Page 1

PIXEL 2A

Bjørnar Alseth

•

•

Henrik Kirkegaard

Mona Røsseland

Pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer. Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har Pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. Pixel fÜr ürskurs 2 bestür av:

Mona Røsseland

•

Bjørnar Alseth

•

Mona Røsseland

m pixel A tgereenm A t imeningsfull K och rolig väg genom engagerande,

5= 137–2

pixel 1A •

• LÄRARBOK

LĂ„RARBOK

pixel 1A

pixel mAtemAtiK

pixel

pixel

LĂ„RARBOK

1

mAtemAtiK

gRundBOK 2A

LĂ„RARBOK 2A

pixel

pixel

pixel

• ÖVNINGSBOK

pixel

1A

matematIK

pixel 1B

pixel 1B

läRARBOK 2A

pixel 1

• ÖVNINGSBOK

LĂ„RARBOK

GRUNDBOK 2A

pixel

pixel 1

1A

matematIK

1

mAtemAtiK

matematiK

Ă–VNINGSBOK

Ă–VNINGSBOK

ĂśvningsBOK 2

ĂśvNiNGsBOK 2

till pixel fK–3 fiNNs äveN eN päRm meD KOpieRiNGsUNDeRlAG.

läRARBOK 2B

tiLL pixel fK–3 finns Även en pÄRm med KOpieRingsundeRLAg.

LĂ„RARBOK

gRundBOK 2B

2A pixel

LĂ„RARBOK 2B

LĂ„RARBOK

GRUNDBOK

*4#/

*4#/

Bjørnar Alseth

 

 

•

Henrik Kirkegaard

•

Mona Røsseland

pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

grundbok 2A

lärarbok 2A

Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 2 bestür av:

• ÖVNINGSBOK

2A

1B

GRUNDBOK

L Ă„RARBOK

pixel 2

1B

1B

GRUNDBOK 2B

= 5 2 – 137

mAtemAtiK

mAtemAtiK

GRUNDBOK

m a t e m a t i k­

Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 2 bestür av:

pixel

1B

pixel

matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 2 bestür av:

matematiK

Henrik Kirkegaard

• L ÄRARBOK

•

pixel 2A

Henrik Kirkegaard

• GRUNDBOK

•

xel pixpiel

pixel 2A

pixel

Bjørnar Alseth

pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

• GRUNDBOK

Pixel

pixel matematIK

137–2

5=

pixel 1A • LÄRARBOK

pixel mAtemAtiK

1A LĂ„RARBOK

pixel matematIK

Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 2 bestür av:

pixel 1B

Mona Røsseland

Bjørnar Alseth

•

Henrik Kirkegaard

•

Mona Røsseland

mpixel a tgereen m atiK engagerande, meningsfull och rolig väg genom

1 2

• L ÄRARBOK

•

pixel 2B

Henrik Kirkegaard

• GRUNDBOK

•

piel xel pix

pixel 2B

pixel

Bjørnar Alseth

pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

pixel

GruNdBOK 2a

lärarBOK 2a

pixel

pixel

Ă–VNINGSBOK

Ă–VNINGSBOK 2

1B

GRUNDBOK

GruNdBOK 2B

LĂ„RARBOK

lärarBOK 2B

2

tIll pixel fK–3 fINNS äVeN eN pärm med KOpIerINGSuNderlaG.

Ă–VNINGSBOK

*4#/Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 2 bestür av:

pixel 1A

pixel 1A • LÄRARBOK

• LÄRARBOK

mAtemAtiK

1B

mAtemAtiK

matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

pixel

1

mAtemAtiK

matematiK

 

Ăśvningsbok 2

pixel mAtemAtiK

1A

matematIK

L Ă„RARBOK

pixel 1B

1

Ă–VNINGSBOK

gRundBOK 2A

LĂ„RARBOK 2A

pixel

pixel

GRUNDBOK

GRUNDBOK 2B

1B L Ă„RARBOK

läRaRBOK 2B

till pixel fK–3 fiNNs äveN eN päRm meD KOpieRiNGsUNDeRlaG.

matematIK

Ă–VNINGSBOK

ĂśvNiNGsBOK 2

1B

pixel

1

mAtemAtiK

matematiK

• ÖVNINGSBOK

pixel

mAtemAtiK

matematiK

pixel 1

pixel 1B

pixel

• ÖVNINGSBOK

LĂ„RARBOK

läRaRBOK 2a

pixel

pixel 1

1A GRUNDBOK 2a

ĂśvningsBOK 2

1B

GRUNDBOK

gRundBOK 2B

1B L Ă„RARBOK

LĂ„RARBOK 2B

2B

tiLL pixel fK–3 finns Även en pÄRm med KOpieRingsundeRLAg.

GRUNDBOK

*4#/

2B L Ă„RARBOK

*4#/ 

  

grundbok 2b

lärarbok 2b

Till pixel fk–3 finns även en pärm med kopieringsunderlag.

2A GRUNDBOK

*4#/Pixel 2A OMSLAG .indd 1

 

07-11-20 09.48.16


1

Statistik01Pixel2A.Kap1.ORIG.indd 2

07-10-17 07.38.39


CY K E L

UTHY

R N IN

G01Pixel2A.Kap1.ORIG.indd 3

07-10-17 07.38.50


Hur många finns det? Leta på sidorna 2 och 3.1 • Statistik

01Pixel2A.Kap1.ORIG.indd 4

Räkna de olika bilarna på sidorna 2 och 3. Rita ett streck för varje bil och skriv svar på svarslinjen.

07-10-17 07.38.54


Se efter på sidorna 2, 3 och 4. Vilken är det minst antal av? Rita en ring runt den. Hur många finns det? Vilken är det flest av? Rita en ring runt den. Hur många finns det? Hur många bilar är det sammanlagt? Gör ett diagram.

Antal 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Rita en ring runt den bil som det är minst antal av respektive flest av. Skriv hur många det är. Skriv hur många det är ­sammanlagt av alla bilsorterna. Måla lika många rutor som det är av varje biltyp.

01Pixel2A.Kap1.ORIG.indd 507-10-17 07.38.57


Gör en egen undersökning.1 • Statistik

01Pixel2A.Kap1.ORIG.indd 6

Välj föremål från samtalsbilden eller ta något från elevernas vardag.

07-10-17 07.38.57


Vilken är det minst antal av? Rita eller skriv. Hur många? Vilken är det flest av? Rita eller skriv. Hur många? Hur många är det sammanlagt? Gör ett diagram.

Antal 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Rita eller skriv det som det är minst antal av respektive flest av i undersökningen på sidan 6. Skriv antalet. Skriv hur många det Rita en bild av föremålen i undersökningen under varje stapel. Måla lika många rutor som är av alla föremål sammanlagt. det är av varje föremål.

01Pixel2A.Kap1.ORIG.indd 707-10-17 07.38.58


Lägg timmerstockarna på rätt lastbil. Använd färger.

Den ha..r ska ligga på den gro..na lastbilen.1 • Statistik

01Pixel2A.Kap1.ORIG.indd 8

Måla timmerstockarna i samma färg som lastbilarna de passar till på sidan 9.

07-10-17 07.39.00


Antal 12

Hur många timmerstockar ska det ligga på varje lastbil? Fyll i tabellen och gör ett diagram.

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Rita ett streck för varje timmerstock som ska ligga på de olika lastbilarna. Måla lika många rutor som det är timmerstockar på de olika lastbilarna.

01Pixel2A.Kap1.ORIG.indd 907-10-17 07.39.03


Läs av i diagrammet. Sätt ett kryss över det antal reflexer som tabellen visar. Antal

15

10

5

0

Det här diagrammet visar hur långt sex barn cyklar på en månad. Skriv hur långt var och en av dem cyklar.

Km

20

10

1 • Statistik

Sätt ett kryss på lika många reflexer som diagrammet visar. många kilometer de cyklar.

01Pixel2A.Kap1.ORIG.indd 10

Läs av i diagrammet och skriv bredvid varje barn hur

07-10-17 07.39.06


Några elever undersöker vilken färg det är på elevernas cyklar. Här är resultatet.

Gul

Orange

Röd

Grön

Blå

Gör ett diagram som visar resultatet.

Det var 15 gula.

Läs av i tabellen och räkna hur många cyklar det finns i varje färg.

01Pixel2A.Kap1.ORIG.indd 11

Måla staplarna så höga som det finns cyklar i varje färg.

11

07-10-17 07.39.10


Diagnos

Sortera formerna. Hur många finns det?

Gör två diagram som visar resultatet. Antal

Antal

12

12

11

11

10

10

9

9

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0

12

01Pixel2A.Kap1.ORIG.indd 12

1 • Statistik

07-10-17 07.39.12


Öva 1

Sortera bilarna efter form.

Sortera bilarna efter färg.

ÖVNINGSBOK s. 2–5 Räkna antal bilar i varje kategori och skriv antalet i rutan ovanför varje biltyp. ­antalet i rutan ovanför varje färg.

01Pixel2A.Kap1.ORIG.indd 13

Räkna antal bilar i varje färg, och skriv

13

07-10-17 07.39.14


PIXEL 2A

Bjørnar Alseth

•

•

Henrik Kirkegaard

Mona Røsseland

Pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer. Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har Pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. Pixel fÜr ürskurs 2 bestür av:

Mona Røsseland

•

Bjørnar Alseth

•

Mona Røsseland

m pixel A tgereenm A t imeningsfull K och rolig väg genom engagerande,

5= 137–2

pixel 1A •

• LÄRARBOK

LĂ„RARBOK

pixel 1A

pixel mAtemAtiK

pixel

pixel

LĂ„RARBOK

1

mAtemAtiK

gRundBOK 2A

LĂ„RARBOK 2A

pixel

pixel

pixel

• ÖVNINGSBOK

pixel

1A

matematIK

pixel 1B

pixel 1B

läRARBOK 2A

pixel 1

• ÖVNINGSBOK

LĂ„RARBOK

GRUNDBOK 2A

pixel

pixel 1

1A

matematIK

1

mAtemAtiK

matematiK

Ă–VNINGSBOK

Ă–VNINGSBOK

ĂśvningsBOK 2

ĂśvNiNGsBOK 2

till pixel fK–3 fiNNs äveN eN päRm meD KOpieRiNGsUNDeRlAG.

läRARBOK 2B

tiLL pixel fK–3 finns Även en pÄRm med KOpieRingsundeRLAg.

LĂ„RARBOK

gRundBOK 2B

2A pixel

LĂ„RARBOK 2B

LĂ„RARBOK

GRUNDBOK

*4#/

*4#/

Bjørnar Alseth

 

 

•

Henrik Kirkegaard

•

Mona Røsseland

pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

grundbok 2A

lärarbok 2A

Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 2 bestür av:

• ÖVNINGSBOK

2A

1B

GRUNDBOK

L Ă„RARBOK

pixel 2

1B

1B

GRUNDBOK 2B

= 5 2 – 137

mAtemAtiK

mAtemAtiK

GRUNDBOK

m a t e m a t i k­

Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 2 bestür av:

pixel

1B

pixel

matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 2 bestür av:

matematiK

Henrik Kirkegaard

• L ÄRARBOK

•

pixel 2A

Henrik Kirkegaard

• GRUNDBOK

•

xel pixpiel

pixel 2A

pixel

Bjørnar Alseth

pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

• GRUNDBOK

Pixel

pixel matematIK

137–2

5=

pixel 1A • LÄRARBOK

pixel mAtemAtiK

1A LĂ„RARBOK

pixel matematIK

Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 2 bestür av:

pixel 1B

Mona Røsseland

Bjørnar Alseth

•

Henrik Kirkegaard

•

Mona Røsseland

mpixel a tgereen m atiK engagerande, meningsfull och rolig väg genom

1 2

• L ÄRARBOK

•

pixel 2B

Henrik Kirkegaard

• GRUNDBOK

•

piel xel pix

pixel 2B

pixel

Bjørnar Alseth

pixel ger en engagerande, meningsfull och rolig väg genom matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

pixel

GruNdBOK 2a

lärarBOK 2a

pixel

pixel

Ă–VNINGSBOK

Ă–VNINGSBOK 2

1B

GRUNDBOK

GruNdBOK 2B

LĂ„RARBOK

lärarBOK 2B

2

tIll pixel fK–3 fINNS äVeN eN pärm med KOpIerINGSuNderlaG.

Ă–VNINGSBOK

*4#/Med samma fÜrfattare och en genomtänkt pedagogik har pixel en trygg progression frün fÜrskoleklass till ürskurs 6. pixel fÜr ürskurs 2 bestür av:

pixel 1A

pixel 1A • LÄRARBOK

• LÄRARBOK

mAtemAtiK

1B

mAtemAtiK

matematikens värld! I grundbÜckerna behandlas matematiska moment och begrepp grundligt och Üver en längre period, alltid frün konkret till halvabstrakt och sedan abstrakt nivü. I Üvningsboken für eleverna mÜjlighet att befästa sina kunskaper och Üva vidare pü olika svürighetsnivüer.

pixel

1

mAtemAtiK

matematiK

 

Ăśvningsbok 2

pixel mAtemAtiK

1A

matematIK

L Ă„RARBOK

pixel 1B

1

Ă–VNINGSBOK

gRundBOK 2A

LĂ„RARBOK 2A

pixel

pixel

GRUNDBOK

GRUNDBOK 2B

1B L Ă„RARBOK

läRaRBOK 2B

till pixel fK–3 fiNNs äveN eN päRm meD KOpieRiNGsUNDeRlaG.

matematIK

Ă–VNINGSBOK

ĂśvNiNGsBOK 2

1B

pixel

1

mAtemAtiK

matematiK

• ÖVNINGSBOK

pixel

mAtemAtiK

matematiK

pixel 1

pixel 1B

pixel

• ÖVNINGSBOK

LĂ„RARBOK

läRaRBOK 2a

pixel

pixel 1

1A GRUNDBOK 2a

ĂśvningsBOK 2

1B

GRUNDBOK

gRundBOK 2B

1B L Ă„RARBOK

LĂ„RARBOK 2B

2B

tiLL pixel fK–3 finns Även en pÄRm med KOpieRingsundeRLAg.

GRUNDBOK

*4#/

2B L Ă„RARBOK

*4#/ 

  

grundbok 2b

lärarbok 2b

Till pixel fk–3 finns även en pärm med kopieringsunderlag.

2A GRUNDBOK

*4#/Pixel 2A OMSLAG .indd 1

 

07-11-20 09.48.16

9789127410534  

2A mAtemAtiK 137–25= GRUNDBOK 1 Statistik CYKELUT HYRNIN G 1 • Statistik Räkna de olika bilarna på sidorna 2 och 3. Rita ett streck för v...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you