Page 1

»Soulfulness handlar inte bara om att hitta överlevnadsstrategier för att ta sig igenom den närmaste veckan. Det handlar om att hitta sin rytm och dansa genom alla dagar på ett själfullt sätt, som om det finns goda skäl till att vi har hamnat här på jorden.« Brian Draper är en välkänd och uppskattad författare, föreläsare och retreatledare från Storbritannien. Han medverkar regelbundet i radioprogrammet Tankar för dagen i BBC Radio 4 och är biträdande lektor vid London Institute for Contemporary Christianity.

B RIAN DRAP ER

Det här är en inspirerande bok där du genom korta dagliga övningar i soulfulness får hjälp att leva ett mer själfullt och närvarande liv – där det som är unikt du kommer till uttryck.  En bok som ger dig utmaningar, mer livsmod och hjälper dig att se nya saker i ditt liv.

NÄRVAR ANDE OCH L E VANDE MED SOULF ULNES S

skriv & fördjupa din vardag

B RI AN DR AP ER N ÄRVAR ANDE OCH L E VANDE MED

reflektera, anteckna & fördjupa din vardag

org_3antbocker.indd 3

2018-05-09 11:40


Copyright © 2018 Brian Draper och Libris förlag Originalöversättning: Maria Store Bearbetning: Lina Mattebo. Texten utgår från boken Soulfulness – ett liv utöver mindfulness Omslag och formgivning: Lotta Kühlhorn Sättning: Aina Larsson, Sättaren Tryck: Livonia Print, Lettland 2018 ISBN: 978-91-7387-764-0 www.libris.se


BRIAN DRAPER N ร„RVAR ANDE OCH LE VANDE MED

reflektera, anteckna & fรถrdjupa din vardag


INLEDNING Vad älskar du att göra? När känner du dig som mest levande? Den här boken vill hjälpa dig att bli mer närvarande och levande, att få ett mer själfullt liv. Ett liv där det som är unikt du kommer till uttryck fullt ut. Ett liv med soulfulness! Grunden till soulfulness är mindfulness. När vi ägnar oss åt mindfulnessövningar kan våra tankar – som ofta är så ängsliga och osäkra – äntligen få ro. Vi får för en stund vila från stressen och splittringen som många upplever idag och får en chans att hämta andan. Men min starka övertygelse är att vi människor rymmer mer än stillade tankar. Den goda nyheten är att det vi kan upptäcka i tystnaden är något mycket mer än bara frånvaro av splittrade och oroliga tankar. I tystnaden finns nämligen också en gåtfull närvaro. Själens närvaro. Alla är inte vana att tänka kring eller prata om själen. ­K anske är du till och med osäker på vad som menas med ­själen? Ett sätt att upptäcka din själ är genom att leta efter samma sorts känsla som vi kan få om vi går från en hårt trafikerad gata till en liten, mycket gammal kyrka, eller när vi kommer runt en krök på en bergsstig och får syn på en hän­ förande utsikt. Själen kan beskrivas som »något levande inom oss«, något som verkligen är unikt för var och en av oss. Mindfulnessövningar kan alltså föra oss in i tystnaden och fram till tröskeln till själen. Men där står vi inför ett val. Det


är lätt att vika åt sidan istället för att våga börja lyssna på ­själens viskningar, välja att fortsätta göra och leva som vi alltid har gjort – eftersom vi är rädda för vad det skulle få för ­följder att slå in på en mer besjälad väg. Eller för att vi helt enkelt inte kan tänka oss att leva på ett annat sätt än vi gör. Men om vi vågar lyssna på vår själ väntar något väldigt spännande. Soulfulness är ett liv utöver mindfulness på så sätt att soulfulness inte är ett sätt att fly vår stressiga verklighet, utan det är tvärtom ett jordnära, kroppsligt sätt att omfamna och förvandla vår värld. Risken med att stanna vid enbart mindfulness är att vi fokuserar för mycket på vad övningarna kan ge oss själva, att vi reducerar processen till en sorts självhjälps-quickfix, eller till och med ett redskap för att hålla stressnivån i schack medan vi klättrar över andra hela vägen upp till toppen. Soulfulness handlar däremot inte enbart om oss själva, utan också om att kärleksfullt sträcka sig utåt och återskapa relationer, med andra människor, med Gud, naturen och kulturen. Att sträcka sig längre inåt och sträcka sig utåt i ­kärlek, samtidigt. Det krävs uppmärksamhet och medvetenhet för att vi ska kunna känna igen vår själs närvaro, ta emot den och rentav bli vän med den, men med lite övning kan vi bli bättre på att ställa in oss på själen, och göra det mer medvetet. Den här boken vill hjälpa dig med det, genom olika övningar som kan fördjupa din vardag. För varje dag – men du behöver förstås inte använda den här boken varje dag – finns en övning att fundera över eller pröva under dagen. Den fysiska handling som det innebär att skriva för hand hjälper nya tankar, insikter och intryck att komma fram som


