Page 1

Aktiva lärare

Måndag

morgon

Idébok för språklärare

Liber

CHRISTINA HARGEVIK


ISBN ---- © 2008 Christina Hargevik och Liber AB redaktör Jenny Löfquist form Nette Lövgren produktion Björn Trygg omslagsfoto Atli Már Hafsteinsson/nordic Första upplagan 1 repro Repro 8 AB, Nacka tryck Korotan, Ljubljana, Slovenien 2008

kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt bonus-avtal, är förbjuden. bonus-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare. undantag: Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade Får kopieras. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan, och kopiorna får ej på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 92 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se


Christina Hargevik

Måndag morgon Idébok för språklärare

Liber


Förord

Måndag morgon – igen. Det här är en idébok för språklärare av alla slag. Nästan alla övningar har exempel på svenska och engelska och några har även exempel på något av språken spanska, franska eller tyska. De flesta övningar går lätt att anpassa till det språk du undervisar i. Till många av övningarna finns kopieringsunderlag på svenska och engelska. De förstoras till 141 . Boken bygger på många års erfarenhet av grundskola och gymnasium. I de flesta fallen vet jag inte längre om övningarna bygger på mina egna idéer eller om jag fått dem från fortbildningsdagar, konferenser eller böcker. Du kommer säkert att känna igen en del av dem. Då får de tjäna som påminnelse. Jag har samlat de övningar som jag själv har använt och haft glädje av. Det tog tid för mig att inse att mitt sätt att lära mig språk kanske passar blivande språklärare men inte alla andra människor. Alltså gäller det att hjälpa elever att hitta så många andra vägar som möjligt att lära sig ett språk.


Det är viktigt … att ha roligt. Att få börja en lektion med ett skratt är ovärderligt. Även högpresterande gymnasieelever uppskattar att få börja en lektion med en övning som kanske vid första påseende ser barnslig ut. att arbeta både i språket och med språket. Att få använda språket ”på riktigt” är viktigt men ibland är det bra att få träna just språket. Här finns övningar som passar alla. att få elever att slappna av. Genom att göra något som inte ställer de vanliga kraven på deras koncentration får man eleverna att slappna av. Stressen ökar bland unga människor och hindrar deras utveckling på många plan. att kunna använda sig av känslor vid språkinlärning. Vårt emotionella minne är ett kraftfullt verktyg. att få använda kroppen för språkinlärning och kommunikation. Har kroppen lärt sig att cykla, glömmer den det aldrig. att ha tillgång till övningar som man kan använda på så många nivåer som möjligt. Jag har valt att försöka ange lämplig nivå för alla övningar men många kan du säkert anpassa till din egen undervisningsgrupp.

Stoppa boken i väskan! Ha det så trevligt! Även en måndagmorgon!


Nivåer NYBÖRJARNIVÅ första året Steg 1 SAS förberedelseklass SFI A1 på Europarådets skala GRUNDNIVÅ andra, tredje året Steg 2–3 SAS förberedelseklass SFI A1 till A2 på Europarådets skala MELLANNIVÅ tredje och fjärde året Steg 3–4 från och med åk 7 i engelska SAS Grund SFI A2 till B1 på Europarådets skala AVANCERAD NIVÅ femte året och uppåt Steg 5–7 engelska på gymnsienivå SAS gy B1 till C1 på Europarådets skala


Första minuterna 9 1. 2. 3. 4. 5.

Säg något trevligt 9 Musik 11 Hur mår du idag? 11 Hitta ordet  12 Hitta ordet  12

Innehåll En liten stund över? 13 Tala 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Har vi träffats förut? 13 Innan de känner varandra 15 Vad vet du om mig? 15 Det är en tom stol till vänster om mig 16 Line-ups 17 Två sanningar, en lögn 17 Vet du hur jag ser ut idag? 18 Välj sida  18 Vad kan du säga? 20 Bomben 20

Ord 16. Ord på b 21 17. Säg ordet 21 18. Adjektiv verb substantiv 22 19. Sudda tavlan 23 20. Kroppsalfabetet 24

Uttal och intonation 21. 22. 23. 24. 25.

Ramsor 25 Vardagsfraser 25 Så synd! Grattis! 26 Fraser med känslor 27 Mmm 28


Blandat

Ord

26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

52. 53. 54. 55. 56.

Ny text 28 Skriva eller prata i fem minuter 29 Vad hör du? 30 Vad minns du? 31 Är du ett bra vittne? 32 Gör en mening 32 Använd kroppen – oregelbundna verb 33 Hjärngympa  34 Vilka associationer ger ordet dig? 35

Vackra ord och fula ord 51 Orden hemma hos mig 52 Konstiga ord 52 Ordbingo 53 Hitta din partner – ordspråk

53

Uttal och intonation 57. Min kropp ljuger inte 54 58. Jag kan övertala dig 54

Lyssna

Tjugo minuter 36

59. Hitta felet 55 60. Hemliga ordet 55 61. Vad händer i texten? 56

Tala 35. Vad har vi gemensamt? 36 36. Så fick jag mitt namn 37 37. Är du beredd? 38 38. Hur känner du dig just nu? 38 39. Hur flyger du till skolan? 39 40. Min hemlighet på ryggen 40 41. Ge mig ett gott råd 40 42. Historien som aldrig tar slut 42 43. Vem är personen? 43 44. Välj sida  44 45. Minidebatter 46 46. Min favoritgrej 47 47. Försäljaren 48 48. Mitt problem 48 49. Hur ser ditt samvete ut? 49 50. Kan du rita? 50 51. Öka ditt självförtroende 51

Läsa och skriva 62. Hur låter historien? 56 63. Vilket ord kommer sen? 57 64. Det här är jag 57 65. Om jag vore ett djur 58 66. Vår dikt 58 67. Relax! 59 68. Mina mål i livet 60

Bilder 69. 70. 71. 72.

Hur ser bilden ut? 61 Vem är jag? 61 Vad saknas på bilden? 62 Vad säger bilden? 63

Blandat 73. 74. 75. 76. 77.

Hjärngympa  63 Vad är du rädd för? 64 Konditionalkedja 66 Berätta utan att säga ett ord 68 Bostavslek 68


Vikarie plötsligt 69 Tala 78. NASA-övningen 69 79. Njurarna 70 80. Att ge feedback 71 81. På minuten 73 82. Berätta historier med bilder 73 83. Nyheterna 74 84. Ballongdebatten 74 85. Det här är vår version 76 86. Vem är du? 77 87. Spionleken 78 88. Frågesport 80 89. Elevstyrda diskussioner 80

Tala eller skriva 90. Succéförfattaren 81 91. Tonåring i Sverige/ Leva i Sverige 83

Kopieringsunderlag 84


Första minuterna

1.

9

Säg något trevligt 1. Vänd dig till personen bredvid dig. 2. Säg god morgon och fråga hur hon/han mår. 3. Säg något trevligt till henne/honom, en komplimang av något slag. 4. Säg hej då och att det var trevligt att ses på måndag morgon. 5. Vänd dig till personen bakom eller framför dig och gör samma sak.

VARIANT: Ändra till mer formellt språk genom att be eleverna att tänka sig att de hälsar på sin vuxna granne på morgonen. Kamraterna ska då tilltalas med sitt efternamn. Det är roligt att spela vuxen (även om man är vuxen!). De får gärna resa på sig och gå runt i klassrummet och hälsa. Då deltar jag också.

Nivå: alla Förberedelser: inga Mål: glada ansikten


En liten stund över?

Tala 6.

13

Har vi träffats förut?

Samla några fraser på tavlan hur man presenterar sig och andra. SVENSKA

ENGELSKA

SPANSKA

Hej, jag heter X. Hej, mitt namn är X. Vad heter du? Har vi träffats förr? Får jag presentera mig? Det här är min goda vän X. Trevligt att träffas. Hi, my name is … Hello, I am … And you are? What’s your name? What’s yours? Have we met? May I introduce myself? Meet my friend X. And this is … Nice to meet you. It was a pleasure meeting you. ¡Hola! Me llamo … ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¿Te conozco ya? Me llamo X/Soy X. Te/Le presento a X. Éste/Ésta es X. Encantado/a. Mucho gusto.

Nivå: alla Förberedelser: inga Mål: lära sig namn och trevlig stämning


TYSKA

Hallo, ich heisse … Und du/Sie? Kennen wir uns /schon? Sind wir uns schon mal begegnet? Guten Tag, darf ich mich vorstellen? Und das hier ist mein Freund/meine Freundin X. Es war nett, Sie kennenzulernen.

Presentera dig själv men lägg till frasen ”och jag gillar” och något som börjar på samma ljud som ditt eget namn. SVENSKA

ENGELSKA SPANSKA TYSKA

Får jag presentera mig? Jag heter Christina och jag gillar kola/att kramas. My name is Christina and I like koala bears. Me llamo Christina y me gusta cantar. Mein Name ist Christina und ich mag Kuchen.

De tänker ut en lämplig fras till sig själva. Sedan minglar de i klassrummet, presenterar sig och hälsar på de andra med rätt fras så fort de lärt sig det. Jag deltar också. Ni gör en snabb runda där alla presenterar sig med namn och vad de gillar.

UPPFÖLJNING:

VARIANT: I grupper upp till 20 elever sätter vi oss i en ring. Jag börjar med att säga ”Jag heter Christina och jag gillar kola”. Eleven till vänster om mig, ser mig i ögonen och säger ”Du heter Christina och du gillar kola. Jag heter Stefanie och jag gillar att sova.” Nästa elev upprepar vad föregående personer sagt och lägger till sitt eget namn. Jag sitter själv sist och måste alltså minnas 20 namn och vad de gillar. Jag är lika förvånad varje gång över att det fungerar. Genom att namnen kommer så många gånger och genom att de måste se på varandra är det här ett effektivt sätt att snabbt skapa gruppkänsla.


7.

Innan de känner varandra

Man tenderar att säga snälla saker om människor man inte känner. 1. Arbeta med någon du känner så lite som möjligt, gärna av det andra könet. 2. Skriv ner minst tre saker som du tror är sanna om din partner, till exempel någon sport, favoritämne, varifrån de kommer, ambitioner, fritidsaktiviteter, familj, intressen. 3. Läs högt för varandra vad ni skrivit och berätta om det stämmer.

Nivå: från grundnivå och uppåt Förberedelser: inga Mål: lära känna varandra och trevlig stämning

UPPFÖLJNING: De får i grupper skriva ett påstående om mig. Jag säger om det stämmer eller inte.

8.

Vad vet du om mig?

Här börjar jag alltid med mig själv och skriver på tavlan huller om buller. Stieg, 9, speech, 28, Nyköping, Scooby, grekiska, 1977

Jag berättar att de här orden och siffrorna har med mig att göra. Eleverna ska få ut vad de olika orden och siffrorna står för genom att fråga mig. Jag svarar ja eller nej. Ganska lätt att min man heter Stieg, hunden heter Scooby, vi har sommarhus nära Nyköping, jag undervisar i speech och håller på att lära mig grekiska. Siffrorna är svårare men då hjälper jag till lite grann. Jag bor på nr 9, jag gifte mig 1977 och har en dotter som är 28 år. UPPFÖLJNING: De får sedan några minuter på sig att skriva fem ord eller siffror om sig själva. Sedan arbetar de i grupper och gissar vad de olika sakerna står för.

15 Nivå: grundnivå och uppåt Förberedelser: tänk igenom några saker om dig själv Mål: lära känna dig och varandra lite bättre


lt för lärare rikt och enke ro lä t, ig ol ”R da tråden Det är den rö att använda.” d idéer och on, en bok me rg mo ag nd Må i stadier rare på alla uppslag för lä enska i engelska, sv ar is rv de un m so ler i derna språk el mo , åk pr as dr som an vad du kan får förslag på Du l. må rs de mo und över, r en liten st göra när du få era eller igt ska vikari sl öt pl du r nä d att har ont om ti lt ke en lt he när du övningarna Till några av g. di a ed er rb fö svenska gsunderlag på finns kopierin och engelska. llgång r du alltid ti ha on rg mo ag Med Månd och enkelt ligt, lärorikt ro t go nå ll ti sningen. språkundervi att använda i

Aktiva lärare Vårt mål är att erbjuda en verktygslåda för ditt arbete. Tillsammans kan vi ge dina elever extra lust och kraft att växa en vanlig dag i skolan.

www.liber.se

Best nr 47-08303-9 Tryck nr 47-08303-9

9789147083039  

Liber Aktiva lärare Idébok för språklärare CHRISTINA HARGEVIK Första upplagan 1 undantag: Kopiering är tillåten av de sidor som är markerade...