__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

)&0"+ñ%Í$$),*ññ0&3ñ%/1&(&+"+

,YCKOTALô³RôETTôBASL³ROMEDELôIôMATEMATIK ôSOMôFOKUSERARôP²ôELEVERNASô ôL³RANDEM²LôENLIGTô,GRôô

,ISENô(³GGBLOM ³RôPEDAGOGIEôDOKTORô OCHôHARôARBETATôSOMô LEKTORôIôMATEMATIKENSô ôDIDAKTIKôINOMôL³RAR UTBILDNINGENôVIDôÏBOô !KADEMIôIô6ASAô(ONô HARôFORSKATôIôELEVERSô KUNSKAPSUTVECKLINGôIôMATEMATIK ôFORTBILDATô L³RAREôOCHôSKRIVITôETTôSTORTôANTALôL³ROB¢CKERô

3IVô(ARTIKAINEN ARBETARôSOMôLEKTORôIô ,AGSTADSôSKOLAôOCHô ô-ATTELANDETôIô%SBO ô ô&INLANDô3IVôHARôM²NG ²RIGôERFARENHETôB²DEô SOMôL³RAREôOCHôL³ROBOKS F¢RFATTAREôIôMATEMATIKô u4RYGGHETô ô5TMANINGARôô,³RANDEu

-!4%-!4)+ô3+/,Ï2ô

)&0"+ñ%Í$$),*ññ0&3ñ%/1&(&+"+

,YCKOTALôF¢Rô²RSKURSôôBEST²RôAVôGRUNDB¢CKERNAô,YCKOTALôô!ôOCHôô" ô ,³RARHANDLEDNING ô5TV³RDERING ô%LEVWEBBôSAMTô,³RARWEBB

5

'RUNDB¢CKERNAôBEST²RôAVôENôGRUNDKURSôMEDôUPPF¢LJANDEôF¢RDJUPNINGôF¢RôATTô TILLGODOSEôALLAôELEVERSôBEHOVô)ôMATERIALETôING²RôSYSTEMATISKôPROBLEML¢SNINGô SAMTôUPPM³RKSAMHETS ôOCHôKOMMUNIKATIONS¢VNINGARôMEDôTYDLIGôKOPPLINGô TILLôOLIKAôMATEMATISKAôF¢RM²GORô5TV³RDERINGSH³FTETôGERôST¢DôF¢RôM²LINRIKTADô UTV³RDERINGôAVôELEVERNASôKUNSKAPERô

546Ð2$%2).'
Innehåll

1. Räkna till 10

___________________________

2. Plus och minus upp till 5

________________

3. Plus och minus upp till 10 4. Geometri

4 –6 7–9

_____________

10 –12

____________________________

13 –15

5. Talen upp till 20 och klockan

6. Addition och subtraktion upp till 20 7. Matematik med pengar

16 –18

_________

19 –21

__

_____________

22–25

8. Talen upp till 100 ____________________ 26–29 Elevprofil efter år 1 ___________________ 30 –31 Mina tankar om tal

_____________________

Eleven kan erbjudas hjälp med läsningen.

32


1

Räkna till 10

Hur många prickar? Dra streck.

1

2

3

4

5

6

7

8

Rita två pennor fler än talet visar.

3

Rita två pennor färre än talet visar.

7 4 SÄKER

kan kombinera tal, antal och siffra upp till 10 kan använda jämförelseord för antal

OSÄKER

9

10


Räkna till 10

Rita dubbelt så många.

Rita hälften så många.

Dela upp talen.

2 och

3 och

och

och

och

och

och

4

5

och

och

och

och

och

och

och

och

och

och

och

5 SÄKER

kan rita dubbelt/hälften så många kan dela upp talen 2, 3, 4 och 5

OSÄKER

1


1

Räkna till 10

Skriv de tal som fattas.

01

3

34

Fortsätt rita.

Titta på mönstret. Rita det som fattas.

6 SÄKER

kan skriva talföljder kan fortsätta ett mönster kan lösa problem: se system

OSÄKER


Talen upp till 100

SJÄLVUTVÄRDERING

Rita

eller

betyder lätt

Vad tycker du?

betyder svårt

Räkna till 100 Räkna bakåt från 100 Räkna 10 i taget: 10, 20, 30 … Räkna 2 i taget: 2, 4, 6 … Räkna framåt från 43 till 68 Vad ryms det 100 av i din hand?

29

8


)&0"+ñ%Í$$),*ññ0&3ñ%/1&(&+"+

,YCKOTALô³RôETTôBASL³ROMEDELôIôMATEMATIK ôSOMôFOKUSERARôP²ôELEVERNASô ôL³RANDEM²LôENLIGTô,GRôô

,ISENô(³GGBLOM ³RôPEDAGOGIEôDOKTORô OCHôHARôARBETATôSOMô LEKTORôIôMATEMATIKENSô ôDIDAKTIKôINOMôL³RAR UTBILDNINGENôVIDôÏBOô !KADEMIôIô6ASAô(ONô HARôFORSKATôIôELEVERSô KUNSKAPSUTVECKLINGôIôMATEMATIK ôFORTBILDATô L³RAREôOCHôSKRIVITôETTôSTORTôANTALôL³ROB¢CKERô

3IVô(ARTIKAINEN ARBETARôSOMôLEKTORôIô ,AGSTADSôSKOLAôOCHô ô-ATTELANDETôIô%SBO ô ô&INLANDô3IVôHARôM²NG ²RIGôERFARENHETôB²DEô SOMôL³RAREôOCHôL³ROBOKS F¢RFATTAREôIôMATEMATIKô u4RYGGHETô ô5TMANINGARôô,³RANDEu

-!4%-!4)+ô3+/,Ï2ô

)&0"+ñ%Í$$),*ññ0&3ñ%/1&(&+"+

,YCKOTALôF¢Rô²RSKURSôôBEST²RôAVôGRUNDB¢CKERNAô,YCKOTALôô!ôOCHôô" ô ,³RARHANDLEDNING ô5TV³RDERING ô%LEVWEBBôSAMTô,³RARWEBB

5

'RUNDB¢CKERNAôBEST²RôAVôENôGRUNDKURSôMEDôUPPF¢LJANDEôF¢RDJUPNINGôF¢RôATTô TILLGODOSEôALLAôELEVERSôBEHOVô)ôMATERIALETôING²RôSYSTEMATISKôPROBLEML¢SNINGô SAMTôUPPM³RKSAMHETS ôOCHôKOMMUNIKATIONS¢VNINGARôMEDôTYDLIGôKOPPLINGô TILLôOLIKAôMATEMATISKAôF¢RM²GORô5TV³RDERINGSH³FTETôGERôST¢DôF¢RôM²LINRIKTADô UTV³RDERINGôAVôELEVERNASôKUNSKAPERô

546Ð2$%2).'Profile for Smakprov Media AB

9789140675217  

6. Addition och subtraktion upp till 20 __ 19–21 5. Talen upp till 20 och klockan _________ 16–18 8. Talen upp till 100 __________...

9789140675217  

6. Addition och subtraktion upp till 20 __ 19–21 5. Talen upp till 20 och klockan _________ 16–18 8. Talen upp till 100 __________...

Profile for smakprov

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded