Nee, zo ver kwam het niet, maar de reportagemaker slaagde er andermaal wel in om binnen te dringen in een wereld die voor velen gesloten blijft. Vanaf maart 2016 komen er tien afleveringen op het scherm over de psychiatrie. De opnames gebeurden in één centrum en gedurende anderhalf jaar werden zo’n 20 mensen gevolgd. Mensen die opgenomen worden en terug naar huis kunnen, hun verhaal, van begin tot eind. Alloo wil met het programma het taboe rond psychiatrie doorbreken.

VERLENGD WEGENS SUCCES Naast Alloo bij de lokale politie, blijken ook reality-reeksen met andere hulpdiensten bijzonder populair op de Vlaamse televisie. Nog maar net is de ‘De Rechtbank’ en ‘Door het Vuur’ achter de rug of je kunt al weer terecht op Vier voor ‘De Recherche.’ Daarin volgen cameraploegen de verhalen van 30 rechercheurs van de Gentse recherche. Televisiezenders merken trouwens dat reality het beter doet dan de zogenaamde scripted reality-reeksen, die weliswaar gebaseerd zijn op echte verhalen, maar wel worden nagespeeld door acteurs.


8 TOEKOMST INTERNET DER DINGEN

Verander steeds het standaardpaswoord van je toestel. Het is een eerste stap in een betere beveiliging

HALLUCINANTE CIJFERTJES Het eerste Internet of Things-object is de geldautomaat. Die kennen we al sinds 1974 en sindsdien ging het snel. In 2008 waren al meer apparaten verbonden met het internet dan er mensen op aarde zijn en voorspellingen voor 2020 tonen aan dat er maar liefst 50 miljard apparaten verbonden zullen zijn met het Internet of Things.

- Eddy Willems

Machines are taking over Ping gaat het op je smartphone: ‘koelkast bevat geen melk meer, haal melk in supermarkt.’ Een slimme koelkast, een intelligent toilet, een smart tv. Het zijn maar enkele toepassingen onder de noemer The Internet of Things die volop onze leefwereld veroveren. Helaas zijn de veiligheidsmaatregelen niet altijd toereikend en ben je beter voorzichtig wanneer je al die snufjes gebruikt.

BETALEN? MET JE JEANS OF AUTOSLEUTELS EN ZELFS JE RING! Het IoT blijft evolueren en veel apparaten heb je niet meer nodig om bepaalde handelingen uit te voeren. Zo kondigde Mastercard eind oktober aan dat je binnenkort zonder je bankkaart kunt betalen. Akkoord, dat doe je nu soms al met je telefoon, maar nu gaat Mastercard nog een stapje verder. Betalen met een jas, ring, sjaal voorzien van een chip, zal in de toekomst geen probleem meer vormen. En je blijft modieus!

ANTWERPEN, CITY OF THINGS

T

he Internet of Things. Je hoort erover op de radio, sinds een aantal maanden is het een veelgebruikt begrip. Toch weet nog 87 procent van de mensen volgens een onderzoek van het Amerikaanse magazine Forbes, niet waar het nu precies om gaat. Eenvoudig gesteld is het Internet of Things de verzamelnaam voor alle apparaten die met het internet verbonden zijn. “Vroeger maakte je connectie met je laptop of pc met het internet. Vandaag zijn er de smartphones en vele andere intelligente apparaten met sensoren, zoals je wagen, koelkast, die het internet als verkeerssnelweg gebruiken”, verduidelijkt Wim Bisschops van beveiligingsbedrijf SAIT. Beeld je in dat je ’s avonds plotseling twee uur minder mag werken van je werkgever. Onderweg naar huis kan je de verwarming dankzij je smartphone vroeger laten aanslaan.

je aan allerlei voorwaarden voldoen voor je die elektriciteit mag exporteren”, maakt hij de vergelijking. “Wel, dat zou ook het geval moeten zijn met nieuwe toestellen. Bedrijven moeten samenwerken met de beveiligingsindustrie,

zodat de apparaten aan alle veiligheidsvereisten voldoen.”

