Page 1

»Att leva ett mer helgjutet liv innebär att leva sitt operfekta liv så gott man kan. Det är att ta sitt innersta lidande och sin yttersta längtan på allvar. Det är att ge sin själ en plats och en uppgift i världen. Att förankra sig i sitt eget djup och sin egen historia och försöka förverkliga sina allra vackraste drömmar.« Göran Larsson är präst och psykoterapeut. Han är en flitigt anlitad föreläsare i ämnen som berör mänsklig växt och mognad, och författare till böckerna Skamfilad samt Rötter och Vingar.

GÖRAN L ARS SON

Det här är en inspirerande bok där du genom korta dagliga övningar får hjälp att leva livet en aning sannare, modigare och helare – att göra det bästa av det liv som blev ditt.  En bok som ger dig utmaningar, mer livsmod och hjälper dig att se nya saker i ditt liv.

AT T L E VA SANNARE, MODIG ARE OCH HEL ARE

skriv & fördjupa din vardag

G ÖR AN L ARS SON AT T L E VA SANN ARE, MODIG ARE OCH

reflektera, anteckna & fördjupa din vardag

org_3antbocker.indd 6

2018-05-09 11:42


Copyright © 2018 Göran Larsson och Libris förlag Bearbetning: Lina Mattebo. Texten utgår från boken Rötter och vingar – att leva sannare, modigare och helare Omslag och formgivning: Lotta Kühlhorn Sättning: Aina Larsson, Sättaren Tryck: Livonia Print, Lettland 2018 ISBN: 978-91-7387-768-8 www.libris.se


Gร– RAN L ARSSO N AT T L E VA SANNARE, MODIG ARE OCH

reflektera, anteckna & fรถrdjupa din vardag


INLEDNING Överallt och i nästan alla sammanhang, tycker jag mig se samma sak: själens längtan efter verkliga möten och efter att leva livet en aning sannare, modigare och helare. En människa är inte bara styrd av sitt öde. Hon kan också gå det till mötes. Jag är inte bara det jag varit med om. Jag är lika mycket den jag väljer att bli. Det jag varit med om formar mig. Men det gör också det jag tror på, hoppas på och längtar efter. Jag vet inte om man någonsin kan bli helt hel i det här livet. Men jag vet att man kan bli helare. Vi kanske aldrig hittar Sanningen med stort S, men vi kan bli sannare. Och vi kan, dag för dag, våga gå emot våra rädslor och leva modigare. Jag tror inte man kan undgå sorg och smärta på den resan, men jag vet att man kan sörja sig starkare och friare och att smärta går att dela. Jag vet också att varje människa har läkande krafter inbyggda i sig. Och mer styrka än hon kanske först anar. Jag tror på något djupt inne i människan som gör henne just mänsklig. Jag tror att människan har en själ. Och jag tror att själen vill ge våra liv riktning och mening. Jag tror att själens läkande krafter vaknar när vi möts på riktigt och satsar våra liv på att göra något viktigt. Så att vi äntligen kan formas till det vi alltid varit ämnade att bli, i ett helgjutet liv som levs inifrån och ut, i stället för utifrån och in. Att leva ett mer helgjutet liv är inte att bli perfekt. Det är att leva sitt operfekta liv så gott man kan. Det är att ta sitt innersta lidande och sin yttersta längtan på allvar. Det är att ge sin


själ, sitt innersta och sanna väsen, en plats och en uppgift i världen. Att förankra sig i sitt eget djup och sin egen historia och försöka förverkliga sina allra vackraste drömmar, är att ge sig själv och sin själ rötter och vingar. Jag tror inte på snabba metoder och enkla lösningar. Jag tror på ihärdighet och uthållighet och ett steg i taget, en dag i taget. Jag tror att små skillnader i längden gör stor skillnad. Det här boken vill hjälpa dig att leva sannare, modigare och helare. För varje dag – men du behöver förstås inte använda den här boken varje dag – finns en övning att fundera över eller pröva under dagen. Det finns också utrymme att skriva ner vad du tänker och upptäcker vid övningen. Vissa övningar återkommer, för att ge dig utrymme att utforska, öva och landa i dem. Och för att du ska kunna följa din utveckling genom att jämföra då och nu. Varje dag avslutas dessutom med att du får skriva ner tre saker som under dagen fyllt dig med lugn, styrka eller tacksamhet (om så bara för ett ögonblick). Vila några minuter i lugnet, styrkan och tacksamheten och lägg märke till hur de känns i sinnet och i kroppen. Övningarna vill peka ut en riktning, hjälpa dig att testa nya vägar. Det viktiga är kanske inte hur långt du kommer, utan att du steg för steg vandrar den väg som själen bjuder dig att gå. Och för varje steg du tar, det är min erfarenhet, kommer själen att gå dig två steg till mötes. Meningen med övningarna är inte att du ska hitta en bättre värld eller ens bli en bättre människa. Meningen är att du ska finna och vara dig själv – och göra det bästa av det liv som blivit dig givet. Varje nytt ögonblick är en möjlighet att säga ja till det vi tror, hoppas och längtar.


Använd gärna den här anteckningsboken tillsammans med min bok Rötter och vingar. I den förklarar jag mycket mer och djupare om hur vi funkar, vad som händer när vi inte gör det och vad vi kan göra åt det. Själen längtar för evigt efter rötter och vingar. Det är aldrig för sent att ta första steget mot ett helgjutet liv. Sannare. Modigare. Helare.


»Kanske är vår tids allra största hjältar, de som rest sig starka i sin egen sårbarhet och svaghet. Kantstötta och skamfilade älskar de sig själva, sina liv och sina medmänniskor. De lägger själ och möda i att leva operfekta liv så respektfullt och kärleksfullt det bara går.«


Datum ........................................

Dag 1

Dagens övning Jag tror att det inom varje människa finns en »plats« där man kan låta sig fyllas med sinnesro, stillhet och saktmod. När hela havet stormar är det fortfarande lugnt på djupet. Ett sätt att hitta den platsen är att meditera eller jobba med medveten närvaro. Du hittar inte en brunn för att du tar ett spadtag. Du hittar inte livets källa för att du blundar i tre minuter. Men när du återkommande riktar din uppmärksamhet inåt kommer sinnet långsamt att hitta fokus. Och med fokus kommer kraft och mening. Ta idag fem minuter i tystnad då du riktar dig inåt. Sätt dig bekvämt, blunda och fokusera på din andning. Vad upptäcker du? R eflektioner ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................

Tr e sak er som idag f yllt mig med lugn 1

.....................................................................................................................................

2

.....................................................................................................................................

3

.....................................................................................................................................


Datum ........................................

Dag 2

Dagens övning Man kunde tänka att om livet är begränsat borde man väl verkligen skippa lugnet och skynda sig att uppleva så mycket som möjligt på det uns av tid som står oss till buds. Jag påstår att det är alldeles tvärtom. Allting har sin egen rytm inbyggd i sig. Så också vi. Att hitta sin egen rytm är att hitta hem. Att hitta hem är att hitta sig själv. Börja upptäcka din egen rytm genom att gå en promenad i naturen. Testa idag att gå snabbt utan att springa och sväng med armarna. Hur känns det att gå kvickt och raskt? R eflektioner ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... .....................................................................................................................................

Tr e sak er som idag f yllt mig med styr k a 1

.....................................................................................................................................

2

.....................................................................................................................................

3

.....................................................................................................................................


»Att leva ett mer helgjutet liv innebär att leva sitt operfekta liv så gott man kan. Det är att ta sitt innersta lidande och sin yttersta längtan på allvar. Det är att ge sin själ en plats och en uppgift i världen. Att förankra sig i sitt eget djup och sin egen historia och försöka förverkliga sina allra vackraste drömmar.« Göran Larsson är präst och psykoterapeut. Han är en flitigt anlitad föreläsare i ämnen som berör mänsklig växt och mognad, och författare till böckerna Skamfilad samt Rötter och Vingar.

GÖRAN L ARS SON

Det här är en inspirerande bok där du genom korta dagliga övningar får hjälp att leva livet en aning sannare, modigare och helare – att göra det bästa av det liv som blev ditt.  En bok som ger dig utmaningar, mer livsmod och hjälper dig att se nya saker i ditt liv.

AT T L E VA SANNARE, MODIG ARE OCH HEL ARE

skriv & fördjupa din vardag

G ÖR AN L ARS SON AT T L E VA SANN ARE, MODIG ARE OCH

reflektera, anteckna & fördjupa din vardag

org_3antbocker.indd 6

2018-05-09 11:42

9789173877688  
9789173877688