Page 1

Libers

Jenny Nordström

övningar i italienska Läsförståelse och ordkunskap

Steg 1–2


ISBN 978-91-47-90562-1 © 2010 Jenny Nordström och Liber AB

Första upplagan

1

Undantag Kopiering av detta material är tillåten på den inköpande skolan. Kopiering får dock endast ske till eleverna på den egna skolan och kopiorna får ej på något sätt spridas utanför den egna skolans verksamhet. Liber AB, 113 98 Stockholm tfn 08-690 90 00 www.liber.se Kundservice tfn 08-690 93 30, fax 08-690 93 01 e-post: kundservice.liber@liber.se

Läsförståelse och ordkunskap

Kopieringsförbud Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-avtal, är förbjuden. BONUS-avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

övningar i ITALIENSKA

Redaktion: Anna Gezelius, Kerstin B. Rydén Formgivare: Eva Jerkeman Illustrationer: Staffan Schultz Produktion: Anna Törnqvist Göpel Språklig granskning: Luciano Prata

Libers

Steg 1–2


Libers övningar i språkfärdigheter Detta material ingår i en serie med KOPIERINGSUNDERLAG i

ENGELSKA

SFI

TYSKA

FRANSKA

SPANSKA

ITALIENSKA

RYSKA

Exempel på titlar libers övningar i ITALIENSKA läsförståelse och ordkunskap steg 1–2 • kopiering tillåten © liber ab

Hörförståelse Muntlig kommunikation Inför steg 3 Grammatik Spel och lekar Film Översättning Ordkunskap Läsförståelse

Vilka färdigheter finns i vilka språk? Se www.liber.se

Liber AB Tfn 08–690 92 00 Kundservice tfn 08–690 93 30 E-post: kundservice.liberab@liber.se

3


Välkommen till Libers övningar i italienska: läsförståelse och ordkunskap, steg 1–2! Libers övningar i italienska är avsedda för elever på ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen, men kan också användas på studieförbund och för självstudier. Materialet innehåller 30 fristående texter. Texterna 1–15 är avsedda för steg 1, och 16–30 för steg 2. De första texterna kan användas redan i slutet av första terminens studier. Texterna är baserade på ordförrådet i Libers Adesso sì 1–2, men de går naturligtvis också att använda som bredvidmaterial till vilka läroböcker som helst. Texterna har vardagsnära teman som eleverna lätt kan relatera till: resor, shopping, fotboll, kärlek, djur, mat, sms, kända personer, osv. Här finns också faktatexter om t.ex. Sicilien och Colosseum. Den enskilde elevens kunskapsnivå och intresseinriktning bestämmer valet av text. Till varje text hör en omfångsrik ordlista för att underlätta läsningen. I de första fem texterna står verben i ordlistan i samma form som i texten, därefter står alla regelbundna verb i infinitiv och de oregelbundna i samma form som i texten. Varje text följs av ett rikhaltigt övningsmaterial, där eleven kan välja bland övningar på läsförståelse, ordkunskap och grammatik. Övningarna är av varierande typ och svårighetsgrad, från frågor med enkla svarsalternativ till förslag på egen produktion. De flesta övningarna är tänkta för enskilt arbete eller arbete i par, men det finns också några förslag på övningar för grupper. De flesta övningarna är skriftliga, men det finns också muntliga övningar, lekar och tävlingar.

libers övningar i ITALIENSKA läsförståelse och ordkunskap steg 1–2 • kopiering tillåten © liber ab

Varje text har facit eller förslag till facit direkt efter övningarna. Facit kan med fördel kopieras till eleverna för att underlätta deras självständiga arbete. Min förhoppning är att både lärare och elever kommer att ha både glädje och nytta av texter och övningar. In bocca al lupo! Jenny Nordström

4


Innehåll Steg 1   1. Chi sono io?

sida 6

  2. A Palermo

11

  3. Il fantasma al bar

17

  4. Una notte a Parigi

24

  5. A Rome c’è il sole

34

  6. Una cartolina

39

  7. Un giorno di shopping

44

  8. Il linguaggio degli SMS

50

  9. Nives & Lorenzo – parte 1

54

10. Nives & Lorenzo – parte 2

60

11. Un amore impossibile?

67

12. Una lettera

75

13. Un’intervista

81

14. Avere la testa fra le nuvole

87

15. L’incidente

94

libers övningar i ITALIENSKA läsförståelse och ordkunskap steg 1–2 • kopiering tillåten © liber ab

Steg 2 16. La Sicilia e la mafia

100

17. Caro diario

106

18. Che piatto è?

111

19. Dal dottore

118

20. Arianna e Charlotta

126

21. Il Bimbo d’Oro e Ringhio

132

22. Il Colosseo

138

23. Ombra, Allegra, Zoppa e Bambina

143

24. Buon Natale

151

25. Filippa è il papà

158

26. Una poesia

165

27. Cercasi cameriere

170

28. Cara Annalisa

176

29. Gli studenti stranieri parlano dell’Italia

181

30. Com’è in Italia?

187

OBS! Facit finns i anslutning till varje text.

5


1. Chi sono io?

1.

Chi sono io?

Sono una persona americana. Ho 46 (quarantasei) anni e sono abbastanza alto. Sono nato a Oklahoma nel 1963 (mille novecento sessantatre) e il mio segno zodiacale è il sagittario. Ho un fratello che si chiama Douglas e una sorella che si chiama Julie. Convivo con una ragazza e lavoriamo tutti e due come attori. Abbiamo sei bambini; Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne e Knox. Ho avuto successo con il film Thelma & Louise. Altri film che ho girato sono per esempio: Inglourious Basterds, The Mexican, Fight Club e Seven. Posseggo tante case, per esempio una villa in Francia, che si chiama Château Miraval e una casa a New Orleans. Prima ero sposato con Jennifer Aniston.

libers övningar i ITALIENSKA läsförståelse och ordkunskap steg 1–2 • kopiering tillåten © liber ab

Chi sono?

Parole

anno m alto, -a nato, -a segno zodiacale m sagittario m fratello m sorella f convivo con (av convivere) attore m ho avuto (av avere) successo m ho girato (av girare) posseggo (av possedere) tante villa f ero sposato, -a

år lång (om person, inte om sträcka) född stjärntecken skytt bror syster jag bor ihop med skådespelare jag har haft framgång jag har spelat in jag äger många villa med park jag var gift

6


1. Chi sono io?

A. Förstod du texten? Välj rätt svarsalternativ.

1. Vem handlar texten om? a. Russel Crow. b. Silvio Berlusconi. c. Brad Pitt. 2. Hur många syskon har han? a. Tre syskon. b. Två syskon. c. Ett syskon. 3. Vad jobbar hans flickvän med? a. Som skådespelerska. b. Med TV. c. Som barnflicka. 4. Med vilken film fick han sin första framgång? a. Thelma & Louise. b. Seven. c. The Mexican. 5. Vilket påstående passar bäst in på personen i fråga? a. Han är bror och pappa. b. Han är husägare, bror och morfar.

libers övningar i ITALIENSKA läsförståelse och ordkunskap steg 1–2 • kopiering tillåten © liber ab

c. Han är pojkvän, pappa, bror och skådespelare.

B. Översätt Översätt meningarna till italienska.

1. Vincenzo är en lång person. ____________________________________________________________________ 2. Han jobbar som skådespelare. ____________________________________________________________________ 3. Har han en bror eller syster? ____________________________________________________________________ 4. Jag har spelat in en film som heter Seven. ____________________________________________________________________ 5. Bor du i en villa? ____________________________________________________________________

7


1. Chi sono io?

C. Berätta om person X Arbeta i par. Återberätta tillsammans allt ni vet om personen i texten. Prata italienska med varandra. Skriv ingenting. Börja t.ex. så här:

A: La persona è americana. Ha 46 anni ... B: Questa persona è nata a Oklahoma ...

D. Un, uno, una, un’? Fyll i rätt obestämd artikel framför substantiven.

  1. _______ attore   2. _______ bambino   3. _______ sorella   4. _______ casa   5. _______ sagittario   6. _______ successo   7. _______ persona

libers övningar i ITALIENSKA läsförståelse och ordkunskap steg 1–2 • kopiering tillåten © liber ab

  8. _______ anno   9. _______ americana 10. _______ film 11. _______ segno zodiacale 12. _______ ragazza

8


1. Chi sono io?

E. Verben essere och avere Översätt meningarna till italienska.

1. Han är stor.

_______________________________________

2. Vi har ett barn.

_______________________________________

3. De är inte här.

_______________________________________

4. Var är ni? _______________________________________ 5. Jag är gift. _______________________________________ 6. Mario och Annabelle har en hund. _______________________________________ 7. Du och jag är bröder. _______________________________________ libers övningar i ITALIENSKA läsförståelse och ordkunskap steg 1–2 • kopiering tillåten © liber ab

8. Hon är tjugofem år. (Obs! vid ålder använder man avere.) _______________________________________

F. Vilket är ordet? Kasta om bokstäverna och skriv det italienska ordet. Översätt det också till svenska. Exempel:

NONA

anno

år

1. LILVA

________________

________________

2. SPTOOSA

________________

________________

3. ROLESLA

________________

________________

4. MLFI

________________

________________

5. OESMEPI

________________

________________

9


11. Un amore impossibile?

11.

Un amore impossibile?

Giorgia è stata tre settimane in vacanza a Bali. È tornata a casa a Napoli ieri sera, e oggi incontra le sue amiche per raccontare cosa ha fatto. «Allora Giorgia, che hai fatto per tre settimane?» vuole sapere l’amica Cristina. «Sono stata molto, molto bene! Ho fatto il bagno e ho imparato a fare il surf. Ho preso il sole e ho visto un parco pieno di scimmie. Poi ho ... .» Giorgia si ferma. «Allora, poi hai cosa?» Le amiche sono curiose. «Poi ho incontrato un ragazzo.» Giorgia ride. «Davvero? Racconta, chi è? Com’è? Come si chiama?» Le amiche fanno mille domande. «Mamma mia, quante domande! Allora andiamo a prendere un gelato e racconto tutto.» Le quattro amiche vanno insieme in Piazza Garibaldi. Lì c’è un bar famoso dove il caffè è buonissimo, ma molto caro. Accanto al bar c’è una gelateria dove c’è la stracciatella più buona di tutta Napoli. Si siedono al tavolino e ordinano quattro grandi gelati con tanta panna. «Questo ragazzo che hai incontrato, è di Napoli?» chiede Susanna con la bocca piena di gelato. «No, è Australiano e bellissimo! Ha capelli biondi e occhi blu. Si chiama Christopher e ha ventun’anni.» «Ma, Giorgia. Tu ne hai solo diciasette!» Chiara guarda Giorgia con occhi grandi. libers övningar i ITALIENSKA läsförståelse och ordkunskap steg 1–2 • kopiering tillåten © liber ab

«Sì, ma lo sai come si dice: l’amore non ha età. E poi sono solo quattro anni, non sono tanti.» «Quindi, lo hai incontrato in un bar?» Cristina vuole sentire il resto. «No, ci siamo conosciuti in acqua, lui è surfista. Abbiamo parlato di tutto.» «Come avete parlato? Tu non parli inglese.» «Sì, un pò, e parlo la lingua dell’amore.» Susanna e Chiara ridono. Amano le storie d’amore. Cristina invece sospira, lei non è molto romantica. «Dopo mi ha chiesto il numero di telefono e la sera mi ha chiamato.» «Oh, che romantico», dice Chiara, che ha dimenticato il gelato che si sta sciogliendo. «Abbiamo mangiato insieme e poi mi ha portato a casa.» «Niente baci?» Susanna è delusa. «Non quella sera», dice Giorgia, misteriosa. «Allora continua!» dice Susanna. «Il giorno dopo siamo andati in una spiaggia grandissima insieme. Abbiamo fatto il bagno e mi ha insegnato a fare il surf. La sera siamo andati in un ristorante di pesce. Dopo il dolce mi ha baciato.»

67


11. Un amore impossibile?

«Oh, che romantico!» dice Chiara di nuovo. «Poi siamo stati insieme ogni giorno. Mi ha accompagnato all’aeroporto il giorno della mia partenza.» «Ma, che brutto. Non lo vedrai mai più?» «Non lo so. Penso di no, perché costa tanto andare in Australia. Parliamo su msn ogni sera. Non è la stessa cosa, ma almeno parliamo. Sapete che mi manca tanto. Lui vuole venire qui, ma non ha i soldi.» «Eh sì, è proprio un amore impossibile», dice Cristina. Sono passati due mesi ed è il compleanno di Giorgia. Le tre amiche Chiara, Cristina e Susanna hanno una sorpresa grandissima per Giorgia. Vanno insieme a casa di Giorgia, bussano alla porta. Giorgia apre e le amiche cantano Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Giorgia ... Quando mangiano la torta Chiara non può aspettare. Prende la busta e la dà a Giorgia. «Abbiamo un regalo per te!» «Grazie!» Giorgia apre la busta, guarda dentro e poi ride, salta sù e giù e ride di nuovo. «Ma, siete pazze! Grazie!!» È un biglietto aereo per Australia. «Parti quando vuoi entro sei mesi», spiega Susanna. Giorgia abbraccia le sue amiche. «Grazie, siete veramente vere amiche!»

libers övningar i ITALIENSKA läsförståelse och ordkunskap steg 1–2 • kopiering tillåten © liber ab

Parole

impossibile omöjlig incontrare träffa raccontare berätta sapere veta ho imparato (av imparare) jag har lärt mig pieno, -a di full av scimmia f apa si ferma (av fermarsi) (hon) blir tyst curioso, -a nyfiken ridere skratta domanda f fråga accanto al bredvid stracciatella f vaniljglass med krossad choklad si siedono (av sedersi) de sätter sig tavolino m litet bord ordinare beställa tanto, -a mycket panna f grädde bocca f mun capelli m.pl. hår biondo, -a blond occhio m öga sai (av sapere) du vet si dice (av dirsi) man säger età f ålder quindi alltså

ci siamo conosciuti (av conoscersi) v i lärde känna varandra sospirare sucka mi ha chiesto han frågade mig dimenticare glömma si sta sciogliendo den håller på att smälta (jämför eng. ing-form) bacio m kyss deluso, -a besviken misterioso, -a hemlighetsfull spiaggia f strand insegnare lära baciare kyssa di nuovo igen partenza f avresa mai più aldrig mer almeno åtminstone mi manca jag saknar honom bussare knacka busta f påse, kuvert saltare hoppa pazzo, -a galen, knäpp entro inom spiegare förklara vero verkliga

68


11. Un amore impossibile?

A. Förstod du texten? Välj rätt svarsalternativ.

1. Hur länge har Giorgia varit hemma i Napoli när hon träffar sina väninnor och berättar om resan? a) I tre veckor. b) En natt. c) Två dagar. d) Hon kom hem samma dag som hon träffar sina väninnor. 2. Var träffades Giorgia och Christopher? a) På en bar. b) På hotellet. c) I vattnet. d) På en restaurang. 3. Vem av väninnorna tror inte på kärlek? a) Chiara b) Giorgia c) Susanna d) Cristina 4. Varför kan inte Christopher komma till Neapel? a) Han har inte råd. b) Han har inte tid.

libers övningar i ITALIENSKA läsförståelse och ordkunskap steg 1–2 • kopiering tillåten © liber ab

c) Han vill inte. d) Han vill att Giorgia ska komma till honom.

Svara utförligt på frågorna.

5. Vad menar Giorgia när hon säger ”parlo la lingua dell’amore”? ________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ 6. Vad menar Giorgia när hon säger ”l’amore non ha età”? _____________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

69


11. Un amore impossibile?

B. Ord i rätt form Fyll i rätt ord i luckorna i mening 1-12. Välj bland orden i rutan. Tänk på att orden kan behöva böjas. Behövs bestämd eller obestämd artikel på substantiven? Översätt också de fetstilta orden till svenska på raden till höger.

saltare

ridere

curioso

capelli

età

dimenticare

vacanza

di nuovo

raccontare

gelato

settimana

tornare

impossibile

Exempel:

libers övningar i ITALIENSKA läsförståelse och ordkunskap steg 1–2 • kopiering tillåten © liber ab

Sono libera per tre settimane e vado a Bali in

vacanza.

ledig

  1. Quando Michele è triste, lui non _________________ mai.

___________________

  2. Mario, non _________________ a comprare il latte!

___________________

  3. Hai uno shampoo? Io devo lavare _________________

___________________

  4. In Australia i canguri _________________ tanto.

___________________

  5. Mamma, vuoi sapere tutto, sei troppo _________________!

___________________

  6. Laura e Daniele _________________ una storia.

___________________

  7. È _________________ dormire con gli occhi aperti.

___________________

  8. Una _________________ ha sette giorni.

___________________

  9. «Ancora» significa _________________.

___________________

10. Non si chiede mai _________________ di una donna!

___________________

11. Vorrei _________________, per favore. Fragola e limone.

___________________

12. Ieri sera Enrico _________________ dalla Francia.

___________________

70


11. Un amore impossibile?

C. Synonymer Här finns synonymer till ord i texten. Leta rätt på orden och skriv dem. Exempel:

biografia, saga, favola, racconto, leggenda

storia

1. dono, omaggio, presente, pensiero

______________________

2. babbuino, gorilla, orango, scimpanzé

______________________

3. bambino, giovane, maschio, fanciullo

______________________

4. ferie, riposo, festa

______________________

5. dire, discutere, conversare

______________________

6. mercato, largo, campo

______________________

7. trattoria, osteria, pizzeria

______________________

8. torta, dessert, biscotto, pasta

______________________

9. questione, richiesta

______________________

10. moneta, denaro, euro, corone

______________________

D. Översätt

libers övningar i ITALIENSKA läsförståelse och ordkunskap steg 1–2 • kopiering tillåten © liber ab

Översätt meningarna till italienska.

1. När kom du hem från semestern?

______________________________________________________________________________________

2. Kärleken är inte omöjlig, den är bara lite svår.

______________________________________________________________________________________

3. Jag saknar Gaetano jättemycket.

______________________________________________________________________________________

4. Han säger att du är besviken.

______________________________________________________________________________________

5. Inom fyra dagar måste jag bestämma när jag kan åka till Australien.

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

71


11. Un amore impossibile?

  6. Min mun skrattar hela tiden.

_____________________________________________________________________________________

  7. Apan hoppar upp och ner.

_____________________________________________________________________________________

  8. Förra veckan beställde jag en kaffe med grädde, men servitören (= il cameriere)

gav mig en juice!

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

  9. Idag träffar Daniela sina väninnor för att berätta var hon har varit.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

libers övningar i ITALIENSKA läsförståelse och ordkunskap steg 1–2 • kopiering tillåten © liber ab

10. De går tillsammans hem till Luigi för att lämna en present.

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

72


19. Dal dottore

19.

Dal dottore

Eduardo ha mal di gola e un pò di febbre e non è andato all’asilo per quasi una settimana. Visto che la febbre non passa, la mamma ha deciso di portarlo dal dottore. Quando entrano nella sala d’attesa vedono una signora con la mano ferita, un bambino con la testa bendata e un signore anziano con una gamba sola. A Eduardo non piacciono gli ospedali, gli mettono paura e c’è un odore strano. Eduardo si siede vicino alla mamma e guarda il signore senza una gamba. «Il dottore toglie la gamba anche a me?» «No, tesoro, ti guarda nella gola e poi ti da una medicina.» La mamma ride. Un’infermiera apre la porta ed esce una ragazza con il naso gonfio, un occhio nero e il labbro rotto. Eduardo pensa che la ragazza sia caduta con il motorino, ma non ha il coraggio di chiedere. L’infermiera guarda la gente nella sala e poi dice: «Di Grigoli!» «Adesso tocca a noi», dice la mamma e si alza. Il dottore è alto e ha una faccia rotonda con la barba bianca. Eduardo pensa che assomiglia a Babbo Natale e quindi è sicuramente gentile, ma Eduardo ha anche un pò paura. Il dottore chiede a Eduardo di aprire la bocca. Eduardo non vuole. «Devi aprire la bocca altrimenti non posso vedere che malattia hai», dice il dottore.

libers övningar i ITALIENSKA läsförståelse och ordkunskap steg 1–2 • kopiering tillåten © liber ab

Eduardo apre la bocca, ma solo un pò. Il dottore dice che ci sono dei puntini bianchi nella gola e scrive una ricetta medica di una medicina per la tonsillite. Due giorni dopo Eduardo è di nuovo all’asilo e sia la febbre che il dolore alla gola sono spariti.

