Page 1

Vän med svenska 3

Vän med svenska 3 Övningsbok

I Vän med svenska står språklära och skrivning i centrum. Inom olika teman arbetar eleverna med svenskämnets huvudmoment, både enskilt och tillsammans med andra. Innehållet stämmer överens med kursplanen för svenska i Lgr 11.

Övningsbok

Övningsbok

Vän med svenska är ett basläromedel i svenska för årskurs 4−6.

Vän med svenska 3

För varje årskurs 4–6 finns Vän med svenska som Lärobok, Övningsbok och Facit. Vän med svenska är en fortsättning på Glad svenska,

ett basläromedel för årskurs 1–3.

ISBN 978-91-27-42113-4

9 789127 421134

Vän med Svenska OB3.indd 1

2012-12-13 09.43
*ODGVYHQVNDgYQLQJVERN1<LQGG
Innehåll Svenska i sexan

Skrivning och språklära 2

Vän med svenska 4 Böckernas värld 7

Vi stavar j-ljudet 54 Adjektiv 58 Räkneord 61 Vi stavar ng-ljudet 63 Vi skriver riktiga meningar 67 Skrivkurs: Vi beskriver 72

Skrivning och språklära 1 En eller två konsonanter 9 Ordlistan 14 Skiljetecken 19 Substantiv 27 Verb 30 Skrivkurs: Vi berättar 34

Lästräning Vi läser noga 39 Vi läser kritiskt 43 Uppslagsböcker 48

Van_med_sv_3_ovningsbok.indd 3

Skrivning och språklära 3 Vi stavar sj-ljudet 78 Satsdelar 82 Vi lär oss ord 87 Vi stavar å-ljudet 96 Rätt ordform 101 Skrivkurs: Vi beskriver hur man gör 105

2012-12-14 15.38


Svenska i sexan

Vän med svenska Intervju med mig själv Mitt namn, mitt födelsedatum och min adress: ________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

Så här ser jag ut: _________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

Så här brukar jag klä mig: _______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

Skolämnen jag tycker om: _______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

Vad jag är intresserad av att läsa: ________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

4 Van_med_sv_3_ovningsbok.indd 4

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2012-12-14 15.38


Vad jag ofta gör på min fritid: ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

Vad jag ofta funderar över: ______________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

Något som gör mig glad: ________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

Något som jag retar mig på: _____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

Hur jag tänker mig själv som vuxen: ____________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

Något mer som jag vill berätta om mig själv: ___________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Van_med_sv_3_ovningsbok.indd 5

5 2012-12-14 15.38


En dikt om dig själv Vem är du? Skriv en dikt om dig själv. Om du vill kan du göra som i Ludvigs dikt här bredvid och bara använda några få ord på varje rad för att beskriva dig själv.

Jag Mittemellanklok Medelstark Skrattar ofta Hungrig jämt Min farsa gillar mig!



Jag

___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________

6 Van_med_sv_3_ovningsbok.indd 6

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2012-12-14 15.38


Böckernas värld Vad vet du om böcker och författare? Här kan du pröva vad du kan.

1 Vem har skrivit boken om Nils Holgersson? a August Strindberg b Selma Lagerlöf c Astrid Lindgren 2 H. C. Andersen är en berömd dansk sagoberättare. Vilken av dessa sagor har han skrivit? a Kejsarens nya kläder b Snövit c Mästerkatten i stövlar 3 Vilken av dessa böcker har inte skrivits av Astrid Lindgren? a Pelles nya kläder b Emil i Lönneberga c Madicken

5 Vad kallas en djursaga med ett lärorikt slut? a monolog b drama c fabel

4 Vad brukar en science-fiction-roman handla om? a historiska äventyr b romantik c rymdfärder eller äventyr i framtiden

6 Vad är Rikki-tikki-tavi för ett slags djur? a en mungo b en orm c en pungråtta

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Van_med_sv_3_ovningsbok.indd 7

7 2012-12-14 15.38


7 Vem har skrivit berättelsen om Alice i Underlandet? a Rudyard Kipling b Robert Louis Stevenson c Lewis Carroll

12 Godnatt mister Tom är en modern klassiker. Vem har skrivit den? a Michelle Magorian b Maria Gripe c Mark Twain

8 I vilken sagosamling kan du läsa om prinsessan Sheherazade? a Gåsmors sagor b Tusen och en natt c Kinesiska folksagor

13 Vilken bok handlar om en man som blir tillfångatagen och bunden av en massa pyttesmå människor? a Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige b Gullivers resor c Djungelboken