Fabrikanten moeten meer hun verantwoordelijkheid nemen om hun toestellen te beschermen

DAT WORDT NU nog te vaak verwaarloosd en creëert problemen. “De voordelen van het Internet of Things zijn enorm, maar er zijn ook heel wat risico’s”, waarschuwde Edith Ramirez, topvrouw van de Amerikaanse Federal Trade Commission in januari op een conferentie van technologiebazen in Las Vegas. “De privacy van de consument moet beschermd worden.” Iedere keer als je een paswoord ingeeft, als je aangeeft hoe oud je bent, waar je woont, wordt die informatie opgeslagen. Dat leidt tot een digitaal profiel van de gebruikers, een profiel dat volgens Ramirez beter moet beveiligd worden.

- Wim Bisschops

“EEN PAAR MAANDEN geleden nog stelde

POSITIEF, INDERDAAD, MAAR zoals bij de opkomst van elke nieuwe technologie duiken er ook onverwachte risico’s op. Tien, misschien wel honderd keer per dag moet je een wachtwoord invoeren voor het gebruik van al die nieuwe snufjes, om updates uit te voeren. “Mensen staan er niet bij stil”, zegt Eddy Willems van beveiligingsbedrijf G DATA, “maar die wachtwoorden zijn niet altijd goed vergrendeld, waardoor cybercriminelen gemakkelijk misbruik kunnen maken van je gegevens.” BEDRIJVEN BESTEDEN VOLGENS beveiligingsex-

pert Willems niet voldoende aandacht aan de veiligheid van hun producten voor ze op de markt komen. “Als je een elektriciteitscentrale beheert, dan moet

zich een probleem met een koelkast van Samsung in de Verenigde Staten”,

geeft Willems als voorbeeld aan. “De koelkast zocht verbinding met je Gmail kalender en gaf allerlei info aan de gebruiker.” Handig, zo wist je wanneer een product bijbesteld moest worden of de houdbaarheidsdatum werd overschreden. “Maar”, stelt Willems, “er was een probleem met de beveiliging van de data, waardoor hackers paswoorden van Google, verbonden aan het Gmail-account, konden achterhalen.” Foute boel dus, en Samsung moest het aan iedereen uitleggen. DAT HET IOT niet alleen over rozen gaat,

is duidelijk. Willems spreekt zelfs van The Internet of Trouble. “De beveiliging is slecht en als consument sta je vaak machteloos”, legt hij nog eens de vinger op de wonde. “Als mijn vader een nieuwe, slimme koelkast koopt, kun je niet verwachten dat hij weet hoe hij zo’n toestel moet beveiligen”, geeft Bisschops als voorbeeld. “Het zijn vooral de fabrikanten die hier hun verantwoordelijkheid meer moeten nemen.” WILLEMS SOMT WEL een paar eenvoudige maatregelen op. “Verander steeds het standaardpaswoord van je toestel, lees de gebruikersovereenkomst van bijvoorbeeld je stappenteller en ga na of je gegevens worden doorgegeven aan derden.” Het zijn kleine dingen, maar hoe minder je vrijgeeft, hoe kleiner de kans voor cybercriminelen om toe te slaan. The Internet of Things creëert oneindig veel mogelijkheden. Hou er evenwel rekening mee dat de virtuele crimineel op vinkenslag ligt. Bescherm jezelf, net zoals je dat in het dagelijkse leven doet met je woning, fiets of wagen.

Voorkomen is beter dan genezen!

(volledig invullen aub)

E-mail:

Woonplaats:

Postcode:

Adres:

De familie Burnout vertelt je er alles over…

Naam:

GRATIS STRIP VAN DE FAMILIE BURNOUT NAAR

De stad Antwerpen doet vanaf 2016 mee aan een onderzoeksproject met het Vlaams digitaal onderzoekscentrum iMinds en netwerkprovider Mobile Vikings. Op allerlei plaatsen in de stad worden sensoren geplaatst die gsm-signalen zullen opvangen. “Het stelt ons in staat om heel wat gegevens te verzamelen hoe mensenmassa’s zich door de stad begeven”, zegt onderzoeker Davor Meersman van City of Things. Vorig jaar kende de stad tijdens de koopjesperiode een verkeersinfarct. Met deze technologie kan de stad sneller ingrijpen en mensen afleiden naar de parkings.”

