Page 1

Matteboken 2A

Matteboken Matteboken är ett läromedel i matematik för årkurs 1–6. Matteboken lägger stor vikt vid huvudräkning och problemlösning samt att eleverna själva ska upptäcka strukturer och sammanhang i matematiken.

Matteboken Birgitta Rockström Marianne Lantz

Rockström • Lantz

Matteboken för årskurs 2 består av • två grundböcker • en extrabok • två läxböcker • lärarhandledning med diagnoser, kopieringsunderlag och facit.

ISBN 978-91-622-9936-1

www.bonnierutbildning.se

Matteboken2A_omslag(10).indd 1

BONNIERS (9936-1)

2A 2010-04-29 11.12


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon 08-696 86 00 Telefax 08-696 86 10

Redaktör: Ann de Bourgh Typografi/layout: AB Typoform Illustrationer: Filippa Widlund

Matteboken Grundbok 2A ISBN 978-91-622-9936-1 © 1995, 2004 och 2010 Birgitta Rockström, Marianne Lantz och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Tredje upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (även kallatBonus-avtalet) är detta verk att se som ett engångsmaterial. Engångsmaterial får enligt avtaletöverhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Kopiering för undervisningsändamål av denna bok är således helt förbjuden. Utan tillstånd av förlaget kommer kopiering utöver avtalet att innebära ett otillåtet mångfaldigande. Ett sådant intrång medför straffansvar och kommer att ge upphov till skadeståndsskyldighet enligt 53 och 54 §§ lagen om upphovsrätt. Printed in lettland by Livinia Print, 2010.

Matteboken2A_1-64(10).indd 2

2010-04-29 11.55


Innehåll Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Matteboken2A_1-64(10).indd 3

Samtalsbild med textuppgifter Träning med tiotal till och med 100 Likhetstecknets innebörd Talen 1–100 Addition och subtraktion utan tiotalsövergång Likhetskedjor Repetition av klockan, hel- och halvtimmar Mönster Dubbelt och hälften

4 7 10 12 14 18 21 23 24

Samtalsbild med textuppgifter 10-kamrater Andra additionstabellen (med mellanled) Mönster Klockan, kvart i och kvart över Andra subtraktionstabellen (med mellanled) Tabeller och diagram

26 28 31 39 40 45 52

Samtalsbild med textuppgifter Avbildning av figurer Jämna och udda tal Talföljder Skriv talet som fattas Vägning, kg och hg Dubbelt och hälften

56 59 60 61 63 68 73

Samtalsbild med textuppgifter Första additionstabellen med tiotal Tal i utvecklad form Skriftlig huvudräkning, addition (med mellanled) Klockan, repetition Talserier Räkning förr, gamla mynt Talen 100–200 Pengar, 100 kr, 10 kr, 1 kr Addition och subtraktion utan tiotalsövergång Geometriska figurer Längdmätning, cm

74 76 77 78 82 88 92 94 96 100 102 103

 å egen hand – extrauppgifter både för snabba elever och för elever P som behöver extra träning

106

2010-04-29 11.55


Kapitel

1

Vem är jag? Från hus till hus jag går jag ända fram till dörren når. Men jag får stanna utanför för där jag mera nytta gör.

4 Matteboken2A_1-64(10).indd 4

2010-04-29 11.56


1. I början av maj kommer svalan till Sverige. Vilken årstid är det då? 2. Svalan flyttar till Afrika i augusti-september. Hur många månader stannar den hos oss? 3. Svalan lägger 4–5 ägg som den ruvar i 2 veckor. Hur många dagar är det? 4. Hur många ägg finns det i två svalbon? 5. Svalorna flyger ofta på låg höjd när det är dåligt väder. Varför? 6. En räv väger ungefär 5 kg. Hur mycket väger 2 rävar? 3 rävar? 7. Rävens svans är en halv meter lång. Visa hur långt det är. Hur många centimeter är en halv meter? 8. Hitta på egna frågor till bilden.

5 Matteboken2A_1-64(10).indd 5

2010-04-29 11.56


Titta p책 talen!

3+2=5 13+2=15 23+2=25

4+3=7 14+3=17 34+3=37

R채kna ut summan.

5+2=___ 15+2=___ 25+2=___

2+4=___ 22+4=___ 42+4=___

9+1=___ 39+1=___ 49+1=___

6+3=___ 36+3=___ 16+3=___

8+2=___ 18+2=___ 48+2=___

3+5=___ 43+5=___ 23+5=___

Dra streck till r채tt svar.

5+2

6

4+2

8+2

8

6+3

3+3

7

5+3

6+2

9

4+4

2+6

8

3+4

4+5

10

3+7

6 Matteboken2A_1-64(10).indd 6

2010-04-29 11.56


5+2=7 50+20=70

2+4=6 20+40=60

Titta på talen!

Räkna ut summan.

3+2=___ 30+20=___

4+3=___ 40+30=___

5+3=___ 50+30=___

4+4=___ 40+40=___

5+4=___ 50+40=___

7+2=___ 70+20=___

5+5=___ 50+50=___

3+3=___ 30+30=___

1+9=___ 10+90=___

Räkna ut summan och måla bilden. 70

80

90

100

blå

gul

grön

röd

30+40

60+30 20+70

40+60 50+20 50+40

40+40

70+30

80+20

40+50

50+30

60+40 20+50

30+60

Extrauppgifter finns på sidorna 106–107. Läxboken 2A, läxa 1.

Matteboken2A_1-64(10).indd 7

30+70

20+60

50+50

30+50

7 2010-04-29 11.56


Titta på talen !

8–2=6 18–2=16 48–2=46

9–7=2 29–7=22 39–7=32

Räkna ut skillnaden.

5–2=___ 15–2=___ 35–2=___

7–3=___ 27–3=___ 47–3=___

6–4=___ 16–4=___ 36–4=___

9–5=___ 29–5=___ 49–5=___

9–2=___ 39–2=___ 19–2=___

8–8=___ 28–8=___ 48–8=___

Dra streck till rätt svar.

8–5

2

9–7

7–2

4

9–5

7–3

3

10–6

8–4

5

10–5

10–8

4

6–3

10–4

6

9–3

8 Matteboken2A_1-64(10).indd 8

2010-04-29 11.56


5–4=1 50–40=10

Titta på ! talen

6–3=3 60–30=30

Räkna ut skillnaden.

6–2=___ 60–20=___

8–5=___ 80–50=___

9–6=___ 90–60=___

7–4=___ 70–40=___

9–7=___ 90–70=___

8–3=___ 80–30=___

7–5=___ 70–50=___

9–4=___ 90–40=___

7–3=___ 70–30=___

Dra streck mellan samma svar. 8–3 10–5

9–2

5–2

8–3

7–2

6–3

5–3 7–5 10–3

10–4 9–3

9 Matteboken2A_1-64(10).indd 9

2010-04-29 11.56


Det ska alltid vara lika mycket på båda sidor om likhetstecknet!

4+2=3+3

Skriv talet som fattas.

2+2=3+__ 3+3=4+__

4+1=1+__ 5+2=3+__

6+2=3+__ 1+8=6+__

2+__=4+0 5+__=5+4

4+__=7+1 8+__=5+5

3+__=1+4 6+__=3+3

20+20 = 30+___ 30+50 = 40+___ 50+20 = 40+___

30+___= 20+70 50+___= 20+30 50+___= 60+40 10–__=8

10–__=9

10–__=4 10–__=1

10–__=5

10–__=6

10–__=7

10–__=3

10–__=2

10 Matteboken2A_1-64(10).indd 10

2010-04-29 11.56


17+__

Skriv rätt 10-kamrat i äpplena. Skriv rätt 20-kamrat i päronen.

14+__ 12+__ 18+__

__+9

20+__

__+3

__+0

__+6

__+1

10+__ __+8 __+4

15+__

__+2

19+__

16+__

__+5

11+__ __+7

__+10

Extrauppgifter finns på sidorna 106–109.

Matteboken2A_1-64(10).indd 11

13+__

11 2010-04-29 11.56


Skriv talen som fattas, s책 att brevb채raren hittar r채tt brevl책da.

