9789152336373

Page 1

¡Qué bien! 7  ÖVNINGSBOK  Thalin & Östervald

Ulrika Thalin

Malin Östervald

¡Qué bien! är ett läromedel i spanska för årskurs 6-9. ¡Qué bien! 7 består av: • Textbok (ISBN 978-91-523-3636-6) • Övningsbok (ISBN 978-91-523-3637-3) • Lärarhandledning online pdf inkl. facit (ISBN 978-91-523-4736-2) • Lärarens ljudfiler online mp3 (ISBN 978-91-523-4737-9) • Övningsmästaren (www.ovningsmastaren.se) Textbokens ljudfiler, ordträning och övningar.

ISBN 978-91-523-3637-3

(523-3637-3)


Ulrika Thalin

Malin Ă–stervald

Sanoma Utbildning


Sanoma Utbildning Postadress: Box 30091, 104 25 Stockholm Besöksadress: Alströmergatan 12, Stockholm Hemsida: www.sanomautbildning.se E-post: info@sanomautbildning.se Order/Läromedelsinformation Telefon: 08-587 642 10 Telefax: 08-587 642 02 Redaktion: Malin Gasslander och Torun Mellin Grafisk form: Camilla Atterby Illustrationer: Camilla Atterby förutom sidorna 89, 90 och 100 Ola Gustafsson Bildredaktör: Camilla Atterby och Susanna Mälarstedt/Sanna Bilder Språkgranskning: Mariela Solé Prieto, Pedro Moreno Izquierdo Tack till alla granskare för värdefulla synpunkter och tips!

ISBN: 978-91-523-3637-3 © 2017 Ulrika Thalin, Malin Östervald och Sanoma Utbildning AB Första upplagan Första tryckningen

Kopieringsförbud! Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt. Kopiering, utöver lärares rätt att kopiera för undervisningsbruk enligt Bonus Copyright Access avtal, är förbjuden. Sådant avtal tecknas mellan upphovsrättsorganisationer och huvudman för ­utbildningsanordnare, t.ex. kommuner/universitet. För information om avtalet hänvisas till utbildningsanordnarens huvudman eller Bonus Copyright Access. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år och bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.

Tryck: Livonia Print, Lettland 2017


3B

¡Vamos! Du får lära dig… : fritidsaktiviteter/sporter : diftongerande verb jugar (att spela) : verbet ir (att gå, åka)

1

: a, al, a la : tidsuttryck

Antes de empezar Du kommer att få lyssna på fem ungdomar. Vem bor var och vilken sport utövar de?

La Habana bádminton

92

Buenos Aires

La Paz

bandy de sala

fútbol

Caracas

voleibol

San Salvador

tenis

Nombre

Capital Deporte

1. Miguel

2. Ingrid

3. Enrique

4. María

5. Arturo


2

Practica la pronunciación Öva uttalet Accenten visar var betoningen ligger. Hur ska följande ord uttalas? Läs dem högt med en kamrat. biología biologi geografía geografi matemáticas matematik inglés engelska educación física skolidrott mobil móvil teléfono telefon tenéis ni har coméis ni äter vivís ni bor

3

Palabras gratis Gratisord Dra streck till rätt bild.

fútbol

tenis

boxeo

bádminton

voleibol

golf

93


4 Habla Prata Arbeta två och två. Den ena ställer frågorna och den andra låtsas vara Juan och svarar med hjälp av boken. Byt roller. 1. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 2. ¿Dónde vives? 3. ¿Tienes familia en Málaga?

5

4. ¿Cómo vas al colegio? 5. ¿Te gusta jugar al fútbol?

Busca en el texto Leta i texten a. Leta i texten på s. 64-65 i textboken. Vad betyder meningarna?

1.

¿Te gusta jugar al fútbol?

2.

Voy en bici todos los días.

3.

¿Dónde vives?

4. ¡Vamos!

94

5.

¿Queréis jugar al fútbol ahora?

6.

Ya tengo nuevos amigos.

7.

Sí, buena idea.

8.

Tenemos veinte minutos de recreo.


6

Rellena Fyll i Fyll i tidsuttrycken i meningarna. un mes dos meses

todos los días ahora

veinte minutos ya

el sábado

1. Tengo           de recreo.

Jag har tjugo minuters rast.

2. ¡      empezamos!

Vi börjar redan!

3. Llevo          aquí.

Jag har varit här i en månad.

4. Escucho música

Jag lyssnar på musik varje dag.

5.          juego al golf.

På lördag spelar jag golf.

6. Quiero comer chocolate

Ni vill äta choklad nu.

7. Juan lleva         en Málaga.

Juan har varit två månader i Málaga.

7 Escribe Skriv Hur är en bra kompis? Välj ut minst tre egenskaper ur rutan och skriv klart meningen nedan. positivo, -a positiv bueno, -a snäll simpático, -a trevlig divertido, -a rolig sociable social amable vänlig honesto, -a ärlig romántico, -a romantisk

Un buen amigo es

95


8 Habla Prata Arbeta två och två och fråga varandra hur en bra kompis är.

¿Cómo es un buen amigo?

Un buen amigo es …

9 Rellena Fyll i Skriv rätt form av ar-verbet som står inom parentes. 1. ¿Cuánto tiempo llevan los chicos aquí en Bilbao?

dos meses. (llevar)

2. ¿Qué haces los lunes?

Los lunes         mucho. (estudiar)

3. Mi hermana         de dentista. (trabajar) 4. Mi padre es médico.         tres meses en Tanzanía porque

trabaja allí.(llevar)

5. A mi padre le gusta hablar inglés. Todos los días         con su

amigo Pete. (hablar)

6. ¿A qué hora         tú mañana? (terminar)

96


10

Jugar Att spela a. Fyll i de bokstäver som fattas i verbet jugar. 1. ju    go jag spelar 2. j    as

du spelar

3.    u    g

han/hon spelar

4. jug

vi spelar

5. j    á

ni spelar

6. jue

de spelar

b. Stryk under alla former av verbet jugar i texten. En mi familia nos gustan mucho los deportes. Mi padre juega al balonmano con sus amigos un día a la semana. Mis abuelos juegan al tenis a veces. Yo juego al baloncesto. Es mi deporte favorito pero también me gusta mucho el bádminton. Mi hermana menor y yo jugamos un día a la semana. ¿Y tú? ¿Practicas algún deporte?

97


c. Skriv meningarna på spanska.

11

1.

Vi spelar fotboll.

2.

Marco spelar badminton.

3.

Mina systrar spelar handboll.

4.

Spelar du basket?

5.

Jag spelar tennis idag.

6. Du spelar mycket bra. Ir Att gå/åka

a. Bilda meningar med verbet ir. Använd en fras ur varje kolumn. Pedro tú vosotras Ainoa y yo Manuela y Luz yo

Ir página 69

98

voy vas va vamos vais van

a Madrid a Bogotá al colegio al hotel a la playa a la plaza

el lunes por la mañana por la tarde por la noche hoy ahora


b. Skriv egna meningar med verbet ir.

12

Rellena Fyll i

Vilket ord saknas i meningarna?

a, al, a la página 69

a

al

a la

1. Voy     Barcelona. 2. Paco va     colegio. 3. Vamos      playa. 4. Mis hermanos van     cafetería. 5. Mi abuelo va     mercado. 6. Vais     Estocolmo.

99


13

Escucha Lyssna Du kommer att få lyssna på sex dialoger. Skriv dialogens nummer vid bilden som ­passar.

10:55

100


14

Escribe Skriv Låtsas vara en spansktalande ungdom och berätta vad du gör efter skolan. Använd dig av verben i rutan och försök att få med veckodagar, tidsord och klockslag i din text.

Actividades jugar al fútbol jugar al tenis comer helado comer pizza ir a la playa estudiar

Tiempo pero y también que luego

primero luego el martes por la tarde a las siete y media

Me llamo Beatriz y soy de Colombia . El lunes por la tarde estudio un poco. Luego, a las cinco …

Me llamo

101


15 Habla Prata a. Fyll tankekartan med aktiviteter som du gillar och inte gillar. Välj bland aktiviteterna i rutorna eller använd ordlistan för att hitta de som passar just dig.

Tiempo libre

jugar online

escuchar música

leer

ir al cine

estar con la familia

entrenar

estudiar

tocar la guitarra

chatear

jugar al fútbol

bailar

cantar

página 66-67

Me gusta ir al cine.

Me gusta

No me gusta

102


b. Arbeta i grupper om 3-4 elever. Turas om att fråga varandra vad ni tycker om att göra på fritiden. Svara varandra och använd fraserna i rutan för att visa intresse. A mí me gusta también. A mí no me gusta. ¡Qué divertido! ¡Vaya! Vale.

Jag tycker också om det. Det tycker inte jag om. Vad roligt! Oj då! ¿Qué te Okej.

gusta hacer en tu tiempo libre?

Me gusta ir al cine.

103


¡Qué bien! 7  ÖVNINGSBOK  Thalin & Östervald

Ulrika Thalin

Malin Östervald

¡Qué bien! är ett läromedel i spanska för årskurs 6-9. ¡Qué bien! 7 består av: • Textbok (ISBN 978-91-523-3636-6) • Övningsbok (ISBN 978-91-523-3637-3) • Lärarhandledning online pdf inkl. facit (ISBN 978-91-523-4736-2) • Lärarens ljudfiler online mp3 (ISBN 978-91-523-4737-9) • Övningsmästaren (www.ovningsmastaren.se) Textbokens ljudfiler, ordträning och övningar.

ISBN 978-91-523-3637-3

(523-3637-3)