TEKST ANN BRAECKMAN

Haal dit stripverhaal boordevol tips over brandveiligheid gratis in huis! Stuur de originele bon in een gefrankeerde omslag naar: Kinderbrandwondenfonds Van Roiestraat 18 – 2170 Merksem Steun ons via rek. BE45 7350 2985 7089 (vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar)

of vraag onze nieuwsbrief aan via www.oscare.be

brandwondenfonds

Het Kinderbrandwondenfonds van Oscare vzw helpt kinderen met brandwonden en hun familie. Die kunnen immers alle steun gebruiken. Wij zorgen voor professionele behandelingen, opvang en ondersteuning, psychologische begeleiding, wetenschappelijk onderzoek, preventie- en sensibiliseringscampagnes en educatieve projecten.

www.kinderbrandwondenfonds.be


KINDEREN IN HUIS OVERZICHT 9

B ̒ eter voorkomen dan genezen� Nodig eens tien kleuters uit en laat ze een uurtje als een windhoos door je huis razen. Als ze daarna zonder schrammen, pleisters of kneuzingen terug naar huis kunnen, is je woning relatief veilig. Maar Xaviera Plas van de organisatie ‘Oei ik groei’ geeft iets concretere tips voor een kindvriendelijke woning.

Speelgoed in de opbergbox

Warmte en vuur afgeschermd

“De woonkamer is de favoriete kruip-, loop-, en speelplek. Helaas loert er overal potentieel gevaar. Dek alle stopcontacten af met plaatjes, toch zeker als ze lager dan anderhalve meter zijn. Tafels en andere hoekige objecten kunnen beveiligd worden met rubberen hoekbeschermers die vrijwel overal te koop zijn. Let ten slotte ook op met speelgoed van grote broer of zus. Handige en relatief goedkope opbergboxen bieden hier een oplossing.”

“De keuken is de plek waar warmte en vuur het grootste gevaar betekenen. Handig kan een metalen rekje zijn, dat makkelijk voor de kookplaat gemonteerd kan worden. Bij een onbewaakt moment kan een kleuter niet langer iets van het vuur trekken of aan de warmtebron komen. Het is te vergelijken met een hekje voor de trap. Let ook op dat schoonmaakproducten, verstuivers en elektrische apparatuur op een veilige of hoge afstand bewaard worden.”

TEKST DAAN VANSLEMBROUCK

Plastic matjes versus tafelkleed

Washandje rond de kraan

“Investeer in plastieken matjes en niet in een peperduur tafelkleed. Dit blijft voor kinderen bijzonder interessant om aan te trekken. Het gevaar schuilt uiteraard in wat er naar beneden kan vallen: scherpe voorwerpen, een pot warme saus, glas… Beter voorkomen dan genezen. Tegenwoordig kun je overal plastieken bestek en borden kopen. Kinderen zijn er dol op en ze bieden een stuk meer veiligheid op en rond de tafel.”

“Een antislipmatje blijft een absolute aanrader. Kinderen zijn vaak nog niet stabiel en in een latere fase misschien te energiek waardoor ze snel onderuit schuiven. Met het hoofd tegen de kraan of tegen de rand van het bad botsen, kan vreselijke gevolgen hebben. Zorg ook dat kinderen de kraan niet zelf naar heet kunnen draaien. Doe bijvoorbeeld een washandje rond de kraan. Het verzacht de pijn als ze het hoofd stoten en het water stroomt minder snel. Laat kleine kinderen ook nooit alleen in bad, maar dat ligt voor de hand.”

Deurbuffer en traphekjes

De tuin als speelplaats

“Het begint al met de weg naar de kinderkamer. Vaak is die op een eerste verdieping en moet een traphekje geplaatst worden. Doe dit sowieso beneden én boven zodat je kindje in beide richtingen niet van of op de trap kan. Plaats het bedje ver genoeg van ramen, gordijnen, koorden en stopcontacten en monteer ook een deurbuffer. Zo kan de deur niet snel dichtslaan, wat verhindert dat er vingertjes tussen komen te zitten.”

