Page 1

D I T D O SS I E R W O R D T G E P U B L I C E E R D D O O R S M A R T M E D I A E N VA LT N I E T O N D E R D E V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D VA N D E R E D AC T I E VA N H E T N I E U W S B L A D

NOV ‘19

KIND

Kind & Gezin Opvoeden is geen (wed)strijd

Kiplekkere kroost Wanneer klop je aan bij de dokter?

Speurtocht naar speelgoed Wat brengt de Sint voor je kind?

TINE EMBRECHTS “De huismoeder die braaf thuisblijft bij haar kinderen: in dat klassieke rollenpatroon wilde ik niet vervallen.” LEES MEER OP FOKUS-ONLINE.BE. #FOKUSKIND

Peuters en kleuters:

B

Lekk

h!

er e n pr

ak

t

!

rim

cil e

1 com p

Bij uwé apotheker FONDANT /

-tablet / ✹ ELT is c

Vitamine D blijft van essentieel belang voor gezonde botten en tandjes en ook voor een goede immuniteit.

1 SM

zeker niet vergeten !

si f

a

G-tablet / ✹ TIN

800 400 600 2000 600 600 800 400 400 1000 600 800 400 1000 600


02

EDITORIAL NELE WOUTERS (KIND & GEZIN)

FOKUS-ONLINE.BE

Opvoeden is geen (wed)strijd Soms lees ik ergens een citaat dat me even van mijn sokken blaast. Dat gebeurt zelden écht. Maar toch lijkt het soms dat die ene zin er op dat moment speciaal voor mij staat. Om me een lesje te leren of me te herinneren aan een geleerde les. Komt ie dan:

‘O

pvoeden is geen (wed)strijd’. Helemaal akkoord met dat ‘strijd’-stuk. Ik voer geen strijd met mijn dochter van 10 en zoon van 6. We praten en luisteren naar elkaar en hebben een sterk regeerakkoord. Struikelen doen we enkel over een paar uitvoeringsbesluiten. Sommige zijn her-onderhandelbaar, andere niet. Zoals zijn weerzin voor onbekende dingen en de meeste groenten − er is meer in het leven dan komkommer en kerstomaat − en haar uitstelgedrag, dat pijnlijk herkenbaar is. Dochter en zoon hebben elkaar niet gekozen, maar kiezen wel voor elkaar. Strips zijn hun gedeelde waarde. Ook met mijn man is er geen strijdbijl te begraven. We doen ons best, hij doet het beter, we zien elkaar graag en noemen elkaar geen ‘mama’ of ‘papa’. Dat was zowat het enige waarover we het eens waren qua opvoeding, voor we aan hen begonnen. En cours de route zijn we gegroeid in dat ouderschap, naar elkaar toe.

positivisme voedt, hun oog voor schoonheid scherpt, luistert, voelt wat ze nodig hebben. Ook nog onrecht aanklaagt, schouders versterkt en harten verwarmt in een huis vol mindful humor… Zo eentje. Geen wedstrijd. Niet met anderen. Maar vooral niet met, of eerder tegen, jezelf. Gelukkig, ik zou het niet winnen. Opvoeden is geen marathon of ultrarun, maar iets zonder finish. Het is er altijd. Net zoals een hart dat klopt. Enkel kalmte kan ons redden, en het aanvaarden van ‘wat is’. Je best doen, niet de beste (willen) zijn. ‘Nu’ is belangrijk. Het is een klein woordje en op drukke dagen betekent dat een klein beetje tijd. Want er zijn nog zoveel andere dingen die mijn aandacht verdienen.

Opvoeden is geen marathon, maar iets zonder finish. Het is er altijd.

Vaak is een beetje tijd ook oké. En dat moment is dan helemaal van ‘ons’, daar is dan niks Instagramwaardig aan. Altijd smartphone uit het zicht. Zoals toen mijn zoon van 6 bij onze bijna dagelijkse, keiharde kaart(wed) strijd UNO plots riep: ‘De tafel plakt!’ Ik wilde hem met een ‘lievere’ kaart beboeten dan die harde +4 die ik zonder nadenken net op de stapel smeet. Hij leek zelf verwonderd van die woorden. Zo blij dat ik daar was, op dat moment, en we dan naar elkaar keken. Het was absoluut niet te vangen in een Instagramfoto met perfecte filter. Maar het was wel het beste moment van de dag.

En dan komt het. Opvoeden is geen wedstrijd. En toch was ik graag de allerbeste mama geweest. Zo eentje van de grote onderscheiding. De vette 18/20. Niet zo eentje die bakt en kleren naait. Taarten komen van de bakker en kleding uit de winkel. Maar wel zo eentje die oprecht zeeën van tijd heeft om te luisteren naar haar kinderen, om samen te lezen, en die elke naam en ieder verhaal weet van in de klas. Zo eentje die tovert en knutselt en meegeeft hoe de wereld in elkaar zit. En met perfecte lippenstiftmond parelend schaterlacht en toejuicht. Zo eentje die creativiteit en

TEKST NELE WOUTERS, WOORDVOERDER KIND & GEZIN

04

06

08

14

LEES MEER... 04 Doktersbezoek: Mijn kind, ziek kind 06 Speelgoed: Beter Duploblokken dan een tablet? 08

Profielinterview: Tine Embrechts

12 Expertpanel: Van moedermelk tot eerste papje 14

Joyce Desmael (Fun): Wat brengt de Sint voor je kind?

COLOFON. PRODUCTIELEIDER: Christian Nikuna Pemba HOOFDREDACTIE: Ellen Van Hoegaerden TEKST: Hannes Dedeurwaerder Hermien Vanoost COVERBEELD: Thomas Schurmas VORMGEVING: Anouk Brusselaers DRUKKERIJ: Corelio

SMART MEDIA AGENCY SMART STUDIO Leysstraat 27, 2000 Antwerpen Tel +32 3 289 19 40 redactie@smartmediaagency.be studio@smartmediaagency.be

PREMIUM PARTNER

Kela Pharm, een farmaceutisch bedrijf, bouwt haar portfolio van geneesmiddelen en voedingssupplementen steeds meer uit rond foliumzuurhoudende specialiteiten. Foliumzuur is van essentieel belang gedurende ons hele leven, meer bepaald voor een gezonde zwangerschap maar ook voor het algemeen welzijn in een latere levensfase. Wij streven ernaar vrouwen te overtuigen tijdig foliumzuur in te nemen alvorens zwanger te worden.

Veel leesplezier Zana Lenaerts Project Manager

ADVERTORIAL

www.materiaalmagazijn.be Duurzaam, kwalitatief en avontuurlijk speelgoed dat tegen een stootje kan. MateriaalMagazijn is een initiatief van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw, die lokale speelpleinwerkingen overkoepelt & ondersteunt bij het streven naar meer en betere speelkansen voor élk kind. * korting geldig enkel op vrijdag 29 november 2019 op alle artikelen in voorraad op onze webshop.


ADVERTORIAL

Een glimlach Daar gaan wij voor!

En daar doen wij alles voor.

Elk jaar worden er ongeveer 400 kinderen, waarvan de helft jonger dan 5 jaar, opgenomen in de Belgische brandwondencentra Dat is meer dan 1 kind per dag! Het ziekenhuisverblijf is een zeer emotioneel belastende ervaring voor de kinderen en jongeren. De vzw Pinocchio tracht op verschillende manieren het verblijf aangenamer en dragelijker te maken door: vrijwilligers in te zetten, een wekelijks bezoek van clown Tommy en aankoop van speelgoed. De vzw Pinocchio biedt financiële en psychosociale steun.

ELKE DAG ZIJN ER KINDEREN MET BRANDWONDEN: WIJ HELPEN ZE!

De vzw Pinocchio organiseert ook talrijke activiteiten voor de kinderen en jongeren met brandwonden, zoals: · Moeder-kind thermaal kuurkamp · Terugkomweekend · Re-integratiekamp · 16+ activiteiten · Re-integratie in de klas · Sinterklaasfeest De vzw Pinocchio biedt eveneens preventieve informatiesessies aan verschillende doelgroepen. De vzw Pinocchio geniet geen enkele financiële steun van officiële instanties. Dankzij de giften van particulieren, serviceclubs en bedrijven is de vzw in staat om jaarlijks slachtoffers met brandwonden te helpen. Word ook sponsor en steun ons werk ten voordele van kinderen en jongeren met brandwonden! Fiscaal attest mogelijk vanaf € 40.

www.vzw-pinocchio-asbl.be info@vzw-pinocchio-asbl.be Rekeningnummer: IBAN BE31 0682 2450 9355 BIC GKCCBEBB Ondernemingsnummer: 460.989.035

ADVERTORIAL

Ga naar doyouhearmenow.be en ontdek hoe jongeren de wereld zien.

#DOYOUHEARMENOW #DOYOUHEARMENOW #DOYOUHEARMENOW

Die jongeren van tegenwoordig. Ze hebben ook een mening.

#DOYOUHEARMENOW #DOYOUHEARMENOW

Beste volwassenen, wij zijn de jongeren. De jeugd. We leven op deze wereld, net als jullie. We hebben een mening over deze wereld, net als jullie. Maar vooral: Wij gaan hier nog langer zijn dan jullie. Mogen we meepraten als het over onze wereld gaat? Mogen we meebeslissen als het over onze toekomst gaat?

#DOYOUHEARMENOW #DOYOUHEARMENOW #DOYOUHEARMENOW

MOETEN WE ERUITZIEN ALS 50-JARIGE BLANKE MANNEN IN MAATPAK OM GEHOORD TE WORDEN?

#DOYOUHEARMENOW #DOYOUHEARMENOW


04

GEZONDHEID BIJ DE DOKTER

FOKUS-ONLINE.BE

Mijn kind, ziek kind Een kind in goede gezondheid? Als ouder wil je ongetwijfeld niets liever. Vandaar dat bij ziekte of bepaalde ongewone signalen ouders wel eens in paniek durven raken, en bijgevolg (te) snel bij de dokter te rade gaan. Maar wanneer klop je dan wél idealiter bij de arts aan?

N

iemand wil die ouder zijn die de kostbare tijd van de dokter vermorst door aan te komen met een ziek kind dat uiteindelijk niet ziek blijkt te zijn, of toch niet ziek genoeg om een visite te rechtvaardigen. Anderzijds: jonge ouders zijn vaak heel onzeker, dus kan die paniekreactie hen wel kwalijk worden genomen?

Jonas Dewulf is pediater ofte kinderarts en stelt jonge ouders eveneens gerust: je moet niet bang zijn voor een boze arts als je bezoek een maat voor niets blijkt. “Volg je buikgevoel, en laat je niet opjutten door je omgeving”,

licht hij toe. “Het heeft geen zin om nodeloos ongerust te blijven rondlopen. Laat je kind nakijken als je je niet comfortabel voelt bij de situatie. Al is het voor een banaliteit, de geruststelling kan belangrijk zijn voor jouw

Het ‘niet-pluis’-gevoel is de beste indicator. — HUISARTS ANKE VAN DEN BERGH

Huisarts Anke Van Den Bergh stelt alvast gerust: uiteindelijk is de gezondheid van het kind de verantwoordelijkheid van de ouder, dus moet er met het gevoel of instinct rekening worden gehouden: “Je moet elke klacht serieus nemen. Het is niet omdat iets in de ogen van de arts banaal of pietluttig lijkt, dat het voor de ouders geen bron van ongerustheid kan zijn.” Even goed zullen ouders tijdens een wachtdienst of op spoed zelden te horen krijgen dat ze ‘voor zoiets’ niet hadden moeten komen. Zolang kinderen hun klachten niet goed kunnen omschrijven of uiten, moét er op het gevoel van de ouders worden afgegaan. “En als dat gevoel hen aangeeft dat er iets niet in orde is, is het belangrijk om als hulpverlener hiernaar te luisteren en dat te controleren en het kind te behandelen.”

gemoed, én het kan je ook helpen om je kind beter te leren inschatten in de toekomst.” Wat wel niet altijd geapprecieerd wordt, is dat ouders soms eisen om dringend geholpen te worden voor een langer aanslepend probleem dat helemaal niet acuut is. “Stel dat ze om 2u30 ’s nachts op spoed staan voor een kind dat al twee weken last heeft van een vage buikpijn: dat is dus een probleem dat al twee weken eerder kon nagekeken worden, op consultatie overdag”, aldus Dewulf. “Maar los daarvan kun je het ouders nooit kwalijk nemen dat ze ongerust zijn. Het is uiteindelijk een teken dat ze zo goed mogelijk voor hun kind willen zorgen. Ouders geruststellen kan ook een belangrijk therapeutisch effect hebben. Bovendien is er soms meer aan de hand dan wat er op het eerste gezicht lijkt.” Besluit? De dokter zal je nooit toesnauwen als je als ouder misschien te snel hebt gepanikeerd. Maar toch: bestaat er niet zoiets als een ondergrens, bijvoorbeeld voor koorts? “Eigenlijk niet”, zegt Van Den Bergh. “Het gaat weeral over het gevoel dat ouders erbij hebben. Zo kan een kind door tanddoorbraak en een drukke dag op school ’s avonds een temperatuur hebben van 39 graden. Dan hoef je niet direct actie te ondernemen. Maar als je kind bleek, brakerig en zwak is en nog eens 39 graden temperatuur heeft, dan is het wél de bedoeling dat je naar de dokter gaat. Een goede indicator hierbij is of de temperatuur zakt onder koortswerende middelen. De temperatuur van je kindje zou dan met ongeveer een graad moeten afnemen. Indien dit niet het geval is of als de temperatuur verhoogt, dan is een dokter raadplegen verstandig.”

Voor artsen is het ouderinstinct daarom nog altijd de doorslaggevende factor. “Het ‘nietpluis’-gevoel, zoals wij dat noemen, is de beste indicator”, gaat de dokter verder. “Als je als ouder je kind beoordeelt als ‘anders dan anders’, dan laat je het best even nakijken. Stel dat je een doorgaans heel levendig kind hebt, en opeens gaat hij/zij langdurig in de zetel liggen? Of een kind dat normaal gezien wel een goede eter is, maar plots alle voeding weigert? Dat zijn duidelijke signalen.” Kortom, volg vooral je gevoel, want als ouder ken jij je kindje uiteindelijk het best.

TEKST HANNES DEDEURWAERDER

ADVERTORIAL

!

Dit alles voor een ONKLOPBARE PRIJS

!

+

Onze luiers garanderen een snelle absorptie, zijn hypoallergeen en zijn dermatologisch getest.

+

Efficiëntie en comfort dankzij de platte vorm. De anti-lekkage barrière oefent tot 4 keer minder druk uit op de baby’s huid in vergelijking met standaard luiers. Met behoud van het hoogste beschermingsniveau!

+

Blijk van kwaliteit en vertrouwen, ze zijn Dermatest 5*, Oeko-Tex en FSC gecertificeerd.

+

Ze worden geproduceerd in Duitsland in onze eigen fabriek met een verantwoorde productiemethode die 100% groene stroom gebruikt.

+

NAPPIES WITH SOMETHING TO SAY

Een geheel vrijblijvend LUIERABONNEMENT

Volledig vrijblijvend, u kiest waar en wanneer u uw levering wilt ontvangen, u kunt op elk moment de maat en het leveringsinterval aanpassen en u kan uw abonnement op elk moment stopzetten.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

SLECHTS € 49 PER BOX. LUIERS VAN MAAT 1-6 TUSSEN € 0,22 EN € 0,39 PER STUK. ABONNEMENT ZONDER VERPLICHTINGEN EN MET GRATIS LEVERING.

€ 15 korting op uw eerste bestelling met de code

FOKUS15 *

Ontdek het via www.little-big-change.com *Aanbod enkel geldig voor nieuwe abonnees, niet cumuleerbaar met andere acties en geldig zolang de voorraad strekt.


ADVERTORIAL

Coronatest verdubbelt kans op zwangerschap bij ivf

AZ Jan Palfijn Gent is, naast UZ Brussel, het enige ziekenhuis in Vlaanderen dat de Coronatest kan aanbieden in haar ivf-centrum. Met de Coronatest verdubbelt de kans op een zwangerschap bij ivf. Koppels die na verschillende ivf-pogingen kinderloos bleven, raakten door de Coronatest toch zwanger. De resultaten zijn na amper 5 maanden nu al revolutionair te noemen.

Met de Coronatest wordt de buitenste rand van de eicel (coronacellen) geanalyseerd waardoor een betere selectie van de eicellen kan worden gemaakt. Enkel de eicel met het grootste potentieel wordt in de baarmoeder teruggeplaatst. Dankzij deze techniek stijgt de kans op een zwangerschap aanzienlijk, daalt de emotionele druk die bij ivf komt kijken, en daalt de kostprijs voor patiënten en de gezondheidszorg.

voor onze patiënten verdubbelt.” “Uit onderzoek is ook gebleken dat de genexpressie het beste tot uiting komt bij patiënten die met menopur gestimuleerd werden, waarschijnlijk omdat de eicellen rijper zijn bij dit soort stimulatie.”, voegt Prof. dr. Kaan Osmanagaoglu, fertiliteitsexpert in AZ Jan Palfijn Gent, toe.

Tot nog toe konden embryo’s enkel op hun morfologie of uitzicht worden beoordeeld om ze al dan niet terug te plaatsen in de baarmoeder. Nu wordt voor het eerst de genexpressie van embryo’s onderzocht. Bij de innesteling van embryo’s in de baarmoeder zijn immers 49 genen betrokken. Het unieke aan de Coronatest is dat er drie genen ontdekt zijn op de cumuluscellen (de voedingscellen omheen de eicel) die bepalend zijn voor de slaagkans op een zwangerschap. Bovendien kan de test uitgevoerd worden zonder het embryo te beschadigen. Uit het onderzoek blijkt dat eicellen met deze drie genen ervoor zorgen dat de kans op een succesvolle terugplaatsing in de baarmoeder stijgt van 26 naar 63%. De kans op zwangerschap via een ivf-techniek verdubbelt dus dankzij de Coronatest. De cijfers die uit het onderzoek komen, zijn van toepassing voor een enkelvoudige embryotransfer, waar slechts één embryo wordt teruggeplaatst. De zwangerschapscijfers liggen dus nog beduidend hoger indien er twee of meer embryo’s teruggeplaatst worden.

De test is momenteel nog vrij duur (ongeveer 1400 euro), vandaar dat beide fertiliteitsexperten ook al aanstuurden op een terugbetalingsregeling bij het ministerie van volksgezondheid.

Dr. Wim Decleer, fertiliteitsexpert in het AZ Jan Palfijn Gent beklemtoont het belang van de Coronatest: “Het onderzoek voor deze test is absoluut baanbrekend te noemen en de test zelf betekent een enorme vooruitgang in de fertiliteitsgeneeskunde. Door de ontdekking van drie bepaalde genen in de cumuluscellen, de voedingscellen die zich rond de eicel bevinden, kan de kwaliteit van de eicel veel nauwkeuriger bepaald worden. Op die manier vindt een embryotransfer plaats waarbij de kans op zwangerschap

Beide artsen beklemtonen tenslotte ook dat bijkomend onderzoek nodig zal zijn omdat de test vooralsnog enkel is toegepast bij patiënten binnen de leeftijdscategorie van 22 tot 38 jaar, en dus nog niet bij oudere ivf-patiënten. De eerste ivf-patiënt in AZ Jan Palfijn die voor de zomer al zwanger is geraakt na de Coronatest was ook ouder dan 38, wat uiteraard bijzonder hoopgevend is voor vrouwen en koppels die al een tijdje proberen om zwanger te worden.

Ivf-centrum AZ Jan Palfijn Gent Dr. Wim Decleer, Prof. Dr. Kaan Osmanagaoglu T 09 224 88 50 ivf.centrum@janpalfijngent.be Watersportlaan 5 - 9000 Gent T +32 (0)9 224 71 11 - F +32 (0)9 224 70 42 info@janpalfijngent.be - www.janpalfijn.be

ADVERTORIAL

PR

OL

O I OU T E C T R R C ON T

OD

TENA Discreet is discreet en biedt zekerheid. TENA Discreet geeft drievoudige bescherming tegen doorlekken, geurtjes en een vochtig gevoel. Nu beschikbaar in een nieuwe verpakking.

N

DR

SE C E UR

Y

O

Nieuw Design Ongelooflijk dun. Beschermt als TENA.

Probeer het zelf op TENA.be

1911_ESSITY_TENA_Insertion_Nieuwsblad_NL_01.indd 1

19/11/19 21:24


06

TECHNOLOGIE SPEELGOED 3 VRAGEN AAN...

Beter Duploblokken dan een tablet?

SARAH PLATTEAU DRIJVENDE KRACHT ACHTER DE BABYBOOMBEURS IN BRUSSEL

Wat valt er te beleven op de Babyboombeurs? “De beurs richt zich tot alle jonge en aanstaande ouders die zich op het nieuwe leven in hun huis willen voorbereiden. Ze kunnen er workshops en conferenties over de meest uiteenlopende onderwerpen volgen. Er zijn vroedvrouwen die uitleggen hoe ze hun pasgeboren baby kunnen kalmeren en hoe ze best te werk gaan wanneer ze een badje willen geven. Er zijn yogasessies voor zwangere vrouwen en hun partners, en specialisten van de mutualiteiten die jonge ouders wegwijs maken bij onder andere de administratie van de geboorte. En er is een wedstrijd waarbij ze tot enkele duizenden euro’s aan babyspullen kunnen winnen.” Kun je er ook babyspullen kopen? “Alle grote merken en retailers zijn aanwezig op de beurs. Je kunt er buggy’s testen, autostoelen bekijken en schattige eerste kleertjes kopen. We merken dat veel toekomstige ouders naar de beurs komen om hun geboortelijst samen te stellen. Bij de vorige editie kwamen er 26.000 jonge/aanstaande ouders over de vloer.” Hoe bereid je een bezoek voor? “Op babyboombeurs.be en in de Babyboom-app vind je een overzicht van alle workshops en alle standhouders én een plannetje van de beurs. Zo kun je op voorhand aanduiden waar je zeker langs wilt gaan. Geen overbodige luxe, want de beurs telt meer dan 120 standen.”

FOKUS-ONLINE.BE

De ene ouder vindt dat je er niet vroeg genoeg mee kunt beginnen, de andere ouder houdt de tablet liefst zo ver mogelijk van de kleine peuter- en kleutervingers vandaan. Wie heeft het bij het rechte eind?

