Fokus Legal Success

Page 1

D I T D O S SI ER WO R DT G EP U BL I C EER D D O O R S M AR T M ED I A EN VALT N I E T O N D ER D E V ER AN T WO O R D EL I J K H EI D VAN D E R ED A C T I E VAN D E S TAN D A AR D

LEGAL SUCCESS VOOR RECHTVAARDIGE BESCHERMING

MAART 2017

SVEN MARY Op weg naar het juridische noorden

KOEN GEENS Justitie in volle evolutie

VERMOGENSPLANNING Erfenis zonder verrassingen

ICT

Van big data tot GDPR

M&A

Alles voor een vlotte overname

Maatschappij Gevolgen van de huidige internationale politiek

DOMINIQUE MATTHYS

‘Vroeger was het vaker een zwart-wit-verhaal, met een winnaar en een verliezer. Tegenwoordig is alles een stuk genuanceerder.’

Lees meer op fokus-online.be

#fokuslegalsuccess

We are Amsterdam

Brussels

Dubai

Hong Kong

London

Luxembourg

New York


2

FOKUS-ONLINE.BE

EDITORIAL SVEN MARY

Op weg naar het juridische noorden

Veel leesplezier Jeroen Vranken, Project Manager

jeroen.vranken@smartmediaagency.be

Justitie staat onder druk. (Inter)nationale politieke wijzigingen zorgen ervoor dat we ons dringend terug op het juiste pad moeten begeven. Advocaat Sven Mary trekt mee aan de alarmbel.

COLOFON FOKUS-ONLINE.BE

TEKST SVEN MARY, ADVOCAAT EN STRAFPLEITER IN ASSISENZAKEN

aanzetten tot rassenhaat. Hij kleineert zijn rechters als wereldvreemd. François Fillon en Marine Le Pen worden vervolgd voor corruptie. Ze desavoueren justitie als vijand van het volk. Vladimir Putin schakelt zijn politieke tegenstanders uit met voorgekauwde veroordelingen. Belgenlandje wordt meegehuild met de wolven. Theo Francken scheldt een van de hoogste magistraten van het Europese Hof van Justitie uit voor een oude zak, want die heeft een andere juridische opinie. Hij verkoopt nadien een genuanceerd arrest van hetzelfde hof als een overwinning. Rechtsgeleerden zijn het er nochtans over eens zijn dat hij nog nergens staat in zijn juridische strijd. Aan wal stonden opportunistische schippers die de pijnlijke vertoning met luid geapplaudisseer goedkeurden. Om ter schofterigst, in maximaal 140 tekens. OOK IN ONS

W

e zijn universeel het juridische noorden kwijt. De Britse High Court oordeelt terecht dat alleen het parlement de procedure van de Brexit kan initiëren. De populaire pers maakt de rechters uit voor ‘vuile homo’s’. Amerikaanse ambtsgenoten schorsen de uitvoering van een racistische, ondoordachte ‘Executive Order’ van Donald Trump. De president Twitterscheldt ze uit voor het vuil van de straat.

wordt Geert Wilders veroordeeld voor het

BIJ ONZE NOORDERBUREN

ONS HOOGSTE HOF

heeft de aankoop van

gestolen informatie door de overheid goedgekeurd om burgers fiscaal te stropen. Het is nu alleen nog maar wachten op het stichten van een

Ons hoogste hof heeft de aankoop van gestolen informatie door de overheid goedgekeurd om burgers fiscaal te stropen goedaardige criminele bende, die bij de overheid, bedrijven en nietsvermoedende burgers informatie stelen om het goede doel na te streven. IN DE KASTEELMOORD schreeuwt het openbaar ministerie dat er niet

PRODUCTIELEIDER: te veel getuigen moeten gehoord worden, ‘omdat toch alles op papier staat’. Schriftelijke procedures doen evenwel afbreuk aan de openbaarheid van een proces. Die openbaarheid is noodzakelijk opdat de burgers zich een geïnformeerde opinie kunnen vormen over wie al dan niet schuldig is. optreden van rechters in praatprogramma’s waarbij ze zo ver gaan wetswijzingen voor te stellen om vlotter te kunnen straffen zoals zij dat willen. Terwijl ze schijnbaar niet beseffen dat zoiets gelijkstaat met een minister die zou suggereren aan rechters om een bepaalde categorie burgers streng te straffen.

AANSTOOTGEVEND IS HET

actoren van justitie zetten het gas open onder de rechtsstaat die dreigt te vaporiseren. Daarom is het van allergrootste belang dat we niet bij de pakken blijven zitten en opnieuw op het juridische juiste pad terechtkomen. Dit dossier voorop. DE POLITICI EN

Ruben Lancksweerdt HOOFDREDACTIE: Elke Ramsdonck TEKST: Hilde Van Raemdonck Frederic Petitjean COVERBEELD: Ian Hermans VORMGEVING: Baïdy Ly DRUKKERIJ: Corelio SMART MEDIA AGENCY BE Leysstraat 27, 2000 Antwerpen Tel +32 3 289 19 40 meerinfo@smartmediaagency.be redactie@smartmediaagency.be

DIT IS SMART MEDIA Smart Media is een topspeler op het gebied van content marketing en native

LEES MEER...

advertising. Onze campagnes worden zowel

04

Data kopen en data krijgen

digitaal als in belanghebbende kranten

05

Als één plus één drie is

06

Het turbulente huwelijk van recht en IT

08

Profielinterview: Dominique Matthys

10

Goed geregeld met een vermogensplanning

12

Hoe komen we uit de politieke chaos?

14

Advocaten moeten meer informatiseren en anticiperen

15

Justitie in volle evolutie

verspreid. Onze basisgedachte is een sterke

04

Enige die een toga in wol aanbiedt

Productie bij ons op het bedrijf zelf

Afwijkingen van de standaardmaten geen probleem

Vlugge leveringstermijn

• • • • •

Online bestellen kan

doelgroep. Door kwalitatief hoge content zorgen wij ervoor dat uw klanten, onze

06

Lees meer op

FOKUS-ONLINE.BE #legalsuccess

De toga verzenden kan

Elke dag van de week open, ook op zaterdag ‘Zitdag’ elke woensdag van 9.30 tot 10.30 uur aan de Vestiaire van het Justitiepaleis te Brussel

Toga’s Willaert • Sprietestraat 15, 8792 Desselgem info@togaswillaert.be • Tel. 056 71 30 92

media-oplossingen helpen we u uw merk versterken en creëren we waarde voor uw

Onze troeven: •

05

focus op het onderwerp. Door creatieve

LEGAL SUCCESS

10

lezers, actie ondernemen.


ADVER TOR I AL

De wet wendbaar en werkbaar werk doorgelicht BINNENKORT VERSCHIJNT WET WENDBAAR EN WERKBAAR WERK VAN MINISTER KRIS PEETERS IN HET STAATSBLAD. HET IS EEN PAKKET MAATREGELEN GEWORDEN DIE HET WERK “WERKBAAR” MOET HOUDEN VOOR DE WERKNEMERS EN “WENDBAAR” VOOR DE WERKGEVERS. WAT HOUDT DIT NU EIGENLIJK CONCREET IN? FRANK VERBRUGGEN, ADJUNCT-DIRECTEUR VAN HET SOCIAALJURIDISCH DEPARTEMENT BIJ GROUP S, OVERLOOPT DE BELANGRIJKSTE PUNTEN.

“D

e Wet Wendbaar en Werkbaar Werk bevat veertien maatregelen waarvan de meeste onmiddellijk in werking treden”, legt Verbruggen uit. “Sommigen zijn zeer specifiek en minder bekend, bijvoorbeeld de uitbreiding van palliatief verlof, de regeling om verlofdagen te schenken aan collega’s of de uitbreiding van het plus-minus-conto dat tot nog toe enkel in de auto-industrie gold. Maar er zitten ook maatregelen in die een veel grotere groep van mensen aanbelangd.” Een zo’n maatregel is de annualisering van de kleine flexibiliteit. Verbruggen: “Het stelsel van kleine flexibiliteit bestaat al, het zegt dat er alternatieve uurroosters mogen opgesteld worden die per dag maximum twee werkuren meer of minder bevatten (met een grens van 9 uur) en per week vijf uur meer of minder dan de 38-urige werkweek. De invoering moet ook nog altijd via een cao of het arbeidsreglement gaan. Nieuw is dat die wekelijkse arbeidsduur gemiddeld over een jaar moet worden berekend. Kortere periodes zijn niet meer mogelijk. Voor de duidelijkheid: ook al fluctueren je prestaties, je loon wordt nog altijd berekend op 38 uur per week. Zit je daar na een jaar boven, dan telt dat als overuren. Zit je er onder, dan kan het loon niet worden teruggevorderd.” Wil een werknemer zelf overuren doen, dan kan dat ook, tot 100 uur per jaar. Een cao kan dat zelfs op maximaal 360 uur brengen. “Dit moet wel vrijwillig gebeuren en moet in een overeenkomst vastgelegd worden. Om de zes maanden moet die overeenkomst herzien worden. Deze

uren worden in principe ook meteen uitbetaald, inclusief het overloon. Maar de werknemer kan ze ook opsparen in het kader van het loopbaansparen.” Dat loopbaansparen laat werknemers toe om o.a. gemaakte overuren op te sparen om ze later om te zetten in verlof. Het idee is dat hij zo zijn loopbaan beter zelf kan beheren en op gepaste tijden een rustperiode kan inlassen. “Het initiatief om dit in te voeren, gebeurt wanneer de sector daar over bevraagd wordt. Zowel vakbonden als werkgeversfederaties kunnen een voorstel indienen. Gebeurt daar zes maanden niks mee, dan is het aan de individuele ondernemingen om te kijken wat mogelijk is via sociaal overleg.” Over het systeem moeten wel goede afspraken gemaakt worden, waarschuwt Verbruggen. “Stel dat iemand ontslagen wordt, wat moet er dan met die uren gebeuren? Of wanneer iemand aan de slag gaat in dezelfde sector, zijn ze dan overdraagbaar? En wat als iemand iets totaal anders gaat doen? Daar moet toch overleg over gepleegd worden. Bij dit soort besprekingen kunnen we vanuit Group S zeker ons steentje bijdragen, vermits we goed kunnen inschatten hoe het er in de praktijk aan toe gaat.” Het opsparen van uren voor later verlof kan via overuren, via anciënniteitsverlof, maar ook via glijdende uren die in de plus staan. “Het systeem bestaat eigenlijk al en wordt ook gedoogd door de sociale inspectie als het niet leidt tot overuren. In de wet-Peeters wordt dit geofficialiseerd. Het idee is dat iemand zelf, binnen de perken, kan bepa-

In samenwerking met

Frank Verbruggen len wanneer hij begint en stopt met werken. Begint hij vroeger, mag hij ook vroeger stoppen. Is dat later, dan stopt hij later. Ook in de middagpauzes zit flexibiliteit.” Op het systeem zitten wel beperkingen. Er mag bijvoorbeeld nooit meer dan 9 uur per dag of 45 uur per week gewerkt worden. Op het einde van een kwartaal of jaar moet de gemiddelde arbeidsduur nog altijd 38 uur zijn. “Dat wil niet zeggen dat er geen periodes in de plus kunnen geëindigd worden, maar die moeten dus gerecupereerd of opgespaard worden. Ook belangrijk: dit systeem kan enkel als het bedrijf voorziet in een systeem van tijdsregistratie, bijvoorbeeld een prikklok.” Een laatste maatregel die Verbruggen naar voren schuift, is de vereenvoudiging van de deeltijdse arbeid. “Dit wordt ingevoerd vanaf 1 oktober. Vanaf dan is het bijvoorbeeld niet meer nodig om alle mogelijke uurroosters in het arbeidsreglement op te nemen, waardoor dat een telefoonboek werd. Als het een variabel uurrooster is, moeten ook niet alle specifieke uren meer vermeld worden, alleen de uren waarop de dag ten vroegste begint en ten laatste eindigt en hoeveel uur per dag en per week men moet werken. Kopies van de deeltijdse arbeidscontracten mogen nu ook elektronisch bewaard worden. Ook de bekendmaking van de uurrooster wordt simpeler. Vroeger moest dit vijf dagen op voorhand aangeplakt worden en op de dag zelf ook nog eens. Voortaan mag dat ook met bijvoorbeeld een brief, een e-mail of en bericht op het intranet. Voor wie hulp nodig heeft bij het interpreteren en invoeren van deze nieuwe maatregelen staan we bovendien altijd paraat.”

www.groups.be


4

FOKUS-ONLINE.BE

ACTUEEL BIG DATA

Data kopen en data krijgen

We staan aan de vooravond van de vierde industriële revolutie en die heeft ingrijpende gevolgen, voor het bedrijfsleven maar ook voor mens en maatschappij. “Al die connectiviteit is mooi, maar van wie zijn al die data en wie kan en mag ze gebruiken?” TEKST HILDE VAN RAEMDONCK

J

e geeuwt en wrijft de slaap uit je ogen. Het is 7 uur ’s ochtends. Je smartphone heeft je zachtjes gewekt, de gordijnen schuiven open en de geur van verse koffie komt je tegemoet. De melk is bijna op, maar je slimme koelkast heeft er al nieuwe besteld. In de badkamer is het licht aangegaan en je bad volgelopen. Wat later komt je auto voorgereden, voorverwarmd en met je favoriete muziek op. Tijd voor je mails, wat bankzaken of de digitale krant, want zelf rijden hoeft niet meer. KLINKT NOG ALS toekomstmuziek, maar is dichterbij dan je denkt. Vandaag bestaan er namelijk al systemen die je verwittigen wanneer je van je baanvak afwijkt of die zelf remmen wanneer je een voetganger of obstakel nadert. De auto’s van de toekomst zullen echt ‘met elkaar praten’. “Onze auto’s maar ook onze wegeninfrastructuur zullen in de toekomst intelligent en interactief worden”, zegt Christophe Weerts, pr-verantwoordelijke bij BMW. “Slimme auto’s zullen ons adviseren en rijtaken van ons overnemen.” AUTOCONSTRUCTEURS ZULLEN toepassingen ontwikkelen om auto’s van op afstand te volgen en data te lezen. Zo kunnen ze auto’s herstellen via softwareupdates of de bestuurder extra service of informatie aanbieden. “Dat impliceert wel dat er gesofisticeerdere navigatiesystemen moeten komen die veel nauwkeuriger zijn”, aldus Weerts. BMW heeft

daarom samen met Daimler en Audi, in HERE, het mappingsysteem van Nokia, overgenomen om klaar te zijn tegen 2020. Dan zal het Europese satellietnavigatiesysteem Galileo, de tegenhanger van het Amerikaanse GPS (Global Positioning System), operationeel zijn. “Hoe kunnen connected cars elkaar anders verwittigen dat er twee kilometer verderop ijzelvorming is?” WE EVOLUEREN STILAAN naar een tijd waarin alles met alles geconnecteerd zal zijn, slimme apparaten met elkaar praten en slimme systemen via sensoren allerlei data verzamelen, analyseren en actief en reactief

Slimme auto’s zullen ons adviseren en rijtaken van ons overnemen - Christophe Weerts interageren met de reële en virtuele digitale wereld. Dirk Torfs, CEO van Flanders Make ziet het alvast rooskleurig in: “Bedrijven zullen over massa’s data beschikken. Daarmee kunnen ze hun productieprocessen zo bijsturen dat ze meer produceren met minder fouten, met een efficiënter materiaal- en energiegebruik en

minder afval.” Producten zullen met andere woorden al in de ontwerpfase virtueel getest worden zodat de kinderziekten er voor de productie al uitgehaald zijn. Tijdens hun levensduur zullen ze verder gemonitord worden om de volgende producten nog verder te verbeteren of functionaliteiten toe te voegen. AL DIE CONNECTIVITEIT is prachtig en biedt voordelen voor zowat alle sectoren. Ook voor de overheid én voor de maatschappij. Tenminste, zolang het over open data gaat, gegevens die iedereen kan en mag gebruiken. Wanneer steeds meer bedrijven en onderzoeksinstellingen data beschikbaar stellen of delen, wekt dat vertrouwen. Tegelijk loeren de gevaren om de hoek en duiken er vragen op als: ‘Wie is de eigenaar van data?’ WANT WANNEER HET om persoonsgebonden informatie gaat, wordt het tricky. Dat is informatie waarmee je mensen kunt identificeren. “Een echte omkadering over het gebruik van data is er eigenlijk nog niet”, zegt Torfs. “Best is dat partijen afspraken maken en toestemming vragen om data te gebruiken en te bewaren.” Daarin schuilt immers het gevaar dat hoe meer gegevens een bedrijf in bezit heeft, hoe makkelijker er parallellen, patronen en profielen uit afgeleid kunnen worden. En net voor persoonsgegevens ligt dat gevoelig. Dataretentie zou dus eigenlijk niet onbeperkt mogen zijn.

Best is dat partijen afspraken maken en toestemming vragen om data te gebruiken en te bewaren - Dirk Torfs

ADVER TOR I AL

IPLodge is een jong Belgisch octrooibureau dat de efficiëntste juridische bescherming biedt voor uw innovaties op de meest kosteneffectieve manier. Octrooien – Merken – Modellen

We bieden juridische en strategische ondersteuning vóór, tijdens en na uw octrooiaanvraag. IPLodge vertegenwoordigt bedrijven, universiteiten, innovatieve spin-offs en start-ups vanuit de hele wereld voor de Europese, Belgische, Nederlandse en Britse instanties.

PATENT SEMINAR 2017 18 mei 2017

Research Park Haasrode Meer informatie en inschrijvingen: events@iplodge.be

Drie jaar na de grondige hervorming van het octrooirecht, staat de octrooiwereld opnieuw volop in beweging. De belangrijkste nieuwigheid is het “EU Patent Package”, bestaande uit de invoering van een unitair octrooi voor de Europese Unie en de oprichting van een Eengemaakt Octrooigerecht (Unified Patent Court, UPC). De start is voorzien in december. Het zal mogelijk maken om innovaties goedkoper en efficiënter te beschermen. Intussen is de fiscale stimulans voor innovatie onder de vorm van de “octrooiaftrek” omgevormd tot een “innovatieaftrek”. Het wordt dan ook onontbeerlijk

na te gaan of uw bestaande fiscale planning nog optimaal is, en welke octrooistrategie u optimaal laat genieten van de nieuwe innovatieaftrek. Ten slotte staat ook de rechtspraak niet stil, en tekenen er zich een aantal evoluties af die een impact kunnen hebben op uw beschermingsstrategieën en de octrooieringspraktijken. Het team van IPLodge volgt deze evoluties op de voet en deelt graag zijn inzichten erover met u op het PATENT SEMINAR 2017, dat zal plaatsvinden op 18 mei 2017 in het Research Park Haasrode.

IPLodge bvba - Technologielaan 9, 3001 Heverlee - T +32 16 40 98 10 - F +32 16 20 06 21


#FOKUSLEGALSUCCES

M&A FOCUS

5

3 VRAGEN AAN...

Als één plus één drie is Elke ondernemer ziet zijn bedrijf graag groeien, dat is de aard van het beestje. Als dat, om welke reden dan ook, niet met organische groei kan, is er nog altijd de mogelijkheid om concurrenten of sectorgenoten in te lijven. Al is dat meestal geen proces dat op één, twee, drie is afgerond. TEKST FREDERIC PETITJEAN

S

ABMiller en ABInBev, Ahold en Delhaize of Bayer en Monsanto. Het zijn maar enkele van de meest spraakmakende overnames van de laatste jaren en ze gingen steevast gepaard met miljarden euro’s of dollars die van eigenaar verwisselden. Maar ook op kleinere schaal nemen kmo’s en lokale bedrijven graag bedrijven over. En haast altijd komen daar heel wat juridische en boekhoudkundige voorbereidingen bij kijken. “Een advocaat staat de koper of verkoper van de onderneming in ongeveer elk stadium van het ondernemingsproces bij”, zegt advocaat Marc Dalle van het kantoor Janson Baugniet. “Dat gaat van de onderhandelingen tussen de partijen, over het opstellen van een letter of intent, tot de due diligence en het opstellen van het definitieve contract.”

dan zijn boekhouding open voor inspectie. “Dat is een belangrijke fase om te zien of er geen ‘lijken uit de kast’ vallen”, zegt Dalle. “Meestal is het een auditkantoor dat alle cijfers nakijkt en een advocaat die door de contracten gaat. Eens die fase afgerond, kan de overname definitief doorgaan.” Zo’n due diligence is een soms tijdrovend en intensief proces dat resulteert in een lijvig rapport. “Vroeger was dat rapport volledig beschrijvend, nu vragen de meeste ondernemers vooral om de ‘rode

vlaggen’ te signaleren. Voor de koper zijn die natuurlijk soms ook een argument om nog iets van de prijs af te kunnen afdingen”, aldus nog Dalle. ongetwijfeld al heel wat van die rapporten heeft ingezien, is Frédéric Cras, zaakvoerder van de Waregemse houtgroep Cras. De laatste vijftien jaar heeft hij meer dan twintig andere bedrijven en bedrijfjes overgenomen. “De strategie die we uitgebouwd hebben, drijft op

EEN ONDERNEMER DIE

De due diligence is een belangrijke fase om te zien of er geen ‘lijken uit de kast’ vallen - Marc Dalle

de expansie van de groep”, zegt hij. “En dat zowel industrieel als commercieel, zodat we dicht bij de klant staan.” Het grote voordeel van het overnemen van een bestaande zaak is dat je tijd wint. Cras: “De eerste houthandel die we openden in Brugge had net een frauduleus faillissement achter de rug en was een jaar dicht geweest. Daar zijn we dus from scratch moeten beginnen met het opbouwen van een cliënteel en een omzet. Dat is een operatie die jaren heeft gekost, zoiets gaat heel moeizaam.” BOVENDIEN BESTAAT ER ook niet zoiets als een typisch overnameparcours. Elk dossier is anders dan het vorige. “Aanvankelijk nam ik vooral zelf het initiatief, maar nu krijgen we soms ook bedrijven aangeboden, omdat we al een beetje een reputatie hebben, begrijp je”, vertelt Cras. Daarbij is de due diligence telkens anders: soms is de boekhouding supergestructureerd en is alles meteen rond, soms ben je weken bezig met alle paperassen bij elkaar te zoeken. “Om een idee te geven: de snelste overname die wij ooit deden, was op twee weken beklonken.”

is trouwens niet enkel het papier belangrijk, er komt voornamelijk een portie buikgevoel bij kijken. “Ik ga altijd zelf ter plaatse kijken”, zegt Cras. “Hoe zien die gebouwen er uit? Is alles netjes en proper? Wat hebben ze in hun portfolio? Ook met de mentaliteit van de mensen moet het juist zitten, anders ben je veel te veel tijd en energie kwijt om het bedrijf in je groep te integreren.” En iedereen weet: time is money. BIJ EEN OVERNAME

vertelt in grote lijnen hoe de overname verloopt, bevat een indicatie van de prijs, de vertrouwelijkheidsclausules, welke garanties er gegeven worden en een ruw tijdsschema. In de volgende fase, de due diligence, stelt de verkoper

DIE LETTER OF INTENT

STEFAN ODEURS

HEAD OF M&A, STIBBE Welke M&A’s onderscheidt u? “Enerzijds heb je auctions, waarbij verschillende kopers een teaser krijgen van bankiers, die een anoniem bedrijf te koop aanbieden en waarbij je een niet-bindend bod kunt doen. Dan volgt een due diligence. Tegelijkertijd spreken geïnteresseerde kopers ook met banken voor de financiering en met onze fiscalisten om de aankoop te optimaliseren. De verkoper krijgt dan de definitieve biedingen binnen en maakt een keuze. Bij een one-to-one bestaan over zaken als overnameprijs vaak al niet-bindende voorakkoorden.”

Wat is belangrijk bij de due diligence? “Soms staat er geen businessplan op papier, zelfs bij grote bedrijven. Bij een due diligence speelt dat wel een rol, net zoals confidentialiteit. Info over prijzen of marges geef je immers liever niet aan concurrenten. Tegelijk moet een koper goed weten welke toegevoegde waarde hij precies zoekt in het bedrijf.”

Springt een overname nog af tijdens de due diligence? “Zelden, maar het kan. Bij een auction heb je een voortraject, daar haken ongemotiveerde kopers al snel af. Soms vallen er lijken uit de kast tijdens de due dilligence, dat schaadt het vertrouwen natuurlijk. Vaak gaat dat dan over zaken als technologie, milieu - zoals claims over vervuilde grond-, pensioenverbintenissen waarover twijfel bestaat en uiteraard fiscale risico’s.”

ADVER TOR I AL

DeLanghe Advocaten

Met welke uitdagingen wordt u als overnemer geconfronteerd bij een overnameproces? Na de financiële crisis en de daarop volgende overnamedip van 2008, is er de laatste jaren een forse stijging van het aantal overnames. Dat komt onder andere door de lage rentes. Veel bedrijven zitten op een cashberg en wensen hun activiteiten uit te breiden. Naast de investeringen in het eigen bedrijf, wordt expansie via overnames sterk overwogen. Hoe begint u er aan? Stel eerst de juiste strategische vragen. Neemt u een sectorgenoot over of investeert u in een nieuwe business, al dan niet complementair met uw eigen activiteiten? U kunt actief blijven in eigen land of toch eens over de grens kijken. Nog belangrijker: wat is het overnamebudget? En hoeveel externe financiering kunt u krijgen?

Risico’s minimaliseren Daarna moet het echte werk nog beginnen: het overnameproces zelf. Vaak wordt onderschat hoe intensief dit is. Zo is een heet hangijzer de waardering en de verdeling van de aansprakelijkheid tussen koper en verkoper. Als overnemer wilt u geen zorgen en dus niet aansprakelijk gesteld worden voor het verleden. Een goede koop-verkoopovereenkomst is alvast een goed begin en zorgt voor de nodige bescherming. Het allerbelangrijkste is echter dat u van bij de start de juiste juridische begeleiding hebt. Zo vallen er geen lijken uit de kast.

Bij De Langhe Advocaten vindt u een betrouwbare partner voor de coördinatie van uw overnameproces, van begin tot einde. Denk hierbij aan een geheimhoudingsovereenkomst, begeleiding bij een due diligence, het opstellen van de koop-verkoopovereenkomst, de negotiaties over waarderingen of de financiering van de overname.


6

FOKUS-ONLINE.BE

TOEKOMST ICT-RECHT 3 VRAGEN AAN...

MICHAËL BECK

EUROPEES OCTROOIGEMACHTIGDE PARTNER BIJ IPLODGE Hoe kun je je intellectuele eigendom best beschermen? “De juiste vorm van bescherming en de bijhorende procedures hangen af van het soort creatie. Zo worden originele teksten, beelden en computerprogramma’s automatisch beschermd door het auteursrecht, terwijl een uitvinding slechts via een octrooiaanvraag beschermd kan worden. In sommige gevallen kun je de details van een creatie best geheim houden en deze exploiteren als knowhow.”

Wanneer en waarom moet je een octrooi aanvragen? “Een octrooi beschermt een uitvinding die nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is. Wil je je concurrenten verbieden om je uitvinding toe te passen, dan heb je een octrooi nodig. Denk eraan om je octrooi aan te vragen vóór je erover gaat praten, want een openbaarmaking zorgt ervoor dat je uitvinding niet meer ‘nieuw’ is en dus ook niet meer octrooieerbaar.”

Wat moet je doen als je beschuldigd wordt/iemand beschuldigt van het stelen/ kopiëren van ideeën? “Ideeën zijn vrij, tenzij ze worden beschermd door een IE-recht. Wanneer er sprake is van het ‘stelen van ideeën’, moet je eerst nagaan welke IE-rechten er in het spel zijn. Samen met een deskundige, zoals een octrooigemachtigde of een advocaat, kun je bekijken of er inderdaad inbreuk wordt gepleegd op die rechten. Naargelang de situatie kun je onderhandelen over een licentie of een rechtszaak overwegen.”

BELGISCHE ONDERNEMINGEN NOG NIET KLAAR VOOR GDPR

Maar drie op de tien bedrijven zegt dat ze al ‘ver’ of ‘heel ver’ staan met GDPR en zelfs van hen heeft een heel groot deel het proces nog niet afgerond, zo blijkt uit een enquête van PwC en LawSquare. Ongeveer 38 procent is begonnen met het in kaart brengen van hun dataverwerking. Maar 7 procent heeft al procedures om datalekken te rapporteren. Veel ondervraagden weten zelfs nog niet dat het aangeven van datalekken verplicht wordt.

Het turbulente huwelijk van recht en IT Privacy, cybercriminaliteit, hacking… ICT-recht is een rechtstak die de laatste jaren voortdurend nieuwe uitdagingen op haar bord kreeg. Met de wet op het ethisch hacken en de GDPR-richtlijnen duiken opnieuw belangrijke dossiers op. TEKST FREDERIC PETITJEAN

M

aar weinig ‘ethische’ hackers weten het: zelfs als je in een computersysteem inbreekt om daarna de eigenaars te kunnen wijzen op de kwetsbaarheden, ben je illegaal bezig. Gelukkig komt aan die absurde situatie binnenkort een einde, door een wettelijk kader om ethisch hacken toe te laten. Bedrijven plaatsen daarvoor een standaardverklaring op hun website, waarmee ze hackers toestemming geven om hun systemen aan te vallen en hen te waarschuwen voor gaten in de beveiliging.

VOOR FILIP WAEYTENS van het beveiligingsbedrijf WSec komt de nieuwe wet eigenlijk te laat. “De dagen dat ik als jonge gast voor de sport hackte, zijn al lang voorbij”, lacht hij, “daar heb ik geen tijd meer voor.” Waeytens wordt nu door bedrijven ingehuurd om hun IT-systemen te testen en hen te helpen om de kwetsbaarheden te dichten. “Ik werk altijd met een contract tussen mij en het bedrijf, dus ik bevind mij al jaren niet meer in een grijze zone”, zegt hij. “Op zich vind ik het wel goed dat white hat hackers een juridisch kader hebben om hun werk te doen, maar ik voorzie toch nog wel enkele praktische problemen. Hoe ga je bijvoorbeeld het onderscheid maken tussen ethische hackers en criminelen?” Waeytens geeft als voorbeeld een hacker die een kwetsbaarheid vindt bij een bedrijf. Hij zou kunnen proberen om de fout eerst ten gelde te maken, door ze bijvoorbeeld zelf uit te buiten of ze op de zwarte markt te verkopen. Wordt hij betrapt, kan hij eenvoudigweg aanvoeren dat hij ‘ethisch aan het hacken’ was.

nu ook het algemene IT-landschap veiliger zal maken, OF DE WET

is twijfelachtig. Afhankelijk van in welke business bedrijven zitten, hebben ze er totaal geen kennis van en liggen ze ook niet wakker van IT-veiligheid. Waeytens: “Banken bijvoorbeeld wel, voor hen is security wel een issue en zij hebben de middelen en manschappen om hier mee om te gaan. Maar de gemiddelde kmo?”

burgers beter beschermen en die in heel Europa in werking gaan vanaf mei 2018. “Er is geen enkele economische activiteit meer waar geen data bij genereerd wordt”, zegt advocaat Erik Valgaeren van het kantoor Stibbe. “Ongeveer elke bedrijfsleider, ziekenhuisdirecteur, schoolhoofd of hoofd van een advocatenkantoor moet hier van op de hoogte zijn.”

NOG EEN HEET hangijzer

DE GDPR-REGELS

dat op de bedrijven afkomt, is de nieuwe GDPR-reglementering, die de EU klaarstoomde. Het zijn regels die de privacy van

voorzien bijvoorbeeld dat organisaties burgers moeten informeren over hoe data wordt verzameld en verwerkt en wat ermee

gebeurt. Op eenvoudig verzoek moet data gewist kunnen worden, ook als de gegevens ondertussen bij derden zijn beland. Bovendien moeten bedrijven elk datalek binnen 72 uur melden, behalve als duidelijk kan aangetoond worden dat er geen gevaar is voor de verzamelde persoonsgegevens. “HET PRIVACYRECHT HANTEERDE in de verwerking van persoonsgegevens vage begrippen als ‘legitimiteit’, ‘finaliteit’ en ‘proportionaliteit’”, zegt Valgaeren. “In de GDPR zitten die ook, maar daar worden ook in zeer concrete en gedetailleerde maatregelen en toezicht voorzien, zoals Impact Assessment, het aanstellen van een Data Protection Officer en het voeren van een integraal IT-veiligheidsbeleid.” DE ADVOCAAT RAADT dan ook elk bedrijf aan om zo snel mogelijk in kaart te brengen hoe ze persoonsgegevens verwerken, delen en verspreiden, ook al omdat de sancties niet van de poes zijn. Die kunnen oplopen tot vier procent van de groepsomzet of twintig miljoen euro. Sowieso wordt voor het hoogste bedrag gekozen. “Dit speelt over alle divisies heen. Niet alleen de juridische dienst moet er zich mee bezighouden, ook HR, marketing en IT zijn betrokken.”

Het overgrote deel van de Belgische kmo’s heeft totaal geen kennis over en ligt ook niet wakker van IT-veiligheid - Filip Waeytens

HOEWEL DIT IN eerste instanties dus wel wat kopzorgen en kosten met zich meebrengt, ziet Valgaeren toch ook positieve kanten aan het verhaal. “GDPR is vooral een kans om je te onderscheiden. Als ze compliant zijn, kunnen bedrijven hiermee een concurrentieel voordeel halen tegenover concurrenten: ‘Met ons mag je in alle vertrouwen handelen.’”


Fraude: kleine handelingen met een grote impact op uw business Krijgen Belgische bedrijven werkelijk te kampen met fraude? Volgens de meest recente economic crime studie van PWC hebben in het laatste jaar 45% van de Belgische ondernemingen te maken gekregen met een economisch misdrijf en is cybercrime de meest gerapporteerde vorm ervan. Het is dus inderdaad een zeer actueel en veel voorkomend probleem dat nog dikwijls onderschat wordt.

Springen doet u toch ook met een parachute? Bescherm uw bedrijf tegen fraude!

Wat zijn de gevaren van fraude voor bedrijven? Er zijn verschillende vormen van fraude die een belangrijke, al dan niet rechtstreekse, financiĂŤle impact kunnen hebben op je onderneming. Interne, externe of cyber fraude kunnen, naast reputatieschade, leiden tot zware financiĂŤle verliezen en in het slechtste geval tot een faling van de onderneming. Ook de mogelijke aansprakelijkheid van het management is hierbij zeker een aandachtspunt. Het is dus uiterst belangrijk om het bedrijf goed te beschermen. Hoe kan je je onderneming best beschermen tegen fraude? Preventie speelt een zeer belangrijke rol. Interne sensibilisatie, duidelijke richtlijnen over veiligheid, maar ook de juiste systemen kunnen al heel wat helpen. Maar fraudeurs worden steeds creatiever en preventie biedt nooit 100% zekerheid. Daarom is het belangrijk om je onderneming ook tegen fraude te verzekeren. Welke oplossing biedt Euler Hermes? Als Europese marktleider met 35 jaar ervaring in fraude verzekering bieden wij een ruime verzekering aan die zowel cyberfraude, als interne en externe fraude dekt. Ook directe financiĂŤle gevolgen zijn verzekerd waardoor de kaspositie van de onderneming beschermd is.

www.eulerhermes.be

Contacteer Jean-Pierre Fekenne voor meer informatie op het nummer +32 (0)2 289 43 74 of per e-mail: Jean-pierre.fekenne@eulerhermes.com

Grow your revenue and deliver better customer experiences with Flowbox.

getflowbox.com


8

PROFIELINTERVIEW DOMINIQUE MATTHYS

FOKUS-ONLINE.BE

‘Sinds ik begon, is de advocatuur onherkenbaar veranderd’ Als voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies heeft Dominique Matthys een unieke kijk op het justitiële landschap. Hoe heeft hij het beroep van advocaat zien evolueren? Alles digitaal? “In de rechtspraak zal er altijd een menselijke factor nodig zijn”. TEKST FREDERIC PETITJEAN FOTO IAN HERMANS

W

e ontmoeten Dominique Matthys op de statige hoofdzetel van de Orde van Vlaamse Balies in Brussel. Hij komt helemaal niet uit een ‘rechtenfamilie’, vertrouwt hij ons toe. Aanvankelijk wilde hij burgerlijk ingenieur worden, maar de overdosis wiskunde in het voorbereidende jaar (“40 uur per week!”), duwden hem in de armen van Vrouwe Justitia. Veertig jaar later houdt hij haar nog steeds stevig vast.

ook door die evolutie moeten gaan. Nu, de rechtspraak zelf is ook veranderd, laten we dat niet vergeten. Vroeger was het veel vaker een zwart-wit-verhaal, met een winnaar en een verliezer. Tegenwoordig is alles een stuk genuanceerder en is er veel meer aandacht voor alternatieve manieren om geschillen op te lossen, waarin beide partijen zich kunnen vinden. Denk maar aan de minnelijke schikking, de bemiddeling of de arbitrage. Ik vind dat zeer positief.”

Wat zijn in al die jaren de belangrijkste omwentelingen geweest in de advocatuur en magistratuur?

Voor juridisch advies hoe fje tegenwoordig ook niet meer noodzakelijk naar een advocaat te gaan.

“Oh, sinds ik begon is het beroep onherkenbaar gewijzigd. Waarschijnlijk de grootste verandering was wel de Europese rechtspraak, waarin gesteld werd dat wij ondernemers zijn. En dat wij daardoor ondernemerslogica moeten volgen. We hebben nu een economische verantwoordelijkheid in de relatie met de cliënt. We moeten transparante dienstverlening leveren, open communiceren over onze tarieven, omgaan met concurrentie, publiciteit voeren… Toen ik begon, was zoiets nog ketterij (lacht).”

“Ja, dat klopt, consultants doen dat nu ook. Eigenlijk kan iedereen een bordje op zijn deur hangen met ‘juridisch adviseur’. Maar er zijn toch nog wel enkele kernwaarden

Hoe heeft dat de relatie met die cliënt veranderd?

die ons onderscheiden, hoor. Onze scholing, om maar iets te noemen. Ons verplicht beroepsgeheim. Het verbod op het dienen van strijdige belangen. En de absolute partijdigheid, in het belang van de cliënt. Tegelijk zijn er ook heel wat advocaten die nu ander werk doen

“Die cliënt is ook een klant geworden. Die wil waar voor zijn geld, die wil uitleg en feedback en die legt zich niet zomaar neer bij wat wij zeggen of wat de rechter zegt. Medische beroepen zijn trouwens

Cliënten zijn klanten geworden, die waar willen voor hun geld

dan het pure pleiten. Ze bekleden mandaten bij collectieve schuldenregelingen of faillissementen of ze doen aan consulting. Ook het pro-Deowerk is sterk toegenomen.”

Hoe verschilt een pro-Deoadvocaat dan van een gewone advocaat? “Wel, hij wordt in se betaald door een andere broodheer. En dat schept toch een andere logica of een andere invalshoek. Pas op, ik verbind daar geen enkele connotatie aan. Het ene is zeker niet slechter of beter dan het andere.”

Een andere omwenteling waar u voor staat, is de digitalisering. Hoe evolueert dit? “Het verwerken van materiaal gaat nu oneindig veel sneller, de communicatiemogelijkheden zijn zoveel groter geworden, tussen advocaten onderling, maar ook tussen advocaat en cliënt. Binnenkort komen we dan in het big data-tijdperk. Vroeger was een advocaat een krak in het opzoeken van rechtsleer, nu doet een computer dat stukken beter. We moeten dus aanvaarden dat die computer voor een stuk in onze plaats denkt.”

Zijn er binnen twintig jaar nog advocaten en rechters? “Er zullen veel meer computers zijn, dat is onafwendbaar. En die zullen ook bepaalde zaken kunnen doen: het kwantificeren van schade door bewijsstukken bijvoorbeeld. Maar dan nog zal er volgens mij een

‘Verschillende kernwaarden, zoals het beroepsgeheim, onderschei

ADVER TOR I AL

Denkt u eraan uw bedrijf te verkopen? Elke onderneming wordt vroeg of laat met bedrijfsoverdracht geconfronteerd. De overdracht van uw bedrijf is een complex en langdurig proces, een grondige voorbereiding is essentieel. Maak er tijdig werk van. O.B.A. is een advieskantoor met meer dan 30 jaar ervaring in het overlaten van bedrijven. O.B.A. staat u met raad en daad bij en is dé specialist in het professioneel begeleiden van de overlater tijdens het volledige overlatingsproces.

Wenst u uw bedrijf te verkopen neem dan vrijblijvend contact op.

Enkele nuttige tips van O.B.A. (Overname Bemiddeling en Advies) : • • • • • • •

De waardering is de eerste stap richting overname en legt de pijnpunten bloot waar nog aan gewerkt kan worden. Zorg voor transparante cijfers, zowel in de balans als in de resultatenrekening. Vermijd overwaarderingen van activa, ruim voorraden op, laat klanten sneller betalen en optimaliseer uw leverancierskrediet. Maak uzelf misbaar en zorg voor een eenvoudige structuur van uw bedrijf. Bewaak de exploitatievoorwaarden. Zorg dat alle vergunningen in orde zijn en dat alle bedrijfsactiva in goede technische staat zijn. Blijf gefocust op de business en handel als een goede huisvader. Vermijd uitzonderlijke handelingen en zware investeringen. Regel juridische geschillen. Bereid u voor op de aflossing van de wacht. Naast de zakelijke kant is er ook een emotionele kant: het loslaten van de onderneming.

De meeste ondernemers maken de bedrijfsoverdracht maar één keer in hun leven mee. Gezien het een ingewikkelde operatie betreft, is het belangrijk u te laten bijstaan door ervaren specialisten.

Johan Coucke, Geert Buyse, Jo Decoutere, Martijn Coucke & Wannes Hendrickx

O.B.A. • Beheerstraat 49 • B-8500 Kortrijk • T: 056/35 78 24 F: 056/35 83 49 • E-mail: info@oba.be • www.oba.be O.B.A. • Jagershoek 8 • B-2970 Schilde • T: 03/337.91.02 F: 056/35 83 49 • E-mail: info@oba.be • www.oba.be


#FOKUSLEGALSUCCESS

DOMINIQUE MATTHYS PROFIELINTERVIEW

Om te oordelen heb je vaak menselijkheid en emotionele intelligentie nodig, dat kan een computer nog maar lastig vatten

9

3 VRAGEN AAN...

GEERT VERMEIR

MANAGER JURIDISCH KENNISCENTRUM SD WORX

menselijke hand nodig blijven om soms nog afwijkingen te bepalen. Stel: iedereen die op de autostrade 130 rijdt, krijgt 50 euro boete. Maar dan is er een man die zijn zwangere vrouw zo snel mogelijk naar het ziekenhuis wilde brengen. Ga je die ook beboeten? Om over zoiets te oordelen, heb je menselijkheid en emotionele intelligentie nodig en dat kunnen computers nog maar heel moeilijk vatten.”

Wat moet de digitalisering vandaag al verhelpen? “Vandaag produceren we nog enorme hoeveelheden papier. Die papieren moeten dan vaak ook nog eens gehandtekend worden, officieel neergelegd worden, daar moeten stempels op, die moeten aangetekend verzonden worden… Heel efficiënt is dat allemaal niet. In de communicatie met Justitie moeten we dus nog véél meer de kaart van het digitale trekken. Het neerleggen van stukken en van verzoekschriften, het inkijken van dossiers, het aanleveren van dossiers, zulke dingen zouden elektronisch moeten gebeuren.”

Nochtans, Justitie en IT, het is vaak geen gelukkig huwelijk. Er zijn al verschillende miljoenenprojecten opgezet, die een paar jaar later in de vuilbak belandden.

iden advocaten van andere juridische adviseurs. ’

“Dat is zeker zo. Maar toch zie ik vooruitgang. Met minister Geens is er opnieuw moed om die uitdaging aan te gaan. We kunnen ook niet

anders, het is de enige manier. In de ons omringende landen staan ze al veel verder, we moeten mee. Daarom ook dat we, samen met verschillende andere juridisch beroepen, zoals de gerechtsdeurwaarders en de notarissen, beslist hebben om met Justitie een protocol van samenwerking te ondertekenen. We weten allemaal dat Justitie moet besparen en dat er weinig financiële speelruimte is. Dit protocol duidt tien concrete projecten aan die wij mee zullen helpen financieren. De e-Deposit bijvoorbeeld, waarmee conclusies en stukken elektronisch ingediend kunnen worden. We hebben zelf ook Diplad opgezet, Digitaal Platform voor de Advocaat. Daarmee zetten we verschillende projecten op om de werkprocessen van de advocaten te digitaliseren. Ook de Franstalige confraters doen er aan mee. Dat zijn zaken die ons nu geld kosten, maar waarvan we op termijn de vruchten zullen plukken.”

SMART FACT Als Dominique Matthys niet in de advocatuur was terechtgekomen, dan was hij… “Musicus, zoals mijn vader. Om tot een maatschappij te komen waarin de rechten van het individu in balans zijn met de rechten van de maatschappij, heb je een paar cruciale elementen nodig: degelijk onderwijs, vrije pers, een onafhankelijke advocatuur en ook creatieve kunstenaars.”

Ons arbeidsrecht is redelijk complex. Begrijpt u dat werkgevers soms door het bos de bomen niet meer zien? “Zeker. Het arbeidsrecht is een rechtstak die dagelijks in beweging is. Ons land telt 170 paritaire comités en subcomités, elk met hun eigen onderhandelde cao’s. Voor HR-diensten is het dus geen sinecure om bij te benen. Want naast de onmiddellijke toepassing van alle aanpassingen moeten ze ook anticiperen op wijzigingen die op til zijn.”

Klopt het dat er meer wetswijzigingen zijn dan gewoonlijk? “Sinds begin dit jaar trad een hele reeks reglementeringen in werking met belangrijke gevolgen voor werkgevers. Werkbaar en wendbaar werk, maar ook het interprofessioneel akkoord (IPA) met onder meer de aangepaste loonnorm en nieuwe SWT-bepalingen. Verder werd er gesleuteld aan de re-integratiemaatregelen voor langdurig zieken, het tijdskrediet, de landingsbanen... En er zijn een aantal maatschappelijke tendensen die HR sterk raken, zoals flexibilisering, individualisering en digitalisering.”

Hoe kunnen HR-diensten ondersteuning zoeken? “Actuele en correcte informatie rond sociaaljuridisch nieuws is erg belangrijk. Daarom hebben we het sociaaljuridische zoekplatform Ella opgericht. Bovendien bieden wij met onze afdeling Learning HR- en Payroll professionals een uitgebreid aanbod aan workshops en open opleidingen om vakkennis aan te scherpen en praktijkervaring uit te wisselen. Die worden gegeven door professionele trainers op 45 verschillende locaties.”

ADVER TOR I AL

Tradas, bewezen vertaalpartner in Brussel met 30 jaar expertise

Language solutions

BQA QMS019 C 2009245

Network member of: Through membership of:

Een handelscontract met buitenlandse partners, expertiseverslagen, notariële aktes of de website van een advocatenkantoor vertalen en lokaliseren houdt meer in dan het pure vertalen op zich. “Onze juridische en beëdigde vertalers zijn eerst en vooral native speakers, waardoor zij bekend zijn met het taalgebied en de cultuur, de lokale wetgeving en de juridische vakterminologie”, verduidelijkt Krista Suys, Customer Service Director van fullservice vertaal- en taaladviesbureau Tradas. “Ervaren revisoren en een kwaliteitssysteem volgens ISO 9001:2008 zorgen ervoor dat al uw officiële documenten perfect aan de voorschriften voldoen. Ook in nieuwe markten.”

Door het uitgebreide aanbod aan publicatievormen is technische knowhow onontbeerlijk geworden. Krista Suys: “Dankzij de verregaande digitalisering kan iedereen meertalige content creëren, beheren en verspreiden in uiteenlopende formaten en via verschillende kanalen, van contentbeheersystemen tot brochures. Maar velen weten niet hoe eraan te beginnen.”

Krista Suys. “Onze ervaren accountmanagers bieden alle nodige taalkundige en technische skills om uw doelstelling mee te realiseren, dankzij een uitgebreid netwerk van professionals en informaticatools. En wij garanderen de vertrouwelijkheid van uw gegevens en een vertaling binnen de beloofde deadline.”

Daarom heeft Tradas het zijn missie gemaakt overheden, advocatenkantoren en bedrijven van de nodige support te voorzien, volgens hun technische en taalkundige noden. “Wij willen een betrouwbare en toegankelijke partner zijn, meer dan een gewoon vertaalbureau”, aldus

Wilt u ook van uw vertalingen een krachtige troef maken? Neem dan contact op met Tradas. Tradas nv Marcel Thirylaan 79 1200 Brussel Tel. +32 2 346 71 17 e-mail: kennismaken@tradas.com


FOKUS-ONLINE.BE

10 VERDIEPING ERFENIS 3 VRAGEN AAN...

Goed geregeld met een vermogensplanning

FRANK DE LANGHE

DE LANGHE ADVOCATEN Wat wordt vaak over het hoofd gezien bij vermogensplanning? “Vermogen bestaat uit een zakelijke en een privécomponent, elk met een specifieke risicofactor. Een gezond evenwicht vinden, is niet altijd evident en leidt soms tot complexe structuren. Wat fiscaal het interessantste lijkt, is vaak niet werkbaar voor de cliënt, omdat het te complex is. Wat ook vaak vergeten wordt, is een uitstapstrategie. Een goede vermogensplanning moet rekening houden met toekomstige en/of gewijzigde omstandigheden. Elke situatie is anders. Vermogensplanning is dan ook per definitie tailor made.”

Welke rol speelt een raadsman? “Vermogensplanning is complex. Het is aan de cliënt om te beslissen, maar het is onze taak om deze mensen zo goed mogelijk bij te staan, te informeren en te adviseren, zodat zij zelf oordeelkundig kunnen beslissen. Wij zorgen ervoor dat alles legaal en correct geïmplementeerd wordt. Een raadsman heeft ook een verzoenende of conflict-oplossende functie, bijvoorbeeld bij onenigheden tussen familieleden.”

Zaakvoerders zijn doorgaans tijdens hun carrière al bezig met de toekomst van hun bedrijf, de eventuele overname en de opvolging ervan. Maar ook als particulier doe je er goed aan bij leven je erfenis te regelen. “Veel beter trouwens voor de familiale vrede.” TEKST HILDE VAN RAEMDONCK

J

e bent jong, je verdient je eerste centen, koopt een huis en sticht een gezin. Af en toe zet je wat opzij. ‘Voor later’. Maar kun je je voorstellen dat de huidige wetgeving je als burger niet toelaat om je vermogen te verdelen zoals je zelf wilt? Niet bij leven en evenmin na de dood. Ons erfrecht is achterhaald en niet aangepast aan de hedendaagse realiteit, de maatschappelijke evoluties en de vele nieuwe gezinssituaties.

DAAROM WERD EIND december 2016 een voorstel tot hervorming van het erfrecht ingediend door minister van Justitie Koen Geens. Daarmee zou een erflater een grotere vrijheid krijgen over zijn nalatenschap. Vandaag is die vrijheid afhankelijk van het aantal kinderen dat je hebt: één kind heeft recht op de helft, twee kinderen hebben samen recht op twee derden, drie of meer kinderen hebben samen recht op drie vierden. In de toekomst zal het deel van alle kinderen samen steeds de helft zijn, ongeacht het aantal kinderen.

Moet je een groot vermogen hebben? “Nee. Hoe groter je vermogen, hoe meer vrijheid je hebt en hoe technischer je de structuur kunt maken. Belangrijk is dat je het niet moeilijker maakt dan nodig. Een eenvoudige regeling volstaat. Of soms zit het gewoon goed zoals het is. Mensen denken vaak aan sexy formules, maar dat is nergens voor nodig.”

je dus steeds kunnen beschikken over de helft van je nalatenschap”, zegt Frederic Dedeurwaerdere, vermogensplanner bij VGD Accountants & Belastingadviseurs.

“ALS ERFLATER ZAL

Families zullen voortaan een globale erfovereenkomst kunnen sluiten met de (stief)kinderen, op voorwaarde dat alle erfgenamen betrokken worden en voor akkoord tekenen. Zo weten ouders en kinderen hoe de zaken ervoor staan en vermindert de kans op conflicten na het overlijden van de ouders. “Veel beter voor de gemoedsrust van de erflater en de familiale vrede.”

HELAAS LATEN DE meeste mensen alles op zijn beloop. De gemakkelijkheidsoplossing. Mensen schatten het woord ‘vermogen’ trouwens ook vaak verkeerd in. Of denken dat ze geen vermogen hebben. Dedeurwaerdere: “Je hoeft echt geen Marc Coucke te zijn om aan vermogensplanning te doen.”

of nalaten, impliceert dat de begunstigden schenk- of erfbelasting betalen op wat ze gekregen hebben. Stel, je runt een familiebedrijf dat je wilt schenken of nalaten. Voor familiebedrijven bestaat er een Vlaams ‘gunstregime’ inzake

JE VERMOGEN SCHENKEN

beter tijdig aan je vermogensplan beginnen. Of je nu een bedrijf hebt of niet, kinderen of niet, getrouwd, samenwonend of alleenstaand bent. Als je de dingen bij leven regelt, is dat vooral een kwestie van gemoedsrust. Het gaat JE KUNT MAAR

Je hoeft echt geen Marc Coucke te zijn om aan vermogensplanning te doen - Frederic Dedeurwaerdere

bij Decostere Accountancy. “Zowel bij het vrijstellingstarief (bij schenking) als bij het verlaagd tarief (bij overlijden) gelden een aantal specifieke voorwaarden.” Zo moet het bedrijf daadwerkelijk een economische activiteit tot doel hebben én uitoefenen. PASSIEVE HOLDINGS KOMEN in eerste instantie niet in aanmerking, tenzij ze een participatie van minstens 30 procent aanhouden in minstens één rechtstreekse dochtervennootschap die wel kwalificeert. “Enkel bedrijven met een familiaal karakter komen in aanmerking voor het vrijstellingstarief of het verlaagd tarief ”, zeggen Top en Vanhee. “Dat betekent dat de onderneming persoonlijk geëxploiteerd moet worden of dat de aandelen voor bepaalde minimumpercentages moeten toebehoren aan de schenker/ erflater en zijn familie.” MOEILIJKE MATERIE.

er vooral om dat je zelf bepaalt wanneer en wat naar wie gaat en dat je op lange termijn zelf niets tekortkomt. “En je erfgenamen betalen wellicht minder erfbelasting”, vult Dedeurwaerdere aan. “In het slechtste geval betalen erfgenamen in Vlaanderen tot 65 procent erfbelasting voor het erfdeel boven 125.000 euro.”

schenk- en erfbelasting. Dat regime is er gekomen om de continuïteit en de tewerkstelling van het familiebedrijf te garanderen. “Zo kan een familiale onderneming buiten vennootschapsvorm of een familiale vennootschap bij schenking genieten van nul procent schenkbelasting”, aldus Katrien Top en Saar Vanhee, vermogensplanners

En er gelden nog tal van andere voorwaarden, zowel voor als na de schenking/erfenis. “Je laat je dan ook best professioneel bijstaan”, besluiten Top en Vanhee. “Want goede vermogensplanning maakt dat je op beide oren kunt slapen. Omdat alles in verband met je geld, je kinderen, je huis of bedrijf goed geregeld is. Vandaag, maar ook als je er niet meer bent.”

ADVER TOR I AL

About the Institute of Internal Auditors Belgium The Institute of Internal Auditors Belgium (IIABEL) is the Belgian voice for the internal audit profession. The IIABEL is part of The IIA Global, the international professional association that, together with more than 190 affiliated countries worldwide serves its members who work primarily in internal audit, risk management, governance, internal control, audit of information technology, education and security. The IIA Global is the internal audit profession’s most widely recognized advocate, educator, and provider of standards, guidance, and certifications. The Internal audit is: • an integral part of organizational governance. • the global promoted platform by the IIA, that consists of 4 main keys: 1. Organizations should have a sound and effective audit committee or equivalent; 2. Organizations need clear accountability for the management of risks and internal control; 3. The internal audit must be well structured, carried out in accordance with the Standards, and must be mandatory for some organizations; 4. The reporting relationship of the Chief Audit Executive should strengthen organizational independence. THE MISSIONS OF THE IIABEL: Representing the internal audit professionals To advance the profession and its value Professionalize internal auditors and their organizations Share best practices The IIABEL offers a range of services and resources to its members, aiming to professionalize the actors of the internal audit activity: • The affiliation (currently +/- 1,500 individual members) • The catalog of seminars and tailor-made trainings (See our website www.iiabel.be) • Individual certifications: CIA, CCSA, CGAP, CFSA, CRMA • The collective certification issued by the IIABEL (Quality Assurance Review of the Audit department) attesting that the activities of the audit direction are “conducted in accordance with the professional standards” • The publication of journals, books and any other medium (bi-monthly newsletter) to improve professional practices. Contact us: The Institute of Internal Auditors Belgium Rue Royale 109-111 boîte 5 - 1000 Brussels Tel : +32 (0) 2 219 82 82 - Fax : +32 (0) 2 217 12 97 - Email: info@iiabel.be – Website : www.iiabel.be


ADV ER TOR I AL

De weg naar GDPR-compliance Veel ondernemers onderschatten de impact van de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “GDPR”). Advocatenkantoor Crowell & Moring adviseert zijn klanten sinds de jaren ‘90 over privacy compliance en bereidt bedrijven voor op de invoering van de GDPR in mei 2018 met een vierstappenplan. “De GDPR is een echte game changer”, zegt advocaat Frederik Van Remoortel. “Dit gaat over alle bedrijven. Allemaal verwerken ze persoonsgegevens over werknemers, klanten of leveranciers en dus speelt GDPR. Daarnaast beïnvloedt GDPR alle activiteiten en processen. Dat noopt tot aanpassingen in die processen, standaarddocumenten, websites en algemene voorwaarden maar ook bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een due diligence.”

De GDPR is een echte game changer Crowell & Moring maakte daarom een vierstappenplan. Advocaat Emmanuel Plasschaert: “Breng eerst alle gegevensstromen in kaart (HR-documenten, klanten- en leverancierscontracten, policies en procedures,…). Analyseer dan waar je staat qua GDPR-verplichtingen. Met die audit kan je een actieplan opstellen om je prioriteiten te bepalen. Dan volgt de implementatie. Wees bewust dat er en cours de route veranderingen kunnen plaatsvinden en monitor voortdurend.”

Uit voorzorg… nu denken aan later

“Ondernemingen hebben voortaan een verantwoordingsplicht”, zegt Van Remoortel. “Ze zijn verantwoordelijk voor de naleving van de GDPR én moeten op elk moment gedocumenteerd kunnen aantonen dat zij in alle activiteiten de regels permanent naleven. Zo niet riskeren zij aanzienlijke boetes.”

De beste oplossing voor het Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Frederik Van Remoortel en Emmanuel Plasschaert

www.crowell.com

Gulden Vlieslaan 64, 1060 Brussel • 02/534.42.42 • info@vkag.be • www.vkag.be

Word jij onze nieuwe collega?

Surf snel naar smartmediaagency.be of mail naar vacature@smartmediaagency.be


FOKUS-ONLINE.BE

12 EXPERTPANEL MAATSCHAPPIJ

Hoe komen we uit de politieke chaos?

De Brexit-onderhandelingen, het aantreden van Donald Trump als Amerikaans president, de komende verkiezingen in Nederland en Frankrijk... Woelige tijden voor de Europese Unie. Of dit nu positief of negatief uitpakt? Dat zullen we nog even moeten afwachten. TEKST HILDE VAN RAEMDONCK

PAUL DE GRAUWE

FRANK DEREYMAECKER

PROF. DR. HERMAN MATTHIJS

PROFESSOR AAN DE LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE EN GEWOON HOOGLERAAR EMERITUS AAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

JOURNALIST HET LAATSTE NIEUWS

GEWOON HOOGLERAAR VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL EN UNIVERSITEIT GENT

Welke implicaties hebben de recente politieke veranderingen op de economische groei?

“Een lastige vraag natuurlijk. Want zoals de zaken er vandaag voor staan, is het moeilijk om in te schatten hoe en in welke richting de economie in de context van al deze ingrijpende politieke veranderingen zal evolueren. Tijdens zijn campagne voor de presidentsverkiezingen heeft Trump van alles geroepen. Naar de aanloop van de verkiezingen doken dan ook overal economische doemscenario’s op. Welnu, we zullen Trumps eerste strategische zetten moeten afwachten. Wat zijn z’n handelsplannen? In hoeverre gaat hij protectionistische maatregelen treffen? Import vanuit China bestrijden? Of vanuit Europa?”

“Voorlopig nog niet veel. De Brexit is er nog niet en het referendum in Italië heeft geen effect gehad. De economie doet het wereldwijd vrij goed en het IMF heeft zijn groeiverwachtingen stabiel gehouden. Maar het grote probleem is de groeiende onzekerheid rond de geopolitieke risico’s. Veel investeerders aarzelen om te investeren en te rekruteren. Dat mag niet te lang aanslepen, want dat zal doorwegen op de economische groei. En dan moeten de gevolgen van Trumps beleid nog zichtbaar worden. Voorlopig rekent de financiële wereld nog op een gestage groei van de wereldeconomie, maar een klein politiek incident kan grote gevolgen hebben. En niemand weet hoever Trump zijn protectionistisch beleid zal doortrekken.”

“We mogen nog niet klagen, denk ik. De Amerikaanse economie doet het goed, de beurs stijgt, de dollar staat sterk en Trump zorgt met wat hij doet voor 5 procent groei. Wat Trump doet, is eigenlijk de politiek van de jaren 80 herhalen. Veel geld pompen in de economie, want de Amerikanen hebben geen spaarcenten. En Europeanen kunnen beter in Amerika investeren. Hier brengt hun geld toch niets meer op. Ik denk dat het zogenaamde ‘schrikbewind’ van Trump hier zwaar overschat wordt. Ook de berichtgeving erover is erg eenzijdig en buiten proportie. De macht van deze man is immers toch beperkt. Politiek heeft hij bovendien nog niets bewezen. Geldzaken liggen hem duidelijk beter.”

Hoe gaan Belgische bedrijven hiermee om?

“Belgische bedrijven doen op dit moment gewoon hun ding. Ze laten zich de kop niet zot maken. Voor hen is het business as usual. Op dit moment zien we in de eurozone dat de investeringen sterker evolueren dan een paar jaar geleden en op zich is dat hoopvol. Dat bewijst dat er toch weer een zekere mate van vertrouwen is. Zoals de situatie er vandaag uitziet, liggen Belgische bedrijven niet wakker van wat er in Washington of Londen gaat gebeuren.”

“Het ondernemersvertrouwen zit al vier maanden op rij in de lift, Belgische bedrijven blijven voorlopig investeren. Maar naast de geopolitieke risico’s in het buitenland is het ook onduidelijk wat de Belgische regering van plan is met de vennootschapsbelasting. Een verlaging is een goede zaak voor Belgische bedrijven, als er geen meerwaardebelasting komt. Die onzekerheid doet zaakvoerders aarzelen. En dat kan nog een tijdje duren, want België is als open economie erg afhankelijk van de export. Als daar een kink in de kabel komt, schroeven de Belgische bedrijven hun investeringsplannen meteen terug. Bedrijven hebben dringend nood aan fiscale zekerheid.”

“De Brexit, da’s een probleem van een heel ander kaliber. Maar er is nog niks gebeurd, alles wijst erop dat er nog veel en lange onderhandelingen zullen volgen en uiteindelijk weet op dit moment niemand hoe het zal aflopen. Komen er bilaterale akkoorden, verhoogde douanerechten, gaat Theresa Mae ruzie stoken met Europa en een vrijhandelsakkoord sluiten met Trump? Het is allemaal nog één groot vraagteken. Feit is dat voor bedrijven die vooral naar Groot-Brittannië exporteren, de Brexit wel ingrijpende gevolgen zal hebben. België, maar ook Nederland, Frankrijk en Duitsland zullen het keihard moeten spelen om een goede regeling uit de brand te slepen.”

Hoe kunnen bedrijven zich voorbereiden?

“Dit zijn omstandigheden die compleet onvoorspelbaar zijn. Bedrijven kunnen zich daar totaal niet op voorbereiden. Hoe zouden ze? Waarop zouden ze zich moeten baseren? Er kan ook een komeet op ons afkomen. Dat wil toch ook niet zeggen dat we ons levenslang in een bunker moeten opsluiten. Wat Trump echt gaat doen, weten we nog niet. Hij heeft nog niet in zijn kaarten laten kijken. Hij zegt te willen investeren in infrastructuur, maar hebben we daar in Europa iets aan? Wie zal het zeggen? Vandaag is het enkel gissen welke gekke ideeën hij gaat spuien en welke schade of chaos hij daarmee zal uitlokken. We kunnen zelfs geen worst case scenario uitwerken.”

“Het is moeilijk om je voor te bereiden op het onbekende. Bedrijven moeten voldoende financiële reserves hebben om een moeilijke periode door te komen en tegelijk te blijven investeren in innovatie. Zeker Belgische bedrijven moeten beseffen dat ze niet rond de kerktoren mogen blijven hangen. Nog te veel Belgische bedrijven wagen zich niet op de exportmarkt, wat nochtans essentieel is om te overleven in een geglobaliseerde wereld. Ook een oplossing is om de inkomstenbronnen zo goed mogelijk te diversifiëren om minder afhankelijk te zijn van de inkomsten van één product of technologie.”

“Heel wat kmo’s hebben niet de nodige mensen en middelen in huis voor een reële analyse van de situatie. Ook organisaties als VBO en Unizo weten niet wat er op ons af komt. Zelfs Paul Buysse, die het crisisteam gaat leiden dat de schade van een mogelijke Brexit voor de Belgische bedrijfswereld in kaart moet brengen, blijft erg vaag. Feit is dat we, als we de Britse markt verliezen, op zoek moeten naar alternatieven. Belgische bedrijven zouden beter moeten samenwerken met de buurlanden en samen zoeken naar opportuniteiten om globaler of internationaler zaken te doen. Op dat vlak kunnen we nog heel wat leren van onze noorderburen.”


ADVER TOR I AL

De fiscaal advocaat vandaag Meer en meer wordt de rol van de fiscaal advocaat verkeerd begrepen in de media, in de politieke milieus en soms zelfs binnen het beroep zelf.

Thierry Afschrift

Gewoon Hoogleraar aan de Université Libre de Bruxelles Advocaat aan de Balies van Brussel en Antwerpen

Veelal wordt op een politiek niveau, die het doel van het beroep niet begrijpt of niet wilt begrijpen, kritiek geleverd op advocaten die hun cliënten verdedigen tegenover de fiscus, of die hen acties aanraden die leiden tot een verlaging van de belasting die aan de staat verschuldigd is, ook al gebeurt dit in alle wettelijkheid. Parallel hiermee heeft zich een zeer betwistbare doctrine ontwikkeld die aandringt op de « samenwerking van de belastingplichtige met de fiscus », en die dit model aan advocaten die de belastingplichtigen verdedigen, wilt opleggen. We moeten hieromtrent herhalen dat de essentie van het beroep van advocaat bestaat uit het onafhankelijk verdedigen van de belangen van zijn cliënt, en van niemand anders. Zoals elke advocaat is het de fiscalist die bepaalt of hij een dossier aanvaardt of niet, dit op basis van criteria die hem door zijn eed zijn opgelegd : het bestaan van een « rechtvaardige zaak». Daarentegen moet hij zich niet bezig houden met het feit dat het een algemeen belang is die tegenover dat van zijn cliënt staat. En zijn wettelijk belang telt, net zoals in iedere andere zaak, burgerlijk of strafrechtelijk. Daarom kunnen we geen systeem van « samenwerking » tussen de belastingplichtige en de fiscus ontwikkelen. De belangen van de fiscus en deze van de belastingplichtige staan lijnrecht tegenover elkaar. Er is geen verplichting tot samenwerken met de fiscus, want het gaat over een Macht, die haar wil opdringt, en waartegen eenieder zich binnen de wettelijke beperkingen moet kunnen verzetten.

Het feit dat een samenwerking niet kan opgelegd worden, verandert uiteraard niets aan de gebruikelijke opdrachten van de advocaat die altijd tot doel hebben om in de mate van het mogelijke te proberen een evenwicht te vinden en om loyaal te zijn, ook tegenover de administratie. De advocaat die door zijn cliënt geconsulteerd wordt over de te ondernemen acties moet dezelfde onafhankelijkheid en bezorgdheid tonen voor zijn belangen. Hij moet dit uiteraard doen met respect voor de wet, maar rekening houdend met het feit dat in België het principe van de vrije keuze van de minst belaste weg bestaat. Hij houdt hierbij rekening met het begrip « fiscaal misbruik », maar ook met haar beperkingen en de zeer strikte toepassingsvoorwaarden van dit begrip in het voordeel van de fiscus. Er is niets immoreel om te proberen de belastingdruk te verlagen, in een land waar de Staat de helft neemt van hetgeen de mensen verdienen en waar de Grondwet het recht garandeert om enkel de belastingen die bij wet zijn vastgesteld, te betalen. Dit alles betekent niet dat men een oorlogstoestand moet creëren tussen de belastingplichtigen en hun advocaten enerzijds, en de fiscus anderzijds. Maar het is zonder twijfel correcter om klaar en duidelijk aan te tonen dat de rol van de advocaat deze is aan de zijde van zijn cliënt, handelend met respect voor de wet en op een loyale manier, eerder daWn te laten geloven dat hij zou optreden als bemiddelaar of eerste beoordelaar van de belangen van de tegenpartij van zijn cliënt, zijnde de fiscus.


FOKUS-ONLINE.BE

14 BRAND REPORT LAWCOM

Advocaten moeten meer informatiseren en anticiperen Elke onderneming wordt geconfronteerd met juridische problemen. Maar de drempel om een advocaat in te schakelen, ligt te hoog omdat de erelonen afschrikken. Het kan nochtans anders. “Wat gestandaardiseerd kan worden, moet geautomatiseerd worden. Zo wordt het vanzelf goedkoper.” TEKST HILDE VAN RAEMDONCK

I

edereen die zaken doet, krijgt vroeg of laat te maken met wanbetalers. Mensen die hun facturen niet of veel te laat betalen. In België zou volgens het Nationaal Waarborgfonfds Aanbetalingen ruim 25 procent van alle faillissementen te wijten zijn aan achterstallige bedragen van eigen klanten. Wat kun je daar als zaakvoerder aan doen? “Om te beginnen, kort op de bal spelen”, zegt Dimitri Dedecker van Advocatenkantoor Lawcom. “De zaken niet laten aanslepen.”

VEEL BEDRIJVEN SCHAKELEN daarom een incassobureau in. Dat zorgt wel voor het administratieve werk, maar kan geen juridische omkadering geven. Bovendien maakt een incassobureau weinig indruk op professionele debiteurs. Meer en meer gerechtsdeurwaarders richten zich op de incassomarkt, maar volgens Dedecker komt een deurwaarder dan weer te agressief over en moet hij uiteindelijk toch ook een beroep doen op een advo-

In samenwerking met

caat om de invorderingsprocedure op te starten. “Onbegrijpelijk dat de advocatuur de incassomarkt heeft laten inpalmen door incassobureaus en deurwaarders”, zegt Dedecker. De advocaat is met andere woorden een ideale partner om facturen in te vorderen.

Alles wat je kunt standaardiseren, kun je informatiseren - Dimitri Dedecker EEN BEROEP DOEN op een advocaat hoeft trouwens helemaal niet duur te zijn. “Alles wat je kunt standaardiseren, kun je informatiseren”, aldus Dedecker, “wat de prijs sterk kan drukken.” Maar net daar knelt volgens hem het schoentje. De advocatuur is te conservatief, bang van vernieuwing en dus niet mee

met z’n tijd. Er was binnen de advocatuur heel wat protest tegen de invoering van de zogenaamde IOS-procedure (Invordering van Onbetwiste Schulden, red.), die sinds midden 2016 toelaat om facturen in te vorderen via de deurwaarder. Dedecker: “Ik vind die procedure net een fantastische opportuniteit om het invorderingsproces volledig te informatiseren. En de cliënt vaart er alleen maar wel bij.” dat ook zij zakenlui zijn. Dat ze open moeten communiceren over hun tarieven, nagaan welke processen ze kunnen automatiseren, aan productontwikkeling doen, enz. Een mindset die bijna not done lijkt in dit vak. Maar laat dat nu net de denkpiste geweest zijn, die Dedecker aangezet heeft tot het ontwikkelen van een geautomatiseerde manier om invorderingsdossiers te behandelen. “Wij hebben cliënten waarvoor we maandelijks duizenden invorderingsdossiers

VEEL CONFRATERS VERGETEN

verwerken. Je kunt aan zo’n cliënt toch niet vragen om al die facturen door te sturen of ze allemaal in een Excel-formuliertje in te voeren?” Dedecker schakelt

Onbegrijpelijk dat de advocatuur de incassomarkt heeft laten inpalmen door incassobureaus en deurwaarders - Dimitri Dedecker voor een dergelijke opdracht een eigen IT-team in. Zij zorgen voor een automatische gegevensoverdracht en zo kunnen alle dossiers transparant, sneller én goedkoper afgewerkt worden.

INFORMATISERING IS NOG veel

te weinig ingeburgerd in de advocatuur. Dedecker: “Bij ons is het top of mind en leidt het ook tot nieuwe ‘producten’. Zo hebben we voor de verzekeringssector een programma ontwikkeld voor de behandeling van kleine schadedossiers.” Volgens hetzelfde principe: standaardiseren en automatiseren. Daarnaast heeft Lawcom ook tarieven aangepast om tegemoet te komen aan de veranderende noden. Je kunt nu opteren voor een abonnement-formule, waarbij je full support krijgt tegen een vast maandelijks tarief. Met maximale transparantie. “Het vaste tarief zorgt er ook voor dat de cliënt ons makkelijker bereikt, wij kunnen anticiperen op juridische problemen en uiteindelijke procedures vermijden. Een in-house lawyer dus, maar dan buitenshuis”, verduidelijkt Dedecker. “De vaste band die je zo creëert met je client, is een garantie voor de beste dienstverlening.”

Lawcom is een advocatenkantoor van nu voor morgen. Wij hebben geen dossiers maar relaties. Problemen op tijd detecteren, anticiperen en procedures vermijden. Een advocaat op uw maat tegen een vast tarief. Dankzij onze doorgedreven informatisering kan u bij ons ook terecht voor een transparant invorderingssysteem tegen een no cure no pay tarief. www.lawcom.be • Kortrijksesteenweg 62, 9830 Sint-Martens-Latem • 09/221 22 63 • info@lawcom.be

Dimitri Dedecker


#FOKUSLEGALSUCCESS

KOEN GEENS CHRONICLE 15

Justitie in volle evolutie

Vernieuwing in justitie is meer dan nodig. Zowel op het vlak van infrastructuur, rechtspraak en wetgeving, als op het vlak van dossierverwerking en procedures. De sprong naar de 21e eeuw komt voor minister Koen Geens een eeuw te laat. TEKST KOEN GEENS, MINISTER VAN JUSTITIE

O

nze gerechtelijke kantons zijn gemeten op de afstand die een paard met kar in 1810 op één dag kon afleggen. Ons burgerlijk wetboek van 1804 spreekt nog van vaders en moeders alsof éénoudergezinnen en homoseksualiteit niet bestaan. Onze strafprocessen worden nog op identiek dezelfde wijze gevoerd als in 1808, hoe revolutionair die wijze ook was.

OOK ONZE GEBOUWENINFRASTRUCTUUR doet nog erg 19e eeuws aan, net als de meeste gevangenissen en justitiepaleizen. “Niet praktisch”, zeggen velen. “Te duur om te renoveren”, zeggen anderen. “In elk geval dringend aan renovatie toe”, zeg ik. De pogingen tot nieuwbouw zijn niet altijd geslaagd. Soms resultaat van snelbouw, zoals de gevangenis van Lantin, af en toe een landmark, zoals het Vlinderpaleis in Antwerpen of de gevangenis van Haren – als ze er komt. Zalig, de steden waar de gerechtelijke diensten zich in één recent centraal gebouw of gebouwencomplex bevinden, zoals in Hasselt of Brugge.

al zeggen dat ik me over nabijheid en mobiliteit geen zorgen meer moet maken in de virtuele eeuw waarin we vertoeven. Dat is maar gedeeltelijk waar. Minstens zal het nog een kleine poos duren voor de beste webcam de indruk van menselijke nabijheid kan creëren die sociaal zwakkeren, slachtoffers en verdachten verdienen. Zelfs al hebben we op termijn nog enkel gevangenissen nodig voor zware de-

IK HOOR JE

linquenten, overbodig zullen ze nog niet zo snel worden. Maar het is ook nuttig om over de procedures van de volgende decennia na te denken op een wijze die de modernste evoluties in de audiovisuele technieken en artificiële intelligentie anticipeert. OM DIE REDEN hebben we de voorbije twee jaar al een ontzettend aantal nieuwe applicaties en platformen in gang gezet: de elektronische neerlegging van conclusies en stukken met e-deposit, de elektronische briefwisseling met e-box, de elektronische betaling met e-payment. Maar ook het platform van de onbetwiste schuldvorderingen, het insolventieregister voor de aangifte van onbetaalde schuldvorderingen en het elektronisch betekeningsplatform.

Zalig, de steden waar de gerechtelijke diensten zich in één recent centraal gebouw of gebouwencomplex bevinden

WIE VANDAAG TE traag is, krijgt weinig vertrouwen. Wie de doorlooptijden in de Scandinavische landen, in Nederland en Duitsland vergelijkt met sommige van de onze, trekt grote ogen. Een zaak wordt beter door ze goed te overdenken. Maar de zaak wordt slecht, als je ze te lang overpeinst. België heeft niet minder magistraten of advocaten per capita dan de omringende landen. Het komt er dus op aan ze zo goed mogelijk in te zetten. In 5 Potpourriwetten werden een aantal stappen gezet in die richting die nu al hun eerste vruchten afwerpen. Justitie zal zijn fierheid herwinnen. Dat kan alleen door snel, grondig en samen de handen aan de ploeg te blijven slaan.

SD Worx Learning

Stoom uw HR-dienst klaar voor de nieuwe privacyverordening

Lees meer op

FOKUS-ONLINE.BE #legalsuccess

Met de General Data Protection Regulation (GDPR) schept Europa een nieuw wetgevend kader voor gegevensbescherming. De GDPR treedt pas in 2018 in werking, maar vandaag kunt u uw HR-dienst er al op voorbereiden. SD Worx Learning zet u op weg met de opleiding ‘Privacy tussen werkgever en werknemer’. Wat betekent GDPR voor HR-diensten? Elke HR-dienst werkt met persoonsgegevens. Vanaf 2018 worden de privacyregels veel strenger, bijvoorbeeld met betrekking tot het verzamelen en beschermen van uw persoonsgegevens. Welke risico`s loopt u als u de GDPR-spelregels niet volgt? Wie de nieuwe regelgeving in de wind slaat, riskeert een boete. Reden te meer om 2018 niet af te wachten, maar vandaag al de nodige voorbereidingen te treffen. Met de opleiding ‘Privacy tussen werkgever en werknemer’ helpt SD Worx Learning u hierbij.

Meer info over deze opleiding? www.sdworx.be/dataprotection.

LEGAL SUCCESS


ADVER TOR I AL

De nieuwe privacy: balanceren tussen verwachting en GDPR Bedrijven weten meer over hun klanten dan ooit tevoren

Security inbreuken en aansprakelijkheid

De digitale economie heeft het mogelijk gemaakt voor organisaties om meer informatie te verzamelen over hun klanten dan ooit tevoren. Het laatste decennium hebben bedrijven ook de mogelijkheden ontdekt in termen van customer experience, targetting en product placement. Digitalisatie en data-analyse op grote schaal zijn alsmaar meer toegankelijk voor bedrijven, wat leidt tot een toename van het verzamelen van klantengegevens.

De GDPR leidt ook een nieuwe realiteit in omtrent de manier waarop bedrijven datalekken zullen moeten behandelen. Ondernemingen zijn zich bewust dat cyberaanvallen niet langer een als-verhaal zijn, maar wanneer. Wanneer het dan ook werkelijk gebeurt, zullen ze op tijd kunnen reageren?

Consumenten begrijpen veelal dat hun persoonlijke gegevens worden verzameld door de organisaties en ondernemingen waar zij dagelijks mee te maken krijgen. Maar indien ze zouden beseffen dat die organisaties hun gegevens gebruiken op tal van voor hen ongekende manieren, dan riskeren die, net door het verzamelen van persoonsgegevens, hun klanten te verliezen en hen zelfs af te schrikken. In Europa staan er de komende maanden verschillende veranderingen aan te komen die een grote impact zullen hebben op digitale privacy. De meest geanticipeerde daarvan is de General Data Protection Regulation (GDPR), die van kracht gaat op 25 mei 2018. De General Data Protection Regulation De GDPR heeft als doel om enkele angsten van klanten over het gebruik van hun gegevens aan te pakken. Volgens een recente studie van KPMG zien we al dat 55% van de consumenten beslissen geen online aankoop te doen omdat ze bezorgd zijn over hun privacy. Minder dan 20% geeft met plezier informatie over hun zoekgeschiedenis, inkomen, locatie, adres of medische toestand. Dit zijn de vraagstukken die de GDPR aanpakt door de Digital Single Market in de EU te stimuleren door vertrouwen te creëren en juridische zekerheid in een online omgeving. Het mag duidelijk zijn dat de GDPR een modern en geharmoniseerd framework biedt voor databescherming en daardoor de rechten van EU-inwoners versterkt.

Bij de implementatie van de GDPR zullen ondernemingen verwacht worden om cyberaanvallen ze snel mogelijk te rapporteren, ten laatste 72 uur na het ontdekken ervan. Inaccurate of laattijdige rapportering kan leiden tot boetes en maatregelen. Ondernemingen hebben dus niet de luxe om onvoorbereid een cyberdreiging aan te pakken. De eerste 48 uur na het incident zijn cruciaal en dus is het van belang dat de organisatie onmiddellijk de juiste maatregelen kan treffen. “Voor bedrijven is het essentieel te weten welke skills ze intern en extern hebben om snel te reageren. Als je geconfronteerd wordt met een cyberaanval is het te laat om nog te negotiëren met een derde partij”, zegt Benny Bogaerts, Director Cyber Security en Privacy bij KPMG in België. Waar te beginnen? Dit alles maakt het het uitgelezen moment om te kijken naar je cyberstrategieën en praktijken. Een assessment van het huidige databeleid, securitymaatregelen en actieplannen vormt een goede start. Bovendien moeten bedrijven het huidige momentum van het veranderende regulerende landschap benutten om hun privacy over de hele lijn te versterken en strategieën om te zetten in voordelen. Cyber security en privacy zullen enkel maar toenemen in belang zolang het Internet of Things groeit en er nieuwe innovaties op de markt komen. “Dit is hét moment waarop bedrijven hun privacy moeten verstevigen, aan de startlijn eerder dan op het einde snel te moeten inhalen”, aldus Benny Bogaerts, Director Cyber Security en Privacy bij KPMG België.

Wat betekent dit voor bedrijven? Bedrijven worden geconfronteerd met beide kanten van het probleem. Enerzijds moeten ze naar hun klanten kijken. Dat betekent de gevoeligheden leren kennen over het gebruik van persoonlijke gegevens om vertrouwen te creëren tussen consument en onderneming. Het is dan ook uitermate belangrijk dat bedrijven begrijpen dat consumenten privacy boven hun eigen gemak stellen. Zeker die bedrijven die deze klantgegevens willen benutten om hun marketing en services te personaliseren, merkloyaliteit te versterken en betere producten te ontwikkelen. Anderzijds brengt de GDPR een nieuw element in het vertrouwen van de consument, namelijk een juridische grens. Nieuwe soorten data, zoals biometrische data, zullen ook beschouwd worden als persoonlijke data. Daardoor moeten organisaties eerst kijken naar hoe zij zulke data momenteel verwerken. Als ondernemingen hun privacystrategieën willen afstemmen op de noden van hun klanten, zullen ze ook hun dagelijkse werking moeten aanpassen om de nieuwe individuele rechten in acht te nemen, zoals het verstrekken van informatie of het recht om vergeten te worden.

Contact Benny Bogaerts Director Cyber Security & Privacy KPMG Advisory T : +32 (0)3 821 18 93 E : bbogaerts@kpmg.com Kara Segers Senior Advisor KPMG Advisory T : +32 (0)2 708 39 57 E : ksegers@kpmg.com

© 2017 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping (“ESV/GIE”) and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Belgium.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.