1

2

5 13

16 28 39

31 44

50 57 65

68 76 89

84 95

12 Matteboken2A_1-64(10).indd 12

2010-04-29 11.56


Skriv talens grannar.

59

37 90

80

28 70

73 39

99

67 60

88

51 79 100

Skriv talen i storleksordning. BĂśrja med det minsta talet.

17

3

29

95

70

42

3 ___ ___ ___ ___ ___ ___

32 98 15 9

66 74

85

47

18

22

61

99

Läxboken 2A, läxa 2.

Matteboken2A_1-64(10).indd 13

___ ___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ 13 2010-04-29 11.56


Hur mycket kostar det tillsammans?

31+8=39 Svar: 39 kr

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:

Svar:

14 Matteboken2A_1-64(10).indd 14

2010-04-29 11.56


Titta p책 talen!

5+2=7 55+2=57 95+2=97

7+3=10 67+3=70 97+3=100

2+5=___ 62+5=___ 82+5=___

3+6=___ 53+6=___ 73+6=___

1+9=___ 81+9=___ 41+9=___

2+8=___ 52+8=___ 92+8=___

4+3=___ 94+3=___ 64+3=___

5+5=___ 75+5=___ 85+5=___

R채kna ut summan.

I vilken l책da ska breven ligga? Dra streck. 63+ 3 4 + 65 2 4+6

7

62+

71+

9

82+5

6

72+

Matteboken2A_1-64(10).indd 15

2+78

7+71

5+73

15 2010-04-29 11.56


Hur mycket har du kvar när du har handlat?

25 kr

25–4= Svar: 39 kr

Svar: 30 kr

Svar: 46 kr

Svar:

28 kr

28– Svar: 37 kr

Svar: 40 kr

Svar: 50 kr

Svar:

16 Matteboken2A_1-64(10).indd 16

2010-04-29 11.56


9–2=7 59–2=57 89–2=87

5–5=0 45–5=40 95–5=90

Räkna ut skillnaden.

8–4=___  10–9=___ 68–4=___  80–9=___ 88–4=___ 100–9=___  7–7=___ 77–7=___ 97–7=___

9–6=___ 59–6=___ 79–6=___

8–3=___ 98–3=___ 78–3=___

I vilken låda ska breven ligga? Dra streck. 89– 3 5 – 77 6 79–

10–8=___ 70–8=___ 100–8=___

4

78–

83–

3

85–5

5

78–

Matteboken2A_1-64(10).indd 17

88–2

80–8

76–2

17 2010-04-29 11.56


Adams mormor är 62 år. Hans morfar är 7 år äldre. Hur gammal är morfar?

Svar: Hitta på en räknesaga om

73+5=78

Räkna ut summan.

43+4=___ 35+5=___ 62+7=___

24+3=___ 63+5=___ 85+4=___

83+6=___ 90+6=___ 82+8=___

96+0=___ 27+3=___ 74+5=___

73+7=___ 52+5=___ 99+1=___

36+3=___ 44+6=___ 56+4=___

Skriv talet 56 på olika sätt med plus.

52+4 55+ 18 Matteboken2A_1-64(10).indd 18

2010-04-29 11.56


Elin har en hundralapp. Filip har 8 kr mindre. Hur mycket har han?

Svar: Hitta på en räknesaga om

87–4=83

Räkna ut skillnaden.

58–6=___ 39–5=___ 65–3=___

27–5=___ 70–9=___ 68–3=___

46–2=___ 99–3=___ 57–3=___

75–5=___ 90–4=___ 89–4=___

87–4=___ 59–6=___ 75–0=___

49–7=___ 28–2=___ 64–3=___

Skriv talet 82 på olika sätt med minus.

85–3 Extrauppgifter finns på sidorna 106–111. Läxboken 2A, läxa 3.

Matteboken2A_1-64(10).indd 19

19 2010-04-29 11.56


En bonde har 62 höns och 7 grisar. Hur många djur finns det på bondgården?

Svar: Emma hämtar 40 ägg. Hon tappar 3 ägg, som går sönder. Hur många ägg är hela?