O

ver de vraag bovenaan in de titel kunnen we kort zijn: ja, je geeft je peuter beter een berg Duploblokken cadeau dan een tablet. Van driedimensionaal spelen – wat je kind doet wanneer het torens bouwt – zal het immers veel meer over de wereld opsteken dan wanneer het op een schermpje bezig is. “Kinderen ontwikkelen best door zelf te ervaren”, vertelt orthopedagoog/mediapedagoog Davy Nijs, docent en onderzoeker aan de UC Leuven-Limburg en zelf vader van drie. “Gooien ze een bal, dan stellen ze vast dat die van hen wegrolt. Lopen ze tegen hun zelfgebouwde toren aan, dan merken ze dat die omvalt. Een schermpje in 2D kan hen nooit diezelfde ervaring geven.” Weg dus met apps en andere digitale speeltjes voor peuters en kleuters? Dat vindt Nijs te kort door de bocht. Wetenschappelijk onderzoek bevestigt dat een spelletje spelen op de tablet ook voor jonge kinderen een waardevolle en leerrijke ervaring kan zijn. “Zeker wanneer het samen met een volwassene gebeurt”, gaat hij verder. “Wanneer die inpikt op wat het kind ziet en linken legt met wat het in de echte

wereld beleeft, dan is het digitale aanbod zeker een verrijking. Je moet je ukje dus niet per se van die smartphone of tablet weghouden.” Lobke Gielkens, freelance journaliste en bekend van de blog leukewereld.be, houdt haar kinderen in elk geval niet tegen om de digitale wereld te verkennen. De twee oudsten – van 7 en 9 jaar – hebben elk een eigen tablet. “Onze zoon van 2,5 jaar kijkt geregeld mee wanneer ze ermee bezig zijn.

onderwerp te raadplegen of een infoavond te volgen. Zelf gaat hij geregeld voor groepen ouders en grootouders spreken. “Afspraken maken en regels formuleren, liefst in overleg, is een must om kinderen op een veilige manier met technologie te laten opgroeien”, zegt Nijs. “Dat kun je al van jongs af aan doen. Praat met je kind over de inhoud van een spelletje en leg uit waarom het wel of niet geschikt is. Spreek ook af wanneer en hoelang het ermee mag spelen. Op die manier leer je je kind om afwegingen te maken en een balans te vinden. Dat is uiteindelijk waarover het gaat.”

YouTube, is hij nu zelf aan het experimenteren met vlogs. Dat zijn allemaal vaardigheden die hij in zijn latere professionele leven zal kunnen gebruiken.” Toch maakt Gielkens zich ook wel zorgen. Want hoe begeleid je je kinderen in een wereld die niet de jouwe is? En hoe vermijd je dat onlinespelletjes en sociale media een verslaving worden? “Ik ben blij dat onze kinderen óók nog met Lego spelen én ook nog buiten op de

Via een schermpje in 2D zal je kind de echte wereld niet ervaren.

Nijs benadrukt nog dat het aan de ouders zelf is om de grenzen te bepalen. Hoeveel boeken je er ook over leest, je zal de richtlijnen naar je eigen normenkader en naar je eigen kinderen moeten vertalen. Zeker wanneer er meerdere kinderen van verschillende leeftijden in het gezin zijn, is dat een uitdaging. Want hoe leg je aan de jongste uit dat de oudste langer op de Playstation mag spelen, zónder dat er conflict volgt? En hoe vermijd je dat je dochter van vier meekijkt wanneer je zoon van twaalf Fortnite speelt? Welk alternatief geef je haar dan? Duploblokken?

— DAVY NIJS, ORTHOPEDAGOOG Ik twijfel er niet aan dat hij er nog sneller mee overweg zal kunnen dan de twee anderen. Ik zie hem nu al als een professional door de familiefoto’s swipen (lacht).” ‘Met de tablet spelen’ is volgens Gielkens vooral een leuke manier om digitale vaardigheden te ontwikkelen. “Mijn oudste zoon, die nu in het vierde leerjaar zit, maakt al betere PowerPointpresentaties dan ik. En dankzij de filmpjes van Enzo Knol, een vlogger op

trampoline springen”, zegt ze. “Maar ik merk wel dat hun schermtijd toeneemt met het ouder worden. Als we hen laten doen, zijn ze voor een hele avond vertrokken.” Net als veel andere ouders weet ze niet hoe ze daar best mee omgaat. Moet ze regels opstellen en de ‘speeltijd’ beperken? Davy Nijs raadt ouders aan zich goed te informeren, bijvoorbeeld door een boek/website over het

TEKST HERMIEN VANOOST

ADVERTORIAL

topservice met gratis levering voor de geboorte thuis

#mimiracles

voor elke stijl en elk budget maar steeds met oog op kwaliteit

n

da Keuze uit meer

persoonlijke en vriendelijke begeleiding

120 babymerken

professioneel en eerlijk advies

Ontdek het exclusieve Mimi customized label ontwerp bij ons je eigen babycollectie met unieke & personaliseerbare stoffen van eigen atelier

www.mimibaby.be

met een groot voor onze klanten

Geboortelijsten • Doopsuiker & kaartjes • Babygeschenken • Decoratie


ADVERTORIAL

*

Drinkbekers die tegen een stootje kunnen!

Met Tritan™ gaat Nûby™ weer een stapje verder om ouders een erg duurzame, geurloze, maar ook stijlvolle drinkbeker te geven, zodat hun leven net iets makkelijker wordt. En ook kinderen zullen er helemaal gek van zijn dankzij al de leuke designs! *Based partly on industry data

Bezoek ons op www.nuby.be of contacteer ons op info@nuby.be

ADVERTORIAL

Ik kan drinken Ik plas in mijn luier Ik kan huilen Ik kan eten Ik plas of doe mijn grote boodschap wanneer ik wil Ik kan in bad Ik ben nog beweeglijker Ik kan slapen Wij hebben n geen batterije nodigAlléén bij 43 cm pop

BABY Born Soft Touch adv Fokus 255x185 v4.indd 1

22/11/2019 11:51


08

INTERVIEW TINE EMBRECHTS

‘Ik tel niet in jaren, ik tel in kinderen Een druk najaar in het theater, op televisie was ze de omhooggevallen Gina Bresseleers in ‘Gina & Chantal’ op VTM: nee, Tine Embrechts zit nooit echt stil. En dat terwijl ze in thuishaven Borgerhout nog een gezin met vier kinderen te runnen heeft. “Ik heb het gevoel dat we stilaan onze weg beginnen te vinden.”

FOKUS-ONLINE.BE

O

m maar met de deur in huis te vallen: vier kinderen lijkt me niet evident … “Dat is ook allesbehalve evident (lacht). Ik zou kunnen beweren dat ik alles onder controle heb, maar dan zou ik liegen: elk weekend opnieuw moeten Laurent (echte naam van haar vriend Guga Baúl, red.) en ik een moment vinden om te bekijken hoe we de komende week nu weer geregeld krijgen. Het helpt natuurlijk ook niet dat wij, gezien ons televisie- en theaterwerk, geen enkele vorm van regelmaat hebben. Als ik moet optreden in pakweg Oostende, ben ik om 2 uur ’s nachts thuis. Als je dan weet dat de wekker de ochtend daarna om 7 uur staat en er beneden vier kinderen op je wachten…”

De moeilijkste zoektocht binnen mijn eigen gezin: hoe kan ik meer tijd spenderen met mijn oudere kinderen, wanneer de jongste zoveel aandacht vragen? Hoe overleef je dat? “Met vallen en opstaan zeker? Toegegeven: hoe ouder ik word, hoe meer moeite ik heb met die hectiek. Zeker in het besef dat kinderen nu eenmaal een vorm van regelmaat nodig hebben... die bij ons ver zoek is. Wist je dat onze managers onderling met elkaar moeten afspreken wanneer Laurent en ik samen op vakantie kunnen? Nu, tegelijkertijd heb ik het gevoel dat we er stilaan onze weg in beginnen vinden. Zeker omdat Maurice, de jongste, geen baby meer is.” Nooit een nanny overwogen? “Nee, we zeggen dat al jaren, maar uiteindelijk wil ik dat niet. Als je ervoor kiest om kinderen te maken, moet je die ook zelf opvoeden, vind ik. Een nanny zou aanvoelen alsof dat verhaal niet klopt.” Jullie zitten bovendien met twee generaties in huis. “Inderdaad. Oscar, mijn oudste, is 16. De jongste er net 2 is geworden. En daar zit er nog eentje van 14 en eentje van 4 tussen – een peuter, een kleuter en twee pubers dus. Ik voel ook vaak dat de oudsten moeite hebben met de drukte van de twee jongste en zich terugtrekken in hun eigen kamer. Gelukkig hebben we een groot huis (lacht). Anderzijds neemt de oudste al wel eens taken van mij over, als hij ziet dat ik het druk heb.”

TEKST HANNES DEDEURWAERDER

BEELD THOMAS SCHURMANS

Tegen James Cooke op de boot van (de talkshow) ‘Gert Late Night’ zei je vorig jaar dat je het niet meer aankon, en dat vier kinderen gewoon te veel was. Meende je dat? “Toen zat ik er echt door, hoor. Kijk, ik zie mijn vier kinderen doodgraag, maar ik moet toegeven dat ik het toch onderschat heb. Wellicht omdat het wel goed lukte toen alleen de twee oudste kinderen er waren. Maar met nog twee erbij, en met die leeftijdsverschillen? Dat was toch opeens een andere situatie. Gelukkig heb ik altijd heel veel steun en hulp gehad van mijn ouders en nu schoonmoeder – dat moet je zéker vermelden in het interview, want dankzij hen heb ik geen andere job moeten zoeken (lacht).”


TINE EMBRECHTS INTERVIEW

#FOKUSKIND

09

3 VRAGEN AAN...

PIERRE VAN DAMME PROF. VACCINOLOGIE AAN UNIVERSITEIT ANTWERPEN

Die andere job is nooit een optie geweest? “Je bedoelt of ik vind dat mijn keuze om te acteren egoïstisch is? Nee, en wel om twee redenen. Ten eerste doe ik mijn werk heel graag en wil ik mijn kinderen tonen hoe belangrijk het is om een job met passie te doen. Ten tweede ben ik als moeder van vier jongens de enige vrouw in huis: ik wil hen laten zien dat dit niet per se het klassieke rollenpatroon hoeft te betekenen van het huisvrouwtje dat braaf thuisblijft bij haar kinderen. Nee, mama gaat verdorie hard werken om dat kot hier te helpen afbetalen, en dat is niet altijd evident.” Heb je altijd van een groot gezin gedroomd? “Eigenlijk wel. Ik voelde na mijn eerste twee dat het niet af was, wellicht omdat ik zelf uit een gezin van drie kinderen kom. Dus toen Laurent op onze eerste date zei dat hij absoluut kinderen wilde, was ik heel blij – wat mij betreft kon er zeker nog eentje bij. Vier kinderen had ik echter niét meteen in gedachten. Maar ja, toen Gaston in 2015 geboren werd, wilden we niet dat hij zich alleen zou voelen. Dus kwam nummer vier er opeens toch nog.” En alweer een jongen. “Inderdaad, terwijl ik er echt vanuit ging dat het een meisje zou zijn: zo misselijk en anders dat ik me voelde tijdens de zwangerschap! Of ik ontgoocheld was? Goh, toch wel voor de volle vijftien minuten.

Daarna vond ik het vooral grappig: vier zonen, komaan zeg. En intussen zou ik bijlange niet weten hoe ik een meisje zou moeten opvoeden. Geloof me, ik ga het ook niet meer proberen door er nog eentje te maken. Dan kunnen ze mij even goed interneren (lacht).” Zijn je kinderen eigenlijk geïnteresseerd in wat je doet? “Een vijftal jaar geleden wel, omdat ‘Tegen De Sterren Op’ toen een echte hype was bij de jeugd. Ik was dan even de coole moeder, en Laurent de hippe plusvader. Maar nu? Veel minder, ook al omdat jongeren vandaag geen televisie meer kijken. Het is dus zeker niet zo dat ze naar ‘Gina & Chantal’ zitten kijken om mij aan het werk te zien, dat interesseert hen echt voor geen meter… (even stilte) Goh, ‘Gina & Chantal’, wist je dat die opnames al van één kind geleden dateren? Ja sorry, ik tel niet meer in jaren, maar in kinderen (lacht).” Probeer jij je kinderen eigenlijk bewust te maken van issues als klimaat en migratie? “Ja, toch wel, ook al omdat ze er met hun vrienden sterk mee bezig zijn. Maar dan stoot ik weer tegen de realiteit van een groot gezin en een drukke job. Ik wil zo graag elke dag samen met mijn oudste kinderen naar het nieuws kijken, zodat ik ze kan helpen opgroeien tot zelfbewuste, kritisch denkende en sociaal geëngageerde mensen. Maar 19u is natuurlijk net de piekperiode van mijn

Ik wil aan mijn kinderen tonen hoe belangrijk het is om een job met passie te doen. kleine monsters, die dan alle aandacht nodig hebben. Dat vind ik momenteel dan ook de moeilijkste zoektocht binnen mijn eigen gezin: hoe kan ik meer tijd spenderen met mijn oudere kinderen, wanneer de jongste zoveel tijd vragen? Maar nu besef ik dat ik me op zo’n momenten niet te veel vragen moet stellen en gewoon moet zeggen: ‘laat het los, Tine, je kunt alleen maar je best doen en een dag heeft maar 24 uren.”

SMART FACT. Wat voor moeder ben jij, denk je? “Dat zou je eigenlijk aan de kinderen moeten vragen. Maar ik vind niet van mezelf dat ik streng ben: ik straf weinig en geef ze veel vrijheid. De oudste zit nu in de fase dat hij al eens uitgaat en een pint drinkt. Daar heb ik geen probleem mee, zolang hij mijn vertrouwen niet beschaamt. Een bange moeder ben ik alleen in het verkeer. Elke ochtend moét ik tegen mijn oudste kinderen gezegd hebben dat ze voorzichtig moeten zijn met de fiets op weg naar school.”

Wanneer laat je je kind best vaccineren? “We starten het vaccinatieschema van het jonge kind/zuigeling op de leeftijd van 8 weken in België. Dat geeft de beste garantie voor een snelle start van bescherming tegen vaccineerbare infecties en zo krijgen we belangrijke infectieziekten onder controle. In ontwikkelingslanden zal er zelfs op de leeftijd van 6 weken worden gestart, net omdat zuigelingen daar nog meer aan vaccineerbare infecties zijn blootgesteld. In bepaalde omstandigheden zullen vaccins binnen de 24 uren na de geboorte worden gegeven, zoals het hepatitis B-vaccin, als de mama draagster is van dat virus. Dit illustreert dat ons afweersysteem in staat is om op zeer jonge leeftijd al goed te reageren op vaccins.” Zijn vaccinaties verplicht? “In België is enkel het poliovaccin verplicht. De andere zuigelingenvaccins worden sterk aanbevolen door de Belgische Hoge Gezondheidsraad en door de Vlaamse Vaccinatiekoepel. Daarom is momenteel meer dan 96 procent van onze zuigelingen volledig gevaccineerd.” Bestaan er misvattingen rond het geven van vaccinaties?  “Er circuleert heel wat ‘fake news’ rond vaccinatie, ook in België. Bijvoorbeeld dat we te vroeg starten met vaccinatie, of dat vaccins ons vatbaarder zouden maken voor andere aandoeningen, of dat ze gevaarlijke stoffen bevatten... We moeten dus niet verwonderd zijn dat ouders bezorgd zijn als ze dit horen of lezen, terwijl er van die verhalen niets van aan is. We moeten daarom heel duidelijk communiceren over het belang van vaccinatie en zorgen dat onze artsen, apothekers en verpleegkundigen adequaat opgeleid zijn om de vragen van de ouders zo goed en correct mogelijk te beantwoorden. Ook de media spelen hier een belangrijke rol.”     

ADVERTORIAL

Santa Run 22 december 19u (1km) en 19u30 (6km) - start Kolonel Dusartplein, Hasselt Door mee te lopen steun je ons project waarbij we de angstervaring verminderen van elk kind dat een operatie moet ondergaan.

Salvatorstraat 20 3500 Hasselt www.jessazh.be

Inschrijven hasselt.be/santarun


010

BRAND REPORT KELA PHARMA

Zwanger worden? Neem zeker foliumzuur in! Heb je een zwangerschapswens? Mooi. Weet dat de inname van foliumzuur het risico op een open ruggetje bij je kindje aanzienlijk kan doen dalen. Vergeet dus niet om tijdig je zwangerschapswens met je arts, vroedvrouw of je apotheker te bespreken en vraag achter foliumzuurtabletten.

F

oliumzuur is een vitamine die we dagelijks opnemen uit onze voeding. Je vindt het vooral in verse groene groenten en met een normale voeding neem je voldoende hiervan op. Maar de hoeveelheid die je ervan nodig hebt tijdens de zwangerschap is groter en die kun je niet behalen met alleen maar je voeding. Daarom is het aangeraden om minstens vier weken voordat je stopt met je voorbehoedsmiddel dagelijks 0,4 mg foliumzuur in te nemen, tot minstens de twaalfde week van je zwangerschap. De functie van foliumzuur tijdens je zwangerschap start meteen al na de bevruchting. Dan begint de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel bij je baby, vertrekkend vanuit de neurale buis. Foliumzuur speelt een belangrijke rol in de correcte sluiting van die neurale buis en dat proces is al voltooid op het einde van de zesde zwangerschapsweek. Indien die sluiting niet correct verloopt, krijg je

Foliumzuur speelt een belangrijke rol in de correcte sluiting van die neurale buis en dat proces is al voltooid op het einde van de zesde zwangerschapsweek. een baby met een open ruggetje of met een ander neuraalbuisdefect. In België zal ongeveer 6 op 10.000 zwangerschappen getroffen worden door een kindje met een open rug en/of een ander neuraalbuisdefect. Gelukkig is het risico dus klein. Maar de gevolgen zijn echter

ernstig genoeg. Je kunt met een tijdig preventieve en dagelijkse inname van 0,4 mg foliumzuur dit risico verkleinen met minstens 50 procent. Praat erover met je arts, vroedvrouw of apotheker. Heb je een voorgeschiedenis van een kindje met een open ruggetje of open schedel in je familie, dan overleg je ook best tijdig met je arts. Doe dit ook als je anti-epileptica of sulfasalazine inneemt, wanneer je een maagverkleining hebt ondergaan of als je diabetes of sikkelcelanemie hebt. In al die gevallen kan een hogere dosis foliumzuur ook nodig zijn. Tenslotte enkele belangrijke tips voor een gezonde zwangerschap op een rijtje: 1. Start tijdig met je dagelijkse inname van 0,4 mg foliumzuur, dwz vanaf je zwangerschapswens (ten minste één maand voordat je met je voorbehoedsmiddel stopt) tot de 12de week van je zwangerschap.

In samenwerking met... Kela Pharm, een farmaceutisch bedrijf, bouwt haar portfolio van geneesmiddelen en voedingssupplementen steeds meer uit rond foliumzuurhoudende specialiteiten. Foliumzuur is van essentieel belang gedurende ons hele leven, meer bepaald voor een gezonde zwangerschap maar ook voor het algemeen welzijn in een latere levensfase. Wij streven ernaar vrouwen te overtuigen tijdig foliumzuur in te nemen alvorens zwanger te worden. Wil je nog meer lezen over foliumzuur, kijk dan op www.gezondezwangerschap.be! Kela Pharma nv, Industriepark West 68 B-9100 Sint-Niklaas, www.kela.be

2. Word je niet snel zwanger, blijf dan dagelijks foliumzuur innemen. 3. Raadpleeg je arts als je zelf al een baby hebt met een open ruggetje of open schedel of als dit bij iemand van je naaste familie is gebeurd, alvorens zwanger te worden en te starten met foliumzuur. Je arts zal de dosis van foliumzuur aanpassen. 4. Vul je inname van foliumzuur aan met een gezonde en gevarieerde voeding. 5. Kijk eens op de website van de Vlaamse Overheid www. gezondzwangerworden.be. Je vindt er naast informatie over foliumzuur ook communicaties over alcohol, roken en andere nuttige informatie die je kan helpen voor en tijdens je zwangerschap.

TEKST LANA SEGERS


ADVERTORIAL

Startbedrag, het nieuwe kraamgeld Zwanger? Proficiat! Een kindje krijgen, is een wonderlijke gebeurtenis. Je bent vast al druk in de weer om alles in gereedheid te brengen. Maar dat kost aardig wat. Daarom voorziet het Groeipakket voor jou een bedrag van 1.122 euro dat je kan aanvragen vóór de geboorte: het startbedrag. Na je aanvraag ontvang je automatisch je startbedrag en Groeipakket. Want met FONS zit je altijd goed. Vraag snel en eenvoudig je startbedrag aan op www.fons.be/zwanger.

www.fons.be • welkom@fons.be • 078 79 00 07

Je kunt kiezen tussen vijf uitbetalers: FONS, Infino, Kidslife, Myfamily of Parentia. - www.groeipakket.be

ZWANGER? PROFICIAT!


012

EXPERTPANEL VOEDING

FOKUS-ONLINE.BE

Van moedermelk tot het eerste papje Tijdens de eerste levensjaren zal je baby in lengte verdubbelen en in gewicht zelfs verdriedubbelen. Voeding is dus superbelangrijk. Waar moet je als jonge ouder op letten om je baby tot een gezonde peuter te laten uitgroeien?

LIES VERSAVEL. Coördinator vzw De Bakermat, expertisecentrum voor kraamzorg

CATHÉRINE HEUGENS. Wetenschappelijke adviseur Nestlé

DIMITRI DECLERCQ. Diëtist UZ Gent

BORSTVOEDING

KUNSTVOEDING

VASTE VOEDING

Wat moeten we weten over deze voeding? “Moedermelk is de meest natuurlijke keuze. Het is aangepast aan de behoeften van de baby, bevat antistoffen en bevordert de hechting tussen moeder en kind. Wetenschappers stelden ook vast dat ziektes zoals diabetes type 1 minder vaak voorkomen. Dat positieve gezondheidseffect is er ook bij de mama’s. Zo lopen moeders die langere tijd borstvoeding hebben gegeven minder risico op borst- en eierstokkanker. De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert om kinderen tot twee jaar borstvoeding te geven, vanaf zes maanden in combinatie met vaste voeding. Volgens Kind & Gezin (rapport 2018) krijgt 65 procent van de pasgeborenen in Vlaanderen op dag zes uitsluitend borstvoeding. Na zes weken is dat 50 procent.”

“Moedermelk is de beste keuze: daar zijn ook wij, als kunstvoedingsproducent, van overtuigd. Tegelijk is het belangrijk om een goed alternatief te hebben voor mama’s die geen borstvoeding kunnen of wensen te geven of voor zij die willen overschakelen. Hoewel het onmogelijk is om moedermelk volledig na te bootsen, heeft de kunstvoedingsindustrie in de voorbije jaren grote stappen vooruit gezet. Onze kunstvoeding bevat bijvoorbeeld vetten en eiwitten, maar ook probiotica en humane melk oligosachariden, wat het immuunsysteem en de spijsvertering van de baby bevordert. Het is veelzeggend dat nu meer zuigelingen dan vroeger de standaard kunstvoeding goed verteren.”

“Met vaste voeding start je wanneer je baby tussen de vier à zes maanden oud is. Je mag zelf kiezen of dat eerst groentepap dan wel fruitpap is. Geef de voorkeur aan zachte, licht verteerbare groenten, zoals wortelen, courgette, pompoen…, en fruit, zoals banaan, appel, peer… Vanaf zes maanden mag daar een stukje vlees of vis bij. Tot ongeveer acht maanden pureer je het papje, daarna kun je geleidelijk aan op geplet voedsel overschakelen. Belangrijk: laat je kind zelf bepalen wanneer het genoeg heeft. Forceer het niet om toch maar die laatste schepjes op te eten en vertrouw op zijn natuurlijk energiereguleringssysteem. Zolang je kind zijn groeicurves volgt, hoef je je geen zorgen te maken.”

Welke tips heb je voor ouders die deze voeding aan hun kindje beginnen te geven? “Je doet er goed aan om al tijdens de zwangerschap informatie over borstvoeding te verzamelen. Weet dat de eerste zes weken de moeilijkste zijn. De melkproductie moet nog op gang komen en jullie moeten de baby nog leren kennen. Belangrijk is dat de baby op de juiste manier leert aanhappen. Die reflex kun je stimuleren door huid-op-huid-contact, zeker tijdens de eerste uren na de bevalling. Voed de baby ook op verzoek in plaats van op schema. Heeft het honger, leg het dan aan de borst. Hoe vaker je dat doet, hoe meer melk je zal aanmaken en hoe minder last je zal hebben van stuwing. Heb je vragen, aarzel dan niet om een vroedvrouw te laten komen. Ook partnersteun is superbelangrijk.”

“Houd rekening met de historiek van het kindje en de eventuele aanwezigheid van allergieën in de familie. Had je baby eerder al spijsverteringsproblemen? Heeft de papa astma? Dan kan het aangewezen zijn om een aangepaste melk te kiezen. Je kinderarts, apotheker of vroedvrouw zal je daarin het juiste advies geven. Let er ook op dat je melk koopt die bij de leeftijd van je kind aansluit. Naarmate kinderen ouder worden, groeien ze minder snel en daalt de eiwitbehoefte. Daarom ook dat Kind & Gezin, de Vlaamse én Belgische Vereniging voor Kindergeneeskunde aanraden om tot en met het derde levensjaar met opvolg-/groeimelk door te gaan en pas daarna koemelk, dat te veel eiwitten en te weinig ijzer bevat, te geven.”

“Eten van een lepel is voor je baby iets nieuws. Geef je kindje dus de tijd om eraan te wennen. Het is niet omdat het wat teruggeeft dat het het papje niet lust. Als het bij de eerste keer niet lukt, wacht dan enkele dagen om het opnieuw te proberen. Ook morsen en met de handen eten hoort erbij op deze leeftijd. Wees dus niet te streng. Panikeer niet als je baby eens een maaltijd weigert. Het is pas wanneer dat systematisch gebeurt of wanneer het van zijn groeicurves afwijkt, dat je best bij de kinderarts passeert. Heb je twijfels over wat je wel en niet aan je kindje mag geven, raadpleeg dan de adviezen op de website van Kind & Gezin of vraag het aan een diëtist in overleg met jouw kinderarts.”

Wat heb je nodig om deze voeding te geven? “Niets! Ook dat is een geweldig voordeel van borstvoeding. Je hebt de melk overal en altijd bij je, ze is steriel, op de juiste temperatuur én helemaal gratis. Een borstvoedingsbeha en eventueel aangepaste kleren zijn het overwegen waard, want die maken dat je je niet elke keer half moet uitkleden wanneer je je baby gaat voeden. Ook zoogcompressen, die tussen het voeden door de overtollige druppels moedermelk absorberen, zijn geen overbodige luxe. Ga je na een paar maanden terug werken en wil je verder borstvoeding geven, dan kun je een manueel of elektrisch kolfapparaat in huis halen. Zo’n toestel kun je doorgaans via je ziekenfonds huren.”

“Eerst en vooral natuurlijk flessen en spenen. Nieuwe aankopen steriliseer je voor het eerste gebruik, daarna hoeft het in principe niet meer. Kind & Gezin heeft advies daarover recent aangepast. Maak wel dat je je flesjes na gebruik meteen goed uitspoelt, zodat er geen melkrestjes in blijven zitten waarop slechte bacteriën kunnen groeien. Voor een vlotte overgang naar flesvoeding is het handig om na vijf à zes weken al eens afgekolfde moedermelk in een flesje aan te bieden. Op die manier kan je baby aan een speen wennen. Poedermelk bewaar je op een droge, koele plek en tot maximum drie weken na opening. Volg de juiste dosering en gebruik water dat geschikt is voor de bereiding van babyvoeding.”

“Met het klassieke keukengerei kom je al een heel eind ver. Groenten − verhouding: een derde aardappelen, twee derde groenten − ga je eerst stomen en daarna mixen of pletten. Belangrijk is dat je voldoende vetstof, bij voorkeur koolzaadolie, toevoegt. Een kind gaat in de eerste levensjaren zijn lengte bijna verdubbelen en zijn gewicht bijna verdriedubbelen. Dat vraagt veel energie. Bij fruit – eerst schillen, ontpitten en fijn maken – kun je wat koekjesmeel toevoegen en zo de pap wat dikker maken. Kant-en-klare babyvoeding kopen mag – voeg wat olie toe! –, maar door de maaltijd zelf vers te bereiden ga je veel meer variatie in het menu van je kind krijgen. Het zal dus ook meer smaken leren kennen.”

TEKST HERMIEN VANOOST


ADVERTORIAL

DE BESTE START VOOR JOU EN JE BABY Een baby’tje op komst? Gefeliciteerd! Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op dit onvergetelijke moment, richten we bij Dreambaby al onze aandacht op jou. We geven je persoonlijk advies en heel wat inspiratie. Bij ons vind je niet alleen trendy babyspullen van de mooiste merken, maar ook de leukste babyworkshops. Wil je extra uitleg bij de producten en rustig al je vragen stellen? Dan zorgen we voor een persoonlijke rondleiding. Bovendien maken we het je extra makkelijk met onze geboortelijst. En met Baby Bonus krijg je er nog meer cadeautjes bovenop! Zo kan jij intussen bezig zijn met wat echt telt: volop genieten van je kleine wonder. BABY BONUS

â‚Ź

150

aan voordelen voor jou en je baby

Ontdek het allemaal op www.dreambaby.be


014

CHRONICLE JOYCE DESMAELE (FUN BELGIUM)

FOKUS-ONLINE.BE

Wat brengt de Sint voor je kind? 6 december lijkt nog veraf, maar voor je het weet komt de stoomboot van die bebaarde kindervriend uit Spanje weer aan. De zoektocht naar het ideale Sinterklaascadeau kan beginnen. Nog geen inspiratie gevonden? Geen nood! Deze tips en tricks zetten je alvast op weg.

S

intcadeautjes kiezen voor je kids is eigenlijk een makkie. In het najaar komt er heel wat vernieuwend speelgoed op de markt, waarvoor er reclame wordt gemaakt op televisie, internet en andere kanalen. Ook op school worden de nieuwe trends uitvoerig besproken op de speelplaats, of worden klassiekers vanonder het stof gehaald om terug hip te worden. De kans is dus vrij groot dat je oogappel heel goed weet welke cadeautjes hij of zij zal vragen aan Sinterklaas en zijn helper. En er zijn genoeg speelgoedfolders die je nu ongetwijfeld overal ziet liggen, dus laat ze maar knippen en plakken en onderschep die oh zo belangrijke brief. Heb je thuis een doorwinterde fan van L.O.L. Surprise, Frozen, Paw Patrol, Fortnite, Toy Story, LEGO of PLAYMOBIL? Dan is de keuze ook snel gemaakt – meer dan genoeg aanbod! Maar, het gebeurt wel eens dat het enthousiasme van je kroost iets groter is dan je budget. Geen nood, want de Sint kan niet alles brengen, natuurlijk. Kies dan de cadeautjes die letterlijk en figuurlijk bovenaan het verlanglijstje staan, en vul eventueel aan met een aantal kleinere of goedkopere cadeautjes van minder bekende merken zoals Boum, Wheellious, Kenza, Creatiki, Square of Fool’s Games. En wat overblijft op de lijst, dat kan de Kerstman nog altijd brengen. Is er toch nog wat plaats in de zak van Sinterklaas en Piet? Dan is een gezelschapsspel altijd een goed idee. Want wat is er leuker dan een spelletjesavond met het hele gezin?

Voor de allerkleinsten die het knippen en plakken nog niet helemaal onder de knie hebben, bestaat er een groot gamma educatief speelgoed die de cijfers, kleuren, dieren, letters en zoveel meer leren, met behulp van leuke spelletjes en vrolijke liedjes. Ook het houten speelgoed is weer helemaal in. En voor de wat oudere kids? Die zijn ongetwijfeld dolblij met een spelconsole, een wetenschapskit met allerlei coole experimenten of een robot die ze zelf moeten bouwen en programmeren. Wil je helemaal zeker zijn van je stuk? Breng je kinderen dan mee naar de speelgoedwinkel en je zal meteen merken welk speelgoed hun aandacht trekt.

Kies cadeautjes die letterlijk bovenaan het verlanglijstje staan.

Wanneer plan je dan je aankopen best in? Bij voorkeur een aantal weken vóór 6 december, zo ben je zeker dat het lievelingsspeelgoed van zoon- of dochterlief niet uitverkocht is. Ben je eerder een last-minute shopper (en lees je dit stuk nog net op tijd) en lukt het je niet meer om zonder je kroost (!) een winkel binnen te springen? Geen paniek. Webshops bieden soelaas, daar vind je ongetwijfeld de ideale sintcadeautjes. Bij Fun kun je bijvoorbeeld gerust nog tot het weekend vóór 6 december je bestelling plaatsen. Wij bezorgen de cadeautjes op tijd bij je thuis of op je werk, zodat ook dit jaar het Sinterklaasfeest onvergetelijk wordt. TEKST JOYCE DESMAELE,

SENIOR MARKETING COÖRDINATOR FUN BELGIUM

Wil je nog meer lezen? Surf snel naar

FOKUS-ONLINE.BE

#FOKUSKIND


ADVERTORIAL

Uitnodiging

“Hier ontstaan gesprekken en contacten van een authenticiteit die je bij andere bezoeken nooit kunt voelen. Zorg geeft vaak toegang tot de werkelijke mens, ook dat is in het rijke Westen niet anders.” Dirk De Wachter, psychiater, hoogleraar en Peter van Child-Help tijdens een werkbezoek in Tanzania. De overgrote meerderheid van kinderen met een waterhoofd worden geboren in ontwikkelingslanden waar er amper toegang is tot levensreddende chirurgie. Dat maakt dat de meeste van deze kinderen, in de donkerte van hun schamele huizen een langzame pijnlijke dood sterven.

✁ Museum Dr. Guislain

Jozef Guislainstraat 43, B-9000 Gent +32 (0)9 216 35 95 info@museumdrguislain.be www.museumdrguislain.be tram 1, halte Jozef Guislainstraat

Zeven jonge fotografen trokken enkele maanden naar één van de Child-Help projecten om in beeld te brengen wat voor de wereld onderbelicht blijft.

Openingsuren: Les horaires : Opening hours:

De tentoonstelling in het Dr. Guislain Museum is een eerbetoon aan het moedige gevecht van Het museum is een realisatie van de Broeders van deze honderdduizenden moeders en de strijd Liefde Maatschappelijke zetel: die Child-Help met hen voert. vzw Museum Dr. Guislain, Stropstraat 119, B-9000 Gent

www.child-help.international

di-vr 9–17u za-zo 13–17u ma-ve 9–17h sa-di 13–17h Tu-Fr 9–17h Sa-Su 13–17h Gesloten Fermé Closed op maandag le lundi on Monday 24, 25 & 31/12 01/01

1 gratis bezoek geldig voor 1 persoon Museum Dr. Guislain Gent 1 jaar geldig geldig tot envanaf met

29/03/2020

Enkel geldig met ingevulde gegevens (drukletters a.u.b.):

Voornaam

MuseumDrGuislain_bezoekbon.indd 1

Adres

Naam

Nr.

E-mail

30-11-2016 10:36:06

Plaats

ADVERTORIAL

Wallonië: grabbelton van ervaringen

©Les draisines de la Molignée

Wallonië heeft zijn bekende trekpleisters. Zoals de grotten van Han, de citadel van Namen, Durbuy en de watervallen van Coo. Maar ons zuiderse landsdeel heeft zoveel méér te bieden. En bovendien: er is voor elk wat wils.

Kinderen kunnen er spelen en de ervaring meemaken van de Rode Krokodil: een busje dat vertrekt op het land en vervolgens als een amfibie het water inrijdt, zodat je een blik krijgt op wat zich onder water afspeelt. Altijd een voltreffer.”

Wallonië is als één grote speeltuin voor ouders en kinderen. Bovendien is het aanbod heel gevarieerd. Niet alleen vind je er een weelde aan parken en bossen, er liggen ook heel wat activiteiten en unieke ervaringen op je te wachten. “Zoals de Railbikes van de Molignée in de provincie Namen”, licht Morgane Vander Linden van Wallonië België Toerisme toe. “Hierbij neem je plaats op een grote ‘fiets’ die op een oude spoorlijn is gezet. Vervolgens onderneem je een mooie tocht door het groen, helemaal tot in Maredsous. Dat is leuk voor ouders én kinderen. Verder denk ik aan het blotevoetenpad in Gouvy, waarbij je een heel parcours aflegt en telkens op een andere ondergrond terechtkomt: steentjes, hout, gras, enzovoort. Door daar met blote voeten op te stappen, word je er heel bewust van.”

Daarnaast is Wallonië didactisch heel interessant. “Denk maar aan het Prehistomuseum van Ramioul”, gaat Morgane Vander Linden verder. “Veel meer dan een museum is dit een heel grote en interactieve site, waarbij ouders en kinderen echt van alles bijleren over de prehistorie. Zo ontdekken ze er bijvoorbeeld hoe onze voorouders hier met pijl en boog op wild jaagden. Kortom, de mogelijkheden in Wallonië zijn echt wel eindeloos en gevarieerd. Je kan zeker niet van de Ardennen zeggen: als je er een keer bent geweest, heb je het allemaal wel gezien. Integendeel, er valt altijd iets nieuws te ontdekken: het wemelt er van de onbekende pareltjes en van de activiteiten voor gezinnen met kinderen. Naast de zaken die ik reeds vermeldde denk ik bijvoorbeeld aan Adventure Parc Wavre in Waver, natuurpark Chlorophylle in Dochamps, de Blegny-mijn, het Pad van het Vreemde in Ellezelles, Euro Space Center in Transinne, het Provinciaal Domein van Chevetogne, het Huis van de Patafonie in Dinant … Kortom, te veel om op te noemen en sowieso allemaal de moeite van het ontdekken waard!”

“Nog een mooi voorbeeld zijn de meren van L’Eau d’Heure, die tussen de provincies Henegouwen en Namen liggen. Dit vormt het grootste merengebied van België, en er worden ook heel wat activiteiten aangeboden. Er is bovendien een strand. Dus jawel, ook Wallonië heeft een kustgebied (lacht).

©Arthur H

©Ferme de la Planche

Alle informatie over deze en andere buitengewone activiteiten in Wallonië vind je op www.buitengewoonwallonie.be.


ADVERTORIAL

Vanaf nu is elk moment kostbaar. We weten dat je er alles aan doet om je kinderen veilig en gezond te houden. Toch zijn er dingen waar je geen controle over hebt. Bescherm je kinderen dankzij vaccinatie. Praat over vaccinatie met je arts of apotheker. 191163 – November 2019 - Dorothée Bottemanne – Pleinlaan 17 – 1050 Brussels

Profile for Smart Media Agency | Fokus

Fokus Kind