Page 1

Y O VA N N A F E R N A N D O I S

SUP SU PER SPANSKA HÖRÖVNINGAR för Spanska 3–4

BONNIERS

SUPER_SPANSKA_HÖRÖVNINGAR_För Spanska 3-4_OMSLAG.indd 1

11-02-16 12.48.34


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, 103 63 Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-696 86 00 Telefax: 08-696 86 10

Redaktör: Ann Wennerström Grafisk form: Spizz Grafiska/Lina Rehnstedt Illustrationer: Clara Lindegren Foto på sidan 41: Anders Wikberg Super: Spanska hörövningar, för Spanska 3–4 ISBN 978-91-523-0247-7

© 2011 Yovanna Fernandois och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen Kopiering tillåten.

Intellecta Infolog Kållered 2011

2

SUP SU PER – SPANSKA HÖRÖVNINGAR för Spanska 3–4

SUPER_SPANSKA_HÖRÖVNINGAR_för_Spanska_3-4_Ann.indd 2

© FÖRFATTAREN OCH BONNIER UTBILDNING AB Kopiering tillåten

11-02-16 12.53.12


Innehållsförteckning Spanska 3

1 La carta .......................................................................................................................

sid 8

Familj, geografi och mat Eleverna lyssnar på ett brev från en flicka som är på semester. De ska uppfatta enkla ord och lyssna efter viss information. Frågorna som hör till övningen har flervalssvar.

2 El idioma español en Suecia * .........................................................

sid 9

Främmande språk, kultur och siffror Eleverna lyssnar till en text som handlar om att fler och fler svenskar vill lära sig spanska och några fakta om varför spanska har blivit populärt i Sverige. Hörövningen är uppdelad i fem delar: två delar med flervalssvar och tre delar där eleverna ska lyssna efter enstaka ord och uppgifter. På elevernas arbetsblad finns en vokabulärruta. Dessa ord finns även understrukna i hörmanuset.

3 ¡No me lo voy a perder! (2 cd-spår)

...............................................

sid 11

Intressen, sport och siffror Eleverna lyssnar till två olika dialoger där personerna diskuterar sporthändelser. Hörövningen går i huvudsak ut på att lyssna efter enstaka fakta, men det finns även ett par frågor som kräver ett längre svar.

4 En busca de trabajo * ............................................................................... sid 12 Beskrivningar och klockslag Eleverna får höra ett telefonsamtal mellan en arbetsgivare och en person som söker jobb. Dialogen är uppdelad i två delar.

5 El turismo * ......................................................................................................... sid 13 Länder, siffror och statistik Eleverna lyssnar till en intervju som täcker in vanliga frågor kring turism, länder och statistik. Intervjun är uppdelad i två delar och består både av frågor med flervalssvar och frågor där eleverna ska skriva egna svar. På elevernas arbetsblad finns en vokabulärruta. Dessa ord finns även understrukna i hörmanuset.

6 Un piso en alquiler * ................................................................................. sid 14 Bostad och möbler Eleverna får höra ett telefonsamtal med en person som önskar hyra lägenhet. Hörövningen är uppdelad i tre delar och frågorna ska besvaras med enstaka ord eller korta meningar.

7 Padre e hijo * ...................................................................................................... sid 15 Familj, geografi och kultur (preteritum) Eleverna får lyssna på ett Skype-samtal mellan en pappa och en son som befinner sig på resa med sin mamma. Samtalsämnena berör familjeförhållanden och olika geografiska och kulturella sevärdheter. Hörövningen är uppdelad i tre delar och uppgifterna består av frågor med flervalssvar.

8 Anuncios de publicidad * ................................................................... sid 17 Eleverna får lyssna på tre reklaminslag för olika slags tjänster. Uppgifterna, som består av frågor med flervalssvar, går ut på att eleverna ska lyssna efter specifik information om de tjänster som annonseras.

* Övningen har pauser som på cd:n är markerade med ett pip.

4

SUP SU PER – SPANSKA HÖRÖVNINGAR för Spanska 3–4

SUPER_SPANSKA_HÖRÖVNINGAR_för_Spanska_3-4_Ann.indd 4

© FÖRFATTAREN OCH BONNIER UTBILDNING AB Kopiering tillåten

11-02-16 12.53.12


9 La niñera * ............................................................................................................

sid 19

Veckodagar, fritidsaktiviteter, klockan och familjen Eleverna får lyssna på ett längre telefonsamtal som är indelat i fyra delar. Uppgifterna är frågor med blandade svarstyper, såväl ifyllnad av enstaka ord, flervalssvar, rätt eller fel, som svar som kräver att eleverna skriver en eller ett par meningar. Hörövningen kan med fördel användas för att förbereda eleverna på det Nationella provet.

10 La historia del abuelo * ........................................................................

sid 22

Barndomsskildring, familjen, (preteritum och imperfekt) Eleverna lyssnar på en farfar som berättar om sin barndom för sitt barnbarn Laura. Hörövningen är uppdelad i tre delar och uppgifterna består av frågor med flervalssvar.

11–13 El robo I, II * och III * ..................................................................

sid 24

Eleverna lyssnar till en trilogi om ett inbrott. Den består av tre dialoger där var och en av dialogerna har en liten vokabulärruta. Dessa ord finns även understrukna i hörmanuset. De första två dialogerna har frågor som kräver egna svar. Dialog II är uppdelad i tre delar. Dialog III har två uppsättningar frågor på innehållet, dels rätt eller felfrågor och dels frågor med öppna svar.

Spanska 4

14 Noticias (5 cd-spår)

.........................................................................................

sid 27

Nyheter om en litterär person, musik, hälsa, sport och väder Eleverna får lyssna till en nyhetssändning med fem olika nyhetsinslag. Eleverna ska välja två av fyra alternativ som beskriver vad varje nyhet handlar om.

15 Qué es (3 cd-spår)

..............................................................................................

sid 28

Ett tekniskt hjälpmedel, en krydda, och ett känt turistmål i den spansktalande världen Eleverna får lyssna till tre beskrivningar: en sak, en krydda och ett känt turistmål. På elevernas arbetsblad finns en vokabulärruta. Dessa ord finns även understrukna i hörmanuset. Hörövningen går dels ut på att avgöra om ett antal påstående är rätt eller felaktiga. Eleverna ska därefter lista ut vad det är som beskrivs. Till sin hjälp har de flervalssvar.

16 Dos deportes (2 cd-spår) ...........................................................................

sid 30

Sport, träning och veckodagar Eleverna lyssnar till två dialoger där personerna pratar om sport. Den här övningen passar bra för att låta eleverna träna på att skriva korta svar fastän svaret förefaller kräva ett långt svar. Diskutera gärna hur svaret kan bli så kort som möjligt och ändå rymma svaret på frågan.

17 Anuncios (5 cd-spår)

.....................................................................................

sid 31

Annons 1: främmande språk Annons 2: resor, priser och telefonnummer Annons 3: möbler och rum Annons 4: REA-erbjudande och villkor Annons 5: mobilabonnemangserbjudande och villkor Eleverna får lyssna på fem reklaminslag där det gäller att lyssna efter såväl detaljer som att kunna dra slutsatser med hjälp av den information som ges.

* Övningen har pauser som på cd:n är markerade med ett pip.

SUP SU PER – SPANSKA HÖRÖVNINGAR för Spanska 3–4

SUPER_SPANSKA_HÖRÖVNINGAR_för_Spanska_3-4_Ann.indd 5

© FÖRFATTAREN OCH BONNIER UTBILDNING AB Kopiering tillåten

5

11-02-16 12.53.12


18 Conectados a la red * ...............................................................................

sid 33

Vänskap, familj, semester och arbete Eleverna får lyssna på ett Skype-samtal mellan två personer som känner varandra. Hörövningen är uppdelad i fyra delar där eleverna ska markera det bästa svarsalternativet. Det gäller att lyssna efter såväl detaljer som att kunna dra slutsatser med hjälp av den information som ges.

19 Mi trabajo (3 cd-spår) ...................................................................................

sid 35

Att berätta om sig själv, sitt yrke och arbetsvillkor Eleverna får lyssna till tre personer som var och en berättar om sitt arbete som lärare. Eleverna ska efter varje berättelse dels ta ställning till om påståendena är rätt eller felaktiga och dels rätta de felaktiga påståendena. På elevernas arbetsblad finns en vokabulärruta. Dessa ord finns även understrukna i hörmanuset. På ett extra arbetsblad finns det ytterligare åtta frågor som berör samtliga berättelser och som kan användas vid ett senare eller samma övningstillfälle.

20 Empleo

.....................................................................................................................

sid 38

Anställning och villkor Eleverna får lyssna till en kort platsannons. Hörövningen har frågor med öppna svar.

21 Clasificados * ....................................................................................................

sid 39

Bostad, belägenhet och hyresvillkor Eleverna får lyssna till ett längre telefonsamtal mellan en äldre kvinna som vill sälja sitt hus och en familjefar. Samtalet är uppdelat i tre delar. Hörövningen har frågor med öppna svar.

22 ”Espero que me perdones”

.............................................................

sid 40

Kärlek, förhållande och känslor Eleverna får lyssna till uppläsningen av ett brev. De flesta frågorna kräver att eleverna kan dra slutsatser av det som sägs. Frågorna har flervalssvar. På elevernas arbetsblad finns en vokabulärruta. Dessa ord finns även understrukna i hörmanuset.

23 Los cineastas * .................................................................................................

sid 41

Film och problemlösning Eleverna får lyssna till ett samtal mellan två universitetsstuderande filmälskare som pratar om sina planer för helgen och försöker lösa ett problem. Dialogen är uppdelad i tre delar. Hörövningen har frågor med öppna svar.

24 Suecos por España * .................................................................................

sid 42

Spanska inbördeskriget och de internationella brigaderna Eleverna får lyssna på en text om svenskar som deltog i det spanska inbördeskriget. Texten är uppdelad i fem delar. På elevernas arbetsblad finns en vokabulärruta. Dessa ord finns även understrukna i hörmanuset. Frågorna har flervalssvar.

Facit

.............................................................................................................................

Hörmanus

.............................................................................................................

sid 44 sid 47

* Övningen har pauser som på cd:n är markerade med ett pip.

6

SUP SU PER – SPANSKA HÖRÖVNINGAR för Spanska 3–4

SUPER_SPANSKA_HÖRÖVNINGAR_för_Spanska_3-4_Ann.indd 6

© FÖRFATTAREN OCH BONNIER UTBILDNING AB Kopiering tillåten

11-02-16 12.53.13


ÖVNINGAR

7 Padre e hijo Vas a escuchar una conversación entre un padre y un hijo que están hablando por skype. Vas a escuchar la conversación dos veces. Primero con pausas, para poder contestar las preguntas, y al final vas a escucharla otra vez sin pausas.

I

II

1 ¿Dónde está Marcelo?

6 ¿Qué nacionalidad tiene la madre de Marcelo?

A B C D

en Centroamérica en Norteamérica en Sudamérica en Europa

A B C D

española peruana boliviana argentina

2 ¿En qué ciudad está Marcelo?

A B C D

El Cusco Madrid Callao Lima

3 ¿Con quién está de vacaciones Marcelo?

A B C D

con su madre con su padre con sus abuelos con sus tíos

4 ¿Qué va a hacer el fin de semana el papá?

A B C D

trabajar con la casa ir a ver un partido de fútbol trabajar con cosas de la oficina no tiene nada que hacer

5 ¿Cuántas semanas de vacaciones tiene en total Marcelo?

A B C D

dos semanas con la mamá diez semanas cuatro semanas dos semanas

SUP SU PER – SPANSKA HÖRÖVNINGAR för Spanska 3–4

SUPER_SPANSKA_HÖRÖVNINGAR_för_Spanska_3-4_Ann.indd 15

7 ¿Qué es incorrecto sobre la familia de Marcelo?

A B C D

Marcelo tiene seis primos. Marcelo tiene cuatro tíos. Marcelo tiene dos abuelos. Marcelo tiene dos madrinas.

8 ¿Qué es el Titicaca?

A B C D

un río una ciudad un lago un bote

9 ¿Qué tipo de relación tienen los padres de Marcelo y dónde viven?

A Están separados y viven en distintos países. B Están casados y viven en España. C Están separados y los dos viven en España. D Están casados y viven en distintos países. 10 ¿Dónde se conocieron los padres de Marcelo?

A B C D

en Perú en Madrid en Sudamérica en el Titicaca

© FÖRFATTAREN OCH BONNIER UTBILDNING AB Kopiering tillåten

15

11-02-16 12.53.13


ÖVNINGAR

11 ¿Qué es incorrecto según lo escuchado?

16 ¿Qué consejos le da el padre a Marcelo?

A En el Titicaca se casaron los padres de Marcelo. B En el Titicaca se comprometieron los padres de Marcelo. C Al Titicaca fueron de luna de miel los padres de Marcelo. D En el Titicaca se separaron los padres de Marcelo.

A que se cuide del sol en Machu Picchu B que se cuide del mar en Machu Picchu C que se cuide de la altura en Machu Picchu D que se cuide de no caminar mucho en Machu Picchu

12 ¿Qué edad tiene Marcelo?

A B C D

A B C D

12 años 16 años 13 años 14 años

montaña alta monte verde quechua montaña vieja

18 ¿Qué es correcto según lo escuchado?

III

A B C D

13 ¿En qué país es más tarde?

A B C D

17 ¿Qué quiere decir en español Machu Picchu?

en Perú en España en Madrid en Titicaca

El abuelo habla quechua. La mamá de Marcelo habla quechua. Marcelo habla español y quechua. En Perú sólo hablan quechua.

19 ¿De qué está orgulloso Marcelo? 14 ¿Con quién va a ir Marcelo al Cusco?

A B C D

sólo con sus primos sólo con su mamá con su mamá, primos y tíos con su profesora de Geografía

15 ¿Cómo se siente Marcelo frente a la visita a Machu Picchu?

A B C D

16

No quiere ir. Tiene muchas ganas de ir. Prefiere ir a otro lugar. Se siente un poco mareado.

SUP SU PER – SPANSKA HÖRÖVNINGAR för Spanska 3–4

SUPER_SPANSKA_HÖRÖVNINGAR_för_Spanska_3-4_Ann.indd 16

A B C D

de tener doble nacionalidad de los padres que tiene de hablar español de tener doble nacionalidad y de sus padres

20 ¿Qué va a hacer el papá después de hablar con Marcelo?

A B C D

comer y ver una película en la televisión comer y leer el periódico comer y ver las noticias en la televisión comer y ver una serie que se llama Telediario

© FÖRFATTAREN OCH BONNIER UTBILDNING AB Kopiering tillåten

11-02-16 12.53.14


ÖVNINGAR

8 Anuncios de publicidad Vas a escuchar a una locutora que va a leer tres anuncios de publicidad. Primero vas a escuchar cada anuncio con pausa, para poder contestar las preguntas. Luego vas a escuchar los anuncios otra vez sin pausas.

Anuncio 1

Anuncio 2

1 Atlantis te ayuda a…

1 ¿Cuál es el servicio principal que ofrece la floristería?

A B C D

mantener tu peso. bajar de peso. mantener una dieta. operar tu cuerpo.

2 ¿Qué es Atlantis?

A B C D

un curso de masajes una rutina de ejercicios un centro de actividad física un programa por Internet para bajar de peso

3 ¿Qué NO ofrece Atlantis?

A B C D

fitness pilates masajes dieta

4 ¿Qué se dice según el horario de Atlantis?

A reparto de flores y plantas todos los días B árboles de España C sólo ramos de novia D sólo arreglos de flores 2 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

A servicio a domicilio (hemleverans) sólo en España B servicio a domicilio sólo en una parte de España C servicio a domicilio dentro y fuera de España D servicio a domicilio sólo fuera de España 3 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones está mencionada en el anuncio?

A Cierra más temprano en el mes de julio. B Está abierto todo el año, menos en el mes de agosto. C Está abierto también por la noche los fines de semana. D Está abierto las 24 horas.

A La floristería hace decoraciones para oficinas. B La floristería hace decoraciones para bodas. C La floristería hace decoraciones para bautizos. D La floristería hace decoraciones para primera comunión.

5 ¿Cuál es el número de teléfono de Atlantis?

4 ¿En qué ciudad española está la floristería?

A B C D

A B C D

903 046 719 900 346 719 900 346 709 903 346 619

Salamanca Málaga Murcia Madrid

5 ¿Qué dirección tiene la floristería?

A B C D

SUP SU PER – SPANSKA HÖRÖVNINGAR för Spanska 3–4

SUPER_SPANSKA_HÖRÖVNINGAR_för_Spanska_3-4_Ann.indd 17

Amapola 301 San Vicente 31 San Vicente 301 Amapola 31

© FÖRFATTAREN OCH BONNIER UTBILDNING AB Kopiering tillåten

17

11-02-16 12.53.14


ÖVNINGAR

23 Los cineastas Vas a escuchar una conversación entre dos jóvenes. Primero vas a escucharla con pausa, para poder contestar las preguntas, y al final vas a escuchar la conversación otra vez sin pausas.

I 1 ¿Qué es un cortometraje? ________________________________________________________________________________ 2 ¿Por qué Celia y Víctor quieren ir a la casa de la cultura este sábado? ________________________________________________________________________________ 3 ¿Qué tienen en común Alejandro Amenábar, Celia y Víctor? ________________________________________________________________________________

II 4 ¿Por qué no puede ir Celia a la presentación? ________________________________________________________________________________ 5 ¿Adónde van los padres de Celia el sábado? ________________________________________________________________________________ 6 ¿Por qué Celia y Víctor no pueden llevar a Isabel a la presentación? ________________________________________________________________________________

III 7 ¿Cómo quiere Víctor solucionar el problema? ________________________________________________________________________________ 8 ¿Por qué Celia se opone a la solución de Víctor? ________________________________________________________________________________ 9 ¿Quién es Isabel? _______________________________________________________________________________

IV 10 Al final, ¿por qué no van a la presentación? _______________________________________________________________________________ 11 ¿Qué decide hacer Víctor el sábado? _______________________________________________________________________________

SUP SU PER – SPANSKA HÖRÖVNINGAR för Spanska 3–4

SUPER_SPANSKA_HÖRÖVNINGAR_för_Spanska_3-4_Ann.indd 41

© FÖRFATTAREN OCH BONNIER UTBILDNING AB Kopiering tillåten

41

11-02-16 12.53.20


HÖRMANUS

1 La carta Vas a escuchar la lectura de una carta. Hola yaya, Te escribo para contarte que lo estamos pasando de maravilla. Ya llevamos una semana de las dos que vamos a estar aquí. Los días han sido muy entretenidos con mamá, papá y Diego. Queremos disfrutar al máximo estas dos semanas de vacaciones. Hace mucho sol y hemos comido unas cosas deliciosas. La comida mediterránea es muy buena ¿sabes?, pero abuela, tu comida es la mejor, ¡claro! Lo que más me ha gustado es la musaca. Es una especie de lasaña con berenjenas. El kotopita también me gusta mucho. Es pollo envuelto en pasta. Y por supuesto, comemos el pan de pita todos los días. El hotel está muy cerca de la playa y tenemos piscina y acceso a la sala de juegos todo el día. Ayer fui con mamá de paseo por la ciudad. En el mercado me compré una gorra que dice: “Yo amo Grecia” y hemos comprado un regalo para ti y para el abuelo. A papá no le gusta mucho que pasemos tanto tiempo “haciendo nada”, como dice. Papá dice que en este país hay grandes sitios arqueológicos muy interesantes. Mañana vamos a ir a la capital, Atenas, y vamos a visitar el museo Arqueológico Nacional y La Acrópolis. Sabes yaya, Diego y yo hemos hecho nuevos amigos. En el hotel hay niños de España, Inglaterra, Francia, Suecia y de otros países que no recuerdo. Me gusta Camilla, una chica sueca que sabe un poco de español. Y Diego juega todos los días con Tim, un chico de su edad que es de Inglaterra. No hablan el mismo idioma, pero no importa. ¡Se llevan fenomenal! Bueno, te mando en esta carta tres fotos y un dibujo que ha hecho Diego para vosotros. Un beso enorme abuela, de todos nosotros y otro para el abuelo. Vamos a volver en una semana a Galicia, sólo nos queda una semana más de vacaciones en este maravilloso lugar. ¡Qué pena! Pero pronto vamos a estar con vosotros otra vez. ¡Saludos al abuelo! Te quiere, tu nieta Paloma.

2 El idioma español en Suecia El idioma español en Suecia Vas a escuchar una noticia de cultura en la que se habla del interés de los suecos por aprender el idioma español. Vas a escuchar la noticia dos veces. Primero con pausas, para poder contestar las preguntas, y al final vas a escuchar toda la noticia sin pausas. Primera parte El interés por aprender español en todo el mundo es cada vez mayor. El número de personas que hablan español hoy en día, es alrededor de los 500 millones. Y cada vez son más los países no hispanohablantes que sienten especial interés por aprender el idioma español tanto en sus colegios, universidades, como en el lugar de trabajo. Tal es el caso de Suecia que en estos últimos 10 años ha tenido un aumento del número de estudiantes que quieren aprender español. Y no sólo estudiantes, sino también grandes empresas como Ericsson, Volvo, Scania e IKEA consideran un mérito si sus empleados, además de un buen dominio del inglés, tienen conocimientos del español. Siendo este último idioma muy importante para las grandes empresas que desean entrar en el mercado internacional. Segunda parte En Suecia ha sido tal el entusiasmo por aprender español, que los colegios se han visto en la obligación de modificar la enseñanza de idiomas y la cantidad de profesores de español. Existe un promedio de dos profesores de español por colegio. El número de alumnos que eligen español como tercer idioma es significativo. Hoy en día hay un promedio de 23 alumnos por clase de español. Por otro lado hay un notable descenso en el número de estudiantes de alemán y

48

SUP SU PER – SPANSKA HÖRÖVNINGAR för Spanska 3–4

SUPER_SPANSKA_HÖRÖVNINGAR_för_Spanska_3-4_Ann.indd 48

© FÖRFATTAREN OCH BONNIER UTBILDNING AB Kopiering tillåten

11-02-16 12.53.21


HÖRMANUS

francés. Este entusiasmo en los suecos por aprender español es algo muy positivo para la difusión de uno de los idiomas más importantes, ya que el español es el segundo idioma más hablado en el mundo, después del chino mandarín. Tercera parte El interés de Suecia por conocer más de la cultura española y latinoamericana empieza con España a partir de los años 60. Durante el período de transición a la democracia en España, hubo un activo intercambio comercial y cultural entre España y Suecia. Este intercambio comercial ha permitido que en la actualidad haya unas 300 empresas suecas establecidas en España, y que exista también un acuerdo entre la Comunidad de Murcia y la Federación de Fútbol sueca. Cuarta parte Con América Latina a partir de los años 70, un notable número de inmigrantes de Latinoamérica vinieron a trabajar y vivir a Suecia, como consecuencia de las diferentes dictaduras que existían por aquellos años en América Latina. La gente que llegó de América Latina a Suecia incrementó enormemente el número de latinoamericanos en Suecia. La sociedad sueca mostró gran interés por la cultura Latinoamericana, creando proyectos y programas de solidaridad. Quinta parte Cada año es mayor el número de suecos que viaja de vacaciones a España o a Latinoamérica. No sólo están motivados por el sol o las playas, sino que para muchos es también una buena y perfecta forma de practicar el español. La Costa del Sol y las islas Canarias son los destinos turísticos preferidos por los miles y miles de suecos que viajan a España. Mientras que en Latinoamérica son Cuba, República Dominicana, Brasil, Argentina y Chile los lugares más visitados por los suecos.

3 ¡No me lo voy a perder! Vas a escuchar dos diálogos con personas que hablan de lo mejor de la jornada deportiva de la semana. Después de cada diálogo tienes que responder algunas preguntas. Diálogo 1 Javiera Macarena Javiera Macarena Javiera Macarena Javiera Macarena Javiera Macarena Javiera Macarena

—¿Macarena, viste el partido de baloncesto ayer? —No, no pude verlo. Pero leí en el periódico que el Barça jugó fenomenal. —Sí, qué partido te perdiste. ¿Sabes que es la victoria número veintiuno del Barça? — ¿En serio? No, no lo sabía. Pero dicen que fue el mejor equipo del torneo. —¡Claro! Ganaron por 80 tantos contra 61 que anotó el Real Madrid. —Por eso me encanta el baloncesto, hay tantas anotaciones, si lo comparas con el fútbol. En el fútbol puedes jugar un partido entero sin goles. Eso nunca pasa en el baloncesto. —Estoy de acuerdo contigo. —¿Ha sido Juan Navas el jugador que más anotó en la cesta? —No, ¡qué va! Otra vez fue Francisco Navarro. Ese chico es muy hábil con el balón y la cesta. —A mí me encanta como juega. ¡Viva Navarro! y ¿cuántos tiros encestó Navarro? —Pues mira, anotó 36 tiros fantásticos. ¿Por qué nunca vienes a mi casa a ver los partidos? Es más divertido verlos juntas. El próximo partido lo veremos juntas, ¿vale? —Es que…, bueno. El próximo partido lo vamos a ver juntas. No me lo voy a perder.

SUP SU PER – SPANSKA HÖRÖVNINGAR för Spanska 3–4

SUPER_SPANSKA_HÖRÖVNINGAR_för_Spanska_3-4_Ann.indd 49

© FÖRFATTAREN OCH BONNIER UTBILDNING AB Kopiering tillåten

49

11-02-16 12.53.21


SUP SU PER SPANSKA HÖRÖVNINGAR för Spanska 3–4

Spanska hörövningar för Spanska 3–4 består av ett kopieringsunderlag med 24 hörövningar och två lärar-cd:ar med de inspelade övningarna. Övningarna är ett komplement till ordinarie läromedel för Spanska 3 och 4 på gymnasiet samt för motsvarande nivåer i vuxenutbildningen och studiecirklar. De ämnen som behandlas i hörövningarna är ämnen som är relevanta för elever på gymnasiet. Ämnena och ordförrådet är allmänt hållna för att passa så många som möjligt, oberoende av vilket läromedel som eleverna i övrigt arbetar med.

ISBN 978-91-523-0247-7

(523-0247-7)

SUPER_SPANSKA_HÖRÖVNINGAR_För Spanska 3-4_OMSLAG.indd 2

11-02-16 12.48.37

9789152302477