man inte visste fanns där förrän man började skriva. När du har gjort övningen får du därför möjlighet att anteckna och reflektera kring vad den har gjort med dig. Var övningen lätt eller svår? Vilka känslor och tankar väcktes inuti dig? Påverkade den hur du nu ser på dig själv, andra eller världen omkring dig? Varje dag börjar dessutom med att du får skriva ner tre saker som du är tacksam för, som gör dig glad eller som du älskar att göra. Stort som smått räknas! Tacksamhet och uppskattning hör till det viktigaste av allt för att vi ska kunna växa som människor – men att svara på frågorna kommer också hjälpa dig att lära känna din själ. Vad får dig att känna dig mest levande? Många övningar återkommer genom boken för att ge dig möjlighet att landa i vad soulfulness är, och för att du ska kunna följa din utveckling genom att jämföra då och nu. Att lära sig att leva mer själfullt, och höra själens mjuka, lockande viskning, är något vi ständigt behöver återkomma till. Använd gärna den här anteckningsboken tillsammans med boken Soulfulness – ett liv utöver mindfulness. Där presenterar jag soulfulness och tankarna kring övningarna ännu mer. Det går att leva ett själfullt liv, att känna sig närvarande och levande i sin vardag, att leva ett liv där det som är unikt du kommer fram. Upptäck hur det är att leva med soulfulness!


»Soulfulness handlar inte bara om att hitta överlevnadsstrategier för att ta sig igenom den närmaste veckan. Det handlar om att hitta sin rytm och att dansa genom alla dagar på ett själfullt sätt, som om det finns goda skäl till att vi har hamnat här på jorden.«


Datum .......................................

Dag 1

Tr e sak er jag är tacksam för 1

.....................................................................................................................................

2

.....................................................................................................................................

3

.....................................................................................................................................

Dagens övning Gör medvetet och långsamt i ordning en kopp te eller kaffe. Gör inget annat när vattnet kokar förutom att ta några djupa andetag. När du väl dricker, känn värmen och smaken. Och försök att inte tänka på allt annat du måste göra. R eflektioner ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................


Datum .......................................

Dag 2

Tr e sak er som gör mig gl ad 1

.....................................................................................................................................

2

.....................................................................................................................................

3

.....................................................................................................................................

Dagens övning Egots röst är själens värsta fiende. Jag menar inte ego som i att vara egocentrisk, utan den där ängsliga, osäkra inre rösten som försöker intala oss att vi kommer att göra bort oss inför andra, eller att vi inte duger, eller att vi måste få det att verka som om vi har fullt upp. Tre saker utmärker vårt ego: att det vill konkurrera, kontrollera och ständigt få oss att jämföra oss med andra. Själen, däremot, kännetecknas av kärlek. Idag ska vi öva på att se med själen istället för med egot. Sätt dig bekvämt och blunda. Börja andas lite långsammare och räkna till tio andetag. Öppna sedan ögonen och titta dig omkring – men inte med egots ögon utan inifrån själen. Försök helt enkelt se allt du har framför dig utan att värdera det. Se ­istället på det med kärlek och medkänsla. R eflektioner ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................


»Soulfulness handlar inte bara om att hitta överlevnadsstrategier för att ta sig igenom den närmaste veckan. Det handlar om att hitta sin rytm och dansa genom alla dagar på ett själfullt sätt, som om det finns goda skäl till att vi har hamnat här på jorden.« Brian Draper är en välkänd och uppskattad författare, föreläsare och retreatledare från Storbritannien. Han medverkar regelbundet i radioprogrammet Tankar för dagen i BBC Radio 4 och är biträdande lektor vid London Institute for Contemporary Christianity.

B RIAN DRAP ER

Det här är en inspirerande bok där du genom korta dagliga övningar i soulfulness får hjälp att leva ett mer själfullt och närvarande liv – där det som är unikt du kommer till uttryck.  En bok som ger dig utmaningar, mer livsmod och hjälper dig att se nya saker i ditt liv.

NÄRVAR ANDE OCH L E VANDE MED SOULF ULNES S

skriv & fördjupa din vardag

B RI AN DR AP ER N ÄRVAR ANDE OCH L E VANDE MED

reflektera, anteckna & fördjupa din vardag

org_3antbocker.indd 3

2018-05-09 11:40

9789173877640  
9789173877640