Svar: Farmor är 77 år. Farfar är 4 år yngre. Hur gammal är farfar?

Svar: Liam ger sin kanin 10 salladsblad på morgonen. På kvällen får kaninen dubbelt så många. Hur många salladsblad får kaninen den dagen?

Svar: 20 Matteboken2A_1-64(10).indd 20

2010-04-29 11.56


Hur mycket 채r klockan? 11

12

1

11 2

10 9

6

2

9

4 7

11

1

10 3

8

12

7

1

11

6

2

9

4

8

11

1

10 3

5

12

7

1

11

6

2

9

4

5

1

10 3

8

12

3 4

8

5

7

1

11

6

5

halv 11

12

2

10 9

9

4 7

6

2

10 3

8

12

9

4

8 7

6

2

10 3

5

12

7

1

11

6

2

9

4

8

1

10 3

5

12

3 4

8

5

7

1

11

6

5

Rita minutvisaren. 11

12

1

11 2

10 9

9

4 7

6

2

10 3

8

7

12

11 2

9 4 7

6

2

5

12

11

1 2

9 4

8 6

5

halv 8

12

7

11 2

9 4 6

12

5

12

1 2

10 3

7

6

5

halv 3

1

8

4

8

5

10 3

7

6

2 3

halv 7

10 3

8

7

1

9

4

8

5

12

10 3

5

1

10

6

2

9

4

8

5

12

10 3

halv 11 11

12

9

3 4

8 7

6

5

halv 5

21 Matteboken2A_1-64(10).indd 21

2010-04-29 11.56


Räkna ut och skriv rätt bokstav efter svaret. Läs sedan vad du ska göra.

93+5= 98 R 51+4= 72+7= 64+3= 26 32 41 49 55 60 Å

P

S

O

I

K

39–7= 5+55= 28–2= 3+81= 5+44= 78–5= 4+94= 100–2= 6+92= 59–4= 67 73 79 84 92 98 46–5= A G T N E R 98–6= 87–3=

Skriv talen som fattas.

61+3=60+___ 76+1=72+___ 80+4=83+___

92+___=90+6 55+___=52+6 83+___=84+1

22 Matteboken2A_1-64(10).indd 22

2010-04-29 11.56


Gör färdigt mönstret. Måla cirklarna först.

Måla kvadraterna först, sedan trianglarna.

Gör ett eget mönster.

23 Matteboken2A_1-64(10).indd 23

2010-04-29 11.56


Måla dubbelt så många i den andra rutan. Skriv antalet.

3

4 Måla hälften så många i den andra rutan. Skriv antalet.

2

6 Måla dubbelt så många äpplen som päron.

24 Matteboken2A_1-64(10).indd 24

2010-04-29 11.56


Måla dubbelt så mycket i figuren bredvid.

Skriv talet som är dubbelt så stort.

2

5

10

30

40

20

50

40

60

100

4 Dela figuren mitt itu. Måla den ena halvan.

Skriv talet som är hälften så stort.

6

8

2

20

3 Extrauppgifter finns på sidorna 106–111. Läxboken 2A, läxa 4.

Matteboken2A_1-64(10).indd 25

25 2010-04-29 11.56


Matteboken 2A

Matteboken Matteboken är ett läromedel i matematik för årkurs 1–6. Matteboken lägger stor vikt vid huvudräkning och problemlösning samt att eleverna själva ska upptäcka strukturer och sammanhang i matematiken.

Matteboken Birgitta Rockström Marianne Lantz

Rockström • Lantz

Matteboken för årskurs 2 består av • två grundböcker • en extrabok • två läxböcker • lärarhandledning med diagnoser, kopieringsunderlag och facit.

ISBN 978-91-622-9936-1

www.bonnierutbildning.se

Matteboken2A_omslag(10).indd 1

BONNIERS (9936-1)

2A 2010-04-29 11.12

9789162299361  
9789162299361  

2A BONNIERS Birgitta Rockström Marianne Lantz Matteboken Grundbok 2A ISBN 978-91-622-9936-1 Redaktör: Ann de Bourgh Typografi/layout: AB Typ...