“In de zomer is niets zo fijn als buitenspelen, maar ook hier moet iedereen waakzaam zijn. Ken de gevaren van barbecueën en plaats ook een omheining rond planten die bescherming nodig hebben of giftig kunnen zijn. Investeer ook in opbergruimte voor het tuinhuis, waarbij de materiaalkoffers goed gesloten kunnen worden. Niets erger dan je kind met een handzaag, scherpe schroevendraaier of nijptang te zien rondstappen. Als de hond in de tuin vrij rondloopt, wees dan extra waakzaam.”

ontdek meer op

fokus-lifestyle.be VEILIGE SAMENLEVING


10 EXPERTPANEL PREVENTIE

Krachttoer op de werkvloer

Veiligheid op de werkvloer. Voor werkgevers blijft het essentieel om het aantal werkongevallen in te perken waar mogelijk. Maar preventie blijft de boodschap. Drie preventieadviseurs lichten alvast een tipje van de veiligheidssluier. TEKST DAAN VANSLEMBROUCK

PAUL DOSSCHE PREVENTIEADVISEUR ZORGCENTRUM WZC SINT-ELISABETH

BARBARA HENDRIX PREVENTIEADVISEUR DRUKKERIJ BUROMAC/ TADAAZ

GUY LINTEN PREVENTIEADVISEUR/ COÖRDINATOR GO!

Welke situaties kunnen er bij jouw bedrijf voorkomen die onveilig kunnen zijn?

“Mijn grootste bezorgdheid is dat er op een dag brand zou uitbreken in ons woonzorgcentrum. Bijna de helft van onze bewoners is dementerend en/of minder mobiel, waardoor de evacuatie een stuk moeilijker zou verlopen. Het is niet onwaarschijnlijk dat er iemand een smeulende sigaret vergeet te doven of dat er een bewoner op een onbewaakt moment de kookplaat in een leefgroep aanzet en vergeet uit te schakelen. Er kan natuurlijk ook ergens een kortsluiting ontstaan of er kan iets misgaan met het gasfornuis in de centrale keuken. Brand heeft niet veel nodig om op korte termijn een ravage aan te richten. Daarom is alert zijn een prioriteit.”

“In een drukkerij heb je te maken met grote drukpersen met bewegende delen, inkten en gevaarlijke producten om de machines schoon te maken. Deze gegevens zorgen ook voor een diversiteit aan potentiële ongevallen. De meest gevaarlijke situaties die bij ons kunnen voorkomen, zijn ledematen die gekneld raken tussen een machine. Door gebruik van inkten en reinigingsproducten kan er ook irritatie ontstaan door die chemische producten. Daarnaast is het belangrijk dat wij constant aandacht hebben voor ergonomie, en dat voor alle afdelingen. Heffen en tillen van zware pakken papier of het klaarzetten van bestellingen mogen zeker niet onderschat worden.”

“Met 30.000 werknemers en meer dan 300.000 leerlingen is het gemeenschapsonderwijs een werkgever om u tegen te zeggen. Weinigen weten dat, maar leerlingen worden trouwens wettelijk als werknemers aanzien als ze in praktijkafdelingen als pakweg bakkerij, hout of metaal meedraaien. De ongevallen die bij ons kunnen gebeuren, zijn dus van alle markten, gezien de diversiteit van de opleidingen. Ondanks de vele preventiemaatregelen vinden er jaarlijks gemiddeld nog zo’n 145.000 arbeidsongevallen in België plaats. Voor het Vlaamse onderwijs worden er per schooldag ongeveer 500 aangiften van schoolongevallen gedaan. Het aantal aangiften van het onderwijspersoneel bedraagt per schooldag ongeveer een veertigtal.”

Welke maatregelen nemen jullie om deze te voorkomen?

“Gelukkig beschikken wij over een hele reeks maatregelen om brand te voorkomen. Er zijn sowieso de verplichte keuringen van de hoogspanning, de laagspanning, de gasinstallatie, branddetectie en noodverlichting. Vooral het algemeen onderhoud van al onze installaties is een zeer belangrijke preventiemaatregel. Indien er toch brand zou uitbreken, beschikken we over een goedwerkende brandcentrale die ervoor zorgt dat de compartimenteringsdeuren automatisch sluiten en dat alle aanwezige medewerkers verwittigd worden via de looptelefoon. Naast ons intern noodplan is er ook nog de samenwerking met Securitas. Zij bewaken in een externe meldkamer ons detectiesyteem. In geval van een alarm verwittigen zij indien nodig de hulpdiensten.”

“Onze drukkers zijn stuk voor stuk echte vakmensen die hun machines door en door kennen. Zij werken hier al jaren mee. Onze ongevallenstatistiek is dan ook zeer laag. Wij zorgen uiteraard voor gepaste interne en externe opleidingen wanneer er nieuwe machines of nieuwe technieken gebruikt worden. Ook aangepaste kledij en oordoppen die op maat gemaakt worden, zijn beschikbaar. In de andere afdelingen passen wij de werkomstandigheden zo veel mogelijk aan de werknemers aan. Zo werden tafels en transportbanden verhoogd om op de ideale hoogte te kunnen werken. Dit is minder belastend voor rug en nek. Onlangs werden ook glijdende werkuren ingevoerd, waardoor het gemakkelijker wordt voor alle werknemers om privé en werk op elkaar af te stemmen.”

”Binnen het gemeenschapsonderwijs werd in 2000 één gemeenschappelijke preventiedienst opgericht voor de 28 scholengroepen in Vlaanderen. Zo’n 23 preventieadviseurs zetelen in die gemeenschappelijke preventiedienst. Maandelijks komen wij samen in Brussel en bespreken we alle ongevallen. Iedere aanwezige heeft een specialiteit binnen preventie. Iemand is onderlegd in brandveiligheid, iemand anders in explosiegevaar of in legionellabacterie in de douches. Kortom, we versterken elkaar en leren maandelijks van de individuele ongevallen. Daarnaast is elke school verplicht om een contactpersoon te hebben. Hij onderhoudt de contacten met de preventieadviseur van de gemeenschappelijke scholengroep.”

Wat kunnen jullie doen om de veiligheid in de toekomst te garanderen?

“Wij organiseren systematisch brandblus- en evacuatieoefeningen. Samen met de vzw Zorg-Saam ZKJ hebben wij een brandblussimulator aangekocht om onze medewerkers uit de twaalf woonzorgcentra de kans te bieden vertrouwd te raken met de verschillende brandblussers. Alle medewerkers moeten in staat zijn om een eerste bluspoging uit te voeren. De systematische noodplanoefeningen zorgen ervoor dat medewerkers in staat zijn om voldoende kalm te blijven en adequaat te reageren. Via het informatienetwerk Enoxus kunnen we in een halve minuut een bericht doorsturen naar alle leden van de staf. Op die manier krijgen we een groot aantal mensen ter plaatse om hulp te bieden, en dit zonder veel kostbare tijd te verliezen.”

“Om alles zo goed mogelijk te stroomlijnen, hebben wij een werkgroep opgericht rond veiligheid, preventie en duurzaam ondernemen. Iedere twee maanden komen we samen om problemen die zich voordoen, te bespreken en oplossingen voor te stellen aan de directie. Zo worden risico’s en potentiële gevaren in kaart gebracht. Met het team schuiven we preventiemaatregelen naar voor en anticiperen we op mogelijke knelpunten. Op die manier werkt het veiligheidsbeleid optimaal en spelen we kort op de bal. Dat zorgt eveneens voor meer betrokkenheid bij de werknemers. Zo hopen wij te werken aan een betere en veilige werkomgeving en een goede teamgeest.”

“Kijk, honderd fulltime collega’s van het GO! worden jaarlijks werkonbekwaam door een arbeidsongeval. Dat vinden wij nog steeds te veel. We zouden dat op termijn willen terugbrengen naar de helft. De sleutel ligt misschien bij meer onderwijsuren voor preventie. Als die werknemers geen ongeval krijgen, zouden ze theoretisch ingeschakeld kunnen worden voor de veiligheid. We ijveren al langer bij de verschillende directies voor die investering.
Preventie ligt dus voor een stuk in handen van de directie en bijgevolg ook bij het Ministerie van Onderwijs. Al te vaak krijg ik te horen dat er geen geld en geen tijd is. Dat eerste kan ik begrijpen, dat tweede ligt moeilijker. Negentig procent van de preventie kost meer moeite dan geld. Dat moeten we toch kunnen hardmaken.”

info@def-online.be - 02 331 31 30 www.def-online.be branddetectie - automatische blussing - voice alarm - supervisiesystemen - studiebureau - advies - installatie - onderhoud