9 I vilken bok träffar du på den skurkaktige och enbente sjörövaren Long John Silver? a En världsomsegling under havet b Tom Sawyers äventyr c Skattkammarön

14 Robinson Crusoe är en känd bok. Vem har skrivit den? a Daniel Defoe b Robert Louis Stevenson c Jonathan Swift

10 I vilken bok kan du läsa om kapten Nemo? a Tom Sawyers äventyr b En resa till månen c En världsomsegling under havet 11 Kommer du ihåg namnet på den sorgsna åsnan i boken om Nalle Puh? Vad heter åsnan? a Robin b Kängu c I-or 8 Van_med_sv_3_ovningsbok.indd 8

15 Vilken bok av Maria Gripe handlar om Jonas, Annika och David och de äventyr de råkar ut för en sommar när de vaktar ett hus? a Glasblåsarns barn b Tordyveln flyger i skymningen c Agnes Cecilia – En sällsam historia

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2012-12-14 15.38


Skrivning och språklära 1

En eller två konsonanter 1 Vokalerna är nio stycken. Skriv dem här. ______________________________________________________________________________________________

2 Vokalerna kan uttalas med långt eller kort ljud. En lång vokal uttalas som i alfabetet. En kort vokal uttalas inte som i alfabetet. Sätt in dessa ord i rätt spalt. Uttala dem först tyst för dig själv. vit surr gran

vitt sur grann

skal brunn kal

skall brun kall

sött full

söt ful

lång vokal + en konsonant

kort vokal + två lika konsonanter

_____________________________________________

vit

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

vitt

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Van_med_sv_3_ovningsbok.indd 9

9 2012-12-14 15.38


3 Läs ordparen nedan och tänk efter om vokalen är lång eller kort i det ord som passar till bilden. Skriv rätt ord under bilden. granar – grannar duga – dugga sopa – soppa ryker – rycker

skuta – skutta vägar – väggar tiger – tigger dam – damm

kapa – kappa haka – hacka skal – skall kära – kärra

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

10 Van_med_sv_3_ovningsbok.indd 10

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2012-12-14 15.38


4 Böj de här verben som exemplet visar. Stava böjningsformerna rätt. stämma

________________________________________

stämde

________________________________________

stämt

tömma

________________________________________

________________________________________

skymma

________________________________________

________________________________________

rymma

________________________________________

________________________________________

klämma

________________________________________

________________________________________

känna

________________________________________

________________________________________

5 Sätt in rätt form i meningarna. gammal

Vi bor i ett ___________________________________ hus. Det stod några ___________________________________ bilar ute på gatan.

dum

Det var inte så ___________________________________ sagt. Alla påhitt är inte ___________________________________ .

välkommen

Du är ___________________________________ hem till mig på fredag. Alla är ___________________________________ på mitt kalas.

glömma

Jag har ___________________________________ hans e-postadress. Hur ska jag kunna ___________________________________ dig?

komma

Kan du ___________________________________ hit ett slag? Vi ___________________________________ överens om att träffas klockan sex.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Van_med_sv_3_ovningsbok.indd 11

11 2012-12-14 15.38


Övningsbok Glad svenska är ett basläromedel i svenska för årskurs 1−3.

Uppgifterna är varierade, med tonvikt på att ge goda baskunskaper i stavning, ordbildning, meningsbyggnad och läsförståelse. Innehållet stämmer överens med kursplanen i svenska enligt Lgr 11.

Övningsbok

Övningsbok

Glad svenska 3 består av Språklära, Övningsbok och Facit.

Glad svenska 3

Glad svenska 3

Glad svenska 3

Glad svenska består av: Årskurs 1

Språklära med övningar

Facit

Årskurs 2

Språklära

Övningsbok

Facit

Årskurs 3

Språklära

Övningsbok

Facit

För mellanstadiet finns Vän med svenska, en direkt fortsättning på Glad svenska.

ISBN 978-91-27-42104-2

9 789127 421042

Glad svenska 3 öb omsl.indd 1

2012-11-12 09.24

9789127421134