Page 1

D I T D O SS I E R W O R D T G E P U B L I C E E R D D O O R S M A R T M E D I A E N VA LT N I E T O N D E R D E V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D VA N D E R E D AC T I E VA N D E STA N D A A R D

FEB ‘19

ONDERNEMEN Hans Maertens Kiezen voor berusting of samenwerking?

Sharing is daring? Deeleconomie bij bedrijven

Nathalie Bekx Reis mee naar duurzaam ondernemen

BART VERSLUYS

“Het is goed ondernemen in België, maar we mogen ons niet in de regelgeving verliezen.”

LEES MEER OP FOKUS-ONLINE.BE

#FOKUSONDERNEMEN

EEN AANGENAMERE WERKPLEK EN PRODUCTIEVER PERSONEEL? CARE, UW FACILITAIRE PARTNER VOOR SCHOONMAAK, GLASWAS, REINIGING VAN COMPUTERS EN TAPIJTEN, … Neem contact op met onze sales manager Chantal Moerenhout via chantal.moerenhout@care.be of 0474 84 28 66. Vermeld de code FokusOnd0219 bij het maken van de afspraak. 20190202_FEB_AD Focus Ondernemen De Standaard_03.indd 1

NOOD AAN EEN SPECIALIST ZOALS CARE?

Maak snel een afspraak met ons. Wij brengen alvast de originele Goedmakers-wijn met unieke glazen stop voor u mee.

www.care.be

A Vebego Company

15/02/2019 10:08


02

EDITORIAL HANS MAERTENS

FOKUS-ONLINE.BE

Kiest u voor berusting of samenwerking?

04

06

08

14

LEES MEER... 04 Aan de vooravond van de fintech-revolutie

Op het eerste gezicht lijkt 2019 vooral instabiliteit en onzekerheid te brengen. Die uitdagingen bieden echter ook kansen om onze samenleving naar een hoger niveau te tillen. Maar dan moeten we met z’n allen samenwerken om over de hogere lat te geraken.

06 Deeltrends bij bedrijven 08

Profielinterview: Bart Versluys

12 Expertpanel: Franchising en ondernemerschap

I

tijdsgewricht waarin we leven. Verandering is van alle tijden, maar zelden kwamen er zoveel fundamentele omwentelingen in één keer en op zo’n korte tijd op ons af. Niet iedereen kan dat alles meteen vatten. Geen wonder dat sommigen op straat komen: de ene uit angst voor verandering, de andere net omdat die verandering niet snel genoeg gaat.

nternationaal dreigen er handelsoorlogen, de Europese Unie staat onder zware druk en eind vorig jaar viel onze federale regering, na onenigheid over de aanpak van internationale migratie. Toch moeten we blijven geloven in vooruitgang, want de wereld is volop in verandering. De digitalisering opent een waaier aan toepassingen en mogelijkheden. De jobs die robots innemen, krijgen we in veelvoud terug in nieuwe en andere ondernemingen en sectoren. Artificiële intelligentie en slimme netwerken zullen onze manier van leven, wonen en werken drastisch veranderen. De duidelijke bewustwording dat we meer moeten inzetten op de verduurzaming van onze samenleving, vertaalt zich nu al in beleid en concrete realisaties. De vergrijzing vormt een bijkomende uitdaging. De welverdiende oude dag moet betaalbaar blijven met leefbare pensioenen. We moeten dus meer mensen aan de slag houden, op een werkbare en houdbare manier. Daarmee lossen we ook deels de structurele schaarste op de arbeidsmarkt op. Dat alles gebeurt in een context van globalisering. 80 procent van de Vlaamse productie wordt uitgevoerd. De boutade dat de wereld een dorp geworden is, klopt niet alleen voor onze bedrijven. Ook jongeren werken steeds vaker over de grenzen heen.

We moeten blijven geloven in vooruitgang, want de wereld is volop in verandering.

We mogen ons echter niet laten leiden door die andere ‘-ing’-woorden: verlamming, verzuring en berusting. Vastklampen aan wat we hebben, leidt tot achteruitgang. We moeten de nieuwe maatschappij en economie omarmen en zien als één grote uitdaging, die we moeten aanpakken in verbinding. Onze bedrijven moeten stateof-the-art zijn: koploper in onderzoek en ontwikkeling, kampioenen in innovatie en wereldleiders in nieuwe producten en diensten. Dat vereist jongeren die opgeleid zijn met de nieuwste technieken en de juiste attitude om te excelleren. Want ondernemingen zorgen voor welvaart, die opnieuw herverdeeld wordt in publieke opdrachten en ondersteuning voor wie het nodig heeft. Zonder sterke ondernemingen dreigt er verval. De spreekwoordelijke lat moet hoog gelegd worden om de uitdagingen van 2019 en verder het hoofd te bieden. Door verbinding en samenwerking geraken we er zeker over.

Wie het bovenstaande nog eens leest, komt veel woorden tegen die eindigen op ‘-ing’. Niet toevallig, want die woorden hebben een connotatie van verandering. Beweging. Kering. Alleen al ons woordgebruik typeert het

TEKST HANS MAERTENS GEDELEGEERD BESTUURDER BIJ VOKA, VLAAMS NETWERK VAN ONDERNEMINGEN

Meer dan 22 jaar ervaring in interiM ManageMent & executive Search 3w.be

13

Commissionair worden: een verstandige gok

14

Nathalie Bekx: Reis naar duurzaam ondernemen

COLOFON. PRODUCTIELEIDER: Christian Nikuna Pemba HOOFDREDACTIE: Ellen Van Hoegaerden TEKST: Hannes Dedeurwaerder Frederic Petitjean COVERBEELD: Gunter Broodcoorens VORMGEVING: Baïdy Ly DRUKKERIJ: Corelio

SMART MEDIA AGENCY SMART STUDIO Leysstraat 27, 2000 Antwerpen Tel +32 3 289 19 40 redactie@smartmediaagency.be studio@smartmediaagency.be

Veel leesplezier Birne Janssens Project Manager


SYNTRA VLAANDEREN BRAND REPORT

#FOKUSONDERNEMEN

03

Een overheidsorganisatie in ste de 21 eeuw is een lerende overheidsorganisatie In een snel veranderende wereld moeten bedrijven en organisaties zich voortdurend aan nieuwe omstandigheden aanpassen. In haar boek ‘De Lerende Overheidsorganisatie’ beschrijft Eva Platteau het veranderingsproject bij Syntra Vlaanderen, het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming.

E

en nieuwe decretale opdracht zonder bijkomende middelen, dat is de uitdaging van heel wat overheidsagentschappen. Vaak worden er verschillende projecten opgestart zonder de fundamenten van een organisatie aan te pakken. Niet bij Syntra Vlaanderen. Zonder enig bijkomend personeel zette het agentschap Duaal Leren op de kaart. Dat door een transitie te ondergaan die de organisatie fundamenteel veranderde.

‘try, learn, try again’. Wat moeilijk was of mislukte, komt dus ook aan bod.” Syntra Vlaanderen is een organisatie waar ‘leren’ de rode draad vormt: duaal leren en ondernemingsvorming vormen de basis en de kerntaken van het agentschap. Leren en bijscholen terwijl je al werkt eveneens. Eigenlijk zou elke

overheidsorganisatie van de 21ste eeuw een lerende organisatie moeten zijn. Hoe? Door structureel try, fail, learn and try again in de werking in te bedden.

leiderschap, communicatie en planning. “Die vier ingrediënten duiken altijd opnieuw op. Hoe je ze toepast of welk model je hanteert, is de taak van de change manager.”

Over change management bestaan er veel boeken en modellen, maar volgens Platteau komen vier zaken altijd terug, of je nu in een commerciële omgeving werkt of niet: visie,

In het boek staat geen hapklaar stappenplan of een aantal methodieken om een veranderingstraject tot een goed einde te brengen, maar Platteau wil wel enkele vuistregels delen die (change) managers best onthouden. “Neem de planningsparadox. Je moet plannen, maar ook flexibel genoeg zijn om op onverwachte zaken in te spelen. Een veranderingstraject is per definitie chaotisch. Leren en bijsturen gebeurt niet enkel tijdens het veranderingsproces zelf, maar ook erna.”

Sociologe Eva Platteau documenteerde dit proces en reikt in haar boek handvatten aan voor veranderingsmanagement. “Syntra Vlaanderen was de ideale case om een change traject van een modern overheidsagentschap diepgaand te beschrijven en al mijn kennis over veranderingsmanagement samen te vatten”, vertelt ze. “Zij waren ook meteen enthousiast en zagen het als een kans om er zelf uit te leren. Heel hun organisatie, takenpakket en cultuur gingen op de schop: die ervaring en wat ze ervan hebben opgestoken, wilden ze graag delen met collega’s en andere agentschappen.” Platteau mocht interviews gebruiken van mensen van Syntra Vlaanderen en externe partners. Ze kon ook interne documenten en mails inkijken. “Alleen zo konden we lessen trekken uit het hele proces”, zegt ze. “Het was niet de bedoeling om een goed-nieuws-show te maken. De filosofie van Syntra Vlaanderen was duidelijk ‘practice what you preach’, maar ook:

Syntra Vlaanderen heeft wendbaarheid in de transitie opgenomen en zet die verder, door processen uit te tekenen die dat ondersteunen en leren en co-creëren centraal zetten. Ook in de dagelijkse werking staat leren centraal, met leermomenten na elke vergadering en werkgroepen die tussen collega’s rond bepaalde thema’s worden opgezet.

De Lerende Overheidsorganisatie, 240p, Lannoo Campus.

In samenwerking met... Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen is het agentschap van de Vlaamse overheid dat een kwaliteitsvolle, innovatieve en arbeidsmarktgerichte competentieontwikkeling van jongeren en volwassenen verzekert en bevordert in functie van meer en sterker ondernemen in Vlaanderen. Het Agentschap treedt op als regisseur duaal leren en faciliteert en ondersteunt de verschillende partners en partijen in dit veld. De doelstelling is om te voorzien in kwaliteitsvolle en duurzame werkplekken.

Nog een laatste tip: zorg dat de boodschap op de werkvloer duidelijk is en communiceer over wat de organisatie moet loslaten of wat ze verliest. “Wees er open en eerlijk over, zonder in holle statements te vervallen”, concludeert Platteau. “Enkel door te zeggen waar het écht op staat, kun je mensen motiveren. Ook dat is leiderschap.”


04

TOPIC FINTECH

FOKUS-ONLINE.BE

Aan de vooravond van de fintech-revolutie Taxi’s, hotels en de retail hebben er al aan moeten geloven, en nu zit ook de banksector middenin een stevige disruptieve golf. De katalysator: fintech, een reeks nieuwe technologieën die de manier waarop we bankieren op zijn kop zet. Met dank ook aan nieuwe wetten die het bankenlandschap opengooien.

I

n België zijn er al zoveel start-ups en gevestigde bedrijven met fintech bezig dat de sector zijn eigen belangenvereniging heeft: Fintech Belgium. “We zijn met ongeveer een zeventigtal leden”, zegt medeoprichter Toon Vanagt. “Voorlopig zitten veel van die bedrijfjes nog onder de radar. Met het geld dat ze opgehaald hebben, zijn ze nu volop bezig hun technologie te ontwikkelen en verbeteren. Pas over een jaar of twee zullen meer van die Belgische expansies voor het grote publiek zichtbaar worden.”

niet-bancaire spelers”, legt hij uit. “Banken worden daarbij verplicht om die nieuwelingen inzage te geven in banktransacties en om bijvoorbeeld betalingen te initiëren voor een rekeninghouder. Uiteraard altijd na expliciete goedkeuring door die klant.” Die nieuwe regels zullen een lawine aan nieuwe apps en diensten mogelijk maken, voorspelt Vanagt. Banken kunnen binnen

hun app bijvoorbeeld een overzicht bieden van al je rekeningen, ook bij andere banken. Boekhoudpakketten zullen in real time transacties kunnen verwerken, en consumenten kunnen gepersonaliseerde beleggingsportfolio’s opstellen over banken heen. Vanagt: “Banken lopen daarbij het gevaar dat ze niet meer dan een domme pijplijn van data en transacties worden, waarbij hun merkwaarde niet langer van tel is.”

Het soort bedrijven en technologieën dat onder Fintech Belgium verenigd is, gaat zeer breed. Er zijn platformen waar bedrijven onbetaalde facturen kunnen doorverkopen (Edebex), apps om heel snel facturen online te voldoen (POM), bedrijfjes die robotadvies verlenen voor beleggingen (Swanest), betaalplatformen (Payconiq) en online brokers die potentiële klanten in contact brengen met verzekeringsmaatschappijen (Seraphin). “De focus ligt veelal op de backoffice van het bankieren”, zegt Vanagt. “Zij helpen op de achtergrond de radertjes efficiënter te laten draaien. Als eindconsument zie je er eigenlijk niet zoveel van. Die focus op B2B is trouwens typisch Belgisch. Dat zie je ook bij andere Belgische start-ups.” Niet alleen de technologische evolutie maakt fintech mogelijk. Ook de Europese wetgever geeft de sector een zetje. Zo is er bijvoorbeeld PSD II, oftewel Payment Services Directive II, dat vanaf september 2019 in werking zal treden. Vanagt noemt PSD II “een echte game changer”. “PSD II omvat regels waarmee de bancaire markt wordt opengesteld voor

Onze fintech-startups richten zich vooral op B2B: die focus is typisch Belgisch.

Uiteraard zien de banken die bui ook hangen. Tot voor enkele jaren was er dan ook een soort strijd tussen banken en fintech-spelers, zegt Vanagt. Vandaag is de tactiek anders en proberen ze eerder samenwerkingen op te zetten. ING bijvoorbeeld heeft zelfs een complete accelerator rond fintechs opgestart: FinTech Village in Brussel. “De technologie en het speelveld veranderen aan een razendsnel tempo”, zegt general manager Stephanie Van Avesaat. “Alle technologie zelf ontwikkelen is niet altijd mogelijk. Daarom zetten we liever een open model op met andere spelers. Zij leveren de nieuwe technologie, dienst of een nieuw businessmodel en in ruil geven we hen de mogelijkheid om hun concepten in real life te testen, iets wat zij meestal niet kunnen of niet zo snel voor elkaar kunnen krijgen.” Het uiteindelijke doel is om de bank meer future proof te maken, zegt Van Avesaat. “Voor ons is het vooral een leermogelijkheid, om onze eigen businessprocessen aan te scherpen en sneller in te spelen op de markt. Voor toepassingen naar consumenten toe, zie je nu vooral spelers uit Nederland en Scandinavië opduiken. Praat je over cybersecurity, dan komt Israël al snel in het vizier. België ontbeert voorlopig nog zo’n niche die het de zijne kan noemen, al hoeft dat zeker niet zo te blijven. Maar niet dat een eigen nichemarkt opstarten nu specifiek ons doel is: binnen tech en fintech zijn landsgrenzen immers erg relatief.”

— TOON VANAGT, FINTECH BELGIUM TEKST FREDERIC PETITJEAN


ADVERTORIAL

WERKBAAR WERK IN VLAANDEREN Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is al jarenlang een belangrijke stimulator van meer werkbare jobs in Vlaanderen. Met zijn subsidies voor projecten rond Duurzaam Loopbaanbeleid en Anders Organiseren steunde ESF de afgelopen drie jaar al 358 ondernemingen die sleutelden aan meer werkbaar werk en meer kwaliteitsvolle jobs.

Europees Sociaal Fonds esf-vlaanderen.be

van het ondersteunen van ondernemingen en organisaties die hun HR- en organisatiebeleid willen aanpassen aan de uitdagingen, en inzichten, van de 21ste eeuw.

Werkbaar werk is werk dat motiverend is, voldoende leerkansen biedt, geen overmatige stress oplevert en een evenwichtige werkprivébalans mogelijk maakt. Deze vier elementen zijn volgens de Stichting Innovatie en Arbeid (StIA) van de SERV de cruciale componenten van werkbaar werk.

Ondernemingen kunnen voor twee types van projecten rond werkbaar werk aankloppen bij ESF. In het eerste type van projecten werkt de organisatie aan een duurzaam loopbaanbeleid. Op basis van een analyse van de organisatie, bijvoorbeeld via een werkbaarheidsscan, formuleert de onderneming een ESF-project met acties binnen HR-domeinen, zoals bijvoorbeeld werving & selectie, work-lifebalans, competentiebeleid…, waar verbetering nodig is.

Een belangrijke stimulans voor werkbaar werk in Vlaanderen komt vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Dit is een groot werkgelegenheidsfonds dat Europese en Vlaamse middelen bundelt om de arbeidsmarkt te versterken en te vernieuwen. Het fonds kent jaarlijks meer dan 70 miljoen euro toe aan projectsubsidies. Een groot deel van deze subsidies gaat naar projecten die de positie van werkzoekenden, inactieven en kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt verbeteren. Maar ESF heeft in Vlaanderen ook een lange traditie

In het tweede type van werkbaarheidsprojecten gaat het om ondernemingen die het werk anders willen organiseren. De doelstelling is om de omslag te maken van een hiërarchische en functionele arbeidsdeling naar een vlakke structuur die gebaseerd is op multidisciplinaire teams. Deze veranderingen leiden tot een grotere betrokkenheid van de medewerkers en hebben een positieve impact op de werkbaarheid. Deze projecten kunnen tot 80.000 euro subsidies ontvangen, net zoals de projecten van duurzaam loopbaanbeleid.

Helbig - Actualisering van het loopbaanbeleid Helbig is een onderneming die modulaire systemen voor winkelinrichting aanbiedt voor de retail. Zijn core business staat onder druk sinds de komst van e-commerce. De waardepropositie van de onderneming moest worden geactualiseerd. Ze wilden namelijk evolueren naar een onderneming met een hogere reactiesnelheid, die klanten meer ontzorgt en die onbeperkt bereikbaar is. Helbig was daarom ook toe aan een actualisering van zijn HR- en loopbaanbeleid en daarvoor dienden zij begin 2018 een project in bij het ESF. Ceo Luc Vermeersch legt uit waar het project op focust.

Ingenium - Evolueren naar een zelfsturende organisatie Ingenieursbedrijf Ingenium groeit sterk in een omgeving die snel verandert, zowel of vlak van technologie als op vlak van verwachtingen van de klant. De huidige structuur van de onderneming belemmerde groei en flexibiliteit om te kunnen inspelen op de nieuwe uitdagingen. Daarom besliste de onderneming om een verandertraject op te zetten naar een nieuwe flexibele, zelfsturende organisatie. Hiervoor kregen ze subsidie van het ESF en inhoudelijke ondersteuning van Flanders Synergy. Anderhalf jaar na de opstart van het verandertraject blikken Nicolas Vyncke, Ellen Dhaese en Jan Desmet terug. Bij de opstart werd een evolutieteam samengesteld dat de bouwstenen van de nieuwe structuur moest bepalen. Ingenium merkte op dat het loslaten van vastgeroeste functies en het overschakelen naar rollen een van de grootste uitdagingen was bij het opzetten van zelfsturende teams. Verantwoordelijkheden worden gedeeld binnen het team en men evolueerde naar een gedeeld en verbindend leiderschap.

“De bestaande competentiematrix moet worden aangepast zodat er meer nadruk komt te liggen op de nieuwe competenties die de medewerkers nodig hebben. Er moeten dan opleidingsplannen worden gemaakt om de medewerkers te laten groeien en evolueren. Dankzij ESF kunnen we heel wat zaken realiseren”, weet de ceo. “Maar we beseffen heel goed dat we ons systeem constant moeten opfrissen.” 360°-feedback bij de evolutiegesprekken met medewerkers en open communicatie wordt dan ook sterk aangemoedigd.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) in Vlaanderen Het ESF-programma in Vlaanderen beschikt over een budget van ruim 1 miljard euro voor de periode 2014-2020. Dit budget is samengesteld uit de circa 400 miljoen euro die Vlaanderen van Europa krijgt en uit bijdragen van de Vlaamse overheid, lokale overheden en private instanties. Dit programma wordt beheerd door de afdeling ESF en Duurzaam Ondernemen (ESF & DO) van het Departement Werk en Sociale Economie. De afdeling ESF & DO verdeelt de middelen door projectoproepen te organiseren, het selectieproces in goede banen te leiden en de goedgekeurde projecten te coachen, op te volgen, uit te betalen en te controleren. Halverwege 2018 organiseerde de afdeling al 86 projectoproepen, waarbij ruim 1000 projecten werden goedgekeurd. Ruim een derde van die projecten heeft werkbaarheid als hoofdthema.


06

TOPIC DEELECONOMIE

FOKUS-ONLINE.BE

Sharing is (not) daring: het succes van delen bij bedrijven Deeleconomie boomt, dat zal iedereen beamen die al eens een Cambio-wagen, Uber of Airbnb-kamer heeft geboekt. Maar het gaat verder: ook bedrijven beginnen steeds meer te delen, om zo bijvoorbeeld de kosten van de energiefactuur te managen. Er is nog veel meer mogelijk, zo blijkt. What’s in a name? We spreken doorgaans van ‘deeleconomie’, maar eigenlijk is dat een compromisterm, of nog beter: een containerbegrip. Er zijn namelijk enorm veel (Engelstalige) termen in omloop die het fenomeen van veraf of dichtbij beschrijven: collaborative consumption, collaborative economy, platform capitalism, ondemand economy … Maar veruit de populairste – volgens de Googlehits – is sharing economy. Vandaar dat de vertaling (‘deeleconomie’) het meest gangbaar is bij ons.

Bijzondere deelplatformen Je kunt het zo gek niet bedenken, of er bestaat een deelplatform voor. Zo heb je bijvoorbeeld CrowdMed, een soort van crowdfundingplatform. Daar werf je, in plaats van fondsen, simpelweg het medisch advies van professionals. Met die verzameling adviezen kun je een zo betrouwbaar mogelijke diagnose voor jezelf opstellen. Of wat dacht je van RentAFriend? Daarbij kun je, jawel, iemand inhuren om je bijvoorbeeld te vergezellen bij een avondje uit.

D

e cijfers omtrent deeleconomie zijn om van te duizelen: schattingen van accountantsen belastingadviseurbedrijf PricewaterhouseCooper (PwC) geven aan dat deelplatformen in Europa in 2015 goed waren voor 28 miljard euro aan bruto-inkomsten. En we staan klaarblijkelijk nog maar aan het begin, want dat bedrag zou tegen 2025 oplopen tot 570 miljard euro. Die cijfers geven aan dat delen niet zomaar een duurzaamheidstrend is. “Delen en ruilen is iets dat al enige tijd bestaat”, aldus Vicky Franssen, die voor de Arteveldehogeschool meewerkte aan The sharing personality, een kwalitatief onderzoek bij deelplatformeigenaars en (niet-) gebruikers ervan. “Denk maar aan Couchsurfing of Homelink, waar mensen anderen laten overnachten in hun woning. Of Taxistop, waarmee je zo’n 35 jaar geleden ook al autoritten deelde. Het is dus zeker niet iets nieuws.” Wél relatief nieuw is het feit dat niet alleen particulieren steeds gretiger gebruik maken van het deelprincipe. Ook bedrijven zien er steeds vaker de voordelen van in, bijvoorbeeld in termen van onbenutte productiecapaciteit. “Je ziet dat bijvoorbeeld op industrieterreinen, waar leegstaande ruimtes worden aangeboden aan andere bedrijven”, zegt Karin Op De Beeck van Vlaanderen Circulair. “Een volgende stap zou kunnen zijn om iets te doen met de talrijke

vrachtwagens die na het lossen leeg over onze wegen rijden. Ik sluit niet uit dat op termijn enkele spelers hierrond commerciële platformen zullen opzetten.” Delen betekent echter niet alleen onbenutte ruimte gebruiken met z’n allen. Het is ook de krachten bundelen om samen iets te realiseren. Een

volop in ontwikkeling. Hier kunnen bedrijven zich online aansluiten bij een groepsaankoop, zelfs als ze zich niet op hetzelfde bedrijventerrein of in dezelfde gemeente bevinden. Wanneer er voldoende deelnemers zijn, start GROUPit de onderhandelingen met de aanbieders. Het gaat onder meer om de domeinen autoleasing, afvalophaling, transportkosten, tank-

Je ziet de deeltrends ook steeds vaker op industrieterreinen. — KARIN OP DE BEECK, VLAANDEREN CIRCULAIR

heel interessant voorbeeld van dit type B2B-delen is de trend waarbij kmo’s zich verenigen om in groep aankopen te doen en zo meer slagkracht te hebben om een volumekorting te bekomen – iets wat voor grote bedrijven veel gemakkelijker is. Zo is momenteel het platform GROUPit

kaarten en mobiele telefonie. Het voorbeeld van GROUPit maakt meteen ook duidelijk waarom deeleconomie vandaag zo’n succesverhaal is: het is dankzij de digitalisering dat dit soort deelplatformen in geen tijd kan worden opgericht. “Particulieren en bedrijven vinden

elkaar vandaag veel gemakkelijker”, aldus Op De Beeck. “Er zijn websites, apps, sociale media … Dat wil zeggen dat we dus veel gemakkelijker oproepen kunnen lanceren en zaken ter beschikking kunnen stellen. Dat is dé grote boost geweest.” Een andere verklaring voor het recente succes ziet Franssen dan weer in schaarste en noodzaak, in termen van ruimte dan wel financiën. “Vooral in Amerika heeft de economische crisis het delen en het fenomeen versneld.” Door dat groeiende succes staan we misschien te weinig stil bij het feit dat er ook risico’s of nadelen verbonden zijn aan de deeleconomie. Zo zijn er weinig officiële statistieken en transparante cijfers om het deelfenomeen evidence based in kaart te brengen. Ook het gevaar voor monopolies is niet geheel denkbeeldig. “Dan is er nog de kwestie van verzekeringen en regelgeving”, vult Op De Beeck aan. “Maar dat laatste kan bijvoorbeeld via track-and-trace en sensoren gemakkelijk worden opgevangen.” Al bij al gaat deeleconomie, mits het gecontroleerd kan worden, een mooie toekomst tegemoet. Toch plaatst Franssen daar nog een werkpuntje bij: “We hebben hier in Europa alle technische knowhow om zelf mooie deelplatformen uit te bouwen, maar de grote spelers en monopolies zitten vooralsnog overzee.” Nog even geduld dus? TEKST HANNES DEDEURWAERDER


ADVERTORIAL

Conessence: ‘rekruteren is tweerichtingsverkeer geworden’ “Onze aanpak is professioneel en zeer doelgericht” — FREDERIK HOUPE

Conessence opereert als een dienstverlenend bedrijf dat kmo’s en andere bedrijven op een professionele manier bijstaat op financieel vlak. Zo staan onze experten in voor financieel management, rapportering, rendementsverbeteringen of boekhoudkundige optimalisaties, altijd met een pro-actieve focus Daarnaast vormt Conessence de uitgelezen rekruteringspartner voor het invullen van een financiële of boekhoudkundige vacature, en dit op elk niveau van de financiële afdeling binnen een bedrijf. Wij doen hierbij zowel aan vaste rekrutering als aan interimmanagement.

Alle specialisaties in huis

Conessence bestaat dit jaar tien jaar en is inmiddels een begrip in de bedrijfswereld. Behalve het kantoor in Gent – het hoofdhuis – heeft Conessence ook een vestiging in Antwerpen en Roeselare. Het team is op korte termijn uitgegroeid van twee naar twaalf medewerkers, stuk voor stuk mensen die zelf een financiële achtergrond hebben en een jarenlange praktijkervaring kunnen voorleggen. “Elk met een andere invalshoek, wat maakt dat we zowat alle specialisaties in huis hebben”, vertelt managing partner, Ilse Lefebvre.   “Onze aanpak is professioneel en zeer doelgericht”, vult Frederik Houpe, Partner Werving & Selectie, aan. “Alles begint met een goed gesprek waarbij we grondig peilen naar

de behoeften van het bedrijf in kwestie. Daarna bundelen we onze expertise en trachten we een correcte inschatting te maken van waar de noden precies zitten en welke oplossingen we daar tegenover kunnen zetten. Dit alles op een heel transparante manier wat kostprijs betreft.”

‘We spreken dezelfde taal’

Vooral de afdeling Conessence Recruitment & Selection die in 2016 opgestart is, is booming en heeft de laatste twee jaar een stevige reputatie opgebouwd. Wellicht door de professionele aanpak, “maar vooral ook omdat we dezelfde taal spreken als onze klanten, en dat is een pluspunt”, zegt Frederik Houpe.  Voor bedrijven is het vaak niet evident om zelf de juiste financiële profielen te vinden of ze op een actieve manier te benaderen. “Wij kunnen terugvallen op een database van ruim 5.000 kandidaten, we zijn actieve gebruikers van LinkedIn en posten ook dagelijks vacatures op de StepStones van deze wereld. Wij zorgen dat er altijd wat in beweging is.”  

Sfeer opsnuiven

Voor we kandidaten gaan zoeken, gaan we eerst ter plaatse de bedrijfscultuur opsnuiven. We gaan na wat er leeft binnen het bedrijf, hoe de werkplek er uitziet en hoe de communicatie intern verloopt. We kijken hoe het bedrijf zelf omgaat met opleidingen en

doorgroeimogelijkheden, welke kansen het biedt en welke feedback werknemers krijgen. Pas daarna kan het rekruteringsproces starten. Kandidaten selecteren, is een arbeidsintensief proces. Alle kandidaten worden persoonlijk benaderd en gescreend. Aan de hand van een diepte-interview polsen we niet alleen naar technische kennis en vakmanschap maar ook naar persoonlijkheid en ingesteldheid. Daarna gaan we ook de opgegeven referenties na. We streven immers naar een perfecte match tussen medewerker en bedrijf, en dat gaat veel verder dan het testen van kennis en ervaring alleen. Ook attitude en bedrijfscultuur speelt een zeer belangrijke rol als je op lange termijn tot een succesvolle en langdurige samenwerking wilt komen. “Het hele screeningproces is trouwens tweerichtingsverkeer geworden: wij screenen niet alleen de kandidaat, maar hij of zij zal ook onze klant als werkgever screenen.”   Het feit dat de consultants van Conessence zelf een financiële achtergrond hebben en dat we met onze drie kantoren altijd een zekere nabijheid hebben, dus dicht bij de mensen staan, zijn zeker troeven in de sterk veranderende rekruteringswereld. Ze bepalen ongetwijfeld mee onze succesratio. Het zijn ook die elementen die het mee mogelijk maken om de geknipte kandidaat te vinden binnen de vooropgestelde tijdspanne.  

Core values

Al deze factoren dragen er ongetwijfeld toe bij dat ook de spontane naambekendheid van Conessence binnen de sector fors toegenomen is. “Mensen die op een aangename, correcte en professionele manier geholpen zijn, vertellen dat verder. Dat levert gratis mond-totmondreclame op en die sterkt onze reputatie. Het bewijst ook dat we trouw blijven aan onze core values: we trachten ons werk eerlijk, integer en discreet te doen. We zijn tenslotte elke dag met mensen bezig.”

WWW.CONESSENCE.COM


08

INTERVIEW BART VERSLUYS

FOKUS-ONLINE.BE

W

e ontmoeten Versluys, impeccably dressed, in zijn prachtig ingerichte kantoor in het hoofdkwartier van Groep Versluys. De zin voor afwerking en het oog voor detail en kwaliteit hebben altijd al in hem gezeten, zegt hij. Groep Versluys heeft 110 jaar geschiedenis achter de rug. Waar liggen de wortels? “Bij mijn overgrootvader, die in 1908 een bouwbedrijfje oprichtte. Hij bouwde vooral villa’s en kleine kasteeltjes aan de kust. Zo goed als volledig met de hand, zoals dat toen ging. Het bedrijf draaide goed, want zeker na de oorlog was er heel veel werk om alles te heropbouwen. Nadien is het overgenomen door mijn grootvader en die deed niet alleen het bouwbedrijf, maar had ook een hotel, een vissersboot, een rederij… Op een gegeven moment had hij zo’n 150 man in dienst. Dan is mijn vader aan het roer gekomen. Hij moest wel een paar zware crisissen uitzweten, waardoor we terugvielen op een dertigtal mensen in het bouwbedrijf. En in 1996 ben ik er dan ingestapt.”

Ik zag al die projectontwikkelaars goed draaien en ik dacht: dat kan ik ook.

“Ik vind het een wat egoïstische gedachte dat er enkel villa’s op de dijk mogen staan ” Op zijn 47ste heeft Bart Versluys met zijn eigen projectontwikkelings- en bouwbedrijf al meer dan honderd appartementsblokken opgetrokken. Niet slecht voor iemand die zijn carrière begon met het slijten van zelfgemaakte meubels aan winkels en vrije beroepers. Het verhaal van een self-made man van de kust. TEKST FREDERIC PETITJEAN

BEELD GUNTER BROODCOORENS

Was dat je eigen grote droom? Of werd het van jou verwacht? “Het was niet echt mijn grote ambitie om een bouwbedrijf te beginnen, maar wel om projectontwikkelaar te worden. Ik heb een opleiding bouw en houtbewerking gedaan en ik maakte al meubels om winkels in te richten, die ik zelf verkocht. Op dat moment had ik zelfs nog geen rijbewijs. Tegelijk werkte ik ook in het bedrijf van mijn vader. Hij bouwde toen heel veel voor projectontwikkelaars en ik zag dat hun business goed draaide. Dus ik dacht: dat kan ik ook (lacht). Mijn vader was daar natuurlijk niet zo gelukkig mee, want als ik projectontwikkelaar werd, was ik een concurrent voor zijn klanten.”


