Page 1

PrimeTime Base

1

Christer Bermheden Matts Winblad TEXTBOKEN BONNIERS


Bonnier Utbildning

Bildförteckning

Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se

Omslag: DigitalVision/Scanpix

Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-696 86 00 Telefax: 08-696 86 10

Författare: Christer Bermheden och Matts Winblad Redaktör: Staffan Wahlgren Teckningar: Thomas Fehrm och Clara Lindegren Bildredaktör: Putte Salminen PrimeTime 1, Base – Textboken ISBN 978-91-622-6861-9 © 2008 Författarna och Bonnier Utbildning AB, Stockholm. Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen! Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. Elanders Berlings, Malmö 2008

5 7 8 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 20 20 21 24 25 26 26 27 32 32 32 33 34 36 37 38 38 38 39 43 44 44 44 45 46 47 50 50 51 53 55 56 56

Lars Forsstedt/Folio Paul Knispel/briljans.se Rex Features/IBL Enrique AlgarraAGE/IBL Elizabeth Knox/Masterfile/Scanpix Bruno Ehrs/Bildhuset/Scanpix Bohemian Nomad Picturemakers/Corbis/Scanpix Botanica/Jupiter Images/Scanpix Rolf Bruderer/Masterfile/Scanpix Corbis/Scanpix Alamy/Lucky Look Masterfile/Scanpix Javier Larrea/AGE/IBL Ulf Isacson/Folio Øyvind Markussen/Scanpix Peter Westrup/Folio Plainpicture/Folio Mary Evans/IBL Bonnierarkivet/Scanpix Kevork Djansezian/AP/Scanpix Sonny T. Senser/AGE/IBL Sergio Pitamitz/Corbis/Scanpix Evan Sklar/Botanica/Scanpix Charles Bowman/AGE/IBL John James Wood/IndexStock/Scanpix Lluís Real/AGE/IBL Jim Dunn/AGE/IBL Raoul Minsart/Masterfile/Scanpix ImageSource/IBL Fred Prouser/Reuters/Scanpix Peter Kramer/AP/Scanpix Sang Tan/AP/Scanpix PhotoNonStop/Reflextstock Erich Lessing/IBL Fredrik Funck/Scanpix Klaus Tiedge/Fancy/Scanpix Steve Meltzer/AGE/IBL Kevin Arnold/Masterfile/Scanpix Kord.com/AGE/IBL R.Matina/AGE/IBL Gary Lee/Photoshot/Scanpix Zoran Milich/Masterfile/Scanpix William Whitehurst/Corbis/Scanpix Dona Bollard/Indexstock/Scanpix Imtek Imagineering/Masterfile/Scanpix David Mendelsohn/Masterfile/Scanpix Stefan Isaksson/briljans.se


Förord Hej! Du är omkring tretton år och går i sjuan – så mycket vet vi om dig. Du lever i en värld där det blir allt vanligare att kontakter mellan människor sker på engelska. Det vet vi också. Det är för dig vi har skrivit PrimeTime. Vi hoppas att du med hjälp av våra texter och övningar ska lära dig tillräckligt mycket för att på engelska kunna berätta om dig själv, dina kompisar, skolan, din familj och ditt hem och kunna prata om kläder, utseende, olika miljöer och den okända framtiden. Det är just dessa nio teman som vi valt till PrimeTime 1. PrimeMag, som du hittar i slutet av varje kapitel här i textboken, bjuder in dig till spännande inslag på vår webbplats. Med hjälp av nya utmaningar som väntar dig där kommer du att lära dig ännu mer engelska – och ha roligt samtidigt! Lär dig adressen dit www.bonnierutbildning.se/primetime

Have fun! Christer Bermheden Matts Winblad

PRIMETIME 1 ● 3


Innehåll 1 Centre of the world . . . . . . . . . . 5 This is me! 6

2 What friends are for . . . . . . . . . 9 2A A good friend 10 2B Three’s a crowd 12

3 Learning for life . . . . . . . . . . . . 15 3A School talk 16 3B The cheat 18

4 We’re family . . . . . . . . . . . . . . . 21 4A A family reunion 22 4B An American hero 24

5 Home sweet home . . . . . . . . . . 27

6 Nice gear . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 6A Plain clothes 34 6B Dressed to kill 36

7 Mirror, mirror … . . . . . . . . . . . . 39 7A Eyewitness 40 7B Let’s face it … 42

8 Town and country . . . . . . . . . . 45 8A This land is my land 46 8B Nothing but the truth? 48

9 Bright future? . . . . . . . . . . . . . . 51 The time machine 52 Bildordlistor 57

5A House for sale 28

Minigrammatik 65

5B Still waiting for the ride 30

Styckeordlista 97 Alfabetisk ordlista 103

4 ● PRIMETIME 1


6 Nice gear

NICE GEAR ● 33


START WITH PRE-READING (PAGE 53 IN YOUR WORKBOOK).

1

5

10

15

20

25

34 ● NICE GEAR

6A Plain clothes

Margaret and Arthur Howell are staying at a hotel outside Newcastle to celebrate Arthur’s eightieth birthday. When they step out of the lift after breakfast one morning, they see a man leave their room and run down the corridor. They find nothing missing in their room but they call the manager who sends up Brian Boone from security.


10

Boone:

So, what did he look like, this person?

Arthur:

He was young …

Margaret:

Young?! He was at least fifty!

Arthur:

… and short.

Margaret:

He was not! In fact, he was rather tall.

Boone:

Perhaps you could describe his clothes?

Arthur:

Certainly. He was wearing a suit, checked, I think …

Margaret:

It wasn’t a suit, Arthur dear. It was more like a jacket and a pair of track suit trousers – baggy, sort of loosefit.

Boone:

Track suit trousers? Are you sure?

Margaret:

Absolutely. And they were different colours – green jacket and grey trousers.

Boone:

A shirt? Tie?

Arthur:

Yes, a striped shirt and a blue tie.

Margaret:

But, Arthur. You must be blind! He was wearing a polo neck jumper – black – no shirt, no tie.

Boone:

A cap, maybe?

Arthur:

No cap.

Margaret:

Right, no cap.

Boone:

I see. Well, to sum this up: We’ll keep our eyes open for a young man of about fifty, somewhere between short and rather tall, wearing a checked suit, which is really a green jacket, and grey track suit trousers, loose-fit. Also a striped shirt and blue tie, or a black polo neck jumper but no hat.

Margaret:

Exactly, young man. Right, Arthur?

Arthur:

Spot on!

15

20

25

30

PLAIN CLOTHES ● 35


START WITH PRE-LISTENING (PAGE 58 IN YOUR WORKBOOK).

6B Dressed to kill 1

Weekend’s reporter Ella Lewis talked to two young people early one Saturday evening. She wanted to find out how they dress at home and when they go out at night.

Libby Hartford, 17

36 ● NICE GEAR


Libby, what do you wear at home? 5

Oh this. Just old jeans, a jumper and trainers.

And how do you dress for a night out?

10

15

Almost all my clothes are second-hand. I bought a skirt this afternoon at Oxfam, but I chose not to wear it tonight. Instead I’ll go for my ‘housewife’ look. I found just the perfect dress at Vintage. Mum gave me a scarf and her old cardigan with cool old buttons. My boots are new, though. From Diverse in Islington. But I never buy designer clothes where you can easily see the designer’s name. I often like to stand out a little, and I thought of putting on my orange mittens tonight, but I won’t.

Jake Elsworth, 17 How do you dress for a night out, Jake?

20

25

I usually wear a nice suit, a nice shirt. Neat, if you know what I mean. And I buy everything new, never second-hand. Who knows what you will find in old clothes … And, believe me, I wear normal clothes. Like this tie. I saw it in the shop window at Sefton and just had to buy it. Nice, isn’t it? And black shoes are always right. I don’t dress up like many people do, just to stand out. It’s really silly the way some people dress, like wearing mittens when going out to a club or a party. In the middle of summer! Pathetic, that’s what it is. What will they put on next time? Coloured tights and wellies? Huh?

And what do you usually wear at home? Oh, just jeans and a T-shirt – and my baseball cap, of course.

DRESSED TO KILL ● 37


The fashion show.

Who is wearing what? Go to the PrimeMag website and try to get a good score.

8 A day in the

life of a model.

Is modelling really as glamorous as it seems? Go to the PrimeMag website and listen to the story.

Who’s who? Can’t you just by looking at someone decide who that person is? What he or she does for a living and what kind of interests they have? Visit the PrimeMag website and take the test. 38 ● NICE GEAR


7 Mirror, mirror …

MIRROR, MIRROR … ● 39


PrimeTime 1 Base

är första delen i en engelska för grundskolan skolår 7–9.

PrimeTime 1 (för skolår 7) består av ● Base – Textboken ● Base – Övningsboken ● More – Extraboken ● Elevfacit ● Pärmen (kopieringsunderlag) ● Lärarhandledningen ● Base lärar-cd med texter och hörövningar ● More lärar-cd med texter och hörövningar ● Elev-cd till Base

www.bonnierutbildning.se

(6861-9)

9789162268619  

Base Christer Bermheden Matts Winblad TEXTBOKEN BONNIERS Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas til...

9789162268619  

Base Christer Bermheden Matts Winblad TEXTBOKEN BONNIERS Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas til...