Page 1

Introboken Introboken

Introboken

Svenska för åk 7–9

ger en smidig start in i svenskämnet för årskurs 7–9. Ett kapitel i Introboken fyller flera funktioner. Dels repeteras viktiga kunskaper från mellanstadiet, vilket ger en bild om var eleven befinner sig kunskapsmässigt. Dels introduceras ny kunskap som leder in i det centrala innehållet.

Marie Wejrum

Introbokens kapitel följer en liknande struktur där förklarande text och övningar blandas. Övningarna i ett kapitel hänger ihop och blir till en egen historia. Strukturen gör att eleven kan arbeta med boken självgående och i sin egen takt.

ISBN 978-91-27-45286-2

Marie Wejrum

9 789127 452862

Introboken_cover.indd Alla sidor

2018-03-06 21:36


Innehåll

Förord ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4

1 Ordböcker

���������������������������������������������������������������������������������������������������

5

Så fungerar ordboken ����������������������������������������������������������������������������� 7

2 Ordkunskap

�����������������������������������������������������������������������������������

11

Stavningsregler ������������������������������������������������������������������������������������������������� 12 Dubbelteckning ����������������������������������������������������������������������������������������� 12 Några ljud som kan vara svåra ������������������������������������������� 15 50 svårstavade ord �������������������������������������������������������������������������������� 17 20

4 Läsa

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 47

Lästekniker ������������������������������������������������������������������������������������������������� 48 Sökläsa �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 49 Översiktsläsa ������������������������������������������������������������������������������������� 49 Djupläsa ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 49 Lässtrategier

������������������������������������������������������������������������������������������

50

Läsförståelse – sakprosa ������������������������������������������������� 55

Textanalys – skönlitteratur ���������������������������������������� 58 Vad är textanalys? ������������������������������������������������������������������� 58

5 Språkriktighet

Sammansatta ord

Strategier för att förstå främmande ord ������� 23

Stor eller liten bokstav ������������������������������������������������������� 62

Ordpar �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25 Synonymer och antonymer ���������������������������������������������������� 27 Lika uttal men olika stavning ������������������������������������������������� 28

Skriva ihop och isär ������������������������������������������������������������������� 65

3 Ordklasser

Styckeindelning ������������������������������������������������������������������������������� 77 Indrag ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 77 Blankrad ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 78

�����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

31

Substantiv ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32 En och flera �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33 Ägande – genitiv �������������������������������������������������������������������������������������� 34 Bestämd form och obestämd form ���������������������������� 34 Verb ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 36 Temaformer ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37 Tempus är tid �������������������������������������������������������������������������������������������������� 38

Skiljetecken

���������������������������������������������������� 61

���������������������������������������������������������������������������������������������� 68

Variera dina meningar ���������������������������������������������������������� 72

Textbindning ������������������������������������������������������������������������������������������� 79 Bind ihop dina texter ���������������������������������������������������������� 79

6 Skriva

����������������������������������������������������������������������������������������������������� 81

Arbeta med ditt skrivande ����������������������������������������� 86

Adjektiv ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 40 Komparation ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 40

Att ge respons ������������������������������������������������������������������������������������� 88

Pronomen ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 41 Personliga pronomen ������������������������������������������������������������������������ 42 Possessiva pronomen ����������������������������������������������������������������������� 44

7 Informationssökning

Prepositioner ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 45

9789127452862_kontakt_2018.indd 3

���������������� 91

Jämföra källor ���������������������������������������������������������������������������������������� 92

Källkritik

���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 94

2018-03-08 14:27


Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

2 Ordkunskap

Vet du vilket ord som var det första du sa? Kanske var det lampa, mamma, pappa, vovve eller titta. Troligtvis var du runt ett år när du började sätta ord på din omgivning. ­Sedan dess har det hänt mycket! Vi bygger hela tiden ut vårt ordförråd i takt med att vi möter nya miljöer och ­situationer där vi behöver nya ord för att kunna uttrycka det vi vill. Om du kan många ord har du lättare för att ­formulera dig på ett varierat sätt. På det sättet blir de texter du skriver intressantare att läsa!