BART VERSLUYS INTERVIEW

#FOKUSONDERNEMEN Maar je zette door. “Ja, de vennootschap heette De Viertorre. Mijn vader wilde niet dat ik onder de naam Versluys zou werken, ook al was hij toen voor 50 procent aandeelhouder. Mijn allereerste project was Residentie Borsalino in Middelkerke. Ik heb er nog altijd de brochure van, maar die durf ik aan niemand meer te laten zien (lacht). In mijn eerste jaren deed ik vooral ruilprojecten. Ik kocht geen gronden − daar had ik het geld niet voor – maar ik deed de grondeigenaars een voorstel: als zij hun grond aan mij gaven, zette ik er een gebouw op en kregen ze in ruil x aantal appartementen of garages. Na een jaar of vijf begon ik dan kapitaal op te bouwen om zelf een grond te kunnen kopen. En zo is de bal aan het rollen gegaan. Dat is 22 jaar geleden, en ondertussen heb ik het bouwbedrijf van mijn vader overgekocht en zitten we aan 110 projecten.” Je kent de kritiek vast wel: ‘Projectontwikkelaars en betonboeren hebben onze kust verknoeid’. Wat zeg jij daarop? “Vroeger stond de kust óók volgebouwd. Alleen waren het toen allemaal villa’s waarin één welstellend gezin woonde, met hun butlers en dienstmeiden. Door het plaatsen van appartementen kan nu iedereen van de kust en een zicht op zee genieten. Ik vind het eerlijk gezegd een wat egoïstische gedachte dat er enkel villa’s op de dijk mogen staan. Zijn al die appartementen dan ook mooi? Nee, er staan héél veel lelijke gebouwen aan de kust. Maar, het is nog altijd de politiek die de bouwvergunningen aflevert. Als zij de plannen van een gedrocht op hun bureau krijgen, moeten ze de moed hebben om dat af te keuren. Ik heb ooit geweten dat er aan de kust bouwvergunningen uitgereikt zijn zonder dat de bevoegde diensten naar de plannen keken. Tja, dan moet je niet verbaasd zijn dat zo’n gebouw geen schoonheidsprijs wint, natuurlijk. Trouwens: is de kust volgebouwd? De dijken wel ja, maar kijk net daarachter eens. Daar vind je nog enorme gebieden hinterland waar niks staat. En dat moet zo blijven.” Is België een goed land om te ondernemen? “In het algemeen wel, alleen mogen we ons niet verliezen in té veel wetten, reglementen en voorschriften. Als wij nu met overheden spreken over onze gebouwen, dan gaat het

09

3 VRAGEN AAN...

Erwin Tielemans Human Matters

In het begin deed ik enkel ruilprojecten, toen had ik het geld niet om gronden te kopen. niet meer over dat gebouw op zich of over de architectuur, maar over EPB-normen, over bescheiden wonen, over warmteverliezen… Natuurlijk is dat belangrijk, maar we verliezen het grote plaatje uit het oog. Ik zit daarmee vaak tussen twee vuren: als de ramen te groot zijn, vindt de overheid dat er te veel warmte verloren gaat. Maar als we de ramen verkleinen, zeurt mijn klant dat hij de zee niet goed meer kan zien (lacht). De wetten zijn volgens mij ook nog veel te veel op eengezinswoningen gebaseerd. Terwijl een blok van 110 appartementen neerzetten iets heel anders is dan een huis bouwen. Zeker in de toekomst gaan we naar meer verstedelijking toe en zullen we vaker in de hoogte moeten bouwen. Maar daar zijn we volgens de wetgevende mindset nog niet klaar voor, lijkt me.” Er moet toch een wetgevend kader zijn om een en ander in goede banen te leiden? “Zeker, daar heb ik totaal geen probleem mee. Maar soms heeft de wetgever een beetje te weinig gevoel voor realiteit. Neem de snelheid waarmee nieuwe regels ingevoerd worden. Er wordt een nieuwe wet of norm opgesteld en de bouw moet zich daaraan maar aanpassen. Dat duurt altijd minstens een jaar of twee, drie. Maar tegen dat wij aangepast zijn, of zelfs nog eerder, zijn er alweer compleet nieuwe regels de

kop opgestoken. Dan mogen alle voorgaande inspanningen de vuilbak in. En dat is het probleem: de techniek kan de reglementitis gewoon niet volgen.” Waar moet de Versluys-groep binnen vijf jaar staan? “Onze focus zal dan nog altijd op de kust liggen, maar we zullen dan ook op andere plaatsen bouwen. Daar zijn we nu al mee begonnen: in Gent, Antwerpen en Cadzand, bijvoorbeeld. We gaan ons ook meer op commercieel vastgoed toeleggen. En wie weet zijn we dan ook in het buitenland actief, in Nederland en Frankrijk, misschien Engeland. Een mooi project in Londen, dat is nog een droom van mij.”

SMART FACT. Wat zou je geworden zijn als je niet in de immo-wereld was terechtgekomen? “Topsporter misschien? Ik heb lang aan motorcross gedaan, tien jaar gemountainbiket en ik ga nog altijd drie, vier keer per week lopen en fitnessen. Mij ga je niet snel op een bierbuik betrappen (lacht).”

Wat houdt verbindend leidinggeven en verbindende besluitvorming in? “Het zijn twee concepten gebaseerd op verbindende communicatie, waarbij gestreefd wordt naar een duidelijke taal die vertrekt vanuit wederzijdse belangen en waarden. Wanneer leidinggevenden in dialoog treden met hun medewerkers, zullen die hun job met veel meer overgave doen. Dat is niet zo moeilijk: je begint bij elk voorstel met aan de betrokken partijen te vragen of er bezwaren zijn.” Gaat het alleen op voor leidinggevenden in bedrijven, of ook voor overheden? “Het geldt voor alle leidinggevenden. Dus voor managers van bedrijven, maar evengoed voor politici. Zij kunnen op basis van dialoog bepaalde besluiten bijsturen, aanpassen en verrijken. Zo worden die besluiten veel breder gedragen. Verbindend leidinggeven en besluiten is een manier om aan de behoeften en bezwaren van alle betrokkenen tegemoet te komen. Zo kunnen beslissingsnemers écht de meerderheid vertegenwoordigen, in plaats van – zo vaak – een relatieve minderheid. Het klinkt misschien als een utopie, maar het werkt wel degelijk.” Is verbindend communiceren iets dat kan worden aangeleerd? “Dat is een van de voordelen: ja, het kan via een heel eenvoudig model worden aangeleerd en in de praktijk gebracht worden. Anderzijds is het niet altijd evident voor mensen om oude gewoontes af te leren. Leidinggevenden zijn vaak zo vertrouwd met hun eigen machtsmiddelen, dat een omschakeling naar verbindende communicatie een bewuste inspanning vraagt. Het komt er dus op aan om jezelf als leidinggevende in vraag te durven stellen.”

GRAAG MEER WETEN OVER ONDERNEMEN? LEES VERDER OP FOKUS-ONLINE.BE

#FOKUSONDERNEMEN


ADVERTORIAL

Oostende: een toprecept voor elke ondernemer Dat Oostende voor toeristen en strandliefhebbers heel wat te bieden heeft, weet u waarschijnlijk al. Deze kuststad is echter ook een omgeving waar het uitstekend zakendoen is, met heel wat troeven voor ondernemers en bedrijven.Thomas Dupon, CEO van het Economisch Huis, legt uit. Het Economisch Huis fungeert als aanspreekpunt voor elk bedrijf in Oostende, van reuzen als Daikin Europe tot de lokale kruidenier. Daarnaast zet de vzw creatieve projecten op om het economisch leven in Oostende te bevorderen, vaak in samenwerking met openbare besturen en werkgevers- en werknemersorganisaties. Het actief aantrekken van bedrijven is daarbij natuurlijk het uitgangspunt. “We willen zowel bestaande als nieuwe ondernemers faciliteren, waarbij we vanuit een flexibele ingesteldheid op een zeer servicegerichte manier te werk gaan”, zegt Thomas Dupon. “Het ‘één-loket’ is bijvoorbeeld het eerste aanspreekpunt voor iedere ondernemer waar elke vraag of probleem op een efficiënte manier wordt opgelost. Zij kunnen zich ondertussen focussen op hun core business.” De stad beschikt daarnaast over heel wat troeven die voor ondernemers niet te versmaden zijn: de aanwezigheid van een haven én een luchthaven, de beschikbaarheid van industriegronden en de vele opportuniteiten die een toeristische centrumstad met zich meebrengt. “Voeg daar een filevrije omgeving aan toe en je beschikt over een toprecept voor elke ondernemer. Bovendien bieden we een ruime beschikbaarheid aan arbeidskrachten, wat in tijden van war on talent een enorm voordeel is.” Zowel in de haven van Oostende als op de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge zijn er bijvoorbeeld tal van mogelijkheden inzake logistiek, cargo en circulaire economie.

In het havengebied wordt er door Port of Oostende, Universiteit Gent en POM WestVlaanderen eveneens hard gewerkt aan de uitbouw van het Ostend Science Park, waardoor de blauwe economie en het maritiem onderzoek verankerd worden in de kuststad. Op de industriezones zitten al tal van interessante bedrijven die bewust voor de stad kozen. Van een robotbouwer als Zorabots over een exclusieve pottenfabrikant als Atelier Vierkant tot een koekjesbakker als Sucake/Hanssens Bake & Food. In het oude centrum zet Olivier Willems dan weer Oostende in the picture door zijn waanzinnige chocoladecreaties waarvoor hij vorig jaar geroemd werd door Gault&Millau. Shopaholics worden bediend met een centrum pal aan het strand, winkels die élke zondag open zijn en waar steeds iets te beleven valt. Boetieks zoals Ferm, Maison l’Oxygène, Lily en Pied de Poule maken dat Oostende zich profileert als dé shoppingstad aan zee. De vele topevents zorgen het hele jaar door voor inkomsten, waardoor Oostende constant nieuwe en hippe horecazaken aantrekt.

“Onze ondernemers en handelaars weten dat investeren in Oostende loont”, besluit Dupon. “Je komt niet enkel terecht in een dynamische en ondernemersvriendelijke omgeving, we doen er ook alles aan om de mensen, die hier investeren, werken, wonen en de stad bezoeken, het zo aangenaam mogelijk te maken.” Heb je een ondernemend idee? Wil je een zaak of bijkantoor starten in Oostende? Benieuwd naar ondernemen in een filevrije en inspirerende omgeving waar werkelijk altijd iets te beleven valt? Neem dan zeker contact op met het Economisch Huis Oostende!

Thomas Dupon

www.economischhuis.be

CEO Economisch Huis

ADVERTORIAL

vlnr. Jo Maris, Bart Vingerhoedt, Kris Van Deun

DaVinci is een snelgroeiend en onafhankelijk Belgisch corporate finance huis gespecialiseerd in  advisering  &  bemiddeling  bij  bedrijfsoverdracht.  Het team bestaat uit ambitieuze en ervaren dealmakers en combineert meer dan 25 jaar M&A ervaring. DaVinci focust op rendabele (familie)bedrijven en biedt maatwerkoplossingen:   Overnamebemiddeling: verkoop- en aankoopmandaten, management buyout/ buyin (MBO/MBI), leveraged- en owner buyout (LBO/ OBO), advisering bij familiale bedrijfsoverdracht, waardebepaling, aantrekken groeikapitaal, value coaching. Gepersonaliseerd en tijdig overnameplan Vlerick MBA’er Van Deun: “DaVinci voorziet een  helder  en gepersonaliseerd overnameplan  met waardebepaling om de overdracht optimaal voor te bereiden waarbij alle strategische opties worden afgewogen zodat de juiste keuze inzake type bedrijfsoverdracht wordt gemaakt. Onbezonnen ‘in de etalage zetten’ is geen efficiënte strategie. Vaak starten we al met value coaching één tot twee jaar voor het effectieve startschot tot verkoop”. Adviseur en dealmaker Vingerhoedt: “DaVinci adviseert objectief en is op geen

www.davinci-cf.be | info@davinci-cf.be

enkele manier gebonden aan één bepaalde investeerdersgroep, accountant, auditor of bank. Dit zorgt ervoor dat u als ondernemer 100% onafhankelijk advies krijgt. Een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk van strategische en financiële kopers wordt zorgvuldig onderhouden. Dealmaking bij ieder type van overnamescenario is mogelijk: volledige of gedeeltelijke verkoop aan derden, management buyout of -buyin, familiale overdracht of een combinatie. Dit maakt ons uniek in de markt.” Innovatieve bedrijfsoverdracht: owner buyout (OBO) met smart capital DaVinci ziet veel potentieel in een ‘hybride’ vorm van bedrijfsoverdracht, namelijk de owner buyout. Van Deun verduidelijkt: “De eigenaar blijft hierbij vaak nog enkele jaren een operationele functie bekleden en voor een stuk in het kapitaal na overname. Dit heeft een gunstig effect op het vertrouwen van de koper en bijgevolg op de waardering. De eigenaar stelt een stuk van zijn risicodragend bedrijfskapitaal privé veilig maar blijft toch meegenieten van de toekomstige waardecreatie. Beheer als een goed huisvader maar dan toegepast op de KMO zeg maar. Bovendien wordt de groei door extra kapitaal vaak geaccelereerd. Naast de private equity huizen kennen wij heel wat vermogende families

met lange termijn perspectief die ‘smart capital’ leveren. Deze sluiten qua visie vaak beter aan bij de familiale KMO gezien zij op lange termijn denken en extra kennis bieden vanuit ‘holding’ perspectief. Wij zorgen voor een (voor)selectie van partijen die best aansluiten. Onze objectieve bril en marktkennis zorgen zo voor een vlotter, efficiënt en discreet overnameproces zonder belangenconflicten.” Geen blanco cheque, wel ‘no cure, no pay’ Vingerhoedt: “Wij werken hoofdzakelijk op ‘no cure, no pay’ basis, wat voor onze klanten impliceert dat onze belangen volledig gealigneerd zijn en wij steeds voor de beste prijs gaan. Er zijn dan ook geen hoge upfront kosten noch uurtarieven zonder enige zekerheid op resultaat. Hier maken wij het grote verschil met de traditionele Big Four consultants en zakenbanken en vormen wij het perfect onafhankelijk en dynamisch alternatief. Bovendien werkt u rechtstreeks met de partners/eigenaars zodat u gegarandeerd bent van de beste ondersteuning”. Met hoofdkantoor te Antwerpen en uitvalsbasissen in Turnhout, Oudenaarde en Knokke combineert DaVinci een uitgebreid Vlaams netwerk met sterke lokale verankering.


ADVERTORIAL


012

EXPERTPANEL FRANCHISING

FOKUS-ONLINE.BE

Bewezen concept = garantie op succes? We kennen ze allemaal, de franchiseketens: je stapt binnen en weet perfect welke producten en/of diensten je kunt verwachten. Dat boezemt de consument uiteraard vertrouwen in. Maar is het voor de uitbater-ondernemer wel een uitdaging om in zo’n bewezen concept te stappen?

CARINE JANSSENS. Corporate relations manager bij Belgische Franchise Federatie

NICK BOURY. Managing director bij Franchise.be

MARC VAN TILBORGH. Algemeen directeur Belgische Keurslagers vzw

Hoeveel zelfstandigheid houd je als franchisenemer over? “Dat hangt af van de franchiseformule en van de contractuele voorwaarden. Sommige franchisegevers geven meer vrijheid dan andere. Je moet natuurlijk wel het concept naleven. Bij een distributiefranchising, waar de franchisegever de producten aankoopt en ze via het netwerk van franchisegevers verkoopt, wordt er vaak een bepaalde marge van vrijheid gegeven, bijvoorbeeld bij het aankopen van regionale producten. Bij een dienstenfranchising heb je dan weer geen vrijheid en moet het concept tot op de letter worden gevolgd.”

“In een traditioneel franchiseconcept ben je gebonden aan een aantal spelregels en creatieve beperkingen. In die zin is het niet voor iedereen weggelegd. Anderzijds beschik je wel over de nodige zelfstandigheid, omdat je volledig zelf je verkooppunt en rechtspersoon beheert. Ook de omzet en financiën, het personeelsbeleid, de lokale marketing … vallen onder jouw verantwoordelijkheid als filiaalhouder. Je runt dus een onderneming zoals een klassieke handelaar dat doet, alleen ben je gebonden aan de regels van het concept: je moet de diensten en producten volgen, de huisstijl… De bottomline blijft wel dat je een zelfstandige bent, met veel zelfstandigheid.”

“Keurslagers is een geval apart, aangezien je ons eigenlijk een franchise light kunt noemen. Wij zijn een organisatie die slagers verenigt onder dezelfde vlag, zonder echter op te leggen waar en bij wie je producten moet kopen. Dat in tegenstelling tot heel wat klassieke franchises die hun leden opleggen om bij een centrale of een bepaalde producent bestellingen te plaatsen. Onze slagers genieten met andere woorden de grootste zelfstandigheid: iedere Keurslager is vrij om in zijn toonbank te leggen wat hij wil. Maar aangezien ze onder de vlag van Keurslagers werken, profileren ze zich uiteraard op een specifieke manier in de markt.”

Waarom is franchising een goede vorm van ondernemerschap? “De opstart gaat makkelijker en sneller, want je sluit aan bij een bestaand concept dat zijn waarde al bewezen heeft in pilootverkooppunten die eigendom zijn van de franchisegever. Als je als kandidaat-ondernemer voor het franchiseconcept kiest, exploiteer je een handelszaak minder risicovol dan wanneer je er alleen voor zou staan. Bij de franchisegever kun je terecht voor advies over locatiekeuze, het verkrijgen van externe financiering, het huurcontract voor zijn vestigingsruimte, de uitrusting en inrichting ervan en de lancering van zijn activiteit. De elementen met betrekking tot de exploitatie van de handelszaak staan beschreven in de Operationele Handleiding (knowhow).”

“De belangrijkste troef is dat je in een bewezen concept stapt. Je gaat dus geen onbestemd avontuur tegemoet, de formule heeft zichzelf al op verschillende locaties succesvol getoond. Vanaf dag één kun je optimaal aan de slag gaan en je bijgevolg volledig focussen op het operationele aspect. Je staat er bovendien niet alleen voor. Je krijgt advies en ondersteuning van je franchisegever, bijvoorbeeld in de domeinen waar je minder thuis bent. Ook wordt er heel wat voor jou gedaan, zoals onder andere het drukken en verdelen van reclamefolders in supermarkten. Ten slotte is er ook de aankoopkracht: door groepsaankopen te doen, krijg je flinke kortingen.”

“Ten eerste omdat onze leden zich verenigen: elke maand komen ze samen in regionale werkgroepen om te debatteren over wat er leeft en wat de uitdagingen zijn. Iedereen leert er van elkaar. Ten tweede omdat marketing en communicatie nationaal gestuurd en ondersteund worden, zij het dat elke Keurslager die een individuele invulling kan geven. Ten derde omdat iedere Keurslager jaarlijks wordt doorgelicht, wat naar de klant en de slager toe een kwaliteitsgarantie is. Voldoe je niet, dan mag je niet langer onder de K-vlag varen. En ten slotte, in een moeilijke markt als het slagerijsegment is zich verenigen en profileren meer dan ooit belangrijk.”

Is de drempel om als franchisenemer aan de slag te gaan lager, nu er niet langer een diploma bedrijfsbeheer nodig is? “Ja, uiteraard kan iedereen vandaag als zelfstandige starten, dus ook als franchisenemer. Bij een franchiseconcept is er vaak geen diploma vereist noch een specifieke opleiding, vermits de franchisegever zorgt voor de opleiding. Belangrijk is echter wel dat de kandidaat-franchisenemer een ondernemingsgezinde en gemotiveerde persoon is, met een passie voor de activiteit van het franchiseconcept waarbij hij wil aansluiten. Het is uiteindelijk de franchisegever die na een grondige screening beslist of de kandidaat-ondernemer al dan niet geschikt is voor zijn netwerk.”

“Zeker en vast. Alleen is het dan voor de franchisegever extra belangrijk om te focussen op de vereiste competenties van de franchisenemer. Zo blijft het als zelfstandige wel de bedoeling – diploma of niet – dat je je eigen bedrijfsbeheer doet, om nog maar te zwijgen van de technische componenten van het concept. Want uiteindelijk run je wel een onderneming. Gelukkig worden voor franchisenemers altijd de nodige opleidingen voorzien, zowel voor aanvang als tijdens het runnen van de franchise. Bijvoorbeeld over nieuwe producten en diensten. Zo kun je het concept uitbaten zoals het is bedoeld.”

“Niet langer een dergelijk diploma nodig hebben is niet zo’n goede zaak natuurlijk, omdat er een soort zekerheid wegvalt. Bij franchising is dat echter geen probleem, aangezien franchisenemers heel goed ondersteund, gewapend en begeleid worden. Ook Keurslagers voorziet in opleidingen. Als je als zelfstandige alles zelf moet doen en je hebt geen diploma bedrijfsbeheer, dan lijkt me dat toch minder evident. Het ontbreekt je vaak aan kennis én je mist de knowhow en begeleiding van de franchisegever. Nogmaals: samenwerken en samenhoren is vandaag cruciaal.”

TEKST HANNES DEDEURWAERDER


LADBROKES BRAND REPORT

#FOKUSONDERNEMEN

013

Commissionair worden: een verstandige gok Als zelfstandige in een onderneming stappen biedt het voordeel van een beproefd concept. Ook zelf investeren in een kantoor of winkelruimte is niet nodig. Anderzijds, heb je als commissionair eigenlijk wel voldoende vrijheid om te ondernemen? Een specialist ter zake licht toe.

M

ichaël Rocca is verantwoordelijk voor het aanwerven van de zelfstandigen bij Ladbrokes, wereldspeler in online sportweddenschappen, met in ons land alleen al 300 kantoren. “Het grootste voordeel van ondernemen als commissionair, is dat je je eigen baas bent”, vertelt hij. “Akkoord, dat ben je als klassiek ondernemer ook, maar in dit geval ben je niet gebonden aan zware investeringen en overnamekosten. Je stapt namelijk in een bestaand en volledig afgewerkt concept, dat bovendien zijn deugdelijkheid en rendabiliteit reeds heeft bewezen. Dus je maakt geen kosten voor de infrastructuur, en ook wat betreft marketing zit je goed. Want doorgaans geniet de onderneming al enige

bekendheid. Bijgevolg gaat de opstart als commissionair een pak gemakkelijker en sneller.” In een bestaand concept stappen betekent natuurlijk dat je als ondernemer bepaalde ‘beperkingen’ hebt: je moet je bijvoorbeeld aan de huisstijl houden en met de producten werken die de firma centraal aankoopt. “Maar daartegenover staat de zekerheid van het bewezen concept”, nuanceert Michaël Rocca. “Bovendien krijg je als commissionair heel wat doorgroeimogelijkheden en kansen, en als lid voel je je deel van een groter geheel. Zo is het bijvoorbeeld perfect mogelijk om op termijn meerdere kantoren of filialen te beheren, of extra personeel in te schakelen. Met andere woorden: wie graag veel werkt,

kan in een ondernemersconcept heel ver geraken. Want dat moet ik wel benadrukken: in een onderneming moet je uiteraard de handen uit de mouwen steken. Je bent nu eenmaal een zelfstandige die zijn of haar eigen bedrijfsbeheer doet en uiteindelijk een onderneming als een andere leidt. Bovendien werk je niet op loonbasis. Anders gezegd: hoe meer je als commissionair verkoopt, hoe meer je verdient. Dat kan je als ondernemer ook alleen maar nog meer motiveren, denk ik, en de firma zelf vaart er eveneens bij. Kortom, een win-winsituatie.” Nog een voordeel: in een onderneming wordt een commissionair heel goed begeleid en ingewerkt, en hij of zij krijgt regelmatig de kans om opleidingen te

volgen. Bovendien telt elke onderneming één of meerdere salesmanagers die de commissionair commercieel ondersteunen en marketingadvies geven. Een ‘gewone’ ondernemer wordt er vaak ingegooid en moet zich – vooral in de beginjaren – met vallen en opstaan zien te redden. Zeker nu het voor een ondernemer niet langer nodig is een diploma bedrijfsbeheer voor te leggen. Zonder de knowhow en begeleiding van de firma kan dit een startende ondernemer wel eens zuur opbreken. “Commissionair worden heeft dus alleen maar voordelen, met doorgroeimogelijkheden, ondersteuning, geen financieel risico…”, besluit Michaël Rocca. TEKST HANNES DEDEURWAERDER

IN SAMENWERKING MET... In België wordt het uithangbord van Ladbrokes beschouwd als de onbetwiste leider in de sportweddenschappen sedert meer dan 30 jaar. De Belgische onderneming realiseert momenteel een steeds groeiend zakencijfer van om en bij de 225 miljoen euro door middel van bijna 300 gespecialiseerde kantoren op nationaal vlak en meer dan 400 krantenwinkels. Ladbrokes biedt een geweldig aanbod van sportweddenschappen aan op alle types van sportevenementen (voetbal, tennis, F1, wielrennen, enz.) maar eveneens weddenschappen op paardenrennen (Franse, Engelse, Belgische) alsook windhondenrennen. Ladbrokes biedt aan haar klanten in België de mogelijkheid om te wedden in kantoren, in krantenwinkels, via Internet en via mobiele toepassingen. www.belgium-ladbrokes.be/jobs

ADVERTORIAL

DE JOB VAN JE LEVEN? WORD JE EIGEN BAAS. Ik ben Kristof en ik heb mijn eigen Spar-winkel in mijn eigen buurt. Ik werk er samen met mijn vader, moeder en met andere mensen die ik zelf heb gekozen. We zijn volledig op elkaar afgestemd en kunnen op elkaar rekenen. We zijn een echt en hecht team. De nodige ondersteuning krijgen we van Spar. Ik heb dus wel mijn eigen zaak, maar sta er nooit alleen voor. Wil je graag werken zoals Kristof? Word Sparondernemer en ontdek de job van je leven. Surf naar mijnspar.be of stuur een mailtje naar ondernemen@retailpartnerscolruytgroup.be.


014

CHRONICLE NATHALIE BEKX

FOKUS-ONLINE.BE

Reis mee naar duurzaam ondernemen De onderneming van de toekomst is per definitie duurzaam, anders blijft ze niet bestaan. Duurzaamheid is niet langer een keuze, maar een noodzaak om te overleven in deze snel veranderende wereld. Meer nog: het gaat om ondernemen met respect voor de leefbaarheid van mens en planeet.

D

at is alvast de mening van ruim twee op drie Belgische bedrijven, volgens de resultaten van de CSR Monitor 2018, een onderzoek van Trendhuis naar maatschappelijk verantwoord ondernemen in België. Bedrijven geloven in duurzaam ondernemen omdat het medewerkers motiveert, talent aantrekt, klanten overtuigt en kosten bespaart. Ze zien CSR (corporate social responsability, red.) als een noodzaak om te overleven in deze sterk veranderende wereld. CSR is zelfs het businessmodel voor de toekomst. Logisch toch? De wereld is immers een dorp geworden waar media en burgers meekijken over de schouder en luidruchtig commentaar geven bij elke stap die je zet. Daarbij komt dat de burger steeds meer interesse toont in de oorsprong van zijn aankopen, de productiemethoden, milieubelasting en de mensen die erbij betrokken zijn. Maar duurzaamheid en het goede doel zijn slechts secundaire argumenten. Uit onderzoek van Trendhuis blijkt dat duurzame producten niet ontsnappen aan de marktlogica. De consument wil vooral lekkere koffie en een goede prijs. Als hij daarmee bijdraagt tot een betere wereld is dat mooi meegenomen. En niet omgekeerd. 

CSR wordt ‘het nieuwe normaal’: bedrijven vallen op door hun duurzame activiteiten.

vrijblijvend als duurzaam als er in het jaarverslag enkele regels stonden over een goed doel. Vandaag wil een CSR-ondernemer bijdragen aan de oplossing, maatschappelijke problemen voorkomen en rekening houden met de impact op mens en planeet: van inkoop over productie en marketing, tot verkoop en recyclage. Daarom is CSR een uniek onderdeel van de integrale visie op de kernactiviteiten van een bedrijf. CSR wordt ook voor kleinere bedrijven een must. Steeds meer grote ondernemingen en overheden willen enkel nog zakendoen met leveranciers die duurzaam handelen. Bovendien brengt CSR eveneens geld op. Denk maar aan duurzame besparingen die mogelijk zijn op vlak van energie en grondstoffen of aan nieuwe marktkansen die gecreëerd worden door de promotie van de Sustainable Development Goals van de VN. Kortom: CSR wordt ‘het nieuwe normaal’. Een reis waarbij bedrijven opvallen door hun heldere visie en duurzame activiteiten. Ze anticiperen uiteraard op winstgevende opportuniteiten die zich onderweg aandienen. Maar en passant dragen ze graag bij tot een betere wereld. TEKST NATHALIE BEKX, CEO TRENDHUIS EN TIME4SOCIETY EN CO-AUTEUR VAN HET BOEK

Nog geen tien jaar geleden profileerde een bedrijf zich

‘REIS NAAR DUURZAAM ONDERNEMEN. MET DE SDGS ALS KOMPAS’ TRENDBOOKX, 2018

ADVERTORIAL

Waar haalt uw bedrijf zijn energie vandaan? 100% persoonlijk

100% professioneel

100% transparant

100% Belgisch

Correcte budgetafspraken Geen automatische verlenging Transparante prijsafspraken Proactieve prijsupdates*

Als energieleverancier hebben wij de verantwoordelijkheid om mee te zoeken naar duurzame oplossingen zoals het plaatsen van zonnepanelen. Toreno Noreilde CEO

*Enkel van toepassing op industriële klanten

Interesse in een zonne-energiesysteem?

www.elindus.be

President Kennedypark 27B

T. +32 (0)56 49 48 42

8500 Kortrijk

E. b2b@elindus.be


ADVERTORIAL

Maatwerkbedrijf als duurzaam verlengstuk van de producent Bij Demival in Deinze houden veel producten een laatste keer halt, voordat ze in de winkelrekken belanden. Ongeveer de helft van de 600 medewerkers werkt er in de verpakkingsafdeling van het maatwerkbedrijf, dat zich toelegt op voeding, farma, cosmetica, montage en display-assemblage.

daarna te verpakken”, vertelt Philip Van Hove. “Zo integreren we ons nog meer in het productieproces van onze klanten.” BRC-, IFS- en BIO gecertificeerd

Slagkracht en flexibiliteit Demival is met zijn 600 medewerkers uitgegroeid tot de grootste werkgever van de regio Deinze.

langrijke en duurzame schakel in de lokale industrie. Dankzij onze uitgebreide en geconditioneerde opslag- en montageruimtes bieden we ook een logistieke oplossing voor grotere, complexere projecten. Dit alles wordt ondersteund door een professioneel ERP pakket, waardoor we volledige traceerbaarheid kunnen garanderen.

Alle activiteiten in Deinze vinden uiteraard plaats met de grootste zorg voor de producten die verpakt worden. “We respecteren de strengste hygiënenormen en de juiste temperaturen. Aangezien we zowel BRC- , IFS-, als BIO gecertificeerd zijn, worden we door heel wat vooraanstaande spelers ingeschakeld”, vertelt Philip Van Hove. “Voor elke nieuwe opdracht creëren we een op maat gemaakte productielijn. Hierbij houden we rekening met de competenties van onze medewerkers en zo slagen we er telkens weer in om te voldoen aan de klantenwensen”

Uiteenlopende opdrachten

“Voor de toenemende vraag van de markt naar meer specifieke, klantgerichte verpakkingen bieden wij in de eindfase van de productieketen een pasklare oplossing” zegt Philip Van Hove, verantwoordelijke verpakking bij Demival. “Hierdoor zijn we een be-

Die flexibiliteit uit zich ook in de verschillende types van verpakkingen die mogelijk zijn bij Demival. Zo’n 75 procent van de verpakkingsactiviteiten in Deinze bestaat uit voeding en dit zowel van voorverpakte als bulk producten. De overige 25 procent bestaat uit cosmetica, farma, en displayassemblage (wanneer de producenten in de winkels bepaalde acties zichtbaar willen maken). “Ook doen we steeds meer eenvoudige montages van producten, om deze

demival.be

ADVERTORIAL

OPTISORTER PACKET AND PARCEL SORTING SOLUTION Om de stijgende onlineverkoop zo efficiënt mogelijk aan te pakken, ontwikkelt Böwe Systec sorteersystemen die intralogistieke processen automatiseren en optimaliseren, en dit voor inkomend (inbound) en uitgaand (outbound) goederen. De unieke sorteringstechnologie van de OptiSorter-sorteerder staat in om een breed scala aan artikelen tot 31,5 kg te verwerken, inclusief catalogi, poly wrapped producten, goederen en pakketten. Zelfs ongebruikelijke items, zoals omvangrijke of ronde goederen en grensoverschrijdende producten uit China vormen geen probleem voor het systeem.

Ruimbesparend design De Optisorter heeft een doorvoersnelheid van maximaal 18.000 items per uur. Eenvoudige en intuïtieve bediening wordt gegarandeerd door de geïntegreerde sorteersoftware van BÖWE Sort, die de sorteerder bestuurt en dynamische gegevensrapportage genereert met een enkele interface.

Soepel en efficiënt sorteerproces Unieke push-traytechnologie Verwerkt een breed scala aan artikelen Gemakkelijke bediening

De OptiSorter is verkrijgbaar in een groot aantal configuraties. Zo is er de carrouselvorm, maar ook verticaal, horizontaal of op meer niveaus is mogelijk. De push-traytechnologie garandeert een vlotte handling van de items in enkele of dubbele stortkokers, rolcontainers, dozen, bakken of postzakken. De Optisorter staat gekend voor zijn laag energieverbruik, alsook een eenvoudig onderhoud.

Wilt u meer weten? Ga dan naar: www.boewe-systec.com Of stuur een e-mail naar sales@bowesystec.be


Profile for Smart Media Agency | Fokus

Fokus Ondernemen  

Bijlage van Smart Media bij De Standaard

Fokus Ondernemen  

Bijlage van Smart Media bij De Standaard

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded