Page 1

UPPGIFTER F Ö R E TAG S E KO N O M I FÖRETAGSEKONOMI

Access

Access Access är ett läromedelspaket för kurserna Företagsekonomi 1 och 2 på gymnasieskolan och komvux, samt för annan grundläggande företagsekonomisk utbildning. I Access Företagsekonomi 1 möter den klassiska företagsekonomin ett entreprenörstänkande. Steg för steg får vi följa med på en företagsekonomisk resa, från den första företagsidén, till hur man startar ett företag och får det lönsamt och slutligen till marknadsföringen och den avslutande redovisningen. Bokens tydliga röda tråd ger eleverna en gedigen förståelse för logiken i ett företags ekonomi och hjälper till att placera olika begrepp i sitt rätta sammanhang.

AN N A M AU L É ON • A NNA K R I ST ENS S O N • A R NE Å K ES S O N

FÖRETAGSEKONOMI

Faktabokens texter varvas med mängder av exempel från verkliga företag som speglar den kreativitet, det nytänkande och den entreprenörsanda som är så viktig inom företagsvärlden.

I uppgiftsboken finns ett stort antal uppgifter av olika karaktär och svårighetsgrad, från repetitions- och övningsuppgifter till praktikfall och fältuppgifter. Det finns också en mängd datortillämpningar. Det breda urvalet av övningar ger variation åt studierna och erbjuder en stor flexibilitet och variation i undervisningen.

UPPGIFTER

Access består av följande komponenter: Access Företagsekonomi 1 • Faktabok • Uppgiftsbok med cd • Lösningshäfte • Lärarhandledning med cd

J AN - OLO F A ND ER S S O N • A N D E R S P I H L S G Å R D

Access Företagsekonomi 2 • Faktabok • Uppgiftsbok med cd • Lösningshäfte • Lärarhandledning med cd

Best.nr 47-10009-5 Tryck.nr 47-10009-5

ovningsbok access .indd 1

11-05-19 13.04.05


F Ö R E TAG S E KO N O M I

JA N - O LO F A N D ERSSO N • A N D E RS P I H L S G Å R D A N N A MA UL ÉO N • A N N A KRI ST EN SSO N • A R N E Å K E S S O N

LIBER

ACESS Ovningsbok kopia.indd 1

11-05-19 15.00.09


Välkommen till Access! Access är ett grundläggande läromedelspaket i företagsekonomi som är väl anpassat till Företagsekonomi 1 och 2 på gymnasieskolan och komvux. Men det kan även användas på annan grundläggande företagsekonomisk utbildning.

Bokens uppgifter Alla kapitel inleds med repetitionsfrågor som du kan använda för snabb kontroll av dina kunskaper. Efter repetitionsfrågorna följer några tänk till-uppgifter. Det är uppgifter som du klarar utan att ha läst igenom kapitlets faktatext. Tanken är att du ska reflektera kring några frågeställningar som berör kapitlet, individuellt eller tillsammans med några andra i din grupp. Därefter följer ett större antal träna-uppgifter i stigande svårighetsgrad. Uppgifterna följer samma ordning som faktabokens framställning. Efter träna-uppgifterna kommer träna mera. Dessa kan du arbeta med om du vill fördjupa dina kunskaper och få mer rejäla problem att bita i. Sist i kapitlet finns en fältuppgift som heter fråga företaget. Denna är tänkt att ge dig en möjlighet att se hur teorin används ute på företagen. Vissa uppgifter är markerade med en cd-symbol och då finns uppgifterna också på den bifogade cd-skivan. Dessa kan du lösa med hjälp av ett kalkylprogram, t.ex. Excel. Tanken är att du ska skapa formler i ett delvis ifyllt kalkylark och använda det för att lösa uppgiften. Även lösningarna till dessa uppgifter finns på cd-skivan. En del uppgifter är märkta med en datormus. Dessa uppgifter förutsätter tillgång till en internetuppkopplad dator. Efter varje block finns tre typer av integrationsuppgifter. Tanken med dessa är att knyta samman kunskaperna i blockets kapitel till en helhet. Först kommer ett praktikfall, vilket är en större uppgift som knyter samman de olika kapitlen i blocket. Efter det kommer en projektuppgift där du själv kan ”starta” ett företag och driva det genom bokens samtliga kapitel. På så sätt ser du hur teorin omsätts i praktisk nytta. Slutligen finns en fadderuppgift, som innebär att du håller kontakt med ett företag under hela kursen och frågar hur detta företag gör i olika sammanhang.

Uppgifter som även finns på bokens cdskiva. Datoruppgifter p på Internet

Upplägget i boken är flexibelt och fungerar såväl för en traditionell undervisning som för ett mer projektorienterat arbetssätt. Den som väljer att arbeta med projektuppgiften kan ha projektet som en röd tråd genom hela kursen. Andra kommer kanske att knyta ihop arbetet kring ett eller flera fadderföretag som man återkommer till under kursens gång. Bokföringsprogram Liber samarbetar med ekonomileverantören Visma Spcs. Det innebär att elever som använder Access har möjlighet att göra bokens bokföringsövningar direkt i deras bokföringsprogram. Gå till www.liber.se och sök på Access, så hittar du en länk där du kan hämta ditt bokföringsprogram. Vi rekommenderar Visma Administration 500 för uppgifterna i denna bok. Om skolan önskar utbildningsversioner av programmen är ni välkomna att kontakta Visma Spcs. Vi hoppas att du ska få stor nytta och glädje av Access och önskar dig lycka till med studierna!

ACESS Ovningsbok kopia.indd 3

4 rader

Författarna & redaktionen

11-05-19 15.00.09


Tänk till 22

Block 1 Entreprenörskap 7

Kapitel 1 Företagen och deras betydelse för samhällsutvecklingen 8 Repetera 8 Tänk till 8 1:1

Testa en egen idé 8

Träna 9 1:2 1:3 1:4 1:5

Avgörande uppfinningar och teknisk utveckling 9 Viktiga egenskaper 9 Egna förutsättningar 10 Vem är entreprenören bakom företaget? 11

Träna mera 12 1:6

Idén bakom företaget 12

Fråga företaget 12

3:1 3:2

Stopp! 22 Fler krav? 22

Träna 23 3:3 3:4 3:5 3:6 3:7 3:8 3:9

Rätt eller fel? 23 Köpa företag 24 Näringsverksamhet eller inte? 24 Får alla starta företag? 25 Vilken företagsform passar bäst? 26 Vem ansvarar? 26 Vilken företagsform har de valt? 27

Träna mera 27

Från idé till företag 13

Kapitel 2 Entreprenörskap börjar med en affärsidé 14 Repetera 14 Tänk till 14 2:1 2:2

Hur har de tänkt? 14 Varans väg 15

Träna 15 2:3 2:4 2:5 2:6 2:7 2:8 2:9 2:10 2:11

Vems är affärsidén? 15 Behovet bakom? 16 Vilka grundregler finns med? 16 Vad består produkten av 17 Vilken affärsidé är bäst? 17 Använd affärsidén 18 Vad får de ut? 19 Vem har bidragit till en Gorby’s? 19 Hur ser värdekedjan ut? 20

Träna mera 20 2:12 Funktioner i värdekedjan 20 2:13 Formulera en affärsidé 20 2:14 Samarbete eller snabba affärer? 21

Fråga företaget 21

Kapitel 3

Starta företag 22

Repetera 22

ACESS Ovningsbok kopia.indd 4

Tolka regler 47 Hur ska projektet redovisas? 48

Träna mera 48 5:10 Formulera regler 48 5:11 Planera en studieresa 49

Projekt 50 Fråga företaget 51

Integration

52

Praktikfall 52 Projektuppgift 53 Fadderföretaget 57

3:10 Registrera företaget 1 27 3:11 Registrera företaget 2 27

Fråga företaget 30

Block 3

Kapitel 4

Rätt resurser 31

Repetera 31 Tänk till 31 4:1 4:2

Dyr resurs? 31 Låna pengar 31

Träna 32

Block 2

5:8 5:9

4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8 4:9 4:10 4:11 4:12 4:13 4:14

Olika typer av resurser 32 Vilka resurser behövs? 32 Vad kostar personalen? 32 Vad blir årskostnaden? 33 Öppna butik 33 Fatta beslut om inköp till ett serviceföretag 34 Balansbudget för butik 35 Hur mycket behöver Biljardhouse låna? 36 Räkna ränta 36 Vad kostar lånet? 37 Finansiera resa 37 Vilket stöd kan du få? 38

Träna mera 38 4:15 4:16 4:17 4:18

Rätt resurs till rätt pris 38 Hur ska de göra? 39 Finansiering av datorer 40 Låna av Almi? 40

Fråga företaget 41

Skapa lönsamt företag 59

Kapitel 6 Ta rätt pris 60 Repetera 60 Tänk till 60 6:1 6:2

Behöver välgörenhetsorganisationer tjäna pengar? 60 Varför ändras priset? 60

Träna 61 6:3 6:4 6:5 6:6 6:7 6:8 6:9 6:10 6:11 6:12 6:13

Hur stort blir överskottet? 61 Beräkna varukostnaden 61 Vad blir priset? 61 Hur stort är pålägget? 61 Vilket pålägg måste man ta? 62 Vilket pris måste man ta? 62 Pris per timme 62 Prissättning för trädgårdstjänster 63 Tillverkare av smideslampor 64 Pris på fika 64 Vad händer om ingen rear? 65

Träna mera 65 6:14 6:15 6:16 6:17

Pris på städtjänster 65 Den personliga stickbutiken 66 Prissättning på bilar 66 Göra en prisjämförelse 67

Fördjupning

Kapitel 5

Arbeta i projekt 42

Repetera 42 Tänk till 42 5:1 5:2

Fråga företaget 69

Dina egna projektarbeten 42 Vad passar att göra i projektform? 43

Träna 43 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7

6:18 Marginal på skrivare 68 6:19 Marginal på kjolar 68 6:20 Marginal på lampor 69

Sätta mål i projekt 43 Vilka resurser behövs? 44 Hur ska projektet organiseras? 44 Planera ett projekt 45 Planera ett takbyte 46

Kapitel 7 Räkna med moms 70 Repetera 70 Tänk till 70 7:1

Varför olika procentsatser? 70

11-05-24 07.37.43


Träna 71

Träna 87

7:2

9:3 9:4 9:5 9:6

Momssatsen på olika varor och tjänster 71 7:3 En momskluring 71 7:4 Mur stort blir momspålägget? 71 7:5 Beräkna pris med moms 72 7:6 Priskalkyl med moms 72 7:7 Music City prisberäknar 72 7:8 Hur mycket är moms? 72 7:9 Kunden vill ha skrivet kvitto 73 7:10 Redovisa moms för Animal Farm 73

Träna mera 74 7:11 Budgetbilars moms 74 7:12 Dagholm Trading handlar med bilar 74 7:13 Varför olika procent? 75

Kapitel 8 Göra inköp 76 Repetera 76 Tänk till 76 8:1 8:2

Varför gör privatpersoner så många impulsköp? 76 Vad är viktigt för dig? 76

Träna 77 8:3 8:4 8:5 8:6 8:7 8:8 8:9 8:10 8:11 8:12 8:13 8:14 8:15

Inköpsprocessen – privatperson 77 Använda Internet för att planera ett köp 77 Viktiga inköp i företag 78 Beskriva inköpsprocessen 78 Ordna begreppen i rätt ordning 78 Finna leverantörer 79 Inköpskalkyl för kopiatorer 79 Inköpskalkyl för butiksiinredningar 80 Utvärdera köpet av en espressomaskin 80 Ränta på bankkonto 81 Betala ränta på lån? 81 Lån med amortering 81 Hur stor blir ränteprocenten? 81

Träna mera 82 8:16 MX-Tours ska köpa en kopieringsmaskin 82 8:17 Ta in miljön i kalkylen 83 8:18 Vilka krav ska klädföretagen ställa på sina leverantörer? 84 8:19 Inköpare – ett viktigt yrke 85

Fråga företaget 85

Kapitel 9 Företaget måste löna sig 86 Repetera 86 Tänk till 9:1 9:2

Hästhandlarekonomi och företagsekonomi 86 Behöver företag verkligen vara lön samma? 86

ACESS Ovningsbok kopia.indd 5

9:7 9:8 9:9 9:10 9:11 9:12 9:13 9:14

Vilka hänger ihop? 87 Lager och varukostnad 87 Hur stor blev varukostnaden? 87 Varukostnad för en nystartad butik 88 Utgift, kostnad och utbetalning 88 Värdeminskning för gym 88 Värdeminskning med restvärde 88 Hur stora var intäkterna? 89 Beräkna resultatet för urbutiken 89 Resultat för Salong Tre Stolar 89 Vad ska vinsten räcka till? 89 Vad innebär konkurs? 90

Träna mera 90 9:15 Vad blev årets resultat? 90 9:16 Prisökningar påverkar lönsamheten 91 9:17 Ekonomisk livslängd och resultatet 91

Fråga företaget 92

Integration 93 Praktikfall 93 Projektuppgift 95 Fadderföretaget 97

Träna mera 109 10:15 10:16 10:17 10:18

Resultatbudget för färgbutik 109 Resultatbudget för murare 110 Budget för privatperson 110 Snickarens budget och utfall 111

Kapitel 11 Planera in- och utbetalningar 113 Repetera 113 Tänk till 113 11:1 Tråkigt slut 113 11:2 Släpande betalningar 113

Träna 114 11:3 Vad är skillnaden? 114 11:4 Läsa en likviditetsbudget 114 11:5 Målartjejernas likviditetsbudget 115 11:6 Likviditetsbudget för kiosk 116 11:7 Likviditetsbudget för grossist 117 11:8 Likviditetsbudget för grillbar 117

Träna mera 118 11:9 Studera en likviditetsbudget 118 11:10 Kostergårdens budgetering 119

Fråga företaget 120

Block 4 Planera och organisera 99

Kapitel 10 Planera och budgetera 100 Repetera 100 Tänk till 100 10:1 Privat nytta 100 10:2 Förutse framtiden 100 10:3 Följa upp privatekonomin 101

Träna 101 10:4 Läsa och tolka en budget 101 10:5 Blomsterbutiken Liljan 102 10:6 Loppmarknad för välgörande ändamål 102 10:7 Resultatbudget för hälsokostbutik 103 10:8 Budget för butik 104 10:9 Resultatbudget för grillbar 104 10:10 Resultatbudget för redovisningsbyrå 105 10:11 Budgetanalys för nätbutik 106 10:12 Uppföljning av lampbutik 106 10:13 Budgetanalys för Eventhouse 107 10:14 Följa upp budget 108

Kapitel 12 Organisera – när ett företag växer 121 Repetera 121 Tänk till 121 12:1 Ska alla göra allt? 121 12:2 Behöver företaget organiseras? 121

Träna 122 12:3 Vilken sorts organisation är det? 122 12:4 Vilka för- och nackdelar finns? 122 12:5 Kellogg´s organisation 123 12:6 Axfoods organisation 123 12:7 Organisera en idrottsförening 124 12:8 Hur är din egen skola organiserad? 124 12: 9 I vilken fas är gruppen? 125 12:10 Hur löser man konflikten? 125

Träna mera 126 12:11 Förbättra din skolas organisation 126

Fråga företaget 127

Integration 128 Praktikfall 128 Projektuppgift 130 Fadderföretaget 132

11-05-24 07.37.51


Träna 148

Block 5 Marknadsföra företaget 133

Kapitel 13 Marknaden – en mötesplats 134 Repetera 134 Tänk till 134 13:1 Meningslös analys 134 13:2 Vad köper vi egentligen? 135

Träna 136 13: 3 Bra affärsidé? 135 13:4 Åhléns affärsidé och marknadsföring 136

Träna mera 137 13:5 Primära eller sekundära behov 137 13:6 Åhléns vision & mål 137 13:7 Vad är viktigast – pris, kvalitet, status eller något annat? 138

Fråga företaget 138

Kapitel 14 Du måste synas 139 Repetera 139 Tänk till 139 14:1 Var säljs produkterna? 139 14:2 Påverkan hela tiden 140

Träna 141 14:3 14: 4 14:5 14:6 14:7 14:8 14:9 14:10 14:11

Vilket P tillhör de? 141 Hur ser sortimentet ut? 141 Brett och djupt sortiment 141 Produktens delar 142 Varför köper kunden? 142 Olika pris för samma tjänst 142 Vilket pris ska Skate-Shop ta? 143 Hur ska varan distribueras? 143 Säljstället och exponeringen viktig för försäljningen 144 14:12 Vilket konkurrensmedel är viktigast? 144 14:13 Använda slips på rätt sätt 144

Träna mera 145 14:14 Marknadsföra en frisörsalong 145 14:15 Före, under och efter 145

Fråga företaget 146

Kapitel 15 Det personliga mötet 147 Repetera 147 Tänk till 147 15:1 Bra säljare 147 15:2 Impopulära säljare 148

15:3 15:4 15:5 15:6 15:7 15:8 15:9

Vad behöver du veta? 148 Ta kontakt med kunden 148 Sälja steg för steg 149 Inleda samtalet 149 Formulera frågor 149 Rollspel 150 Merförsäljning skapar lönsamhet 151 15:10 Vårda kunden efter köpet 151 15:11 Ilsken kund 151 15:12 Reklampolicy 152

Träna mera 152 15:13 Skaffa information om företaget och produkterna 152 15:14 Samma kund – olika bemötande 153 15:15 Regler för försäljning? 154

Fråga företaget 154

Kapitel 16 Lagar och etik – skapar nöjda kunder 155 Repetera 155 Tänk till 155 16:1 Sann reklam 155 16:2 Kan etik löna sig? 155

Träna 156 16:3 Konkurrens på lika villkor? 156 16:4 Var går gränsen för företagsförvärv? 157 16:5 ”Klädkedjor brister i etik och moral” 157 16:6 Etik och moral eller CRS, Corporate Social Responsibility 158 16:7 Tillåten marknadsföring? 158 16:8 Könsdiskriminerande reklam 159 16:9 Ring igen 160 16:10 Äkta skinka eller inte? 160 16:11 Rättigheter och skyldigheter för konsumenten 161

Träna mera 162 16:12 Keramik för döttrar och krig för söner 162 16:13 Viktig miljöpolitik eller dubbelmoral? 164 16:14 Hur samarbetar företag för bättre beteende? 165 16:15 Bedöm ett fall om brott mot marknadsföringslagen 165

Fråga företaget 165

Integration 166 Praktikfall 166 Projektuppgift 167 Fadderföretaget 169

Block 6 Redovisning 171

Kapitel 17 Bokföringens grunder – en överblick över företagets ekonomi 172 Repetera 172 Träna 172 17:1 17:2 17:3 17:4 17:5 17:6

Sortera konton 172 Avsluta rapporterna 173 Skriva ut rapporter 173 Vad har hänt? 174 Bokföring med balanskonton 175 Bokföring av hela ekonomin 176

Träna mera 178 17:7 Rätt post till rätt rapport 178 17:8 Mer bokföring 178

Kapitel 18 Bokföring på olika sätt – rätt stöd för rätt företag 180 Repetera 180 Träna 180 18:1 Bokföra moms 180 18:2 Bokföra moms och använda baskontoplanen 182 18:3 Överföra momsen 183 18:4 Redovisa moms 183 18:5 Bokföra för ett tjänsteföretag 184 18:6 Rätta fel 186

Träna mera 186 18:7 Bokföring med dator 186

Kapitel 19 Gör bokslut – hur gick det? 188 Repetera 188 Träna 188 19:1 19:2 19:3 19:4 19:5 19:6

Avläsa ett bokslut 188 Bokslut för finsnickeri 190 Bokslut för energikonsult 191 Mustafas bokslut 192 Bokslut för porträttfotograf 193 Bokslut med förlust 194

Träna mera 195 19:7 Rauls bokslut 195 19:8 Saldobalans för butik 196 19:9 Saldobalans för skräddare 197

Integration 198 Praktikfall 198 Projektuppgift 201 Fadderföretaget 202

Blanketter 204 Facit 212 Bildförteckning 215

ACESS Ovningsbok kopia.indd 6

11-05-24 07.37.52


Block 1

Innehåll

Entreprenörskap

1. Företagen och deras betydelse för samhällsutvecklingen 8

ACESS Ovningsbok kopia.indd 7

Entreprenörskap

Block 1

Från idé till företag

Block 2

Skapa lönsamt företag

Block 3

Planera och organisera

Block 4

Marknadsföra företaget

Block 5

Redovisning

Block 6

11-05-20 08.33.58


Kapitel 1

Företagen och deras betydelse för samhällsutvecklingen Repetera 1. Var och när började den industriella revolutionen? 2. Kan du nämna den kanske viktigaste faktorn som möjliggjorde att Sverige och övriga västeuropeiska länder kunde förvandlas från bondesamhällen till industriländer? 3. Ge exempel på faktorer som ligger till grund för att människor startar företag. 4. Ungefär hur många företag startas i Sverige varje år?

5. Beskriv vad som menas med entreprenörskap i företagssammanhang. 6. Ungefär hur många människor i Sverige har i dag sin sysselsättning i ett privat företag? 7. Hur stor andel av alla nya företag startas av kvinnor? 8. Kan du nämna några kända svenska entreprenörer?

Tänk till 1:1

Testa en egen idé

Kanske har du själv gått och funderat på en egen produktidé till en ny tjänst som du tycker saknas på marknaden. Diskutera gärna tillsammans med en klasskamrat A Gör en lista över de styrkor och svagheter ni ser hos er produkt eller tjänst. B Vilka egenskaper behöver ni besitta för att kunna genomföra er idé? C Kommer ni fram till att ni skulle våga satsa på er idé, motivera ert svar!

8

ACESS Ovningsbok kopia.indd 8

11-05-24 07.43.25


K A P I T E L 1 • F Ö R E TA G E N O C H D E R A S B E T Y D E L S E F Ö R S A M H Ä L L S U T V E C K L I N G E N

Träna 1:2

Avgörande uppfinningar och teknisk utveckling

Den industriella revolutionen möjliggjordes mycket tack var olika tekniska uppfinningar, både inom jordbruket och inom industrin. Allt färre behövde arbeta inom jordbruket och hantverkarnas tillverkning kunde rationaliseras och arbetskraften flytta till de nya industrierna som växte fram. A Ta reda på vilka några av dessa tekniska uppfinningar var och vilken betydelse de fick för den ekonomiska utvecklingen.

Block 1

B Kan du ge exempel på några uppfinningar eller på teknisk utveckling under de senaste c:a 10 åren som påverkat människors vardag? Vilken påverkan har de haft? C Vilka tror du kommer bli morgondagens stora utvecklingsområden? Varför just dessa?

1:3

Viktiga egenskaper

Nedanstående människor är eller har varit framgångsrika entreprenörer. Om du inte känner till någon av dem, kan du exempelvis göra en sökning på Internet. Skriv ner vilka av deras egenskaper eller andra faktorer som gjorde dem till framgångsrika entreprenörer. Filippa Knutsson (Filippa K) Ingvar Kamprad (Ikea) Bill Gates (Microsoft) Niklas Zennström (Skype)

9

ACESS Ovningsbok kopia.indd 9

11-05-19 15.00.53


BLOCK 1 • ENTREPRENÖRSKAP

1:4

Egna förutsättningar

Tänk igenom vilka förutsättningar som behövs för att driva ett företag genom att fundera över nedanstående frågeställningar. A Vilka egenskaper tycker du är viktiga för att lyckas med att starta ett eget företag? B Ge exempel på egenskaper som du har som gör att du är särskilt lämpad att driva en viss sorts företag. Var så konkret som möjligt. C Ge exempel på något i samhället som just nu efterfrågas på grund av till exempel mode, lagar eller teknikförändring. D Om du själv i framtiden skulle starta ett företag vad skulle du i så fall satsa på?

10

ACESS Ovningsbok kopia.indd 10

11-05-19 15.00.54


K A P I T E L 1 • F Ö R E TA G E N O C H D E R A S B E T Y D E L S E F Ö R S A M H Ä L L S U T V E C K L I N G E N

11:5

Vem är entreprenören bakom företaget?

Skälen till att någon startar ett företag kan variera. Oftast bygger det på en idé som hon eller han tror på, att vederbörande har sett ett behov som ingen annan mött, eller så har någon kanske utvecklat en ny och bättre produkt än de som redan finns på marknaden. Du ska nu para ihop ett antal företag med den person som startat företaget. Hakon Swenson, Bill Gates, Greg Dingizian, Amelia Adamo, Filippa Knutsson och Ljubo Mrnjavac

Block 1

A ”25 år efter Microsofts start är grundarnas vision om en dator i varje hem och på varje skrivbord en självklarhet i vår vardag. Microsofts nya vision är att ge människor tillgång till tjänster, information och kommunikation, oberoende av tid, plats och enhet. Missionen är att hjälpa människor och företag runt om i världen att förverkliga sin fulla potential.” B ”Företagets filosofi bygger på de tre begreppen stil, enkelhet och kvalité. Företaget strävar efter att sälja produkter som är väl designade med ett klart koncept och hög kvalité till ett attraktivt pris. Affärsidén är att konstruera, tillverka, kommunicera och sälja kommersiella modeplagg och accessoarer med en tidlös stil. Genom att kombinera tidlös enkelhet med en modern touch, vänder sig företaget främst till moderna storstadsmänniskor.” C ”H&M:s affärsidé är att erbjuda våra kunder mode och kvalitet till bästa pris. På H&M betyder kvalitet inte bara att våra produkter ska motsvara eller överträffa kundernas förväntningar. Det betyder också att tillverkningen ska ske under goda förhållanden och att våra kunder ska vara nöjda med oss som företag. Att ta ansvar för hur människor och miljö påverkas av vår verksamhet är också en viktig förutsättning för att H&M ska växa med fortsatt god lönsamhet.” D ”XX har anklagat modebranschen för att vara ungdomsfixerad och snäv. Med bland annat sitt M-magasin fortsätter XX att ge Modesverige och övrig detaljhandel en match genom att ständigt ge ett rykande färskt ansikte åt Sveriges medelålders kvinnor och samtidigt påminna handeln om denna lavin av köpkraftiga kvinnor som vägrar bli tanter.” E ”Rosengård Invest är ett investmentbolag som startades våren 2009 av XX och XX, via deras gemensamma bolag Scandinavian Cap AB, tillsammans med EON, Swedbank och Trelleborg AB. De hade en idé om ett investmentbolag som satsar i företag som drivs av entreprenörer med utländsk bakgrund. Många av dessa entreprenörer har höga ambitioner men svårt att vidareutveckla sina företag. Idén med Rosengård Invest är att underlätta för entreprenörer med utländsk bakgrund att driva och utveckla företag i Sverige.”

11

ACESS Ovningsbok kopia.indd 11

11-05-19 15.00.54


BLOCK 1 • ENTREPRENÖRSKAP

Träna mera 1:6

Idén bakom företaget

Som du läst bygger många framgångsrika företag på att det funnits en drivande entreprenör, som sett en möjlighet som ingen annan sett och som helhjärtat har vågat satsa på denna idé. Du ska nu studera ett par företag och ta reda på vilken deras idé är och vad som gör dem unika i förhållande till konkurrenterna. A Gå in på Skeppshults hemsida, www.skeppshult.se och ta reda på vad som gör dem unika som cykeltillverkare och försök beskriva vad som särskiljer deras cyklar från andra cyklar. B Läs på Linas Matkasse, www.linasmatkasse.se . Vad bygger deras affärsidé på, ur vilket problem uppstod den här affärsidén? Varför tror du att en sådan här affärsidé slår igenom just nu och vem tror du är deras största kunder? C Läs och Res, www.lasochres.se är resebolag som jobbar lite annorlunda jämfört med de vanliga charterföretagen. Gå in på deras hemsida och ta reda på vad deras filosof bygger på. Vilka kunder vänder de sig till, hur kan det finnas en marknad för den här typen utav resor?

Fråga företaget Varför blir man företagare? Du ska nu ta kontakt med ett företag på din ort och intervjua ägaren eller någon i ledningen. Välj ett företag som du tror är startat av den som i dag äger företaget. När du har intervjuat företagaren skriver du en liten rapport och presenterar den för dina kurskamrater. Ta reda på följande: • Vem startade företaget? Är det samma som äger företaget i dag? • När startade företaget? • Varför startade ägaren företaget, vad var idén bakom? • Har företaget samma verksamhet i dag? • Hur många anställda har det? • Vilka egenskaper krävs för att driva ett företag? • Vilka för- och nackdelar är det med att driva ett företag? • Egna frågor.

12

ACESS Ovningsbok kopia.indd 12

11-05-19 15.00.54


Block 2

Innehåll

Från idé till företag

2. Entreprenörskap börjar med en affärsidé 14 3. Starta företag 22 4. Rätt resurser 31 5. Arbeta i projekt 42 Integration 52

ACESS Ovningsbok kopia.indd 13

Entreprenörskap

Block 1

Från idé till företag

Block 2

Skapa lönsamt företag

Block 3

Planera och organisera

Block 4

Marknadsföra företaget

Block 5

Redovisning

Block 6

11-05-20 08.37.01


Kapitel 2

Entreprenörskap börjar med en affärsidé Repetera 1. Beskriv med egna ord vad som menas med affärsidé.

5. Vilken nytta har dessa grupper respektive företaget av varandra?

2. Förklara på vilket sätt kunden kommer in i affärsidén.

6. Vad menas med värdekedjan?

3. Förklara vad som menas med en vinna-vinnasituation.

8. Förklara vilka svårigheter det finns med att få en värdekedja att fungera.

4 Boken beskriver viktiga grupper runt företaget. Vilka är dessa?

9. Hur ska man göra för att få en värdekedja att fungera på bästa sätt?

7. Vilka steg innehåller värdekedjan?

Tänk till 2:1

Hur har de tänkt?

Bakom alla framgångsrika företag finns en tanke. Du ska nu fundera på ett företag som du känner till och tänka igenom hur de resonerat. Börja med att välja ett företag och besvara sedan nedanstående frågor. A Vilket behov hos kunden ska företaget tillgodose? B Vem är kunden? C Vad erbjuder de sina kunder? D Vad behövs för att få allt att fungera?

14

ACESS Ovningsbok kopia.indd 14

11-05-24 14.52.02


KAPITEL 2 • ENTREPRENÖRSKAP BÖRJAR MED EN AFFÄRSIDÉ

2:2

Varans väg

Många av de varor som vi använder dagligen har gjort en resa innan vi själv får dem. Du ska nu tänka igenom vilka företag som du tror har varit inblandade när du dricker ett glas Herrljunga Cider. A Beskriv vilka företag som du tror varit inblandade i tillverkningen av en flaska Herrljunga cider. Beskriv också vad de gör. B Placera företagen du kom fram till i A-uppgiften i tidsordning så långt det är möjligt.

Träna Vems är affärsidén? Block 2

2:3

En affärsidé kan vara formulerad på många olika sätt och ge olika mycket vägledning för de anställda i företaget. Du ska nu studera fem affärsidéer och sedan para ihop med rätt företag.

1. ”Vi förbättrar livskvaliteten för våra konsumenter, medarbetare, aktieägare och samhällen genom den högkvalitativa mat vi erbjuder och det ansvarsfulla sätt vi tillverkar den på.” 2. ”Vi skall erbjuda ett komplett sortiment för sport och aktiv fritid av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser, samt service och fackkompetens som tillsammans gör oss till ett naturligt inköpsställe av sportprodukter för majoriteten av konsumenter på respektive butiks lokala marknad.” 3. ”XXX affärsidé är att förse landets invånare på väg till utlandet och utländska besökare med valuta: – på bekväma tider – från välbelägna platser – till mest fördelaktiga kurser – till lägsta expeditionsavgifter” 4. ”Vår affärsidé är att baka, utveckla och marknadsföra ett brödsortiment som är särskiljande, lönsamt och konsumenternas självklara val.” 5. ”Vår affärsidé: Att vara bäst på: att sitta och att ligga skönt!” Företagen är A Möbelhus 1 i Borås

B Forex

C Findus

D Pågens

E Intersport

15

ACESS Ovningsbok kopia.indd 15

11-05-24 07.44.35


B LO C K 2 • F R Å N I D É T I L L F Ö R E TAG

2:4

Behovet bakom?

Vi köper varor och tjänster för att tillgodose olika behov. Vissa varor tillgodoser flera behov, medan andra kanske endast ett. Vilka behov ligger bakom köp av följande produkter: • semesterresa • bilköp av billigare märke, t.ex. Skoda • bilköp av dyrare märke, t.ex. Porsche • vinterjacka • frisörtjänst

2:5

Vilka grundregler finns med?

Läs igenom nedanstående affärsidé för Slipsgossen och ange hur affärsidéns fyra grundregler beskrivs Affärsidé: ”Slipsgossen är butikskedjan för den modemedvetne mannen. Med slipsar, skjortor, strumpor och herraccessoarer hjälper vi till att göra världen lite stiligare.” Målgrupp: ”Män 25–55 år, ’mental’ ålder, och personer som köper till dessa.” Slipsgossen är en kompis som hjälper till med kläderna. Vi vill vara källan till kunskap inom mode och frågor som handlar om att vara rätt klädd. Slipsgossen ska finnas för alla som ett självklart alternativ vid val av herrskjortor, slipsar och herraccessoarer. Med vårt breda utbud, moderiktiga detaljer och vår kompetens ska vi hjälpa till att göra alla män stiligare. Vår ambition är att våra kunder alltid ska känna sig välkomna och ha nära till våra butiker.

16

ACESS Ovningsbok kopia.indd 16

11-05-19 15.01.10


KAPITEL 2 • ENTREPRENÖRSKAP BÖRJAR MED EN AFFÄRSIDÉ

2:6

Vad bestĂĽr produkten av?

Studera annonserna här intill och ange fÜr var och en dess • kärnprodukt • kringprodukter

Block 2

• metaprodukt

F”m^\]mdjg`odnjhh\m) Volkswagen 1600 Cabriolet lämnar ingen oberÜrd. Särpräglad, klassisk design i kombination med utrustning som AC, CD-radio med mp3stÜd, fjärrstyrt centrallüs, elfÜnsterhissar och mycket annat. En modern klassiker i ordets rätta bemärkelse. Lägg till detta ypperlig kvalitet och en mycket hÜg säkerhetsnivü, sü har du allt du kan Ünska dig av en Volkswagen. Trevlig sommar.

VW 1600 Cabriolet 0 kr kontant 2995:-/mĂĽn. 24mĂĽn/3000 mil

BränslefÜrbrukning blandad kÜrning 7,7 l/100 km. CO²-utsläpp 185g/km. MiljÜklass 2005. Bilen pü bilden är extrautrustad.

Amda”mn„fmdibd.h†i\_`m B„gg`mqd_f”k\qit`gg`m]`b\bi\_]dg)

2:7

$)."),'­4%"/2'

$)."),3)3*­.

$)."),+5.'3"!#+!

Bm\Ă˜nf\Q„b`i +.,(20+,0++ H†i(Am`2).+ĂŠ,3)++ G”m(N”i,,ĂŠ,0 O`g)G”m(N”i]dga”mn„geidib20+,/43'44 M`n`mq_`gn]podf`iG”m,,ĂŠ,0O`g)20+,0,/

<nfdhndi_)qÂ&#x201E;b +.,(20+,2++ HÂ&#x2020;i(Am`3)++Ă&#x160;,3)++ GÂ&#x201D;m(NÂ&#x201D;i,,Ă&#x160;,0 O`g)GÂ&#x201D;m(NÂ&#x201D;i]dgaÂ&#x201D;mnÂ&#x201E;geidib20+,2/0'/1

C`_`Di_)jhm +.++(220/+ HÂ&#x2020;i(Am`4)++Ă&#x160;,3)++ GÂ&#x201D;m,,Ă&#x160;,0 O`g)GÂ&#x201D;m]dgaÂ&#x201D;mnÂ&#x201E;geidib+.++(220/1'/2'/3

rrr)qjgfnr\b`ibjo`]jmb)n`

Vilken affärsidÊ är bäst?

Vanja och Reza har fĂĽtt mĂśjlighet att kĂśpa ett gammalt pensionat som Vanjas morfar drev fram till fĂśrra vĂĽren. Pensionatet ligger vackert med utsikt Ăśver Ă&#x2013;stersjĂśn endast ĂĽtta mil frĂĽn Stockholm. Det är i gott skick och mĂśblerat med nästan enbart gamla mĂśbler. Pensionatet har sin hĂśgsäsong pĂĽ sommarhalvĂĽret, medan vintern är ganska stillsam. DärfĂśr hade Vanjas morfar stängt vintertid trots att byggnaderna är vinterbonade. Pensionatet heter Solblick och Vanja och Reza har bestämt sig fĂśr att behĂĽlla detta namn. Men fĂśr att fĂĽ bättre beläggning (uthyrning av rum och lokaler) har de beslutat sig fĂśr att satsa pĂĽ konferenser och privata grupper, fĂśrutom de vanliga pensionatsgästerna. FĂśr att kunna motivera och leda pensionatets anställda har de beslutat sig fĂśr att formulera en affärsidĂŠ som ska fungera som ledstjärna fĂśr verksamheten. Vanja och Reza gjorde var sitt fĂśrslag och ska nu bestämma sig fĂśr vilket de ska fĂślja. 17

ACESS Ovningsbok kopia.indd 17

11-05-19 15.01.12


B LO C K 2 • F R Å N I D É T I L L F Ö R E TAG

Vanjas förslag: Solblick ska erbjuda kvalitet istället för kvantitet och vi ska ge våra gäster de bästa förutsättningarna för en angenäm vistelse hos oss. Rezas förslag: Solblick ska erbjuda konferenser och evenemang i unik skärgårdsmiljö. Vi vänder oss till företag och privatpersoner i Mellansverige. Vi ska erbjuda möjligheter till utbildning, utveckling och samvaro i en harmonisk och vacker omgivning. Detta ska vi göra med hjälp av vår unika miljö och historiska byggnader samt vår flexibilitet gentemot våra kunders önskemål. Vilket förslag tycker du är bäst? Motivera ditt svar.

2:8

Använd affärsidén

Marcus är nyanställd på Svenska GolfButiken som säljer golfutrustning via en hemsida på Internet. Butikens affärsidé ser ut så här:

Svenska GolfButiken Vår affärsidé: • • • • •

Förse golfspelare med produkter av bra kvalitet Förse golfspelare med produkter till lägre priser Möjlighet för golfspelare att skräddarsy sina golfset Återigen införa Integra golfklubbor på den svenska marknaden Introducera golfklubbor från Acer, Impex med flera

Vår affärsidé bygger på kvalitet kombinerat med lägre priser, närmare bestämt ca 40 % lägre än på märkesklubbor. Han har efter några månader börjat fundera på företaget och dess sortiment. Personalen har regelbundna möten där de diskuterar sortimentet och olika idéer för att öka lönsamheten. Marcus har märkt att försäljningen går ned på vintern då få spelar golf. Däremot vet han från sitt tidigare arbete på Stadium att vintersportutrustning säljer bra då. Han gör därför en lista på förslag som han tänker presentera på nästa möte. Ta ställning till vilka av följande förslag du tycker att Svenska GolfButiken ska satsa på. Motivera ditt svar. A Ta in en lågprisserie golfutrustning för nybörjare. B Starta en resesajt som kompletterar försäljningen av golfutrustning. Via denna ska butiken sälja kompletta golfresor till olika länder. C Sälja golfböcker och golftidningar. D Sälja vintersportutrustning som skidor, pjäxor och skridskor. E Sälja golfkläder av kända högkvalitetsmärken. 18

ACESS Ovningsbok kopia.indd 18

11-05-19 15.01.13


KAPITEL 2 • ENTREPRENÖRSKAP BÖRJAR MED EN AFFÄRSIDÉ

2:9

Vad får de ut?

Det är många som är inblandade i ett företag och dess affärsverksamhet. Vi ska börja med att studera ett företag och ställa oss frågan vem som har ett intresse av dess verksamhet och på vilket sätt de bidrar och vad de får. Välj ut ett företag du känner till, t.ex. din närmaste bensinmack eller dagligvarubutik och lös följande frågor med detta företag som utgångspunkt. A Vilka tror du är ditt företags • leverantörer? • kunder? • anställda? B Beskriv vad var och en av dessa bidrar med och vad företaget ger dem i stället.

2:10

Block 2

C Vad skulle kunna få kunderna att sluta anlita företaget du valt? Resonera utifrån vad de bidrar med och vad de får.

Vem har bidragit till en Gorby’s?

Dafgårds är ett företag inom livsmedelsbranschen som har specialiserat sig på fryst mat. Företaget är kanske mest känt för produkter som Gorby’s och färdiglagade middagar. Men sortimentet består av flera olika färdiglagade rätter och en hel del andra produkter. Försäljningen sker till både butiker och storhushåll. Dafgårds ligger i Källby som i sin tur ligger utanför Lidköping vid Vänern. Vi ska studera Gorby’s närmare. Innehållsförteckningen till en Gorby’s ser ut så här: Ingredienser: Vete- och rågmjöl, nötkött, mjölk, lök, chilisås [tomatpuré, vatten, socker, vitvinsvinäger, salt, kryddor (bl.a. chilipulver, paprika, vitlök)], rapsolja, tomatpuré, vatten, ägg, margarin [veg. olja och fett, vatten, salt, emulgeringsmedel (E471), citronsyra, aromämnen, A- och D-vitamin], modifierad majsstärkelse, ost, jäst, salt, örtkryddor, socker, kasein, aromer. Kött: 16 %. Salthalt: 1,2 %. Nettovikt: 120 gram

A Gör en lista på företag som skulle kunna vara tänkbara leverantörer till de fem första ingredienserna på innehållsförteckningen. B Ge 4–5 exempel på företag som behöver medverka för att tillverka Gorby’s. 19

ACESS Ovningsbok kopia.indd 19

11-05-19 15.01.16


B LO C K 2 • F R Å N I D É T I L L F Ö R E TAG

2:11

Hur ser värdekedjan ut?

Tänk dig en vanlig köksstol med pressformad träsits och stålben. Försök att beskriva hur värdekedjan ser ut från leverantör till kund. A Beskriv stegen i värdekedjan från tillverkning till slutkund. Tänk ut företag, verkliga eller påhittade, som har gjort de olika delarna. B Vilket bidrag till förädlingsvärdet har respektive företag som du nämnde i A-uppgiften tillfört den färdiga produkten?

Träna mera 2:12

Funktioner i värdekedjan

Vilka konkreta funktioner i en värdekedja ingår i följande verksamheter: A Ett företag som tillverkar mjölkförpackningar B Ett konsultföretag som utvecklar dataprogram till företag C En frisör D Ett företag som säljer mp3-spelare tillverkade i Kina

2:13

Formulera en affärsidé

Nils och Jonas har länge gått och funderat på att starta eget. Redan när de gick i gymnasiet var de båda vännerna med i skolans fotoklubb. Och på den vägen är det. Nu arbetar de på sin fritid med att ta bröllopsfoton och porträttfoton. På senare år har Jonas intresserat sig för filmning, och man kan även beställa en film från sitt bröllop. Nils och Jonas har nu beslutat sig för att låta verksamheten med bröllopsfoto och porträttfoto ta företagets form. De ska kalla sig MemoryStudio och tänker driva verksamheten på halvtid och arbeta med annat på den andra halvtiden. Första steget mot ett eget företag är att formulera en affärsidé som täcker in både stillbilder och rörliga bilder. A Vad tycker du är viktigt att ha med i deras affärsidé? Beskriv följande: • Vilket behov ska de tillgodose? • Hos vilken kundgrupp? • Med vad ska behoven tillgodoses? • Med vilka resurser ska detta ske? B Formulera en affärsidé för MemoryStudio med hjälp av dina svar på A-uppgiften. 20

ACESS Ovningsbok kopia.indd 20

11-05-19 15.01.17


KAPITEL 2 • ENTREPRENÖRSKAP BÖRJAR MED EN AFFÄRSIDÉ

2:14

Samarbete eller snabba affärer?

”Jag avskyr företag som kommer till underutvecklade fabriker och köper upp allt de har – tio tusen cykelkorgar rakt av! – och sedan bara sticker sin väg. Vårt sätt är att komma åter, bygga upp en relation, bidra med vårt vetande, skriva fleråriga kontrakt, understryka vikten av leveranssäkerhet, kvalitet och miljö. Så gjorde vi i Polen, i f.d. Jugoslavien, i Ungern, i Tjeckien; så gör vi i Taiwan, Thailand, Vietnam och Kina.” Ingvar Kamprad, Historien om IKEA

A Vilka fördelar och nackdelar tycker du att IKEA:s sätt att arbeta med sina leverantörer har?

Block 2

B Vilka fördelar och nackdelar tycker du att företag som enbart gör snabba affärer med olika leverantörer har?

Fråga företaget Att starta ett företag Du ska nu ta kontakt med ett företag på din ort och intervjua ägaren eller någon i ledningen. När du intervjuat företagaren skriver du en liten rapport och presenterar den för dina kurskamrater. Ta reda på följande: • Vad är verksamheten i företaget? • Hur ser affärsidén ut? Om de inte har någon nedskriven affärsidé, fråga i stället vilka tankar ägaren har om sin verksamhet. • Hur ser värdekedjan ut i detta företags bransch? • Vilka delar av värdekedjan tar detta företag hand om? • Vad skulle han eller hon ha velat kunna mer om innan man startade företaget? • Vad är viktigast när man planerar ekonomin i ett företag? • Egna frågor.

21

ACESS Ovningsbok kopia.indd 21

11-05-19 15.01.37


Kapitel 3

Starta företag Repetera 1. Vad krävs av en företagare för att få starta företag i Sverige?

8. Vad innebär det att aktiebolaget är en juridisk person?

2. Vilka krav ställs för att verksamheten ska räknas som ett företag?

9. Vad är anledningen till att ägarna måste sätta in ett (aktie)kapital i ett aktiebolag, men att man inte behöver sätta in motsvarande i en enskild firma?

3. Vilka krav finns det på registrering av bolag? 4. Vilka är de vanligaste juridiska företagsformerna i Sverige?

10. Vad kan vara anledningen till att man bildar en ekonomisk förening?

5. Varför anses det vara en större risk att bedriva en enskild firma jämfört med ett aktiebolag?

11. Boken beskriver olika former av äganden som företag kan delas in i. Vilka är dessa olika indelningar och vad innebär de?

6. Vad innebär det att ägarna i ett handelsbolag har solidariskt ansvar? 7. Vilken är den huvudsakliga skillnaden mellan ett handelsbolag och ett kommanditbolag?

12. Boken delar in företag efter vad de sysslar med. Vilka olika typer beskrivs och vad innebär de?

Tänk till 3:1

Stopp!

Finns det situationer när det är fel att personer startar företag? Diskutera gärna ur olika perspektiv, ur privatpersonens, företagarens och samhällets synvinkel.

3:2

Fler krav?

Borde det ställas fler krav på dem som startar företag? I så fall vilka och varför?

22

ACESS Ovningsbok kopia.indd 22

11-05-19 15.01.38


K A P I T E L 3 • STA RTA F Ö R E TAG

Träna 3:3

Rätt eller fel?

Ange om nedanstående påståenden är rätt eller fel.

1. Vem som helst får starta företag i Sverige. 2. För att få ha en restaurang med vin och spritservering krävs ett särskilt tillstånd som kallas serveringstillstånd. 3. En förutsättning för att en verksamhet ska räknas som ett företag är att den är inriktad mot att gå med vinst. 4. I och med att ett företag är registrerat så är det en juridisk person. 5. En person som är 15 år får starta företag.

RF Block 2

6. En person som ska starta företag måste ha kunskaper i företagsekonomi. 7. En person som är försatt i konkurs får inte starta företag. 8. Ett nystartat företag måste man registrera hos Bolagsverket. 9. En företagare måste kunna visa upp en F-skattesedel för sina kunder. 10. Ett tillverkningsföretag säljer endast tjänster. 11. Om man ska starta ett företag ensam kan man bara välja enskild firma. 12. Ett handelsbolag är en juridisk person. 13. Tre viktiga frågor man ska ställa sig när man väljer företagsform: • Hur många ska starta och driva företaget? • Hur mycket är du/ni beredda att satsa tillsammans? • Hur stor är risken att förlora pengar? 14. Ett handelsbolag kan drivas av en person. 15. I handelsbolaget kan vilken som av delägarna bli skyldig att betala företagets skulder. 16. Ekonomisk förening passar dem som ska driva en verksamhet utan vinstintresse tillsammans med flera delägare. 17. I ett kommanditbolag behöver endast en av ägarna har fullt ekonomiskt ansvar. 18. I ett aktiebolag ska det alltid finnas minst tre ägare. 19. 50 000 kr är det lägsta aktiekapitalet. 20. En ekonomisk förening ska drivas i kooperativ form.

23

ACESS Ovningsbok kopia.indd 23

11-05-19 15.01.40


B LO C K 2 • F R Å N I D É T I L L F Ö R E TAG

3:4

Köpa företag

Emil och Iris har länge talat om att starta ett företag. Eftersom de båda har erfarenhet från restaurangbranschen är de mest intresserade av en mindre restaurang eller ett café. Iris har fått syn på en annons om ett café med cateringverksamhet i en medelstor stad i närheten av där de bor. I annonsen står: ”Café med catering i A-läge, dagskassa 8 000 kr.” Inte så mycket information, men de bestämmer sig för att ringa på annonsen. A Vad bör de fråga när de ringer? Tänk igenom tre viktiga frågor. B Ange tre viktiga frågor de bör tänka på innan de köper företaget. C Vilken företagsform passar bäst att driva företaget i?

3:5

Näringsverksamhet eller inte?

Alla verksamheter räknas inte som företag. Ta ställning till vilka av nedanstående aktiviteter som ska räknas som företag: A Monika och Helge bor i Jämtland. Varje sensommar plockar de hjortron och säljer dem till en uppköpare. De får 10 kr för varje liter de säljer. B Patrik, Einar och Jim har kommit överens med en båtuppläggning att de ska erbjuda vårrustning av fritidsbåtarna som vinterförvaras i båtuppläggningen. De annonserar på anslagstavlan och brukar dessutom sända reklamblad till båtägarna i båtuppläggningens kundregister. C Tina har länge sökt jobb som frisör. Nu har hon fått chansen, men hennes nye chef säger att han vill att hon startar ett företag och säljer sina tjänster till honom. Han fixar kunder och tar emot betalningen från dem. Sedan får hon ett fast arvode varje månad av honom. D Synnöve gick på hantverksprogrammet med inriktning på keramik. Hon har skaffat sig en drejskiva och en keramikugn. Hon arbetar på Posten och drejar på fritiden. Hon brukar sälja sin keramik till goda vänner.

24

ACESS Ovningsbok kopia.indd 24

11-05-19 15.01.40


3:6

Block 2

K A P I T E L 3 • STA RTA F Ö R E TAG

Får alla starta företag?

Du ska nu ta ställning till några fall där entreprenörer står i begrepp att starta företag. Ta ställning till om entreprenörerna i nedanstående fall får starta företag. Om de inte får det, hur tycker du att de ska göra i stället? A Martin går i årskurs ett på gymnasiet i Värnamo. Han har under några år delat ut reklam på fritiden. Nu har Svensk Direktreklam frågat honom om han inte vill ta hand om all reklamutdelning i Värnamo med omnejd. För att klara av detta behöver han anlita några klasskamrater som ska dela ut reklam och Martin ska avlöna dem. B Siri har haft många jobb. För några år sedan provade hon på att driva en spelbutik. Men dessvärre ändrades reglerna och Siris butik sålde för lite. Siri blev av med ATG-tillståndet och snart blev företaget en förlustaffär. Dessvärre hade hon inte vett att sluta i tid utan började slarva med skatteinbetalningarna. Eftersom hon drev butiken som enskild firma gick hon till slut i personlig konkurs. Nu vill Siri ta nya tag och starta en firma som sysslar med fönsterputsning. C Jörg Dorfmann har precis avslutat sin kurs i svenska för invandrare och vill börja försörja sig på egen hand. Han har extraknäckt på en pizzeria i Erfurt innan han flyttade till Sverige och bestämmer sig därför för att starta en pizzeria. D Magnus har nyss fyllt 25 och börjar inse att det är dags att fundera på vad han ska göra i framtiden. Han har under flera år arbetat som skidlärare och sommartid som skärmflygsinstruktör. Nu vill han starta en egen verksamhet inom äventyrsbranschen och tänker sig ha flera olika äventyrsgrenar i utbudet: skärmflyg, dykning, fallskärmshoppning, bergsklättring m.m. 25

ACESS Ovningsbok kopia.indd 25

11-05-19 15.01.43


B LO C K 2 • F R Å N I D É T I L L F Ö R E TAG

3:7

Vilken företagsform passar bäst?

Vilken juridisk företagsform vore den mest lämpade i följande fall: A Peter 20 år och Tobias 24 år är bröder. De ska starta en firma som importerar begagnade bilar som de renoverar och säljer i Sverige till privatpersoner. B Fem studiekamrater från en dataingenjörsutbildning har under sin studietid kommit på en bra lösning på ett vanligt dataproblem. Det kräver mer forskning, men kan ge stora intäkter om några år. C Tina och Johan har avslutat frisörutbildning med mycket goda omdömen. De startar nu sin egen frisörsalong i stadens centrum. D Anders har fast anställning som lärare i tyska på en grundskola. På kvällar och helger hjälper han ibland till med översättning av tyska dokument till de lokala företagen. E Ella Hedén ska starta ett företag och driva en verksamhet med homestyling. Hon har kontakt med fyra mäklare som hon får uppdrag av. Hon brukar få 10 000 kr i genomsnitt per uppdrag och hennes kostnader brukar vara ca 3 000 kr. Verksamheten kräver inga direkta investeringar och hon tänker driva den utan anställda. F Maritta och Lisa har kommit långt i sina planer på att starta ett café i köpcentrat. De ska köpa en lokal som tidigare har varit klädaffär. För att driva verksamheten räknar de med att ha minst två anställda. G Paula och Adrian har bestämt sig för att starta en budfirma. De ska hyra en lokal där de kan ha sitt kontor och lager för de kunder som lämnar in försändelser för senare leverans. Men egentligen blir den stora investeringen inköp av cyklar samt det egna arbetet. H Malgorzata och Tanya är två gamla vänner som nu ska förverkliga drömmen om det egna företaget. De ska sy festkläder och sälja dem i en egen butik. Till en början ska de satsa 100 000 kr var och dessutom ska Tanyas morfar Ivan satsa 200 000 kr. Men morfar är noga med att betona att han inte vill ta något ansvar för företagets framtida skulder. Däremot kan han tänka sig att ta risker med de 200 000 kr som han satsar. I Marco har extraknäckt som fönsterputsare under skoltiden och då arbetat åt sin farfar. Nu vill ha stå på egna ben och starta Marcos fönsterputs. Han ska arbeta helt själv och marknadsföra sig med hjälp av annonser i lokaltidningen.

3:8

Vem ansvarar?

Joel och Kim är målare och driver ett handelsbolag tillsammans. Joel har köpt en kompressor som det visade sig inte fungerade för deras verksamhet. Han sålde därför kompressorn och gjorde en förlust på 6 000 kr. Kim har klart uttryckt att han inte vill vara med och betala kompressorn, utan att det är en affär som Joel får stå för. Joel å sin sida menar att man får räkna med att det kan bli några förlustaffärer och att man får dela på kostnaderna för dessa i ett handelsbolag. Vem har rätt, Joel eller Kim? Motivera ditt svar. 26

ACESS Ovningsbok kopia.indd 26

11-05-19 15.01.46


K A P I T E L 3 • STA RTA F Ö R E TAG

3:9

Vilken företagsform har de valt?

Du ska nu undersöka vilka företagsformer företag på din ort har valt. Det vi ska se är hur många företag som har valt formen aktiebolag. Du kan antingen söka företag med hjälp av Gula sidorna eller via ett företagsregister på nätet. A Hur många procent av bilverkstäderna på din ort har valt företagsformen aktiebolag? B Hur stor andel av sjukgymnasterna har valt företagsformen aktiebolag? C Vad tror du skillnaden i andelen aktiebolag i de båda branscherna bilverkstad och sjukgymnastik beror på?

Träna mera 3:10

Registrera företaget 1

Block 2

Du ska hjälpa Ella Hedén, Charlie Docks väg 2, 471 42 Rönnäng att fylla i en blankett för nyregistrering av enskild näringsidkare (se blanketter i slutet av boken). Företaget ska arbeta med homestyling och Ella ska driva företaget från sin bostad. Namnet hade hon tänkt skulle vara Ellas Homestyling. Rönnäng ligger i Tjörns kommun i Västra Götalands Län. Ella har personnummer 840607-4904, e-post ella@telia.com och telefon 0304-67 72 79. Ella har redan betalt in registreringsavgiften på 1 000 kr över bankgiro.

3:11

Registrera företaget 2

Elina som är nybliven arkitekt har startat upp en arkitektbyrå där hon i första hand hjälper andra byråer när de har mycket att göra. Eftersom hon redan har en viss kundkrets genom olika arbeten som hon utfört under sin studietid, och eftersom hon inte behöver så stort kapital när hon startar, tycker hon att enskild näringsidkare är det bästa alternativet. Hon tänker ha sitt kontor i sin lägenhet. A Hjälp Elina att fylla i blanketten från Bolagsverket där hon redan börjat med att skriva in sina personuppgifter (se nästa sida). Du hittar ytterligare information i B-uppgiften. B Hjälp Elina med registreringen av F-skattsedel till Skatteverket (se blanketten Skatte- och avgiftsanmälan i slutet av boken). Följande gäller: nystartad verksamhet, ingen anställd, beräknad omsättning 900 000 kr, beräknad nettointäkt 700 000 kr, bokföring enligt faktureringsmetoden, utgående moms 225 000 kr och ingående moms 80 000 kr samt att momsen redovisas en gång per år. Registreringsavgiften på 1 000 kr är betald över plusgiro. Firman heter ER Arkitekt och finns i Laholms kommun i Hallands län. När det gäller avsnitt D på blanketten, Beskrivning av verksamheten, får du själv avgöra vad du tror är rimligt. 27

ACESS Ovningsbok kopia.indd 27

11-05-19 15.01.46


B LO C K 2 • F R Å N I D É T I L L F Ö R E TAG

Elina Johnsson Entrévägen 24 B Elina@ingaren.se

312 00

Ingaren

024-1098765

820220-5678

28

ACESS Ovningsbok kopia.indd 28

11-05-19 15.01.47


Access Företagsekonomi 1, Uppgifter ISBN 978-91-47-10009-5 © 2011 Jan-Olof Andersson, Anders Pihlsgård, Anna Mauléon, Anna Kristensson, Arne Åkesson och Liber Redaktör: Eva Skarp Formgivare: Fredrik Elvander Layout: Anna Hild Bildredaktör: Susanna Mälarstedt/Sanna Bilder Faktor: Jürgen Borchert Andra upplagan 1

Repro: Repro 8 AB, Stockholm Tryck: Kina 2011

Produktstöd, uppdateringar, rättelser och komplement Information om viktiga produktstöd, förändringar, korrigeringar av ev. fel i materialet m.m. hittar du på vår hemsida: www.liber.se.

KOPIERINGSFÖRBUD

Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Liber AB 113 98 Stockholm Tel: 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice tel: 08-690 93 30, fax: 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

ACESS Ovningsbok kopia.indd 2

11-05-19 15.00.09


UPPGIFTER F Ö R E TAG S E KO N O M I FÖRETAGSEKONOMI

Access

Access Access är ett läromedelspaket för kurserna Företagsekonomi 1 och 2 på gymnasieskolan och komvux, samt för annan grundläggande företagsekonomisk utbildning. I Access Företagsekonomi 1 möter den klassiska företagsekonomin ett entreprenörstänkande. Steg för steg får vi följa med på en företagsekonomisk resa, från den första företagsidén, till hur man startar ett företag och får det lönsamt och slutligen till marknadsföringen och den avslutande redovisningen. Bokens tydliga röda tråd ger eleverna en gedigen förståelse för logiken i ett företags ekonomi och hjälper till att placera olika begrepp i sitt rätta sammanhang.

AN N A M AU L É ON • A NNA K R I ST ENS S O N • A R NE Å K ES S O N

FÖRETAGSEKONOMI

Faktabokens texter varvas med mängder av exempel från verkliga företag som speglar den kreativitet, det nytänkande och den entreprenörsanda som är så viktig inom företagsvärlden.

I uppgiftsboken finns ett stort antal uppgifter av olika karaktär och svårighetsgrad, från repetitions- och övningsuppgifter till praktikfall och fältuppgifter. Det finns också en mängd datortillämpningar. Det breda urvalet av övningar ger variation åt studierna och erbjuder en stor flexibilitet och variation i undervisningen.

UPPGIFTER

Access består av följande komponenter: Access Företagsekonomi 1 • Faktabok • Uppgiftsbok med cd • Lösningshäfte • Lärarhandledning med cd

J AN - OLO F A ND ER S S O N • A N D E R S P I H L S G Å R D

Access Företagsekonomi 2 • Faktabok • Uppgiftsbok med cd • Lösningshäfte • Lärarhandledning med cd

Best.nr 47-10009-5 Tryck.nr 47-10009-5

ovningsbok access .indd 1

11-05-19 13.04.05

Profile for Smakprov Media AB

9789147100095  

FÖRETAGSEKONOMI JAN-OLOF ANDERSSON • ANDERS PIHLSGÅRD ANNA MAULÉON • ANNA KRISTENSSON • ARNE ÅKESSON JAN-OLOF ANDERSSON • ANDERS PIHLSGÅRD A...

9789147100095  

FÖRETAGSEKONOMI JAN-OLOF ANDERSSON • ANDERS PIHLSGÅRD ANNA MAULÉON • ANNA KRISTENSSON • ARNE ÅKESSON JAN-OLOF ANDERSSON • ANDERS PIHLSGÅRD A...

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded