Page 1

ÖVNINGSBOK

¡Vamos! 2 är ett läromedel i spanska för årskurs 7.

HARRIETTE PERSSON • ERIK CARDELÚS • DENNIS HJELMSTRÖM

¡Vamos! 2 består av:

• en textbok med texter, sånger, styckeordlistor,

en spansk-svensk ordlista samt en elev-cd med ljudet till texterna

• en övningsbok med övningar och en svensk-spansk ordlista

• en lärarhandledning med bl.a. metodiska tips,

extraövningar, färdiga prov och kopieringsunderlag

• ett elevfacit • två lärar-cd:ar med texter, sånger och hörövningar • en elev-cd (5-pack) för komplettering www.bonline.se www.glosmastaren.se

ÖVNINGSBOK

HARRIETTE PERSSON • ERIK CARDELÚS • DENNIS HJELMSTRÖM

BONNIERS (9449-6)


ÖVNINGSBOK HARRIETTE PERSSON ERIK CARDELÚS DENNIS HJELMSTRÖM

BONNI ER UTB I L DN I N G


Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress: Sveavägen 56, 103 63 Stockholm Hemsida: www.bonnierutbildning.se E-post: info@bonnierutbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-696 86 00 Telefax: 08-696 86 10 Grafisk form: Spizz Grafiska/Lina Rehnstedt Illustrationer: Veras Verk/Vera Mulder Bildredaktör: Putte Salminen Omslagsfoto: Kevin Dodge/Corbis/Scanpix Omslag form: Cosmos Art/Helen Miller Crafoord Projektledning innehåll: Ann Wennerström Språklig granskning: Ana María González Muñoz Pedagogisk granskning: Hanna Holmlund, Maria Norman, Ana Gloria Valladares ¡Vamos! 2 Övningsbok ISBN 978-91-622-9449-6 © 2010 Harriette Persson, Erik Cardelús, Dennis Hjelmström och Bonnier Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt BONUS-Presskopias avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller BONUS-Presskopia. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Printed in Slovenia by Korotan, Ljubljana 2010

2


Innehåll SIDA

5

KAPITEL

INNEHÅLL

1 ¡Feliz cumpleaños!

Repetition av presentation, ir, frågeord, datum m.m. Bl.a. tränas också olika färdsätt och genitiv. Övning 14

16

2 ¡Vamos a Santiago!

Repetition av klockan, hur man mår m.m. Musikinstrument Övning 12

28

3 En la playa de Miraflores

Repetition av nekande meningar, utrop m.m. Strandord Övning 2 och 7

37

40

4 Amigos electrónicos

Repasamos 1–4

Repetition av personbeskrivningar Övning 5

Repetition av kapitel 1–4 Verbformer tränas, presens av ir Övning 8 och 13

47

5 ¡Voy a comprar un hámster!

Bl.a. tränas verbformer, framtid med ir Djur Övning 4 och 11

54

6 Hace demasiado calor

Repeterar bl.a. skolämnen, färger och vädret. I övrigt tränas hur dags, och gustar i singular och plural. Övning 8 och 12

3


63

74

7 Hablando de ropa

Repasamos 5–7

Klädesplagg, färger och lägesord Övning 7 och 13

Repetition av kapitel 5–7 Verbformer tränas. Övning 11

84

8 Un gran día en el Camp Nou

Bl.a. tränas verben hacer och tener. Matord Övning 14

96

9 Chile, un país de talentos

Bl.a. tränas adjektivets komparation och verbformer. Övning 11

105

10 ¡Vamos a Suecia!

Bl.a. tränas verben poder, querer, necesitar Reseord Övning 11

113

Repasamos 8–10

Repetition av kapitel 8–10 Verbformer tränas, presens av ser och att ställa frågor Övning 10 och 14

123

Svensk-spansk hjälpordlista

Hörövning Svårare övning Lärarhandledning

4 4


CAPÍTULO 1

16 ¿De quién es? VEMS ÄR DET?

a Läs frasen till vänster och para ihop med en bild på det ”ägda”. 1 El ordenador es de Elena.

g

e

2 La guitarra es de José. 3 El perro es de María.

a b

4 Las bananas son de Manolo.

d

5 El regalo es de Elena. 6 El gato es de Carmen.

c

f

7 La bicicleta es de Luis.

b Skriv på spanska vem som äger de olika sakerna.