MICKAËL VAN EECKHOUDT CHRONICLE 11

Het jaar rond op de fiets

Na de zomer worden veel fietsen thuis opgeborgen tot de volgende lente. En toch is het mogelijk om in de winter onze dagelijkse trajecten veilig te blijven fietsen. Dat bewijst in ieder geval 15 procent van de Vlamingen die het hele jaar door naar hun werk fietsen. TEKST MIKAËL VAN EECKHOUDT, ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE FIETERSBOND

B

laderen op het fietspad, kortere en donkere dagen, wind, regen en een glad wegdek… Herfst en winter lijken niet bepaald de meest aantrekkelijke seizoenen om je met de fiets te verplaatsen. Maar dankzij enkele simpele maatregelen blijf jij ook deze winter veilig en comfortabel fietsen.

wordt gezegd dat er geen slecht weer bestaat, enkel slechte kleding. Inderdaad, een goede jas biedt de beste garantie op winters fietsplezier. In de meeste winkels vind je tegenwoordig warme én dunne winterjassen die je goed tegen wind, regen of zelfs sneeuw beschermen. Zo blijf je droog en warm fietsen.

EN SIMPEL IS het zeker: zorg ervoor

EENS AANGEKOMEN OP het werk, ver-

dat je fiets in orde is. Goed afgestelde remmen, opgepompte banden en een beetje olie op de ketting zijn de beste vitaminen voor jouw fiets. Je kunt dit gerust zelf doen of vragen aan jouw vertrouwde fietshandelaar of hij je helpt. Hij kan ongetwijfeld alles snel in orde brengen, voor niet al te veel geld.

dient jouw fiets het beste onthaal. Beschikt jouw bedrijf al over een deftige fietsenstalling, vlak aan de ingang en overdekt? Nee? Vraag jouw werkgever om er dan eentje onder de kerstboom te leggen. Voor de goede staat van de wegen is het dan aan je gemeente en de Gewesten. Zij moeten ervoor zorgen dat de fietswegen overal en altijd onderhouden zijn, proper, geveegd en sneeuwvrij blijven. Al kan dat op dit moment nog stukken beter.

GELUKKIG HOEF JE ook niet veel geld

neer te tellen om zichtbaar te zijn. Want dat is de meest eenvoudige en verplichte maatregel om veilig te fietsen. In de winter gebeurt ons woon-werkverkeer vaak wanneer het nog donker is. De andere weggebruikers moeten je dus altijd kunnen zien! Je hoeft je niet als een kerstboom te verlichten, een goede witte koplamp en een rode achterlamp zijn ruim voldoende. EN TENSLOTTE IS ook een goede jas onontbeerlijk. In Scandinavië

Een goede jas biedt de beste garantie op winters fietsplezier

VEILIGE KRUISINGEN MET voorrang voor de fietser, goede verlichting langs fietswegen, een comfortabel wegdek, afstelling van lichten op snelheid van de fietser… zijn een greep uit de verbeteringen waar wij iedere dag voor gaan. Laten we dus samen werken aan een fietsvriendelijke omgeving waar fietsen vanzelfsprekend is, ook in de winter!

Van nature is de mens kwetsbaar Kies voor veiligheid in elk beroep

DE SPECIALIST VOOR DE INDUSTRIE

Alles én veel meer voor onderhoud, herstellingen en revisies! www.IMES-DEXIS.be - T: +32 11 288 288 - info@imes.be Advertentie Nieuwsblad V2.indd 1

transmissions & technics

tools & fasteners

safety & hygiene

services & solutions

11/12/2015 11:45:44


Sprankelende eindejaarspromoties!

ca

de

99,00/st

GRONDLAKDEUR WIT incl. kassement mdf wit tot 17cm

au

tip

!

STANLEY Multitool 12-in-1

€ 23,95/st

www.woodtex.be

woodtex@woodtex.be 03/827 39 56 Boomsesteenweg 680 2610 Wilrijk

ma - vrij : 9u - 18u20 zat : 9u - 17u50 zon&feestdagen gesloten

nieuwsblad1512.indd 1

14/12/15 10:18

Winterbanden, of heb je een ander plan?

BEZOEK ONZE NIEUWE WEBSITE En maak nu nog makkelijker een afspraak voor je bandenwissel. Glijd snel naar www.tsenet.be en ontdek een bandencentrale in jouw buurt.