Issuu on Google+

Jan Stenmark

NYCKEL FÖR NYBÖRJARE Kartago Förlag


Jan Stenmark

NYCKEL FÖR NYBÖRJARE Kartago Förlag


5


6


7


8


9


Pedagogiska bilder med det onödiga bortskalat, ur en engelsk lärobok i franska från femtiotalet, Jan Stenmark klipper och lägger till några ord och gör barndomen synlig igen

Kar tago Förlag


9789175150116