Exempel:

14

1 Elena

____________________________________________

2 Gabriela

____________________________________________

3 María

____________________________________________

4 Carmen

____________________________________________

5 Luis

____________________________________________

6 Manolo

____________________________________________

7 Carmen

____________________________________________

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.


CAPÍTULO 1

17 ¿Cómo van?

1 _________________________

2 _________________________

3 _________________________

4 _________________________ 5 _________________________

¿Qué tal tu español? Nu kan jag

No

• berätta om mig själv: namn, ålder, födelsedag, var jag bor, familj, vad jag tycker om • prata om flera färdsätt (t.ex. cykel, bil och buss)

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

15


REPASAMOS 1–4

Repasamos 1–4 1 Mis verbos españoles Översätt meningarna till svenska. 1 ¿Qué tienes en la mochila? ___________________________________________________ 2 Estoy en el tren. ____________________________________________________________ 3 Está en el colegio. __________________________________________________________ 4 Tengo un perro negro. _______________________________________________________ 5 ¿Eres español? _____________________________________________________________ 6 ¿Adónde va Luis? ___________________________________________________________ 7 Soy sueca. ________________________________________________________________ 8 ¿Cuántos años tiene tu primo? ________________________________________________ 9 ¿Estás cansado? ____________________________________________________________ 10 Voy al terminal de buses ahora. _______________________________________________ 11 Es de México. ______________________________________________________________ 12 ¿Vas a la playa? ____________________________________________________________

2 ¿Recuerdas? KOMMER DU IHÅG?

Ringa in rätt alternativ. Titta på sidorna 25–27 om du inte kommer ihåg. 1 Elena está... a muy nerviosa.

b muy cansada.

c muy enferma.

b un fútbol.

c gafas de sol.

b dinero.

c móvil.

b sol y calor.

c viento y frío.

b barato.

c largo.

b alto y gordo.

c alto y delgado.

2 Elena tiene... a un reloj. 3 Elena no tiene... a sed. 4 Hace... a frío y sol. 5 El viaje a Barcelona va a ser... a aburrido. 6 El revisor es... a gordo y rubio.

40

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.


REPASAMOS 1–4

3 Preguntas sobre el texto Skriv svaren på spanska i din skrivbok. 1 ¿Qué día es? 2 ¿Qué tiempo hace? 3 ¿Adónde va Elena? 4 ¿Por qué está nerviosa Elena? 5 ¿Qué hora es? 6 ¿Qué es el AVE? 7 ¿De qué vía sale el AVE? 8 ¿Dónde está el padre?

4 ¡Vamos a actuar! Be din lärare om en talövning.

5 ¡Vamos a hablar! En konduktör och en resenär samtalar. Arbeta med en kompis. Träna in dialogen. El revisor

El viajero

Hälsa och be resenären om biljetten. Beklaga dig och berätta att en vän har biljetterna. Fråga vart resenären ska åka. Svara att du ska åka till Malaga. Fråga var resenärens vän är. Svara att du inte vet och fråga vad klockan är. Säg att klockan är tio minuter över ett. Be konduktören vänta en liten stund. Säg att du tänker återvända. Tacka konduktören.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

41


CAPÍTULO 5

7 ¡Vamos a hacer frases! a Skriv åtta meningar i din skrivbok genom att kombinera orden i spalterna. Yo tú él Pedro ella Mi amiga y yo Las chicas Los hermanos

vamos van vas voy

va

a comer un bocadillo. a bailar salsa. a tocar la guitarra. a mirar la tele. a comprar un hámster. a jugar en el ordenador. a ir a México.

b Översätt tre av dina meningar. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ c Byt meningar med en kompis och översätt varandras meningar. Är ni överens om översättningen?

8 El futuro FRAMTID

Översätt verbfrasen inom parentes så att meningarna blir kompletta. 1 Ana __________________________ con su profesor de inglés. (ska prata)

2 Ahora yo _____________________________ con mis amigos. (ska chatta)

3 ¿Dónde _______________________________ el libro? (ska du köpa)

4 ¿Con quién ______________________________ al baloncesto? (ska du spela)

5 ¿Adónde _______________________________? (ska han resa)

6 Mis hermanos _______________________________ a España este verano. (ska resa)

7 ¡ ______________________________ helados! (Nu ska vi köpa)

8 ¿ _____________________________________ tu libro ahora? (Ska du läsa)

50

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.


CAPÍTULO 5

9 ¡Vamos a leer! a Läs dialogen. —Sofía, ¿vamos a la playa? —¡Hola Clara! A la playa, no. Voy al parque a las tres y cuarto. —Al parque, ¿por qué? —Porque mi mamá está allí. Ella y yo vamos a comprar un perrito hoy. —Un perrito, ¿de veras? ¡Qué divertido, Sofía! —Sí, ¡Los perritos son preciosos! —¿Cuántos años tiene el perrito? —Semanas, tiene nueve semanas, es muy pequeño. —Claro, es un perrito. Y, ¿de qué color es? —Es marrón y blanco y un poco negro. —Huy, ya son las tres y diez. Tienes que irte. b Besvara frågorna på spanska. a b c d e f

¿Por qué no va a la playa Sofía? ¿Qué va a comprar Sofía? ¿A qué hora va al parque? ¿Cuántas semanas tiene el perrito? ¿De qué color es? ¿Qué hora es?

10 ¡Vamos a comprar! Arbeta med en kompis. Träna in dialogen. El vendedor Försäljaren hälsar och frågar vad kunden önskar.

Tú Du hälsar och säger att du vill ha en/ett …(valfritt djur).

Försäljaren visar djuret. Du säger att du tycker om djuret och frågar vad det kostar. Försäljaren säger … pesos. Du frågar vad djuret äter. Försäljaren säger att det äter … Försäljaren tackar så mycket och säger hej då.

Du säger att du ska köpa djuret och maten. Du betalar. Du säger hej då.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

51


CAPÍTULO 7

14 Ropa

1 ______________________ 2 ______________________ 3 ______________________

4 ______________________

5 ______________________

6 ______________________

7 ______________________ 8 ______________________ 9 ______________________ 13 _____________________ 10 _____________________

11 _____________________

12 _____________________

16 _____________________

15 _____________________ 14 _____________________

70

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.


CAPÍTULO 7

15 Crucigrama – en la tienda de ropa 3 1

2

4

12

13

5

14 15 16

6

* 9 7

8

17 18

11 10 19

20

21 22

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

71


REPASAMOS 5–7

6 ¿Dónde está Manolo? Använd lägesorden i rutan och berätta var Manolo befinner sig på de olika bilderna. Skriv som i exemplet.

en

a la izquierda de

a la derecha de

Exempel:

76

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

detrás de

delante de


REPASAMOS 5–7

7 Querer ATT VILJA/ATT VILJA HA

AHORA YO QUIERO... Nu vill jag ha ... . Berätta vad du helst vill /ha/ just nu.

1 Quiero...

una pera

una manzana

una banana

2 Quiero estar...

en casa

en el colegio

en la playa

3 Quiero...

jugar al fútbol

bailar

ir en bicicleta

4 Quiero escuchar...

música clásica

rock

hip-hop

5 Quiero viajar...

a España

a México

a Chile

6 Quiero ver...

un partido de fútbol

un concierto

una telenovela (en tv-såpa)

7 Quiero beber...

un refresco

un café

un té

8 Quiero comprar...

una bicicleta

un CD

un hámster

9 Quiero tocar...

la batería

la trompeta

el piano

con mis amigos

con mi familia

con mis primos

10 Quiero estar...

8 ¡Vamos a hablar! a Fråga en kompis vad han/hon vill ha eller vill göra. 1 ¿Qué fruta quieres? 2 ¿Dónde quieres estar? 3 ¿Qué quieres hacer (göra)? 4 ¿Qué quieres escuchar? 5 ¿Adónde quieres viajar? 6 ¿Qué quieres ver? 7 ¿Qué quieres beber? 8 ¿Qué quieres comprar? b Byt roller. Utgå från dina svar i övning 7.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

77


CAPÍTULO 8

11 Primito y primita LITEN KUSIN

Exempel: Tengo una prima (kusin). Tengo una primita (en liten kusin).

a Gör om det kursiverade ordet till diminutiv form. 1 —Éste es mi hermano. _______________________________________________________ 2 —Ana tiene dos perros. ______________________________________________________ 3 —¿Dónde está tu gato? ______________________________________________________ 4 —Aquí tienes dos regalos, Elena. _______________________________________________

90

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.


CAPÍTULO 8

12 ¡Vamos a escribir una carta!

Skriv det mejl som Elena skickar till José i Valparaiso när hon är i Barcelona. Se till att få med följande:

hälsnings- och avskedsfraser hur hon mår/känner sig var hon befinner sig vad hon ska göra berätta om något som hon tycker om i Barcelona vilken dag hon ska åka hem

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

91


CAPÍTULO 9

13 Crucigrama Översätt orden till spanska och placera sedan in dem på rätt plats i ordflätan.

L

Grattis!

O delta

S

ett kuvert

* *

sånger

*

mer

M O

talang

N vinnare

O S

scen

*

tävling * långa (t.ex. om minuter)

den bäste (mask.)

M Á

nervösa

G suverän

I ¡

C

!

O S

nöjda (fem.)

handen

¿Qué tal tu español? Nu kan jag • adjektivets komparation • några ord och fraser som har med musik att göra

104

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

No


CAPÍTULO 10

10 ¡Vamos a Suecia! När du arbetat med Capítulo 10 kan du • använda några fraser och ord som har med resande att göra • använda verben quiero och puedo • berätta några fakta om en stad

1 ¿Correcto o incorrecto? a 1 El aeropuerto de Ciudad de México se llama Landvetter.

Correcto Incorrecto

2 México es más grande que Suecia. 3 En un aeropuerto hay muchos trenes. 4 En México hace más frío que en Suecia. 5 María tiene una tía en Kalmar. 6 En Kalmar hay un castillo. 7 Enero y febrero son meses de verano en Suecia. 8 En Estocolmo vive el rey de Suecia. b Rätta de felaktiga påståendena. ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

2 ¡Vamos a combinar! Para ihop. 1 Está mirando su lista de equipaje.

Jag kan inte sova.

2 Llega al aeropuerto.

Du måste vila.

3 Tengo que empacar.

Din resväska är redan färdig.

4 No puedo dormir.

Han/Hon kommer till flygplatsen.

5 Tu maleta ya está lista.

Hon håller på att titta på sin bagagelista.

6 Vamos a tomar el tren.

Vi ska ta tåget.

7 Tienes que descansar.

Jag måste packa.

8 Necesita estudiar más.

Han/Hon behöver studera mer.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

105


REPASAMOS 8–10

11 La mejor respuesta DET BÄSTA SVARET

Para ihop. 1 ¿Qué equipo va a ganar la liga?

Pues, es catalán.

2 Oye, ¿tienes que gritar tanto?

El Valencia. Es el mejor equipo.

3 Tengo ganas de comer algo.

No, no me gusta la canción.

4 ¿Estás contenta?

No, me gusta más el Sevilla.

5 ¡Vamos a cantar!

Sí, ¡estoy loca de alegría!

6 ¿Eres hincha del Barça?

Sí, gracias. Todo está muy bien.

7 ¿Qué lengua es?

Entonces, vamos a comer una tortilla.

12 ¡Vamos a hablar! TRES JÓVENES a Arbeta med en kompis. Välj en av dialogerna. Träna in dialogen och spela sedan upp er dialog för klassen. b Fortsätt på samma sätt med de andra dialogerna. Tú

José

JOSÉ ESTÁ EN SANTIAGO Du frågar José varför han är i Santiago. José säger att han är där för att spela med sin grupp/vara med i en musiktävling. Du frågar vad Josés grupp heter. José säger att gruppen heter Los Monos Mágicos. Du frågar hur många det är i gruppen. José säger att det fyra personer i gruppen. Du frågar honom om han är nervös. José säger att han är ganska nervös. Du säger lycka till (¡Buena suerte!). José säger tack.

118

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.


REPASAMOS 8–10

María

MARÍA ESTÁ EN EL AEROPUERTO Du säger hej och frågar sedan Maria varför hon är på flygplatsen. Maria säger att hon ska åka till Sverige. Du frågar vem hon ska åka med. Maria säger att hon ska åka med sin pappa och bror. Du frågar varför hon ska åka till Sverige. Maria säger att hon har en faster där. Du frågar vad hennes faster heter och var hon bor. Maria säger att fastern heter Dolores och bor i Kalmar. Du frågar om det är kallt i Sverige. Maria säger att Sverige är kallt/kallare än Mexiko. Du frågar om Maria är nervös. Hon säger ”lite grann”, men att det kommer att bli en fantastisk resa.

Elena

ELENA ESTÁ EN EL CAMP NOU Du frågar varifrån Elena är. Elena säger att hon är från Toledo. Du frågar vad Elena gör i Barcelona. Elena säger att hon är där för att titta på fotboll/el Clásico/matchen El Barça – El Real Madrid Du frågar om Elena pratar katalanska. Elena säger att hon inte talar katalanska, bara spanska. Du frågar om Elena är Barça-fan (una fan del…). Hon säger att hon är ett Real Madrid-fan Du frågar om hon är nervös för matchen (…por el partido.) Hon säger att hon är nervös, men att Real Madrid är /ett bra lag/det bästa laget/ och kommer att vinna. Du säger ”Du är galen” och att Barça kommer att/ska vinna.

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

119


Svensk-spansk hjälpordlista Den bestämda artikeln står endast utskriven när ordet inte slutar på de regelbundna -a, eller -o. De regelbundna verben står i grundform. Sp. Spanien Lat.am. Latinamerika m maskulinum f femininum fpl femininum plural mpl maskulinum plural m/f ordet kan vara både femininum och maskulinum

A adjö adiós, hasta luego adress dirección f aldrig nunca alla todos, todas, todo el mundo allt todo, -a alltid siempre apelsindricka naranjada applåd aplauso april abril arbeta trabajar arbete trabajo augusti agosto avgå salir B badkläder ropa de baño bakom detrás de banan banana band (musik) grupo bar bar m bara sólo bas bajo basket baloncesto behöva necesitar berömd famoso, -a besök visita besöka visitar biljett billete billig barato, -a blond rubio, -a blyertspenna lápiz m

blå azul blåst viento det blåser hace viento bo vivir bok libro bord mesa bra bien, bueno, -a bredvid al lado brev carta britt británico, -a bror hermano bruka soler jag brukar suelo brun marrón, de color café bröd pan m bur jaula buss autobús m (Sp.), bus m (Lat.am.) byxor pantalones mpl båda los dos, las dos båt barco bära, ha på sig/med sig llevar bäst/a/ el/la/los/las mejor/es/ bättre mejor börja empezar den börjar empieza C centrum centro cd CD chatta chatear choklad chocolate m

centrum centro chef jefe (manlig), jefa (kvinnlig) citron limón m cykel bicicleta cykla ir en bicicleta D dag día m dam señora dansa bailar dator computadora (Lat.am.); ordenador m (Sp.) Det blir fem euro … Son cinco euros… Det är …(i telefon) Soy… december diciembre delta participar den/det här este, esta den kostar cuesta dessutom además det finns/finns det hay det kommer att bli va a ser det är bäst es mejor det är fint väder hace buen tiempo det är sol/igt/ hace sol det är /väldigt/ varmt hace /mucho/ calor din, ditt tu dina tus diskotek discoteca djur animal m

