Page 1

Jan Stenmark

NYCKEL FÖR NYBÖRJARE Kartago Förlag


Jan Stenmark

NYCKEL FÖR NYBÖRJARE Kartago Förlag


5


6


7


8


9


Pedagogiska bilder med det onödiga bortskalat, ur en engelsk lärobok i franska från femtiotalet, Jan Stenmark klipper och lägger till några ord och gör barndomen synlig igen

Kar tago Förlag

9789175150116  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you