118


19. Dal dottore

libers övningar i ITALIENSKA läsförståelse och ordkunskap steg 1–2 • kopiering tillåten © liber ab

Parole

gola f asilo m passare sala d’attesa f mano f ferito, -a testa f bendato, -a anziano, -a gamba f gli mettono paura odore m si siede (av sedersi) togliere tesoro m infermiera f naso m gonfio, -a occhio m labbro m rotto, -a sia caduto, -a (av cadere) coraggio m tocca a noi si alza (av alzarsi) faccia f rotondo, -a barba f assomigliare a Babbo Natale quindi altrimenti malattia f puntini m.pl. ricetta medica f tonsillite f di nuovo sia … che sono spariti (av sparire)

hals förskola, daghem gå över väntrum hand skadad huvud bandagerat äldre ben de gör honom rädd doft (han) sätter sig ta bort skatt, älskling sjuksköterska näsa svullen öga läpp trasig har ramlat mod det är vår tur (hon) reser sig ansikte rund skägg likna jultomten alltså annars sjukdom prickar recept halsfluss igen både ... och (de) har försvunnit

119


19. Dal dottore

A. Förstod du texten? Är påståendena sanna eller falska?

1. Eduardo är 16 år. ____________ 2. Eduardo har haft feber i nästan en vecka. ____________ 3. Eduardos mamma tar med honom till sjukhuset för att kolla magen. ____________ 4. Det är tre personer i väntsalen förutom Eduardo och hans mamma. ____________ 5. Flickan som har svullen näsa och ett blått öga har kört omkull med mopeden.

____________

Svara på frågorna på svenska.

6. Varför tror du att Eduardo ställer frågan ”Il dottore toglie la gamba anche a me”?

___________________________________________________________________

7. Varför tycker inte Eduardo om sjukhus?

___________________________________________________________________

8. Eduardo är först rädd för läkaren, men ändrar sig sedan. Varför?

___________________________________________________________________

libers övningar i ITALIENSKA läsförståelse och ordkunskap steg 1–2 • kopiering tillåten © liber ab

9. Hur kommer det sig att Eduardo är frisk redan efter två dagar?

___________________________________________________________________

B. Kroppsdelar Vilka kroppsdelar beskrivs? Välj bland orden i rutan. Vilket ord blir över?

mano

testa

gamba

naso

gola

faccia

1. È difficile parlare quando sei raffreddato e ti fa male questa parte del corpo. 2. In questa parte del corpo ci sono gli occhi e la bocca. 3. Questa parte si usa per salutare un’altra persona. 4. Questa parte del corpo ti serve per sentire un odore. 5. Se ne hai solo una non puoi camminare.

120


19. Dal dottore

C. Översätt Översätt meningarna till italienska.

1. Federica jobbar både som sjuksköterska och som lärare.

___________________________________________________________________

2. Antonio ramlade, men reste sig upp genast.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3. Du har ett svullet öga. Vad har du gjort?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4. Näsan är skadad, men annars mår jag bra!

___________________________________________________________________

5. Simone liknar Andrea!

___________________________________________________________________

6. Kom, nu är det vår tur.

___________________________________________________________________

libers övningar i ITALIENSKA läsförståelse och ordkunskap steg 1–2 • kopiering tillåten © liber ab

7. Jag har inte mod att säga att mammas pasta inte är god!

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

121


19. Dal dottore

D. Verb Fyll i rätt former av verbet inom parentes i varje mening. Tänk på om verbet ska stå i nutid eller dåtid. Översätt meningarna till svenska.

1. (avere) Noi _______________ mal di gola, Lei _______________ qualche medicina?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2. (essere) Tu _______________ sicuro che questo _______________ il tesoro del faraone Tutankhamon?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. (andare) Due mesi fa Attilio _______________ in ospedale, ma ora sta bene.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. (passare) Perché la febbre non _______________ mai?

______________________________________________________________________

libers övningar i ITALIENSKA läsförståelse och ordkunskap steg 1–2 • kopiering tillåten © liber ab

5. (decidere) Il dottore _______________ se il bambino deve prendere la medicina.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6. (vedere) Ieri Guido e Carla _______________ un film al cinema. Io

_______________ un programma in TV.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

7. (entrare) Adesso io ed Amelia _______________ in questo bar ed Eva e tu

_______________ in quel ristorante.

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

8. (aprire) Sono passate tre settimane. Perché tu non ancora _______________ il pacco?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

122


19. Dal dottore

E. Kluriga ord Vilka ord gömmer sig i bokstavskombinationerna? Översätt orden till svenska. Exempel:

LEDAPOSE

ospedale

sjukhus

1. BBAAR

____________________

___________________

2. TMLATAIA

____________________

___________________

3. COROAGIG

____________________

___________________

4. AIAZNON

____________________

___________________

5. HOCICO

____________________

___________________

F. Artiklar Fyll i obestämd eller bestämd artikel före substantiven.

Quando entrano nella sala d’attesa vedono _______ signora con _______ mano ferita, _______ bambino con _______ testa bendata e _______ signore anziano con _______ gamba sola. A Eduardo non piacciono _______ ospedali. _______ infermiera apre _______ porta ed esce _______ ragazza con _______ naso

libers övningar i ITALIENSKA läsförståelse och ordkunskap steg 1–2 • kopiering tillåten © liber ab

gonfio, _______ occhio nero e _______ labbro rotto. Eduardo pensa che _______ ragazza sia caduta con _______ motorino, man non ha _______ coraggio di chiedere. _______ infermiera guarda _______ gente nella sala.

G. Ett ord bort! Vilket ord i varje grupp passar inte in? Motivera ditt val.

1. mano, testa, tesoro, gamba __________________________________________________________ 2. mamma, infermiera, ospedale, dottore __________________________________________________________ 3. sala, porta, camera, stanza __________________________________________________________ 4. labbro, bocca, lingua, occhio __________________________________________________________

123


19. Dal dottore

19. Dal dottore – FACIT A.

6. Venite, adesso/ora tocca a noi!

1. Fel. (Han går på förskolan/dagis.)

7. (Io) non ho il coraggio di dire che la pasta di mamma non è buona!

2. Rätt. 3. Fel. (Hon tar med honom till läkaren för att febern inte går över.) 4. Rätt. (En man, en kvinna och ett barn.)

D. 1. abbiamo – ha Vi har ont i halsen, har Ni någon

5. Fel. (Eduardo tror att hon har kört omkull men frågar inte.) Förslag

medicin? 2. sei – è Är du säker på att detta är farao

6. Han tycker inte om sjukhus och är

Tutankhamons skatt?

lite rädd. När han ser mannen med

3. è andato

bara ett ben tror han att han också

För en månad sedan åkte Attilio till

ska få sitt ben amputerat. 7. Han tycker att det luktar konstigt och sedan tycker han att det är otäckt. 8. Eduardo tycker att läkaren ser ut som jultomten.

sjukhuset, men nu mår han bra. 4. passa Varför går aldrig febern över? 5. decide Läkaren bestämmer om barnet

9. Han får medicin och är inte så svårt sjuk.

behöver/måste ta medicinen. 6. hanno visto – ho visto Igår såg Guido och Carla en film på bio. Jag såg ett tv-program.

libers övningar i ITALIENSKA läsförståelse och ordkunskap steg 1–2 • kopiering tillåten © liber ab

B. 1. gola

7. entriamo – entrate

2. faccia

Jag och Amelia går in på den här

3. mano

baren och du och Eva går in på den

4. naso

här restaurangen.

5. gamba

8. hai aperto

Ordet som blir över är testa.

Det har gått tre veckor. Varför har du inte öppnat paketet än?

C. Förslag

E.

1. Federica lavora sia come infermiera

1. barba

skägg

2. malattia

sjukdom

3. coraggio

mod

4. anziano

gammal, äldre

5. occhio

öga

che come insegnante. 2. Antonio è caduto, ma/però si è alzato subito. 3. Hai un occhio gonfio. Cosa hai fatto? 4. Il naso è ferito, ma/però altrimenti sto bene! 5. Simone assomiglia ad Andrea!

124

9789147905621  

LäsförståeLse och ordkunskap Libers Jenny Nordström steg 1–2 Libers Redaktion: Anna Gezelius, Kerstin B. Rydén Formgivare: Eva Jerkeman Illu...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you