__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

KAR I N DAN I E LSSON LISA SOLLE NBERG

KA R I N DA N I E LSSON LI SA SOLLE NBERG

KA R I N DA N I E L S S O N L IS A SOL L E NB E RG

Läsa och förstå

KAR I N DAN I E LSSON LISA SOLLE NBERG

Läsa och förstå Läsa och förstå

Tripp, Trapp, Trull – läsförståelse steg för steg. I tre arbetsböcker tränar eleverna läsförståelse steg för steg med hjälp av enkla och tydliga övningar. Eleverna visar att de förstått vad de har läst främst genom att dra streck, ringa in och måla. De kan på så vis koncentrera sig på innehållet utan att behöva skriva egna ord i alla övningar. Tripp vänder sig till elever som håller på att lära sig läsa. Arbetsboken innehåller enkla ljudenliga ord med högst tre bokstäver. Trapp vänder sig till elever som kan alla bokstäver. Arbetsboken innehåller enkla ljudenliga ord med högst fem bokstäver. Trull vänder sig till elever som kan läsa lätta texter. Arbetsboken innehåller korta, enkla meningar.

Läsa och förstå ISBN 978-91-40-68620-6

ISBN 978-91-40-68620-6

9

789140 686206


han Ola

Sam

han

Amy

Set

Zeb

Ida

Ted Liz

Jon Eva

o

hon

d 28

hon

Leo

Moa Dan Maj

o


Ringa in små saker

hus

bi val te båt

lus

ko gem bil fyr

nål

tåg lok tå bär

29


KA R I N DA N I E LSSO N LISA SOLLE NBERG

KA R I N DA N I E LSSO N LI SA SOLLE NBERG

KA R I N DA N I E L S S O N L IS A SOL LE NB ERG

Läsa och förstå

KAR I N DAN I E LSSON LISA SOLLE NBERG

Läsa och förstå Läsa och förstå

Tripp, Trapp, Trull – läsförståelse steg för steg. I tre arbetsböcker tränar eleverna läsförståelse steg för steg med hjälp av enkla och tydliga övningar. Eleverna visar att de förstått vad de har läst främst genom att dra streck, ringa in och måla. De kan på så vis koncentrera sig på innehållet utan att behöva skriva egna ord i alla övningar. Tripp vänder sig till elever som håller på att lära sig läsa. Arbetsboken innehåller enkla ljudenliga ord med högst tre bokstäver. Trapp vänder sig till elever som kan alla bokstäver. Arbetsboken innehåller enkla ljudenliga ord med högst fem bokstäver. Trull vänder sig till elever som kan läsa lätta texter. Arbetsboken innehåller korta, enkla meningar.

Läsa och förstå ISBN 978-91-40-68620-6

9

789140 686206

Profile for Smakprov Media AB

9789140686206  

9789140686206  

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded