__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

D I T D O S S I E R W O R D T G E P U B L I C E E R D D O O R S M A R T M E D I A E N VA LT N I E T O N D E R D E V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D VA N D E R E D A C T I E VA N K N A C K

JOUW GIDS NAAR EFFICIĂ‹NTIE

JULI 2016

LEON DHAENE Leasing: de weg naar succes?

GUY DE CEUSTER Iedereen aan de lease

Stimuleer je merkbekendheid, engagement en resultaat met relevante user generated content. Verzamel, beheer en publiceer de juiste boodschappen met flowbox.

MILIEU & OMGEVING Leasing in een groen jasje

getflowbox.com

Social Display | Visual Commerce | Shoppable Instagram | Live Events | Hashtag Competitions

Meer info: +32 (0)3 289 19 40 | demo@getflowbox.com

Leasen Meer dan auto's

Deeleconomie De kunst van het delen

Outsourcing Over consultants & externe diensten

MIEL HORSTEN

‘Het dieselgateschandaal heeft het imago van diesel een knauw gegeven. Dat zal zijn invloed hebben op de populariteit van benzine.’

Lees meer online op fokus-ondernemen.be

(()0 . # 0 y Ɋ ɇ 2# &  (Ɋ %,  ". # ! Ɋ )*& )# (! ( 0)), Ɋ 0 , "//, ƒ Ɋ (Ɋ &   , # $ 0 (

#leasingenfleet

Fl e e t Ma s t e r Ont de ko nz ea nt wo o r de no puwui t da g i ng e n

111~ ɇ . ' . , )Ɉ1 , ~ )'


2

EDITORIAL GUY DE CEUSTER

FOKUS-ONDERNEMEN.BE

Iedereen aan de lease

Veel leesplezier

Yannick Depré, Project Manager yannick.depre@smartmediaagency.be

Als je leasing zegt, denken de meesten aan auto’s. Maar de leasingsector is ondertussen verder gegroeid en houdt meer in dan alleen maar wagens. Bovendien wordt leasing steeds vaker gebruikt als financieringsbron. En terecht.

COLOFON

 FOKUS-ONDERNEMEN.BE

TEKST GUY DE CEUSTER, VOORZITTER BELGISCHE LEASE VERENIGING

tallen gaat het over meer dan 277.000 machines, rollend materiaal en onroerende goederen tegen een gemiddeld bedrag van bijna 50.000 euro. NIET SLECHT DUS voor een sector die vroe-

L

easing is in. De formule wordt namelijk steeds meer gebruikt als financieringsbron. In 2015 werd door de leasingsector in België voor bijna 5 miljard euro aan goederen geleased. Dat is een stijging van meer dan 10 procent ten opzichte van 2014. Dat is vooral opmerkelijk omdat de toename van de bruto investeringen in vaste activa van de Belgische ondernemingen in 2015 zo’n 2,4 procent bedroeg. Het totale uitstaande volume leasing eind 2015 steeg hiermee tot 13,5 milljard euro waarvan 9 miljard euro roerend en 4,5 miljard euro onroerend. In aan-

ger bijna alleen geassocieerd werd met bedrijfswagens. De onderliggende goederen zijn dan ook zeer divers. Zo heb je bijvoorbeeld industriële machines, kranen, vorkheftrucks, IT-materiaal en onroerende goederen. En het pallet is de voorbije jaren nog verder uitgebreid. Zo worden ook duurzame of groene investeringen, zoals zonnepanelen, windmolens of fietsen geleased. LEASING OF FINANCIERINGSHUUR is een eenvoudige manier om een investering te financieren. De lessor of leasinggever bestelt en koopt het materiaal op basis van de specificaties en aanwijzingen van de lessee of leasingnemer. Die huurt vervolgens het materiaal op lange termijn tegen betaling van periodieke huurgelden. Op het einde

van de duurtijd van het contract heeft de leasingnemer een aankoopoptie. Hij heeft dus het recht om op de

De voordelen van leasing zijn duidelijk veelvuldig

Tevens zijn dure algemene waarborgen, zoals een inschrijving in het handelsfonds of een hypotheek niet nodig. De leasingmaatschappij is namelijk de juridische eigenaar van het onderliggend goed. Eveneens kunnen in bepaalde leasingtransacties nog elementen spelen zoals fiscale voordelen of het off-balance karakter, zodat de investering niet weegt op de ratioberekeningen. DE VLERICK BUSINESS SCHOOL heeft deze

vervaldag van het contract die optie tegen een vooraf bepaalde prijs te lichten en dus volle eigenaar van het goed te worden. DE VOORDELEN VAN leasing zijn dus duidelijk

veelvuldig: de mogelijkheid van een 100 procent financiering, voorfinanciering van de btw, een aankoopoptie op het eind van het contract voor de leasingnemer, voorspelbaarheid en transparantie van de te betalen huurgelden en flexibiliteit van het contract, waaronder de contractduur.

voordelen in een studie bevestigd. Het kwantitatieve deel ervan toonde daarnaast aan dat leasing nu vaker gebruikt wordt bij winstgevende, middelgrote en grote bedrijven, die een belangrijke nood hebben aan externe financiering voor hun materiële vaste activa. Met de Belgische Lease Vereniging willen we via het leasingproduct ook een bijzondere bijdrage leveren tot de groei en ondersteuning van de Belgische economie en de investeringsplannen van ondernemingen, kmo’s en zelfstandigen.

Productieleider: Ruben Lancksweerdt Hoofdredactie: Elke Ramsdonck Tekst: Hannes Dedeurwaerder, Frederic Petitjean Coverbeeld: Nico Van Dam Vormgeving: Baïdy Ly Drukkerij: Roularta Smart Media Agency BE Leysstraat 27, 2000 Antwerpen Tel +32 3 289 19 40 meerinfo@smartmediaagency.be redactie@smartmediaagency.be

DIT IS SMART MEDIA Smart Media is een topspeler op het gebied van content marketing en native advertising. Onze campagnes worden zowel digitaal als in belanghebbende kranten verspreid. Onze basisgedachte is een sterke focus op het onderwerp. Door creatieve media-oplossingen helpen we u uw merk versterken en creëren we waarde voor uw doelgroep. Door kwalitatief hoge content zorgen wij ervoor dat uw klanten, onze lezers, actie ondernemen.

LEES MEER... 04 Leasing in een groen jasje 05 Outsourcen is in 06 De kunst van het delen 08 Profielinterview: Miel Horsten

04

05

06

10

L E E S

M E E R

O N L I N E

O P

FOKUS-ONDERNEMEN.BE

10 Of hoe delen meerwaarde creëert 12 Please, lease me 14 Leasing: de weg naar succes?

Keuze u

Erkend opleidingscentrum voor de nascholing van vrachtwagenbestuurders

Opleidingen en trainingen ter preventie van arbeidsongevallen

door de Federale Overheid Mobiliteit & Vervoer Keuze uit diverse nascholingsmodules erkend met erkenningsnr. OCF-100

van elk 7 punten:

Everdongenlaan 29 (gebouw Würth) 2300 Turnhout info@noatrainings.be www.noatrainings.be Tel. 014 / 390 113

Rij– en rusttijden + digitale tacho Wegcode + ongevalsaangifte Keuze uit diverse nascholingsmodules Veiligheidssensibilisering van elk — 7 punten: Ladingzekering Ergonomie — EHBO Defensive Driving — Eco-Driving Rij- en rusttijden + digitale tacho Wegcode + ongevalsaangifte Veiligheidssensibilisering Ladingzekering - Ergonomie - EHBO Defensive Driving - Eco-Driving

heftruck - hoogwerker - verreiker - autolaadkraan rolbrug - aanslaan van lasten - torenkraan - mobiele kraan - snelopbouwkraan - (mini)graafmachine - (mini)wiellader werken op hoogte/stellingbouw • BA4 - BA5 - erkende EHBO opleiding + nascholing (bedrijfshulpverlener) - heffen & tillen - kleine blusmiddelen brandpreventie - VCA • ADR niet-rijdend personeel Mentor - Train de Trainer Leiding geven vanuit het veiligheidsperspectief Leiding geven aan een multi-cultureel team Veiligheidsbewustmaking NOA Trainings is officieel erkend als opleidings- en examencentrum voor 9 RISICOVOLLE TAKEN

Tot 40% tussenkomst via KMO Portefeuille mogelijk. Wij begeleiden u bij uw aanvraag! Tot 40% tussenkomst via KMO Portefeuille mogelijk. Wij begeleiden u bij uw aanvraag! BEL ONS VRIJBLIJVEND, WIJ LUISTEREN GRAAG NAAR U Tel. 014 / 390 113

Rij– e We Ve Ladingz Defen

Tot 40


YOU DRIVE, WE CARE

Dachser

“100% mobiliteit dankzij Fraikin” Internationaal logistiek dienstverlener Dachser bedient de Belgische markt vanuit haar vestigingen in Willebroek en Moeskroen. Voor de opvolging van haar wagenpark maakt de groep dankbaar gebruik van de full service operational leasing van Fraikin. In België is Dachser actief sinds 1975. Elke vestiging van de groep vormt een autonoom onderdeel binnen het Europees netwerk en is verantwoordelijk voor een welafgebakende regio. Vanuit de twee Belgische hubs zijn er dagelijks een hondertal vertrekken. “We halen paletten op bij verschillende klanten, groeperen die volgens eindbestemming en de volgende dag leveren we over heel Europa. Het opzet is zo veel mogelijk volume vanuit de vestiging te consolideren om vervolgens zo veel mogelijk directe internationale verbindingen op te zetten. In Moeskroen bieden we werk aan meer dan 180 mensen en beschikken we over 10.000 m² aan stockageruimte”, zegt Mickael Vanwyngene, operation manager. Full service operational lease “De vestiging te Moeskroen was lange tijd de vreemde eend in de bijt binnen de groep Dachser met een eigen wagenpark omdat dit historisch zo gegroeid was. De opvolging van alle administratieve en technische aspecten vergt echter zoveel tijd en energie dat we zijn overgeschakeld op de diensten van Fraikin die het volledige wagenparkbeheer op zich neemt tegen een duidelijke kostprijs. De voertuigen worden zeer intensief ingezet, sommige rijden 24/24 uur, zodat we ons geen stilstand kunnen

veroorloven. Vandaar dat we geopteerd hebben voor de full service operational lease van Fraikin. Dit betekent onder meer dat er permanent vervangvoertuigen ter beschikking staan, maar bijvoorbeeld ook dat Fraikin instaat voor het ophalen van de wagens voor de autokeuring. We kunnen met andere woorden genieten van een onberispelijke full service waardoor er ruimte vrijkomt om ons ten volle te concentreren op

Full service van Fraikin creëert ruimte om zich ten volle toe te leggen op de core business onze core business.” Naast de gemotoriseerde voertuigen, kan Dachser Moeskroen een beroep doen op de uitgebreide pool aan opleggers die Fraikin ter beschikking stelt. Europees netwerk ”Fraikin is marktleider in de verhuur van multimerken bedrijfsvoertuigen maar voor ons ligt het voordeel vooral in het feit dat de Europese netwerkstructuur van Fraikin nauw aanleunt bij de structuur van de groep Dachser. Samenwerken wordt op die manier gestroomlijnd over de landsgrenzen heen zodat ook onze andere

vestigingen optimaal gebruik kunnen maken van hun dienstverlening en ondersteuning. Zelfs bij onze onderaannemers groeit de overtuiging dat een beroep doen op de alomvattende diensten van Fraikin loont” besluit Mickael Vanwyngene.

Dachser België in het kort • • • •

Fraikin Truck Renting Europees marktleider in de verhuur van multimerken industriële en bedrijfsvoertuigen. Oplossingen voor lange, middellange en korte termijnverhuur en vlootbeheer. Netwerk van meer dan 160 agentschappen in Europa.

Mickael Vanwyngene

www.fraikin.be

Activiteit: groepage, lucht- en zeevracht, gecombineerd met logistieke dienstverlening Personeelsbestand: 300 (25000 medewerkers wereldwijd) Vestigingen: Moeskroen en Willebroek (440 vestigingen wereldwijd) Wagenpark: 18 trekkers en 7 vrachtwagens via Fraikin

Operation manager


4

FOCUS DUURZAAMHEID

FOKUS-ONDERNEMEN.BE

Leasing in een groen jasje

Dat een groene en duurzame aanpak belangrijk is om onze planeet leefbaar te houden, is al lang geen geheim meer. De vergroening van het bedrijfswagenpark zou al een reuzestap in de goede richting zijn, maar hoever staat het daar eigenlijk mee? En willen de bedrijven wel mee? TEKST HANNES DEDEURWAERDER

A

ls je weet dat er op onze Belgische wegen meer dan 1 miljoen bedrijfswagens rondrijden (naast leasingwagens zijn hier ook auto's van particuliere zaakvoerders bij inbegrepen, red.), dan is het duidelijk dat de vergroening van dat bedrijfswagenpark ecologisch een groot verschil kan maken. Zeker als we weten dat maar liefst één op twee auto's op de Brusselse ring in de ochtendspits een bedrijfswagen is. En al helemaal wanneer je vaststelt dat bedrijfswagens gemiddeld 9.200 kilometer per jaar méér rijden dan particuliere auto's, vaak mee door de gratis tankkaart die de gebruikers van de werkgever krijgen. DE VRAAG IS alleen hoe die vergroening

gerealiseerd moet worden, en in welke mate zaakvoerders daarvoor open staan. “Dat zouden ze in elk geval toch moeten”, aldus trendwatcher Herman Konings. “Kijk, bedrijven zetten de laatste jaren al sterk in op de gezondheid van hun werknemers. Denken we maar aan het beschikbaar stellen van gratis fruit of het aanzetten van hun personeel tot beweging. Werk maken van een gezonder bedrijfswagenpark zou daar dus perfect bij aansluiten.” ELEKTRIFICATIE ZOU WEL EENS het sleutel-

woord kunnen zijn, zeker omdat de aankoop van een elektrische auto voor 120 procent fiscaal aftrekbaar is. Voor een hybride wagen, die ook een verbrandingsmotor heeft, komt dit op 100 procent. Op voorwaarde dat de uitstoot onder de 60 gram CO2

blijft, wat niet bij alle types het geval is. “Alleen jammer dat de alternatieven voor de klassiek aangedreven brandstofwagens – elektrische auto’s en plug-in hybrides – nog altijd heel duur uitvallen. “Dan blijft er ook het probleem van de range”, aldus Dirk Steyvers, hoofdredacteur van Link2fleet. “Je moet weten dat de meeste chauffeurs hun leasingwagen kiezen volgens hun meest extreme verplaatsing, bijvoorbeeld een jaarlijkse reis. Daarom zijn het voorlopig alleen maar de echte pioniers in ons land die durven inzetten op elektrische bedrijfswagens.”

In de fiscaliteit wordt alleen met CO2 rekening gehouden - Dirk Steyvers HET GOEDE NIEUWS is dat ons bedrijfswa-

genpark niettemin meer ecologisch wordt. Steyvers: “Meer nog, uit cijfers van FEBIAC blijkt dat het bedrijfswagenpark het groenste is van alle Belgische wagenparken: gemiddeld zitten leasingwagens vandaag aan 114,9 gram CO2, terwijl dat bij particuliere auto's nog 142,5 gram is.” Als belangrijkste reden geeft hij aan dat leasingwagens regelmatig vernieuwd worden: gemiddeld om de vier jaar. Op de particulierenmarkt

is dat om de zeven jaar of langer. Bijgevolg kunnen bedrijfsleiders en vlootbeheerders korter op de bal spelen wat nieuwe en groenere leasingwagens betreft. EEN BIJKOMENDE REDEN om een groene

bedrijfswagen aan te schaffen, is dat die fiscaal veel interessanter is – zowel voor werkgever als werknemer. Maar groen moeten we nuanceren, want de enige norm die in ons land gehandhaafd wordt, is CO2-uitstoot. Dat terwijl er nog heel wat andere vervuilende stoffen zijn. “Maar daar wordt in de fiscaliteit geen rekening mee gehouden”, aldus Steyvers. ENIGE PROBLEEM BIJ dit alles is, dat bedrijfsleiders en fleet managers hun wagenpark vaak alleen maar vergroenen omdat het fiscaal interessant is. Zo krijgen ze bij de aanschaf van een milieuvriendelijke auto een gunstiger voordeel alle aard: het privé belastbare voordeel wordt namelijk eveneens berekend op de CO2-uitstoot. Hoe groener de wagen, hoe kleiner de RSZ-solidariteitsbijdrage die je betaalt. Het komt volgens Konings neer op langetermijnvisie. “Ik noem dat de kathedraalvisie. In de middeleeuwen wist iedereen dat de bouw van een nieuwe kathedraal tientallen jaren zou duren en dat ze het resultaat misschien niet meer zouden zien. Toch werden tal van fenomenale kathedralen gebouwd, ondanks het jarenlange werk. Die visie zouden bedrijfsleiders ook moeten hebben. Het mag niet bij intenties blijven.”

De vergroening van het wagenpark mag niet bij intenties blijven - Herman Konings

Fietsleasing voor bedrijven. loonfietsen - pendelfietsen industriefietsen - poolfietsen

fietsleasing

www.velobility.be


UITBESTEDEN TREND

#LEASINGENFLEET

5

Outsourcen is in

Ondernemingen besteden bepaalde bedrijfsprocessen steeds vaker uit aan derde partijen, vooral omdat die het goedkoper en beter zouden kunnen. Dat is dikwijls het geval, toch zijn er ook enkele aandachtspunten. TEKST HANNES DEDEURWAERDER

K

osten besparen en je focussen op je kerntaken, dat zijn de twee belangrijkste motieven voor bedrijven om aan outsourcing te doen. Zaken als IT-beheer, het schoonmaken van de gebouwen, maar ook marketing of communicatie worden steeds vaker uitbesteed. “Die kost-gerelateerde driver is meestal de belangrijkste reden om ermee te beginnen”, zegt professor Carine Peeters van Vlerick. “Door een activiteit buiten je onderneming te brengen, verminder je het risico dat die activiteit met zich meebrengt. De dienstverlener heeft meestal ook betere skills en schaalvoordelen, zodat hij het werk goedkoper kan afhandelen.”

een consultingbureau dat bedrijven begeleidt bij outsouring. “Soms zijn de mensen die zo’n taken uitvoeren ziek, soms zit je met rigide arbeidsvoorwaarden omdat ze in bepaalde paritaire comités zitten… Dat zijn vaste kosten die niet altijd renderen.” Goderis’ bedrijf werkt veel voor de verzekeringssector en levert mensen aan die schadegevallen gaan opnemen. “Als er geen of weinig

schadegevallen zijn, zitten vaste werknemers daar met hun duimen te draaien. Maar ze moeten wel door de maatschappij betaald worden.” WAT PRECIES DE ROI is van outsourcing is

niet eenvoudig te bepalen, geeft Goderis toe. “Het is moeilijk om er een getal of percentage op te plakken. Het verschilt van sector tot sector en zelfs van vestigingsplaats tot vesti-

BOVENDIEN ZIJN EXTERNE diensten vaak

gemakkelijker in te zetten en worden vaste kosten zo variabele kosten, wat gunstig kan zijn voor de prijsstructuur van de onderneming. Al moet je daarmee ook wel opletten. “Door diensten uit te besteden, komen er soms verborgen kosten naar boven, zaken die de bedrijfsleiding niet had ingeschat”, waarschuwt Peeters. “De dienstverlener zal die natuurlijk aanrekenen, zodat de kostenbesparing van het outsourcen deels weer teniet gedaan wordt.” EEN TWEEDE BELANGRIJKE reden om te

outsourcen, is dat je zo als onderneming op je kerntaken kunt focussen. “Zaken die niet tot je core business behoren, kunnen we via outsourcing veel flexibeler afhandelen”, zegt Jonathan Goderis van Keypoint,

gingsplaats. In Brussel en Antwerpen ligt de loonlast bijvoorbeeld hoger dan in een kleine provinciestad. Er zijn ook lastig te kwantificeren parameters bij betrokken, zoals onder andere klantentevredenheid.” DOOR TE OUTSOURCEN nemen bedrijven wel

‘vreemden’ in huis die er misschien met bepaalde kennis of vaardigheden vandoor kunnen gaan. Is dat geen risico? Goderis nuanceert: “Goh, dat is inderdaad wel zo en je moet er rekening mee houden, maar je kunt dat perfect afdekken door bijvoorbeeld juridisch sluitende contracten.” Zulke contracten zijn noodzakelijk om je externe dienstverleners goed te managen, zegt professor Peeters. “Je eigen personeel is vrij goed op te volgen en te controleren, maar bij externen ligt dat vaak moeilijker. Daar komen dus zaken als SLA’s (Service Level Agreements) en KPI’s (Key Performance Indicators) bij kijken. Zoiets moet dus duidelijk vastgelegd en gedefinieerd worden.” HOE DAN OOK, het outsourcingmodel is

Het is niet altijd simpel om de ROI van outsourcing te bepalen - Jonathan Goderis

duidelijk een succesnummer onder bedrijfsleiders. “Zeker door de crisis”, zeggen de twee specialisten en dat zal waarschijnlijk niet snel veranderen. “In Nederland is outsourcing al de normaalste zaak van de wereld, in alle mogelijke bedrijfsprocessen”, zegt Goderis. “In België blijft dat beperkt tot bijvoorbeeld IT en schoonmaken, zeker bij een oudere generatie managers of bij lokale kmo’s. Hier moeten we nog een beetje het taboe doorbreken (lacht).”

BENELUX IS TRAAG IN IT-OUTSOURCING

Zowat 48 procent van de bedrijven in de Benelux wil de komende jaren meer aan IT-outsourcing doen. Dat blijkt uit een onderzoek van KMPG van eind vorig jaar waarover het vakblad Datanews bericht. Onze regio loopt daarmee achter op het wereldwijde cijfer, dat ligt op 56 procent. Anderzijds is 35 procent van de Benelux-bedrijven van plan om helemaal niet bijkomend in IT-outsourcing te investeren. Internationaal ligt dat cijfer op ‘slechts’ 29 procent.

UITZENDARBEID IN DE LIFT

In februari van dit jaar daalde het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid met 0,59 procent ten opzichte van januari. Dat schrijft vakfederatie Federgon op haar website. Tegenover februari vorig jaar was er wel een stijging te noteren: plus 5,75 procent. De Federgon-index staat nu op 253,4 punten. De index geeft de activiteit weer in de uitzendsector ten opzichte van januari 1995 (basis 100). In twee decennia is het aantal gepresteerde uren dus 2,5 keer toegenomen.


6

TOEKOMST DEELECONOMIE

FOKUS-ONDERNEMEN.BE

Het is een mentaal probleem, van carpoolen weten we ook dat het goed is, maar toch willen we onze onafhankelijkheid niet opgeven

GROEN, MAAR OOK WEER NIET TÉ

De deeleconomie heeft een groen imago, maar dat mag je niet overschatten, zo waarschuwt professor Koen Frenken van de Universiteit Utrecht in een interview met DeWereldMorgen. Volgens de professor leidt delen tot minder energieverbruik en minder CO2-uitstoot, maar is er ook nog zoiets als het reboundeffect. “Als vakanties goedkoper worden vanwege AirBnB, ga je vaker op vakantie, ga je vaker met het vliegtuig en stoot je dus weer meer CO2 uit.”

- Alex Van Breedam

De kunst van het delen Terwijl voor consumenten de sharing economy op volle toeren draait, komen aan de B2B-kant nog maar net de eerste initiatieven om de hoek kijken. Wie zijn die pioniers? En waarom ontwikkelt deze markt zich een stuk trager? “Er is nog een serieuze mindshift nodig”. TEKST FREDERIC PETITJEAN

BEELD LEONARDO PATRIZI

U DIGITAAL BIJKLUSSEN WORDT BELAST

De regering gaat mensen die bijklussen via digitale platformen als Uber of AirBnB een apart statuut geven en hen daarop belasten. In ruil hiervoor zullen ze niet meer in een onzekere grijze zone moeten werken. Wie jaarlijks minder dan 6.000 euro bijverdient, zal maar één kleine belasting moeten betalen. De regering hoopt dat de maatregel dit jaar nog 20 miljoen euro opbrengt.

DEELECONOMIE WORDT MILJARDENBUSINESS

De totale waarde van de deeleconomie ligt momenteel op zowat vijftien miljard dollar, zo schat het consultancybureau PwC. Daarmee staan we nog maar aan het begin, want tegen 2025 zou de waarde al op 335 miljard dollar liggen. Zowat 44 procent van alle volwassen Amerikanen weet wat de deeleconomie inhoudt. Net niet één op vijf heeft al deelgenomen aan een transactie. Nog een opmerkelijk cijfer: AirBnB legt elke nacht ongeveer 425.000 mensen te slapen, 22 procent meer dan Hilton Worldwide.

ber, AirBnB, Peerby, Cambio, NeighbourGood, HomeAway,…Het aantal bedrijven dat consumenten deeldiensten aanbiedt, is haast eindeloos geworden. In de B2Bwereld is het aanbod kleiner: YardClub laat bouwbedrijven materiaal uitlenen dat ze zelf niet gebruiken, bij WeWork kan bedrijfs- en kantoorruimte in de aanbieding gezet worden. Floow2 is een meer algemeen platform waarop bedrijven en instellingen al hun overtollige assets en personeel kunnen verhuren, uitlenen of detacheren. Dat gaat van rollend materiaal over bedrijfsruimte en gereedschap tot zelfs personeel.

“FLOOW2 IS EEN nieuw zakenmodel dat financieel voordeel en duurzaamheid combineert”, zegt de Nederlandse medeoprichter Kim Tjoa. “Bedrijven gaan efficiënter om met hun activa, waardoor ze een financieel voordeel hebben. Tegelijkertijd zorgt dat voor minder afval- en transportstromen, wat goed is voor de duurzaamheid. Als kers op de taart komen meer mensen met mekaar in contact, wat de sociale cohesie bevordert.” “ER IS WEL nog een grote horde te nemen voor deze werkwijze massaal doorbreekt”, meent Kim. “Veel bedrijfsleiders redeneren nog volgens het oude denkpatroon: waarom zou ik mijn concurrent mijn bouwkraan geven? Nou, omdat je er geen werk voor hebt, die bouwkraan daar maar staat en omdat je er dan toch nog iets aan verdient (lacht). Het klinkt allemaal logisch, maar die mindshift hebben velen nog niet gemaakt.”

OOK IN BELGIË steken de eerste initiatieven de kop op. TriVizor uit Niel is een van de pioniers. “Wij zijn een soort orchestrator die zorgt dat bedrijven cargocapaciteit op vrachtwagens, schepen en treinen met elkaar kunnen delen”, zegt medeoprichter Alex Van Breedam. “We hebben zelf geen rollend materiaal of magazijnen. We kunnen wel bedrijven met elkaar in contact brengen, als een soort datingbureau (lacht).” En dat is nodig. In Europa rijdt één vrachtwagen op vier leeg rond. Bij de drie andere is de laadbak gemiddeld maar voor 57 procent gevuld. Om die capaciteit beter te benutten, moeten goederenstromen gebundeld worden. TriVizor beschikt daarvoor over een gigantische

database van ondernemingen en hun routes. Als er overlappingen zijn, is het zaak om de bedrijven rond de tafel te krijgen. VAN BREEDAM GEEFT het voorbeeld van bananenproducenten. “Op de plantages in Zuid-Amerika gaan alle bananen in drie mandjes, van drie grote producenten. Die drie concurrenten zetten aparte schepen, magazijnen en rijperijen in, om de banaan uiteindelijk in hetzelfde winkelrek te leggen. Je voelt intuïtief aan dat je grote besparingen in kosten en CO2 kun realiseren door alle bananen samen te vervoeren en te behandelen en het merklabel pas te plakken net voor de banaan naar de winkel gaat.”

NET ALS BIJ FLOOW2 kost het TriVizor

soms moeite om concurrenten met elkaar in zee te doen gaan. “Sluitende juridische afspraken en contracten zijn daarbij een hefboom”, zegt Van Breedam. “Wij zijn de architect van de samenwerking, berekenen en monitoren voor elke partij de winsten, leggen die vast en verdelen die ook. We trekken ‘Chinese muren’ op tussen de bedrijven, zodat ze elkaars gegevens niet hoeven te zien om toch te kunnen samenwerken.” VOORLOPIG ZIJN HET vooral multinationals die TriVizor weten wonen, onder meer Nestlé en PepsiCo zijn al klant bij het bedrijf. Kmo’s lijken er voorlopig nog niet aan toe. “Het is vooral een mentaal probleem, denk ik”, zegt Van Breedam. “Van carpoolen weten we ook dat het goed is, maar toch willen we die onafhankelijkheid niet opgeven. Er wordt nog te veel rekening gehouden met het heel uitzonderlijke geval dat er eens iets fout gaat, dat de andere partij niet opdaagt bijvoorbeeld.” BOVENDIEN GAAN de zaken gaan ook nog altijd té gemakkelijk. De ondernemer voelt de noodzaak nog niet genoeg om de omslag te maken. “Maar door het nakende capaciteitstekort dat eraan komt, zou dat wel eens heel snel kunnen gaan”, meent Van Breedam. “SOWIESO VALT DE klok niet terug

Ook ngo’s en de overheid zullen meer en meer met de deeleconomie aan de slag gaan - Kim Tjao

te draaien”, zegt Tjoa. “Deze beweging heeft de tijdsgeest mee. We staan aan het begin van een transitieperiode: ook ngo’s en overheidsdiensten zullen meer en meer met de deeleconomie aan de slag gaan. Nee, zoals vroeger wordt het nooit meer.”


Belfius Lease:

snelheid en flexibiliteit voor al uw investeringsbehoeften

Snelheid en flexibiliteit. Dat is waar Belfius Lease naar streeft en handelt. Wij luisteren naar uw behoeften en bieden oplossingen op maat. Uw onderneming kan bij ons terecht voor het leasen van allerhande materiaal gaande van bedrijfsuitrustingen, gebouwen, transportmiddelen, informatica tot zelfs groene installaties zoals windmolens. U vermijdt complexe en dure waarborgen. Kortom, leasing ondersteunt uw investeringsbehoeften met een positieve invloed op uw werkkapitaal. Nog meer voordelen en informatie vindt u op www.belfius-lease.be, of neem rechtstreeks contact op met onze teams via het nummer 02/222 37 08.

Verantwoordelijke uitgever: Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel IBAN BE23 0529 0064 6991 - BIC GKCC BE BB - RPR Brussel BTW BE 0403 201 185 - FSMA nr. 19649 A


8

PROFIELINTERVIEW MIEL HORSTEN

FOKUS-ONDERNEMEN.BE

‘Nee, half België heeft geen leaseauto’ Door het huidige fiscale klimaat in ons land zijn leasewagens geweldig populair bij ondernemers en zelfstandigen. De goegemeente vindt echter dat leasebakken voor te veel files zorgen en nefast zijn voor het milieu. Waarheid of dichtung? Dat vroegen we aan Miel Horsten, directeur van Renta. TEKST FREDERIC PETITJEAN

W

einig landen waar de leaseauto zo populair is als in België. Tijdens het eerste semester van vorig jaar werden er 55.000 stuks ingeschreven, op een totale markt van 272.000 inschrijvingen. Ook opvallend: de dure premiummerken Audi, BMW, Volvo en Mercedes zijn goed voor bijna de helft van de inschrijvingen. Zo’n hoop auto's moeten toch een berg CO2 uitstoten? “Het is maar hoe je het bekijkt”, zegt Horsten.

Een argument dat vaak pro leasen aangevoerd wordt, is dat leasewagens jong zijn en dus minder vervuilen. Hoe zit dat precies? “Ja, dat klopt en dat leeftijdsverschil is zelfs vrij aanzienlijk in ons land. Een leasewagen wordt gewoonlijk voor 36 tot 48 maanden gehuurd, dat is de totale omlooptijd. Dat wil zeggen dat heel dat leasepark gemiddeld om de vier jaar wordt vernieuwd. De gemiddelde leeftijd van een leaseauto is ongeveer 24 maanden. Vergelijk dat even met een particuliere auto: die is gemiddeld bijna negen jaar oud. Het gevolg is natuurlijk dat innovatieve technologieën om de CO2-uitstoot tegen te gaan, maar ook bijvoorbeeld om de veiligheid te verhogen, veel meer aanwezig zijn in de leasevloot. Een gemiddelde leasewagen die in het afgelopen jaar werd gekocht, stoot ongeveer 114 gram CO2 uit. Bij de particulieren is dat 120 gram. Maar daar komt de milieuballast van de bestaande, oude vloot natuurlijk nog eens bij.”

BEELD NICO VAN DAM

Wat heeft die vergroening in de leasesector bevorderd? “Een aantal zaken hebben daar een rol in gespeeld. In België is de autofiscaliteit voor een goed stuk aan de CO2-uitstoot gelieerd en bedrijven gaan daar tegenwoordig heel bewust mee om. In veel car policies bijvoorbeeld wordt de CO2-uitstoot expliciet gelimiteerd. Ook de wet-

Soms lijkt het alsof half België met een leaseauto rijdt, dat klopt niet geving rond het ‘voordeel alle aard’ (een voordeel dat werkgevers gratis of tegen lage vergoeding aan hun werknemers toekennen en dat aan een bedrijfsvoorheffing onderworpen is, red.) heeft zeker de vergroening bevorderd. Daarnaast zijn het natuurlijk ook de autoconstructeurs zelf die mee aan de kar hebben getrokken. En naast het puur fiscale of financiële is zeker ook het maatschappelijk bewustzijn rond milieu gestegen.”

Mag je dat een imagokeuze noemen van de bedrijven? “Dat mag je (lacht). Ik zie toch dikwijls dat bedrijven er rekening mee houden welke waarden hun werknemers uitstralen. Een vertegen-

woordiger die met een gigantische Hummer komt aangereden, geeft natuurlijk een heel ander beeld dan wanneer hij met een groene auto bij de klant aankomt.”

Desondanks zorgen ook leasewagens mee voor file. En het zijn er nog al wat. “Ja, ik weet dat dat een onderwerp is waarover de boutades over en weer vliegen, maar je moet toch voorzichtig zijn en cijfergegoochel vermijden. Er is bijvoorbeeld veel verwarring over het aantal leasewagens. Soms lijkt het alsof half België met een leaseauto rondrijdt, maar dat klopt niet. Wij, van Renta, staan in voor ongeveer 95 procent van de Belgische markt, plus-minus 360.000 auto’s, maar wel op een totaal wagenpark van 5,5 miljoen. Het slechte imago van de bedrijfswagen in het mobiliteitsprobleem is dus toch wel wat overroepen. Pas op, dat wil niet zeggen dat we onze verantwoordelijkheid willen ontlopen. Ik ben er van overtuigd dat de bedrijfswagen en de salariswagen een onderdeel kunnen vormen van de oplossing.”

Hoe zou die oplossing er dan kunnen uitzien? Er wordt de laatste tijd veel gesproken over het mobiliteitsbudget: een combinatie van een bedrijfswagen met een fiets- of treinabonnement. Onder zulke zaken willen wij als Renta onze schouders zetten, zoiets kan ons vooruit helpen. Maar daar stopt het niet, want alleen dat zal niet

'De vraag naar hybrides en elektrische voertuigen stijgt wel, m

Uw antwoord in de zoektocht naar een

professioneel netwerk van carrosseriebedrijven

’ toplocaties verspreid over België ’ÀH[LEHOH.02¶VPHWMDUHQODQJHHUYDULQJ ’DDQVSUHHNSXQWFHQWUDDOFODLPVSURFHV

www.schadenet.be info@schadenet.be

schadenet 1/3 knack.indd 1

2/06/16 16:12


MIEL HORSTEN PROFIELINTERVIEW

#LEASINGENFLEET

De overheid moet thuiswerk meer aanmoedigen, daar zijn resultaten te halen om files in te dijken

genoeg zijn, denk ik. De overheid zou bijvoorbeeld ook thuiswerk nog meer moeten aanmoedigen. Daar zijn heel snel resultaten te boeken: laat elke medewerker één dag per week thuis werken en het probleem is al 20 procent kleiner. Maar zoiets vergt ook wel een mentaliteitsverandering, natuurlijk.

Begint dat mobiliteitsbudget al aan te slaan? In het begin waren het vooral grote jongens als Proximus en de grote consulting agencies die zoiets hadden, maar het begint meer en meer naar kmo’s door te sijpelen. Ook al omdat Generation Y, die nu op de arbeidsmarkt terechtkomt, heel anders met bedrijfswagens omgaat. Zij hebben veel minder zin om in de file te gaan staan. Zo speelt het ook zijn rol op HR-gebied.

De leasemarkt was traditioneel heel diesel-minded, maar die brandstof ligt de laatste tijd nogal onder vuur. Heeft benzine een toekomst in het leaseverhaal?

maar hun aandeel blijft eerder beperkt.'

In Vlaanderen was benzine in 2014 goed voor 8 procent van de leasevloot. Ondertussen is dat al 12 procent geworden, er zit dus toch wel een geleidelijke omslag in. Dat heeft te maken met rijafstanden die kleiner worden, het prijsverschil met diesel dat daalt en de fiscaliteit die stilaan wordt gelijkgeschakeld. We proberen het aan te moedigen, maar veel car policies worden maar om de paar jaar herzien. Dus dat neemt wel weer wat tijd in beslag.

Ook het dieselgate-schandaal van Volkswagen heeft het imago van die brandstof een knauw gegeven, dat gaat eveneens zijn invloed hebben, denk ik.

En hybrides en elektrische voertuigen? De vraag stijgt wel, maar hun rol blijft eerder klein. Er is ook zo’n snelle vooruitgang qua autonomie van de elektrische auto's dat hybrides een beetje tussen de plooien vallen, vrees ik. Specifiek voor elektrische auto's zag je twee golven. In eerste instantie was het een pure imagokwestie, een statement bijna. Nu is het al eerder een bewuste gebruikskeuze. In het begin had men ook vooral oog voor de nadelen van een elektrisch voertuig, het trage opladen en de beperkte autonomie bijvoorbeeld. Nu zien klanten vooral de voordelen: je moet niet meer gaan tanken, ze zijn heel stil en comfortabel en de TCO, total cost of ownership, is heel voordelig, met dank aan de hoge aftrekbaarheid.

SMART FACTS Wat zou u geworden zijn als u niet in deze sector was terechtgekomen? Muzikant, denk ik. Ik noem mezelf wel eerder gitaarverzamelaar dan gitarist. Maar rockgitarist is toch lang mijn droomjob geweest (lacht).

9

3 VRAGEN AAN...

INGRID NYS ZAAKVOERSTER NOA TRAININGS Waarom is een doorgedreven veiligheidsbeleid belangrijk? “Een doorgedreven veiligheidsbeleid doorheen het hele bedrijf schept een draagvlak. Wanneer alle veiligheidsneuzen in dezelfde richting staan, zal er automatisch veiliger gewerkt worden. Daardoor zullen er dan weer minder incidenten, schades of ongevallen plaatsvinden.”

Hoe maakt veiligheid deel uit van een bedrijfscultuur? “Veiligheid moet aanwezig zijn in de structuur van een bedrijf. Daarmee bedoel ik dat er een vaste werkwijze moet zijn en er consequent moet worden opgetreden bij gevaarlijke handelingen. Heel veel zaken hebben een invloed op het veiligheids-DNA van een bedrijf: de manier van leiding geven, van communiceren en van omgaan met elkaar bijvoorbeeld. De leidinggevende moet bij wijze van spreken veiligheid uitstralen, dat heeft namelijk een invloed op het gedrag van zijn werknemers op de werkvloer.”

Wat zijn de grootste veiligheidsrisico’s binnen bedrijven? “Alles begin bij orde en netheid. Een nette en ordelijke werkomgeving voorkomt niet alleen vallen en struikelen, het zorgt er ook voor dat mensen nauwkeuriger en meer volgens de regels te werk gaan. Daarnaast zijn er ook enkele zaken die altijd risico’s met zich meebrengen, zoals een te hoge werkdruk, nonchalance, een onduidelijk beleid of machogedrag bijvoorbeeld.”

NIEUWE GROEP ERVAREN KOETSWERKHERSTELLERS MET FOCUS OP LEASING EN FLEET 

NATIONALE DEKKING MET 14 SERVICEPUNTENSTERKE SCHADESTATISTIEKEXPERTS IN SMART REPAIRPICK-UP AND DELIVERYUNIFORME COMMUNICATIE EN ADMINISTRATIEGEGARANDEERD GROTE KLANTENTEVREDENHEID

MAIL KAREL@DAMAGE.ONE EN ONTDEK UW VOORDELEN

WWW.DAMAGE.ONE BRUGGE • ROESELARE • KORTRIJK • GENT • ANTWERPEN • WAASLAND • HASSELT • BREE • BRUSSEL • GRIMBERGEN • BOORTMEERBEEK • MACHELEN • NIJVEL • LUIK


10 OVERZICHT MATERIAAL

FOKUS-ONDERNEMEN.BE

Of hoe delen meerwaarde creëert Bij leasing denken de meeste mensen automatisch aan bedrijfswagens. En dat terwijl het concept zoveel breder gaat dan mobiliteit. Zo vallen eigenlijk alle denkbare producten die in een bedrijf kunnen worden ingezet, onder equipment leasing, zoals Helga Laureys, asset & procesmanager van Belfius Lease, aangeeft.

Industriële machines en uitrusting

Bouwkundig materiaal

“Met industriële machines bedoel ik concreet alle mogelijke machines en uitrustingen die nodig zijn voor het uitvoeren van de kernactiviteiten van een productiebedrijf. Die moeten dus niet per se worden aangekocht, maar kunnen perfect worden geleased. Dat gaat bijgevolg heel breed, van paneelzagen over CNC-machines tot volledige productielijnen. Voor winkels of horeca kan dat dan gaan over koeltogen, kassasystemen of vending machines.”

“Leasing is bij het grote publiek vooral bekend als investeringsvorm voor auto's. Maar meer dan de helft van de leasings, afgesloten in België voor roerende goederen, heeft betrekking op andere materialen dan bedrijfsvoertuigen of personenwagens. Zo kan bijvoorbeeld ook alles wat nodig is op bouwwerven, bij wegenwerken of andere bouwkundige projecten worden geleased. Voorbeelden daarvan zijn kranen, hoogtewerkers en graafmachines.”

IT- & kantoormaterieel

Hernieuwbare energie

“Voor de ondersteuning van de bedrijfsactiviteit, en dan meer specifiek in een kantooromgeving, kan ook een beroep worden gedaan op leasing als investeringsmiddel. Producten die in dat opzicht heel courant worden geleased zijn IT-materiaal, bureaustoelen, printers, tot zelfs volledige telefooncentrales. Bovendien kunnen ook de transport- en installatiekosten inbegrepen zijn, waardoor de leasingnemer bijna geen liquiditeiten nodig heeft.”

“Ook verschillende vormen van hernieuwbare energie komen in aanmerking voor leasing. Zonnepanelen vormen een belangrijk aandeel in deze categorie. Voor andere vormen van hernieuwbare energie kan er eveneens een leasingformule worden uitgewerkt. Dan denk ik bijvoorbeeld aan WKK-installaties of windmolens. En omdat de leasinggever volledig eigenaar blijft van het geleasede goed, worden complexe en dure administratieve garantieprocedures vermeden.”

Medisch materiaal

Big items

“Specifiek voor de medische en zorgsector kan leasing een oplossing bieden. De geleasede materialen kunnen zeer divers zijn. Enkele concrete voorbeelden: tandartsstoelen, echoapparatuur, röntgensystemen, scanners, veterinaire toestellen, apparaten voor reiniging en sterilisatie... En aangezien de financieringshuur beter afgestemd is op de levensduur van het bedrijfsactief, zijn langere looptijden perfect mogelijk.”

“Dit is de categorie die wellicht het meest tot de verbeelding spreekt. Hoe groot de toestellen ook zijn, ze komen wel degelijk in aanmerking voor leasing. Binnen deze groep gaat het dan voornamelijk over vaar- en vliegtuigen: boten, kleine vliegtuigen, helikopters of andere grote transportmiddelen. Ook spoorwegmateriaal kunnen we hieronder thuisbrengen. De markt van big items als leasingproduct is trouwens heel sterk aan het groeien.”

TEKST HANNES DEDEURWAERDER

Total transparancy, total control! Efficiënt beheer van bestuurderswissels en uw stilstaande voertuigen ONZE DIENSTEN: •

Online poolmanagement systeem

Logistieke service van wagenpark

Regelen reparatie/onderhoud/banden

In & Out service: inname en uitgifte van voertuigen met conditierapport

Schadeherstel

Opslag en beheer van poolwagens

Fleetport.be | Cokeriestraat 5B, 1850 GRIMBERGEN | 02 260 11 30 | brussel@fleetport.be | www.fleetport.be


DATS 24-tankstation in de buurt van uw bedrijf?

uw winstcode fleetknack

Geef uw winstcode door via 02 363 53 54 of sales@dats24.be

De meeste bedrijfsvoertuigen tanken in één tankstation dicht bij het werk. Of in een tweede, dichter bij huis. Waarom zou u dan als fleetmanager of zaakvoerder kiezen voor een té uitgebreid netwerk en dus té dure brandstof? Bel of mail DATS 24. Vermeld uw winstcode ‘fleetknack’. En samen berekenen we de winst voor uw bedrijf. We gaan dan ook na of CNG (aardgas voor voertuigen) past binnen uw mobiliteitsbehoefte en binnen uw wagenpark. Dát is slim tanken.

dats24.be colruytgroup.be


12 EXPERTPANEL SECTOREN

FOKUS-ONDERNEMEN.BE

Please, lease me

Leasing wordt vaak geassocieerd met bedrijfswagens. Het principe kan echter op heel wat bedrijfsonderdelen worden toegepast, zoals software, rollend materiaal of kantoorartikelen. Maar waar precies liggen de uitdagingen en kansen? TEKST HANNES DEDEURWAERDER

FRAN DEVOS VELOBILITY, SPECIALIST IN FIETSLEASING

PIETER GOOSSENS MANAGER MARCOM & INNOVATION ATHLON

ROELAND VRIENS MANAGER FLEET OPEL BELGIUM

Wat zijn de leasingknelpunten en -uitdagingen binnen uw sector?

“Dat hangt er vooral van af op welke manier de fiets wordt ingezet. Zo hebben we industriefietsen die nooit het domein van het bedrijf in kwestie verlaten, zoals in de haven. Verder hebben we woon-werkfietsen die worden ingezet om te pendelen tussen woonst en werk. Ten slotte zijn er de loonfietsen, die in het verloningspakket zijn verwerkt. De knelpunten situeren zich vooral in die laatste categorie, omdat het wettelijk kader rond het mobiliteitsbudget nog steeds niet is geregeld door deze regering. Daarom weten vooral de kleinere sociale secretariaten vaak niet hoe ze de loonfiets moeten inzetten. Er zijn voorstellen ingediend, maar niet omgezet in een wetgevend kader.”

“Mobiliteit is al jarenlang een probleem in ons land. Door de economische crisis is dat probleem wat blijven aanslepen, maar intussen is de economie aan het heropleven. Bijgevolg worden de files weer langer en verliezen we opnieuw meer tijd. Toch zie ik dat niet als de grootste uitdaging, omdat het een gedragsverandering vereist, die we niet meteen kunnen realiseren. Volgens mij is hét knelpunt in ons land de fiscaliteit. Voor bedrijven is dat vaak een enorm kluwen van niet-transparante regels en wetgeving: afwijkende aftrekbaarheids- en RSZregels, verschillende interpretaties van voordeel alle aard... En dan zwijg ik nog over het mobiliteitsbudget dat nog altijd niet ten gronde is geregeld.”

“Het grootste knelpunt is dat het directe contact met de klant verdwijnt. Het internet heeft ervoor gezorgd dat het aantal showroombezoeken drastisch is gedaald. De klant zoekt al zijn informatie online én wordt gestuurd door het leasebudget binnen het zogenaamde cafetariaplan (systeem waarbij de werknemer zelf zijn loon- en arbeidsvoorwaarden samenstelt, red.). Positief is dan weer het totaal nieuw fenomeen van private lease. In Nederland bestaat het fenomeen al langer: daar denken de constructeurs tegen 2020 zo’n 100.000 private leasewagens op de baan te hebben. Maar ook de Belg stapt dus stilaan af van het idee van een eigen auto.”

Hoe gaat u concreet te werk?

“Wat de industriefiets betreft, is het heel eenvoudig: die wordt uitbesteed aan een individu of ploeg, die er vervolgens in zijn bedrijf mee aan de slag gaat. Dan denk ik bijvoorbeeld aan bedrijven in de haven, die de fiets inzetten om het vaak uitgestrekte bedrijfsdomein te overbruggen. Bij de woon-werkfiets en loonfiets behandelen we de gebruiker als een echte klant: hij maakt een testrit, bekijkt de fiets en wordt vervolgens opgemeten, om een zo goed mogelijke match te verkrijgen. Net als bij de industriefiets houden we na de aanschaf rechtstreeks contact met de fietser, voor het geval dat er problemen zouden optreden.”

“Wij zijn gespecialiseerd in operationele car lease tot 3,5 ton, en dat zowel op lange als korte termijn (vervangwagens, aanloopwagens…). Dat houdt niet alleen autoverhuur in, maar ook de hele operationele cyclus: fiscaliteit, inschrijvingen voor verkeersbelastingen, bandenvervanging, pechverhelping, onderhoud, repair, noem maar op. Wij werken momenteel ook aan een mobility card, waarmee je alles kunt doen: parkeergeld betalen, trein- of taxirit boeken, tanken, een huurfiets bestellen, kortom, je hele mobiliteit organiseren. Het Zwitsers zakmes van de mobiliteit, zeg maar. Die verbreding van de waaier vinden wij heel belangrijk.”

“Wij hebben drie grote klantengroepen: maatschappijen die wagens op korte termijn verhuren, bijvoorbeeld aan mensen die op reis vertrekken. Vervolgens verkopen wij voertuigen aan grote wagenparken, volgens heel individueel ingevulde contracten. De derde groep zijn de auto's die wij als standaard leasingproducten zien, namelijk verkoop aan zelfstandigen en kmo’s die een bedrijfswagen wensen. Onze fleetcel voor België bestaat in totaal uit twaalf mensen, en dat is het team dat ik als fleet manager aanstuur. Ik onderhoud ook alle contacten met dealers en leasingmaatschappijen.”

Welke productgroepen zullen er in de toekomst nog geleased worden?

“Wij kunnen uiteraard alleen maar spreken over producten binnen de sector van duurzame mobiliteit. In dat opzicht zie ik vooral kansen voor bijvoorbeeld de velomobiel, een overdekte ligfiets. Of voor elektronische steps, eenwielers, de Oxboard (een soort Segway zonder stuur, red.) en elektrische one wheelers. Dat zijn voorbeelden van vernieuwend en compact transport die heel goed samengaan met het openbaar vervoer. Het is namelijk zo dat voor afstanden van meer dan 15 kilometer veel mensen afhaken om met de fiets te pendelen. Indien ze compact transport zouden kunnen combineren met een rit per trein of fiets, zullen ze de overstap wellicht sneller maken.”

“Wat auto's betreft, zie ik vooral nog groeimogelijkheden op het vlak van plug-in hybrides of elektrische auto's. Momenteel is slechts 1 à 2 procent van het Belgische bedrijfswagenpark van dat type, de dieselauto blijft dominant. Wat de alternatieven betreft, zie ik een belangrijke rol weggelegd voor (elektrische) fietsen. Vooral in steden of bedrijven, waar het openbaar vervoer goed bereikbaar is. Helaas is dat met onze klassieke bedrijfsparken vaak niet het geval. Nog te veel werknemers komen met de bedrijfswagen naar het werk omdat die voor hen betaald wordt, ze hoeven de alternatieven dus niet te overwegen. De trein nemen bijvoorbeeld kost hen wél geld, daarom laten ze die links liggen.”

“Hybride auto's zijn geen speerpunt van ons, elektrische wagens absoluut wel. Wij waren zelfs pionier op dat vlak, en binnenkort lanceren wij de tweede versie van ons model Ampera. Maar de elektrische wagen wordt in België en ook in de rest van Europa nog vaak als iets nieuws beschouwd. De markt van elektrische batterijen evolueert ook heel sterk, met als gevolg dat leasingmaatschappijen heel moeilijk de restwaarde en dus het risico kunnen inschatten. Op dat vlak kan onze markt zeker nog leren van andere markten.”


Uw geluk bij een ongeluk

Autoschade? Vecarro, uw geluk bij een ongeluk. Want voor u gaat het Vecarro-team verder. Door u te ontzorgen waar we maar kunnen: van uw eerste telefoontje tot u weer in uw piekfijn herstelde wagen stapt. Onze service is vlot, efficiënt én altijd toegespitst op het comfort van onze klanten. Bent u particulier of vlootverantwoordelijke? Vecarro is altijd uw geluk bij een ongeluk.

Vecarro Limburg HOOFDKANTOOR

Essenlaan 5, 3600 Genk info@vecarro.be +32 89 460 460

Vecarro Kempen Visbeekstraat 5, 2300 Turnhout info@vecarro-kempen.be +32 14 426 284

Vecarro Brabant Waversesteenweg 256, 3090 Overijse info@vecarro-brabant.be +32 2 687 77 95

Vecarro Oost-Vlaanderen Bedrijvenlaan 1, 9080 Lochristi info@vecarro-ovl.be +32 9 326 77 90

Uw auto is in Goede Handen Al onze locaties worden bemand door goed opgeleide en klantgerichte IMO medewerkers die klaarstaan om u van een persoonlijk advies te voorzien en al uw vragen te beantwoorden. Bij onze bemande wasstraten blijft u rustig in uw auto zitten terwijl het personeel uw auto een goede voorbehandeling geeft. Zij begrijpen hoe belangrijk uw auto voor u is en doen er alles aan om uw IMO ervaring naar volledige tevredenheid te laten verlopen.

Als extra optie kunt u ervoor kiezen uw velgen grondig te laten reinigen met onze speciaal ontwikkelde velgenreiniger die alle remstof van uw velgen verwijderd, ook op de lastig te bereiken plaatsen; dit zorgt voor de extra ‘finishing touch’! Onze machines zijn allemaal in Duitsland gefabriceerd, waarbij het stereotype wordt waargemaakt. Oog voor detail en perfectie is de standaard als het op onze zorg voor uw auto aankomt. Deze apparatuur co m b i n e r e n wij met wasproducten die door wereldwijde marktleider Autoglym speciaal voor IMO zijn ontwikkeld. Dit zorgt voor resultaten die niet alleen vriendelijk zijn voor uw auto, maar ook voor uw portemonnee en het milieu.

Een brandschoon resultaat waar u trots op kunt zijn

Onze medewerkers zorgen er met behulp van een speciale hogedrukreiniger voor dat het oppervlakkige vuil van uw auto wordt verwijderd. Zo kan onze borsteltechnologie in de wasstraat uw auto hierna zacht – en natuurlijk krasvrij – wassen.

www.imocarwash.com


14 CHRONICLE LEON DHAENE

FOKUS-ONDERNEMEN.BE

Leasing: de weg naar succes?

Met een gemiddelde groei van 10 procent per jaar, doet de leasingsector het goed in Europa. De sector profileert zich als de nieuwe financier van kmo’s en beschikt intussen over een behoorlijk uitgebreid aanbod. Maar een groeiende sector, brengt ook een groeiende wetgeving met zich mee. TEKST LEON DHAENE, DIRECTOR GENERAL, LEASEUROPE

T

ot voor kort sloten zowel kleine, als middelgrote bedrijven hun kredieten af bij traditionele banken. Vandaag wordt het voor kmo’s echter steeds moeilijker om toegang te krijgen tot die bankkredieten. En daar kan leasing een oplossing bieden. Studies hebben namelijk aangetoond dat bedrijven die regelmatig terugvallen op leasing, meer kans hebben op succes en bovendien ook winstgevender zouden zijn. Daarbij wordt het aanbod van de leasingsector steeds uitgebreider. De belangrijkste nieuwkomers van de voorbije periode zijn vooral complexe technologieën zoals cloud services, 3D-printing, connected cars en Mobility Mix.

NIET ALLEEN HET aanbod neemt toe, ook de Europese regelgeving omtrent leasing is de voorbije jaren sterk toegenomen. Dat is een opmerkelijke trend. Het intense prudentiële toezicht heeft een invloed op de kosten van zowel de rapportering, als de compliance. Ook de digitalisering is bezig aan een stevige opmars. Daarbij denk ik aan elektronische contracten, digitale handtekeningen, big data management, intensiever informatiebeheer... Een nadeel is wel dat er heel wat zorgen bij komen kijken. Of het gaat om data privacy, fraude of beveiliging, er moet continu rekening worden gehouden met die bijkomende zaken.

EEN ANDERE TREND die we zien in de

Bedrijven die regelmatig een beroep doen op leasing, hebben meer kans op succes

leasingsector, heeft te maken met circular economy. De rol van milieuoverwegingen bijvoorbeeld, is de voorbije jaren sterk toegenomen. De CO2-impact van het wagenpark bijvoorbeeld, of een tweede ‘leasingleven’ geven aan eigen bezittingen en een efficiënter beheer van de volledige business. MAAR DE SECTOR staat ook voor een aantal uitdagingen. De veralgemening van de nieuwe lease accounting standaard IFRS 16 bijvoorbeeld, is loodzwaar voor de kleinere spelers in de sector. Ook het Bazel Comittee is bezig aan een aantal nieuwe initiatieven. We hopen uiteraard dat ook zij geen buitenproportionele voorwaarden zullen stellen aan de leasingsector. Een andere zorg is de gelijke toegang tot het kapitaal. Al moet ik zeggen dat we op dat vlak succes hebben geboekt. Onze interventies rond de wetgeving en securitisation waren meer dan geslaagd. DE SECTOR IS volop bezig om haar plaats in de ondernemerswereld te veroveren en wint snel terrein. Kleinere bedrijven kiezen steeds vaker voor leasing als financiering voor nieuwe investeringen. Hopelijk slagen de sector en de regelgeving erin om de handen in elkaar te slaan en kunnen de huidige uitdagingen snel worden overwonnen om van leasing de weg naar succes te maken.

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE OPLOSSING VOOR DE CARROSSERIEHERSTELLINGEN VAN UW VLOOTWAGENS ? ü

35 Carrosserieherstellers gespecialiseerd in herstellingen van vlootwagens

ü

Carrosserieherstellingen voor alle merken

ü

Een snelle, flexibele en volledige dienstverlening

ü

Een kwaliteitslabel erkend door alle verzekeringsmaatschappijen

Heeft u als vlootbeheerder nood aan een nabijgelegen en doeltreffende hersteldienst ? Neem contact met ons op : Michel Vergaert michel@axialbelgium.be +32 (0) 498 66 20 81

Kijk op www.axialbelgium.be


Alles op wieltjes met Sixt Sixt is een familiebedrijf dat heel wat kennis en expertise in huis heeft en daardoor durft te investeren. Dat is belangrijk, want de service die wij willen bieden gaat hand in hand met de technologische vooruitgang. Mobiliteit is een groot onderdeel van ons leven. We zijn altijd onderweg, maar vervloeken onze wagen wanneer we weer eens in de file staan of geen parkeerplek vinden. Sixt gaat op zoek naar mobiliteitsoplossingen op maat, en dat is nodig. Onze auto’s staan gemiddeld namelijk 22 uur per dag stil. “Momenteel zitten we volop in een overgangsfase”, vertelt Rob Wouters, corporate sales manager bij Sixt. “We bieden niet alleen producten aan, maar ook een mobiliteitsoplossing. Ons doel is om de mobiliteit efficiënter te maken door ze opnieuw te organiseren. We willen de wereld veranderen op het vlak van mobiliteit door te investeren in technologie en vooruitgang.” Een van die oplossingen is Sixt fastlane: een service die je toelaat om

je auto 24 uur per dag snel en gemakkelijk op te halen zonder langs de balie te passeren. Wouters: “Het enige wat je moet doen, is de Sixtapp installeren op je smartphone. De fastlaneservice is bovendien volledig gratis!” Ook reserveren kan je altijd tot 48 uur op voorhand via de Sixtapp, telefonisch, online of via e-mail. De wagens die Sixt ter beschikking stelt, zijn bovendien altijd en in elk ophaalpunt van hoogwaardige kwaliteit. Ons aanbod bestaat namelijk voor het overgrote deel uit premium merken. “Zo geniet je altijd van kwaliteit, eender welk type personenauto je kiest. De gemiddelde leeftijd van onze wagens is zo’n zes maanden, splinternieuw dus”, aldus Wouters.

De kernwaarde van Sixt is en blijft dus service. De werkwijze wordt aangepast aan de wensen van de klant een maakt mobiliteit mogelijk tot op het hoogste niveau. Sixt is de mobiliteitsaanbieder voor zowel autoparken als bedrijfs- en privéklanten. De combinatie van onze kennis en het proberen voldoen aan de eisen van onze klanten zorgen ervoor dat bij Sixt alles op wieltjes loopt: letterlijk én figuurlijk.

Sixt zorgt er daarnaast ook voor dat haar klanten een verzekering op maat krijgen, zowel in het binnen- als in het buitenland. “Iedere klant ontvangt een standaard verzekeringspakket”, vertelt Wouters. “De offertes worden ook steeds op voorhand gemaakt, zodat onze klanten nooit voor verrassingen komen te staan.”

Rob Wouters

Corporate Sales Manager

www.sixt.be

Perfect automotive logistics Delighted customers are our goal

RELEASING AGENT

TRANSPORT LOGISTICS

VEHICLE LOGISTICS CENTER

END CUSTOMERS

Compoud and Storage services

PDI and Carwash

Services Overview

• • • • • •

• • • • • •

• • • • •

Storage: 42K m2 -5500 asphalted parking places State of the art security system Warehouse storage for high quality vehicles Charging system for electric cars Gas station Automatic inhouse compound management systeem The market leader in vehicle logistics and sevices in Belgium

Automatic washing street capacity = 45 cars / hour Water recycling system Soft top brushes Wax & shine principle Rinsing with rain water

• • • EN ISO 9001 & Eurogarant Certified

Car washing – car preparation – PDI Remarketing – Body shop Smart repairs – PDR- Hail damage Storage Fleet preparation Logistics services (external compound management) Software support/development RFID Conversions (electrical – technical-mechanical) Stickers, Auctions, ETC…

Hödlmayr Logistics Belgium N.V., Prinsenweg 2, B-3700 Tongeren, P +32 12 390700 / +32 12 390703 ivan.driesen@hoedlmayr.com, www.hoedlmayr.com


IN EEN VERANDERENDE WERELD,

BEPALEN WERKNEMERS ZELF HOE ZE ZICH VERPLAATSEN.

ARVAL MOBILITY LINK

Arval maakt mobiliteit eenvoudig. Samen met u zorgen wij voor een soepele implementatie en uitvoer van een mobiliteitsbudget met ons online platform Arval Mobility Link. Benieuwd hoe Arval Mobility Link ook u voorbereidt op de toekomst? Meer info op arval.be/mobilitylink of bel 02 240 01 99.

rijschool

Stuur jouw medewerkers veilig de baan op! Bij VAB-Rijschool denken wij aan de veiligheid van jouw medewerkers. Zo kan je bij ons niet alleen terecht voor alle transportopleidingen voor beroepschauffeurs, maar ook voor rijvaardigheidstrainingen voor andere medewerkers. Ons Safe Drivers Plan laat hen kennismaken met de juiste technieken om de veiligheid tijdens het rijden te verhogen en ook eventuele schadekosten te voorkomen. Stuur jouw medewerkers met een gerust hart de baan op. Ga naar www.vabrijschool.be of beter nog, contacteer ons op het nummer 03/780 30 30 of via info@vabrijschool.be en laat ons nadenken over de veiligheid van jouw personeel!

Profile for Smart Media Agency | Fokus

Fokus Leasing & Fleet  

Bijlage van Smart Media bij Knack Magazine.

Fokus Leasing & Fleet  

Bijlage van Smart Media bij Knack Magazine.