Page 1

D I T D O S SI ER WO R DT G EP U BL I C EER D D O O R S M AR T M ED I A EN VALT N I E T O N D ER D E V ER AN T WO O R D EL I J K H EI D VAN D E R ED A C T I E VAN K N A C K

INTERNATIONAL BUSINESS GRENZELOOS ONDERNEMEN

JULI 2017

KRIS PEETERS Internationaal samenwerken en lokaal innoveren

PIETER TIMMERMANS Troeven zijn er om uit te spelen

Expansie

Uitbreiden met overnames

E-commerce Kleinere wereld, grotere impact

Nieuwe markten Waarom, waar en hoe?

JEAN-PIERRE CLAMADIEU

Lees meer op fokus-online.be #internationalbusiness

‘Met onze minimum standaard van sociale zekerheid, volgens Europese normen, willen we dat al onze werknemers overal ter wereld zich op hun gemak kunnen voelen.

Together we make connections across the supply chain that no other company can. www.HAVI.com

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

PACKAGING

LOGISTICS

RECYCLING & WASTE

Planning

Concept Development

Procurement

Recycling Services

Optimization

Production

Freight Management

Sustainability

Sourcing

In-Market

Warehousing

Waste Services

Data management and Analytics

End-of-Life

Distribution


2

EDITORIAL PIETER TIMMERMANS

FOKUS-ONLINE.BE

Troeven zijn er om uit te spelen

Veel leesplezier Arash Tavakoli, Project Manager

Beleidsmatig worden er stappen gezet die onze concurrentiekracht verbeteren en onze aantrekkelijkheid voor buitenlandse investeerders verhogen, maar we mogen niet op onze lauweren rusten. Er is meer nodig.

COLOFON  FOKUS-ONLINE.BE

TEKST PIETER TIMMERMANS, GEDELEGEERD BESTUURDER, VERBOND VAN BELGISCHE ONDERNEMINGEN VBO

tussen 2013 en 2015, het in 2016 de verkeerde kant is opgegaan met slechts 182 investeringsprojecten en slechts 5.300 nieuwe jobs. Ter vergelijking: in de periode 2014-2015 waren dat respectievelijk gemiddeld 218 investeringsprojecten per jaar en bijna 6.900 nieuwe jobs. DAT IS ECHTER geen verrassing. De

B

elgië heeft nog altijd belangrijke troeven om buitenlandse investeerders aan te trekken: een centrale ligging in een van de rijkste regio’s ter wereld, de aanwezigheid van de Europese instellingen en de NAVO, een gastvrije houding ten opzichte van buitenlandse bedrijven en werknemers, meertaligheid, wereldhavens, een goed opgeleide beroepsbevolking en een hoge levenskwaliteit. TOCH GEEFT EEN studie van IBM

Global Plan Location Services aan dat na een aantal jaren van herstel van buitenlandse investeringen

terreuraanslagen in Parijs en Brussel hebben onze reputatie als veilig en rustig land een serieuze knauw gegeven, zeker voor Amerikaanse en Aziatische investeerders. Onze verkeersinfrastructuur hinkt achterop door een jarenlang gebrek aan investeringen. We staan per jaar iets meer dan een normale werkweek, 44 uur, stil op onze wegen. WE STAAN OOK al lang niet meer op

de foto als het gaat om de belastingtarieven op bedrijfswinsten. Na de VS (38,91 procent) en Frankrijk (34,4 procent) hebben we immers het hoogste nominaal tarief ter wereld.

NOCHTANS IS HET vandaag meer dan

ooit het moment om top of mind te zijn bij buitenlandse investeerders.

De aanslagen in Parijs en Brussel hebben onze reputatie als rustig land een knauw gegeven Er is nood aan maatregelen op het vlak van mobiliteit, bedrijfsbelasting en energie. De recente doorbraak inzake de Oosterweelverbinding rond Antwerpen of de uitrol van investeringen in een tram in Luik kan alvast worden toegejuicht. Het nationale investeringspact

moet dan weer bijdragen tot het ontwarren van een aantal cruciale infrastructuurknopen.

PRODUCTIELEIDER:

Een intelligent mobiliteitsbudget en een slimme kilometerheffing blijven de logica zelve.

Ruben Lancksweerdt HOOFDREDACTIE: Elke Ramsdonck TEKST:

WAT DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

betreft, is een gefaseerde daling richting 24 procent of lager cruciaal, met tegelijk de invoering van de fiscale consolidatie en het behoud van de notionele interestaftrek voor onze ondernemingen. Hoe sneller deze hervorming inhoud en vorm krijgt, hoe vriendelijker er in internationale hoofdkwartieren naar België zal worden gekeken. Anders belanden we in een gevaarlijke zone met een hoog fiscaal tarief en een nichefiscaliteit die verdwijnt.

Hannes Dedeurwaerder

UITEINDELIJK HEBBEN WE ook nood aan

Tel +32 3 289 19 40

een interfederaal energiepact. Enkel een gecoördineerde aanpak kan ons land helpen om onze bevoorradingszekerheid te garanderen en onze milieuverbintenissen na te komen, en dit alles tegen de laagste kostprijs. Laten we dus niet wachten.

LEES MEER...

Ronald Meeus COVERBEELD: Ian Hermans VORMGEVING: Baïdy Ly DRUKKERIJ: Roularta SMART MEDIA AGENCY BE Leysstraat 27, 2000 Antwerpen

meerinfo@smartmediaagency.be redactie@smartmediaagency.be

DIT IS SMART MEDIA Smart Media is een topspeler op het gebied van content marketing en native advertising. Onze campagnes worden zowel

04 Internationale overnames van dichtbij

digitaal als in belanghebbende kranten

05 De impact van e-commerce op wegen en handel

04

05

08 Profielinterview: Jean-Pierre Clamadieu

verspreid. Onze basisgedachte is een sterke focus op het onderwerp. Door creatieve media-oplossingen helpen we u uw merk versterken en creëren we waarde voor uw

12

Buitenlandse investeringskansen grijpen

14

Kris Peeters: Internationaal samenwerken, lokaal innoveren

doelgroep. Door kwalitatief hoge content

08

14

zorgen wij ervoor dat uw klanten, onze lezers, actie ondernemen.

ADVERTORIAL

COSINUS SLIDE® JOINT THE JOINT IS THE FLOOR, THE FLOOR IS THE JOINT De industrievloer is het belangrijkste gedeelte van elke logistieke omgeving. Hierop vindt immers alle activiteit plaats. De vloer moet draagkracht creëren voor de statische lasten (rekken) en lastenoverdracht genereren voor dynamische lastenverplaatsing als gevolg van heftruckverkeer. Het is een vaststaand feit dat de uitzetvoegen, of erger nog de zaagsneden, het zwakke punt zijn in een industrievloer. Een herkenbaar probleem voor de heftruckgebruikers en een kopzorg voor menig warehouse en facility manager. Hengelhoef Concrete Joints is gespecialiseerd in de ontwikkeling en de productie van uitzetvoegen voor industrievloeren. Dankzij onze innovatieve oplossingsgerichte aanpak zijn wij erin geslaagd een uitzetvoeg te ontwikkelen welke komaf maakt met de problemen uit het verleden.

De Cosinus Slide® uitzetvoeg kan dankzij haar typische geometrische vormen de lasten overdragen via de vloer zelf. Tegenover elke sinus golf aan de bovenzijde bevindt zich een cosinus golf aan de onderzijde. Door deze kruislings gepositioneerde sinus staalplaten worden in de vloer verticale betonconsoles gecreëerd met eigen draagkracht. De gezamenlijke draagkracht ervan bepaalt de draagkracht van de volledige vloer en de uitzetvoeg is niet meer het zwakste punt.

De Cosinus Slide® uitzetvoeg voldoet aan alle eisen m.b.t. de huidige gebruiksgeschiktheid van de vloer zoals schok- en trillingvrije overgangen ongeacht de snelheid van de heftruck en type van wiel. Hierdoor biedt deze oplossing ook vele voordelen op het vlak van milieu, gezondheidszorg en welzijn op de werkplek, verhoogd rendement van de gebruikers en aanzienlijke kostenbesparingen. Het resultaat van deze ontwikkeling is 95% export en toepassing in prestigieuze projecten wereldwijd.

www.hcjoints.eu


?

Zijn uw business partners

wel echt

betrouwbaar

Kom alles te weten over International Business op

fokus-online.be

Verzeker uw facturen !

Financieel altijd safe met de kredietverzekering

www.securedinvoice.be

T. : +32 (0)2 404 01 11 E. : info.belgium@coface.com www.coface.be

INTERNATIONAL BUSINESS

ADVERTORIAL

Onweerlegbare speler in de internationale handel Van in het begin, werd het Brusselse havenplatform staat ze ten dienste van die havens om trafieken door te laten vanuit worden. ontworpen als een instrument voor economische de Oostzee, de Noordzee en Noord-Afrika. Verder importeren de Brusselse havenbedrijven jaarlijks bijna 2 ontwikkeling Die strategische ligging zorgt er onder andere voor dat de Haven miljoen ton bouwmaterialen zoals zand uit Nederland, om beton en De Haven van Brussel is gelegen in het centrum van het Noord-west-Europese transportnetwerk en in het achterland van de grotere, internationale Vlaamse zeehavens zoals Gent, Antwerpen en Zeebrugge. Haar containerterminal, die beheerd wordt door Trimodal Terminal Brussels, werkt dagelijks samen met Antwerpen. Zo

actief is in de sector van de circulaire economie, o.a. voor recycla- eindproducten te maken. ge-activiteiten en de ontwikkeling van valorisatieketens. Zo wordt er jaarlijks ongeveer 26 000 ton glasafval geëxporteerd naar Duitsland Denkt u voor uw transportstromen ook aan de waterweg? om daar verwerkt te worden. Er wordt 66.000 ton verbrandingsslakVoor meer informatie en gratis advies van onze transportdeskunken en loodassen vervoerd naar Nederland en ong. 15000 papier dige, kunt u hier terecht: lvandenbroeck@port.brussels wordt in containers geëxporteerd naar Azië om er gerecycleerd te

www.port.brussels


4

VERDIEPING M&A

FOKUS-ONLINE.BE

Internationale overnames van dichtbij Zo'n 27 procent van de buitenlandse investeringen in Vlaamse bedrijven zijn fusies of overnames. Verhalen daarover klinken altijd alsof de deal met een simpele handdruk is gesloten, maar in realiteit gaat er een uitzonderlijk complex proces achter schuil. TEKST RONALD MEEUS

en bedrijfseigenaar heeft decennialang zijn ziel aan zijn bedrijf gegeven en vindt het tijd dat anderen dat succesverhaal verderzetten. Het is een scenario dat vaak voorkomt. Volgens de recentste M&A Monitor van de Vlerick Business School, bijvoorbeeld, merkte 67 procent van de Belgische M&A-experts een stijging van het aantal fusies en overnames. Het buitenland blijkt ook aantrekkelijk te zijn: 36 procent van de Belgische fusies en overnames is een cross-borderoperatie. BIJ EEN OVERNAME in het buitenland

of niet, blijft de prijs het primaire element dat eigenaars vooropstellen. Vlerick-professor Mathieu Luypaert legt uit: “Bij een buitenlandse partij kan het overnameproces wat langer duren, omdat er barrières zijn op rechts- en taalgebied, maar dat is nauwelijks een drempel. Bedrijfsleiders die hun onderneming overlaten, gaan doorgaans in zee met de partij die het hoogste rendement biedt.” MAAR DE ALLEREERSTE stap is het

moment waarop de ondernemer zichzelf in de markt zet. “Eerst spreekt hij zijn eigen netwerk aan”, zegt managementconsultant Ward Vandecruys, gespecialiseerd in Mergers & Acquisitions. “Maar wanneer dat op niets uitdraait, wordt er snel naar gespecialiseerde begeleiding gekeken. Een overname is namelijk een complex proces, waarbij het gaat om een levende materie: er is een markt mee gemoeid, een product, mensen en emoties.” Niet

iedereen heeft de kennis en ervaring om een overname zomaar tot een goed einde te brengen. ALS DE INITIËLE handdruk uiteindelijk

is gegeven, komt er een opeenvolging van ontmoetingen en formaliteiten. Die begint met een non-disclosure agreement, waarin beide partijen zichzelf ertoe verbinden om geen details van elkaar publiek te maken, gevolgd door een uitvoerige prospectus. Wanneer de prospectieve overnemer uiteindelijk een bod heeft gedaan, komen de managementteams een paar keer samen. Daarna volgt de Letter of Intent, waarin het gedetailleerde bod staat, wordt er een due diligence uitgevoerd op de boekhouding en wordt de deal beklonken met een contract. “Er zijn wereldwijd geen cultuurverschillen wat die procedure betreft”, zegt Vandecruys. “Het is een geijkt proces dat twee dingen aangeeft: heeft de overnemer voldoende interesse en geld?” WAT DE VERKOPENDE partij aan het einde van de rit overhoudt, is typisch gebaseerd op de EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations), in essentie de bedrijfswinst of de operationele cashflow. Meestal wordt er een bedrag neergeteld dat 6,4 keer die EBITDA is, met uitschieters van zo'n 12 keer. Interessant is de manier waarop dat wordt gefinancierd. Het kan dat de overnemer het bedrag gewoon met eigen cash betaalt, maar meestal wordt het geld opgehoest met externe financiering. In een aantal gevallen komt

het geld zelfs van de overgenomen partij. ZESENDERTIG PROCENT VAN de Belgische overnames gebeurt deels door vendor loans, waarbij de eigenaar van het overgenomen bedrijf het geld leent. En bij 26 procent van de gevallen gaat het om earnouts, waarbij het overnamebedrag een eindje naar beneden gaat, maar de komende jaren wel wordt aangevuld met een percentage van de toekomstige omzet, winst of EBITDA. “Het gebeurt dikwijls dat er tijdens de besprekingen wordt beslist dat een deel van de financiering via zo'n uitgestelde betaling gebeurt”, zegt Luypaert. “De bank kan daarmee ook voor een stuk worden gezalfd in het toekennen van een lening aan de overnemer. Bovendien gaan met dit soort financiering hoge rentevoeten gepaard: gemiddeld bedragen ze 5,45 procent.” WANNEER DE UITEINDELIJKE deal officieel is beklonken, volgt er een integratiefase, waarbij de eigenaar meestal nog een tijdje contractueel aan het bedrijf verbonden blijft. “Ik probeer bij mijn cliënten die fase zo kort en zo degressief mogelijk te houden: enkele maanden tot hooguit een jaar”, zegt Vandecruys. “Eens de overlater zijn geld heeft gekregen, daalt namelijk zijn motivatie om nog arbeid te verrichten voor het bedrijf. Het enige objectieve doel dat zo'n overgangsperiode dient, is het overdragen van kennis.” Gelukkig draagt dat ook bij tot een goede nachtrust van de overdrager. Want zijn onderneming is in goede handen.

©iStock

E

Het primaire element dat eigenaars vooropstellen bij een overname, blijft de prijs - M AT H I E U L U Y PA E R T

U moet de wet respecteren. De fiscus ook. U hebt rechten, ook ten aanzien van de Staat. U moet die afdwingen. Een advocaat verdedigt u in een geschil. Maar hij kan nog meer: een geschil voorkomen. Of u helpen belastingen te vermijden. Op wettelijke wijze natuurlijk.

WWW.AFSCHRIFT.COM


TRANSPORT ACTUEEL

#INTERNATIONALBUSINESS

De impact van e-commerce op handel en wegen De wegen slibben meer en meer dicht, zowel in binnen- als buitenland. Tegelijkertijd wordt de consument veeleisender en verwacht hij next day of zelfs same day deliveries wanneer hij een online bestelling plaatst. Hoe lang valt dit vol te houden, en wat zijn de mogelijke oplossingen? TEKST HANNES DEDEURWAERDER

voor goederenmobiliteit”, aldus Kevin Lyen, bestuurder bij Rebel, gespecialiseerd in multimodaal transport en logistiek in Europa. “In dit proces zie ik in Europa vooral een grote rol weggelegd voor binnenvaart als alternatief voor of aanvulling op wegverkeer. In steden is ondergronds transport dan weer een synchromodale oplossing.” EN WAT MET drones, toch een van

E

r wordt weleens gezegd dat autostrades de bloedbanen zijn die onze economie van zuurstof voorzien. Maar die bloedbanen raken steeds meer verstopt: als we alleen al naar België kijken, zien we dat een bestuurder gemiddeld 44 uur per jaar in de file staat. En dat terwijl e-commerce een beweging in gang heeft gezet waarbij consumenten een bestelling zo snel mogelijk geleverd willen krijgen.

dé technologische ontwikkelingen van de laatste jaren? Kunnen die misschien ook zo’n alternatieve transportmodus zijn? Volgens een onderzoek van het bekende bureau McKinsey gelooft de meerderheid van de consumenten

dat dit over minder dan tien jaar het geval zal zijn. Het is echter maar zeer de vraag hoe realistisch dat is. Zo zou de huidige wetgeving praktische ongemakken kunnen veroorzaken bij leveringen in de stad. Een drone moet nu voor professionele toepassingen te allen tijde in the line of sight zijn van de gebrevetteerde piloot. “Ook op het vlak van veiligheid spelen er veel zaken”, licht Dirk De Vylder toe, directeur projecten bij VIL (Vlaamse Innovatiecluster voor Logistiek). “Er moet maar één op 1.000 drones met zijn levering neerstorten in een stedelijke context en de schade zal al niet te overzien zijn. De vraag is zelfs of we op

HOE LANG VALT die tegenstelling –

toenemende verkeerdrukte en de druk van on-time delivery – nog vol te houden, in de wetenschap dat e-commerce in Europa de komende jaren alleen maar zal groeien? Volgens Ecommerce Europa was online verkoop in 2016 namelijk goed voor een omzet van 510 miljard euro. Dat is een stijging van 12 procent ten opzichte van 2015. En het volledige potentieel is volgens diezelfde bron nog niet benut…

e-commerce boom maximaal willen plukken met minimale maatschappelijke hinder, dan moeten we inzetten op de mogelijkheden van big data in combinatie met nieuwe stedelijke beleveringsconcepten. “Anders wordt de samenlevingskost gewoon te hoog, zowel voor personen- als

Succesvolle logistiek valt of staat met ongehinderde goederen- en personenmobiliteit - K E V I N LY E N ©iStock

ALS WE DUS de vruchten van de

3 VRAGEN OVER INTERNATIONALE EXPANSIE

dat vlak ooit een bevredigend veiligheidsniveau zullen bereiken.” MAAR NIET ALLEEN de transportsector,

ook de logistiek wordt door het succes van e-commerce zwaar beïnvloed, zodat alternatieven en innovaties hier eveneens aan de orde zijn. In de Europese context zijn nieuwe vormen van warehousing nodig. Daarom maakt het VIL momenteel werk van de uitbouw van een logistiek demonstratiecentrum, dat alle aspecten van logistiek afdekt. Die uitbouw is noodzakelijk omdat de logistieke afwikkeling van online bestellingen nu eenmaal wezenlijk verschilt van traditionele logistiek. “We willen er de verschillende innovatieve methodes en technieken tonen die de supply chains efficiënter kunnen maken, op het vlak van technologie, logistieke processen, software… In het democentrum, dat uniek wordt in Europa, zal vooral beleving en inspiratie centraal staan”, aldus De Vylder. EEN TOEPASSING DIE nu wel al volop wordt ingezet in de industriële sector is robotisering. Daar zijn namelijk nog heel wat mogelijkheden in, zoals flexibele transportrobots om de efficiëntie in magazijnen op te drijven tijdens piekmomenten, in het weekend of ’s avonds. E-commerce kent nu eenmaal geen lineair bestelling- en leveringsproces en door het gemak van online bestellen via internationale webshops, ook geen landsgrenzen en dus normale ‘sluitingsuren’ meer. “Ook het Internet of Things biedt nog ongekende mogelijkheden”, aldus De Vylder. “Logisch ook: hoe intelligenter je de ketting van bestelling tot levering kunt maken, hoe flexibeler en dynamischer de producten tot bij de klant geraken.”

ALBERT KLINGELEERS

MANAGING DIRECTOR, HCJOINTS

Wat deed jullie de stap naar het buitenland zetten? “Wij hadden al wat Europese verkoop maar in 2008 kwam de crisis en vielen we terug naar dertig procent van onze omzet. In principe kun je dat niet overleven, zeker omdat we HCJ pas in 2007 hadden opgericht als spin-off bedrijf en we over weinig financiële buffer beschikten. Daarom namen we de beslissing om in te zetten op innovatie en export.”

Waren er gevolgen die je niet verwachtte? “Geen grote alleszins. Je moet je wel een beetje aanpassen aan de gebruiken van het land en onderzoeken hoe het zit met de financiële risico’s. Een valkuil kan wel zijn dat sommige staten bij de import toch wel bureaucratische principes hanteren en echt wel de puntjes op de i willen zetten. Maar als je zorgt dat de documenten perfect in orde zijn, kan er weinig misgaan.”

Wat raad je twijfelende bedrijven aan? “Je moet een analyse maken van je product, maar ik zou de stap zetten. Het enige wat je moet doen is deelnemen aan buitenlandse beurzen en zorgen voor een goeie website. Buitenlandse markten zijn veel goedkoper en toegankelijker dan twintig jaar geleden. Het is een kwestie van je handen uit de mouwen steken. De ontdekkingsreizigers vertrokken eeuwen geleden ook met hun boten om te zien hoe ver ze geraakten.”

ADVERTORIAL

Logflow levert helikopterview op logistiek Een bedrijf dat succesvol wil produceren en handel drijven, moet ook zijn logistieke keten zo strak mogelijk houden. Consultancybedrijf Logflow uit Loppem maakte er de afgelopen vijftien jaar zijn unieke métier van om andere bedrijven daarin bij te staan. "Als we kopiëren wat er al bestaat, helpen we u niet om competitief te zijn", zegt Logflow-ceo Eric Vandenbussche. "Alle oplossingen die we onze cliënten voorstellen vertrekken vanuit innovatie: we halen soms inzichten uit de ene sector om in de andere de lat net hoger te leggen. Iedere klant krijgt een vernieuwende aanpak op maat voorgesteld." Vandenbussche startte Logflow in 2000 vanuit het idee om een helikopterview over het hele proces aan te bieden. "Een succesvolle logistieke ketting bestaat uit drie kernelementen: logistiek, IT en hardautomatisatie", zegt hij. "Weinig bedrijven slagen er zonder hulp in om die drie elementen succesvol samen te brengen."

Eric Vandenbussche, CEO Logflow

5

De succesverhalen die Logflow hielp schrijven, zorgden inmiddels ook voor uitbreiding bij het bedrijf zelf: er ging een tweede vestiging open in Zandhoven, en binnenkort volgt ook het eerste buitenlandse filiaal in het Franse Rijsel. "Onze unieke aanpak is dat we dicht bij de klant blijven, doorheen het hele proces", zegt Vandenbussche. "Consultants krijgen soms het verwijt dat ze gebakken lucht verkopen. Maar wij willen altijd zo vroeg mogelijk in het traject beginnen, liefst voordat het gebouw is ingericht, en ontfermen ons verder over iedere schakel in de keten. Het ontwikkelen van software, het tenderen van middelen: we zijn er bij iedere stap bij, en blijven van ontwerp tot oplevering. In die context biedt Logflow ook een resultaatsverbintenis."

www.logflow.be


6

PROFIELINTERVIEW JEAN-PIERRE CLAMADIEU

FOKUS-ONLINE.BE

‘Een duidelijke strategie is de sleutel tot succes’ Jean-Pierre Clamadieu staat ondertussen vijf jaar aan het roer van de dynamische transformatie van Solvay. Met succes. En met het besef dat kansen gegrepen moeten worden en uitdagingen aangegaan. Zowel inzake milieu, de digitalisering als geopolitiek. TEKST FERNAND LETIST

M

et een brede glimlach, ontvangt Jean-Pierre Clamadieu ons op de Solvay Campus in Neder-Over-Heembeek. Onder de impuls van de 59-jarige Fransman is Solvay van de oude koers afgeweken: minder inzetten op pure chemie en meer op high performance materialen voor auto’s, vliegtuigen, smart devices en zelfs de gezondheidszorg.

Wat is uw ondernemingsfilosofie? “Neem de moeite om jezelf in vraag te stellen, jezelf opnieuw uit te vinden en aan te passen. Want de wereld evolueert snel en continu.”

Moet elke onderneming diversifiëren en uitbreiden om succes te hebben? “Diversifiëring en uitbreiding zijn de natuurlijke wegen die bedrijven bewandelen, maar het gaat erom de vakgebieden te identificeren waar je je als bedrijf op wilt toeleggen. Solvay heeft de strategische keuze gemaakt om uit te breiden in geavanceerde kunststofmaterialen, composieten en polymeren, voor onder meer de autoindustrie en luchtvaart. Daarnaast richten we ons op formuleringen van vloeistoffen voor bijvoorbeeld shampoos en in specialistische toepassingen in de landbouw of olie- en gaswinning. De inzet is niet de grootte van de groep, het aantal werknemers of omzet. De kracht ligt in het verschil dat we kunnen maken door de keuzes voor onze groei en ontwikkeling, in regionale of lokale benadering dicht bij onze klanten en de vaardigheden van onze teams. Een duidelijke, duurzame strategie is de sleutel tot succes.”

FOTO IAN HERMANS

Jullie materialen zijn zeer in trek in de auto-, luchtvaart- en treinsector. Zit daar een toekomst in? “Dat zijn inderdaad de belangrijkste afzetmarkten voor onze metaalvervangende materialen. De toekomst van schonere mobiliteit en personentransport ziet er immers rooskleurig

De steeds volatielere geopolitiek vormt een grote uitdaging uit. Vliegtuigconstructeurs laten weten dat hun markt elke 15 jaar verdubbelt. We zien ook een sterke vraag naar nieuwe mogelijkheden op het vlak van technologie, milieu en producten. Zoals elektrische en zelfrijdende auto’s.”

Welke tendensen ziet u opkomen? “De digitalisering. Die speelt een sleutelrol in de relatie met onze klanten. Hoe kunnen we onze efficiëntie vergroten door het delen van data? Hoe verbeteren we het functioneren van de fabrieken en de productie door gedetailleerdere analyses? Maar ook voor onze werknemers, door het gebruiksvriendelijker maken van interne systemen bijvoorbeeld via smartphones. Dan is er 3D-printing, waar onze teams in Italië en Frankrijk aan werken. We zien er veel potentieel in en het kan de boel op zijn kop zetten. Stel je voor dat je wisselstukken van een vliegtuig op aanvraag tijdens

de vlucht kunt fabriceren en dat het onderdeel dan bij de landing klaar ligt voor montage. Onze materialen sluiten perfect aan bij deze moderne technieken, die performantie, mechanische weerstand en lichtheid eisen.”

Voor welke uitdagingen staan internationale bedrijven? “Ten eerste, de steeds volatielere geopolitiek. We gokten op een toenadering tussen Rusland en Europa, maar de kloof is vergroot. De Brexit leek ondenkbaar, maar is een feit! De VS van Trump keren zich af van de vrije handel, waar China nu de nieuwe kampioen in wil worden. Je moet je kunnen aanpassen aan deze kenteringen. De tweede uitdaging is het constant aanbieden van innovaties aan klanten, in alle markten en overal ter wereld. De derde het aantrekken van de meest getalenteerde werknemers.”

De economische globalisering wordt sterk bekritiseerd. Hoe kunnen mensen hun mening herzien? “We mogen niet vergeten dat mondialisering voor velen de armoede heeft teruggedrongen en welvaart heeft gecreëerd. Maar om te vermijden dat het een grote wanorde wordt, moet de globalisering gereguleerd zijn en moeten we de regels van de wereldhandelsorganisatie opvolgen en naleven. Europa moet daar standvastig in zijn. Maar het is ook aan ondernemingen om hun werknemers en stakeholders het positieve van de globalisering te laten inzien. Wij dragen als Europees bedrijf op bepaalde vlakken onze culturele waarden uit.”


JEAN-PIERRE CLAMADIEU PROFIELINTERVIEW

#INTERNATIONALBUSINESS

Het is altijd goed om te weten welke vlag je beschermt bij buitenlandse perikelen

7

3 VRAGEN OVER SUPPLY CHAINS

JORIS HEYLEN

GENERAL MANAGER, HAVI

Welke? “Wij hebben bijvoorbeeld Solvay Cares opgericht voor onze 27.000 werknemers, een minimum standaard van sociale zekerheid naar Europese normen voor wat betreft ouderschapsverlof, invaliditeit, overlijden en ernstige ziekten. Zo is er volledige inkomensbescherming tijdens ouderschapsverlof, met 14 weken voor de moeder en één week voor de co-ouder, of het nu in China, India, de VS of elders is. Dit initiatief is concreet, positief en symboliseert een bedrijf dat zijn waarden en respect voor mensen uitdraagt. Al onze werknemers moeten zich op hun gemak kunnen voelen. Elke onderneming kan, op zijn manier en schaal, dit soort initiatieven nemen. Je mag nooit zeggen: ‘ik kan niets betekenen, dit is te omvangrijk voor mij’.”

U wordt beschreven als een fervent voorstander van duurzame ontwikkeling. Zou het milieu niet per definitie dé prioriteit moeten zijn? “Natuurlijk. Elke onderneming, klein of groot, zou zich er op een serieuze manier mee moeten bezighouden. Bovendien, in elke discussie die wij met onze klanten voeren, komt duurzaamheid steevast aan bod. Wij pakken hun uitdagingen aan door oplossingen en producten te bieden met een lagere impact op het milieu. Duurzaamheid is een groeimotor voor onze groep. We verkopen zo veel hoogtechnologische producten aan bijvoorbeeld de autoindustrie omdat ze voertuigen lichter maken, het brandstofverbruik en CO2-uit-

De globalisering moet streng gereguleerd zijn om te vermijden dat het een grote wanorde wordt

SEW introduceert Industrie 4.0 in motorreductorfabriek in Graben

stoot verminderen, en dienen om nieuwe, propere technologieën te initiëren. Elektrische en hybride voertuigen bieden daarbij geweldige kansen. Aan de andere kant verslindt onze industrie energie en is ze een grote bron van broeikasgassen. We hebben dus voor Solvay ambitieuze doelen opgesteld, onder meer om in 10 jaar onze koolstofintensiteit te verminderen met 40 procent.”

Solvay heeft meer dan 27.000 werknemers, 140 sites in 58 landen. In welke mate is Solvay nog Belgisch? “Solvay is zeer Belgisch! Dat blijkt uit zijn 154-jarige geschiedenis en uit het aandeelhouderschap. Leden van de familie Solvay maken ongeveer een derde uit van de aandeelhouders en zijn vertegenwoordigd in de raad van bestuur. En natuurlijk omdat het hoofdkwartier hier stevig verankerd is. Bovendien is het altijd goed om te weten welke vlag je beschermt in geval van buitenlandse perikelen. In alle gevallen is het de Belgische driekleur.”

SMART FACT Welke persoonlijke droom wilt u nog verwezenlijken? “Ik droom er vooral van om naar plekken te gaan die me fascineren, zoals Patagonië. Ik wil ook graag mijn vliegbrevet halen en zal zeker niet nee zeggen tegen een wereldreis aan boord van de Solar Impulse, het vliegtuig dat werkt op zonne-energie.”

Wat is het belangrijkste bij het opstellen van een supply chain? “Het netwerk. Supply chain gaat over bruggen bouwen tussen verschillende partijen, zoals leveranciers, klanten, logistieke partners… Het opzetten van die contacten is de basis van je keten, waarbij het belangrijk is dat je bij de juiste persoon terechtkomt.”

Wat is de grootste uitdaging bij een internationale supply chain? “Hoe kan je ieder stukje van de ketting supply chain gericht laten denken? Internationaal heb je namelijk te maken met verschillende culturen, verwachtingen en belangen. In de foodservicesector in West-Europa zijn er nog veel landenorganisaties waarvan niet elk bedrijf een internationale aanpak heeft. Dat is ook moeilijker, want hoe meer spelers, hoe meer belangen. Belangrijk is die te verbinden en een win-winsituatie voor iedereen na te streven.”

Wat zijn de grootste evoluties die je ziet? “De hoeveelheid data wordt steeds groter, dus het belang van goede systemen neemt toe. Net als het belang van geldstromen. Bedrijven letten meer op hun uitgaven en stellen strengere voorwaarden voor return aan hun investeringen. Daarbij zien we ook dat meer bedrijven leasen of huren of activiteiten uitbesteden. Het gevolg daarvan is dat bedrijven zich ook steeds meer gaan specialiseren, en dat andere specialisten daarop kunnen inhaken, zodat nieuwe bruggen worden gebouwd.”

ADVERTORIAL

L O G I S T I E K E A S S I S T E N T H E L P T ‘ É É N - S T U K- S E R I E ’ - A S S E M B L A G E

SEW-EURODRIVE.BE

Tegenwoordig willen bedrijven een motorreductor niet langer als serieproduct aankopen, maar willen ze gepersonaliseerde versies. Maar ze willen geen extra’s betalen voor de opties en slechts de prijs van een serieproduct betalen. Dat heeft SEW opgelost in zijn assemblagefabriek voor permanent evoluerende motorreductoren in Graben-Neudorf door er de recentste Industrie 4.0-technieken toe te passen.

dat vandaag mogelijk. Je hebt er grote assemblagecellen opgedeeld in achter elkaar staande ‘werkposten’, waar een medewerker ‘zijn’ onderdelen monteert. Het werkstuk wordt daarna van de ene werkpost naar de andere ‘doorgeschoven’, via een transportsysteem met vaste doorschuiftijden. Deze kan ervoor zorgen dat sommige medewerkers overladen worden met werk, terwijl anderen geen werk hebben.

Vaste assemblagelijnen versus flexibele assemblagecellen

Flexibele manuele assemblagecellen met automatische assistent-platformen

Om op een economisch verstandige manier te kunnen voldoen aan de klantvraag, heeft men flexibele assemblagelijnen nodig waarbij het mogelijk moet zijn om klantspecifieke componenten te integreren in klantspecifieke versies. Ook in motorreductorassemblagefabrieken is

De R&D van SEW heeft deze situatie herbekeken. Startend vanuit de principes van Industrie 4.0 werd een nieuwe werkwijze van assemblagecel opgezet en werden tools ontwikkeld. De ‘basis’ van deze tools op de vloer zijn ‘mobile assistants’: zelfrijdende ergonomische assem-

blageplatformen. De ‘mobile assistant’ rijdt rond langs de rekken en communiceert onderweg met de oplagesystemen, waardoor monteurs de juiste onderdelen kunnen nemen en monteren. Naast deze basisversie kunnen er ook andere ‘mobile assistants’ ingeschakeld worden zoals mobiel hulpgereedschap.

Ervaring delen met klanten Met deze nieuwe productiefilosofie en de bijhorende mobiele platformen heeft de SEW fabriek in Graben een belangrijke, door Industrie 4.0 gewenste efficiëntiesprong gemaakt en een flexibel logistiek productieplatform ontwikkeld. Daarmee is SEW klaar om iedere Industrie 4.0 uitdaging samen met zijn klanten te realiseren.


8

EXPERTPANEL INVESTEREN

FOKUS-ONLINE.BE

Buitenlandse investeringskansen grijpen

Wie zijn business wil zien groeien, kan vaak niet anders dan zijn aandacht verleggen of uitbreiden naar het buitenland. Maar ‘het buitenland’ is een containerbegrip. Waar liggen de meeste kansen? Welke investeringslanden houden de meeste risico’s in? En bestaat er wel een eenduidig antwoord op die vragen? TEKST HANNES DEDEURWAERDER

LEO SLEUWAEGEN

PROFESSOR EMERITUS MANAGERIAL ECONOMICS AND STRATEGY AAN KULEUVEN

STEVEN CUYPERS CEO ORFIT INDUSTRIES

JAN VAN HOVE

HOOFDECONOOM KBC

Wanneer wordt investeren in het buitenland interessant?

“Voor de meeste bedrijven is het een kwestie van noodzaak, wanneer de markt te klein is geworden, wanneer er sprake is van overcapaciteit of wanneer de concurrentie te groot is. Dan moet je het zien als verplichte investering. De ‘goede’ reden om in het buitenland te investeren, is schaalvergroting, of sterker staan op binnen- of buitenlandse markt. Bovendien spreid je op die manier je risico over verschillende landen én kun je leren van buitenlandse concurrenten. Je moet dus altijd een onderscheid maken tussen een fundamentele reden, zoals sterker worden, en een aanleiding, zoals reageren op omstandigheden. Zo investeren vandaag veel bedrijven internationaal als gevolg van de economische crisis.”

“Investeren in het buitenland veronderstelt een aantal voorwaarden. Zo moet de lokale markt of de markt in de omringende landen een prijsniveau toelaten dat voldoende winstmarge garandeert om de investering af te schrijven en vervolgens winst te maken. Wanneer je bijvoorbeeld met goederen die in België geproduceerd worden niet langer prijscompetitief bent, maar de markt wel van groot belang is voor je organisatie, kun je lokale productie overwegen – in sommige landen krijg je daar van de overheid belangrijke voordelen bij. Wanneer je in België onvoldoende productiecapaciteit hebt en je loopt het risico daardoor marktaandeel te verliezen in de exportmarkt, moet je lokale productie ernstig overwegen.”

“In principe gelden dezelfde criteria voor het investeren in binnen- en buitenland: de opbrengst van de investering moet voldoende hoog zijn en de risico’s voldoende klein. Afhankelijk van persoonlijke risico-aversie kun je opteren voor een investering met hogere opbrengst én hoger risico. Algemeen wordt aangenomen dat internationale investeringen risicovoller zijn dan binnenlandse investeringen. Toch heeft de globalisering de afgelopen decennia internationale investeringen sterk doen toenemen. Dat is een proces dat zichzelf versterkt: hoe meer investeerders in het buitenland investeren, hoe meer ervaring er kan worden gedeeld, wat dan weer nieuwe investeerders inspireert en overtuigt.”

Welke financiële risico's komen er kijken bij internationaal ondernemen?

“Er zijn politieke risico’s: nationalisering, bedrijven die andere bedrijven discrimineren… Dan zijn er de risico’s van de markt zelf, vertaald in de stevigheid van de instituties van die landen. Ben je daar als bedrijf voldoende tegen beschermd? Dat laatste risico is de laatste jaren toegenomen. Die twee factoren vertalen zich vervolgens in financiële risico’s, want je investeringen worden er niet of minder rendabel door. Het zijn dus de omgevingsfactoren die leiden tot financiële risico’s. Een overname van een buitenlands bedrijf kan trouwens ook een risico zijn wanneer de integratie in het eigen bedrijf mislukt.”

“Er zijn verschillende financiële risico’s. Om er een paar te noemen: varaties in wisselkoersen, wanbetalers, het terug naar België halen van winsten die je in het buitenland gemaakt zou hebben of lokale belastingstarieven in landen waarmee België geen dubbel belastingsverdrag heeft. Het is uiteraard heel belangrijk die risico’s goed in te schatten alvorens een buitenlands investeringsavontuur aan te gaan.”

“Internationaal ondernemen gaat altijd gepaard met risico’s die vaak financiële implicaties hebben. Gelukkig kunnen ondernemers zich tegen veel risico’s indekken: er bestaan verschillende instrumenten voor de financiering van internationale handelsactiviteiten, gaande van exportkredieten tot het indekken van wisselkoersrisico’s. Grotere ondernemingen zijn hiermee sterk vertrouwd, maar jonge of kleine ondernemingen vaak veel minder – je goed informeren is de boodschap. Daarnaast stellen we vast dat een internationaliseringsstrategie ondernemingen veelal ten goede komt. Toegang tot internationale markten zorgt voor schaalvoordelen, opportuniteiten voor nieuwe producten en kennisoverdracht.”

Welke markten zijn momenteel financieel interessant om in te investeren?

“Belgische bedrijven investeren doorgaans minder in het buitenland, maar trekken eerder buitenlandse bedrijven aan. Indien ze dat wel doen, dan kijken ze meestal naar de onmiddellijke buurlanden, zoals Duitsland, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk. Te weinig naar de groeilanden in het Verre Oosten, die nochtans interessante investeringsmarkten zijn: Maleisië, Vietnam, Singapore, India… Sinds kort komen ook Noord-Afrikaanse landen als Egypte en Marokko weer in de kijker, en staten in de VS als Texas en Californië. Maar je kunt dat uiteraard niet allemaal over één kam scheren. Of een land interessant is, hangt af van sector tot sector.”

“Het heeft geen zin om hier concrete landen op te sommen, want of een buitenlandse markt al dan niet interessant is om in te investeren, hangt uiteraard volledig af van het belang van het potentieel in de exportmarkt. Bij groot belang moet je uiteraard grondig onderzoeken of een lokale investering wel interessant is. De allereerste voorwaarde blijft toch het lokale marktpotentieel. Pas als je zeker weet dat die markt er is, kun je gaan kijken naar de financiële voordelen die je er mogelijk kunt uithalen. In elk geval zullen die winsten hoofdzakelijk verkregen worden door een lage taxatie van de lokaal gemaakte winst.”

“De wereldeconomie herstelt zich volop na de financiële crisis. Het herstel is het verst gevorderd in de Verenigde Staten, waar we stilaan zelfs een oververhitting van de economie kunnen verwachten. De Europese economie heeft het Amerikaanse voorbeeld gevolgd en presteert zeer goed. Dat is belangrijk voor Europese ondernemingen die toch vooral op die markt zijn gericht – mooie perspectieven dicht bij huis zijn vaak het meest realistisch. Elders in de wereld zijn de opkomende economieën het meest dynamisch en bieden ze tegelijk de grootste opportuniteiten en risico’s. Wie daar investeert, moet zich bewust zijn van die risico’s en bereid zijn te ondernemen met vallen en opstaan.”


THIS IS PARKER Parker Hannifin is global leader in motion & control technologies. With our 9 technologies we are the most comprehensive supplier in the market supporting our customers to increase their productivity and profitability. For the transport & logistics market we have high quality motion & control products and smart engineered solutions for trucks, buses, trains, vessels, etc. Want to know more about Parker? Please visit www.parker.com or our social media pages.

Kom alles te weten over International Business op

fokus-online.be INTERNATIONAL BUSINESS


10 CHRONICLE KRIS PEETERS

FOKUS-ONLINE.BE

Internationaal samenwerken en lokaal innoveren

De wereld digitaliseert en globaliseert. Dat zorgt er mee voor dat de economie verder groeit, maar het brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Sommigen roepen daarom om protectionisme, maar dat is een probleem oplossen met een nieuw probleem. De echte oplossing ligt in internationale samenwerking en lokale innovatie. TEKST KRIS PEETERS, EERSTE VICE-MINISTER, MINISTER VAN WERK, ECONOMIE EN CONSUMENTEN, BELAST MET BUITENLANDSE HANDEL

D

igitalisering en globalisering veranderen de wereld én onze economie. Ze zorgen voor economische groei en nieuwe jobs, maar hebben ook negatieve bijwerkingen. Omdat arbeidsvoorwaarden sterk verschillen van land tot land, neemt het risico op sociale dumping toe.

HET GAAT BETER met de wereldecono-

mie dan enkele jaren geleden, maar nog niet goed genoeg om het welzijn van alle burgers wereldwijd duurzaam te verbeteren. De OESO voorspelt dat de economische groei voor een langere periode lager zal blijven dan vroeger. Het gevaar groeit dus dat landen terugvallen op protectionisme om bepaalde nadelen van de internationale economie te counteren. De Amerikaanse president Trump lijkt die weg alvast ingeslagen te zijn. Protectionistische maatregelen kunnen echter leiden tot een handelsoorlog die het multilaterale handelssysteem onder druk zet. Het is een houding van muren bouwen, in plaats van problemen aan te pakken. We moeten een andere richting uit, om de voordelen van het internationale handelssysteem te behouden, met bijvoorbeeld de heropening van de TTIP-onderhandelingen.

jobs zullen verdwijnen ten voordele van gedetacheerde werknemers uit andere Europese landen, die onder de wettelijke minimumvoorwaarden willen werken. Het probleem moet worden aangepakt op het niveau van de Europese Unie. België trekt actief aan de kar om de detacheringsregels zo aan te passen dat sociale dumping wordt bemoeilijkt.

Protectionisme is een houding van muren bouwen, in plaats van problemen aan te pakken

DAARNAAST MOET JE economisch innoveren. België kent een achterstand op het vlak van e-commerce. In 2016 deed 57 procent van de Belgen minstens één online aankoop. In Duitsland en Frankrijk was dat 74 procent. In België wordt ook erg veel bij buitenlandse online winkels gekocht. Een van de verklaringen daarvoor is dat onze arbeidswetgeving niet aangepast was aan de e-commerce, waarbij er veel nachtwerk is. In het kader van de wet wendbaar en werkbaar werk is nachtwerk in de sectoren van e-commerce nu toegelaten. Verdere verbeteringen zijn nog mogelijk, zoals een lastenverlaging. PROTECTIONISME IS EEN STRATEGIE van

©iStock

quarantaine die niet werkt. Wie zich afsluit van de rest van de wereld verliest de zin om te innoveren en verliest de hefbomen om samen te werken en nieuwe welvaart te creëDE NEGATIEVE BIJWERKINGEN van de globalisering moeten tegelijk actief aan- ren. Internationaal samenwerken en gepakt worden. We nemen de vrees lokaal innoveren werpt voor iedereen veel meer vruchten af. van werknemers ernstig dat hun

ADVERTORIAL

Multimodale draaischijf Door de competitieve prijzen, klokvaste aan- en uitleveringen en het hoog service niveau, is het niet onlogisch dat Haven Genk de trafiek van containers via het water zag verdubbelen in 2016. Daarbij speelt de kilometerheffing een rol bij de zoektocht van bedrijven naar alternatieven voor vrachtwagenverkeer. Haven Genk biedt een waaier aan belangrijke voordelen en er mag gesteld worden dat de geboden oplossingen omvattend zijn en een succesvol en complementair alternatief bieden voor het traditioneel wegverkeer, zowel voor container, spoor, als de bulk volumes. Troeven De trafiek van container -en bulkvervoer via de waterwegen, is sterk groeiende. Verschillende factoren verklaren deze groei. Zo zien steeds meer bedrijven op tegen de files op de wegen, die het haast onmogelijk maken om de aankomsttijd correct te voorspellen. Haven Genk biedt een dagelijkse lichter pendeldienst aan, op en af tussen Genk en Antwerpen. Een container die vandaag in Genk vertrekt, staat morgen op de

kade in Antwerpen en omgekeerd. Naast een klokvaste aan- en uitlevering, zijn de tarieven hiervoor zeer concurrentieel! Nieuwe investeringen De service nog beter maken en de doorlooptijden op de terminal verlagen: dat zijn de uitdagingen waaraan Haven Genk werkt. Een state-of-the-art gatesysteem werd in dienst genomen waarbij inkomende en uitgaande containers worden herkend. Daarenboven biedt een loketgebouw op hoogte het voordeel dat de doorlooptijd aanzienlijk vermindert, omdat vrachtwagenchauffeurs niet meer hoeven uit te stappen. Zeer hoog op de agenda staat de bouw van het regionaal overslagcentrum op de voormalige Ford terreinen, waarbij Haven Genk de partijen die zich daar en in de ruime regio gaan vestigen, logistiek kan bedienen.

www.havengenk.be


Hoe IT uw internationalisering ondersteunt

Het uitgroeien naar een internationaal bedrijf kan voor een kmo de nodige operationele uitdagingen met zich meebrengen. Verschillende aspecten van de internationalisering dienen behandeld te worden, net zoals de vraagstukken die zich voordoen. Bijvoorbeeld het managen van internationale logistiek of het groeiende internationale personeelsbestand. Wellicht is het mogelijk om e-commerce in te zetten of kunnen nieuwe businessmodellen getest worden? Niet te vergeten: het IT-landschap en de IT-security uitdagingen waarmee bedrijven geconfronteerd worden. Digitale transformatie als de enabler voor internationaal zakendoen Digitale technologieën zijn een essentieel onderdeel van de strategie van organisaties geworden en spelen een belangrijke rol in het uitbreiden van de het bedrijf. Om de concurrentie voor te blijven is het belangrijker dan ooit om klantgedrag te monitoren, te analyseren en erop in te spelen. Digitalisering helpt uw organisatie om de klant centraal te stellen en door middel van data analytics is het mogelijk om een strategie te formuleren op basis van de verwachtingen van de klant. Het gaat echter niet enkel om data-analytics of de technologie, het gaat om de mensen, de processen en de technologieën. Het selecteren van de juiste combinatie is essentieel voor succes. Digitale transformatie is niet iets dat van de ene op de andere dag gerealiseerd wordt. Het formuleren van een strategie rondom bijvoorbeeld cloud, een digitale werkplek of automatisering & robotics is slechts het begin. Atos is in staat om uw organisatie te helpen met het formuleren van de strategie tot het beheren van deze services. Wij geloven dat Cybersecurity de bouwsteen is van de digitale transformatie en een belangrijk onderdeel om internationaal succesvol te zijn. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal digitale ‘aanvallen’ op kmo’s in Europa is verdubbeld en hierdoor wordt dit onderwerp een van de belangrijkste uitdagingen voor CEO’s. Het is echter niet zo dat cyber attacks van de ene op de andere dag plaatsvinden, het is een combinatie van factoren die leiden tot een verandering in het totale cybersecuritylandschap. Door de opkomst van bijvoorbeeld cloud en IoT is het beschermen van gegevens aanzienlijk complexer geworden. Daarnaast zijn ook ontwikkelingen als de nieuwe General Data Protection Regulation (GDPR) oorzaken waarom een traditionele aanpak van cybersecurity niet langer voldoende is om het bedrijf te beschermen tegen ongewenste bezoekers. Met minder dan een jaar te gaan voordat de wetgeving ingevoerd wordt, tikt de klok voor bedrijven om maatregelen te treffen rondom dataprotectie. Ondanks de wetgeving en de consequenties voor het niet opvolgen van deze wetgeving, lijkt het dat veel bedrijven maatregelen uitstellen. Uit onderzoek van Spiceworks blijkt zelfs dat slechts 28% van de bedrijven in Europa voorbereidingen heeft getroffen om te conformeren aan de GDPR-wetgeving.

Voorbereiden op het onverwachte Met de toenemende hoeveelheid en dreiging minimaliseren cyber attacks wordt de noodzaak om voorbereid te zijn cruciaal Ondanks de toename van wet- en regelgeving en de aandacht voor cybersecurity is de uitdaging groter dan ooit. De vraag is in hoeverre uw organisatie voorbereid is op aanvallen van hackers en het beschermen van bedrijfsgevoelige informatie.

“Bij Atos is cybersecurity het fundament van iedere operatie en controleren wij elk onderdeel van uw data journey. Onze drijfveer is het beschermen van onze klanten om blootstelling tegen cyber threats te voorkomen. Wij doen dit door voortdurend te investeren in R&D en samen met strategische partners innovatie en samenwerkingsverbanden aan te gaan. Atos is de partner voor het beschermen van uw business in de digitale journey.”

“Security is onderdeel van ons DNA en met ons wereldwijde netwerk van experts staan wij klaar om uw organisatie te ondersteunen met de internationalisatie. Door middel van de Cyber Security Maturity Scan kunnen wij een grondige analyse uitvoeren, uitgevoerd door onze experts, in samenwerking met u en uw organisatie. Het resultaat hiervan is een gedetailleerdrapportvanallemogelijkerisico’s en aanbevelingen hoe deze te minimaliseren. Door het combineren van onze wereldwijde kennis met onze lokale experts zijn wij klaar om uw internationalisering volledig te ondersteunen!”

Lieven Stassen Hoofd Big Data en Security Atos België

Antoine Kerrinckx Managing Director Atos België

Optimaliseer investeringen in cybersecurity en wees voorbereid, contacteer onze experts nu! Over Atos Atos België is onderdeel van Atos SE (Societas Europaea), toonaangevend in digitale transformatie met een pro forma jaaromzet van 12 miljard euro. Het bedrijf biedt werk aan 100.000 collega’s in 72 landen en in België zijn ongeveer 1000 medewerkers en een omzet van €250 miljoen. Het is de Europese leider in Big Data, Cybersecurity, High Performance Computing en Digital Workplace. Wereldwijd levert Atos aan haar klanten Cloud diensten, Infrastructuur & data management en Business & platform oplossingen. Met haar diepgaande technologische expertise en kennis van industriële sectoren ondersteunt Atos België de digitale transformatie en de internationale expansie van uw organisatie. Wij geloven dat de weg naar succes gevonden wordt door mensen, processen en technologie samen te brengen.


Your customers are your best marketers Want to know more? Request a demo at getflowbox.com

The UGC Marketing Platform

Fokus International Business  

Bijlage van Smart Media bij Knack magazine.

Fokus International Business  

Bijlage van Smart Media bij Knack magazine.

Advertisement