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

123


djurmarknad mercado de animales dotter hija dricka beber dryck bebida du tú du ska få se ya verás duva paloma då entonces dålig/t/ mal där allí därefter luego därför att porque därför por eso E efter, efteråt después /de/ eftermiddagen tarde f på eftermiddagen por la tarde elegant elegante eller hur? ¿no?, ¿verdad? eller o en annan otro, -a en av dem uno de ellos en un, una en gång till otra vez en/ett till otro, -a engelska /språket/ inglés m engelsman inglés m England Inglaterra ensam solo, -a entré-, inträdesbiljett entrada ett un, una exakt exacto expedit dependiente (manlig), dependienta (kvinnlig) F familj familia fan, beundrare fan m/f, hincha fantastisk fantástico, -a Fantastiskt! ¡Fantástico! far padre m farfar abuelo farmor abuela favorit- favorito, -a feber fiebre f februari febrero

124

fest fiesta fin bonito, -a fiol violín m fira honom celebrarlo fira celebrar flagga bandera flera varios, varias flicka chica flod río flyga ir en avión flygplats aeropuerto flöjt flauta folk gente f (alltid singular!) fortfarande todavía framför delante de franska /språket/ francés m fredag viernes frukt fruta från de full lleno, -a få recibir få se a ver fågel pájaro får (djur) oveja färdig listo, -a färg color m födelsedag cumpleaños m fönster (=på tåg) ventanilla för att para för dig para ti för min del/för mig para mí för/mycket/ demasiado, -a först primero föräldrar padres mpl G galen loco, -a gammal, antik antiguo, -a ganska /mycket/ bastante gata calle f genast ahora mismo genom por gitarr guitarra gitarrlärare profesor/profesora de guitarra glad alegre, contento, -a glass helado glasögon gafas fpl

Kopiering av detta engångsmaterial är förbjuden enligt gällande lag och avtal.

glädje alegría God dag Buenos días God kväll Buenas noches God morgon Buenos días God natt Buenas noches Grattis på födelsedagen! ¡Feliz cumpleaños! Grattis! ¡Felicidades! groda rana grupp grupo grå gris grön verde gul amarillo, -a gymnastikskor zapatillas /de deporte/ gå hem ir a casa gå in entrar gå på bio ir al cine gå till fots ir a pie gå ut salir göra hacer jag gör hago H ha tener jag har tengo du har tienes han/hon/den/det har tiene vi har tenemos ni har tenéis de har tienen ha lust att tener ganas de de har lust att tienen ganas de hamburgare hamburguesa hamn puerto hamster hámster m hand mano f handduk toalla handväska bolso hans su harpa arpa hej hola hej då adiós, hasta luego hela todo el, toda la helg fin de semana m hemma en casa hennes su herre señor m


ÖVNINGSBOK

¡Vamos! 2 är ett läromedel i spanska för årskurs 7.

HARRIETTE PERSSON • ERIK CARDELÚS • DENNIS HJELMSTRÖM

¡Vamos! 2 består av:

• en textbok med texter, sånger, styckeordlistor,

en spansk-svensk ordlista samt en elev-cd med ljudet till texterna

• en övningsbok med övningar och en svensk-spansk ordlista

• en lärarhandledning med bl.a. metodiska tips,

extraövningar, färdiga prov och kopieringsunderlag

• ett elevfacit • två lärar-cd:ar med texter, sånger och hörövningar • en elev-cd (5-pack) för komplettering www.bonline.se www.glosmastaren.se

ÖVNINGSBOK

HARRIETTE PERSSON • ERIK CARDELÚS • DENNIS HJELMSTRÖM

BONNIERS (9449-6)

9789162294496  
9789162294496  

ÖVNINGSBOK HARRIETTE PERSSON • ERIK CARDELÚS • DENNIS HJELMSTRÖM HARRIETTE PERSSON ERIK CARDELÚS DENNIS HJELMSTRÖM BONNIER UTBILDNING ¡Vamos...