11

9789127452862_kontakt_2018.indd 11

2018-03-08 14:28


Stavningsregler En del kanske tycker att det är onödigt att lära sig stava. Det finns stavningsprogram på datorer och i telefoner och innehållet är viktig­ are än formen. Men samtidigt är det många stavfel som inte upptäcks i stavningsprogram. Och om du gör många stavfel riskerar du att den som läser din text uppfattar dig som slarvig eller okunnig. Alla stavar fel ibland – det är lätt hänt när det går fort. Därför gäl­ ler det att gå tillbaka och dubbelkolla det du skrivit. Om det är vissa ord, ljud och stavningsregler som du har svårt för och ofta gör fel på kan du träna på just detta en period för att bli av med problemet. Här nedanför kommer några stavningsregler som är bra att kunna.

Dubbelteckning

Testa och säg ordet klar. Ljuda sedan ordet en bokstav i ­taget medan du håller en hand på halsen: k-l-a-r. Känner du hur ­stämbanden vibrerar på bokstaven a? A är alltså en vokal medan k, l och r är ­konsonanter.

När man sätter två likadana konsonanter efter varandra för att visa hur ljudet före konsonanterna ska uttalas, då kallas det för dubbel­ teckning. Vokaler kan uttalas på olika sätt: som kort och lång vokal. Lyssna på skillnaden mellan hur e låter i orden het och hetta. I ordet het är e en lång vokal, du kan uttala e långsamt i ordet: Det var en heeeet dag.

I ordet hetta är e en kort vokal som uttalas snabbt. För att visa det sätter man två konsonanter, i det här ordet t, efter vokalen. Dubbel­ teckning används på så sätt för att visa att det är en kort vokal före, att ordet i det här fallet blir hetta och inte heta.

12

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Alfabetet delas in i konsonanter och vokaler. Vokaler är de bokstäver där du bildar ljud genom att använda stämbanden, till exempel a, e, o, och u. Konsonanter är de bokstäver som ger form åt ljuden beroende på hur du formar och använder munnen, till exempel k, l, p och r. ­Vokalen a är densamma i orden mamma, pappa och lalla, men efter­ som du använder munnen på olika sätt när du säger m, p och l låter orden olika.

Introboken  2  Ordkunskap

9789127452862_kontakt_2018.indd 12

2018-03-08 14:28


Istället för två k efter varandra används ck i svenska språket. Exempel: fika – ficka, haka – hacka

Undantag från regeln om dubbelteckning • Ord som slutar på -m skrivs bara med en konsonant även om det är en kort vokal före: hem, dem, som, dröm. Detta gäller inte orden damm och lamm.

• Korta ord som slutar på -n skrivs också bara med en konsonant: han, sin, kan.

1 Välj rätt ord Välj bland orden i rutan och komplettera texten här nedanför. vitt macka vätte bada vägg lada svala duka väte svalla stall ladda ducka badda maka väg vit stal

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

När Soran tittade ut var det alldeles a ___________________________________ på marken. Igår hade gården legat höstgrå nedanför fönstret. Nu var det som att titta ut på en alldeles ny värld. Han gick ut i köket och började b ______________________________________________ fram frukost. Han frös när han stod och ­stirrade in i det c ________________________________________ kylskåpet. Det fick bli juice och en d __________________________________________.   Det var så tyst i lägenheten. Pappa måste redan ha stuckit iväg till hästarna och sitt älskade e __________________________________________. Soran kikade in i pappas rum. ­Persiennerna var fortfarande nerdragna och rummet var tomt och mörkt.   Soran borstade tänderna och betraktade sin spegelbild i det skarpa ljuset från lysröret ovanför handfatet. Bruna ögon, långa ögonfransar och en lite

Introboken  2 Ordkunskap

9789127452862_kontakt_2018.indd 13

13

2018-03-08 14:28


sned näsa. Men det Soran såg mer än något annat var en stor röd finne i pannan. Han hatade finnarna. Han tog fram ­flaskan med a­ cnemedel och en bomullstuss och började f _________________________________________ eländet i hopp om att den skulle försvinna tills på måndag. Nu hade han en helg framför sig och behövde inte träffa någon. Han kunde sitta på sitt rum och stirra in i en g ____________________________________________. Eller spela på datorn. Kanske h __________________________________________ inför veckan som verkade bli jobbig. Kemiprov på torsdag. Han måste plugga in en massa ämnen och beteckningar. O för syre kunde han och H för i _____________________________________, men det var nog allt. Soran suckade. Han måste nog hitta på något, trots finnen.

2 Markera rätt stavning a Soran _____ att det skulle bli en lugn helg.

trode

trodde

b När mobilen ringde var han _____ att svara.

snab

snabb

c Pappa _____ stressad på rösten.

lät

lätt

d – Du måste _____ hit, Soran. Jag behöver din hjälp, bad han.

koma

komma

e – Men pappa, jag _____ ju inte ens hästar!

gilar

gillar

f – Det spelar ingen _____, jag behöver dig nu, manade pappa.

rol

roll

g – Du _____ få lite betalt om du gör några timmar här, fortsatte han.

kan

kann

Två av orden som du inte kryssat för är riktiga ord. Vilka? _____________________________________________________

14

och

_____________________________________________________

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Vilket ord är rättstavat i meningarna här nedanför? Markera med ett kryss.

Introboken  2  Ordkunskap

9789127452862_kontakt_2018.indd 14

2018-03-08 14:28


Några ljud som kan vara svåra

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

En del ljud är svåra att stava rätt. Sj-ljudet är ett exempel där det finns många olika varianter på stavningen. Anledningen till att det finns olika sätt att stava samma ljud har ofta med ordets ursprung att göra. Vad har ordet betytt från början? Vilka andra ord hör det ihop med? Vilket språk är ordet inlånat ifrån? De ord som du har särskilt svårt för får du träna extra på. I tabellen presenteras några ljud med e­ xempel på hur de kan skrivas. Läs gärna orden högt för dig själv.

sj

tj

j

ng

sj, sk, skj, stj, sch, ch, sh, si, ssi, ti, ssj, j, g

tj, k, ch

j, g, dj, gj, hj, lj, y

ng, g (framför n), n (framför k)

sjö

tjejerna

aj

tungt

skämta

tjäna

arg

pengar

skjuts

kände

djur

lugn

stjärnor

köra

gjorde

begagnad

dusch

chips

hjälp

tänkte

lunch

chatt

ljuga

pank

shorts

yoghurt

Introboken  2 Ordkunskap

9789127452862_kontakt_2018.indd 15

15

2018-03-08 14:28


3 Fyll i orden som saknas Välj bland orden i tabellen på sidan 15 och fyll i luckorna i texten. a  _______________________________________________ lite extra _____________________________________________ är inte fel, ________________________________________________ Soran som var ständigt .

______________________________________________

b När han var yngre hade han följt med pappa ganska ofta, men då var han nog inte så mycket till ____________________________________________________.

c Mycket av jobbet var för ____________________________________________________ för en tunn liten kille. d Om han fick någon arbetsuppgift kom pappa alltid och ____________________________________________________

om det efteråt. Han var ett

riktigt kontrollfreak.

e Ibland hade han fått sitta bredvid pappa på sulkyn när han skulle , men bara korta sträckor.

____________________________________________________

sulky – en vagn med två hjul som hästen drar i trav­tävlingar

f Pappa tränade ofta unghästar som han trodde skulle bli stora .

g Han var bra med ____________________________________________________, höll sig alltid _________________________________________

och blev sällan ___________________________________________.

h Efter en snabb ____________________________________________________ och ombyte gick S­ oran genom nysnön till busshållplatsen ett par hundra meter bort. i Han hade tur – en av ____________________________________________________ som jobbade i stallet ____________________________________________________ igen honom när hon körde förbi och stannade till.

j – Vill du ha ____________________________________________________? Hörde att du också var extrainkallad!

16

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

____________________________________________________

Introboken  2  Ordkunskap

9789127452862_kontakt_2018.indd 16

2018-03-08 14:28


50 svårstavade ord Stavar du fel ibland? Du är inte ensam. Här nedanför finns listor på sammanlagt 50 ord som hör till dem som är särskilt svåra att stava rätt. Genom att nöta in orden och använda dem kan du se till att bli säker. Orden står i bokstavsordning och är indelade i grupper med 10 ord i varje.

4 Abborre – egentligen: Skriv orden Skriv av orden på linjerna en gång. Du lär dig genom att skriva orden. Om du tycker att ett ord är extra svårt kan du skriva det flera gånger. abborre�������������������������������������������������������� alltid ������������������������������������������������������������ annorlunda �������������������������������������������������� avundsjuk ���������������������������������������������������� bestämde ����������������������������������������������������� cykel ������������������������������������������������������������ definitivt ������������������������������������������������������

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

diskussion ���������������������������������������������������� dubblett ������������������������������������������������������� egentligen ���������������������������������������������������

5 Abborre – egentligen: Vad säger pappa? Du lånade pappas cykel till skolan utan att fråga om lov. Nu är pappa arg! Vad säger han? Hitta på en egen mening där du använder minst tre av orden här ovanför. Skriv på linjerna. ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Introboken  2 Ordkunskap

9789127452862_kontakt_2018.indd 17

17

2018-03-08 14:28


Läsförståelse – sakprosa Vi omges av mängder av texter som vi måste kunna läsa och förstå. Det kan vara tidningar, instruktioner, faktatexter, debattinlägg, bloggar om olika ämnen och mycket mer. Sådana texter kallas för sakprosa. När man läser behöver man förstå: • Vad är det för sorts text? • Vad handlar den om? • Vad är det viktigaste i texten? • Varför är den skriven? • Vem har skrivit den?

6 Läs och sammanfatta Läs varje text och sammanfatta innehållet på de två linjerna.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

a 1. Forma ett vitt stort kartongark till en strut. Prova på ditt huvud för att få lagom vidd. Fäst ihop med hjälp av häftklamrar eller lim. 2. Rita stjärnor på ett vitt kartongark. Klipp ut. 3. Måla stjärnorna med guld- eller silverfärgat glitterlim. Låt ­ limmet torka. 4. Limma fast stjärnorna på struten. 5. Om du vill vara säker på att struten sitter fast på huvudet kan du sätta fast en resårsnodd som du drar under hakan. Nu är din stjärngossestrut klar!

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

b Vid ungefär sju eller åtta minusgrader och därunder kan man höra ett knarrande i snön när man går. Det handlar om luft som pressas ut när den blir tilltrampad. Ljudet kommer sig dels av att isnålarna som finns i nysnö bryts av men också av friktionen mellan isytor. Om temperaturen är högre innehåller snön mera vatten och friktionen blir mindre. Samma knarrande ljud hörs när man kramar snöbollar.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Introboken  4 Läsa

9789127452862_kontakt_2018.indd 55

55

2018-03-08 14:30


c Lucianatten var ovanligt lugn, rapporterar polisen som hade höjt sin beredskap.   – Ibland kan lucianätterna vara riktigt stökiga, men de senaste åren har vi inte haft några problem alls, säger en nöjd Johanna Strålglans från polisens ungdomsgrupp.   Kanske kan de senaste dygnens ihållande kyla vara en förklaring. Bara enstaka luciatåg vågade trotsa vädrets makter.

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

e På min skola får vi rösta på vem vi tycker ska vara lucia. Är det den med finast sångröst vi ska rösta på? Är det någon som gjort något extra bra som vi vill lyfta fram på ett positivt sätt? Svaret är nej. Den vi ska rösta på ska se ut som en lucia. Alltså, ha långt ljust hår, se söt ut, inte vara för lång, inte för kort, inte ha glasögon. Det handlar alltså om utseende. En skönhetstävling. Hur rimmar det med ”skolans värdegrund” som det pratas så fint om? Diskriminerande är vad det är! Man kan för övrigt undra vad långt ljust hår har med den riktiga Lucia som levde på Sicilien att göra. Hon lär knappast ha varit blond! Arg 15-åring!

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

56

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

d Hej alla fina läsare! Måste bara berätta om något helt fantastiskt! Igår var det lucia­dagen och på natten innan var jag och några av mina klasskompisar ute och gick luciatåg. Vi hade bestämt oss för att överraska Gunilla – världen bästa musiklärare! Vi saknar henne sååå mycket! Hoppas hon blir frisk snart!! Det var så kallt att jag trodde jag skulle dö men när vi stod där och sjöng var det supermysigt! Vi hade ljus med oss och ­lucialinnen på oss och Gunilla blev så glad! Hon bjöd in oss fast ­klockan var tre på natten! Vi fick varm O’boy och lussebullar. Det är den bästa lucia jag varit med om. Men oj vad jag var trött igår i skolan!

Introboken  4  Läsa

9789127452862_kontakt_2018.indd 56

2018-03-08 14:30


7 Välj rubrik Använd dig av texterna i uppgift 6. Ringa in 1, X eller 2 för den ­ rubrik som du tycker passar bäst till innehållet. a 1 Limmet tog slut X Gör din egen stjärngossestrut 2 Stjärngossar sökes b 1 Därför knarrar snön X Friktion mellan isytor 2 Mera vatten i snön vid värme c 1 Vågade trotsa kylan X Höjd beredskap under lucia 2 Ovanligt lugn lucianatt d 1 Min bästa lucia X Gunilla är sjuk 2 Glögg mitt i natten! e 1  Lucia levde på Sicilien X Jag är arg! 2 Diskriminerande luciaröstning

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt lag och gällande avtal.

8 Vilken genre? Det är viktigt att kunna avgöra vad det är för en typ av text man läser och varför den är skriven. Ska du få instruktioner? Vill någon få dig att byta åsikt? Är det någon som vill sälja något till dig? Du ska lista ut vilken genre eller texttyp de olika texterna från uppgift 6 hör till. Välj mellan de genrer som finns i rutan. Du b ­ ehöver inte använda alla. Skriv på raderna. a

����������������������������������������������������������������������������������������������������

b ���������������������������������������������������������������������������������������������������� c

����������������������������������������������������������������������������������������������������

d ���������������������������������������������������������������������������������������������������� e

insändare  nyhetsartikel  annons  blogginlägg instruktion  populärvetenskaplig artikel  dagbok

����������������������������������������������������������������������������������������������������

Introboken  4 Läsa

9789127452862_kontakt_2018.indd 57

57

2018-03-08 14:30


Introboken Introboken

Introboken

Svenska för åk 7–9

ger en smidig start in i svenskämnet för årskurs 7–9. Ett kapitel i Introboken fyller flera funktioner. Dels repeteras viktiga kunskaper från mellanstadiet, vilket ger en bild om var eleven befinner sig kunskapsmässigt. Dels introduceras ny kunskap som leder in i det centrala innehållet.

Marie Wejrum

Introbokens kapitel följer en liknande struktur där förklarande text och övningar blandas. Övningarna i ett kapitel hänger ihop och blir till en egen historia. Strukturen gör att eleven kan arbeta med boken självgående och i sin egen takt.

ISBN 978-91-27-45286-2

Marie Wejrum

9 789127 452862

Introboken_cover.indd Alla sidor

2018-03-06 21:36

9789127452862  
9789127452862