Page 1

MÄNGDER OCH TAL

Aktivitetskort

Mängder och tal Egenskaper hos tal 1 Visa med kroppen 2 Gå på taljakt 3 Dela äpplen

Sortera och ordna 12 Hoppa hage 13 Åka tåg 14 Stå på led

Jämföra antal 4 Måla lika 5 Räkna kulor 6 Räkna djur 7 Räkna ljud

Symboliskt tänkande 15 Hitta rätt siffra 16 Kims lek

Parbildning 8 Duka bordet 9 Barnens strumpor 10 Spela kort 11 Tal och bild

flikkort.indd 1

2013-01-28 00:04


MÄNGDER OCH TAL

BEGREPPSLISTA

flikkort.indd 2

först

andra

tredje

fjärde

femte

sjätte

sjunde

åttonde

nionde

tionde

först

första

sist

sista

i mitten

före

innan

efter

mellan

framåt

bakåt

likheter

skillnader

fler

färre

lika många

färre

färst

hel

halv

fjärdedelar

2013-01-28 00:04


MÄNGDER OCH TAL 11

Tal och bild Molly sitter på mattan och leker med kort. Hon har kort med olika tal och kort med olika många nyckelpigor på. Hon börjar para ihop korten två och två. Molly tar upp kortet med tre nyckelpigor. Hon letar efter kortet med rätt tal. Vilket kort ska Molly ta?

Mangder_och_talNY.indd 3

2013-01-28 11:58


Parbildning DELMÅL X Utveckla sin förståelse för antal.

METOD

GÖR SÅ HÄR Samla barnen och samtala om bilden. Hur många nyckelpigor är det på varje kort och vilka tal är det på korten? Vilket talkort ska Molly välja? Hur ska resten av korten på bilden paras ihop? Ta fram kort med talen ett till fem eller ett till tio beroende på barngrupp och ålder. Ta också fram kort med rätt antal figurer på. Samtala om vad som finns på korten. Hur många figurer är det på varje kort? Vilka tal är det på korten? Låt sedan barnen att para ihop korten, ett kort med tal på och ett kort med rätt antal figurer till talet. Utmana vidare genom att låta barnen spela memory med korten.

X Uppleva och spela. X Förklara med konkret material.

DU BEHÖVER

kort med tal kort med figurer

Aktivitetskort Matematik i förskolan ISBN 978-91-27-24943-7 © 2013 Författarna och Natur & Kultur

Mangder_och_talNY.indd 4

Kopiering förbjuden.

2013-01-28 11:58


MÄTNING 22

Ordna skorna I dag efter att barnen hade varit ute låg alla skor utspridda i hallen. Det var stora skor och små skor huller om buller. Måns och Kiran ville hjälpa till att ordna skorna och ställde dem på rad i storleksordning. Kan du storleksordna?

matningNY.indd 3

2013-01-28 11:59


Jämföra och bestämma DELMÅL X Utveckla sin förståelse för ordning och mätning. X Utveckla sin förmåga att göra beskrivningar och jämförelser.

METOD

GÖR SÅ HÄR Samla barnen och samtala om vad storlek kan vara. Vad betyder det att man storleksordnar? Gå igenom olika begrepp som liten – stor, minst – störst och kort – lång. Ställ frågor som: Kan vi se storleken på skorna? Vad har du för storlek? Vem har störst skor/storlek? Har några samma storlek? Hur kan vi mäta och jämföra? Låt varje barn hämta var sin sko, undersöka och ställa skorna i storleksordning. Utmana vidare genom att låta barnen ställa sig i ordning efter t ex längd. Vem är längst? Vem är kortast? Är några lika långa? Hur kan vi mäta och jämföra?

X Mäta, testa, föreslå, reflektera och granska. X Förklara med konkret material.

DU BEHÖVER

barnens skor

Aktivitetskort Matematik i förskolan ISBN 978-91-27-24943-7 © 2013 Författarna och Natur & Kultur

matningNY.indd 4

Kopiering förbjuden.

2013-01-28 11:59


RUM OCH LÄGE 31

Var sitter nallen? Albin och Alva leker med en nalle. De turas om att sätta nallen på olika ställen. Albin säger till Alva att hon ska sätta nallen under stolen. På vilka fler sätt kan nallen sitta?

rum_och_lageNY.indd 9

2013-01-28 12:00


Orientera sig i omgivningen DELMÅL X Utveckla sin förståelse för rum, läge och begrepp. X Utveckla sin förmåga att göra beskrivningar.

GÖR SÅ HÄR Samla barnen och samtala om vad Albin och Alva gör. Ta fram en nalle och en liten stol. Placera nallen på olika ställen och säg tillsammans var nallen sitter. Be barnen att placera nallen där du uppmanar dem att göra det. Samtala om olika lägesord som finns i begreppslistan. Låt barnen få placera nallen och tala om var de har satt den. De kan också be en kamrat tala om var den sitter. På detta sätt får de träna på olika lägesord. Utmana vidare med att ta fram korten med en nalle som sitter på olika ställen. Uppmuntra barnen att hitta kortet där nallen är under bordet. Be barnen hitta ett nytt kort där nallen gömt sig på ett annat ställe. Låt också ett barn få säga vilket kort de andra barnen ska hitta.

METOD X Leka och träna lägesord. X Resonera kring lägesord. X Förklara med konkret material.

DU BEHÖVER

en nalle kort med en nalle som sitter på olika ställen

Aktivitetskort Matematik i förskolan ISBN 978-91-27-24943-7 © 2013 Författarna och Natur & Kultur

rum_och_lageNY.indd 10

Kopiering förbjuden.

2013-01-28 12:00


FORMER OCH MÖNSTER 48

Pärlplattan Olle har lagt en pärlplatta med ett fint mönster på. Han har använt blåa, gula och röda pärlor. När pärlplattan ska strykas ramlar den i golvet och alla pärlor lossnar från pärlplattan. Hur tror du att hans pärlplatta såg ut innan den gick sönder?

former_och_monsterNY.indd 11

2013-01-28 12:04


Konstruera mönster DELMÅL X Utveckla sin förståelse för mönster. X Utveckla sin förmåga att beskriva konstruktioner med avbildningar och ord.

METOD

GÖR SÅ HÄR Samla barnen och samtala om hur de tror att Olles pärlplatta såg ut innan den gick sönder. Samtala med barnen om vad ett mönster är och vad man ska tänka på för att det ska bli ett mönster. Be barnen komma med förslag på olika mönster och hur man kan göra. Låt sedan barnen lägga egna pärlplattor. Uppmuntra dem till att lägga mönster. Utmana vidare genom att barnen får härma och lägga varandras mönster på sin pärlplatta.

X Fantisera och uppfinna. X Resonera kring förutsättningar, strategier och gissningar.

DU BEHÖVER

pärlplattor pärlor i olika färger

Aktivitetskort Matematik i förskolan ISBN 978-91-27-24943-7 © 2013 Författarna och Natur & Kultur

former_och_monsterNY.indd 12

Kopiering förbjuden.

2013-01-28 12:04

9789127429437  
9789127429437