9789162267834

Page 1

Jan-ร ke Persson Gรถran Friberg


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/läromedelsinformation Telefon 08-587 642 10 Telefax 08-587 642 02 Projektledare/Redaktör: Marie Bergman Kareketo Grafisk form: Eva Edenby Illustrationer: Britt Sternehäll Try again 2 ISBN 978-91-622-6783-4

© 2006 Jan-Åke Persson, Göran Friberg och Sanoma Utbildning AB, Stockholm Första upplagan Fjärde tryckningen Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Vid tillämpning av skolkopieringsavtalet (också kallat BONUS-avtalet) är det att se som ett engångsmaterial och får enligt avtalet överhuvudtaget inte kopieras för undervisningsändamål. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsrättsman/rättsinnehavare. Tryck: PAJO AS, Estland 2016

Ordförklaring I detta övningshäfte finns en del ord som du kanske inte kan. Du behöver inte förstå dem för att klara övningarna, men de används ofta i skolan och därför får du här en enkel förklaring.

Ord

Förklaring

Exempel

substantiv

namn på saker och ting

fågel, kvinna, buss

singular

ental (det finns bara en av något)

cykel, myra, tomte

plural

flertal (det finns fler än en av något)

cyklar, myror, tomtar

huvudord

det viktigaste ordet i en mening (oftast ett substantiv eller ett pronomen)

Peter, vi, jag, katten

pronomen

ett ord som ersätter ett annat ord

hon, som, den, min

personliga pronomen

ett ord som ersätter namn eller substantiv

han, hon, vi, ni

possessiva pronomen

ett ord som anger vem som äger något

deras, vår, hennes, min

relativa pronomen

ett ord som pekar tillbaka på ett tidigare ord

som, vilken, vilka

frågeord

ett ord som inleder en fråga

Vem? Var? Hur?

verb

ett ord som beskriver vad som händer

leta, sjunga, var, tappat

presens

en tidsform av ett verb som anger att något händer nu (nutid)

går, sjunger, är

preteritum

en tidsform av ett verb som anger att något hände t.ex. i går eller förra veckan (dåtid)

gick, dansade, hade

vokal

ett språkljud

a, o, u, i, e

konsonant

ett språkljud

k, t, m, r, d


Engelsk-svensk ordlista A

alive levande allergic to allergisk mot another en annan around runtom ate åt aunt faster, moster awful hemsk

B

bad for dåligt för bat fladdermus beautifully vackert because eftersom bed säng behind bakom birthday födelsedag bite bita blow up spränga bobble hat stickad luva bone ben box låda bring ta med sig bush buske busy upptagen

C

cage bur calf kalv canary kanariefågel candelabra ljusstake cannibal kannibal caught fångade chair stol chase jaga cherry körsbär chicken kyckling chubby knubbig cinema biograf circus cirkus classroom klassrum clean städa, rengöra cold kall colour färg computer dator Copenhagen Köpenhamn cordless sladdlös country land

cousin kusin cruel grym cry gråta cuddle kela med cute söt

D

Danish dansk Denmark Danmark died dog dust damma

E

especially särskilt every varje everything allt exciting spännande expensive dyr

F

feed mata Ferris wheel pariserhjul the first floor andra våningen fishing fiska flat lägenhet flew flög floor golv flower blomma fly fluga food mat foot fot football pitch fotbollsplan forgot glömde fought bråkade friend vän frighten skrämma fun park nöjesfält funny konstig

G

garden gnome trädgårdstomte garden trädgård get ta sig (till) ghost spöke gift present go to bed gå och lägga sig goalkeeper målvakt

Great Britain Storbritannien great fun jättekul the ground floor bottenvåningen

H

half halva hero hjälte hide gömma sig holiday semester, lov horse häst huge enormt stor hurt skada, skadade husband man, make

I

island ö

K

key nyckel kind snäll kitchen kök knife kniv know vet

L

laugh at skratta åt leaf löv left kvar library bibliotek life liv lighthouse fyr loaf limpa look se ut lorry lastbil lovely underbar

M

made of gjord av met mött missed missade monkey apa month månad mouse mus must not får inte

N

neighbour granne nose näsa, nos

O

opened öppnade owner ägare

P

painted målad painting tavla pen bläckpenna pencil blyertspenna pet shop djuraffär pick up plocka upp polish putsa pond damm poster affisch promise lova punish straffa pupil elev puppies valpar

R

rainy regnig ran away sprang bort rat råtta really verkligen referee domare roller coaster berg-och-dalbana rug matta

S

sail segla sailor sjöman sang sjöng save rädda Scotland Skottland sheep får shelf hylla ship fartyg shirt skjorta short kort sleep sova snail snigel sock strumpa somebody någon spectator åskådare spend tillbringa spicy kryddstark stairs trappa (inomhus)

star stjärna stay with bo hos steps trappa (utomhus) story berättelse strange underlig stream bäck such så surprise överraskning sweet gullig swept svepte

T

tail svans taste smaka thief tjuv too också tooth tand town stad toy leksak tried provade trousers byxor turtle sköldpadda

U

uncle farbror, morbror understand förstå upstairs på övervåningen

V

vacuum clean dammsuga valley dal vegetables grönsaker

W

wall vägg wave våg weather väder weigh väga wife fru wing vinge winner vinnare wolf varg woman kvinna world värld was wrecked led skeppsbrott

Y

yawn gäspa

Svensk-engelsk ordlista A

de andra the others

B

barn child ben leg, bone

E

elev pupil den enda the only one

F

familj family fin nice

fluga fly fot foot fångade caught

G

golv floor grönsaker vegetables i går yesterday

H

hemma at home hjälpa help hylla shelf

K

körsbär cherry

L

lastbil lorry ledsen sad lurvig shaggy Långben Goofy lägenhet flat löv leaf

M

matta rug i morgon tomorrow

R

T

S

V

rum room rund round rädd scared räv fox i skolan in school Skottland Scotland slut over snäll kind spännande exciting sälja sell

tand tooth tavla painting tjuv thief trött tired varg wolf vägg wall


3 Frågeord: How? When? What? Where? Why? Who?

C

Hitta på en fråga som passar till svaret. Frågorna ska börja med how, when, what, where, why eller who. 1 _____________________________________ I am 13 years old. 2 _____________________________________ That is my mother. 3 _____________________________________ Her name is Jatou.

does it start? At half past seven. 4 _____________________________________

5 _____________________________________ I don’t know where my bike is.

do you have? I have three dogs. 6 _____________________________________

D Arbeta ihop med en klasskamrat. Hitta på fyra frågor om dig eller din kompis. Frågorna ska börja med frågeorden how, when, what, where, why eller who.

Kopiering av detta detta engångsmaterial engångsmaterial är är förbjuden förbjudenenligt enligtlag lagoch ochgällande gälland avtal. UtbildningAB. AB Kopiering av avtal.© ©Persson, Persson,Friberg Friberg och och Sanoma Bonnier Utbildning

What is your mother’s name? 1 _______________________________________________________________ 2 _______________________________________________________________ 3 _______________________________________________________________ 4 _______________________________________________________________

E

Låt din kamrat svara på dina frågor i övning D. Byt sedan roller.

F

Översätt till engelska. 1 Vem är det?

_______________________________________________

2 Hur gammal är du? _______________________________________________ 3 Var är min cykel?

_______________________________________________

4 Varför är de här?

_______________________________________________

5 När är det slut?

_______________________________________________

6 Vad heter hon?

_______________________________________________ slut over

8


3 Frågeord: How? When? What? Where? Why? Who?

G Fyll i frågeorden i pratbubblorna. Välj mellan how, when, what, where, why eller who. 3 _______ do you come from?

2 _______ are you doing here?

1 _______ did you get here?

4 _______ is your name?

Kopieringav avdetta detta engångsmaterial engångsmaterial är är förbjuden förbjudenenligt enligtlag lagoch ochgällande gälland avtal. UtbildningAB. AB Kopiering avtal. © ©Persson, Persson,Friberg Friberg och och Sanoma Bonnier Utbildning

5 _______ are you leaving?

8 _______ are your wings?

7 ________ are you?

6 _______ is your nose so big?

H Översätt de understrukna orden till svenska. 1 How much does an ice cream cost? _______________________________________ 2 What does the ice cream taste like? _______________________________________ 3 Why don’t you eat ice cream? _______________________________________ 4 When did you stop eating ice cream? _______________________________________ Gör testet på sidan 27 och visa att du kan använda de vanligaste engelska frågeorden! 9


4 Test

4 Test A

Preteritum av be

Sätt in was eller were i meningarna. 1 We ________ at a circus last week. 2 It ________ great fun. 3 I think the clown ________ the best. 4 He ________ very good. 5 All the children ________ happy and laughed at him. 6 His nose ________ red and round. 7 His shoes ________ very big.

Kopiering avdetta detta engångsmaterial engångsmaterial är är förbjuden förbjudenenligt enligtlag lagoch ochgällande gälland avtal. UtbildningAB. AB Kopiering av avtal.© ©Persson, Persson,Friberg Friberg och och Sanoma Bonnier Utbildning

B

Sätt in was eller were. 1 – Where ________ you yesterday? 2 – At the zoo. My sister ________ there too. 3 – Why ________ she so late? 4 – She ________ talking to a friend and forgot the time. 5 – ________ you angry at her? 6 – Yes, I ________. 7 – But then we ________ friends again.

C

Översätt till engelska. 1 Jag var hemma i går.

___________________________________________

2 Min bror var på zoo.

___________________________________________

3 Tigrarna var stora.

___________________________________________

4 Var han rädd?

___________________________________________

5 Nej, han var glad.

___________________________________________

6 Jag var ledsen.

___________________________________________

Ditt resultat: _____ /20 28

too också forgot glömde


5 Test

5 Test A

Presens och preteritum av have

Sätt in have, has eller had i meningarna. Du får ordet på svenska inom parentes. 1 We ________ a new dog at home. (har) 2 It ________ a small cage at the pet shop. (hade) 3 Last week my parents ________ their holiday. (hade) 4 That’s why they ________ the time to buy it. (hade) 5 Now the dog ________ a name: Toddy. (har) 6 Toddy ________ a bone. (har) 7 I ________ Toddy in my room. He sleeps in my bed. (har) 8 Toddy’s mother ________ many puppies. (hade) 9 She ________ nine puppies. (hade)

Kopieringav avdetta detta engångsmaterial engångsmaterial är är förbjuden förbjudenenligt enligtlag lagoch ochgällande gälland avtal. UtbildningAB. AB Kopiering avtal. © ©Persson, Persson,Friberg Friberg och och Sanoma Bonnier Utbildning

10 Now she only ________ one left. (har)

B

cage bur pet shop djuraffär bone ben puppies valpar left kvar

Sätt in have, has eller had i berättelsen. We asked people what pets they have. Here are their answers: 1 Sally:

I ________ two cats. They are cute. (har)

2 Ben:

My brother and I ________ a hamster. It sleeps all day. (har)

3 Martin:

We ________ a bird, but it died. (hade)

4 Aron:

My father ________ a cat and I ________ a rat. (hade), (hade) They fought a lot.

5 Madeleine: We ________ no pets. But mum has promised me a fish. (har) 6 Tae-Won: I ________ a turtle, but then I gave it to my brother. (har) 7 Wahid:

We ________ horses. I ride every day. (har)

8 Sabine:

My sister ________ a canary. It sings beautifully. (har)

9 Peggy:

We ________ a cat, but it ran away. (hade)

Ditt resultat: _____ /20

cute söta died dog fought bråkade has promised har lovat turtle sköldpadda gave gav beautifully vackert ran away sprang bort 29


Jan-Åke Persson Göran Friberg

Try again 2 Try again är en serie fristående häften som tränar grunderna i engelska. De är främst avsedda för grundskolans unga nybörjare och kan användas av alla oavsett vilket basläromedel man arbetar med. Varje kapitel inleds med exempel följda av en enkel regel. Genom att läsa igenom exempel och regel och därefter arbeta sig igenom övningarna befäster eleven sina kunskaper. För att se om de nya kunskaperna har fastnat kan eleven sedan göra det diagnostiska test som finns till varje kapitel. Till varje häfte finns separat facit. Try again 2 behandlar följande moment: 1 2 3 4 5 6 7 8

Personliga pronomen Possessiva pronomen Frågeord Preteritum av be Presens och preteritum av have There is – There are Relativa pronomen Plural

Serien består av Try again 1 ISBN 978-91-622-6781-0 Try again 2 ISBN 978-91-622-6783-4 Try again 3 ISBN 978-91-622-6787-2 Facit Try again 1 (5-pack) ISBN 978-91-622-6789-6 Facit Try again 2 (5-pack) ISBN 978-91-622-6791-9 Facit Try again 3 (5-pack) ISBN 978-91-622-6793-3

(523- 4359-3)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.